Page 1

KARTA POHODNIŠKIH POTI - BELA KRAJINA

Že zaradi razgibanosti terena je Bela krajina nadvse primerna za pohodništvo. Obiskovalci lahko izbirajo med enostavnejšimi pohodi po nizkem kraškem svetu, polnem zanimivih kraških pojavov, ali med zahtevnejšimi pohodi na katerega izmed vršičev. Pohodniki ob pristnem stiku z naravo spoznavajo tako naravno kot kulturno dediščino. Posebej zanimive so ob najtoplejši slovenski reki Kolpi speljane poti, kjer lahko opazujejo tudi obvodne in podvodne živali. Večina poti po Beli krajini je ustrezno označenih, lahko dostopnih in primernih tudi za družine z otroki ali starejše. Bolj zahtevne poti vodijo obiskovalce po gozdnatem hribovitem območju Mirne gore in po obronkih Gorjancev, od koder nudijo čudovite panoramske razglede. Večina poti ponuja prave učilnice v naravi (steljniki, ogrožene rastlinske in živalske vrste …), nekatere od njih so označene kot učne poti. Po bolj ali manj naporni hoji se pohodniki na turističnih kmetijah, pri zidanicah ali gostinskih ponudnikih lahko okrepčajo z belokranjskimi kulinaričnimi dobrotami in okusijo kozarec vrhunskega vina. Za zaključene skupine je mogoče potepe po Beli krajini načrtovati z lokalnimi turističnimi vodniki, ki so na voljo v vseh treh turistično-informacijskih centrih. Številna društva pa predvsem v spomladanskem in jesenskem času vabijo na organizirane pohode po Beli krajini.

LEGENDA mednarodni mejni prehod bencinski servis turistične informacije naravna znamenitost hotel vinogradi turistična kmetija izletniška kmetija gostilna gostilna s prenočiščem prenočišče planinska koča arheološko najdišče športno letališče smučarsko središče muzej grad, razvaline gradu razgledna točka prodaja izdelkov domače obrti mlin spomenik hiša s tradicijo vinska klet, vinotoč kamp izposoja kanujev kopališče pohodna pot avtocesta glavna cesta regionalna cesta lokalna cesta ostale ceste železniška proga krajinski park reka, potok


SPLOŠNI OPIS POTI Župančičeva pot je posvečena velikemu slovenskemu pesniku Otonu Župančiču. Pot povezuje kraje med pesnikovo rojstno Vinico in vasjo Dragatuš, kjer je pesnik preživel svoja otroška leta. Ob poti je zaznati značilnost belokranjske pokrajine, njene naravne in kulturne znamenitosti. Vsako leto je drugo soboto v mesecu juniju organiziran tradicionalni pohod od Dragatuša, po Krajinskem parku Lahinja skozi vasi Hrast in Perudina do Žežlja nad Vinico, po romarski poti na Golek, s ciljem v Vinici. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Dragatuš–Pusti Gradec–Veliki Nerajec–Mala Lahinja–Belčji Vrh-Hrast pri Vinici– Gornji kal–Perudina–Žeželj–Vinica Izhodišče: Dragatuš Dostop: cesta Črnomelj–Dragatuš Dolžina: 13 km Čas: 4 ure Najvišja točka na poti: Žeželj (334 m n. m.) Težavnost: Pot je razmeroma nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih. Zahtevnejši je le vzpon na Žeželj in spust z Žežlja po romarski poti. Tradicionalni pohod: druga sobota v mesecu juniju ZANIMIVOSTI OB POTI: Vas Dragatuš (spominska soba Otona Župančiča v Župančičevem hramu), Pusti Gradec (Klepčev mlin, žaga venecijanka, cerkev vseh svetnikov, arheološko najdišče), Veliki Nerajec (galerija domače in umetnostne obrti, info center parka), Krajinski park Lahinja, slikovit kraški svet, steljniki, nahajališče boksita v Hrastu pri Vinici, Žeželj (Marijina romarska cerkev), Vinica (spominska zbirka Otona Župančiča).

2

GRAJSKA GOZDNA UČNA POT OBRH

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Iz Obrha (2 km oddaljenega od Dragatuša) vodi grajska gozdna učna pot mimo izvira Obrški zdenec, ki se nahaja pod previsno skalo na severnem robu vasi Obrh. Pot pelje naprej po senčnem kolovozu mimo gradu Turn, Francoske jame, mimo izvirov Kotel in Sela do Pustega Petra, kjer je nekdaj stala cerkev, danes pa se pohodniki lahko udeležijo tudi svete maše na prostem. Pot se nadaljuje mimo Obrlinca – vinogradniškega območja in mimo Zapudja nazaj do izhodiščnega mesta. Pot je krožna in traja 2 uri. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Obrh–Pusti Peter–Obrlinc–Zapudje–Obrh Izhodišče: Obrh pri Dragatušu Dostop: cesta Črnomelj–Dragatuš (pred vasjo Dragatuš desno v vas Obrh) Dolžina: 6 km Čas: 2 uri Najvišja točka na poti: pri Pustem Petru (325 m n. m.) Težavnost: Pot je nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih. Tradicionalni pohod: velikonočni ponedeljek, zadnja nedelja v mesecu avgustu in 26. december ZANIMIVOSTI OB POTI: Vas Obrh, cerkev sv. Lovrenca, izvir Obrščica, razvaline gradu Turn, Francoska jama, izvira Kotel in Sela, nekdanja lokacija cerkve Pusti Peter, vinogradniško območje Obrlinc, cerkev sv. Petra pri Zapudju.

3

NAJJUŽNEJŠA SLOVENSKA PEŠPOT OD RADENCEV DO DAMLJA

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Je edinstvena na območju Krajinskega parka Kolpa. Vije se tik ob reki Kolpi mimo izvira Trpotec, ki velja za vodo večne mladosti, do vasi Breg. Tu obratuje mlin na reki Kolpi, nedaleč stran pa se nahaja najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača. Nadaljuje se do Francoskega kamna in naprej do vasi Kot pri Damlju, kjer je označena najjužnejša točka Slovenije. Pohod se zaključi v slikoviti vasi Damelj. Tradicionalni pohod je organiziran spomladi, v mesecu maju, udeleženci so deležni pristne belokranjske odprtosti in kulinaričnih dobrot. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Radenci–Breg–Kot–Damelj Izhodišče: v Radencih, pri kapelici Dostop: cesta Črnomelj–Stari trg ob Kolpi Dolžina: 10,5 km Čas: 2,5 ure Najvišja točka na poti: Damelj (217 m n. m.) Težavnost: Pot ni zahtevna, saj poteka večinoma po travnikih in gozdovih ob samem bregu reke Kolpe. Tradicionalni pohod: prva nedelja po 1. maju ZANIMIVOSTI OB POTI: Vas Radenci, izvir Trpotec (voda večne mladosti), vas Breg (edini še delujoči mlin na reki Kolpi), kraška jama Kobiljača (najdaljša belokranjska kraška jama), Francoski kamen, Kot pri Damlju (najjužnejša točka

Slovenije), vas in cerkvica sv. Mihaela v Damlju.

5

SEJEMSKA PEŠPOT OD VINICE DO ŽUNIČEV

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Poteka v območju Krajinskega parka Kolpa. V preteklosti so jo uporabljali ljudje iz bližnjih in daljnih vasi ter tudi iz sosednje Hrvaške, saj so po njej gonili živino na semenj v Vinico. Vsako leto se pot tradicionalnega pohoda obudi v spomladanskem času. Poteka ob slikoviti reki Kolpi mimo opuščenih mlinov in žag, del poti pa pelje mimo vasi in skozi gozd. Na njej opazujemo značilno kulturno krajino celotnega območja, številne naravne znamenitosti in kulturne spomenike. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Vinica–Zilje–Jakovini–Paunoviči–Žuniči–Paunoviči–Preloka–Doljne Zilje– Gornje Zilje–Žeželj–Golek pri Vinici–Vinica Izhodišče: Vinica Dostop: cesta Črnomelj–Vinica Dolžina: 25 km Čas: 6 ur Najvišja točka na poti: Žeželj (334 m n. m.) Težavnost: Pot je razmeroma nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih. Tradicionalni pohod: tretja sobota v mesecu aprilu ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajinski park Kolpa (zavarovano območje od Starega trga do Dragošev), Vinica (spominska zbirka Otona Župančiča), izvir potoka Jez, izvir Hruškar, izvir Jarbol, Ziljske vrbe, jami Veliki in Mali Školj, Paunoviči, Žuniči (Šokčev dvor), Žeželj (Marijina romarska cerkev).

6

TRŠKA PEŠPOT

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Možnosti za izbiro poti, ki poteka po dolini reke Kolpe in po vzpetinah ob njej, je veliko. Vasi Stari trg in Sodevci sta izhodišči, do katerih se lahko vzpnemo ali spustimo po krožnih poteh. Iz vasi Stari trg se spuščata dve poti. Ena neposredno v Sodevce, druga pa vodi preko Kota ob Kolpi, mimo mejnega prehoda popelje ob bregu Kolpe do studenca in nato v Sodevce. Tretja pot, ki gre iz Starega trga, pelje po glavni cesti Stari trg–Črnomelj mimo manjše kraške jame in skozi gozdiček na dve razgledni točki, ki nas nagradita z izjemnim razgledom na Sodevce in zavoj Kolpe ter naprej na Hrvaško. Prva od poti iz Sodevcev nas popelje neposredno v Stari trg, druga po lepi makedamski poti do razglednih točk, tretja pa mimo zidanic, čez kamnolom po ozki in strmi stezi do istih razglednih točk. Vsaka od naštetih poti traja od 30 do 45 minut.

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Gre za krožno pot, ki se prične in konča na Štefanovem trgu pri Krajevni muzejski zbirki Semič. Pot združuje različne kulturne, naravne, sakralne in zgodovinske znamenitosti ter semiške turistične ponudnike. Del poti poteka po Belokranjski vinski cesti. Njeno najvišjo točko predstavlja planota Smuk (547 m). Obhod celotne poti traja 5 ur. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Štefanov trg–Sela–Anzlova gora–Smuk–Gaber–Vavpča vas–Štefanov trg Izhodišče: Semič Dostop: cesta Novo mesto–Gaber–Semič Dolžina: 11,2 km Čas: 5 ur Najvišja točka na poti: Smuk (547 m n. m.) Težavnost: srednje težka Tradicionalni pohod: tretja sobota v mesecu aprilu ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajevna muzejska zbirka Semič, Štefanov trg, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna cerkev), vinorodno območje Semiške gore, Smuk (planota nad Semičem), razvaline gradu Smuk in cerkev sv. Lovrenca, domačija Lojzeta Krakarja, smuški studenec, cerkev sv. Primoža na Gabru, železniški predor.

8

KRAŠKA UČNA POT OD LEBICE DO KRUPE

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe in ob sami reki. Predrti kraški svet s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo je izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica. Obhod celotne poti traja 4 ure. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Semič–Sela–Krupa–Vinji Vrh–Trata–Semič Izhodišče: izvir Lebice pri Selih v Semiču Dostop: cesta Novo mesto–Gaber–Semič Dolžina: 13,5 km Čas: 4 ure Najvišja točka na poti: Cerkev sv. Trojice (224 m n. m.) Težavnost: lahka Tradicionalni pohod: tretja ali četrta sobota v mesecu maju

4

MLINARSKA POT OD DAMLJA DO VINICE

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Mlinarska pešpot poteka po Krajinskem parku Kolpa in je dolga približno 10 kilometrov. Pot nima večjih vzponov ali spustov. Poteka v glavnem v bližini reke Kolpe, je razgibana in nezahtevna, zato je primerna za vse vrste pohodnikov. Pohod po označeni poti traja približno 2 uri. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Damelj–Kot–Damelj–Otok–Vukovci–Kovačji Grad–Učakovci–Sečje selo–Vinica Izhodišče: Damelj Dostop: cesta Črnomelj–Vinica–Damelj Dolžina: 8,5 km Čas: 3,5 ure Najvišja točka na poti: Damelj (217 m n. m.) Težavnost: Pot je razmeroma nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih. Le na nekaterih odsekih se malo vzpenja in spušča. Tradicionalni pohod: v mesecu aprilu ZANIMIVOSTI OB POTI: Vas Damelj in cerkvica sv. Mihaela v Damlju, mlin v Krivcu, Otočki zdenec, mlin v Vukovcih, izvir Jargot, izvir Profunt, kapelica Žalostne Matere božje v Učakovcih, jama Veliki Zjot, reka Kolpa, spominska zbirka Otona Župančiča v Vinici.

9

POT NA SMUK–GORNJE LAZE

Gozdna učna pot Planina–Mirna gora Gozdna učna pot nas po treh različnih poteh popelje na vrh Mirne gore. 300 metrov pred vrhom se vse tri poti združijo v eno, ki vodi do planinskega doma na Mirni gori, kjer nas čakata zaslužen počitek in prelep razgled. Po sledeh gozdne železnice Črnomelj–Leseni kamen Sprehodimo se po lepo označeni poti, kjer je v preteklosti tekla gozdna železnica. Ob njej najdemo veliko redkih dreves, ki jih še ni dosegla človeška roka. Vseskozi lahko opazujemo sledi, ki jih je na naravi pustila železnica, vendar so te ponekod že dodobra zakrite. Pastirska pot Pot vodi po nekdanji pastirski poti okoli Mirne gore. Zanjo so značilne prostrane košenice v okolici ruševin kočevarskih vasi Ponikve in Škrilj ter zaraščajoče se površine, ki pričajo o nekdanji podobi kulturne krajine. Trdinova pot Mirna gora je vključena tudi v Trdinovo pot, ki povezuje Kočevski Rog in Gorjance z obrobjem Krškega hribovja. Z vrha vodi pot do sosednje kontrolne točke Gače (955 m) v razdalji 4,5 km in jo prehodite približno v uri in pol ter naprej na Smuk (547 m) v razdalji 10,5 km, do koder čas hoje znaša 3 ure.

TEŽAVNOST

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Na obrobju belokranjskega kraškega ravnika se vzhodno od vasi Božakovo odpirata zanimivi kraški jami Zdenc in Vidovec. Božakovo se razteza na robu rečne terase, pod katero se je Kolpa vrezala v globoko rečno dolino z visoko Magdalensko skalo. V njej si je posebno vredno ogledati baročno cerkev sv. Magdalene. Izvirna jama Zdenc s kipom Lurške Marije je ena najlepših urejenih belokranjskih izvirnih jam, ki priča o nekdaj veliki navezanosti ljudi na kraške izvire. Studenček, ki priteka iz jame pod vasjo, so domačini zajezili. Za obzidanim vhodom se odpira 78 metrov dolga izvirna jama. Jama Vidovec je z 270 m najdaljša belokranjska vodna jama, ki jo je ob vzporednih prelomih plitvo pod površjem izoblikoval istoimenski potok. Pešpot je vredna obiska, pohodniško jo premagate v eni uri. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: okrog vasi Božakovo Izhodišče: Božakovo Dostop: cesta Metlika–Rosalnice–Božakovo Dolžina: 2 km Čas: 1 ura Najvišja točka na poti: Božakovo (176 m n. m.) Težavnost: lahka pot ZANIMIVOSTI OB POTI: Baročna cerkev sv. Magdalene na Božakovem, izvirna jama Zdenc s kipom Lurške Marije, reka Kolpa, jama Vidovec.

13

URBANOVA POT

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Metlika–Grabrovec–Metlika Izhodišče: Metlika Dostop: cesta Metlika-Grabrovec Dolžina: 6,3 km Čas: 2,5 ure Najvišja točka na poti: Grabrovec (322 m n. m.) Težavnost: lahka Tradicionalna pohoda: 1. maj in 31. december (silvestrovo)

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Semič–Smuk–Pribišje–Gornje Laze Izhodišče: Štefanov trg v Semiču Dostop: cesta Novo mesto–Gaber–Semič Dolžina: 7,2 km Čas: 2 uri Najvišja točka na poti: Smuk (547 m n. m.) Težavnost: srednje težka Tradicionalni pohod: konec meseca oktobra ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajevna muzejska zbirka Semič, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna cerkev), Smuk (planota nad Semičem), razvaline gradu Smuk in cerkev sv. Lovrenca, spominsko obeležje na Gornjih Lazah.

ZANIMIVOSTI OB POTI: Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, Galerija Kambič, vinogradi in zidanice na Grabrovcu, cerkev sv. Urbana na Grabrovcu.

14

BELOKRANJSKA ČEBELARSKA UČNA POT

TEŽAVNOST

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Žuniči Izhodišče: Žuniči Dostop: cesta Črnomelj–Adlešiči–Žuniči Dolžina: 200 m Čas: 30 min Težavnost: zelo lahka

PEŠPOT SMUK–SEMENIČ –SEMIŠKA GORA

TEŽAVNOST

ZANIMIVOSTI OB POTI: Lokacija gradu Semenič, cerkev sv. Primoža in Felicijana, razvaline gradu Smuk, cerkev sv. Lovrenca, hrast na Smuku, Smoška kapelica, studenec, polharska učna pot.

OBKOLPSKA GRAJSKA PEŠPOT

TEŽAVNOST PLANINSKA KROŽNA POT METLIKA–KRAŠNJI VRH–METLIKA

SPLOŠNI OPIS POTI S planinske postojanke, ki leži nad najvišje ležeče vasico na območju občine Metlika, z nadmorsko višino 542 m, se odpira razgiban panoramski pogled na celotno Belo krajino in velik del Hrvaške. Zaradi izjemnega razgleda je Planinsko društvo Metlika postavilo 17,5 m visok razgledni stolp, uredilo naravno plezalno steno v neposredni bližini koče, balinišče in otroška igrala. Do vasi Krašnji Vrh in planinske točke nas iz Metlike popelje označena planinska pešpot, ki nas pelje med polji, gozdovi in vinogradi mimo Slamne vasi in Bojanje vasi. Drugi del krožne poti iz Krašnjega Vrha v Metliko vodi pod Radovico med gozdove mimo zdenca »Okno« pod Slamno vasjo, mimo »Bečke jame«, skozi belokranjske steljnike, mimo romarskega kompleksa Treh far, nato čez Mestni breg in Obrh v Metliko. Celotna pot je označena s smernimi tablami. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Metlika–Slamna vas–Bojanja vas–Krašnji Vrh–Radovica–Tri fare–Mestni breg–Metlika Izhodišče: Metlika Dostop: cesta Metlika-Radovica Dolžina: 25 km Čas: 6 ur Najvišja točka na poti: Krašnji Vrh (542 m n. m.). Planinska postojanka na Krašnjem Vrhu: Koča ni stalno oskrbovana, odprta ob nedeljah ali po dogovoru (gsm: 040/183 913). Težavnost: lahka Tradicionalna pohoda: druga sobota v mesecu februarju in 1. maj ZANIMIVOSTI OB POTI: Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, Galerija Kambič, vinorodni okoliš, Krašnji Vrh, naravna plezalna stena, Bojanja vas, belokranjski steljniki, brezna (Pečenevka in Bečka jama), Tri fare.

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Krožna pot se začne in konča na Štefanovem trgu pri Krajevni muzejski zbirki Semič in cerkvi sv. Štefana. Pot združuje različne naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti tega edinstvenega območja. Pohodna pot poteka po dobro utrjenih stezah, kolovozih, makadamskih cestah, z najbolj strmim vzponom na Smuk. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Semič (trško jedro)–Trata–Vinji Vrh–Krupa–Črešnjevec–Gradnik–Sodji Vrh–Brezova Reber– Smuk–Semič (trško jedro) Izhodišče: Semič (pred Krajevno muzejsko zbirko) Dostop: cesta Novo mesto–Dolenjske Toplice–Podturn–Semič Dolžina: 20 km Čas: 5-6 ur Najvišja točka na poti: Smuk (547 m n. m.) Težavnost: srednje težka Tradicionalni pohod: zadnja sobota v oktobru ali prva sobota v novembru

E K Š I N D POHO V BELI POTI JINI KRA h poti i hodniškcev o p i s i p id in o Gorjan Zemljevsončni strani na

ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajevna muzejska zbirka, cerkev sv. Štefana, cerkev sv. Mihaela, kužno znamenje, kraška jama Malikovec, vrtača Vodenica, cerkev sv. Trojice, vrtača Medvednica, izvir Krupa, Judovska hiša, steljniki, vinogradi, cerkev sv. Katarine, razvaline gradu Smuk, cerkev sv. Lovrenca, lovski dom, vzletišče jadralnih padalcev in zmajarjev, rojstna hiša pesnika Lojzeta Krakarja …

22

UČNI VRT DR. DERGANCA

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Učni vrt je posvečen dr. Viktorju Dergancu, znanemu semiškemu zdravniku, ki je leta 1983 domačijo poklonil Zvezi paraplegikov Slovenije. Osrednji del učnega vrta je travniški sadovnjak, ki je v preteklosti obdajal skoraj vsako domačijo, poleg jablan pa so v učnem vrtu posejane tudi druge sadne vrste: hruške, slive, orehi, jagodičevje, vinograd.

23

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Gaber–Smuk–Semenič–Gaber Izhodišče: Gaber Dostop: cesta Semič–Dolenjske Toplice Dolžina: 8,7 km Čas: 2 uri Težavnost: lahka

18

MARTINOV POHOD PO OBRONKIH SEMIČA

ZANIMIVOSTI OB POTI: Staro trško jedro – Krajevna muzejska zbirka, cerkev sv. Štefana, Kulturni center Semič. Ob sami poti različne sadne vrste, jagodičevje, vinograd, zavetišče za čebele samotarke …

ZANIMIVOSTI OB POTI: Spoznavanje življenje čebel in rastlin, Šokčev dvor.

17

21

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Semič (pri domu paraplegikov) Izhodišče: Semič (trško jedro)

TEŽAVNOST

PO POTEH SOSESKE ZIDANICE DRAŠIČI

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Pot skozi zidanice v Drašičih je ena od mnogih vinskih poti, ki obiskovalca seznani z vinsko zgodbo. Tako se v eno združijo turizem, vinarji, lepote vinogradov in trt, spoznavanje dobre kapljice in belokranjske kulinarike, družba, glasba in rekreacija. Že več kot petnajst let se v času martinovega odvija tradicionalni pohod, ki privablja vsako leto vse več Slovencev in tujcev. 11,5 km dolga pot se vije po vinorodnem okolišu med Drašiči in bližnjimi turističnimi ponudniki vinske kapljice. Skozi pohod se na 9 postojankah spoznava belokranjsko kulinariko in vina ter ob bogatem kulturnem programu uživa v družbi ljubiteljev pohodništva. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Drašiči–Zavrh–Grahovec–Babina gora–Sloka draga–Krmačina–Repica–Tičnica–Plešči vrh– Sv. Ana–Vidošiči–Železniki–Babinac–Lovriček–Vajdine malence–Kavrenka–Lazec–Drašiči Izhodišče: Drašiči (pred Sosesko zidanico) Dostop: cesta Metlika–Drašiči Dolžina: 11,5 km Čas: 3 ure Najvišja točka na poti: sv. Ana (258 m n. m.) Težavnost: zelo lahka Tradicionalni pohod: v mesecu novembru ZANIMIVOSTI OB POTI: Soseska zidanica Drašiči, cerkev sv. Petra, cerkev sv. Ane v Vidošičih, kraški izvir Zdenc, jami Zdenc in Vidovec, vinogradi v Vidošičih, vinske kleti in zidanice. Makadamska pot se vije med slikovitimi vinogradi v okolici sv. Ane v Vidošičih pri Metliki. V ozadju se dviga Trdinov vrh (1178 m n. m.), najvišji vrh Gorjancev.

SPLOŠNI OPIS POTI Obkolpska grajska pešpot poteka po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa. Obiskovalec se na poti po zavarovanem območju sreča tako s številnimi naravnimi znamenitosti kakor tudi kulturnimi spomeniki. Peš pot se prične v Žuničih in konča v Dragoših (lahko pa tudi obratno). Pot je nezahtevna brez večjih vzponov, v poletnih mesecih nudi senco, v času posebno visokih vod pa pot ni v celoti prehodna. S poti ob Kolpi vodijo steze ali poljske poti v vasi nad njimi. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Žuniči (Šokčev dvor)–Miliči–ob Kolpi do Pobrežja–Dolenjci–Fučkovci–Dragoši Izhodišče: Žuniči (Šokčev dvor) Dostop: cesta Črnomelj–Adlešiči–Žuniči ali cesta Vinica–Zilje–Preloka–Žuniči Dolžina: 25,6 km Čas: 4-5 ur Težavnost: lahka ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajinski park Kolpa, reka Kolpa, Šokčev dvor, Belokranjska čebelarska učna pot, pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih, studenci, bruhalniki, star skedenj Stari pod, grad Pobrežje, Kuzmin mlin, partizanska kožarna v Purgi, Fučkovski in Dolenjski zdenec s podzemno galerijo.

TEŽAVNOST

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Pot na Smuk je že poznana pohodniška pot, saj se že vrsto let organizira skupinski pohod. Pot se začne v Semiču (Štefanov trg) in nas vodi po dokaj zahtevnem klancu navzgor med semiškimi zidanicami mimo kapelice in studenca na najvišjo točko pohoda – Smuk (547 m). Tu si lahko ogledamo še razvaline Smuškega gradu in polharsko kočo ter nadaljujemo po lepi poti v senci gozda proti vasici Pribišje. V vasici zavijemo na gozdno stezo in če sledimo markacijam, kmalu pridemo na konec poti pri spominskem obeležju v Gornjih Lazah. Pohod je organiziran konec oktobra v spomin na 1. belokranjsko četo.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Kanižarica–Zorenci–Butoraj–Kanižarica Izhodišče: Kanižarica Dostop: cesta Črnomelj–Kanižarica Dolžina: 5 km Čas: 1 ura Najvišja točka na poti: Butoraj (170 mn. m.) Težavnost: lahka

SPLOŠNI OPIS POTI Sprehajalna pot Smuk–Semenič–Semiška gora je lahka pot, ki popotnika vodi po pobočju Semiške gore. Tu se pohodnik naužije svežega zraka, čudovite narave in lepega razgleda, ki se mu ponuja na Belo krajino. Pot povezuje zgodovinsko zelo pomembne točke, ki pričajo o življenju rodbine Semenič na tem področju.

ZANIMIVOSTI OB POTI: Vas Podzemelj, reka Kolpa, osamelec Kučar, cerkev sv. Martina v Podzemlju, gomile, gradišče.

UČNA POT ZDENC–VIDOVEC

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Belokranjska čebelarska učna pot v Žuničih je zagotovo ena najlepših v Sloveniji. Dobrih 200 metrov dolga pot se razprostira na pol hektarja kraškega travnika, z devetimi razlagalnimi tablami (zgodovina, opis čebel in čebelje družine, medu, medonosnih rastlin ...), zgodovinskim čebelnjakom (iz leta 1950), modernim čebelnjakom, več dupli za čebele in sodom s čebeljo družino, nakladnim in opazovalnim panjem ter urejenim pokritim prostorom za počitek. Na poti so označene tudi vse medonosne rastline, predvsem pa vas vabi že sam naravni ambient.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Kamp Podzemelj–Podzemelj–Kučar–Zemelj–Kamp Podzemelj Izhodišče: Kamp Podzemelj Dostop: cesta Metlika–Črnomelj Dolžina: 3,5 km Čas: 1,5 ure Najvišja točka na poti: Kučar (222 m n. m.) Težavnost: lahka

12

RUDARSKA PEŠPOT

SPLOŠNI OPIS POTI Rudarska pot poteka od vhoda v rudnik Kanižarica, mimo vasi Zorenci do Butoraja, od koder se preko mosta na reki Lahinji povzpnemo nazaj na izhodišče. Rudarska pešpot je nastala ob odprtju rudnika leta 1857. Vse do leta 1965 so po njej vsak dan hodili rudarji z Butoraja in Zorencev. Po tem letu pa je v te kraje začel voziti avtobus. Hoja je trajala slabo uro, v zimskem času pa tudi dlje. Rudarjem je predvsem v zimskem času prečkanje potoka predstavljalo kar veliko oviro. V ta namen so zgradili 6 do 8 m dolgo brv, ki pa je bila zaradi velikih padavin včasih porušena. Pot je dolga 5 km.

16

ZANIMIVOSTI OB POTI: Kočevarska vas Planina, cerkev sv. Elije na Planini, kamnit podporni zid trase gozdne železnice, brezno ob trasi železnice, vodni zbiralnik, lokacija groba Franca Rozmana Staneta, planinski dom na Mirni gori, cerkev sv. Frančiška Ksaverija, razgledni stolp.

UČNA POT KUČAR–KOLPA

15

ZANIMIVOSTI OB POTI: Nekdanji rudnik Kanižarica – muzejska zbirka, rudniški stolp.

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Planina–Mirna gora Izhodišče: Planina Dostop: cesta Novo mesto–Vrčice–Mirna gora Dolžina: • Gozdna učna pot Planina–Mirna gora: 3,5 km • Po sledeh gozdne železnice Črnomelj–Leseni kamen: 4 km • Pastirska pot: 10 km Čas: • Gozdna učna pot Planina–Mirna gora: 2,5 ure • Po sledeh gozdne železnice Črnomelj–Leseni kamen: 1 ura • Pastirska pot: 4 ure. Najvišja točka na poti: Mirna gora (1048 m n. m.) Težavnost: srednje težka

SPLOŠNI OPIS POTI V vasi Grabrovec se nahaja cerkev sv. Urbana, zavetnika vinske trte. Urbanova pot se prične v Metliki in nas med vinorodnimi griči in zidanicami, gozdom in polji vodi do cerkve in nazaj v Metliko. Tradicionalno je vsako leto v mesecu maju in na silvestrsko noč organiziran pohod iz Metlike, ki se zaključuje na novozgrajenem športnem igrišču na Grabrovcu. Urbanova pot je dolga 6,3 km.

ZANIMIVOSTI OB POTI: Krajevna muzejska zbirka Semič, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna cerkev), vodna kraška jama Lebica, cerkev sv. Mihaela, kužno znamenje na Trati (Pild), kraška jama Malikovec, cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu (romarska cerkev), kraška jama Judovska hiša, vrtača Vodenica, reka Krupa. Utrinek iz tradicionalnega pohoda po Najjužnejši slovenski pešpoti od Radencev do Damlja. V ozadju pohodnikov na počitku teče reka Kolpa, najbolj topla slovenska reka, ki vedno znova navdušuje s čisto vodo, z živahno kulturno krajino in neokrnjenim naravnim okoljem. Leta 2010 je reka in celotna turistična destinacija prejela prestižen naslov EDEN 2010 (European Destinations of Excellence).

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Učna pot Kučar–Kolpa predstavlja krožno pot, ki nas pelje do kampa Podzemelj v vas Podzemelj, na vrh Kučarja, nazaj čez Zemelj, mimo cerkve sv. Helene na izhodiščno točko. Med sprehodom se lahko seznanimo z gradiščem iz obdobja starejše železne dobe, opazujemo zemljene gomile, spoznavamo naravo in reko Kolpo ter se ob tem naužijemo čudovite krajine, ki je prepletena s polji, gozdovi in vinogradi. Največja nagrada za pohodnika je zagotovo sredina poti, ko se vzpne na 222 metrov visok osamelec Kučar in uzre čudovito pot, ki si jo je reka Kolpa urezala skozi čas.

ZANIMIVOSTI OB POTI: Trško jedro v Starem trgu ob Kolpi in vaški kal, manjša kraška jama, razgledna točka Stena (375 m), reka Kolpa.

POT PO SEMIŠKI GORI

POHODNIŠKE POTI PO MIRNI GORI

Mirna gora je tretji najvišji vrh Bele krajine (1048 m), hkrati pa ena najbolj jugovzhodnih vzpetin prostranega Kočevskega Roga. Mirna gora in nižje ležeči kraj Planina sta izhodišči drugim pohodnim potem.

11

TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Stari trg–Močile–Kot–Sodevci Izhodišče: v Starem trgu Dostop: cesta Črnomelj–Kanižarica–Stari trg ob Kolpi Dolžina: skupna dolžina poti je 10 km Čas: posamezna pot 30–40 minut Najvišja točka na poti: 375 m n. m. Težavnost: dokaj zahtevna Tradicionalni pohod: prva sobota ali nedelja v mesecu juniju

7

10

TIC ČRNOMELJ Trg svobode 3, 8340 Črnomelj t. +386 7 305 65 30 f. +386 7 305 65 31 m. +386 40 88 31 62 e. tic.crnomelj@ric-belakrajina.si www.belakrajina.si

TEŽAVNOST

TIC METLIKA Trg svobode 4, 8330 Metlika t. +386 7 363 54 70 f. + 386 7 363 54 71 m. +386 40 45 40 19 e. tdvigred.metlika@siol.net www.metlika-turizem.si

ŽUPANČIČEVA POT OD DRAGATUŠA DO VINICE

TIC SEMIČ Štefanov trg 7, 8333 Semič t. +386 7 356 52 00 m. +386 40 62 51 48 e. tic@kc-semic.si www.kc-semic.si

1

24 19

SPREHOD OKROG METLIKE IN PO STAREM MESTNEM JEDRU

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Prvi sprehod okrog Metlike je organizirala Mestna skupnost Metlika, 26. 4. 1998, v počastitev zgodovinskega dogodka – 29. 4. 1365, ko je Metlika dobila mestne pravice. Na sprehod okrog Metlike in po starem mestnem jedru se lahko podajo vsi, ki so željni raziskovanja zgodovinsko-kulturnih točk. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Izhodišče: Pungart pri OŠ Metlika Dolžina: 8 km Čas: 2-3 ure Težavnost: srednje lahka ZANIMIVOSTI OB POTI: Staro mestno jedro Metlike (Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, prva dolenjska hranilnica in posojilnica, prva čitalnica na Dolenjskem, nekdanja Wachova lekarna, obelisk prijateljstva, Galerija Kambič, izvir potoka Suhor, mestna hiša, farna cerkev sv. Nikolaja, rojstna hiša kiparja Alojza Gangla in književnika Engelberta Gangla, komenda nemškega viteškega reda, rojstna hiša matematika Franca Hočevarja, Dom počitka Metlika, rojstna hiša igralca, režiserja, pisatelja in scenografa Osipa Šesta, obrtni dom, rojstna hiša jezikoslovca in narodopisca Ivana Navratila in narodnega buditelja Antona Navratila, izvir potoka Obrh …) izvir Ušivec, Metliško mestno kopališče, cerkev sv. Roka z mestnim pokopališčem, grškokatoliška cerkev sv. Cirila in Metoda …

UČNA POT DIVJI POTOK

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Divji potok, ki ima povirje nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah, je na prevladujoči dolomitni kamninski podlagi ustvaril zelo razgibano in slikovito strugo, polno slapičev, tolmunov in brzic. Potok večino svojega toka teče skozi gozd. Po približno 3,5 km toka hudourniškega značaja se izlije v Črmošnjičico, ki teče proti Dolenjskim Toplicam. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Črmošnjice z okolico Izhodišče: Črmošnjice CŠOD Dom lipa Dostop: cesta Dolenjske Toplice–Podturn–Stare Žage–Črmošnjice Dolžina: 2,5 km Čas: 1 ura Težavnost: lahka ZANIMIVOSTI OB POTI: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Divji potok, didaktična igrala, različni kočevarski izviri, spoznavanje različnih živalskih in rastlinskih vrst v potoku in ob njem.

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Pot nas iz vasi Podlog vodi mimo sotočja rek Podturnščice in Lahinje na Zorence, do kmečke hiše Bahor, naprej mimo Kuzminega mlina, skozi vas Veliko Lahinjo, na vinorodni hrib Sadeži, nato mimo Brdarcev skozi idilični vasici Črešnjevec in Knežino do izvira reke Lahinje. Od tu po Krajinskem parku Lahinja, skozi Belčji Vrh in Malo Lahinjo do Pustega Gradca, mimo Šipka, izvira Topličice in nazaj na Podlog. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Podlog–Zorenci–Velika Lahinja–Črešnjevec–Knežina–Belčji Vrh–Mala Lahinja–Pusti Gradec–Podlog Izhodišče: Podlog (Apartmaji Malerič) Dostop: cesta Črnomelj–Dragatuš Dolžina: 15 km Čas: 4 ure Najvišja točka na poti: vinorodni hrib Sadeži Težavnost: lahka Tradicionalni pohod: 1. nedelja po 19. marcu (po jožefovem) ZANIMIVOSTI OB POTI: Sotočje rek Podturnščice in Lahinje, kmečka hiša Bahor, Kuzmin mlin, Krajinski park Lahinja, izvir reke Lahinje, izvir Topličice Klepčev mlin, Cerkev vseh svetnikov ...

25 20

JOŽEFOV POHOD – POTEPANJE OB REKI LAHINJI

UČNA POT GRIČKI KAL –GRDANJI SKEDENJ

TEŽAVNOST

SPLOŠNI OPIS POTI Grički kal v bližini vasi Grič je postal prijetno vaško shajališče in izletniška točka. Tu se lahko na robu vaških košenic in gozda odpočijemo in naužijemo svežega zraka. Vaški kali so še danes nepogrešljiv del naše kulturne in naravne dediščine ter pričajo o trudu in iznajdljivosti lokalnega prebivalstva. Kraška jama Grdanji skedenj leži nad vasjo Grič. Do vhoda pridemo po lepo označeni poti od Gričkega kala. V preteklosti je nudila zavetje domačinom v času turških vpadov, vanjo so se zatekali hajduki, lovci, partizani ... Čeprav leži vhod v jamo visoko v gozdu, so do tu včasih segali pašniki. Jama je lahko dostopna in se v obliki markantnega spodmola in kasneje rova poševno spušča v podzemlje. Pomembna je kot zatočišče netopirjev in tudi kot arheološko najdišče. TEHNIČNI OPIS in PROFIL POTI Relacija: Grič–kraška jama Grdanji skedenj–Grič Izhodišče: vas Grič Dostop: cesta Kanižarica–Brezovica Dolžina: 3 km Čas: 1 ura Najvišja točka na poti: jama Grdanji skedenj (407 m n. m.) Težavnost: lahka Tradicionalni pohod: nedelja pred božičem ZANIMIVOSTI OB POTI: Grički kal in vodnjak – učilnica v naravi, kraška jama Grdanji skedenj – arheološko najdišče in zatočišče netopirjev.

KE POTI POHODNIŠ JINI A V BELI KR : Izdal in založil Metlika ina, TD Vigred RIC Bela kraj i center Semič in JZ Kulturn o iz Kataloga vzet Besedilo: po a in vabil in, Bela krajin , Marko Praš Dunja Wedam ič, Lektoriranje: Fotografije: an km Vu la , Niko adica Mar tin Lindič , Oblikovanje: Marko Br inič Helena Vukš karna VEK Koper d.o.o. Tisk: Tis omogočili: 0 kos, Izdajo Naklada: 6.00 melj, Občina Metlika Občina Črno na Semič in Obči 2014 Leto izdaje:

Pohodniške poti bele krajine  

Ne le za kolesarjenje, razgiban teren Bele krajine je nadvse primeren tudi za pohodništvo v vseh letnih časih. Pričakuje vas 25 urejenih in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you