Forstyrrelsen 1 2021

Page 2

i

Fagbladet Forstyrrelsen

Redaktionsgruppen

Indholdsfortegnelse Leder ...........................................................................................s.   3

Lotte Evron, Lektor, ph.d., cand.mag., sygeplejerske, Institut for Sygeplejerskeog Ernærings- uddannelser, Københavns Professionshøjskole og ekstern lektor, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet, loev@kp.dk

Gitte Bunkenborg, Lektor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning og Anæstesiologisk afdeling samt Forskningsleder for MVU området, Holbæk Sygehus, gibu@regionsjaelland.dk

Thora Grothe Thomsen, Udviklings- og Forskningsleder, Lektor,, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Carrinna Aviaja Hansen Sygeplejefaglig forskningsleder, ph.d., Master in Public Health (MPH), Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital, carrh@regionsjaelland.dk

Nyt fra Bestyrelse .................................................................s.   4 Faglig artikel: Krisesituationer udfordrer sundhedsprofessionelles mentale sundhed – og hvad kan vi gøre ved det?...........................................................s.   5 Videnskabelig artikel: Sygeplejerskernes oplevelser under COVID-19-pandemien....................................................... s. 11 Faglig artikel: Narrative inspirationer i sygepleje til kræftramte mennesker og deres partner.............. s. 17 Videnskabelig artikel: Når magt bliver usynlig..................................................... s. 23 Boganmeldelse ..................................................................... s. 29

Birgitte Lerbæk, PostdociI klinisk sygepleje ved Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital og Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital, birgitte.lerbaek@rn.dk

Find os på facebook

forstyrrelsen - SYGEPLEJEFAGLIGT TIDSKRIFT Fagbladet Forstyrrelsen udgives af overstående redaktørgruppe på vegne af Fagligt Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning. Bladet udkommer 3. gange årligt – Marts, juni, og november Deadline for indsendelse: 1. februar, 1. juni og 1. oktober

Find os på Linkedin

Manuskriptvejledning kan findes på selskabets hjemmeside: www.dsr.dk/fs32

Redaktionsgruppen forholder sig ret til at afvise artikler eller bede om revision. Artikler skal rettes til bladets målgruppe: Sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning

Find ”Forstyrrelsen på ISSUU.com

Bladet finansieres gennem annoncerer, hvorfor der kontinuerligt er behov for medlemmer byder ind med forslag til annoncører. Grafisk produktion: Kosmos Grafisk ApS · Oplag: 380 stk.

2

FORSTYRRELSEN · Fagligt selskab for SYGEPLEJERSKER DER ARBEJDER MED UDVIKLING OG FORSKNING · NR. 1 / 2021 · 6. ÅRGANG