Page 1

PA-TUM! Grup 5

Educació Física

Religió English

Matemàtiques Expressió

Català

Socials

Lengua Castellana

Música Naturals

Tecnologia


SUMARI: -

Català...............................................1 Educació Física..................................2 English.............................................3 Expressió i Comunicació....................4 Lengua Castellana.............................5 Matemàtiques...................................6 Música..............................................7 Naturals............................................8 Religió...............................................9 Socials..............................................10


Català A català vam treballar mots encreuats i sopes de lletres, i per despertar la imaginació del nostre grup unes endevinalles sobre les comparses de la Patum. Els mots encreuats i la sopa de lletres els vam treballar amb el word.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 E L S P L E N S

2 L A N G E L E T

3

4

5

6

7

8

9

10

G

U

I

T

A

X

I

C

Á

L

I

G

A

E

L

S

G

E

G

A

N

T

S

E L T A B A L

L E S M A C E S

S

N

A

N

S

N

O

U

L

S

N

A

N

S

V

E

11 L A G U I T A G R O S S A

12

L

L

13 E L S T U R C S I C A V A L L E T S


Educació Física El Credit d’educació física, l’Alex Canudas va convidar a tres persones de la colla dels nans nous: el Nando, el Pep i el Denise. Perquè ens ensenyessin la coreografia del ball dels nans nous i poder-la apendre i saver-la ballar.


English In this credit we have learnt the vocabulary of Patum trough the wordsearch and the definitions of the characters of Patum.


Expressió i comunicació El Crèdit d’expressió vam aprendre tota la part teòrica on hi havien les tècniques i els trucs er expressar-nos millor. I amb la part practica vam fer l’exposició i representació dels nans nous.


Castellano En Castellano empezamos con una parte teórica sobre los elementos del cómic. Que nos sirvió para hacer la parte lúdica que consistía en hacer un cómic sobre la Patum. Para terminar trabajamos las normas ortográficas y con este ejercicio aprendimos todas la normas de la g/j, h, c/z…


Matemàtiques - Al crèdit de matemàtiques vam fer diverses activitats: A la primera vam aprendre a calcular la capacitat de persones que caben a la plaça St. Pere, Així esbrinar el total de persones. A la segona activitat vam començar a parlar sobre els fuets, i llavors vam calcular quants fuets es gastaven en tota la Patum. La tercera anava relacionada amb la segona, vam aprendre a calcular el preu dels fuets en exemples diferents i els percentatges. Finalment a la quarta vam aprendre a calcular els fuets que fallaven a la Patum.


Música A la part de música vam treballar quines comparses ballaven amb cada cançó. També vam veure totes les cançons que es tocaven en els 5 dies de Patum. Vam treballar la cançó dels Nans Nous i vam aprendre a tocar la cançó dels Plens.


Naturals Al crèdit de naturals vam treballar el tipus de vestit de la Patum i el concepte de les cremades i la roba ignífuga. La última activitat va ser sobre la planta dels Plens, la vidalba. Va venir la Maria Cosp a fen- se una xerrada sobre les característiques de la vidalba i l’homeopatia.


Religió Vam conèixer tots els orígens de la patum i per això sabem que són cristians. Els vam aprendre fent exercicis divertits i alhora apreníem. També les parts de la processó. I els dies del calendari Litúrgic


Socials Al crèdit de Socials també vam fer diverses activitats. Vam buscar en un text que representava l’escut de Berga i el seu origen. Llavors vam fer una mena de preguntes al grup 4. La següent activitat van ser unes preguntes sobre les comparses de la Patum. I la última activitat va ser contestar les preguntes d’un text d’Albert Rumbo, que és l’autor del llibre que ens hem llegit, El secret de la Patum.

Pa-tum  

gruuuuuuuuuup5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you