Page 1

Nederlands Uitgeversverbond Bedrijfspresentatie


Nederland 17 17miljoen miljoen inwoners inwoners

Relatief Relatiefklein klein taalgebied taalgebied (22 (22miljoen) miljoen)

13-01-14

Bedrijfspresentatie

7,5 7,5miljoen miljoen huishoudens huishoudens

Netto Netto Nationaal Nationaal Inkomen Inkomen2012: 2012: 515,9 515,9miljard miljard euro euro

2


Private media-industrie Nederland 1. Entertainment & lifestyle 2. Nieuws / Politiek 3. Vak & Wetenschap 4. Onderwijs

Samen Samengoed goed voor vooreen een totale totalenetto netto omzet omzetvan van3,9 3,9 miljard miljardeuro euro

13-01-14

Print en digitale boeken, tijdschriften, nieuwsmedia, lesmateriaal, tv/film, radio en gaming .

Bedrijfspresentatie

3


Private media-industrie Nederland

Aandeel Aandeel MediaMediaindustrie industrie ==0,7% 0,7%NNI NNI

13-01-14

Lijkt een kleine economische waarde, maar grote maatschappelijke waarde!

Bedrijfspresentatie

4


Mediaconsumptie Nederland 92% 92%

huishoudens huishoudens heeft heeft internet internet

Consumeren Consumerenop op digitale digitale platforms platformsgroeit; groeit; papier voert papier voertwel wel de boventoon de boventoon

13-01-14

Bedrijfspresentatie

5


Mediaconsumptie Nederland 92% 92%

huishoudens huishoudens heeft heeft internet internet

Afzet Afzetdigitale digitale producten producten media-industrie media-industrie groeit groeit

13-01-14

Bedrijfspresentatie

6


Medialandschap


Medialandschap 2014

Games Vaste dragers

(print, dvd, celluloid)

it Dig

a

V le T

Games, Social media

Boek-verfilming Serie -> print

Kabel / Ether

13-01-14

Digitaal

Concerten, fandagen, talentenjachten

Bedrijfspresentatie

In persoon

8


Introductie NUV


Introductie NUV Het NUV is de brancheorganisatie van uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws en informatieproducten voor onderwijs, vak- en wetenschap. (Boeken, kranten, tijdschriften, radio, televisie en digitale domeinen)

13-01-14

Bedrijfspresentatie

10


Introductie NUV HET NUV

Gedeeldeknow knowhow howen endiensten diensten Gedeelde

NDP Nieuwsmedia

13-01-14

Tijdschriften (GPT)

Boeken vv (GAU)

Vak Wetenschap (MVW)

Educatief (GEU)

Juridisch Juridisch- -Auteursrecht, Auteursrecht,consumentenbescherming, consumentenbescherming,mededinging mededinging Sociale SocialeZaken Zaken- -CAO’s CAO’s Economische EconomischeZaken Zaken- -Gelijk Gelijkspeelveld, speelveld,btw, btw,distributie, distributie,betalingsverkeer betalingsverkeer Financiën Financiënen eninfrastructuur infrastructuurNUV NUV Communicatie CommunicatieNUV NUVen enGroepen Groepen NUV NUVAcademy Academy

Footer

11


Missie

Het creĂŤren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.

13-01-14

Bedrijfspresentatie

12


Leden NUV •

In Nederland gevestigde private uitgeefbedrijven van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws en informatieproducten voor onderwijs, vak- en wetenschap

149 Holdings

73 Dochterondernemingen

Tevens lid van zelfstandige groepsverenigingen GAU, GEU, NDP Nieuwsmedia, MVW, GPT

> 90% van de Nederlandse uitgeefmarkt

13-01-14

Bedrijfspresentatie

13


Speerpunten


Speerpunten NUV

Auteursrecht

BTW

Privacy / Consumentenrecht

Digitalisering

Arbeidsvoorwaarden

Belangenbehartiging Belangenbehartiging&&Dienstverlening Dienstverlening Lobby Lobby

Speerpunten

Innovatie Innovatie Voorlichting Voorlichting&&Promotie Promotie Netwerkfunctie Netwerkfunctie Onderwerpen 13-01-14

Bedrijfspresentatie

15


Speerpunten NUV 1. Belangenbehartiging & dienstverlening •Juridisch advies •Informeren over markt en politiek •Modelcontracten •(Zelf)Regulering •Realisatie één Raam-cao •Investeren in Kennis en Kennisoverdracht

13-01-14

Bedrijfspresentatie

16


Speerpunten NUV 2. Lobby Voornaamste onderwerpen: •Auteursrecht •BTW •Privacy •Consumentenbescherming •Digitalisering •Arbeidsvoorwaarden / cao’s •Mededinging

13-01-14

Bedrijfspresentatie

17


Speerpunten NUV 3. Innovatie • •

13-01-14

Stimuleren en faciliteren van veelzijdig en laagdrempelig legaal aanbod Standaardisatie en verbreding* dragen daar aan bij!

Bedrijfspresentatie

18


Speerpunten NUV 4. Voorlichting & Promotie •Profileren innovatieve kracht uitgeefsector •Voorlichten (consumenten) over IE •Attenderen op maatschappelijk duurzaam ondernemen

13-01-14

Bedrijfspresentatie

19


Speerpunten NUV 5. Netwerkfunctie •Streven naar verbondenheid tussen leden en NUV, zijn groepsverenigingen en elkaar •Draagt ook weer bij aan innovatie

13-01-14

Bedrijfspresentatie

20


Bestuur en Staf Het Algemeen Bestuur van het NUV: leden-uitgevers aangesloten bij één van de vijf groepsverenigingen van het NUV. Samenstelling NUV Algemeen Bestuur: • drs. L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter • drs. F.Th.J. Arp (Telegraaf Media Groep NV) • L.W.L. de Bruijn (Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep BV) • K. Clement (WPG Uitgevers BV) • W.J. van Gils (Boom uitgevers Amsterdam) • P. de Mönnink (Sanoma Media Netherlands BV) • mr. S. van Oostrom (Sdu Uitgevers BV) • L. van Os (Hearst Magazines Netherlands) • drs. H.T.A.J.M. Rimmelzwaan (Malmberg BV) • T. Roskam (Koninklijke BDU Uitgevers BV) • F. Vrancken Peeters (Kluwer BV) 13-01-14

Bedrijfspresentatie

Voorzitter: Loek Hermans 21


Relatieveld


Relatieveld NUV AuteursAuteursrechten rechten organisaties organisaties

Consumenten Consumenten organisaties organisaties

Freelancer Freelancer

organisaties organisaties

Leden Leden

NUV

Onderwijs Onderwijs

Werknemers Werknemers Overheid Overheid organisaties organisaties

Branche Branche organisatie organisatie

Media Media

OnderOndernemingsnemings-

organisaties organisaties

13-01-14

Bedrijfspresentatie

23


Relatieveld NUV

LIRA Starlabel Pro AuteursAuteursrechten rechten organisaties organisaties

VSenV FLA

Freelancer Freelancer organisaties organisaties De Consumenten-bond

13-01-14

Leden Leden Overheid Overheid Leden Aspirant-leden Besturen Medewerkers Projectgroepen en commissies

Vakmedia Pers -> alle media

Media Media

NUV

ConsuConsumenten menten organisaties organisaties

FNV KIEM CNV Dienstenverbond De Unie

Regionaal Nationaal Europees Mondiaal

Branche Branche organisatie organisatie

VNO-NCW VNP KVB

Werk-nemers Werk-nemers organisaties organisaties

Onderwijs Onderwijs OnderOndernemings nemings organisaties organisaties

Bedrijfspresentatie

Nationaal: BVA KVB KVGO NVPO Europees: ENPA EPC FEP FAEP

Mondiaal: WAN-IFRA* *dit zijn slechts enkele voorbeelden

VO-raad MBO-raad HBO-raad

24


Het NUV. Ook voor U?


Lid worden / Contact Voor meer informatie: Voordelen en voorwaarden NUV-lidmaatschap W

www.nuv.nl

E

info@nuv.nl

T

020-43 09 150

13-01-14

Bedrijfspresentatie

26

NUV bedrijfspresentatie website - jan. 2014  
NUV bedrijfspresentatie website - jan. 2014  
Advertisement