__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Geel – Slatina-Timis 30 Samenwerking en vriendschap 1989 28/02/89 Start ADRVlaanderen. Start Geels Roemeniëcomité. Paul & Ria voorstel adoptie Slatina-Timis. 18/12/89 Adoptie Slatina-Timis gemeenteraad Geel.

1

1990 Start Humanitaire hulp. Januari: eerste bezoek en konvooi naar S-T: Paul / Piet / Jef / Frans.

1991

1992

1993 (1)

November: 3dekonvooi naar S-T.

April: 4de konvooi en officiële verbroedering Geel met Slatina-Timis

Februari: 2° Roem. Restaurant in Geel.

Maart: Benefietconcert KJW Larum.

Burgemeester Vasile Dragomir en Secretaris Bobby Szupp.

Cornelia / Ghergha.

Start structurele hulp.

April: 2de konvooi naar S-T. 1x106 BEF.

Paul Aghescu.

Juni: folkloristische groep kinderen S-T in Geel.

Start OLF / GLT in S-T. Start Roemeens Restaurant in Geel.

Juli: 5de konvooi. September: folkloristische groep “Slatinoara jongeren” in Geel samen met GB S-T.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap

2

1993 (2)

1994 (1)

1994 (2)

1995 (1)

1995 (2)

Project 1 Vlaanderen: “Algemene Gezondheidsontwikkeling S-T”. Einde 1996.

Februari: 3° Roem. Restaurant in Geel.

September: tandzorg training en levering materialen.

Februari: 4° Roem. Restaurant in Geel.

Groepen vrijwilligers naar S-T. voor huisaansluitingen waterleiding.

Drinkbaar water / Hygiëne / Milieu / Gezondheid / Gezonde voeding.

April: jogging en start OLB S-T.

Inbreng VZW GRK: € 97.703,24

Juli: 6de konvooi.

Oprichting VZW Geels Roemeniëkomitee.

Juni: stadsfestival in Geel delegatie S-T.

December: kerstmarkt Geel.

Levering materialen huisaansluitingen waterleiding. Verderzetten van project: vorming en lessen hygiëne. Film over hygiëne gemaakt in S-T.

Levering van huisvuilwagen aan S-T. Concessie en verbouwing huis voor OLF-OLB. Sanitaire blok lagere school.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 1996 Februari: 5° Roem. Restaurant in Geel. Delegatie en folkloristische groep S-T Eurofeesten in Geel. Levering eerste vrachtwagen voor GB S-T. Levering van kolkenzuiger voor GB S-T. 3

1997 (1)

1997 (2)

1998

Januari: voorstelling project bij “Hydraulique Sans Frontière” (HSF) Grenoble (Frankrijk).

Juni: bezoek Minister President Luc Van den Brande aan S-T.

Februari: 7° Roem. Restaurant in Geel.

Februari: 6° Roem. Restaurant in Geel. Renovatie en vergroting garage voor vrachtwagens gemeentehuis S-T.

Reeks TV reportages over S-T in B: VRT / VTM / RTV. Juni: stadsfestival in Geel met deleg S-T. Bezoek voetbalclub St.Dimpna: konvooi en start hulp aan kindertehuis Zagujeni.

April: 7° konvooi. Project 2 Vlaanderen: “Geïntegreerd Ontwikkelingsproject S-T”. Einde in 2001. Inbreng en samenwerking van LCM en Somepro. Inbreng VZW GRK: € 256.961,40

1999 (1) Februari: 8° Roem. Restaurant in Geel. Oprichting stichting FDAAM en ADAMSlatina-Timis. Concessie dispensarium S-T. voor 49 jaar. Start verbouwing medisch-sociaalcentrum S-T.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 1999 (2)

2000 (1)

2000 (2)

2000 (3)

2001 (1)

Ioan Suru.

Februari: 9° Roem. Restaurant in Geel.

Vele groepen vrijwilligers om het medisch-sociaal centrum af te werken.

Burgemeester Cinu Motolan.

Februari: 10° Roem. Restaurant in Geel.

Implementatie en finale realisering tweede project.

December: bouwkamp in SlatinaTimis.

Juni: stadsfestival in Geel met deleg. S-T.

December: viering10 jaar VZW GRK. December: kerstmarkt in Geel.

4

Juli: bezoek aan S-T Bezoek OLB en OLF S-T WG hygiëne. aan Geel. September: renovatie Mei: jaarlijkse jogging CC S-T en sanitaire KWB Larum in S-T. blok. Mei: konvooi met o.a. November: Soc beweg. tandartsstoel. bezoek aan S.T.

December: kerstmarkt in Geel. Optreden Roemeens koor “Symbol” in Geel (fondswerving).

Februari: bouwkamp. April: bezoek Geelse jongeren aan S-T. April: jogging KWB Larum in S-T. Augustus: officiële opening van het medisch-sociaal centrum ADAMS.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2001 (2) Huisdokter/tandarts/ apotheek/mediotheek/ revalidatie/vergaderlokalen. Oktober: groep bouw inrichting Medische hulpposten Ilova – Sadova Noua. December: kerstmarkt in Geel.

2002 Februari: 11° Roem. Restaurant in Geel. Delegatie S-T in Geel voor Eurofeesten April: - CM rM-T bezoek aan S-T. - 10 jaar Club Femina in S-T. - Jogging KWB Larum. December: kerstmarkt in Geel.

5

2003 (1) Februari: 12° Roem. Restaurant in Geel. April: tentoonst. S-T in Saio Geel. April: bezoek Geelse jongeren aan S-T. April: bezoek WG CM rM-T aan S-T ziekenzorg vorming. April: jogging WG soc. bewegingen.

2003 (2) Juli: nieuw dak op medisch centrum ADAMS.

2004 Februari: 13° Roem. Restaurant in Geel.

Levering vrachtwagen Magirius aan GB S-T.

Start financiële ondersteuning en samenwerking CM rM-T.

December: kerstmarkt in Geel.

Start VIZIDOM groep in S-T. Burgemeester Cinu Motolan. December: kerstmarkt in Geel.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2005 (1)

2005 (2)

2006

2007 (1)

2007 (2)

Februari: 14° Roem. Restaurant in Geel.

Realisering Sanitaire Blok lagere school ST.

Februari: 15° Roem. Restaurant in Geel.

Februari: 16° Roem. Restaurant in Geel.

Mei: “GA of Council of EU municipalities and regions” Innsbruck (Oostenrijk): S-T als 1 van de 4 best practices.

Maart: vervanging plafond CC S-T met Kogeka.Geel.

April: Forum Gedecentraliseerde Samenwerking BRoe in S-T.

Oogheelkunde apparatuur voor Resita. Juli: viering 15 jaar samenwerking GeelSlatina-Timis

6

September: tentoonst. CC De Werft,15 jaar samenwerking GeelS-T.

Aankoop Dacia Pickup voor ADAMS. December: kerstmarkt in Geel.

September: VlaamsRoemeense dagen in C-S en S-T. Eerste brandweerwagen naar S-T.

April: verbroedering Geel – S-T als “Most Inspired Example” conference EU cities Den Haag (Nederland).

Realisering Sanitaire blok kleuterschool S-T. Delegatie S-T in Geel voor Eurofeesten.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap

7

2008

2009 (1)

2009 (2)

2009 (3)

2010

Februari: 17° Roem. Restaurant in Geel.

Februari: 18° Roem. Restaurant in Geel. Maart: presentatie “Nationale diabetes conferentie” Turda, Roemenië.

December: Stefan Blommaert B VRT TV Nieuws in Roemenië en SlatinaTimis.

Januari: viering 20 jaar samenw. Geel-ST in TISJ Geel.

Burgemeester Gheorghe Roma.

Juli: Bezoek B Koning Albert en Koningin Paola aan Roemenië: voorstelling van ADAMSlatina-Timis.

Mei: presentatie “International conference family medicine” Iasi.

Oktober: Kristien Bonneure B VRT Radio in Roemenië en Slatina-Timis.

Werkkamp vloer CC.

November: Brunch voor S-T.

Kris & Hild.

Februari: 19° Roem. Restaurant in Geel. Augustus: viering 20 jaar samenwerking Geel en S-T in Slatina-Timis. Levering van waterpomp voor brandweer S-T.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2011 (1)

2011 (2)

2012 (1)

2012 (2)

2013 (1)

Februari: 20° Roem. Restaurant in Geel.

Centrale verwarming installatie houtketel voor medisch-sociaal centrum ADAMS.

Februari: 21° Roem. Restaurant in Geel.

November: staatssecretaris gezondheidszorg Alexandru Rafila in S-T met B ambassadeur Philippe Beke.

Februari: 22° Roem. Restaurant in Geel.

Levering van minigraafmachine voor GB S-T. Juli: B ambassadeur Philippe Beke in S-T. Levering van 2 wagens W-G Kruis Antwerpen aan ADAMS. 8

ADAMS in “Ghidul Pacientului Roman”.

April: oprichting TON stichting in S-T met startkapitaal van VZW GRK. Augustus: delegatie S-T in Geel voor Eurofeesten.

April: staatssecretaris gezondheidszorg Raed Arafat in S-T met B ambassadeur Philippe Beke. Levering kledij, uitrusting en training brandweer aan Slatina-Timis.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2013 (2)

2014 (1)

2014 (2)

Konvooi met revalidatiematerialen voor ADAMS.

Februari: 23° Roem. Restaurant in Geel.

September: bezoek en training SVSU S-T en ISU Caransebes aan B. brandweer in Geel en Campus Vesta.

ADAMS op TVR Romania: programma Caravana “Stirile Tale Sunt La TVR”. November: eerste verbroederingsfeest Roemeense. inwoners in Geel. 9

ADAMS artikel in “International Journal of Integrated Care”. ADAMS in “BENISI scaling social innovation” as best practice.

November: Johny decoratie “Ridder in de Kroonorde” tijdens Koningsdag B ambassade Bu. November: 2° verbroederingsfeest in Geel.

2015 (1)

2015 (2)

Februari: 24° Roem. Restaurant in Geel.

“TON Health Masterplan Romania 2015-2024”.

Case Study ADAMSlatina-Timis. Mei: persconferentie. in Resita “ADAMS als een model voor landelijke gezondheidszorg”.

Warmwater boiler op zonne-energie voor kindertehuis Zagujeni. November: 3° verbroederingsfeest in Geel.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2016 (1)

2016 (2)

2017 (1)

2017 (2)

2017 (3)

Februari: 25° Roem. Restaurant in Geel.

Sociale map SlatinaTimis opgesteld.

Februari: 26°Roem. Restaurant in Geel.

Mei: commando jeep voor SVSU S-T.

Juni: delegatie OLB bij KWB-Larum Geel.

November: inleefreis directeurs en RvB CM rM-T met B ambassadeur Thomas Baekelandt regio Slatina-Timis.

Levering 2° brandweerwagen voor SVSU S-T.

Augustus: delegatie S-T in Geel voor Eurofeesten.

Juli: TONNE 5 in ST met B ambassadeur Thomas Baekelandt en zijn vrouw.

September: opschilderen medisch-sociaal centrum ADAMS + installatie vluchtdeuren.

Juni: MTB groep Geel tochten in S-T. Juli: scouts Akabe de Pioen in S-T. Wandeltracks voor ST en omgeving uitgewerkt. 10

November: 4° verbroederingsfeest in Geel.

Maart: “Rencontres Européennes de Transylvanie” Franse ambassade: presentatie ADAMS. April: trainingsweek thuiszorg in Geel.

Overhandiging brandweerwagen SVSU S-T aan SVSU Armenis.

Fietsreis ADR/TON om thuiszorg project te ondersteunen start in S-T.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2017 (4)

2017 (5)

Vrachtwagen revalidatie materialen voor ADAMS.

November: training SVSU S-T.

Februari: 27° Roem. Restaurant in Geel.

November: 5° verbroederingsfeest in Geel.

Maart: inleefreis studenten Thomas More via S-T.

Schenking van houtkliefmachine voor ADAMS. Artikel over ADAMS in “REGARD” (Revue francophone de Roumanie). 11

2018 (1)

Mei: “Eurosfat” in Bu. voorstelling ADAMS. Juni: trektocht scouts in S-T. Juli: TONNE 6 in S-T met B ambassadeur Thomas Baekelandt en zijn vrouw.

2018 (2)

2018 (3)

Start “Telemedicine” bij ADAMSlatinaTimis.

Oktober: inleefreis OKRA-Kempen op doorreis in S-T.

Promotiefilm ADR en S-T van B ambassade in Roemenië.

Schenking van houtkliefmachine op aanhangwagen aan ADAMS.

Twee Fietsreizen ADR/TON om thuiszorg project te ondersteunen start in S-T.

November: decoratie Jozef Goebels “Commandeur in de orde van Leopold II” tijdens Koningsdag B ambassade in Bu.


Geel – Slatina-Timis 30 jaar Samenwerking en Vriendschap 2018 (4) November: 6° verbroederingsfeest in Geel. December: “Slatina Fest” viering van 100 jaar Roemenië en 29 jaar samenwerking Geel – S-T in S-T.

12

2019 (1) Februari: 28° Roem. Restaurant in Geel. April: - inleefreis studenten Thomas More via S-T. - Belgische week in Iasi BEROCC: gezondheidsmodellen ADR/TON/ADAMS. - April: training SVSU S-T & Armenis.

2019 (2)

2019 (3)

2020

Juni: Fietsreis ADR/TON om thuiszorg project te ondersteunen start in S-T.

Oktober: 7° Forum Gedecentraliseerde Samenwerking B-Roe in Timisoara.

Januari: nieuwe statuten VZW GRK.

Juni: schilderwerken ADAMS vergad. zaal.

Oktober: opleiding & contact AGLT in Larum, Geel.

Juni: “Pranz Belgian” fondswerving in Slatina-Timis. September: eerste actieve wandelreis in omgeving S-T.

November: 7° verbroederingsfeest in Geel.

Februari: 29° Roem. Restaurant in Geel. Maart: inleefreis studenten Thomas More via S-T. …

www.slatina-timis.be

Profile for VZW Geels Roemeniëkomitee

30 Jaar VZW Geels Roemeniëkomitee  

30 Jaar VZW Geels Roemeniëkomitee  

Advertisement