Page 1

gowalesfreelancepostercam[FP1]20.1.11

24/1/11

12:33

Page 1

Freelancer Academy The GO Wales Freelancer Academy is a FREE 6 day programme designed to help budding graduate freelancers develop the skills, knowledge and confidence needed to progress their business ideas. The Freelancer Academy is taking place at the Cambria Business Centre, Aberystwyth in May 2011. Apply now online at www.gowales.co.uk/freelanceracademy before the 1st April 2011.

www.gowales.co.uk


gowalesfreelancepostercam[FP1]20.1.11

24/1/11

12:33

Page 2

Academi’r Gweithwyr Llawrydd Mae Academi’r Gweithwyr Llawrydd GO Wales yn rhaglen 6 diwrnod AM DDIM a gynlluniwyd i helpu darpar weithwyr llawrydd sy’n raddedigion i ddatblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder sydd eu hangen i symud eu syniadau busnes ymlaen. Cynhelir Academi’r Gweithwyr Llawrydd yng Nghanolfan Fusnes Cambria, Aberystwyth ym Mai 2011. Gwnewch gais ar-lein yn awr ar www.gowales.co.uk/freelanceracademy cyn 1 Ebrill 2011.

www.gowales.co.uk

Freelance Academy Aberystwyth 2011  

A poster advertising the freelancer academy in Aberystwyth by Go Wales.

Freelance Academy Aberystwyth 2011  

A poster advertising the freelancer academy in Aberystwyth by Go Wales.

Advertisement