Page 1

Riihimäen keskustan yksityiskohtainen tulvavaarakartta HQ 1/1000

Kirjaus

Kartassa on Ojala kuvattu ennustettu tulvaVälitalo alue keskimäärin kerran 1000 vuodessa toistuvalla tulvalla. Kartta ei ole riittävän Kokko tarkka rakennuskohtaiseen tarkasteluun. Lisätietoja: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Petsamo

Peltomäki

Huhtimo

Uramo

Taipale

N60+90.38 m

Peltosaari + N6 0

Hirsimäki

.6 1

m

N6

Räätykänmäki Vasikkahaka +8 N60

7 .2 9

0+

87

.3 3

Korttionmäki

Uhkolansuo

m

8 +8 60

Peltokylä

Mattila

.78 89

N

Herajoki

m 90.3 N6 0 +

m .2 4

Uhkola

Havumäki

91

Koivistonmäki

N60+90.78

m

Harjukylä

N60+

Kumela

maar_tlv_014_1000 Mäyränpesä

Metsäkulma

N60+90.99 m

Lemmenmäki

Rajaportti

Tienhaara

Juppala

Suojala

Hatlammin- suo Taltee

Riihimäki

m

Vantaa

Vahteristonmäki

Harjusuo

m

Rämpsänkulma Ojanperä Pietilä

Silmäkeneva

Tuomola

+8 N60

3m

+8 N60

Kalliola

Huittila 7 .1 5

0

1m

Vantaa

Vesisyvyys, HQ 1/1000

87

Katila

Toivola

N6 0+

+8 7.

© Hämeen ympäristökeskus, SYKE © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07 (nimistö 049/MYY/06) Mäenpää © Genimap Oy, Lupa L4659/02 © Tiehallinto/Digiroad 2005

1

m

.0

Köykkälä

taajama

tulvavaarakartoitetun alueen rajaus

1...2 m

loma-asunnot

korkeuskäyrä, käyräväli 10 m

2...3 m 3... m

vesistö

Sijainti: Tulvakarttatyyppi: Toistuvuusaika, skenaario: Esitysmittakaava: Korkeusaineiston kuvaus: Päivämäärä:

teollisuus pelto

Rajola

1

2

Leppäsenoja

km

Salimäki Monni

Perttula

0...0,5 m 0,5...1 m

±

mittakaava 1:50 000

Multatöyräs

m

N6 0

Köykkälä

7 .2

Kuusela

Vaskikallio

vedenpinnankorkeuden poikkiviiva

lentokenttä / satama

Riihimäen keskusta (Vantaanjoen vesistöalue) Yksityiskohtainen tulvavaarakartta (määritetty tulva-alue) HQ 1/1000, vesistötulva 1:50 000 (voidaan esittää myös

Virtaama:

14,43 m /s

Virtaamahavaintoasema: Virtaaman määritysperuste:

2100210 Vantaanjoki, Paloheimo

Tarkka laserkeilauksella tuotettu korkeusmalli (korkeustarkkuus ±15 cm, Tieliikelaitos 2005) 8.2.2007

Vedenkorkeuksien määritysperuste:

peruskartalla mittakaavassa 1:20 000)

Laatija:

3

Toistuvuusanalyysi (Gumbeljakauma) SYKEn vesistömallilla simuloiduille arvoille 1963-2006 1D-virtausmalli HAM/Rse

Riihimäen keskustan yksityiskohtainen tulvavaarakartta kerran 1000 vuodessa  
Riihimäen keskustan yksityiskohtainen tulvavaarakartta kerran 1000 vuodessa  

Riihimäen keskustan yksityiskohtainen tulvavaarakartta kerran 1000 vuodessa

Advertisement