Page 1

RAKEISUUS POHJAKARTAN LAAJUUDELTA 1:5000 SELOSTUS SIJOITETTAVISSA MYÖS TÄLLE PLANSSILLE


MAANKÄYTTÖ- JA LIIKENNEVERKKOKAAVIO 1:3000


KOKONAISSUUNNITELMA 1:2000


LEIKKAUS 1:500

OSA-ALUESUUNNITELMA, AVAINKOHTA 1:500


AKSONOMETRIA / PERSPEKTIIVI


LISÄMATERIAALI + SELOSTUS A4

SELOSTUS


Planssisuunnitelma  

Planssisuunnitelma

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you