Page 1

VANHUSTEN PALVELUOPAS

Riihim채en kaupunki Perusturva Vanhuspalvelut Etel채inen Asemakatu 2 11130 Riihim채ki


Painopaikka: Riihim채en kaupungin monistamo huhtikuu 2012

1


SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1 - 7 Palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvonta Kotipalvelu Kotipalvelun palveluseteli Ateriapalvelut Kauppakassipalvelu

Kylvetys- ja saunapalvelu Siivouspalvelu Päivätoiminta Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Kuljetuspalvelu Turvapuhelin

VUOKRA-ASUNNOT sivu 8 ASUMISPALVELUT sivut 9 - 10 Lyhytaikaishoito Palveluasuminen

Pitkäaikainen laitoshoito

TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET sivut 11 - 16 Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajan asumistuki Omaishoidon tuki Toimeentulotuki

Matkakulujen korvaus Lääkekustannusten lisäkorvaus Kotitaloustyön verovähennys Asunnon korjaus- ja muutostyöt

TERVEYSPALVELUT sivut 17 - 25 Lääkärin vastaanotto Sairaanhoitajan vastaanotto Reseptien uusiminen Ambulanssi Geriatrian poliklinikka Diabetesneuvonta Psykiatriset sairaanhoitajat Rokotukset Hoitovälinejakelu Kotisairaanhoito Fysioterapia Toimintaterapia

Puheterapia Jalkaterapia Psykologi Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Laboratorio Apuvälinepalvelu Hammashuolto Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Potilasasiamies Terveydenhuollon maksukatto Apteekit

NEUVONTA JA LAKIASIAT sivut 26 - 28 Oikeusapu Sosiaaliasiamies

Edunvalvonta Talous- ja velkaneuvonta

VAPAAEHTOISTYÖ JA YSTÄVÄTOIMINTA sivut 29 - 31 Vapaaehtoistyönkeskus VIRSU SPR

Riihimäen ev.lut. seurakunta Eläkeläisjärjestöt

YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA sivut 32 - 34 Hoiva- ja kotipalvelut Siivouspalvelut

Piha- ja remonttipalvelut

Tietojen muutokset: sähköpostilla riitta.uronen@riihimaki.fi tai puh. 019 758 4432. 2


KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Palveluneuvonta Kotipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Palveluneuvonta tarjoaa tietoa ikäihmisten palveluista sekä auttaa kokoamaan Ikäihmisen elämäntilanteeseen liittyvät eri palvelut asiakkaan saataville. Palveluneuvonta on asiakaslähtöistä työtä. Palveluneuvoja tukee ikäihmisiä eri yhteistyötahojen kanssa heidän toimintakykyään ylläpitävissä asioissa. Tavoitteena on turvata omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään. Palveluneuvoja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita ja välittäessään asiakastietoja. • •

Palveluneuvoja antaa yleisluontoista neuvontaa ja järjestää palvelut Neuvonta on asiakkaan kuuntelua ja hänen ohjaamistaan sellaisen palvelun piiriin, joka häntä parhaiten auttaa.

Opastusta on tarjolla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: • millaisia kotipalveluita on saatavissa? • miten hakeudutaan eri palveluiden piiriin? • miten täytetään eläkkeensaajien hoitotukihakemus? Apua saat • puhelimitse ja/tai • palvelutarpeen kartoituskäynnillä kotiin Palveluneuvonta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille ikäihmisille. Palveluneuvoja antaa ajan tasalla olevaa tietoa ja materiaalia palveluista. Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: palveluneuvonta@riihimaki.fi Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen, Salme Tuomola

1


Muistisairaiden seudullinen palveluneuvonta Muistisairaiden palveluneuvojan työn tavoitteena on antaa muistisairaalle ja hänen läheisilleen asiakaslähtöistä ja kotona asumista turvaavaa tukea. Palvelu on maksutonta Riihimäen ja Lopen asukkaille ja heidän omaisilleen. Palveluneuvoja • antaa tietoa muistisairauksista • toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena • auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa • tekee kotikäyntejä

Lisätietoja Palveluneuvoja Saara Bitter 019 758 4434 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11100 Riihimäki

Kotipalvelu Kotipalvelujen piiriin hakeudutaan palveluneuvonnan kautta. Kotipalvelu tukee ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista silloin, kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt. Kotipalvelun asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Kotipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös yöaikaan. Kotipalvelusta peritään tuloihin ja hoitoaikaan perustuva kuukausimaksu. Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) sähköposti: palveluneuvonta@riihimaki.fi Palveluneuvojat: Päivi Lintunen, Paula Paavilainen, Salme Tuomola KOTIPALVELUN OHJAAJAT Kotipalvelun ohjaaja Sirkka Valkonen puh. 019 758 4441 (ma–pe klo 8–11) Kotipalvelun ohjaaja Satu Ryhänen puh. 019 758 4361 (ma–pe klo 8–11)

2


Kotipalvelun palveluseteli tilapäiseen kotipalveluun Tilapäiseen kotipalvelun tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Setelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja sitä käytetään kaupungin kotihoitoa vastaaviin hoito- ja huolenpitotehtäviin. Asiakas tilaa palveluntuottajan kaupungin hyväksymästä palveluntuottajarekisteristä. Palvelua on mahdollista saada 40 tuntia 3 kuukauden aikana. Palvelusetelin arvo vuonna on 25 euroa/tunti, ylimenevän osan asiakas maksaa itse.

Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan)

Ateriapalvelut Ikäihmisen terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta päivittäinen, monipuolinen ja säännöllinen ravinnon saanti on tärkeätä. Jos aterian valmistaminen ei omatoimisesti enää onnistu, on ruokailumahdollisuus järjestetty Riihikodissa, Kotokartanosäätiön kaikissa yksiköissä ja Inkilänhovissa sekä Harjunrinteen, Peltosaaren, Lasitehtaan ja Uramon kouluilla. Riihikodin (entinen Kirjauksenmäen palvelukeskus, Kontiontie 73), ruokailumahdollisuutta suositellaan erityisesti Pohjoisen alueen vanhuksille. Riihikodin ruokailuun pääsee ottamalla yhteyttä palveluneuvontaan. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Henkilöillä, jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi kykene käyttämään kodin ulkopuolisia ruokapalveluita, on mahdollisuus saada ateriapalvelua kotiin kuljetettuna. Lisätietoja kotiin kuljetettavista aterioista saa palveluneuvojilta ja kotipalvelun ohjaajalta. Sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 20 %, on oikeus saada lounasseteleitä tai kotiin kuljetettu ateria. Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Kotipalvelun ohjaaja Sirkka Valkonen puh. 019 758 4441, arkisin klo 8–11

3


Kauppakassipalvelu Kauppakassipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itse hoitamaan kauppaasioita. Riihimäen kaupunki ostaa Inkilänhovilta kauppapalveluja kotipalvelun määrittelemille tukipalveluasiakkaille kerran viikossa. Kauppakassipalvelun palvelumaksut laskutetaan kotipalvelulaskun yhteydessä.

Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Kotipalvelun ohjaaja Sirkka Valkonen puh. 019 758 4441, arkisin klo 8–11

Kylvetys- ja saunapalvelu Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Kylvetys- ja saunapalvelua järjestetään Riihikodissa ja päivätoiminnan yhteydessä. Asiakkaille järjestetään kuljetus.

Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan)

Siivouspalvelu Kotipalvelu järjestää pelkkää siivousapua ainoastaan sotainvalideille (haitta-aste vähintään 20 %), jotka eivät selviydy siivouksesta. Muille on tarjolla yksityisten palveluntuottajien järjestämää siivouspalvelua. Heidän yhteystietojaan löytyy tämän oppaan lopusta.

Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan)

4


Päivätoiminta Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan vanhuksen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä lisäten turvallisuutta. Päivätoiminta tuo vaihtelua elämään ja rikastuttaa vanhuksen arkea. Toiminta tarjoaa asiakkaille virikkeellisen ja kuntouttavan päivän sekä sosiaalisia kontakteja. Päivän aikana on yhteistä virikkeellistä toimintaa ja vanhusta kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan ja lepoon. Asiakkaille järjestetään tarvittaessa edestakainen kuljetus taksilla. Päivän aikana nautitaan aamupala, lounas ja päiväkahvi.

Lisätietoja Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Rautatiepuiston päivätoimintakeskus puh. 019 758 4383 Öllerinkatu 7, 11100 Riihimäki

Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Toiminta tarjoaa tavoitteellista ja kuntouttavaa, asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja virkistävää toimintaa kotona asuville muistisairaille. Toiminnan tärkeänä painopisteenä on myös fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Päivittäiset asiakasryhmät kootaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Päivätoimintaa järjestetään arkipäivisin. Taksikuljetus järjestetään tarpeen mukaan.

Lisätietoja Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan) Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta Rentukka, ohjaaja Seija Paananen, puh. 019 758 4381 Uudenmaankatu 10, 11100 Riihimäki

5


Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu lähinnä iäkkäille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään neljä yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelua myönnettäessä huomioidaan hakijan tulot ja varallisuus. Tulorajana käytetään valtioneuvoston vuosittain vahvistamia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten myöntämisperusteita (yhden henkilön ruokakunta 1230 €/kk/brutto ja kahden henkilön ruokakunta 2055 €/kk(brutto). Varallisuusrajana on valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu hakijan verotettava varallisuus 20 000 €. Yhteistaloudessa elävien varallisuusraja on 27 000 €. Omaa asuntoa ei lueta varallisuudeksi. Tulo- ja varallisuusrajoja ei noudateta ja omavastuuosuutta ei peritä 20 % haitta-asteen sotainvalideilta ja rintamatunnuksen omaavilta sotaveteraaneilta.

Lisätietoja Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Eeva Saari puh. 019 758 4219 (asiakkaat joiden sukunimi A – L) Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Ulla Autere puh. 019 758 4215 (asiakkaat joiden sukunimi M - Ö) Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11130 Riihimäki

6


Turvapuhelin Kotona selviytymisen tukemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi on mahdollisuus vuokrata turvapuhelin. Turvapuhelimen avulla pystyy tarvittaessa hälyttämään apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään kiinteään puhelinliittymään. Turvapuhelimeen on mahdollista saada matkapuhelin-lisälaite, jos kiinteää puhelinliittymää ei ole käytössä. Turvapuhelimen hankinnan yhteydessä tehdään turvapuhelinpalvelun tilaussopimus, joka tulee täyttää huolellisesti. Turvapuhelimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytysnappi, jonka avulla tehdään hälytys. Laite mahdollistaa hälytystilanteessa keskusteluyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Perusturvalautakunta myöntää turvapuhelinlaitteen vain sotilasvammalain mukaisille 20 % haitta-asteen sotainvalideille. Lisäksi turvapuhelimia myönnetään vammaispalvelulain perusteella.

Lisätietoja Palveluneuvonta puh. 019 758 4364 arkisin klo 8-11 (muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan)

Puhelimia vuokraavat: Esperi Care Oy, puh. 010 4088 117 Mainio Vire Oy, puh. 020 581 3480

Turvalaitteet Kodinkonevahdin avulla pystytään estämään palo- ja vesivahinkoja. Kodinkonevahti katkaisee automaattisesti sähkön tai veden kodinkoneesta. Jokaiseen kodin sähkö- tai vesilaitteeseen on saatavilla varoittimia, vahteja ja hälyttimiä ehkäisemään vahinkoja.

Lisätietoja mm. Kodinkonevahtien valmistaja Innohome Oy, puh. 09 4114 3357

7


VUOKRA-ASUNNOT Riihimäen kaupunki omistaa noin 1400 aravarahoitteista vuokra-asuntoa. Näiden hallinnointi on pääosin Riihimäen Kotikulma Oy:ssä. Kaupunki omistaa lisäksi noin 250 muuta vuokraasuntoa, joiden hallinnointi on kaupungilla. Asunnoista noin 200 on vapaarahoitteisia. Asuntoja on sekä pientaloissa että kerrostaloissa. Vuokravakuus Vuokravakuus on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Asukkaiden valinta Asukkaat vapautuviin asuntoihin valitaan kaksi kertaa kuukaudessa pidettävässä kokouksessa. Arava-asuntoihin valittavilta henkilöiltä edellytetään valtioneuvoston asettamien varallisuusehtojen täyttämistä. Asuntojen hakeminen Riihimäen kaupungin vuokra-asuntojen hakijoiden asiakaspalvelu toimii Peltosaaressa Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy:n tiloissa osoitteessa Linnunradankatu 9, jossa asiakkaat saavat kaikki vuokra-asuntojen hakemiseen ja isännöintiin liittyvät palvelut saman katon alta. Sähköisen asuntohakemuksen voit täyttää ja lähettää e-lomakkeena. Sähköinen lomake löytyy kaupungin internetsivuilta: www.riihimaki.fi

Lisätietoja Palvelusihteeri Riikka Kiuru, puh. 019 758 4819 Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy Linnunradankatu 9 11130 Riihimäki Avoinna klo 9-15

Tukiasumiseen, vanhustenasuntoihin, kaupungin omistamiin osakehuoneistoihin ja pienkiinteistöihin liittyvät asumisasiat hoidetaan edelleen teknisen keskuksen asumispalveluissa, Yritystalon 3. kerroksessa, Eteläinen Asemakatu 2 (A-porras).

8


ASUMISPALVELUT Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito tarjoaa ympärivuorokautista asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevaa palvelua joko tilapäisesti tai toistuvissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee vanhuksen kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen. Hoitojaksosta ja jakson pituudesta sovitaan vanhustenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa. Lyhytaikaishoitoa järjestetään Riihikodin lyhytaikaishoito-osasto Lyhteessä ja Uranuskodissa.

Lisätietoja Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, puh. 019 758 4411 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11130 Riihimäki

Palveluasuminen Palveluasuminen pyrkii turvaamaan yksilöllisen, kodinomaisen asumisen yli 65-vuotiaille, jotka tarvitsevat säännöllistä ja runsasta hoitoa ja huolenpitoa, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan. Palveluasuminen jaetaan tuettuun ja tehostettuun palveluasumiseen. Tuetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla aamusta iltaan ja yöhoito järjestetään sovittuina käynteinä tai turvahälytyksellä. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Ryhmäkotiasuminen on palveluasumisen tuetuin muoto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistihäiriöisille ja paljon apua, tukea, ohjausta sekä valvontaa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisessa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka voi kalustaa omilla huonekaluilla. Asukkaan on mahdollista hakea Kelan eläkettä saavan hoitotukea ja asumistukea asuessaan palvelu- tai ryhmäkodissa. Tehostetun palveluasumisen yksiköt: Pajula, Toivokoti, Uranuskoti ja Vienokoti. Vienokoti ja osa Uranuskodista on tarkoitettu muistisairaille vanhuksille. Tuetun ja tehostetun palveluasumisen palveluja voidaan harkinnan mukaan ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikki asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, puh. 019 758 4411 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11130 Riihimäki Kotipalvelun ohjaaja Kirsi Selin, puh. 019 758 4360 (Toivokoti, Uranuskoti ja Vienokoti) Kalevankatu 1, 2.krs, 11100 Riihimäki Osastonhoitaja Päivä Salonen, puh. 019 758 4429 (Pajula) Kontiontie 73, 11120 Riihimäki

9


Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään Riihikodissa. Riihikoti on tarkoitettu kodiksi ja hoitopaikaksi niille vanhuksille, jotka eivät enää tule toimeen itsenäisemmässä asumismuodossa runsaidenkaan palveluiden avulla. Hoidon kokonaisuuteen sisältyy asuminen, henkilökohtainen hoito, lääkitys ja tutkimukset sekä fysioterapeutin palvelut. Kuukausimaksu määräytyy nettotulojen mukaan siten, että maksu on enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista. Henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 99 € kuukaudessa tai 15 % nettotuloista. Asukasvalinnat käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon SAS-yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, puh. 019 758 4411 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11130 Riihimäki

10


TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeensaajien hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa. Hoitotukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle hakijalle hänen hoitonsa ja palvelustensa sekä erityiskustannustensa korvaamiseksi, kun hän on • • •

65 vuotta täyttänyt tai alle 65-vuotias eläkkeensaaja, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä joko kansaneläkkeenä tai ansioeläkkeenä tai alle 65-vuotias maahanmuuttajan erityistuen saaja.

Kela myöntää hoitotuen vain silloin, kun hakijan toimintakyky on heikentynyt ainakin vuoden ajaksi. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut. Se ei tarkoita samaa kuin työkyvyn heikentyminen, vaan se on sellaisten hakijan toimintojen heikkenemistä, joita hän tarvitsee jokapäiväisessä elämässä. Eläkkeensaajien hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Hoitotukien määrät vuonna 2012: • • •

perushoitotuki 59,73 euroa korotettu hoitotuki 148,69 euroa ylin hoitotuki 314,41 euroa.

Lisätietoja Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A, puh. 020 635 1738 Kelan palvelunumero, puh. 020 692 211

11


Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnoissa. 16–64-vuotias voi hakea eläkkeensaajien asumistukea, kun hän saa esimerkiksi seuraavia eläkkeitä tai korvauksia: • kansaneläkettä tai leskeneläkettä Kelasta • täyttä työkyvyttömyyseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä tai työttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa tapaturmaeläkettä, elinkorkoa tai työkyvyttömyyseläkettä vakuutusyhtiöstä, vastaavia etuuksia ulkomailta • maahanmuuttajan erityistukea tai • pitkäaikaistyöttömien eläketukea. Jos molemmat puolisot saavat asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia taikka ovat täyttäneet 65 vuotta, he hakevat asumistuen yhteisesti kummallekin ja tuki maksetaan heille puoliksi. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat hakijan asumiskustannukset, perhesuhteet ja vuositulo ja omaisuus.

Lisätietoja Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A, puh. 020 635 1737 Kelan palvelunnumero, puh. 020 692 202

Omaishoidontuki Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu. Tuki voidaan myöntää joko rahallisena hoitopalkkiona tai hoitopalkkiona ja palveluna. Omaishoidotukea voidaan myöntää, jos: 1. Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. 3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi. 4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää. 5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. 6. Tuen myöntämisen arvoidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 12


Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, johon tulee liittää lääkärin C-lausunto, joka ei saa olle puolta vuotta vanhempi. Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa laitoshoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5-7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saa kuntoutusta. Hoidon vaativuus mitoitetaan toimintakykymittareilla. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avuilla sekä laadittavilla toimintakykymittareilla RAVA ja MMSE. Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea. Omaishoitosopimus voidaan irtisanoa, mikäli hakijoissa on apua enemmän tarvitsevia. Hoitopalkkio Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. • • •

I-maksuryhmä 461,48 euroa/kk palkkiona tai 369,18 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna II-maksuluokka 583,93 euroa/kk palkkiona tai 466,34 euroa/kk palkkiona ja 8 tuntia/kk palveluna tai 367,25 euroa/kk palkkiona ja 20 tuntia/kk palveluna. III-maksuryhmä 1083,04 euroa/kk palkkiona. Omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtään tai päätoimista opiskelua. Hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja, oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004) 10 luvun mukaiseen erityshoitorahaan tai oikeutta vuorottelulain (1305/2002) 13 §:n mukaiseen vuorottelukorvaukseen.

Intervallihoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen (hoitopalkkion ja palvelun) määrää vastaavassa suhteessa. Omaishoitajan vapaa Omaistaan hoitavalla henkilöllä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Lisätietoja Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Uronen, puh. 019 758 4432 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11300 Riihimäki

13


Toimeentulotuki Toimeentulotuki on toimeentuloturvaa täydentävä viimesijainen etuus. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ensisijaiset tulot ja käytettävissä olevat säästöt eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin tai niiden saaminen viivästyy.

Lisätietoja Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus- ja puhelinaika on 8.30–9.30. Perusturvakeskus, Jarrumiehenkatu 15, 11100 Riihimäki Läntinen alue puh. 019 758 4221 Itäinen alue puh. 019 758 4210 Pohjoinen alue puh. 019 758 4217

Matkakulujen korvaus Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kun rintamaveteraani osallistuu Valtiokonttorin järjestämään kuntoutukseen, Kelan toimisto maksaa hänen matkakulunsa kokonaan. Kela maksaa matkakuluja siltä osin kuin ne ylittävät 9,25 euron omavastuuosuuden yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Jos matkakustannusten omavastuuosuudet ylittävät kalenterivuoden aikana 157,25 euron omavastuuosuuden, Kelan toimisto maksaa ylittävän osan kokonaan. Kelan toimisto seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä ja lähettää sen jälkeen ilmoituksen ja hakemuslomakkeen asiakkaalle.

Lisätietoja Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A, puh. 020 635 1738 Kelan palvelunumero, puh. 020 692 204

14


Lääkekustannusten lisäkorvaus Lääkkeistä voi saada lisäkorvauksen, jos korvattujen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden yhteenlasketut omavastuuosuudet ylittävät 700,92 euroa. Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä lääkkeet maksavat 1,50 euroa. Lääkettä voi ostaa kerralla enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajan täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuraja on ylittynyt, Kela lähettää tästä tiedon, ja samalla lisäkorvausoikeudesta erillisen ilmoituksen apteekissa esitettäväksi. Kelan lähettämä ilmoitus tulee säilyttää apteekkia varten.

Lisätietoja Kansaneläkelaitos, Riihimäen toimisto, Temppelikatu 9 A, puh. 020 635 1738 Kelan palvelunumero, puh. 020 692 204

Kotitalousvähennys Kotitalousvähennykseen oikeuttaa kotitaloustyö, hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Vähennys myönnetään vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Yrityksen tai yrittäjän on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Internetistä (www.ytj.fi) tai verohallinnon palvelunumerosta 020 679 030. Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi- ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on 2 000 euroa. Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 4000 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Jos palvelu on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Palkatun henkilön palkasta sekä palkkaan liittyvistä työnantajan sivukuluista saa vähentää 15 %.

Lisätietoja www.vero.fi Kanta-Hämeen verotoimisto Lukiokatu 26, 13100 Hämeenlinna Puh. 020 612 000

15


Asunnon korjaus- ja muutostyöt Valtion avustusta asuntojen korjaustoimintaan myönnetään vuosittain vahvistettavien perusteiden mukaan. Hakuaika päättyy vuosittain huhtikuun alussa. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa palvelusihteeri Sinikka Kukkoselta teknisen keskuksen asumispalveluista. Hakulomakkeita saa myös kaupungintalon Tietotuvasta, Kalevankatu 1. Lisätietoja myös Valtion asuntorahaston sivuilta www.ara.fi.

Lisätietoja Palvelusihteeri Sinikka Kukkonen sinikka.kukkonen@riihimaki.fi 019 758 4817 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo, A-rappu, 3.kerros) 11130 Riihimäki

Perusturvalautakunnan avustus vanhusten asunnonmuutostöihin Riihimäen perusturvalautakunnalla on pieni määräraha yli 65-vuotiaiden asunnonmuutostöihin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi liikkumisen esteiden poistamiseen sekä parantamaan ikäihmisen kotona selviytymistä. Avustusta myönnettäessä käytetään tulo- ja varallisuusharkintaa (hakijatalouden bruttotulot alle 1700 euroa/henkilö/kk, säästöt alle 10 000 euroa) ja omavastuuosuus riippuu hakijatalouden bruttotuloista. Yleisenä perusteena on, että korjaus- ja muutostöiden tulee olennaisesti parantaa itsenäistä suoriutumista. Avustusta voidaan myöntää seuraaviin korjaustoimenpiteisiin: saniteettitilojen korjaaminen, kulkuväylien korjaaminen ja asunnon turvallisuuden parantaminen tekniikan avulla, esim. ovihälytin, mattohälytin tai turvaliesi. Avustusta haetaan Avustushakemus ikääntyneiden asunnonmuutostöihin -lomakkeella, joita saa vanhuspalvelutoimistosta alla olevasta osoitteesta. Hakemukset palautetaan samaan osoitteeseen.

Lisätietoja Vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä Tuija Levola, puh. 019 758 4411 Eteläinen Asemakatu 2 (Yritystalo A-rappu), 2.krs, 11130 Riihimäki

16


TERVEYSPALVELUT Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto Oma lääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Sairaanhoitajalle soittamalla klo 8 – 9 voitte tilata oman ajan lääkärinne tai hoitajanne vastaanotolle. Hoitaja neuvoo ja ohjaa mm. dieettija diabetesasioissa, antaa injektioita, poistaa ompeleita jne. Omalta hoitajaltanne voitte kysellä myös laboratoriovastausten tulokset klo 14.30 – 15.30. Mikäli olette epävarma siitä, kuulutteko pohjoisen, lännen vai idän alueeseen, voitte ottaa yhteyttä toimistoon puh. 019 758 5600, tai kuntayhtymän vaihteeseen puh. 019 758 5500. Sairaanhoitajan vastaanotolle voi äkillisissä asioissa mennä myös ilman ajanvarausta ma – pe klo 9.30 – 11.00. Terveyskeskus on auki arkisin klo 8 – 16.

Päivystys Päivystysvastaanotto muuttaa Riihimäen sairaalan ensiavun yhteyteen 9.1.2012. Päivystys on avoinna klo 8.00 – 22.00. Päivystys on tarkoitettu vain sellaisille äkillisesti sairastuneille, jotka eivät sairautensa vuoksi voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä. Päivystyksen puhelinnumero on 019 758 5630. Epävarmoissa tilanteissa kannattaa ensin kysyä ohjeita omalta hoitajalta vastaanotolta. Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä on ympärivuorokautinen päivystys. Välitöntä lääkärinhoitoa vaativat potilaat pääsevät sinne ilman lähetettä. Puh. 019 758 5320.

Reseptien uusiminen Lääkereseptin saa nykyään sähköisesti (eResepti), jolloin resepti menee suoraan reseptikeskuksen kautta apteekkiin. Saatte lääkäriltä kirjallisen ohjeen, jossa lukee käyttämänne lääkkeen nimi ja käyttöohjeet. Apteekista saatte lääkkeet ko. ohjeella ja/tai Kela-kortilla. Paperiresepti vaihdetaan sähköiseen reseptiin lääkärin vastaanotolla. Omia sähköisiä reseptejä voi katsoa pankkitunnuksilla internetissä www.kanta.fi kohdassa Omien tietojen katselu. Sähköisen reseptin voi uusia apteekin tai terveyskeskuksen kautta. Reseptien uusimiseen pitää varata viisi arkipäivää. Hoitakaa reseptien uusimiset ajoissa ja ennakoikaa se, että vastaanotot voivat olla suljettuina heinäkuussa ja joulun-uudenvuoden tienoilla. Mikäli Teillä on jatkuva lääkitys esim. sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, diabetekseen ja sairaus on hyvässä tasapainossa, reseptit uusitaan vastaanotolla vuositarkastuksen yhteydessä.

Ambulanssi Ambulanssi tilataan yleisestä hätänumerosta 112 tai hätäkeskuksen varanumerosta 03 675 9112.

Geriatrian poliklinikka Poliklinikalla otetaan vastaan muistihäiriöisiä ja muita vanhusasiakkaita. Geriatrian poliklinikalle tullaan omalääkärin lähetteellä. Poliklinikkakäynnillä toivotaan omaisen tai läheisen mukanaoloa.

17


Diabetesneuvonta Oma sairaanhoitaja ohjaa ja tukee diabeetikkoa hoidossaan, dieetti- ja lääkitysasioissa sekä antaa alkuneuvontaa, kun diabetes todetaan. Sairaanhoitaja huolehtii määräaikaistarkastukset ja ohjaa vuositarkastukseen. Aika varataan suoraan omalta sairaanhoitajalta.Terveyskeskuksessa tyypin II-diabeetikot hoitaa asuinalueen mukaisesti omalääkäri. Tyypin I-diabeetikot hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä.

Psykiatriset sairaanhoitajat Psykiatriset sairaanhoitajat auttavat mielenterveydellisissä asioissa. Elämänkriisien kohdatessa kannattaa kääntyä oman alueen hoitajan puoleen keskusteluapua varten. Psykiatrisen sairaanhoitajan puhelinaika on klo 12 – 13 Läntinen alue puh. 019 758 5716 Itäinen alue puh. 019 758 5719 Pohjoinen alue puh. 019 758 5717

Rokotukset Lapset, koululaiset ja opiskelijat rokotetaan neuvoloissa ja kouluilla. Aikuiset saavat yleisimmät rokotukset oman alueensa terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotolla. Sieltä saatte myös neuvot, jos tarvitsette harvinaisempia rokotteita. Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ehditte saada kaikki tarvitsemanne rokotukset ennen matkaa.

Hoitotarvikejakelu Terveyskeskuksesta jaetaan terveyskeskuslääkärin päätöksellä hyväksytyn luettelon mukaisia välineitä pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Maksuttomia hoitotarvikkeita annetaan kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville henkilöille (ei tehostettuun palveluasumiseen). Jakelu perustuu yksilölliseen, pitkäaikaiseen (yli 3 kk ) tarpeeseen. Kaikille tuotteille on määritelty käyttörajat ja enimmäismäärän ylittävät tarvikkeet potilas maksaa itse. Näitä välineitä ovat mm. sokeritaudin hoitoon ja seurantaan käytettävät välineet, sairauden aiheuttamaan virtsanpidätyskyvyttömyyteen vaipat tai katetrit sekä sidetarvikkeet (omavastuuaika 3 kk). Keskitetty hoitotarvikejakelu puh. 019 758 5632 Riihimäki, Penttilänkatu 5, apuvälinehuollon käytävä 2. krs (käynti Kallionkadulta E-ovesta) Jakeluajat: ma klo 9 – 12 ke klo 14 – 18 pe klo 9 -12

18


Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää ja valvomaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotisairaanhoidon tavoitteena on tukea potilaan omatoimisuutta, parantaa toimintakykyä, kotona selviytymistä ja mahdollisimman nopeaa kotiutumista laitoshoidosta. Kotisairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja käyntitiheyden ensimmäisellä kotikäynnillä ja aina, kun hoidon tarve muuttuu. Kotisairaanhoito on maksullista ja maksu perustuu terveydenhuollon asiakasmaksulakiin.

Lisätietoja Hoitoon tai maksuihin liittyvät tiedustelut ma–pe klo 12–12.30 Kotisairaanhoidon toimistot: Läntinen alue puh. 019 758 5748 Itäinen alue puh. 019 758 5567, 019 758 5749 Pohjoinen alue puh. 019 758 5747 Osastonhoitaja Outi Luoma 050 368 4336

Laboratorio Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan lähete terveyskeskuksesta tai jatkohoitolähete muusta sairaanhoitolaitoksesta. Ajan laboratorioon voi varata laboratoriosta p. 03 629 3355 tai internetistä osoitteesta http://khshp.varauskirja.fi Jotkut tutkimukset vaativat esivalmisteluja kuten ravinnotta oloa, lepoa tms. Tutkimusten luotettavuuden kannalta on tärkeätä, että toimitte saamienne ohjeiden mukaan.

Lisätietoja Pääterveysasema, Penttilänkatu 5 ma–pe klo 8 –15 puh. 03 629 3355

Toimintaterapia Toimintaterapia on asiakkaan toimintakykyyn kohdistuvaa kuntoutusta. Asiakkaalla voi olla vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoista kotiympäristössä. Toimintaterapeutti tekee myös arvioita asunnon muutostyötarpeista. Uudet asiakkaat tarvitsevat lähetteen esim. lähityöntekijältään terveyskeskuksesta tai kotipalvelusta.

Lisätietoja Toimintaterapia, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B Puhelin- ja ajanvarausaika ma 8–9. Puh. 019 758 5715

19


Fysioterapia Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Fysioterapian vastaanotto sijaitsee pääterveysasemalla. Yksilölliseen terveyttä edistävään ohjaukseen ja neuvontaan voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Terapioihin ja hoitoihin tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete. Yksilökohtainen fysioterapiamaksu on 7,50 euroa yli 18-vuotiailta. Fysioterapeutit toimivat myös potilasosastoilla ja kouluilla sekä tekevät kotikäyntejä ns. ”matalan” kynnyksen periaatteella (lähetettä ei tarvita). Fysioterapiayksikkö järjestää erilaisia ryhmiä pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille. Ryhmät ovat maksuttomia. Osa ryhmätoiminnasta toteutetaan vesiliikuntana Riihimäen uimahallin vesivoimistelualtaalla, jolloin asiakas joutuu maksamaan uimahallimaksun. Lisätietoa saa käymällä tai soittamalla fysioterapian ajanvaraukseen.

Lisätietoja Fysioterapia, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B, puh. 019 758 5700 ajanvaraus ma–pe klo 12–13

Apuvälinepalvelu Apuvälineillä tuetaan kuntalaisten selviytymistä kotona ja kotiympäristössä vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamasta toimintakyvyn haitasta huolimatta. Apuvälinepalvelu sisältää apuvälineen tarpeen määrittelyn, sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen ja seurannan. Terveyskeskuksesta lainattavia välineitä ovat liikkumisen apuvälineet (sauvat, kävelytelineet, pyörätuolit) sekä päivittäisiin toimintoihin (peseytyminen, wc, ruokailu, pukeutuminen) liittyvät apuvälineet. Lyhytaikaiseen lainaan apuvälineitä saa esim. leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Pitkäaikaiskäytön edellytyksenä on pitkäaikainen tai pysyvä toiminnan haitta. Apuvälinetarpeesta on hyvä neuvotella hoitavan lääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai muun hoitohenkilöstön kanssa. Apuvälinetarpeen arvioimiseksi tehdään tarvittaessa kotikäynti. Apuvälinepalvelu on maksutonta. Apuvälinepalvelun työntekijät toimivat kiinteässä yhteistyössä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Alueellisen apuvälinekeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaita opastetaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelun piiriin (sähköpyörätuolit, -mopedit, kommunikoinnin ja havaitsemisen apuvälineet). Apuvälinekeskuksen sivut: http://www.khshp.fi/index.asp Kuulolaitteiden käyttäjät voivat ongelmatilanteissa varata ajan oman alueen kuulolaitteista vastaavalle henkilölle, toimintaterapeutille tai apuvälinelainaamoon.

Lisätietoja Apuvälinelainaamo, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B (2.krs.) ma–pe klo 8–9 ja 12–14 puh. 019 758 5707 20


Puheterapia Puheterapiaan voi varata ajan, kun kommunikoinnissa tai syömisessä on ongelmia esimerkiksi neurologisesta sairaudesta johtuvien kielenkäytön ja nielemisen häiriöiden tai äänihäiriöiden vuoksi. Lääkärin lähetettä ei tarvita. Terapialla pyritään tukemaan kommunikaatiotaitoja ja omaan arkeen osallistumista.

Lisätietoja Puheterapia, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B Puhelin- ja ajanvarausaika ti ja to klo 11- 11.30. Puh. 019 758 5718

Jalkaterapia Jalkaterapeutin palvelut on ensisijaisesti suunnattu diabetesta ja reumaa sairastaville. Vastaanotolle hakeutuminen edellyttää terveyskeskuslääkärin lähetettä. Jalkaterapiassa selvitetään asiakkaan kokonaistilanne sekä hoidetaan jalkaongelmia. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää liikuntakykyä sekä ehkäistä uusien jalkaongelmien syntymistä.

Lisätietoja Jalkaterapia, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B Puhelin- ja ajanvarausaika ma–to klo 8–9. Puh. 019 758 5793

Psykologi Psykologi tarjoaa terapeuttista keskusteluapua eri-ikäisille kuntalaisille. Keskusteluihin voi hakeutua elämänkriisien yhteydessä ja erilaisten ongelmien – ahdistuksen, masennuksen, pelkojen tai muun vastaavan vaivatessa. Käynneille voi tulla joko yksin tai yhdessä esimerkiksi ystävän tai kumppanin kanssa.

Lisätietoja Psykologi, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B Puhelin- ja ajanvarausaika ma–ti ja to–pe klo 12–13. Puh. 019 758 5712

21


Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä palvelee potilasosastoja. Sosiaalityön tavoitteena on sairastumisen ja vammautumisen aiheuttamien psykososiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaiseminen ja lievittäminen, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden luominen. Lisäksi sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo asiakasta mm. etuuksien ja palveluiden hakemisessa, kuntoutusasioissa, jatkohoitopaikan suunnittelussa.

Lisätietoja Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä, pääterveysasema Kallionkatu 10–16 B Puhelin- ja ajanvarausaika ma–pe klo 10–11. Puh. 019 758 5710, 019 758 5735

Hammashuolto Hammashuollon palvelujen piirissä ovat kaikki Riihimäen kaupungin asukkaat. Potilaan ottaessa yhteyttä tehdään ensiarvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä, johon hoitojärjestys perustuu. Ensiapuhoitoon saa ajan saman päivän aikana. Muun hoidon odotusajat on porrastettu kansallisten hoitokriteereiden mukaan.

Lisätietoja Hammashoitoajat varataan hammashuollon keskitetystä ajanvarauksesta: puh. 019 758 5650, aukioloajat ma–to klo 8–16 ja pe 8–15. Kiireellinen hoito Arkisin ajanvaraus ma–to klo 8–16, pe 8–15 puh. 019 758 5650 hoito on ensiapuluonteista Päivystys lauantaina ja sunnuntaina klo 10–11, ei ajanvarausta päivystyspaikka: vuoroin Riihimäki, Hämeenlinna, Turenki päivystyspaikan ja yhteystiedot saa tietää puh. 019 758 5650 Riihimäen hammashoitoloiden osoitteet: Pääterveysaseman hammashoitolat Kallionkatu 10–16 B, B-rappu Kallionkatu 10–16 D, D-rappu Kontiontien hammashoitola, Kontiontie 34 A Peltosaaren hammashoitola, Linnunradankatu 5–7

22


Rintamaveteraanien kuntoutus ja hammashoito Rintamaveteraanien kuntoutusasiat käsitellään terveyskeskuksessa. Sotainvalidien ja "muiden veteraanien" kuntoutusasiat käsitellään Valtiokonttorissa. Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea Hausjärvellä, Lopella ja Riihimäellä asuvat veteraanitunnuksen omaavat henkilöt 31.8.2012 saakka.

Laitoskuntoutus Tarvitaan lääkärin antama todistus terveydentilasta veteraanikuntoutusta varten ja kuntoutushakemus, jonka veteraani itse / joku muu täyttää. Lomakkeita saa mm. terveyskeskuksen vastaanotoilta ja pääterveysaseman taloustoimistosta, puh. 019 758 5520.

Aviopuolison laitoskuntoutus Tietyin edellytyksin myös veteraanin aviopuolisolla on mahdollisuus päästä kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Veteraanin terveydentila ratkaisee puolison kuntoutusjakson pituuden. Myös puolison terveydentilasta tarvitaan todistus. Puolison ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Päiväkuntoutus Asiapapereiden tarve on kuten laitoskuntoutuksessa. Inkilänhovin toimintakeskuksessa tapahtuva kuntoutus kahdesti viikossa viiden viikon ajan. Päiväkuntoutus sisältää mm. ohjattua liikuntaa, fysioterapiaa, ruokailut ja luentoja.

Avokuntoutus Lääkärin kirjoittama avokuntoutuslähete eli ns. "Tutkimus- ja hoitomääräys" (SV 3 FM) lomake. Tämä lomake tulee toimittaa pääterveysaseman taloustoimistoon kuntoutussihteerille hyväksyttäväksi, jonka jälkeen päätös lähetetään asiakkaalle kotiin toimintaohjeineen. Hakemusta EI tarvita.

Jalkojenhoito Päätöksen saa soittamalla kuntoutussihteerille, puh. 019 758 5520. Hakemusta EI tarvita.

Silmälasiavustukset vuonna 2012 Avustusta voivat hakea Riihimäellä asuvat veteraanitunnuksen omaavat henkilöt 30.9.2012 saakka. Myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan henkilökohtaiset tulot ovat verovähennyksen jälkeen alle 1.300 €/kk. Avustusta voi hakea henkilö, joka 1.10.2011– 31.12.2012 välisenä aikana hankkii silmälääkärin tai optikon tarpeelliseksi katsomat silmälasit eikä ole saanut avustusta vuonna 2011. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan silmälääkärin tai optikon tekemä silmälasimääräys ja kuitti tai kustannusarvio silmälaseista. Hakemuksia saa Riihimäen pääterveysaseman vastaanotoilta ja ne tulee palauttaa lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoja Kuntoutussihteeri Kaija Husu, puh. 019 758 5520.

23


Rintamaveteraanien hammashoito Veteraanit, joilla on rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus, todistus miinanraivauksesta tai sodan aikana Lottana toimimisesta, voivat hakea vuosittain Riihimäen kaupungin myöntämää avustusta suun ja hampaiden hoitoon sekä hammasproteesien teettämistä ja korjaamista varten. Veteraaniavustuksen hakeminen: Hakuaika on tammikuun puolesta välistä helmikuun loppuun. Hakuajasta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä. Avustushakemuslomakkeen saa hammashoitoloista. Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti maaliskuun aikana. Veteraaniavustusta hammashoitoon voi hakea joka vuosi.

Lisätietoja Hammashoitaja Sirpa Malmi, puh. 019 758 5650

Potilasasiamies Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, tulee asia ensisijaisesti pyrkiä selvittämään kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Jos tilanne ei näin ratkea voi ohjausta ja neuvontaa asian eteenpäinviemiseksi saada potilasasiamieheltä. Potilasasiamies - auttaa potilasoikeuslain soveltamisessa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/92) - tarvittaessa avustaa potilasvahinkoasioissa - neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa - ohjaa asioiden vireille saattamisessa

Lisätietoja vs. sosiaalityöntekijä Merja Koivu Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki puhelinaika ma, ke – pe klo 10 – 11 puh. 019 758 5710 ja sosiaalityöntekijä Päivi Jokinen Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki puhelinaika ma, ke – pe klo 10 – 11 puh. 019 758 5735 Tapaaminen sovitaan aina erikseen

24


Terveydenhuollon maksukatto Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 636 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 15,10 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esimerkiksi hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä varten hän saa terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

Apteekit Apteekki Majakka, Hämeenkatu 25–27, Riihimäki, puh. 779 30 Apteekki Merkos, Merkoksenkatu 5, Riihimäki, puh. 010 321 4950 Aurinkoapteekki, Voimalankatu 2, Riihimäki, puh. 536 3600

25


NEUVONTA JA LAKIASIAT Oikeusapu Oikeusaputoimisto avustaa yksityishenkilöitä kaikissa oikeudellisissa asioissa sekä määrää yksityisiä avustajia oikeudenkäynteihin.

Lisätietoja Riihimäen oikeusaputoimisto www.oikeus.fi/oikapu/riihimaki Temppelikatu 10 A 8, 11100 Riihimäki puh. 010 366 0240, 050 405 7975 riihimaki.oikapu@om.fi

Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: • neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä • tiedottaa asiakkaan oikeuksista • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy. Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta.

Lisätietoja Sosiaaliasiamies Satu Loippo Pikassos Oy Käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 4, 13100 Hämeenlinna p. 03 621 2908 ma klo 12–15, ti–to klo 9–12, perjantaina ei puhelinaikaa satu.loippo@pikassos.fi

26


Edunvalvonta Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai joistain muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella, tarvitseeko tietty henkilö edunvalvontaa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään.

Lisätietoja Hämeenlinnan maistraatti Birger Jaarlinkatu 13, PL 64 13101 Hämeenlinna puh. 071 873 0161

Yleinen edunvalvonta Yleisessä edunvalvonnassa hoidetaan sellaisten henkilöiden asioita, joiden edunvalvojaksi on käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä määrätty yleinen edunvalvoja. Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus. Edunvalvojana toimii usein tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Tämän yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat oikeusaputoimistot

Lisätietoja Postiosoite: PL 81, 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Martinkatu 5, 05800 Hyvinkää Puhelin 010 36 52500 Fax 010 36 52509 sähköposti: hyvinkaa.edunvalvonta@oikeus.fi Asiointiaika maanantaista torstaihin klo 9.30–11.30, muina aikoina sopimuksen mukaan. Puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9.30 – 11.30. 27


Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontaan voivat hakeutua vakaviin velkaongelmiin joutuneet henkilöt, joiden maksukyky on heikentynyt esimerkiksi elämän olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, kuten pitkäaikainen sairastaminen tai työttömyys. Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan tietoa ja neuvontaa talouden hoidossa sekä velkojen järjestelyssä. Järjestelykeinoina ovat esimerkiksi laina-ajan pidentäminen, luottojen yhdistäminen sekä sopiminen lyhennysvapaista jaksoista. Takuu-Säätiön takaus Mikäli maksuturva riittää, saattaa olla mahdollisuus saada Takuu-Säätiön takaus pankkilainojen velkojen yhdistämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan TakuuSäätiön takaushakemuksen laatimisessa. Vapaa-ehtoinen sekä käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely Velkajärjestelylaki lähtee siitä, että ensisijaisesti pyritään sovittelemaan velallisen ja velkoja välillä. Mikäli tarvitaan velkojien kanssa sovittelussa, talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan sovitteluun liittyvissä laskelmissa ja asiakirjoissa. Mikäli velkaantuminen on niin vaikeaa, ettei sovintoon päästä, talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velkajärjestelyasiakirjojen laatimisessa käräjäoikeudelle.

Lisätietoja puhelinaikana ma–to klo 10–12 Velkaneuvoja Sari Lilja, puh. 019 758 4060, sari.lilja@riihimaki.fi Velkaneuvontasihteeri Sanna Kujansuu, puh. 019 758 4061, sanna.kujansuu@riihimaki.fi Riihimäen kaupungintalo, Kalevankatu 1, 11100 Riihimäki

28


VAPAAEHTOISTYÖ ja YSTÄVÄTOIMINTA Vanhusten vapaaehtoistyön keskus VIRSU Riihimäen kaupungin perusturvakeskuksen sekä paikallisten järjestöjen ylläpitämä vapaaehtoistyönkeskus VIRSU toimii osoitteessa Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki. VIRSU tarjoaa kohtaamispaikan ikäihmisille mukavan yhdessäolon merkeissä. VIRSUn tarkoituksena on luoda puitteet ohjattuun osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä auttamiseen yhteistyössä eri järjestöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa. Vapaaehtoiset eivät korvaa ammattityötä, vaan täydentävät kunnallista palvelua tarjoamalla ystävää, ulkoiluapua, saattoapua ym. Vapaaehtoiset toimivat tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja kokemuksin. Lähtökohtaisesti vapaaehtoiset tarjoavat apuaan autettavan omassa ympäristössään kotona tai laitoksessa. Vapaaehtoistyö on yhteiskunnallisesti tärkeää ja ilman korvausta tehtyä toimintaa, josta palkkiona on hyvä mieli sekä auttajalla että autettavalla. Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan lisää. Jos Sinulla on mahdollisuus auttaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja Ohjaaja Kari Snellman, puh. 019 758 4399 (parillisilla viikoilla) VIRSU, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki Vapaaehtoistyötä koordinoi: Toiminnanohjaaja Susanna Sovio susanna.sovio@riihimaki.fi p. 019 758 4645

SPR, Suomen Punainen Risti Suomen Punaisesta Rististä voi saada apua mm. vaikeassa elämäntilanteessa, äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä. Ystäväpalvelusta voi saada ystävän seuraksi, tueksi tai avuksi arjen pienissä askareissa. SPR:n Riihimäen osasto toimii Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan alueella.

Lisätietoja Puheenjohtaja Eeva Liisa Hellsten, puh. 019 724 451 Ystävätoiminnan koordinaattori Saara Koskinen, puh. 019 751 169

29


Riihimäen ev.lut. seurakunta Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on auttaa ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä eri yhteistyötahojen kanssa. Eläkeläis- ja vanhustyö tarjoaa mahdollisuuden luottamuksellisiin keskusteluihin hengellisistä ja henkilökohtaisista asioista sekä järjestää erilaista ryhmätoimintaa ja lähimmäispalvelua. Voit pyytää diakoniatyöntekijää myös kotikäynnille. Tarvitsetko apua pieniin käytännön tehtäviin, esim. lampun vaihto, palohälyttimen pariston vaihto, pienet korjaustyöt yms. Diakoniatyön vapaaehtoiset tulevat avuksesi.

Lisätietoja Diakoni Irina Pasma, puh. 050 5923 552 irina.pasma@evl.fi Temppelikatu 9 C, 1 krs, 11100 Riihimäki

30


Eläkeläisjärjestöt Eläkeläisjärjestöjen toimintaa voi tiedustella suoraan järjestöiltä. Järjestöt ilmoittavat toiminnastaan myös Riihimäen seudulla ilmestyvissä sanomalehdissä.

Eläkeliiton Riihimäen yhdistys ry puheenjohtaja Pekka Paavola puh. 040 733 2141

Riihimäen Eläkkeensaajat ry puheenjohtaja Seppo Koskela puh. 040 388 1506

Riihimäen Kansalliset Seniorit ry puheenjohtaja Kari Mänty puh. 040 582 1723 sihteeri Sirkka Tuominen puh. 040 836 3065 Riihimäen Rintamaveteraanit ry. puheenjohtaja Matti Taponen puh. 050 521 1914 sihteeri Veijo Rintakoski puh. 040 128 7732 tai 045 237 2231

31

Riihimäen Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry puheenjohtaja Reijo Kurkela puh. 044 5551043 tai 050 463 1069

Riihimäen sotaveteraanit ry. sosiaalivastaava Varpu Heikkilä puh. 040 764 1066

Seniorit ilman Rajoja ry puheenjohtaja Atte Luoma puh. 040 574 4354

Sotainvalidien Veljesliiton Riihimäen osasto ry puheenjohtaja Kalervo Viitanen puh. 050 505 1003

VR-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Eläkeläisten liitto VREL Riihimäen osasto puheenjohtaja Erkki Lehtonen puh. 040 585 8967


YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA Perusturvakeskus ei vastaa yksityisten palveluntuottajien tietojen oikeellisuudesta.

Hoiva- ja kotipalvelut •

T:mi Anjan hoiva ja kodinapu Tilaukset puh. 050 440 9356 Anja Laakso •

Kotihoito Kanttarelli Tilaukset puh. 040 556 7798 Mia Rantanen

T:mi Anita Hytönen Tilaukset puh. 0400 675 458

Hippiäisen kotipalvelu Tilaukset puh. 040 778 5066 Merja Lindström

Kotipalvelu Ilonpisara Tilaukset puh. 0400 685 571 Sari Paavilainen

Hoivatiimi Ariel Oy Tilaukset puh. 040 726 9103 Päivystys puh. 044 208 3347 Arja Matilainen Palvelusetelin palveluntuottaja

Med-Group Oy Tilaukset puh. 044 5974123 Arja Sunila

Palveluneliö Oy Tilaukset puh. 0400 466 712, 040 7276011 Palvelusetelin palveluntuottaja

Siivous- ja hoivapalvelu Heliks Tilaukset puh. 050 574 1708 Heli Sköld Palvelusetelin palveluntuottaja

Siivous ja kotipalvelu Vilhelmiina Tilaukset puh. 045 127 7549 Marje Paarijoki

Hyvinvointikeskus Onnimanni Tilaukset puh. 040 847 7904

Inkilänhovi asiointipalvelu Tilaukset puh. 050 462 3810

JeTY Oy Tilaukset puh. 045 329 5556 Anna-Liisa Riikonen Palvelusetelin palveluntuottaja

32


Siivouspalvelut •

T:mi Anjan hoiva ja kodinapu Tilaukset puh. 050 440 9356 Anja Laakso

Monitoimi P. Nyman Tilaukset puh. 040 595 3277 Pentti Nyman

Arjen Hoiva Tilaukset puh. 044 219 4020 Irina Sokolova

Palveluneliö Oy Tilaukset puh. 0400 466 712

• Hoivatiimi Ariel Oy Tilaukset puh. 040 726 9103 Päivystys puh. 044 208 3347 Arja Matilainen

Sadun kotiapu Tilaukset puh. 050 302 0956 Satu Jokela

Hyvinvointikeskus Onnimanni Tilaukset puh. 040 575 8203 Erja Voutilainen

Siivous Marleena Tilaukset puh. 040 504 2810 Marja-Leena Kaikkonen

Siivous ja kotipalvelu Vilhelmiina Tilaukset puh. 045 127 7549 Marje Paarijoki

Siivous- ja toimitilapalvelut Kanto Tilaukset puh. 040 706 4196 Anna-Liisa Kanto

T;mi Tuija Ahlqvist Tilaukset puh. 050 558 3279

Ilkka Vaari Oy Tilaukset puh. 050 383 3488

JeTY Oy Tilaukset puh. 045 314 9800

Kotipalvelu Heliks Tilaukset puh.050 574 1708 Heli Sköld

33


Piha- ja remonttipalvelut •

Hoivatiimi Ariel Pihatyöt, kodin saneeraus Tilaukset puh. päivystys 044 208 3347 tai 040 726 9103 Arja Matilainen

Ilves-Halli Oy Lumityöt, ruohonleikkuut, muutot yms. Tilaukset puh. 050 331 1434 Jarno Härkönen

JeTY Oy Talonmiespalvelut Tilaukset puh. 045 314 9800

Kotipalvelu Heliks Pihatyöt Tilaukset puh. 050 574 1708 Heli Sköld

Kotiväki Oy Kodin kunnossapito, apulaitteet, huoneistoremontit Tilaukset puh. 044 205 7464 Seppo Tetri

Monitoimi P. Nyman Lumityöt, nurmikonleikkaus, lehtien haravointi, ym. pihatyöt. Maalaus, tapetointi ym. pikkuremontit. Tilaukset puh. 040 595 3277 Pentti Nyman

Palveluneliö Oy Kiinteistönhuolto Tilaukset puh. 040 573 7350 tai 0400 466 712 sekä 040 727 601

34


35

Riihimäen kaupungin Vanhusten palveluopas  
Riihimäen kaupungin Vanhusten palveluopas  

Riihimäen kaupungin Vanhusten palveluopas. Vanhusten palveluopas viranomaispalvelut.

Advertisement