Page 1


”PELTOSAARISTO”

”Peltosaaristo” on ekologisen kaupunkiasumisen pilotti, joka parantaa koko kaupungin imagoa. Alue houkuttelee ekoihmisiä, opiskelijoita, luovaa luokkaa ja ympäristöalan yrityksiä koko pääkaupunkiseudun alueelta ja kiinnostaa kansainvälisestikin. Peltosaaren ekologinen elämäntapa tarkoittaa elävää kaupunkikulttuuria, toimintojen sekoittamista, energian- ja ruoantuotantoa, autottomuutta ja yhteisöllisyyttä. Alue toimii kestävän kehityksen neuvontakeskuksena ja aktivoi ihmisiä kohtaamaan ja liikkumaan. Peltosaareen sijoittuu asumista eri muodoissaan, työtiloja, julkisia ja kaupallisia palveluita sekä pienimuotoista yritystoimintaa. Tavoitteena on, että alueelta löytyy kaikki peruspalvelut, mikä vähentää turhaa liikennettä. Asukkaiksi halutaan eri-ikäisiä ihmisiä eri sosiaalisista ja etnisistä ryhmistä. Perusratkaisu Peltosaaren selkäranka on kanavan reunustama kevyen liikenteen reitti, jonka varrelle sijoittuvat kaikki keskeiset toiminnot. Alueen ”porttina” toimii aukio, josta on yhteys liityntäpysäköintiin. Reitin alkupäähän sijoittuvat kaupalliset palvelut ja kahvilat terasseineen. Peltosaaren sydämessä on julkisten palveluiden keskus: koulu, yhdistetty päiväkoti ja palvelutalo, kirjasto ja kaupungin ympäristötoimi, joka tarjoaa kaikille kaupunkilaisille ekoneuvontaa. Monikulttuurisuutta symboloi kaikkien uskontojen kappeli. Reitti johtaa puistoon alueen itälaidalla. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuu alueen länsiosaan. Toimisto- ja liikerakentamisen kortteli radan varressa yhdistyy sillalla matkakeskukseen, ja tarjoaa palveluja mobiilityöläisille, spin-off -yrityksille ja ympäristöalan toimijoille. Nykyisiä asuinkortteleita tiivistetään täydennysrakentamisella. Terassitaloihin sijoitetaan asuntoja kattoterasseineen sekä nuorten talo, joka palvelee itsenäistyviä ja lähiseuduilla opiskelevia nuoria. ”Tuulimyllykortteleita” laajennetaan ”kivijalkakerroksella”. Taloyhtiöt vuokraavat näitä tiloja monenlaiseen toimintaan: asukkaiden työ- ja harrastustiloiksi, luomuleipomoille ja pikkuputiikeille. Kivijalkojen katoille avautuvat asuntojen terassit - tämä uusi kerrostuma tiivistää myös katutilojen mittakaavaa. Kortteleita täydennetään myös asuntotorneilla, jotka erivärisinä helpottavat orientoitumista alueella. Katoille rakennetaan kaksikerroksisia loft-asuntoja terasseineen. Korttelipihat ovat asukkaiden yhteisiä, kaikenikäisten kohtaamista tukevia keitaita, jotka toimivat monenlaisen toiminnan näyttämöinä. Pihat nostetaan kaksikerroksisiksi, mikä lisää auringonvalon määrää ja tukee pienimuotoista ruoantuotantoa viherkansilla. Kansien aukotuksella pyritään luomaan korttelipihoille tilallista vaihtelevuutta ja miellyttävä mittakaava. Jokaisella korttelilla on oma tunnusvärinsä.


Alue on pääosin autoton. Paikoitus on sijoitettu alueen reunoille viherkansien alle: nämä kummut tuovat Peltosaareen kaivattuja maastonmuotoja ja aktivoivat liikkumaan ja kiipeilemään. Materiaalit ja ekotehokkuus Peltosaari on osittain energiaomavarainen. Kortteleissa kerätään tuuli- ja aurinkoenergiaa ja radanvarressa junien jarrutusenergiaa. Vanhojen asuinkortteleiden energiatehokkuutta parannetaan mm. uusimalla julkisivut. Materiaaleina käytetään paikalla muurattua tiiltä ja puuta. Asuinkortteleissa on keskitetyt talopesulat, kylmäsäilytystilat ja yhteiskäyttöiset sähköautot. Kuntosalien tuottama laite- ja lämpöenergia otetaan talteen. Uudisrakennukset ovat puurakenteisia ja rakennetaan nollaenergiatasoon. Rakennusmassat on suunnattu siten, että ne saavat maksimimäärän passiivista aurinkoenergiaa. Aluetta halkovat kanavat toimivat sadevesialtaina ja osana viheralueiden kastelujärjestelmää. Osallistuminen ja vaikuttaminen Asukkaat valitsevat kaupunginosajohtajan ja hallituksen. Nämä johtavat alueen kehittämistä ja ekologista elämäntapaa ja vastaavat viestinnästä ja markkinoinnista, jossa sosiaalisella medialla on suuri rooli. Kortteleihin ja pihoille tulevista yhteisistä toiminnoista päättävät taloyhtiöt itse, niin myös uusien asukkaiden vihkimisestä kestävään elämäntapaan. Koulun tiloja käytetään iltaisin tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Alueella sallitaan ainoastaan pieniä kaupan yksiköitä, ja valinnassa suositaan ilmastoystävällisiä toimijoita. Rahoitus Alueen parannustyöt rahoitetaan asuntojen uudistuotannolla, toimitilavuokrauksella. Taloyhtiöt saavat pääomaa uudisasunnoista ja vuokraamalla kivijalkahuoneistoja. Ekologisen elämäntavan pilotointiin ja johtamiseen haetaan EU-rahoitusta. LAAJUUSTIEDOT SUUNNITELTU LISÄRAKENTAMINEN

NYKYINEN / SÄILYTETTY RAKENNUSMÄÄRÄ

YHTEENSÄ

ASUMINEN

60 000 km2

90 000 km2

150 000 km2

LIIKETILAT

20 000 km2

3 000 km2

23 000 km2

TOIMISTOTILAT

70 000 km2

1 000 km2

71 000 km2

JULKINEN RAK.

10 000 km2

6 000 km2

16 000 km2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAIKKI YHT.

160 000 km2

100 000 km2

260 000 km2

Peltosaaristo  

Kilpailuehdotus: Peltosaaristo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you