Page 1


Peltosaaren yleinen ideakilpailu

“Rilax” Peltosaarella on potentiaalia kehittyä halutuksi asuinpaikaksi ihmisille, jotka unelmoivat laadukkaasta ja ekologisesti kestävästä asumisesta sopivan kokoisessa kaupungissa. Alueen erinomainen sijainti Helsingin metropolialueella voi tarjota erittäin kilpailukykyiset puitteet hyvälle elämälle. Nykyisin Peltosaari hahmottuu omana, Riihimäen keskustasta eristyneenä alueena. Ehdotuksen ideana on jakaa alue useampaan identiteetiltään omaleimaiseen osa-alueeseen. Rautatieaseman lähistön korttelit rakennetaan hyvin tiiviisti ja kaupunkimaisesti. Tavoitteena on ettei Peltosaarta enää mielletä lähiömäiseksi kokonaisuudeksi, vaan luontevaksi osaksi Riihimäen ydinkeskustaa. Uusi Peltosaari tarjoaa palveluita ja elämyksiä koko kaupungille. Rakennuskantaa monipuolistetaan uusilla asumismuodoilla ja joustavilla rakennustyypeillä, jotka tarjoavat mahdollisuuden erilaisten toimintojen ja elämäntyylien yhteiselolle ja rikkaan kaupunkiympäristön kehittymiselle.

Imago Peltosaaresta tehdään ekologisen asumisen ja täydennysrakentamisen pilottikohde. Slow-life konseptilla houkutellaan alueelle tiedostavia korkeasti koulutettuja, paljon tilaa tarvitsevia lapsiperheitä. Juna-aseman ja Riihimäen keskustan palveluiden läheisyys mahdollistaa autottoman arjen. Peltosaari on ekologinen, urbaani vaihtoehto metropolialueen omakotitaloalueille.

Flex Nykyisin alueella on pienen ostoskeskuksen lisäksi vain betonielementtitekniikalla rakennettuja asuinkerrostaloja. Näiltä rakennuksilta puuttuu kyky toiminnalliseen muutokseen. Asuinlamellitalo ei voi muuttua toimisto- tai liiketilaksi. Edes asuntojen jakaminen tai yhdistäminen ei helposti onnistu. Yksipuolinen rakennuskanta on johtanut yksipuoliseen ja epädynaamiseen ympäristöön. Jotta Peltosaaresta kehittyisi elävää ja monipuolista kaupunkia on täydennysrakentamisessa käytettävä uudenlaisia muuntojoustavia rakennustyyppejä. Flex-talot ovat rungoltaan robusteja pitkän elinkaaren yleisrakennuksia, joissa voi kehittyä rinnan monenlaista toimintaa.

Ostari 2.0 Peltosaaren ostoskeskus 2.0 kääntää perinteisen ostoskeskuksen ajatusmallin ympäri. Sen sijaan, että ostoskeskus tuottaisi palvelut vain alueen asukkaille uusi ostoskeskus tuottaa alueen asukkaiden tarjoamat palvelut muille. Keskus on hybriditalo joka voi sisältää liiketilan lisäksi etätyötoimistoja, palveluasumista, terveyskeskuksen jne. Uusi ostoskeskus rautatieaseman välittömässä läheisyydessä elävöittää ja lisää Peltosaaren keskustan riihimäkiläisten palvelukartalle.

SlowLifeLab Identiteetti Peltosaari jaetaan täydennysrakentamisella useaan, identiteetiltään erilaiseen alueeseen. Suurkorttelit pilkotaan selkeästi erottuvilla julkisilla kaduilla pienempiin itsenäisiin kortteleihin, joilla on omat rajatut pihapiirit. Aluetta pohjoispuolella rajaava Hj. Elomaan katu vihervalleineen muutetaan keskustamaiseksi kaupunkikaduksi katulinjaan ulottuvalla rakentamisella. Peltosaari muuttuu ihmisten mielikuvissa eristyneestä alueesta kiinnostavaksi ja monipuoliseksi osaksi Riihimäen keskustaa.

Turvallisuus Uudella Peltosaarella on nollatoleranssi ”ei kenenkään maalle”. Kaikki tila on selkeästi rajattua sosiaalisen kontrollin alaista julkista aukio- tai katutilaa, puistoa tai yksityistä pihaa.

Aseman yhteyteen voidaan sijoittaa koko metropolialuetta palvelevia toimintoja. Ehdotuksessa visioitu SlowLifeLab on alueelle uutta imagoa luova “hyvinvointikeskus”, jonka palveluihin kuuluvat esimerkiksi spa, kuntokeskus, joogakoulu, lähiruoka-ravintola ja kurssikeskus. Rakennukseen voi lisäksi sijoittaa hotellin tai palveluasumista

Pyöräily ja jalankulku Riihimäen kokoisessa pikkukaupungissa polkupyörä on paras liikennemuoto. Pyörätieverkosto erotetaan muusta kevyestä liikenteestä omaksi, henkilöauton kanssa tasa-arvoiseksi liikennemuodoksi. Jokaiselle kadulle varataan autokaistan reunaan yksisuuntaiset pyöräkaistat. Alueen keskellä kulkeva kävelykaturaitti toimii edelleen jalankulkuverkon runkona. Raitin varrelle on sijoitettu tärkeimmät palvelut. Kevyenliikenteen yhteyksiä radan toiselle puolelle parannetaan uudella leveämmällä tunnelilla joka avautuu suoraan Peltosaaren kävelykeskustaan. Peltosaaren keskustan ja uuden matkakeskuksen välille on suositeltavaa rakentaa myös silta.

Yhteisöllisyys Sosiaaliset ongelmat ovat haaste Peltosaaren uudistamisen onnistumiselle. Uuden peltosaaren tulee tarjota asukkailleen yhdessä tekemisen ja -tuottamisen mahdollisuuksia. Ihmiset voivat kokea kuuluvansa yhteisöön ja olevansa tarpeellisia hoitamalla esimerkiksi taloyhtiön yhteistä kaupunkiviljelmää. Kortteleiden yhteistilojen laatua ja jaettujen toimintojen tasoa on syytä kohentaa.

Uusia typologioita Alueelle saadaan uudenlaisia asukkaita ja talotyyppejä tarjoamalla kohtuuhintaisia tontteja asukaslähtöisiin rakennusprojekteihin. Omalla sisäänkäynnillä varustettuja town-houseja voidaan toteuttaa ryhmärakentamishankkeina. Townhouset tuovat urbaaniin asumiseen omakotitalon positiivisia puolia. Peltosaaren keskustan hybridirakennuksissa yhdistyvät asuminen, työpaikat ja palvelut. Katutasossa sijaitsee asukkaiden yhteistiloja sekä kodin ja työtilan yhdistäviä asuntoja omilla sisäänkäynneillä, jotka mahdollistavat monenlaista asumista ja pienyrittämistä. Kivijalassa sijaitsevat liiketilat voivat sisältää harrastetiloja ja asukkaille tarpeellisia palveluja, kuten pesulan, leipomon tai kuntosalin joita voivat käyttää myös muut kuin korttelin asukkaat. Maantasokerrosten asuntoihin yhdistetään mahdollisuuksien mukaan omat ulkopihat.

Pysäköinti Juna-aseman liityntäpysäköinti sijoitetaan toimistokorttelin yhteyteen rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Paikoituslaitos toimii myös asuntojen ja toimistojen yhteiskäyttöpaikoituksena. Asuinalueen paikoitus hoidetaan pääasiassa kadunvarsipaikoituksella, mutta uusiin kortteleihin on mahdollista sijoittaa huomattava määrä puolittain maanalaista pysäköintiä. Optiona ehdotuksessa on tutkittu lisäpaikoituksen sijoittamista alueen keskelle esitetyn hybriditalon yhteyteen rakennettuun maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Hulevesi Keskusaukion ja puistojen vesiaiheet toimivat hulevesialtaina.

Rakentamisen määrä: Toimisto- ja liiketilaa Asuntoja Julkiset palvelut

85 000 k-m2 90 000 k-m2 6 000 k-m2

yhteensä

181 000 k-m2

Rilax  

Kilpailuehdotus: Rilax

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you