Page 1

„SYMBIOOSI“ „Symbioosi“ luo Riihimäen Peltosaarelle uudet kasvot säilyttäen olemassaolevan rakennuskannan alueen sisällä. Yhtäkään rakennusta ei pureta turhaan. Uudistuneen Peltosaaren elementtejä ovat näyttävä julkisivu ulospäin, vaihtelevat ja vanhaa kunnioittavat kaupunkitilat alueen sisällä, uusi tiivis keskus, vehreys ja viherytimen vahvistaminen sekä toiminnallisesti sekoittunut rakennuskanta. Uusi identiteetti Peltosaari sijaitsee keskeisellä paikalla loistavien kaukoliikenneyhteyksien varrella, mikä on myös sen ongelma, sillä vilkas liikenne aiheuttaa melua ja karua radan- ja tienvarsiympäristöä. „Symbioosin“ johtoajatus on, että Peltosaaren uusi identiteetti luodaan uudella rohkealla reuna-alueiden rakentamisella, joka muodostaa yhtä aikaa vaikuttavan julkisivun ulospäin ja miellyttävän, suojaisan mittakaavan alueen sisälle. „Symbioosin“ serpentiinimäisesti kiemurteleva rakennusmassa ympäröi vanhoja kortteleita suojaten niitä liikenneväylien melulta. Se luo mutkitellessaan uusia sisäpihoja alueen sisälle sekä vaihtelevia näkymiä uuden ja vanhan rakenteen läpi. Uudet pistetalot tiivistävät pihapiirejä yhdessä hulevesilampien ja viherrakenteiden kanssa. Suunnittelualueen länsiosa, „Peltosaarenportti“ Radanvarren julkisivu on Peltosaaren käyntikortti ulospäin. Serpentiinirakennus kohoaa radan läheisyydessä korkeimmilleen: näihin rakennuosiin on sijoitettu toimistotilaa, jolla on hyvä näkyvyys raiteille ja joka toimii meluvallina asuinalueelle. Toimistot tuovat alueelle myös lisää palveluita ja houkuttelevuutta uutta asuinrakentamista ajatellen. Ylemmissä kerroksissa on korkealaatuisia asuntoja, jotka avautuvat joko kattoterassille tai parvekkeelle. Serpentiinirakennus luo pienimittakaavaisia pihoja täydentämällä vanhaa korttelirakennetta. Vain välttämättömät rakennukset on purettu. Sisäpihoille, olemassaolevien pistetalojen yhteyteen, on sijoitettu uusia pistetaloja rakenteen tiivistämiseksi. Ekologia Rakennusteollisuus on suurin luonnon kuormittaja. Siksi „Symbioosin“ periaatteena on, ettei yhtäkään rakennusta pureta turhaan, vaan ne korjataan vastaamaan parhaita ekologisia standardeja. Vanhojen rakennusten päälle asennetaan uusi julkisivuverhous, joka eristää ja kerää talteen lämpöä. Rakennusten korjausmenetelmä selostetaan tarkemmin planssilla 5. Uuden serpentiinirakennuksen vihreä terassikatto eristää talvella ja viilentää kesällä. Passiivisen aurinkoenergian periaatetta sovelletaan myös uudessa rakentamisessa: ikkunat on suojattu liialta auringonvalolta syvän julkisivun avulla, ja aurinkoenergiaa kerätään talteen julkisivun lämmöntalteenotolla. Suunnittelualueen itäosa, Tuulimyllykorttelit Tuulimyllykorttelien alue säilyy kokonaisuudessaan, ja yksittäisiä rakennuksia korjataan vaiheittain samalla kuoriperiaatteella kuin Peltosaaren länsiosan rakennuksia. Uusi keskus ja Telluskadun akseli Uusi palvelukeskittymä siirtyy Tellustorilta Peltosaaren vihreään ytimeen, uudelle Peltosaarentorille. Ostoskeskus siirtyy koulun vastapariksi torin toiselle laidalle, ja tori avautuu suoraan alueen läpäisevälle puistovyöhykkeelle. Telluskatu säilyy keskeisenä reittinä asemalle päin, ja se rauhoitetaan pelkälle kevyelle liikenteelle sekä tontilleajoon. Koulu peruskorjataan, ja sen ilmettä kohennetaan värikkäillä laajennusosilla. Liikenne ja pysäköinti

RAKEISUUSKUVA 1:5000

Liikenteen ulkosyöttöinen runkoverkko säilyy. Uusia tielinjauksia vedetään serpentiinirakennuksen asukkaita palvelemaan. Linja-autoyhteys järjestetään myös alueen koilliskulmaan, jossa ei aikaisemmin ole ollut rakentamista. Ylimääräistä liikennettä hillitään hidaskaduilla. Pysäköintiä sijoitetaan kadunvarsille erityisesti uuden keskuksen tuntumassa kaupunkimaisen tunnelman luomiseksi ja autioiden pyäsköintikenttien välttämiseksi. Pysäköintialueet maisemoidaan puustolla ja istutusaltailla.

SERPENTIINITALON RAKENTUMISPERIAATE

Laajuus

1 Meluvalli vilkkaan liikenteen väylille

2 Suojaisat sisäpihat + pihapiirien täydentäminen pistetaloilla ja hulevesilammilla

3 Sekoitetut toiminnot toimistot radan varressa, uusi keskus viherytimessä

4 Uusi identiteetti ulospäin, vanhaa rakennetta kunnioittava elävoittäminen alueen sisällä

Kilpailualueella on pysyvää asuinrakentamista 120 000 km2. Alueelle sijoittuu uutta rakentamista 95 000 km2, josta asuntorakentamista 80 000 km2 ja uutta kaupallista rakentamista ja toimistoja 15 000 km2. Pysäköintipaikkoja koko alueella on yhteensä 1280 ap, joista avoimilla pysäköintialueilla 1080 ap ja kadunvarsipaikoituksena 200 ap. Tavoitteena on siirtää liityntäpysäinti pysäköintilaitokseen radan länsipuolelle. Ensi vaiheessa 600 ap voidaan sijoittaa maisemoituna toimistotalojen ja radan väliseen puistoon.

UUSI JULKISIVU PÄÄRADALLE

PELTOSAAREN YLEINEN IDEAKILPAILU

„SYMBIOOSI“


PIENTALOALUE

PESÄPALLOKENTTÄ

URHEILUKENTTÄ LIIKE- JA TYÖPAIKKAKESKITTYM Ä

JÄÄHALLI

Hj. Elomaan katu

IV

120 ap

III-VII

IV

II

IV

Tähtisumunkatu

IV

Merkuriuksenkatu

IV

IV VII

Hulevesiallas

IV

II

V

Kuukatu

VII

Urheilukenttä, jalkapallomitoitus

II

VII

IV

II

III

V

VII

Hulevesiallas

IV III

Puistoportti

III

III-VI

Peltosaarentori

VII

IV Iso hulevesiallas, "Lummelampi"

Venuksenkuja III

III

IV

Hulevesiallas

IV

VI VII

III

VI

III

IV IV

IV IV

120 ap

KILPAILUALUEEN ILMAKUVA KOILLISESTA

IV IV

120 ap

ka

VI III

IV

IV

IV

ks

as

en

III

V.I .

O

IV

Venuksenkatu

IV

IV

Otavankatu

IV IV

IV-VII

IV

tu

VII

Ok

ta

VII

VI Väinö Sinisalon katu

Uusi kauppakeskus Telluskatu (kävelykatu)

VII VII

. V. I

Va n

VII

120 ap

IV

160 ap

IV Uranuksenkatu (hidaskatu, tien varsipysäköinti)

III

Peltosaaren portti IV

50 ap

atu

k en sas

Jupiterinkatu

III

I Kioski

VI

IV

III

Merkuriuksenaukio

V

IV

IV

VI

90 ap

IV

IV

Uudistunut koulutalo II-III

II

V-VIII

IV

IV

Puutarhapalstat

IV

III III

60 ap

ki

140 ap

III

III

jo

Kuukatu

IV

III

an

Uusi silta- tai tunneliyhteys asemalle

III

VII

IV

100 ap

Marsinkatu, uusi linjaus

Väinö Sinisalon katu

III VII

II

IV Orioninkatu

V-IX

I

II

III

IV IV

Väinö Sinisalon katu

KOKONAISSUUNNITELMA 1:2000

PELTOSAAREN YLEINEN IDEAKILPAILU

„SYMBIOOSI“


OSA-ALUEEN LEIKKAUS TELLUSKATUA PITKIN 1:500

III

III

Puistoportti Uudistunut koulutalo

III

II VI

Orioninkatu

III

II

Hulevesiallas

IV

IV

IV

III TORIKAUPPA

III

Merkuriuksenaukio

Kioski

VII

Jupiterinkatu

Peltosaarentori

III

IV

VII Uusi kauppakeskus

Peltosaaren portti

Telluskatu (kävelykatu)

IV

Telluskatu (hidaskatu, vain t on

tille ajo)

VII VII

VII

VII

VI

IV

Uranuksenkatu (hidaskatu, tie nvarsipysäköinti)

Päiväkoti

IV

Hulevesiallas

Venuksenkuja OSA-ALUEENN SUUNNITELMA 1:500

PELTOSAAREN YLEINEN IDEAKILPAILU

„SYMBIOOSI“


Toimistot alakerroksissa, asuminen yläkerroksissa Asuminen uudessa terassitalossa Asuminen uudistetuissa pihapiireissä Keskusta-alue Tuulimyllykorttelit Kevyt liikenne Hidaskatu, keskusta-alue Alueen päätie Seudullinen pääväylä Joukkoliikenteen linja ja pysäkki Päärata

NÄKYMÄ TÄHTISUMUNTIELTÄ

MAANKÄYTTÖKAAVIO 1:3000 VIHERALUEKAAVIO 1:5000

LIIKENNEKAAVIO 1:5000

RAKENTAMISEN JA KORJAUKSEN VAIHEISTUSKAAVIO 1:5000

I II III Urbaani viheralue

Virkistysreitti

I

Metsäinen viheralue

Kevyen liikenteen katualue

II

Vesialue (hulevesilampi, Vantaanjoki)

Sisäisen liikenteen runkoverkko

III

Jalankulkualue, vehreä ympäristö

Seudullinen pääväylä

Vihreä ydin, yhteys keskuksesta viheralueille

PELTOSAAREN YLEINEN IDEAKILPAILU

Joukkoliikenteen linja ja pysäkki Päärata

„SYMBIOOSI“


OLEMASSAOLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUS Vanhaa rakennuskantaa korjataan vaiheittain uudella julkisivuverhouksella. Uusi verhous eristää rakennukset, käyttää ekologista rakennusteknologiaa ja mahdollistaa joissain tapauksissa uusien parvekkeiden rakentamisen vanhan ja uuden julkisivun väliin. Korjauksessa käytetään pasiivisen aurinkoenergian periaatetta. Uusi julkisivuverhous tuo julkisivuun syvyyttä, jolloin ikkunat ovat ne varjossa kesäkuukausien aikana, mutta eivät estä kevättalvella matalalta tulevaa auringonvaloa. Uuteen julkisivuun järjestetään lämmöntalteenotto, jotta aurinkoenergia saadaan mahdollisimman talteen. Ilmavaihtoon kiinnitetään huomiota ja tutkitaan mahdollisuuksia luonnolliseen ilmanvaihtoon.

NÄKYMÄ SISÄPIHALTA

PELTOSAAREN YLEINEN IDEAKILPAILU

„SYMBIOOSI“


„SYMBIOOSI“

„Symbioosi“ luo Riihimäen Peltosaarelle uudet kasvot säilyttäen olemassaolevan rakennuskannan alueen sisällä. Yhtäkään rakennusta ei pureta turhaan. Uudistuneen Peltosaaren elementtejä ovat näyttävä julkisivu ulospäin, vaihtelevat ja vanhaa kunnioittavat kaupunkitilat alueen sisällä, uusi tiivis keskus, vehreys ja viherytimen vahvistaminen sekä toiminnallisesti sekoittunut rakennuskanta.

Uusi identiteetti Peltosaari sijaitsee keskeisellä paikalla loistavien kaukoliikenneyhteyksien varrella, mikä on myös sen ongelma, sillä vilkas liikenne aiheuttaa melua ja karua radan- ja tienvarsiympäristöä. „Symbioosin“ johtoajatus on, että Peltosaaren uusi identiteetti luodaan uudella rohkealla reuna-alueiden rakentamisella, joka muodostaa yhtä aikaa vaikuttavan julkisivun ulospäin ja miellyttävän, suojaisan mittakaavan alueen sisälle. „Symbioosin“ serpentiinimäisesti kiemurteleva rakennusmassa ympäröi vanhoja kortteleita suojaten niitä liikenneväylien melulta. Se luo mutkitellessaan uusia sisäpihoja alueen sisälle sekä vaihtelevia näkymiä uuden ja vanhan rakenteen läpi. Uudet pistetalot tiivistävät pihapiirejä yhdessä hulevesilampien ja viherrakenteiden kanssa. Suunnittelualueen länsiosa, „Peltosaarenportti“ Radanvarren julkisivu on Peltosaaren käyntikortti ulospäin. Serpentiinirakennus kohoaa radan läheisyydessä korkeimmilleen: näihin rakennuosiin on sijoitettu toimistotilaa, jolla on hyvä näkyvyys raiteille ja joka toimii meluvallina asuinalueelle. Toimistot tuovat alueelle myös lisää palveluita ja houkuttelevuutta uutta asuinrakentamista ajatellen. Ylemmissä kerroksissa on korkealaatuisia asuntoja, jotka avautuvat joko kattoterassille tai parvekkeelle. Serpentiinirakennus luo pienimittakaavaisia pihoja täydentämällä vanhaa korttelirakennetta. Vain välttämättömät rakennukset on purettu. Sisäpihoille, olemassaolevien pistetalojen yhteyteen, on sijoitettu uusia pistetaloja rakenteen tiivistämiseksi.


Ekologia Rakennusteollisuus on suurin luonnon kuormittaja. Siksi „Symbioosin“ periaatteena on, ettei yhtäkään rakennusta pureta turhaan, vaan ne korjataan vastaamaan parhaita ekologisia standardeja. Vanhaa rakennuskantaa korjataan vaiheittain uudella julkisivuverhouksella. Uusi verhous eristää rakennukset, käyttää ekologista rakennusteknologiaa ja mahdollistaa joissain tapauksissa uusien parvekkeiden rakentamisen vanhan ja uuden julkisivun väliin. Korjauksessa käytetään pasiivisen aurinkoenergian periaatetta. Uusi julkisivuverhous tuo julkisivuun syvyyttä, jolloin ikkunat ovat ne varjossa kesäkuukausien aikana, mutta eivät estä kevättalvella matalalta tulevaa auringonvaloa. Uuteen julkisivuun järjestetään lämmöntalteenotto, jotta aurinkoenergia saadaan mahdollisimman talteen. Ilmavaihtoon kiinnitetään huomiota ja tutkitaan mahdollisuuksia luonnolliseen ilmanvaihtoon. Uuden serpentiinirakennuksen vihreä terassikatto eristää talvella ja viilentää kesällä. Passiivisen aurinkoenergian periaatetta sovelletaan myös uudessa rakentamisessa: ikkunat on suojattu liialta auringonvalolta syvän julkisivun avulla, ja aurinkoenergiaa kerätään talteen julkisivun lämmöntalteenotolla. Suunnittelualueen itäosa, Tuulimyllykorttelit Tuulimyllykorttelien alue säilyy kokonaisuudessaan, ja yksittäisiä rakennuksia korjataan vaiheittain samalla kuoriperiaatteella kuin Peltosaaren länsiosan rakennuksia. Uusi keskus ja Telluskadun akseli Uusi palvelukeskittymä siirtyy Tellustorilta Peltosaaren vihreään ytimeen, uudelle Peltosaarentorille. Ostoskeskus siirtyy koulun vastapariksi torin toiselle laidalle, ja tori avautuu suoraan alueen läpäisevälle puistovyöhykkeelle. Telluskatu säilyy keskeisenä reittinä asemalle päin, ja se rauhoitetaan pelkälle kevyelle liikenteelle sekä tontilleajoon. Koulu peruskorjataan, ja sen ilmettä kohennetaan värikkäillä laajennusosilla.


Liikenne ja pysäköinti Liikenteen ulkosyöttöinen runkoverkko säilyy. Uusia tielinjauksia vedetään serpentiinirakennuksen asukkaita palvelemaan. Linja-autoyhteys järjestetään myös alueen koilliskulmaan, jossa ei aikaisemmin ole ollut rakentamista. Ylimääräistä liikennettä hillitään hidaskaduilla. Pysäköintiä sijoitetaan kadunvarsille erityisesti uuden keskuksen tuntumassa kaupunkimaisen tunnelman luomiseksi ja autioiden pyäsköintikenttien välttämiseksi. Pysäköintialueet maisemoidaan puustolla ja istutusaltailla. Laajuus Kilpailualueella on pysyvää asuinrakentamista 120 000 km2. Alueelle sijoittuu uutta rakentamista 95 000 km2, josta asuntorakentamista 80 000 km2 ja uutta kaupallista rakentamista ja toimistoja 15 000 km2. Pysäköintipaikkoja koko alueella on yhteensä 1280 ap, joista avoimilla pysäköintialueilla 1080 ap ja kadunvarsipaikoituksena 200 ap. Tavoitteena on siirtää liityntäpysäinti pysäköintilaitokseen radan länsipuolelle. Ensi vaiheessa 600 ap voidaan sijoittaa maisemoituna toimistotalojen ja radan väliseen puistoon.

Symbioosi  

Kilpailuehdotus: Symbioosi