Page 1


Suunnitelmasta

Suunnitelman ohjenuorana on ajoneuvoliikenteen ohjaus Peltosaaren ulkokehälle ja vesiaiheella mehustettavan sisäosan rauhoittaminen kevyelle elämälle ja kevyelle liikenteelle. Väinö Sinisalon katu linjataan kulkemaan junanradan myötäisesti huomioiden rata-alueen laajennusvaraus. Uudisrakennuksilla muodostetaan melumuuri jonka toiselle puolelle jää ajoneuvoliikenne ja toiselle puolelle Peltosaaren uusi autovapaa keskusta lukuisine toimintoineen ja palveluineen.

Vesi: Vantaanjoki otetaan aktiiviseksi osaksi Peltosaarta. Uudessa uomassa nelistävä joki polveilee metsän suojasta talojen väliin, halkaisee keskusaukion kylätalon edustalla ja lopulta hengähtää hetkeksi vesialtaaseen ennen poistumista Peltosaaresta. Ulkoilureitit joen varrella mahdollistavat tämän matkan seuraamisen. Jokivarsi tarjoaa myös pienemmille eläimille ja eliöille monimuotoisen kasvuympäristön.

Yhteisöllisyys: Uudisrakentamisella ja toimintojen sijoittamisella lisätään ihmisten kohtaamista arjessa. Päiväkoti, koulu, työpaikat ja palveluasuminen sijoittuvat lähelle toisiaan, jolloin koko elinkaari on edustettuna jokapäiväisessä näkymässä. Uudelta keskusaukiolta on osoitettu keskeinen paikka kylätalolle, jossa järjestetään kerhotoimintaa, harrastepajoja ja iltamia. Peltosaaren koilliskulman pienviljelyaluetta laajennetaan. Perunapenkin kääntämisen jälkeen voi löylytellä yleisessä saunassa joen toisella puolen.

Vanhojen talojen ilmeen parantaminen: Julkisivujen lisälämmöneristämisen yhteydessä pyritään pääosin yksinkertaisilla visuaalisilla konsteilla eroon rakennuskantaa vaivaamasta monotoniasta. Rakennusmassoja jäsennetään käyttämällä ensimmäisessä kerroksessa puupintoja. Rakennusten lyhyet päädyt rapataan tai maalataan tehostevärillä helpottamaan orientoitumista. Vanhojen tornitalojen julkisivut Tellustorin ympäristössä päällystetään aurinkopaneeleilla ja tornitalojen katoille pystytetään tuulimyllyt. Peltosaaren alue on varteenotettava osa paitsi Riihimäen keskustaa myös pääkaupunkiseudun kehittyvää ’metropolialuetta’. Jotta alue voidaan todella uudistaa ja nykyaikaistaa, tulisi raskaiden korjaustarpeiden ilmaantuessa harkita rakennusten purkamista ja alueen laajempaa uudelleen järjestelyä pois lukien hyvin toimivat tuulimyllykorttelit.


Tulva-alueet: Miljöön parantamisen lisäksi uuden jokiuoman tehtävänä on helpottaa alueen tulvavesiongelmaa. Uusi uoma kulkee ongelma-alueiden läpi ja joen myötä voidaan muodostaa luontevasti hulevesialtaita pahimpiin paikkoihin. Nykyinen jokiuoma säilytetään tulvauomana.

Ekologiset ratkaisut: -

lähiviljelyalan kasvattaminen julkisten liikenneyhteyksien parantaminen ja niihin liittyvien kaupunkitilojen vetovoimaisuuden lisääminen monimuotoisen kasvuympäristön luominen veden avulla, Vantaanjoen uudelleen linjaus yhteisten harrastetilojen lisääminen työpaikkojen lisääminen asutuksen lähelle aurinkopaneeleiden käyttö vanhoissa ja uusissa julkisivuissa ja tuulimyllyjen sijoittaminen vanhojen tornitalojen katoille

Sateenkaari ja nakkikioski  

Kilpailuehdotus: Sateenkaari ja nakkikioski

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you