Page 1

94

Häm ee nk atu

98 102

93

Äe 98

ntie

Kuller

tu

Kuokka tie 92

polku

enka

Niittu

Pelto Tenn iskuja itoks enka tu Uim ala

ntie

Va nta an jok i

arhi iK Uus

90

Lukkarinkuja

91

Kra atar inku ja

ntie äe nm ste

ta

ja

Pa

nta uu M

tu ka en as ks .O Mäk iraitti

Oksa sen katu

102

V.I.

96

90

92

olku taja

np

95 90

89.10

89

88.70

89.20

89.10 89.30

89.10

us

Linn

89.70

88.70

89.50

90.10

88.50

92

89.30

t min am Arol

89

89.20

90.70

88.80

90.00

89.30

90.10

89.10 89.50

89 0

91.10

90.90

91.50

89.50

90

90

Rakeisuuskaavio 1:5000

88.90 89.70

88.90

91.40 91.10

89.50

88.70

90

uk

91

90

Orioninkatu

Uranuksenkatu oki

V.I

nta

Otavankatu 90

90

89

89.20

89.00

89.10 89.10

90.90

90.90

90.00 92.40 89.40

90.90

90.20 89.30

90.50 89.20

90.90

89.40

88.70 89.00

89.30

91.20

olku

89.10

88.90

91.40

91.00

90.90

89.00

89.10

89.00

91.00

90.30

89.90

Pelto saare nkatu

Sy rjä ka tu

Aju

atu

89

89 89.00

89

93

88.40

89.80

100

ka tu rin

91

90

90.40

90.00

89.00

90

89.20

89.50

Tenn iskuja

0

stie

99

Otavankatu

Linnunradankatu

Va

ie Viertot Etelän

tu ka rin Aju

99

ari Siepp

91

89 89.10

89.70

89.50

110

0 10

atu

atu

u olk

Pesisp olku

91

92

10

Pietarinkatu

Väinö Sinisalon katu

95

rgi np be Ny

90

90

pe Lo

0 10

91

98

Siv

93

89

89

Vyöhykekaavio 1:6000

97

97

ak

5 10

95

pp

95 101

91

Kuo

90

92

90

95

97

89

89.20

89.30

88.60

90

99

88.90

88.70

88.70

90

tu

91.30 92.10 90.20

92.10 89.20

92.20

89.20

89.30

90

91.90

89.70

88.90

92.60

89.80

90.90

89.70

90.50

90.20

89.90

90.10

enka

90.30 88.80

90.30

88.80

89.50

ala

89.70

Uim

90.30

89.90

89.10

89.10

92.70

89.60

89.30

90.10

93.30

89.70

atu

92

Pietarinkatu

91.57

89.40 89.60

89.40

92.52

Hj. Elomaan katu

95.00

90.10

91.68 93.60

90.70

90.70

89.40 89.60

89.30 98.53

89.50

90.50

99.06 100.27

89.30

Hj.Elomaan katu

88.20 89.50

89.40

88.50 89.10

90.60

90.80

89.60

89.50

89.30

90.50

89.40

89.90

89.70

Hj. Elomaan katu

89.50

8

89.90

89.60

90.00 90.00

89.80

88.50

89.40 89.90 90.00

90.60 90.10

30 90.10

Merkuriuksenkatu 90.00

Väinö Sinisalon katu

89.90

90.50

91.60 91.60

3

90.40

90.60 90

2

91.60

91.20 91.60

90.60

90.40

V.

5

Orioninkatu

91.50

90.30

89.20

89.90

Otavankatu

91.60 91.60

90.70

4

en as ks I. O

tu ka

89.60

89.10

89.90

89.40

90.00

89.30 89.40

90.00

89.40 89.30

90.00

89.40 89.30 90.40 90.0

Jupiterinkatu

nk ntaja

atu

Muu 98.80

95

ri Rautatieto

98

1

101.90

107.70 108.90 90.30

100

10 2

Uranuksenkatu

110

107

101.80

105.30

Pie

108.90

90.40

101.90

nka

107

95

ka tu

103.90 104.40

nt aj

an

105

en

ka

tu

M

uu

Linnunradankatu

atu nkink Mu

katu Vuori 102.10 102.20

I.

101.90

ki njo Van taa

105

102

102.90

Otavankatu

90.80 101.90

93

102

99.40

100.20

0

Vuori

96.30 91.30

100.30

102.10

102

10

90.40

katu

100.40 101.10

98

90.90

100.10

95.40 100.10

96

90.90

100

95.50

88.86

100.10

Patas

ten

entie 96.00

100 96.10 89.12

tu ka an

90.60 88.81

Väinö Sinisalon katu

90.00

88.98

nt uu M

91.60

90.90

88.94

100.00

95.20

90.90

91.70

89.16

aj

98 9

100.30

95.30

94.30

95

90.90 88.90

94.40

97.00

95.70

94.30

ikatu Poikk

90

98 95.40

96.30

90

90.70

96 95.02

95

katu

i anjok Vanta

95.20

90.40

Keipin

91.60 90.80

97 90.80

Erkylä

ntie

93

93 92.98

90.20

91

kirait

ti

89.80 90.80

94.22

92

90.70

90.40

tenmä Patas

89.40

89.30

102

90

89.40

97.50

91.62

90 93.68

94

katu

90.70

89

89.60

ntie Erkylä

90.10

90

nR läine

95

90 89.40

93.77 94.52

´SOOMA`

89.80

89.90

89.70 96.50 101.00

89.60

[1] 2 3 4 5

90.30

u jankat Soitta

89.80

89.70

93.36

Ete

89.00 89.20

92.88

katu Keipin

89.70

89.10

90

Kirves

90

89

88.50

91.92 93.50

97

V.I. Oksa sen katu

88.70

100

entie

95

89 89.40

90

90.80

88.20

19700 kem² 14800 kem² 10000 kem² 2400 kem² 700 kem²

104.80

Oks

as

99.80

V.

Venuksenkatu

90.30

89.24

tu

tu

Pietilä

100.20 96.40

90.20

88.95

ka

108.30

100.70

Saturnuksenkatu

90.10

89.89

tilän

97

Väinö Sinisalon katu

105

90.50

10 2

91.70 91.70 91.60

96.60

Asuntorakentaminen Toimistorakentaminen Kiila; Parkkitalo (ja liikerakentaminen) Syli; Kaupalliset palvelut Tellus; Julkiset ja julkisluonteiset palvelut

tu anka untaj Mu

91.50

94.20

90.10

90.80

Kerrosalat toiminnoittain:

89.60

Marsinkatu

Linnunradankatu

90.50

90.10

93

91.50 90.90

90.10

6

91.60

Vanhojen rakennusten julkisivuremonttien yhteydessä ne tulisi muuttaa passiivitaloiksi, jolloin lämmitystarve vähenisi oleellisesti ja samalla vältettäisiin kaukolämmön rakentamistarve. Rakennukset olisivat edelleen sähkölämmitteisiä, mutta huomattavasti pienemmin kustannuksin. Lisää energiansäästöä saadaan aikaan sillä, että parvekeremonttien yhteydessä integroidaan uusiin etelänpuoleisiin parvekekaiteisiin aurinkokeräimiä kattamaan lämpimän käyttöveden lämmitystarvetta.

89.

89.64 93.10

89

Vyöhyke 6: Alueen koillisnurkkaan on muodostettu aiempaa selkeämpi viljelypalsta-alue, jonka tarvitsemaa kasteluvettä voi hakea vaikka laajennetusta jokiuoman mutkasta.

nnink

89.10

93.10

92.10

tu

Alueen katutiloja, polustoja ja pysäköintialueita on muutettu hienokseltaan ja jäsennöity uudestaan. Kulkuväyliä on siirretty kauemmaksi asunnoista, jotta niille saadaan enemmän yksityisyyttä sekä 1. kerroksien asunnoille enemmän edustilaa. Katujen varsille ja pysäköintialueille on lisätty huomattava määrä puita tuomaan alueelle vihreämpää ja jäsennöidympää ilmettä.

Isla

89.50

90.20 89.30

92.40

aka em

Vyöhyke 5: Alueella on haluttu kunnioittaa vuoden 1967 arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyttä tuulimyllykortteliston perusluonnetta, joten lisärakentaminen on esitetty toteutettavaksi kevytrakenteisin ”kontein” rakennusten katoille. ”Kontit” ovat porrashuonekohtaisia, joten niiden avulla voidaan toteuttaa hissien lisääminen vyöhykkeen 3 tapaan. Asuntojen lisäksi ”kontteihin” voisi sijoittaa näköaloja tarjoavia yhteissaunatiloja sekä muuttaa vanhat yhteissaunatilat muuhun käyttöön.

89.40

89.30 88.80

89.50

92.60

91.50

90

Vyöhyke 4: Peltosaaren keskellä olevan viheralueen asemaa alueen keskeisenä puistona on korostettu jäsennöimällä sitä osittain uudestaan sekä tuomalla sinne lisäelementtejä. Vyöhykkeelle on lisätty pienpelikenttiä, kaiken ikäisten liikuntaa tukeva Parkour-puisto sekä vesiaiheita. Päiväkotien välissä olevasta, osittain olemassa olevasta nurmialueesta, on muodostettu vesialtaineen ja vesileikkimahdollisuuksineen alueen vihreä oleskelusydän.

89.60

92.00

92.50 90.20

91.50

Vuokra-asuntojen vähentäminen ja asuntokannan monipuolistaminen vanhoilla alueilla toteutetaan muuttamalla vuokrayhtiöitä asunto-osakeyhtiöiksi esim. suurten remonttien yhteydessä, purkamalla/muuttamalla vanhoja rakennuksia ja tuottamalla tilalle toisenlaista asuntokantaa (ehdotuksessa palvelutalo, senioritalo, townhouseja) sekä lisärakentamisen myötä tehtävin uudisasunnoin. Lisäksi asuntokantaa voisi monipuolistaa muokkaamalla kerrostaloja. Muuntojoustavuutta voisi lisätä luomalla yhdistettäviä ja taas uudestaan erotettavia asuntoja (elinkaariajattelu). Matalissa kerrostaloissa voisi yhdistää kahden ylimmän kerroksen tiloja muodostamaan kaksikerroksisia asuntoja. Poistamalla kerroksia osittain olisi mahdollista luoda jäljelle jäävistä tiloista vanhasta poikkeavia asuntoja. Nämä kaksi jälkimmäistä keinoa vähentäisivät myös hissin rakentamistarvetta.

89.20

atu

89.30

90.60 90.90

en As

Vyöhyke 2: Urbaani vihervyöhyke, joka on muodostettu Väinö Sinisalon kadun varressa olevien laajojen pysäköintikenttien paikalle. Vihervyöhykettä täydentää kaksi olemassa olevaa pistetaloa sekä niistä nauhoina ”laskeutuvat” noppamaisten rakennusten sarjat. Pysäköintikenttien paikalle luodut vihertasangot edustavat toisenlaista ajattelua pysäköintikannen toteuttamisesta ja käytöstä. Kannet on painettu vain puoliksi maan alle, jolloin saavutetaan monta etua. Kannen rakentaminen on halvempaa, kun ei tarvitse mennä pohjavedenpinnan alapuolelle, maanpäällinen osa on helpompi maisemoida sekä kannen noustessa kuitenkin maanpintaa hieman ylemmäs se saa sopivasti rauhaa muusta ympäristöstä. Kannenpäällinen osa käsittää kaikille Peltosaaren asukkaille leikki- ja oleskelualueita, hedelmäpuu- ja marjapensasvyöhykkeitä sekä esim. muutamia kasvihuoneita asukkaiden yhteiskäyttöön.

nnink

89.30 91.70 89.70

90.50

90.50

läin Ete

Rakennusten kattopinnoilla on arkkitehtuurin lisäksi myös funktionaalisia merkityksiä. Loivemmat kattopinnat on muodostettu viherkatoiksi ja jyrkemmät on valjastettu aurinkoenergian talteenottoon, sijoittamalla niihin aurinkokeräimiä ja/tai -kennoja. Viherkatoilla sidotaan sadevesiä ja tasataan alapuolisten tilojen lämpötiloja sekä vähennetään jäähdytystarvetta kesällä ja lämmitystarvetta talvella. Vinoille kattopinnoille on luontevasti sijoitettavissa myös porrastettuja kattoterasseja sekä mahdollisuus luoda kattopintojen alle mielenkiintoisia sisätiloja.

Isla

90.30

89.70 90.40

Liityntäpysäköintipaikat on sijoitettu Kiilaan ja hybridikorttelien kannen alle. Vaihtoehtoisesti Kiila voi sisältää myös liiketiloja, jolloin liityntäpysäköinnistä suurempi osa osoitetaan hybridikorttelien kannen alta.

89.10

89.50

88.90 90.70

89.60

Vanhojen liikerakennusten paikalle rakennetaan Tellus-talo, johon keskitetään kaikki pienimuotoiset julkiset ja julkisluonteiset palvelut. Peruspalvelut ja niitä palvelevat asiakaspysäköintipaikat on näin keskitetty lähelle toisiaan, jolloin saavutetaan asukkaiden ja asiakkaiden kannalta helposti saavutettava palvelukeskittymä.

89.30

itoks

89.70

90.50 91.00

0.20

0.90

Vyöhyke 1: Radan varren uudisalue koostuu useasta eri toiminnosta ja se luo radan suuntaan omaleimaisella arkkitehtuurillaan Peltosaarelle mieleenpainuvan dynaamisen ilmeen. Sylistä, Kiilasta ja toimistorakennuksista kytketty nauha muodostavat aluetta suojaavan melumuurin. Sylistä ja sen keskelle jäävästä aukiosta on muodostettu alueen kaupallinen ja liikenteellinen keskipiste, josta hyötyy laajempikin käyttäjäkunta. Sinne on sijoitettu kaikki alueen kaupalliset palvelut, liityntäpolkupyöräpaikat sekä selkeä kulku laajennettuun asematunneliin.

89.20

89.40 89.80

89.00

Yleistä: Alueella liikkumista on selkiytetty ja helpotettu katuverkostoa pelkistämällä sekä luomalla kattava ja jouheva kevyen liikenteen väylästö huoltoajoa unohtamatta sekä näitä täydentävä polusto. Alueen eteläpäästä on johdettu kevyen liikenteen silta radan yli, jotta Peltosaaresta olisi helppo pääsy kauppakeskusten luo. Maisemallisen yhtenäisyyden sekä melun leviämisen estämiseksi Hj. Elomaan kadun meluvalleja istutuksineen on jatkettu molemmista päistä.

sikuja

90.50 91.50

89.10

92.20

89.50

91.80

89

90.10

90.00 90.60

tu

91.10

90.50

Vyöhyke 3: Alueen olevaa asuinrakennusten kerroslukujen vaihteluteemaa on jatkettu ja voimistettu lisäämällä porrashuonekokonaisuuksittain paikoitellen yhdestä kahteen lisäkerrosta. Lisäkerroksien myötä on taloudellisesti helpompaa lisätä hissittömiin porrashuoneisiin hissit.

Jou

91.60

90.80

.20

98

Siirtämällä viljelypalsta-alue pois jokiuoman pohjoispuolelta, saadaan tilaa niittymäiselle kokonaisuudelle oleskeluun sekä peleihin ja leikkeihin. Niittyalueelle on lisäksi ehdotettu sijoitettavan frisbee-golfrata.

91

Näillä elementeillä lisätään mahdollisuutta yhteisöllisyyteen sekä ekologisuutta pienessä mittakaavassa. Kansien alle jäävät pysäköintipaikat tulevat aiempaa tehokkaampaan käyttöön 2 ja 3 vyöhykkeiden lisärakentamisen myötä.

Pohjoinen Rautatienkatu

90.80

Alue on jaoteltu kuuteen oman identiteetin omaavaan vyöhykkeeseen. Kolme näistä on päärakentamisvyöhykkeitä ja kolme päävihervyöhykettä. Alueiden erilaisella käsittelyllä on tuotu Peltosaaren alueelle rytmiä, moni-ilmeisyyttä ja vaihtelevuutta. Vanhojen alueiden osalta suunnitellut muutokset on monin paikoin tehty kunkin alueen luontaiset lähtökohdat huomioiden.

90

Lopentie

92

89

100

92

103 102

nkatu

ka

89.90

90.40 89.90 90.50

89.40

88.70 88.50

89.90

89.90

90.30

88.80 90.30

89.50

88.80 89.30

atu

89.30

88.50

89.10

89.10

89.50

89.10

89.80

89.10

89.20

90.10

89.50 89.74

Keipi

an

91.30 90.20

89.60 89.70

84.20

89.50

88.80

89.30

88.70 90.30

88.50

90.10 89.10 89.30

89.50

90

93.50

89.70

89.10

89.30

40 m

88.40

90.30 94.00

90.20

88.80

89.70

89.50

95.00

95 97

89 88.80 89.60 90.60

88.70

89.10

89.46

95.00

94.73

89.30

89.70

89.30

88.80

89.30

89.42

89.90

95.00

ukio

89.00

89.30

95.20

94.60 .66

89.00

ra-a

89.10 89.20

89.10

89.50

89.60

96.70

90.10

88.80

Tava

88.80

88.90

89.30

89.40

89.40

89.40

93.50

96.60

95.00

liin

94

89.30 89.80 88.70

89.90

88.90

89.40

89.30

90.00

7

89.30

89.30

89.30

90.00

95.67

95.05

ro

97.90

95.65

89

Ka

96.54

90

89.10

84.70

89

89.80

89.10

88.70 88.70

90.70

88.90

89.60

89.90

89.60

89.39

95

89.60

90.60

Re

at unak

89.30

89.20

89 89.40

89.70

93.20

96.60

89

99

95.80

89.10 88.10

88.80

89.00

u

88.90

90

100

89.00 89.60

96.80

96.00

92.70 90.10

88.19 89.30

89.10

89.40 89.90

97.16 98.20

90

89.50 89.10

88.90

89

90.20

89.10

89.50

89.00 89.32

89.80

atu

90.10

89.30 88.80 89.00

89.50 89.50

89.90

89.60

89.51

89.30

90

91.70

sik

90.40

89.40

89.10

89.20 89.90 89.50

89.60

90.50

Hir 97.10

90.10

89.50

89.40

89

90

98

Puutarhakatu

89.90

92.20

96.30

89.90

88.50

89.10

99.50

97.20

89.30

89

89.40

89.10

89.80

90.30

98

98.60

90.60

89.10 89.80

91

89.40

89

89.50

89

90.10

90.00

89.00

99.70

98.69

97.31

89.90

89.80

90

90.00 90.10 91.80

90.20

98.54

97.29

89.80 89.20

92

e

90.40

88.80

89.50

91.90 91.80

96.80

96.78

97

Po rk ka la nti 90.10

89.30

89.70 89.70

90

89.40

96.14

akatu

89.80

89.30

96.60 98.90

91.20 90.10

89.20

89.40

äntie

89.69

90.40

90.40

100

100.60

90 90.60

91.67

89.90

91 92.60

90.30

97.59

96.68

89.30

89.80

91

90.30

93.40

89.40

89.20

89.50

Hiki

89.70 91.70 90.30

ikat100.90 u

100.40

katu Silta

Reun

95.50

98

Hirs

101.30

92.20

89.80

90.00

89.90

101.40 101.40

97.03

88.70

89.81

91.00

90.30

89.90

89.60

92 90

101.10 102.20

99.87

89.10 89.30 89.20 90.20

89.80

90.00

89.20

89.20

89.00

89.60

tu janka Soitta

95.60

92

89.70

89.90

89.90

89.80

89.60

89.10

89.30

89.60

89.70

94

98.24

89

10 1 100.70

101.00

Koivukatu

97.20

89.50

89.60 94.20

90.04

90.20

90.00

90.10

89.40

tu janka Soitta

89.50

91.60 94.20

97 95

97.08

89.40

100.10

97.03

91

tu

99.20 0

89.60

läntie

89.80

89.40

88.70

94.50

92

ka89.97 tu

Erky

95.05

89.40

89

90.60

90.70

on

91.20 90.80

89.40

91.40 90.40

arl

90.80

90.70

90.30

90

94.15

89.90

89.30

88.80

90.50

Ka 91.00

90.70

90 89.80

89.90

89.60

90.32

90.80

90.33

92.50

90.10

90.80

90.10

89.80

89.70

89.70

90.56 90.48

90.42

91.90

92.80

99.30

90.50

89.70

94

ka 97.80

100.50

99.50 101.90

91.30

89.40

90.40

89.20

90.20

90

95

89

tu

en

99.80

100.60

101.50 98.99 98.02

91.50

93.77

Sulkukatu

95.05

100.60

101.41

89.50

tu janka Soitta

91.62

Erkylä

94.52

91.30

99.20 99.16

97.70 97.22

88.70

89.00 88.40

92.88

ntie

93.68

94

101.00

98.30

90.60

91.10

90.30

90 97

88.60 90.70

91.20

91

90.30

97.50

96.50

90

90.44

tu

ka

as

90.50

90.20

90.90 92.98

92

91.92

90.34

atu ienk utat n Ra äine Etel

tu

90.70

u

vaka

ka

nta

ap 98.20

89.90

stokat

Kana

on

Sa 91

90.50

97.80

lan Pui

90.50

91.10

90.60

93.50

93.36

90.75

90.59

95.20

Ha

101.50

Kulma 90.70

89

arl

90.20 91.06

90.60

Lo

90.66 90.20 90.20

91.10

91.10

97.60

e

nti

pe

98.70 98.30

91.30

91.66

90.90

90.60

90.30

101.10 100.59

89.00 89.20

90.50

90.60

90.70

89.10

katu Eteläinen Asema

90.70

90.30

91.26

91.39

90.60

91.40

90.80 90.30

90.30

93

93

100

entie

89.60

88.90

90.70

101.14

89.40

Kanavapolku

91.60

89.70

88.50

89

90.50

92.14

94.00

91.10 91.10

ntie Erkylä

91.20

skatu

91

Ka

96 95

94.30 96.60

90

kuja

92

91.10

91.99 95.40 95.30

99.73

Pa

89.40

mä tasten

Kirve

parin Kop

100.40 100.78

100.50

89

pää

90.60

90.25

90.50

95.02

90.40

89.30

Saran 90.31

96

95

94.22

88.70

90.40

90.70

100

94

90.50

101.24

100.20

94.77

91.16

91.90

97

101.50

98.78

97.89 92.20

100.80

91.20

90.70

90.70

94.90

92.00

91.80

90.90

99.70

90.70

90.80

88.20

91

100.89

90

90

91

99

91.80

91.40

90.60

90.60 90.30 90.60

94.60

90.80

89

91.30

91.50

90.40

90.60

91.00

98 95.40

96.30

90.80 89.80

90.14 89.61

89.40

99.40

5

Pelto saar enka tu

polku 90

tu nka tatie au nR ine hjo Po

95

Kirk ko po lku

i

täjä Syöt

miehenkatu

90.50

91.50

94.10

90.20

92.00

90.76

90.60

90.47

90.90

102.78

90.50 93.78

92.00

90.80

94.80

kuja Pelto 89.72 89.84

91.77

92.98

91.00

u olk np se ita Ra

anj

10

91.40

90.60

90.70

oki aanj Vant

89.90

91.50

91.40

91.10

91.10

91.21

99.10

89.96

91.50 90.82

90.21

90.50 90.53

89

97

e

90.81

90

90.32

90.70

90.50

91.60

101.90

91.20

94.40

97.00

95.70

95.20

90.40

90

90.52 90.28

90.77

92

102.38

91.40 91.20

90.80

90.80

atu

90.36

90.77 90.90

91.90

91.20

94.30

91.60 89.70

89

nti

90.90

91.69

ntie Lope

91.40 91.20

92

nk Keipi

90.60

90.81

91.18

91.92

93.90

91.25

93.33

92.76

100.30

95.30

90.50

91.10

91.60

90.47

96.00

91.20

91.30 91.20

96.00

98

91.20

rtotie n Vie Etelä

91.40 91.10

93.70

106

nkaari

91.20

91.20

93.31

entie mä ten Patas

100.00

94.30

90.50

91.40

90.50

91.17

Raitasenpolku 103.60

100.10

atu

88.90 91.70

91.50 91.10

90.86

90.60

92.10

100.64

u

ja

ikatu

91.04

90.87 90.80

92.40

99.99

99.31

M

91.70

89.16

91.40 90.70 90.64

tu

92.54

113

112

109

00

90.90

ta un

Poikk

Pa

92.50

92.31

92.37

0 10

nvartija

91.96

onka

92.10

92.90

nk

pe Lo 0

Väinö Sinisalon katu

Töyr ykat u 105

ntie

91.20

90.88

90.90 90.78

loheim

91.00

92.50

90.00

88.98 88.94

90.90

91.60

95

uja

lku

91

Murtokuja

u likat

Vä u likat

tu Mai

ee nk atu Häm

atu nk ee Häm

98

Konduktöö rinpolku

Rinne kuja

108

uja pisk Aa

92

91.30

90.80

Väinö Sinisalon katu

90

nk

96

91.10

nk

95.20

90.90

88.81

atu

100.10 100.10

100

89.12

alank Voim

101.10

98

95.50

Metsä

91.20

Erkyläntie

93.17

100.40

95.40 90.90

88.86

91

91.72

91.50

95

100.30

93.61

katu Vuori

91.30 90.90 89.24 88.95

91.59

91.90

mäk

rk Jy

91.40 91.10 91.40 91.00

96.30 91.17

91.87

91.70

91.10

91.13 91.63

tie

91.40

91.30

92.88

94.50

97

91.37

91.68

91.80

92.10

Piikin

tu ka on arl Ka

101.41

92.60 95.60

97.80

102

96.10

90.94

90.94

92.90 92.50

97.46

98.46

91.70

98.00

101.90

90.60

90.93

92.00

99.58

92.50

91.20

96.40 102.90

nin

91.30

100 102

ha

91.70 91.61

100.10

102.10

97

92

tu

Ju 91.40

91.20

93 100

ylä

92.39

93.67

91.66

90.80

93.00

96.26 92.20

Erk

ntie

95

102.10

100.20

91.60

90.80

92.80 92.70

93.80

92.20

98

102.90

102.20

105

99.40

90.40

91.50

94.11

96.00

90.30

90.70

91

94.05

93.90

95

7 10

Kaartokatu

98

onka

atu

93.80

100.10

91.90 91.40 91.60

0 10

103.60

Pietilänkatu

91.80

92.70

90.80 89.89

0

eim

91.10

nkatu nmaa Uude

92.70

10 5

100.40

101.90

10

Paloh

Torik

atu nk ko Sa

91.10

91.60

92.10

94.00

106

104.70

96.30

102

91.10

95.20

94.15

10 2

92

92

91.00 91.20

91.50

ja ku

Venuksenkatu

7 5 10

katu Vuori

104.80

91.77

91.90

pis

93.40

104.40

105

105.30

95

92.60

Aa 93.00

90.20

91.11

91.50

91.70

91.30 91.60

91.13 91.60

95.80

95.44

92.23

92.40 93.80

92.40

108

7 10

91

tu 92.60 92.79

93.87

95.70

91.10

107.22

106.88

10

99.80

93

ka

95

92.70

96 93.72 95.20 96.50

96.05

91.26

91.65

Hallik

91.50

92.20

92.10

äjä Välitt

on

91.40

uja

91.90 94.10

0

arl

91.40

96.50

98

Ka

92.10

91.90

92.40 96.85

96.20

92.42

95.60

91.47

92.00 92.50 97.00

96.57

96

92.28

92.50

91.50

103.90

92

91.70

97.00

96.80 92.87

92.70

91.80 92.64

93.10

91.70

91.40

99.50

atu nk äe erim Te

intie

93.09 92.60

92.70 93.61

110

92.70 91.90

akatu Asem

92.65

92.30

92.40

93.00

92.60

93.40

97

107

92.64 93.32 97.20

90.10 92.70

106.60

100.10

101.90

atu nkink Mu

92.40

95.80

98.47

inen

Op

93.30

atu

96.60

Etelä

96.60

93.35 93.36

nk

90.80 93.70

91.90

95

91.20

tilä

107

103.90

92.90

92.70 92.60

93.60

91.50

108.50

92.40

93.60

93.19

96.30

Pie

105.00

93 93.00

91.30

91.60

105.60

108.30

nkatu Pietilä

100.20

atu

92.10 93.50

91.50

91.60 91.80

106.20 102.80

100.70

96.40

95.70

98.00

91.70

106.00

105.30 108.90

90.40

Saturnuksenkatu

Riihik

92.70 93.30

93.40

93.00

93.50

94.30

92.43 94.58

93

90.30

olku

92.70

97.30

105

96

92.70

91.40

105.80

2

93.00

ap

105.50

2 10

0 10 98

95.80

91.20

tu ka on im lohe Pa

Raj

Asepajankatu

92.77

96.20 96.50 94.80

yryk

atu

95.80

95.90

94.00

uja

Torik

94.50

91.20

91.70

96.30

101.50

101.80

97

94.10

104

90.50

91.70 91.60

94.00

95.90

98.60

93.48

94

91.70

90.02

90

110

97.20

98.40

98.90

108.90

90.40

90.80

95.00

95.10 99.60 100.60

102.20

103.80

91.60

91.30

90.30

95.30

95

98

92

94.20 101.60

90.20

99.10

98.40 97.60

91.90 91.70

92

98.50 93.40

96.00 95.40

93.50

96.20

96

94.09

Rajap97.50 olku

96.10

91.80

91.10 91.20 91.40 92.00

104

u

96.70

92.00

91.70

92.00

95.70

98.80

92.00

91.10

107.70

10

ukio eena Häm

99.40

92

91.60

92.30

atu Vyök 92.60

101.90

92.90

Maantie

96.60 99.20

e

91.40

91.40 91.10

92.30

91.30

99.70 101.10

99.90

106.20 106.70

97.30

Linnunradankatu

atu nk Ja

Ku lm akuj a

95

vo Kai

Oiko

Häm

95

inka

tu ka ilijan na Ju

tu

100 99

104

98.20

93.70

91.20

katu

tori

Rautatie

99.70

Maantie

96.70

93.09

93.23 92.07

98.80

olan

nti

ntie

99.70

101.50

93.47

93.56

Uhk

92.10

ylä

aa

100.10

100.60 104.10

100.70

98

tu

90.40

96.90 100.80 101.10

97.70

rikat

96.10

0

ka

90.60

95.60 98.80

100.20 98.30

To

108.10

10

an

92.30

Erk

102

97 100

e

Oikokatu

Valtakatu

atu nk ee Häm

atu ee

nk

Ju na ilijan ka tu

atu

nk

rrum iehe Ja

Palsta katu

ster

90.30

98.70

ntaj

92.00

om

Koivis

99.60

Muu

98.60

98.10

97.30

98.60

98.80

Ryttylä

93.70

93.80

91.60

95

92.91

92.15

92.29

92.60 92.50

91.20 90.60

91.10

99.60

0

92.62

Pohjoinen Rautatienkatu

yrä kä lta Va

104

ko istik Pu

98

kko Puisti

100

99

105

98.40 98.60

91.30 Pohjo inen Asema katu

91.70

91.50 92.50

92.50

Tu

tonrinn

Tekanpolku

ka tu

Ju na ilijan

99

äki m kin Ko

Pä ivä rin ne

Lehtorinpol ku

tie m on Ura

ka

100

103

94

95

rru

99 91.60

92.10

92.20

91.60

ie

100.90 99.80

97.00

92.20

90.10

90.30

93

mie he

95

95

94

99 99

93

90.00

tu anka

ntaj Muu

91.50

94.20

90.10

tu

99.20

98.90

97.50

98.20

atu

100

Öllerink

91.80

92

91.20

91.50 92.10

90.40

99.10

107.00 94.50

93.28

91.40

89.40 89.30

Jupiterinkatu

90.40

90.60

91.70

98.40

100.60

89.40

90.00

100.00 100.10

99.20

93.40

93.19

90.00

91.50

91.30 89.30

98.80

100.90

98.40

93.30

92.10

91.30 89.40

89.90 91.50

96.00

99.40 92.56

93.17

89.30

91.40

lku Tuuranpo

96.50 93.85

89.90

90.00

91.70

tu ka rin Ölle

98

91.80

90.80

91.60 94.00

97.70

92

91.80

91.20

90.90

91.60

90.90 100.30

100.20 101.20 105.00

98.40

97.00

90.40

89.40

ont

98.38

katu

91.60

91.70

89.10

89.90

98.40

99.00

101.10

102.20 106.00

Kirk ko mäk i

99.80

as

90

97.80

ks

91.60

89.70

olan

ika

atu 93.20

97.92

91.60

90.90

91.70

Uhk

89.60

Aap

102.50 101.20

93.30

92.81

93.88

97.65

I. O

tu

Vuor

97 95

konk Sa

97 97.10

V.

90.50

0 10

100

93.60

93.18

91

97.50

97.56

97.68 98.10

Ko ivis to 99.85 nk atu

94

97.20 98.30

100.20

92.77

91.50

100.80

97.14

97.59 99.50 102.00

101.00

89.10

99.90

97.40 101.10

91.20

90.60

90.30

ka

91.70

91.70 91.60

Nah kurin kuja

90.00

en

tie

on

Tim

90.70

89.70 90.10 89.20

89.90

91.30

100.40

102.70

ie

atu

93.0

91.50

91.40

90.40 89.80

89.50

89.90

89.50

90.70

atu

89.20

Marsinkatu

91.20

99.60

lant

rtok

90.50

91.60 91.60

91.40

99.50

101

97.10

97.40

104 10 2 96.60

91.50 90.90

ink

ie ont Eer

Kaa

105.90 94.30

94.00

olku

99.00 97.20

98.20

98.20 93.20

iehenp

97.00

99.20

93.37

93.53

Veturim

97.00 96.80

0 10

94.60

99.20

93.66 93.03

atu

90.90

91.00

ks

tie nin eo Sim

98.10 97.90

97.52

95.80

Arj av irra nk atu

93.10

Ale

ja

94.80

94.20

98.90 99.20

89.70

91.80

90.80

89.50

90

89.60

90.10

ku

) (3K

94.20

93.70

91.20uja Piippuk

92.00 97.20

91.60

ntie

rin

tie

Arjavirrankatu

E

ero

ku

mon

93.00

90.90 91.00

91.70

96.50

93.33

93.44

91.10

katu Asema inen Pohjo

Ura

96.50 97.10 97.30

96.90

Kal ap ojan ku ja

96.90

91.60 91.30 91.30

92.70 89.90

89.60

89.60 89.40

90

90.90

97.10 97.10

97

96.90

elik

90.00 91.60

90.90

96.80 97.20

mpp

91.50

90.50

90.60

97.20

97.00

Te

97.08

89

89.90 90.90

90.40

90.90

91.80

97.10

97.90

99.00

89.30 90.10

96.80

97.90

102.40

98.70

98.00

93.80

92.90

tie din ou htiv Ja

89.20 89.40

90.00

91.30 95.20

90.30

90

90.10

Merkuriuksenkatu

97.10

96.90

90.60

89.70

90.30

90.40

Nah

99.70

93.80

92.54

96.90

96.40

97.00

97.10

97.20

90.70

90.10 90.60

91

katu

97.30

97.30

92.45

90.50 90.40 91.30

97.20

102.20

92.83

ko

97.20

90.60

94.30

97.70

97.10

91.30 91.20 91.40

90

97.60

90.70

tu inka ks Ale

89.50

90.60

90.50

90.70

lku

97.30

92.67

93.30

90.50 90.40 91.50

95.10

97.70

97.30

91.60

92

2879

89.40

90.00

kopo

98

(3K)

94

93.37

91.20

89.80

89.90

94.60

97.30 97.70

96

Töyrään

93.20

89.80

88.50

89.70

90.00 90.00

97.50

97.60

98

94.20

94.03

89.90

89.60

90

91.20

89.50

89.80

89.50

92.70

97.70

98.70

97.40

90.88

ki

96.60

njo

97.20

97.40

Hj. Elomaan katu

90.90

97.40

Kirk

tie Inkilän

97.30

91.50

taa

95.93

95.09

90.10

91.20 89.40

89.90

89.70 89.50

90.50

90.50

91.70

90.10

89.60

90

89.60

89.50

89.30

90.40

89.70

91.90

93.90

inkuja

89.80 89.50

88.50 89.10

90.60

90.50

ar Lukk

89.60

89.80

88.20 89.50

89.40

Ju

94.67

95

90.70

90.70

89.40 89.60

Hj.Elomaan katu

91

94.63

94.00

tu anka Kalev 93.00

97.10 97.20

97.40

89.70

Pel tosa aren ka tu

89.40 89.60 89.50

89.30

90.10

91.68 93.60

90.80

96.10

97.30

92.60

94.90

93.70

90.70

91.60

95.00

89.70

89.40

92.52

Hj. Elomaan katu

89.50

89.64 93.10

89.30 98.53

89.80

93.10

92.10 90.50

99.06 100.27

90

89.80

90.20 89.30

92.40

91.57 97.10

90.40

91

89.70

89.10

89.50

92.60

91.50

93.83

91

Islan ninka tu

89.50

90

96

Saarikatu

96.44

96

96.10

97.10 97.40

97.70

95.72

94.78

92.75

90.20 90.50

91.42

90.60

90.60

89.40

88.80

90 89.00

Van

95

92.90

93.50

Valtakatu

98

94

97.60

97.20

89.60

92.00

92.50

90.40

90.40 90.50

90.37

97.30 97.50

90.60 90.90

90.60

90.80

91 90

89.80

90.31

90.04

89.30

90.10

90.56

Ragnar Granitin aukio

90.90

92.10

98.00

Paloj oenti e

89.30

91.70 89.70

90

90

90.83

90.03

89.70

90.50

90.39

92.00

93.00

90.72

89.20

tu

89.30

89.70

90.60

90.01

89.87

89.10

ninka

90.30

90.20

90.90

91.40

u

95.10

97.60

90.80

Islan

89.60

Palojoentie

90.54

90.47 90.58

89.10 89.30

90.10

90.83

90.10

Husa vik

inkatu

90.01 89.30

89.50

89.10

92.70

89.60

93.30

90.70

90.60

92.10

Kes ku93.20 skat

94.90

97.70

96.58

89.70

89.00 90.50

95.90

97.60

97.70

97.00

96.77

94.30

97.92

97.70

97.60

91.10

90.17 91.27

89.50

88.90 90.70 90.40

90.51

97.90

93.15

95.60

u

97.60

97.70

97.61

89.20

90.16

88.80

90.30

91.00

a

Jous ikuja 89.40

89.80

90.30 90.30

90.40

90.90 91.00

97.66 97.41

89.50

91.80

90.50

89.70

89.90

90.20

91.20

92.90

98.06 97.77

okuj

89.70

90.80

91.50

88.80

90.20

90.60

90.60

90.49

90.30

96.20

91.78

90.50

90.37

89

90.10

89.10

92.20

90.50

90.40

97.66 97.53

97.20

Su 90.30

89.80

90.50

90.20

89.90

90.10 90.00 90.60

91.30

Kalevankat

97.69 98.20

97.84

97.51

96

90.70

88.90

92.60

90.90

91.10

92

97.95

97.72 97.69

94.00

97.40

98

Sa

5 11

105 98.00 97.98

90.70

91.90

89.70

90.58

98.03

92.51

91.30 89.30

10

103

105 98.11

98.98

98.35

90.65

pp90.80 ak atu

92.20

98.31

97.80 98.07

98.16

98.38 100.62 100.89

98.10

90.70

92.20

91.10

98.60

93.00 92.69

91.20

91.30

92.60

91.97 91.40

89.20

90

Mäkikuja

Mäkikuja

90

99

101

108 98.60

98.20

98.10

94.22

93.40

90.60

Kau

90.90

97.40

98.19

Lehtorinpolku

94.60

98.40

lku

98.39

98.59

101.08

99.00

lanpo

99.77

90.40

90.30

91.80

97.60

91.60 90.90 90.60

89.10

88.90

91.60

90.80

90.20

Sampoaukio

Suokatu

92.00

98.10

tu

90

92.52

saar

lpa

105

0 10 102.48

104.00

93.48 94.14

94.39

98.80

99.87

99.65

98.99

94.25

ak 93.90 uja

110 105

91.60

91.80

Leanka

90

Saarikatu

a Kustaankuj

93.46

90.90

90.77

90.73

90.60

92.40

92 91.40

91.52 90.60

91.10 Su ok at90.90 u

90.60

99.10

90.38

90.80

90.80

90.80

104

89.00

89.10 91.40

90.20

89.20 90.30

90.60

90.89

Harju nrinn e Hiekka

91.20

90.44

89.30

89.00

91.30

90.80

91.90

89.00

91.00 92.10

93

pp

89.40

88.70

91.20 91.20

89.90

90.88

91.90

Kau

89.20

91.20 91.00

90.30 Heikkilänpolku

90.70 92.10

91.00

91.30

93.52

La urin po lku

10 0 102

94

91.01

91.30

90.98

104 108.00

92.40

89.30

90.50 90.90 90.40 90.30

90.90 90.94

97.90

110.40

103 114

91.50

Heikkilänkuja

91.28

92.30 91.50

92

i

108.10

98.41

91.70

91.17

110.70

äk

102

93.00

94.32

atu

110.60

kinm

10

108

105

91.63

91.40 93.10

92.20 92.20 91.80 91.50

90

katu

111.20

7

90.20

91

läntie

110 10

90.00

89.40

90.90

90

94.60

Kau pp ak

101.30

105.10

Ko

0

usse

110

Laakso

atie

93.60

vonpo

yrä

ntie elä

103 113

96.89

5

Mu tk

93.98

89.50

88.70

90.90

90.90

92.40

91.50

97.50

110.60

11

Salpa

113.10

107.80

93.60

94.29

Käräjäkatu 91.00 90.80

93.80

93.20 101.10

108.90 selä ntie

110.20

93.10

91.10 90.70

89.70

88.90

91.40

90.90

92.40

91.42

96.10

103.90 111.10

111 110

108.20

Salpaus

93.40

93.65

92.30

97.00

94.00

114

110.90 113.80

111.20

93.20

92.90

Va lta kä yrä 93.50

Pelto saare nkatu

88.90

91.20 91.10

93.10 95.60

95.50

110.40

Iidankuja

92.40

92.50 96.50

96.70

97.20

101.40

94.04

89.50

89

94

0 10

111

uss

98.00

102.10

tu nka rvo lle Ku

91.20

89.80

89.70 91.50

91.20

112.60

113.80

93.40

88.90 91.10

90.90

105.10

92.60

u

antie

100.60 96.80

94.30

90.60

92

91.60

91

tie

91.10 90.40

89.80

89.40

92.50

Louhel

105.60

tka

89.70

91.20

97.80

92.90

89.50

91.10

90.40

91.50

0

106.00

110.60

Mu

92.79

89.40

olk

103.40

93.60 93.20

93.30

94.60

89.40

np

101.70

ne

94.60

92.70

92.20

91.60

89.00 88.90

105.00

Iso kä

rin

94.20

93.10

91.50

90.10

loo

98.60

polku mpu Ku

onrin Uram

93.60

93.70

91.08

91.20

92.00

11 kin

94.30

89.50

Pa

ne

93.50

94

11

93.50

91.30

90

96.40

Karhi

97

lku npo Alli

4 11

107.60 104.20

89.70

89.50

93

Ko

111.60 95.10

95

93.60

11 0

93.40

107.10

106.30

2

93.30

94.30 94.30

93

90.30

90.50

Oikokatu

103

105.70

Karhinraitti

94.10 94.10

92.10 93.60

103.90

93.20 93.70 93.70

91.20 88.90

95.90

ie hint Kar

93.30

93.10 93.10

90

94.30

94.60

0

Vähäkäyrä

94

93.20

94.00

95

92.60 92.60

90.10

91.20

91.70

91.00

11

92.10 92.10

89.80 89.60

91.20

91.30

95

90.60

110.40

92.40

91.40

Sahratie 94.90

90

89.70 90.40

94.80 96.60 92.90

91.90 91.90

92.50

91.20

107.50

91.90 91.90

90.50

90.50

91.19

Koulukatu

105.20

109.90

91.90 91.90

91.60 92.70

92.70

94

93.20

94.70

92.00

94.60

107.30

95.70

95.50

92.00

91

109.10

96.29

katu

92.00

90.60

92.10 92.10

91

100

akso

92.70

91.90

93.50 94.40

97

95.10

91.90

98

La

93.50 94.80

95.20 93.80

92.00

91.90

91

90

101

94.68

98.40 96.57

93.20

93.40

92.70 92

101.60

93.30

94 91.80

91.70 91.50

91.30

96

93.30

92.60

91.10 91.40

92.90

115.50

99

95.39

95.60

114.70

94.50 95.60

95

91.10

91.20

90.50

93.30

97.20

Alli nn an 111.80 ku ja

97

96.61

91

90.10

90.30

96.40

2879

92.10

93.00

93.80

94.60

2 10

91.60 91.20

91.60

91.76

100.60

107.20

108.30

97.17 94.60

Pohjoinen Rautatienkatu

0 10

102

11 0

Mus eo ka tu

atu nk ttilä

105

Pen 106.40

104.70

93.60

92.00

91.46

92.00

92.50

94.20

91.30

91.50

93.50

92.70

91.70

90.30

93.70

94.90

103.50

96.20

92.67

92.99

93.70 93.10

93.20 93.30

Päivö

94.52

92

91.90

92.70

91.10

90.80

94.30

93.68 93.20 94.07

läntie

94.90

94

91.10

91.80 90.80

94.90

intie rh Ka

92

94.40

95

10

104.30 93.20

94.70 94.80

95.75

96.00 95.20

92.00

91.55

93.49

93.50

94.30

95.00

93

91.40 91.90

100.30

108

0 10

92.70

93.90

95.60

97.69

95.00

91.40 91.40

90

93.10

92.80 93.80

94.50

Iso kä yrä

92.70

93.09

101.20

95.10

91.50

92.60

91.40

94

94

lantie

94.00 96.69

106.20

93.19

93.28 93.74

107.60

108 109.50

94.40

94.54 93.80 93.75

95.40

10 6

Kou luka tu

96.80 96.80

98

Vierto

93.70

93.42 93.20

94.78 95.10

106.70

94.90

95.40

92 91.40

92

89

0

8

110.24

110

104.20 93.40 93.30

94.30

93.24

96.10

99.00

103.30

98.30 93.10

92

93.50 92.60

92.50

100

112 94.60

93.33

92.50

98.20

96.20

93.43

95.30

10

92.00

91.80

92

93.10 92.70

92.35

94.59 94.04

112.35

95.50 94.20

92.40

99.60

96.90

96.10

98

111.00

96.00

3

92.40

96

93

92.97

94.61

92

93.70

95.20

94.53

94.85

94.75

111.46

115

96.89

96.70

Kallionkatu

95.46

92

10 0 11

2 11 5

119 117

94.00

96.20 97.35

96.03

95.30

106.50

101.90

97.40

96.47

95.00

113.10

111.90

92.40

98.00

98.00

97.62

99.30 100.47

95

Kalle 95.50

99.72 100.72

100.42

104.31

94.30 93.40

97

95

96.20

93

101.58

103.51

106.20

105.21

11

96.50 98.76

95.30

npolku

103.47

105.26

112.30

105

97.20

105.63 Kallionkatu

110.00 112.20

100.00

95.80 98.50

90

109.09 109.00

94.40 93.80

93.70

98.30

99 112.10

93.50

93.70

Uusi

100.30

katu

93.40

92.80

90

an hjol

93.40

92.50 92.90 93.80

89

Po

93.30

92.30 92.30 93.50 101.80

90

93.30

95.80 95.30

92

93.70 92.30

92.20

93.10

93.30

95.94

91

92.20

102

104

98.40

irppitie

ramontie

Otsonkuja

98.59

.00

90.80


93

92.00

90.60

91

98

89.80

89.40

105.00

92

88.90 89.80

89.70

91.10

90.90

91.50

89.50

90 91.20

90

89

97.80 92.40

91.10

93.10 92.90

92.30

90.90

90.70

Käräjäkatu 91.00

97.00

90.00 92.40

yrä 93.50

89.40

90.90

92.40 90.80

90.20

92.50

91.01

91.20

91.30 92.10

90.40

90.70

oku

90.30

88.80

89.50

89.70 90.30

91.00

89.10

89.30

90.10

joen

90

93.30

88.80

Pietarinkatu

tu lika

90.60

90.10

91

90.40

89.60

92.00

92.50

90.90 90.56

90.20

Valtakatu

90.90

90.60

91.57

95.00

tu

are

nk

89.50

atu

89.40

Hj.Elomaan katu

90.80

lika

89.60

sa

89.80

89.30

90.10

88.20 89.50

89.40

89.60

88.50

90

89.10

90.60

89.60

89.50

89.30

90.50

89.40

89.90

89.70

Hj. Elomaan katu

89.50

90

lto

89.60

90.50

91.68 93.60

89.70

89.80

90.00 90.00

89.80

88.50

89.50

89.80

89.50

89.90

89.60

90

2879

89.40

90.50

89.90

90

90.50

89.80

89.70

Pe 89.40

92.52

Hj. Elomaan katu

90.40

89.70

91.90

93.90

89.00

89.70

89.70

89.64 89.40 89.60 89.50

89.30 98.53

90.70

90.70

89.80

89.10

89.50

93.10

99.06

90.60

90.70

91.60

97.10

100.27

92.10

katu

93.10

92.10

93.83

91 90.40

90.37

93.00

nnin

90.20 89.30

92.40 91.50

91.42

90.60

92.60

90.50

90.40 90.50

Isla

89.50 89.30

90.39

Ragnar Granitin 90.80aukio

89.40

89.30

89.70

90.31

90.04

89.30 91.70

89.70

90.50

tie

90.03

89.70

90.30

92 90.60

92.00

Palo

katu

90.20

90.51 90.70

90.90

91.40

90.83

90.50

90.90

92.10

90.72

89.20

nnin

90.40

tu

90.47

Isla

89.60

91.30

ka

tu

89.87

89.10

89.10

92.70

89.60 89.00

90.30

inka

90.58

90.58

91.00

avik

89.50

90.70 90.40

91.20

92.90

90.10

Hus

90.01 89.30

88.90

90.40

91.10

92.60

89.70

90.20

90.20

90.17

90.16

90.30 88.80

89.90

90.49

89.20

89.40

90.50

ja

90.30

90.60

ja

89

89.80

tie

90.70

90.60

Hä me en ka tu

tu ka an

ailij

90.65

89.50

91.80

90.50 91.50

90

91.30

un

90.70

up 90.80 pa ka tu

Oik opo lku

Ka

90.90

90.10

89.10

92.20

rhin

Murtokuja

90.60 92.00

91.20

Su

90.30

91.80

90.37

katu

Sampoaukio

Suokatu

90.89

89.70

90.50

90.20

89.90

90.10 90.00 90.60

sen

90.60 90.80

93

90.90

91.10

Jou

siku

91.60

90.80

90.20

89.80

itok

90.77

90.73

90.60

89.70

88.90

92.60

90

atu 90.90

90.80

91.90

ala

90.60 90.90

91.90 90.98

89.30

90.80

90.88

91.10

ok

91.90

89.20

Ten

90.30

90.60

92.20

91

Su

90.20

92.10

90.80

91.30

93.52

89.10

88.90

91.40

91.00

90.70

89.20

91.00

91.17

89.00

89.10

89.00

91.00

90.30 Heikkilänpolku

kuja

90.94

91.30

90.38

89.30

Uim

u

89.00

90.90

Heikkilänkuja

91.28

89.40

88.70

90

Ju

Valtakatu

en me

na

91.40 93.10

92.40

89.20

90.90 90.40 90.30

90

94.60

ka

ilija

tu

nk

93.20

91.50

Pohjoinen Rautatienkatu

atu

91.70

Oikokatu

91.63

91.50

90.44

nis

Tekanpolku

94.00

93.80

89.30

90.50

91.42

Ka

95.50

89.90

si

lta

88.70

90.90

90.90

Uu

Va

89.50

Pelto saa ren katu

95.60

89.70

88.90

91.40

91.10

96.50 96.70

Pelto saa ren katu

88.90

91.20

90

92.50

Pelt osa are nka tu

98.00

90.90 92.70 90.50

91

90.70

90.10 90.60

nk

ja

89.30

teri

90.10

89

89.90

Ma is

Kaupalliset palvelut

89.20 89.40

90.00

91.30

92.90

ku

atu

91.30

95.20

90.90

90.40

96.80

91.50

90.50

90.00

89.60

91.60

90.60

89.60

rin

90.40

94.30 97.20

96.90

90

90.10

Merkuriuksenkatu

90.40

ata

u olk op

90.50

Kra

90.60

89

kk Kir

90.30

90.50

90.70

95

90.60

Po hjo ine nR au tati en ka tu

90.40 91.50

95.10

89.40

90

atu

89.50

Pohj

91.70 91.20 Piippukuja

99

90.50

89.50

u

99.60

hku

rin

kuja

90.00 90.30

89.50

99

89.10 91.50

95

93

90.70

Asuminen

Na

89.20

89.90

91.40

99.50

101

89.70 90.10

89.90

91.60

91.20

99.00

Toimisto ja asuminen, paikoitus kannen alla

ink

Ale

89.20

tu

n se

ka

Uh

V.

k I. O

99

10

90.50

0 91.30 99.90

89.70

ko

89.60

sa

Orioninkatu

hen

polku

ks

90

89.60

90.10

Marsinkatu

91.60

91.00

at emak

93.10

99.20

Veturimie

90.90

n As

92.00

98.90

91.50

oine

95

96.50

90.90

lan

katu

90.40

Virkistys ja asuminen, paikoitus kannen alla

89.10

89.90

89.40

90

90.90 91.00

Otavankatu

91.10

Linnunradankatu

90.90 96.50 97.10

90

91.80

97.10

90

90.90

90.90

96.90

Väinö Sinisalon katu

97.10

97.20

Julkiset palvelut

89.50

90.00

94.60

89.90

90.00

89.30

91.30 89.40

90.00

100.80

91.30

Virkistys / Puisto

89.40

90.00 91.60

90.90

89.40 89.30

91.60

100.30

90.40

94.00

91.70

90.00

91.40

Ö

98

101.20

nk

Jupiterinkatu

90.40

90.60

90.10

tu nka

91.70

95

92.50

100

Tuuranpolk

98.40 98.60

97.50

98.20

atu

emak at

90.60

91.60

99.60

90.30

98.70

n taja

n

u Mu

u

93

Öllerink

tu

ka

91.20

n As

98.40

98.80

90.60

95.60

tu rika Vuo

Pohj91.30 oine

99.10

Viljelypalsta-alue

90.30

Mu

91.50

94.20

90.10

91.60

100.00

92.20

91.60

ja

unta

89.90 91.50

96.00

0 10

97.70

ri lle

91

99

98

95

100.20

atu

93

Kir kk op olk u

89.30 98.40

99.00

101.10

102.20

98.80

Vesi

katu

Vyö

90.40

92.60

u

98.60

92.10

99.60

95

96.90

i utatietor

100.80

Ra

98

99.70

Maantie 99.70

108.90 90.30

2

Uranuksenkatu

91.60

90.30

94.80

93.40

on

im

he

lo Pa

atu

nk ja

en

ka

tu

M

uu

Linnunradankatu

as

10

5

100.40

Pietilänkatu

100.10

1

Kevyen liikenteen väylä, huoltoajo sallittu

102.10 102.20

100

100.10

.O

96.30 101.90

V.I

Va ntaa njok i

Venuksenkatu

104.70

5 10

tu

rika

Vuo

104.80

ks

tu aka sem en A läin Ete

98.00

100 96.40

105

102

102.90

95.60

89.89

Otavankatu

90.80 90.30

101.90

93

91.65

90.20

97.80

102

99.40

94.50

97

95 100.20

91.13 90.40

91.77

tu rika Vuo

96.30

91.37

91.68

91.80

91.17

91.30

100.40

90.90

10

93.31

entie

katu

sten

0

95.50

88.86

100.10

Pata

91.20

96.00

100 89.12

91.66

Väinö Sinisalon katu

90.00

88.98

91.20

98

nt

91.60

90.90

100.00

aja

90.60 88.81 88.94 91.20

uu

92.76

100.30

95.30

M

91.70

89.16

93.33

96.10

tu

a

nk

95.20

90.90

91

91.60

Polku

101.10

100.10

96

Tori

91.59

91.90

100.10

95.40 89.24 88.95

91.87

93.61

Erkyläntie

93.17

98

90.90 91.13 91.63

Kevyen liikenteen väylä

95

100.30

102.10

102

0 10

91.11

91.50

Joukkoliikenne

7

10 104.40

105

99.80

Katu

106.88

katu nkin Mu

90.10

91.26

10 105.00

101.90

107

103.90

96.60

92.20

103.90

108.30

90.80

92.10

99.50

tu

93.70

91.47

100.10

änka

Pietil

100.20

u

92.70

105.60

tilä

nk

96.40

ikat

92.70

102.80

Pie

100.70

Saturnuksenkatu

92.90

92.30

Paikoitusalue

106.00

105.30 108.90

nta

Riih

tu

ka

u olk jap Ra

96

Väinö Sinisalon katu

Nyb erg inp olku

96.50

101.80

90.40

95

94.00

91.20

97

96.20

110

90.80 95.80

95.90

101.50

107

92 97.20

94.10

90

90.50

91.70

atu

91.70

90.02

98

96.30

10 0 10

90.40

95

98.40 97.60

Pysäköinti (Liikerakentaminen)

107.70 90.20

95.30

105

Konduktöörin polku

99.20 99.10

98.50 93.40

0

92.90

Maantie

96.60

101.10

Rajap97.50 olku

10 2

98.30

101.90

98

101.10 100.20

92

94.30 91.96

95

90.90 88.90

Poik

90

90

97

itti kira Mä

90

tu ase

102

89.00

89.40 93.77

91

94

Ra

89.70

tien

99

uta

89.60

96

katu

äntie

89

95.05

89.50

89 94.20

90

97 95

89.70

89

90.10 89.80 89.20

89.40

90.20

89.90

89.20

tu

89.20

89.80

89.90

89

90.32

92

92.20

97.08

90.20

90.04

95.05

90

89.70

tu

aka

88.70

89.81

Silt

90.60

rk

89.50

90.60

92 89.10

91

nti

e

89.80

89

la

0

Hik iän tie

97

Po

ka

89.80 89.90

89.20

89

88.80

90.20

89.90

89.40

naka

89.10

95.60

89.00

89.60

atu jank Soitta 89.30

94

Reu

98.30 89.40

90.00

89.30

89.60

88.60 98.24

90.30

89.20

89.40 89.20

90.00

89.20

89.10

89.60 94.20

88.70

89.80

89.60

91.60

89.40

Sulkukatu

katu ajan Soitt

89.50

Erkyl

89.80

89.40

94.15

89.90

89.30

89.60 90.40

90.56 90.48

90.30

94.52

90.75

90.60

90 89.80

89.90

90

95

101.00

en

katu

90.70 90.44

89.50

ava

okatu

Kan

Puist

88.70

89.00 88.40

akatu

90.70

89.90

89

Eteläinen Asem

Kulm alan

Kanavapolku

90.20

90.70 89.80

89.70

89.70 96.50

90

89.20

89.10 88.90

90.66

Erkyl

90.10

90.80

90.10

93.36

läin

90.50

91

93.68

94

89.60

Ete

Pesis polku

89

92

90

tu

V.I.

90.70

90.60

90.20

91.62

inka

88.50

Oks

90

89.40

Sara npää

90.31

94

katu ajan Soitt

92.88

äntie

Keip

90.70

97

90.30

97

tu eska Kirv

89.70

90.40

91.16 100.80

100

90

89

97.50

n ka

89.30

90.30

90 95

90

88.70

91.92 93.50

90

89 89.40

90.76 94.77

90.60

91

92

100

tie mäen sten Pata

90.80

88.20 89.40

97.89

90.20

91.10

90.40

89

90.14

90.30

90.30

93

93

94.22

94.90

92.20

90.80

äntie Erkyl

tu

90.70

89.61

95.02

92.98

90.80

katu

90.20

96.30

90.80 89.80

alan

äki

inm

90.50 92.98 93.78

96

95

inka

Voim

Piik 91.77

92.00

Keip

90.40 90.70

Vanta

kuja Pelto 89.72 89.84

92.00

95.20

tu

90.80

anjok

89.90

98 95.40

kika

89.70

i

89.96

91.50

91.10

94.30

91.60 91.60

94.40

97.00

95.70

90.80

90.50 90.50

91.10 91.20

89.30

Näkymä ´Tellukselta` kohti ´Syliä`

89 90

Maankäyttö- ja liikenneverkkokaavio 1:3000

´SOOMA`

1

[2] 3 4 5


90.20

lku

90.40

opo

90.70

Oik

90.60 90.20

90.49

90.40

90.50

Townhouse

Toimisto- ja asuinrakennuksia Leikki- ja oleskelualueita Kannen alla 610 ap (700 ap) Liityntäpysäköinti (pohjoisen suunnalta tuleville) Vuoropysäköinnillä mahdollisuus pienentää autopaikkamäärää

Olemassa olevian rakennusten saneeraus uuteen käyttöön

Asuinrakennuksia Kasvihuone- ja varastorakennuksia (kompostointihuoneita) 88.90 Leikki- ja oleskelualueita Hedelmäpuita ja marjapensaita

tai pohjoisimman porrashuoneen asuntojen purku ja lopun uudistus

89.70 90.30

89.10

89.30

92

89.70

88.80

Pietarinkatu

90.20

90.60

Hj. Elomaan katu

95.00

91.68

Hj.Elomaan katu

93.60

90

92.20

Asuinrakennus

92.20

ine

Merkuriuksenkatu

90.90

Pohjo

95

90.50

Hybridikortteli 2 II-VI

91.60

91.00

91.60

89.50

As

89.90

uin

rak

Vihertasanko 2

nu III-V s

en

99

89.10 91.50

95

93

90.70

99 99.90

IV

VI

V

91.50 (89.50) ap 88.00

91.60

I (II)

89.40

IV IV 89.70

I (II)

IV

90.20

a nk

V.

ks I. O

89.60

e

as

89.40

I (II)

Leikkipuisto

89.20

89.90

tu

Viljelypalsta-alue

89.90

(olemassa oleva)

89.90

Parkour-puisto

III

89.90

89.70

92.20

89.50

89.20

89.70

89.40

89.40

niitty

89.40

89.40

IV

89.40

Marsinkatu

IV

89.70 89.50

92.20

huleallas

Kannen alla 230 ap

kate valo

89.40 89.50

yht. 20 ap 89.10

Pallokenttä

(muutettu olemassa oleva)

88.80 [88.30]

IV

91.60

III

I (II)

IV

89.10

89.90

IV

I (II)

89.40 89.90

90.00

89.30 89.40

90.00

89.40

Palvelutalo

89.40

91

89.90

89.80

I

89.50

Telluskatu

asiakaspysäköinti yht. 31 ap

´Syli`

90

91.50 (89.50) ap 88.00

huleallas

90 .30

Oleskelu

IV

III

89.20

89.50 89.60

89.50

yht. 96 ap

96.40

90.10

Otavankatu

aka tu

89.20

Pietilänk

atu

102.20

tu

101.90

100 96.40

102

102.90

101.90

89.50

97.80

102

99.40

100.20

IV

IV

katu

100.40

ri

Vuo

96.30 91.30

101.10

tie

98

89.70

100.10

95.40 100.10

96

89.60 89.60

äen

nm

0 10

95.50

88.86

95

100.30

102.10

102

0

91.50

100.40

102.10

105

10

89.00

90.90

104.80

90.80

89.60

As.rak

III

99.80

93

sem

90.90

89.50

Vuo

I (II)

89.50

IV

91.50 (89.50) ap 88.00

91.17

104.40

tu

rika

90.50

89.50

IV

89.40

89.50

IV

IV

89.40

hedelmäpuita

105

ka

Linnunradankatu 89.50

en A

Vihertasanko 4

89.30

89.50 89.70

Kannen alla 200 ap

II

I (II)

IV

hedelmäpuita

90.10

As.rak

I

89.40

89.30

89.40

89.30

90.40

99.50

101.90

katu

läin

89.50

hedelmäpuita

100.10

u

nkin

III

I

90.30

90.80

89.30

IV

Venuksenkatu marjapensaita

at

107

Mu

VI

88.40

90.20

89.90

yht. 150 ap 89.40

96.60

89.00

Ete

marjapensaita

89.30

IV

89.50

89.50

III

nk

atu

länk

Pieti

100.20

Saturnuksenkatu

M uu nt aj an ka tu

89.20 89.30

I

90.10

88.95

I

IV

ilä

108.30

en

ja

en ra

VI

hedelmäpuita 92.00 (90.00) ap 88.50

89.24

89.60

et

103.90

IV I

Pi

100.70

89.30

90.10

91.11

I

105.30 108.90

90.40

89.70

hedelmäpuita

90.00

89.89

101.80

89.60

89.00

96.30

101.50

89.60

huleallas

88.30

V

As.rak

I (II)

89.40

88.10 [87.60]

II

I (II)

89.50

89.30

89.20

iealue

t

u

olk

jap

Väinö Sinisalon katu

rgin po lku Ny be

Ra

raitee

k

on

eim

loh

Pa

IV

89.60

97

atu

rautat

uudet

94.80

Uusi

90.30

88.40

VI

Vihertasanko 3

Kannen alla 220 ap

107.70 108.90 90.30

110

89.80 91.20

89.60

allas 89.40 [89.10]

90.30

95.80

96.20

I (II)

I (II)

IV

107

III

IV

IV

89.70

89.40

III

89.00 [88.50]

As.rak

III

90.80

I (II)

89.60

101.90

89.60

89.70 89.50

89.60

91.60

92 97.20

V

Otavankatu

91.70

98

89.30

ap II 95.50 ap I 92.00 ap K 88.50 (90.00)

90.50

I (II)

Oleskelu

89.30 88.40

89.70

89.70

105

98.40

91.70

90.02

95

IV

90

93.40

90.20 [90.00]

IV

allas

VI

89.60

88.80

olku

90.40

89.30

89.20

10 2

Konduktöörinp

95.30 98.50

VIII

.30

Parkkitalo (ja liiketalo) 300 ap (210 ap) Liityntäpysäköinti (etelän suunnalta tuleville)

90.20

90

92.90

Maantie

96.60 99.20

89.40

89.60

´Kiila` 99.70

99.10

92.60

I (II)

huleallas

VIII

92.10

katu

Vyö

89.50

88.70 [88.20]

VIII

Asuinrak.

89.80

II-III

89.40

tietori

Rauta

atu

98.80

95

96.90 99.70

0

IV

I (II)

89.70

.3

99.60 100.80 101.10

89.80

89.50

taja

un

Mu

89.60

89.00

as

90.40

Tellustori

90.30

nk

89.20

89.30

Ok s

90.60

95.60

yht. 80 ap 89.60

I.

90.00

91.60

unta

92.50

VIII

´Tellus`

90.10

Mu

91.50

94.20

90.10

V.

90.30

89.60

IV

I

Telluskatu

90.00

tu

ka jan

89.90

IV

I (II)

I

yht. 95 ap

tu

99.60

98.70

90.40

rika

100

93

asiakaspysäköinti yht. 31 ap

89.40 89.30

Vuo

91.60

90.60

akatu

90.00

89.40

yht. 170 ap

95

0

89.50

Aukio 91.20

Asem

V V

yht. 60 ap

10

Poh91.30 joine n

Jupiterinkatu

89.10

IV

89.00 [88.50]

91.60

97.50

III

huleallas

91.70

89.50

89.40 89.50

Uranuksenkatu

91.50

96.00

89.60

aita

89.80

90.40

90.60

IV

IV

Va nta anjo ki

95

Öll

VI

I (II)

95

89.60 90.10

I-II

90.20 89.40

2

II-V

90.60

saattoliikenne ja pysäköinti

10

atu

k erin

98

Asuinrak.

II-VI

10 0

100.20

92.00 (90.00) ap 88.50

98

91.40

98

91.70

93

89.20

91.60 94.00

89.30

VI

91.60

90.90 100.30

90

89.60

90.10

89.20

III

III

Hybridikortteli 1

90.50 91.30

1

2

0

akatu

III

91.20

91.40

90 89.30

89.50

89.60

As.rak

6

3

89.70

I (II)

92.80

VI

90.80

II-VI

90.00

89.00

As.rak

89

89.90

89.40

Senioritalo

II

89.30 90.10

89.40

niitty 89.30

V 89.20

III

(olemassa oleva)

5 Frisbee-golf yht. 144 ap

V IV

90.00

89.40 89.70 89.80

89.3

Asem

93.10

te

91.50 90.90

inen

91.20uja

Piippuk

92.00

90.90

ka valo

hedelmäpuita

Koira-aitaus

89.40

I (II)

tu

90.90 91.10

91.40

III-V

IV

I (II)

90

90.10

4

89.30

89.90

89.40

IV

89.40

IV

VI

90.10

89.40

IV

89.40

III

I

Asuin rake nnus

91.50

petanque, yms.

89.50

Palvelutalo

iste

Ma

90.90

lentopallo

92.30

III

IV

89.80

hedelmäpuita 92.00 (90.00) ap 88.50

Väinö Sinisalon katu

Toimistorakennuksia

91.60

90.60

90.90

III Townhouse

Otavankatu

Po

rin

I

II-VI

91.50

90.50

91.80

91.00

III

Senioritalo

hjo

tu ka

Hybridikortteli 3 II-VI 90.90

90.40

90.00

92.60

marjapensaita

89.50 Linnunradanka

au

91.40

91.30

91.70

92.50

91.50 (89.50) ap 88.00 hedelmäpuita

2879

89.40 89.90

92.10

As.rak

III

I

90.40

90.00

92.20

Kannen alla 100 ap

kate

89.50

89.90

89.80

88.50

II

90.30

nR

90.50

Hj. Elomaan katu

90.00

Townhouse

tu ka ien

valo

90.30

89.40

89.90

89.70

89.60

hedelmäpuita

As.rak

Vihertasanko 1

90.60

tat

90.50

III-V

92.00 (90.00) ap 88.50

90.60

90.40

90.40

89.10 89.60

89.50

92.20

90.50

atu

88.50

89.50

91.30

90.50

90.60

89.40

89.30

91.55 90.10

90 90.50

nk

88.20 89.50

90.60

90.80 90.50

.90

are

89.30

90.10

90.70

90.70

sa

89.40

92.52

90.40

89.70

lto

89.40 89.60

yht. 16 ap

98.53

Pe

89.40 89.60 89.50

89.30 100.27

90.70

93.10 92.10 90.50

99.06

90.40

90.37

89.64

89.50

Valtakatu

97.10

93.10

92.40

91.57

93.83

91

89.30

91.50

91.42

90.60

89.80

90.20

90.50

90.40 90.50

katu

89.10

89.50

92.60

Orioninkatu

tu lika

91

90.40

89.60

92.00

92.50

90.39

90.60

nnin

89.30

90.60 90.90

agnar ranitin ukio

Isla

89.50

90.50

90.10

90.56

89.40

89.30

90.40 90.90

90.03

89.70

90.30

91.70

90.51

90.4

89.20

katu

89.60

89.70

90.70

90.60

tu

Isla

nnin

89.00

93.30

inka

89.87

89.10

89.10 89.30

90.10

90.20

90.30

avik

89.50

89.90

92.70

89.60

90

90

90.58

Vihertasangot

89.30

91

90.30

90.60

Seniori- ja palvelutalot

89.50

U

91.00

Hybridikorttelit

88.80

Hus

90.01

tu

90.70

89.70 90.30

ja

90.17

nka

90.70

tu

90.30 88.80 90.50

89.20

90.16

89.80

89.10

92.20

ja 89.40

90.60

are

90.65

Murtokuja

90.70 0

ka

oku

90.50 91.50

90.00

osa

Su

90.30 90.60

siku

89

Pelt

90.40

Jou

89.50

91.80

katu

Sampoaukio

Suokatu

90.10

sen

90.73

90.60 90.60 90.80

89.80

89.70

90.50

90.20

89.90

90.10

itok

90.80

89.70

88.90

92.60

90.90

91.10

ala

90.20

91.90 91.60

90.80

Uim

90.77

90

tu

90.90

at90.90 u

91

Pohjoinen Rautatienka

90.60

91.10

ok

90

90.80

Su

100.10

ste Pata

96.00

100 90.90

89.60 89.70 90.40

91

89.60

88.81

90.00

88.98

Väinö Sinisalon katu

91.60

90.90

88.94

100.00

95.20

90.60

91.70

89.16

93.33

96.10

tu ka an aj nt u u M

0 94.0

89.12

98 92.76

100.30

95.30

92

94.30 91.96

95

90.90 88.90 90.50

94.30

Poik

90

0 .0 99

90.50

liik

90.80

tu

95

n ka ase

102

Oks

90

tu

V.I.

90.10

90 89.80

89.90 89.70

93.36

Ete

90 89.70

96.50

90

läin

polku

90.80

90.10

89.80

inka

89

95

101.00

en

Pesis

90

Keip

Erky

90

e

länti

93.68

94

89.60 89.00

91.62

97.50

tu

nka

taja Soit

92.88

atu

90.70

90.60

89.20

90.30 90.30

90

esk

88.50

89.40 93.77

94.52

91

94

u

Ra

89.10

91.92 93.50

97

Kirv

90

89.70 89.40

88 90

91

s

Pata

89.40

89.30

89

90.60

90.40

88.70

90.40

0

90.20

itti kira

89 89.40

90.30

90.30

93

92

100

ntie

äe tenm

90.80

88.20

90.31

e

länti

Erky

93

94.22

89

90.14

npää

95.02

90.70

Sara

96

95

92.98

89.80 90.80

katu

90

90

97

yen

Kev

96.30

tu

0

94.0

90.70

alan

89.72

89.84

98 95.40

inka

89.00

Voim

ja

oku

Pelt

en

ente

95.20

90.40

Keip

90

i

njok

90.80

silta

tu

89.70

kika

91.60

aa Vant

94.40

97.00

95.70

89.60 89.70 90 40

Kokonaissuunnitelma 1:2000

´SOOMA` 12

[3] 4 5


123

[4] 5

Alueleikkaus A - A 1:500 Liiketila

´Syli`

Aukio Asematunneli

Väinö Sinisalon katu

Vihertasanko (Asiakaspysäköinti)

Linnunradankatu

´Tellus`

Tellustori

Otavankatu

Keskuspuisto (päiväkoti)

Osa-aluesuunnitelma 1:500 us inra

Asuinrakennus

Asu

II-VI

istutuksia

90.10

istutuksia

VI

terassi

89.50

Aukio luiska

polkupyörät 50 katos

I

asiakaspysäköinti yht. 31

ap

Liityntäpysäköinti (etelän suunnalta tuleville)

ka

to

penkkejä ja pöytiä s

Telluskatu

90

.3

Asuinrak.

88.70 [88.20]

VIII

huleallas

nurmi

VIII 89.60

89.40

laatoitus

VIII

90.20 [90.00]

89.30

VI Asuinrak.

hiekka

88.40

Asuinrak.

89.30

V

III

Oleskelu allas

istutuksia

91.50 (89.50) ap 88.00

89.20

nurmi

Asuinrakennus

89.60

Asuinrak.

89.50

huleallas 89.00 [88.50]

A

Asuinrak.

tos

ka

Asuinrakennus

89.80

89.00

laatoitus

89.40

300 ap (210 ap)

VIII

Tellustori

89.30

hammashuolto neuvola seurakuntatilat nuorisotila

ka to s

.30

Parkkitalo (ja liiketalo)

penkkejä ja pöytiä

I

Päiväkoti

90

´Kiila`

tos

pensaita

jalankulkijoiden sisäänkäynti

II-III

Asuinrak.

ka

´Tellus`

100 katos

huolto

ap II 95.50 ap I 92.00 ap K 88.50 (90.00)

I Telluskatu

89.50

kauppa

90.50

V ap

pensaita

polkupyörät

´Syli`

Asuinrakennus

pensaita

90.00 laatoitus

90.40

asiakaspysäköinti yht. 31

89.80

yhteys tunneliin

89.00 [88.50]

100 katos

polkupyörät 50

kioski

Asuinrak.

huleallas

polkupyörät

aula

89.10

III

pensaita

apteekki parturi

89.40

nurmi

A

89.50

V

89.80

pub

kahvila pikaruoka

IV

.30

huolto

tuk

90.40

91.70

saattoliikenne ja pysäköinti

90

i

ur imu

VI

89.20

89.60

us

nn

ke

ora

ist

im 92.00 (90.00) ap 88.50

II-V

Palvelutalo jalankulkijoiden sisäänkäynti

kenn

pensaita

To

1.70

´SOOMA`

III

89.40

Oleskelu III

nurmi

allas

IV 89.40 [89.10]

0

89.30

Esitetyt hulealtaat on yleisesti tarkoitettu vain hulevesien pidättämiseen ja haihduttamiseen. Hulealtaiden pohjat muodostetaan sepelistä, jotta ne ovat käytettävissä esim. leikkeihin myös kuivana. Keskuspuistossa olevasta hulealtaasta nostetaan pumppaamalla vettä sen vieressä olevaan korotettuun altaaseen, josta vesi virtaa etelämpänä olevaan tasausaltaaseen. Tasausaltaasta vettä kierrätetään takaisin korotettuun altaaseen ja niiden välille muodostetaan matala puro, jossa lapset voivat leikkiä vesileikkejä lämpimään vuoden aikaan. Suuren sadannan kautta hulealtaaseen kulkeutunut ja sieltä eteenpäin nostettu liika vesi johdetaan tasausaltaasta lähtevään ojaan. Oja kerää matkan varrella myös muita hulevesia ja johtaa ne Vantaanjoen uomaan.


Lintuperspektiivi lännestä

Näkymä olemassa olevan kerrostalon ikkunasta

Näkymä ´Sylin` aukiolta ´Tellukselle`

´SOOMA`

1234

[5]


´SOOMA` Alue on jaoteltu kuuteen oman identiteetin omaavaan vyöhykkeeseen. Kolme näistä on päärakentamisvyöhykkeitä ja kolme päävihervyöhykettä. Alueiden erilaisella käsittelyllä on tuotu Peltosaaren alueelle rytmiä, moniilmeisyyttä ja vaihtelevuutta. Vanhojen alueiden osalta suunnitellut muutokset on monin paikoin tehty kunkin alueen luontaiset lähtökohdat huomioiden. Vyöhyke 1: Radan varren uudisalue koostuu useasta eri toiminnosta ja se luo radan suuntaan omaleimaisella arkkitehtuurillaan Peltosaarelle mieleenpainuvan dynaamisen ilmeen. Sylistä, Kiilasta ja toimistorakennuksista kytketty nauha muodostavat aluetta suojaavan melumuurin. Sylistä ja sen keskelle jäävästä aukiosta on muodostettu alueen kaupallinen ja liikenteellinen keskipiste, josta hyötyy laajempikin käyttäjäkunta. Sinne on sijoitettu kaikki alueen kaupalliset palvelut, liityntäpolkupyöräpaikat sekä selkeä kulku laajennettuun asematunneliin. Liityntäpysäköintipaikat on sijoitettu Kiilaan ja hybridikorttelien kannen alle. Vaihtoehtoisesti Kiila voi sisältää myös liiketiloja, jolloin liityntäpysäköinnistä suurempi osa osoitetaan hybridikorttelien kannen alta. Rakennusten kattopinnoilla on arkkitehtuurin lisäksi myös funktionaalisia merkityksiä. Loivemmat kattopinnat on muodostettu viherkatoiksi ja jyrkemmät on valjastettu aurinkoenergian talteenottoon, sijoittamalla niihin aurinkokeräimiä ja/tai –kennoja. Viherkatoilla sidotaan sadevesiä ja tasataan alapuolisten tilojen lämpötiloja sekä vähennetään jäähdytystarvetta kesällä ja lämmitystarvetta talvella. Vinoille kattopinnoille on luontevasti sijoitettavissa myös porrastettuja kattoterasseja sekä mahdollisuus luoda kattopintojen alle mielenkiintoisia sisätiloja. Vyöhyke 2: Urbaani vihervyöhyke, joka on muodostettu Väinö Sinisalon kadun varressa olevien laajojen pysäköintikenttien paikalle. Vihervyöhykettä täydentää kaksi olemassa olevaa pistetaloa sekä niistä nauhoina ”laskeutuvat” noppamaisten rakennusten sarjat. Pysäköintikenttien paikalle luodut vihertasangot edustavat toisenlaista ajattelua pysäköintikannen toteuttamisesta ja käytöstä. Kannet on painettu vain puoliksi maan alle, jolloin saavutetaan monta etua. Kannen rakentaminen on halvempaa, kun ei tarvitse mennä pohjavedenpinnan alapuolelle, maanpäällinen osa on helpompi maisemoida sekä kannen noustessa kuitenkin maanpintaa hieman ylemmäs se saa sopivasti rauhaa muusta ympäristöstä. Kannenpäällinen osa käsittää kaikille Peltosaaren asukkaille leikki- ja oleskelualueita, hedelmäpuu- ja marjapensasvyöhykkeitä sekä esim. muutamia kasvihuoneita asukkaiden yhteiskäyttöön. Näillä elementeillä lisätään mahdollisuutta yhteisöllisyyteen sekä ekologisuutta pienessä mittakaavassa. Kansien alle jäävät pysäköintipaikat tulevat aiempaa tehokkaampaan käyttöön 2 ja 3 vyöhykkeiden lisärakentamisen myötä. Vyöhyke 3: Alueen olevaa asuinrakennusten kerroslukujen vaihteluteemaa on jatkettu ja voimistettu lisäämällä porrashuonekokonaisuuksittain paikoitellen yhdestä kahteen lisäkerrosta. Lisäkerroksien myötä on taloudellisesti helpompaa lisätä hissittömiin porrashuoneisiin hissit. Vanhojen liikerakennusten paikalle rakennetaan Tellus-talo, johon keskitetään kaikki pienimuotoiset julkiset ja julkisluonteiset palvelut. Peruspalvelut ja niitä palvelevat asiakaspysäköintipaikat on näin keskitetty lähelle toisiaan, jolloin saavutetaan asukkaiden ja asiakkaiden kannalta helposti saavutettava palvelukeskittymä. Vyöhyke 4: Peltosaaren keskellä olevan viheralueen asemaa alueen keskeisenä puistona on korostettu jäsennöimällä sitä osittain uudestaan sekä tuomalla sinne lisäelementtejä. Vyöhykkeelle on lisätty pienpelikenttiä, kaiken ikäisten liikuntaa tukeva Parkour-puisto sekä vesiaiheita. Päiväkotien välissä olevasta, osittain olemassa olevasta nurmialueesta, on muodostettu vesialtaineen ja vesileikkimahdollisuuksineen alueen vihreä oleskelusydän. Vyöhyke 5: Alueella on haluttu kunnioittaa vuoden 1967 arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyttä tuulimyllykortteliston perusluonnetta, joten lisärakentaminen on esitetty toteutettavaksi kevytrakenteisin ”kontein” rakennusten katoille. ”Kontit” ovat porrashuonekohtaisia, joten niiden avulla voidaan toteuttaa hissien lisääminen vyöhykkeen 3 tapaan. Asuntojen lisäksi ”kontteihin” voisi sijoittaa näköaloja tarjoavia yhteissaunatiloja sekä muuttaa vanhat yhteissaunatilat muuhun käyttöön.


Alueen katutiloja, polustoja ja pysäköintialueita on muutettu hienokseltaan ja jäsennöity uudestaan. Kulkuväyliä on siirretty kauemmaksi asunnoista, jotta niille saadaan enemmän yksityisyyttä sekä 1. kerroksien asunnoille enemmän edustilaa. Katujen varsille ja pysäköintialueille on lisätty huomattava määrä puita tuomaan alueelle vihreämpää ja jäsennöidympää ilmettä. Vyöhyke 6: Alueen koillisnurkkaan on muodostettu aiempaa selkeämpi viljelypalsta-alue, jonka tarvitsemaa kasteluvettä voi hakea vaikka laajennetusta jokiuoman mutkasta. Siirtämällä viljelypalsta-alue pois jokiuoman pohjoispuolelta, saadaan tilaa niittymäiselle kokonaisuudelle oleskeluun sekä peleihin ja leikkeihin. Niittyalueelle on lisäksi ehdotettu sijoitettavan frisbee-golfrata. Maisemallisen yhtenäisyyden sekä melun leviämisen estämiseksi Hj. Elomaan kadun meluvalleja istutuksineen on jatkettu molemmista päistä. Yleistä: Alueella liikkumista on selkiytetty ja helpotettu katuverkostoa pelkistämällä sekä luomalla kattava ja jouheva kevyen liikenteen väylästö huoltoajoa unohtamatta sekä näitä täydentävä polusto. Alueen eteläpäästä on johdettu kevyen liikenteen silta radan yli, jotta Peltosaaresta olisi helppo pääsy kauppakeskusten luo. Vuokra-asuntojen vähentäminen ja asuntokannan monipuolistaminen vanhoilla alueilla toteutetaan muuttamalla vuokrayhtiöitä asunto-osakeyhtiöiksi esim. suurten remonttien yhteydessä, purkamalla/muuttamalla vanhoja rakennuksia ja tuottamalla tilalle toisenlaista asuntokantaa (ehdotuksessa palvelutalo, senioritalo, townhouseja) sekä lisärakentamisen myötä tehtävin uudisasunnoin. Lisäksi asuntokantaa voisi monipuolistaa muokkaamalla kerrostaloja. Muuntojoustavuutta voisi lisätä luomalla yhdistettäviä ja taas uudestaan erotettavia asuntoja (elinkaariajattelu). Matalissa kerrostaloissa voisi yhdistää kahden ylimmän kerroksen tiloja muodostamaan kaksikerroksisia asuntoja. Poistamalla kerroksia osittain olisi mahdollista luoda jäljelle jäävistä tiloista vanhasta poikkeavia asuntoja. Nämä kaksi jälkimmäistä keinoa vähentäisivät myös hissin rakentamistarvetta. Vanhojen rakennusten julkisivuremonttien yhteydessä ne tulisi muuttaa passiivitaloiksi, jolloin lämmitystarve vähenisi oleellisesti ja samalla vältettäisiin kaukolämmön rakentamistarve. Rakennukset olisivat edelleen sähkölämmitteisiä, mutta huomattavasti pienemmin kustannuksin. Lisää energiansäästöä saadaan aikaan sillä, että parvekeremonttien yhteydessä integroidaan uusiin etelänpuoleisiin parvekekaiteisiin aurinkokeräimiä kattamaan lämpimän käyttöveden lämmitystarvetta. Kerrosalat toiminnoittain:

Asuntorakentaminen Toimistorakentaminen Kiila; Parkkitalo (ja liikerakentaminen) Syli; Kaupalliset palvelut Tellus; Julkiset ja julkisluonteiset palvelut

19700 kem² 14800 kem² 10000 kem² 2400 kem² 700 kem²

Sooma  

Kilpailuehdotus: Sooma