Page 1

IV V I.

V

V

IV

IV IV

IV

IV

IV

IV

IV IV

IV

V

IV

IV

IV

V

V

V IV

IV

IV

IV

VI

V

VI

VI

IV

VI

IV

IV

IV

IV

V

V

V

IV IV IV IV

V

Kokonaissuunnitelma 1:2000

Laituri

2020

1

2

3

4

5


Laituri

2020

1

2

3

4

5


Asunnot Uudet Asunnot / Liiketilat / Työhuoneet Opetusrakennukset Parkkihallit Toimistot / Liiketilat Yhteisökeskus Kadut Jaetut kulkureitit Reitit (jalankulku sekä pyöräily)

Maankäyttö ja liikenneverkkokaavio 1:3000

Laituri

2020

1

2

3

4

5


!"#$%&#'()()''''*+,-.$%.

!"#$%&#'()()''''*+,-.$%.

Lähtötilanne

Muu julkinen tila ja liikenne

Junarata ja liityntäpysäköintialue eristävät Peltosaaren muusta kaupunkirakenteesta. Liikenne radan toiselle puolelle on hankalaa: alikulkutunneli on ahdas ja kielletty pyöräilijöiltä. Peltosaari on kaupungin takapiha, välittömässä läheisyydessä mutta huomion tarpeessa. Uusi suunnitelma liittää Peltosaaren luontevaksi osaksi kaupunkia ja antaa sille uudet kasvot.

Liikerakennusten ja Peltosaaren asutuksen väliin jää kolmiomainen puisto, jossa sijaitsee uusi päiväkoti. Etelässä puiston kärki kohtaa piazzan. Tähän pisteeseen muodostuu luonteva paikka tapahtumille, joita voi seurata niin puistosta kuin piazzalta.

Piazza Junarata leikkaa Peltosaaren irti keskustasta. Uusi radan ylittävä aukio, piazza, muuntaa tämän kipukohdan persoonalliseksi kaupunkitilaksi. Piazza kurottuu radan yli, ottaen rautatieaseman ja aseman edessä olevat laiturit osaksi itseään. Peltosaaren puolella aukiota reunustavat liikerakennukset, jotka tuovat elämää piazzalle. Samalla Peltosaaren puolelle muodostuu oma laituri junaliikenteelle. Laitureiden pintamateriaali korvataan aukion omalla kivetyksellä, joka muuntaa laiturit osaksi piazzaa. Lisäksi aukion reunoilla kulkee valaisinten jono, joka myös korostaa tilan yhtenäisyyttä. Junat liikennöivät aukion läpi kuten ennenkin. Junaliikenne ei ole enää ongelma, vaan arvokas osa uutta piazzaa. Silta Osa piazzaa on uusi kevyen liikenteen silta, joka yhdistää rautatieaseman, laiturit ja Peltosaaren. Silta ja piazza muodostavat vahvan kokonaisuuden, jonka ympärille uusi Peltosaari voi kasvaa. Silta ottaa huomioon pyöräilijät ja on osittain katettu talvikäyttöä varten. Silta ei ole pelkkä kulkureitti, vaan viihtyisä osa piazzan kokonaisuutta. Etelänpuoleinen sivu on avoin, mahdollistaen istutukset sillalle. Valaisinjono juoksee myös sillan läpi, johdattaen kulkijan kaupungin keskustasta Peltosaaren uudelle piazzalle. Uusi liikealue Entinen liityntäpysäköintialue siirretään viisikerroksisiin parkkihalleihin. Uuden piazzan myötä radan viereen syntyy uusi liikerakennusten alue, jotka ottaa vahvan kohtisuoran suhteen rataan. Rata-alueen mahdollinen laajentuminen otetaan huomioon jättämällä uusien rakennusten ja radan väliin vähintään 30 metriä. Tämä rakennusten “laituri” muodostaa uuden visuaalisen ilmeen puusta, betonista ja lasista radan suuntaan. Samalla rakennusten massa suojaa asutusta melulta. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja, mikä kohentaa Peltosaaren tilaa monella tapaa. Hyvät junayhteydet tekevät paikasta erityisen houkuttelevan liiketoiminnalle. Katutasossa on myymälä-, ravintola ja kahvilatoimintaa, ylemmissä kerroksissa toimistotiloja.

Alueen sydämeen, koulun viereen sijoittuu uusi esim. koulutusta tarjoava kulttuurikeskus. Asukasmäärän kasvaessa myös koulua on mahdollista laajentaa. Olemassaolevat puisto- ja istutuspalstat säilytetään sellaisenaan. Uusi silta muodostaa pääväylän kaupungin keskustaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Autoliikenteen kulku Peltosaaren läpi estetään. Ajo alueelle tapahtuu vain aluetta ympäröivältä tieltä. Jokaista pienempää osa-aluetta palvelee oma syöttökohtansa, joiden välittömässä läheisyydessä on uusi parkkihalli. Asuinalueet Kaikki purettavaksi esitetyt rakennukset puretaan. Näiden tilalle rakennetaan uusia asuintaloja. Kaikissa uusissa taloissa on maatason kerroksessa työ-, toimisto- ja ateljeetiloja paikallisille asukkaille ja pienyrityksille. Uusi kulttuuri- ja koulutuskeskus tukee tätä toimintaa. Myös päiväkodit voivat toimia näissä tiloissa. Kaikki pysäköinti siirtyy parkkihalleihin, ja vapautuvalle alueelle voidaan rakentaa uutta korkealaatuista asutusta. Uudet rakennukset sulautuvat osaksi olemassaolevaa kaupunkirakennetta, kuitenkin niin että kaikki uudet rakennukset suuntautuvat kohti etelää valon ja lämmön saannin maksimoiseksi. Lyhyen runkosyvyyden ansiosta asuntojen oleskelutilat voivat sijaita eteläpuolella ja makuuhuoneet pohjoispuolella. Myös ilmanvaihto tapahtuu helposti ja luonnollisesti läpitalon asunnoissa. Lasitetut parvekkeet eteläsivuilla luovat puskurivyöhykkeen, joka pitää asunnot lämpimänä talvella ja viileänä kesällä. Uusien asuntojen koko vaihtelee 50 m2 ja 80 m2 välillä. Asunnot ovat tarkoitettu erityisesti uuden liiketoiminnan myötä alueelle muuttaville perheille. Ekologisuus Asuntojen rakentamisessa suositaan paikallisia materiaaleja ja osaamista. Uusi rakentaminen tarjoaa alueen asukkaille työtä ja kouluttautumismahdollisuuksia. Teknisten parannusten, kuten peruskorjausten yhteydessä asennettavan lisäeristyksen lisäksi uusi Peltosaari ottaa ekologisuuden huomioon laajemmassa mittakaavassa pyrkimällä tuomaan työpaikat ja arjen kävelyetäisyyden päähän, keskittymällä raideliikenteen ympärille sekä yleisesti helpottamalla liikkumista kaupunkiin.

Rakeisuuskaavio 1:5000

leikkaus A 1:500

Laituri

2020

1

2

3

4

5


Osa-aluesuunnitelma avainkohdasta 1:500

Laituri

2020

1

2

3

4

5


Kilpailuehdotus

Laituri 2020 Selostus

Lähtötilanne Junarata ja liityntäpysäköintialue eristävät Peltosaaren muusta kaupunkirakenteesta. Liikenne radan toiselle puolelle on hankalaa: alikulkutunneli on ahdas ja kielletty pyöräilijöiltä. Peltosaari on kaupungin takapiha, välittömässä läheisyydessä mutta huomion tarpeessa. Uusi suunnitelma liittää Peltosaaren luontevaksi osaksi kaupunkia ja antaa sille uudet kasvot. Piazza Junarata leikkaa Peltosaaren irti keskustasta. Uusi radan ylittävä aukio, piazza, muuntaa tämän kipukohdan persoonalliseksi kaupunkitilaksi. Piazza kurottuu radan yli, ottaen rautatieaseman ja aseman edessä olevat laiturit osaksi itseään. Peltosaaren puolella aukiota reunustavat liikerakennukset, jotka tuovat elämää piazzalle. Samalla Peltosaaren puolelle muodostuu oma laituri junaliikenteelle. Laitureiden pintamateriaali korvataan aukion omalla kivetyksellä, joka muuntaa laiturit osaksi piazzaa. Lisäksi aukion reunoilla kulkee valaisinten jono, joka myös korostaa tilan yhtenäisyyttä. Junat liikennöivät aukion läpi kuten ennenkin. Junaliikenne ei enää ole ongelma, vaan arvokas osa uutta piazzaa. Silta Osa piazzaa on uusi kevyen liikenteen silta, joka yhdistää rautatieaseman, laiturit ja Peltosaaren. Silta ja piazza muodostavat vahvan kokonaisuuden, jonka ympärille uusi Peltosaari voi kasvaa. Silta ottaa huomioon pyöräilijät ja on osittain katettu talvikäyttöä varten. Silta ei ole pelkkä kulkureitti, vaan viihtyisä osa piazzan kokonaisuutta. Etelänpuoleinen sivu on avoin, mahdollistaen istutukset sillalle. Valaisinjono juoksee myös sillan läpi, johdattaen kaupungin keskustasta Peltosaaren uudelle piazzalle. Uusi liikealue Entinen liityntäpysäköintialue siirretään viisikerroksisiin parkkihalleihin. Uuden piazzan myötä radan viereen syntyy uusi liikerakennusten alue, jotka ottaa vahvan kohtisuoran suhteen rataan. Rata-alueen mahdollinen laajentuminen otetaan huomioon jättämällä uusien rakennusten ja radan väliin vähintään 30 metriä. Tämä rakennusten "laituri" muodostaa uuden visuaalisen ilmeen puusta, betonista ja lasista radan suuntaan. Samalla rakennusten massa suojaa asutusta melulta. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja, mikä kohentaa Peltosaaren tilaa monella tapaa. Hyvät junayhteydet tekevät paikasta erityisen houkuttelevan liiketoiminnalle. Katutasossa on myymälä-, ravintola ja kahvilatoimintaa, ylemmissä kerroksissa toimistotiloja.


Muu julkinen tila ja liikenne Liikerakennusten ja Peltosaaren asutuksen väliin jää kolmiomainen puisto. Puistossa sijaitsee uusi päiväkoti. Etelässä puiston kärki kohtaa piazzan. Tähän pisteeseen muodostuu luonteva paikka tapahtumille, joita voi seurata niin puistosta kuin piazzalta. Alueen sydämeen, koulun viereen sijoittuu uusi esim. koulutusta tarjoava kulttuurikeskus. Asukasmäärän kasvaessa myös koulua on mahdollista laajentaa. Olemassaolevat puisto- ja istutuspalstat säilytetään sellaisenaan. Uusi silta muodostaa pääväylän kaupungin keskustaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Autoliikenteen kulku Peltosaaren läpi estetään. Ajo alueelle tapahtuu vain aluetta ympäröivältä tieltä. Jokaista pienempää osa-aluetta palvelee oma syöttökohtansa, jonka välittömässä läheisyydessä on uusi parkkihalli. Asuinalueet Kaikki purettavaksi esitetyt rakennukset puretaan. Näiden tilalle rakennetaan uusia asuintaloja. Kaikissa uusissa taloissa on maatason kerroksessa työ-, toimisto- ja ateljeetiloja paikallisille asukkaille ja pienyrityksille. Uusi kulttuuri- ja koulutuskeskus tukee tätä toimintaa. Myös päiväkodit voivat toimia näissä tiloissa. Kaikki pysäköinti siirtyy parkkihalleihin, ja vapautuvalle alueelle voidaan rakentaa uutta korkealaatuista asutusta. Uudet rakennukset sulautuvat osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta, kuitenkin niin että kaikki uudet rakennukset suuntautuvat kohti etelää valon ja lämmön saannin maksimoimiseksi. Lyhyen runkosyvyyden ansiosta asuntojen oleskelutilat voivat sijaita eteläpuolella ja makuuhuoneet pohjoispuolella. Myös ilmanvaihto tapahtuu helposti ja luonnollisesti läpitalon asunnoissa. Lasitetut parvekkeet eteläsivuilla luovat puskurivyöhykkeen, joka pitää asunnot lämpimänä talvella ja viileänä kesällä. Uusien asuntojen koko vaihtelee 50 m2 ja 80 m2 välillä. Asunnot ovat tarkoitettu erityisesti uuden liiketoiminnan myötä alueelle muuttaville perheille. Ekologisuus Asuntojen rakentamisessa suositaan paikallisia materiaaleja ja osaamista. Uusi rakentaminen tarjoaa alueen asukkaille työtä ja kouluttautumismahdollisuuksia. Teknisten parannusten, kuten peruskorjausten yhteydessä asennettavan lisäeristyksen sekä asuntojen suuntaamisen lisäksi uusi Peltosaari ottaa ekologisuuden huomioon laajemmassa mittakaavassa pyrkimällä tuomaan työpaikat ja arjen kävelyetäisyyden päähän, sekä yleisesti keskittymällä raideliikenteen ympärille.

Rakentamisen laajuus Olemassa oleva rakennuskanta 125 020 m2 Vanhaa puretaan - 13 610 m2 Vanhaa yhteensä

111 410 m2

Uutta asuintilaa Uutta työ-/toimistotilaa Uutta liike-/myymälätilaa Uutta julkista rakentamista

11 990 m2 30 280 m2 10 060 m2 4 530 m2

Uutta yhteensä

56 860 m2

Yhteensä

168 270 m2

Laituri 2020  

Kilpailuehdotus: Laituri 2020