Page 1

www.stdavidshallcardiff.co.uk/ics

2012/2013

Concert planner Cynmmuniwr cyngherddau Wednesday 3 October 2012/Mercher 3 Hydref 2012 | 7:30pm 07 ST PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA Dmitriev/Sitkovetsky Vaughan-Williams/Tchaikovsky/Rachmaninov Wednesday 17 October 2012/Mercher 17 Hydref 2012 | 7:30pm 08 ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS: Joshua Bell Beethoven /Bruch/Mendelssohn Wednesday 24 October 2012/Mercher 24 Hydref 2012 | 7:30pm STEVE REICH’S DRUMMING: The Colin Currie Group with Synergy Vocals

10 MozartI/Beethoven/Dvorák ˆ

Friday 16 November 2012/Gwener 16 Tachwedd 2012 | 7:30pm ORCHESTRA AND CHORUS OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA A CHORWS OPERA CENEDLAETHOL CYMRU:Poppen/Watts/Flavin/Tortise/Davies

11 Henze/Mozart

Wednesday 5 December 2012/Mercher 5 Rhagfyr 2012 | 7:30pm THE SIXTEEN: Harry Christophers

12 Christmas A Capella

Friday 18 January 2013/Gwener 18 Ionawr 2013 | 7:30pm ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU: Koenigs/Adams/Breedt

13 Zemlinsky/Berg/Mahler

Wednesday 13 February 2013/Mercher 13 Chwefror 2013 | 7:30pm 14 PHILHARMONIA ORCHESTRA: Gardner/Fray Beethoven/Tchaikovsky Friday 22 March 2013/Gwener 22 Mawrth 2013 | 7:30pm CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA Nelsons/Lewis

15

PHOTO/LLUN: LISA MARIE MAZZUCCO

Thursday 8 November 2012/Iau 8 Tachwedd 2012 | 7:30pm PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA: Forster/Tchetuev

09

Wagner/Mozart/Beethoven

Wednesday 17 April 2013/Mercher 17 Ebril 2013 | 7:30pm 16 CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA Belohlávek/Špacek Dvorák/Mendelssohn/Smetana ˆ

Friday 26 April 2013/Gwener 26 Ebril 2013 | 7:30pm ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU: Koenigs Wednesday 8 May 2013/Mercher 8 Mai 2013 | 7:30pm PHILHARMONIA ORCHESTRA Davis/de la Salle

17 Wagner/Stravinsky 18

Elgar/Mozart/Vaughan-Williams

International C O N C E R T

S E R I E S

Box Office / Swyddfa Docynnau

029 2087 8444 The National Concert Hall of Wales is owned, managed and funded by Cardiff Council. St David’s Hall is supported by the Arts Council of Wales.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Sir Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Noddir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

www.stdavidshallcardiff.co.uk

C Y F R E S O G Y N G H E R D D A U

Rhyngwladol


www.stdavidshallcardiff.co.uk/ics

2012/2013

Concert planner Cynmmuniwr cyngherddau Wednesday 3 October 2012/Mercher 3 Hydref 2012 | 7:30pm 07 ST PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA Dmitriev/Sitkovetsky Vaughan-Williams/Tchaikovsky/Rachmaninov Wednesday 17 October 2012/Mercher 17 Hydref 2012 | 7:30pm 08 ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS: Joshua Bell Beethoven /Bruch/Mendelssohn Wednesday 24 October 2012/Mercher 24 Hydref 2012 | 7:30pm STEVE REICH’S DRUMMING: The Colin Currie Group with Synergy Vocals

10 MozartI/Beethoven/Dvorák ˆ

Friday 16 November 2012/Gwener 16 Tachwedd 2012 | 7:30pm ORCHESTRA AND CHORUS OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA A CHORWS OPERA CENEDLAETHOL CYMRU:Poppen/Watts/Flavin/Tortise/Davies

11 Henze/Mozart

Wednesday 5 December 2012/Mercher 5 Rhagfyr 2012 | 7:30pm THE SIXTEEN: Harry Christophers

12 Christmas A Capella

Friday 18 January 2013/Gwener 18 Ionawr 2013 | 7:30pm ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU: Koenigs/Adams/Breedt

13 Zemlinsky/Berg/Mahler

Wednesday 13 February 2013/Mercher 13 Chwefror 2013 | 7:30pm 14 PHILHARMONIA ORCHESTRA: Gardner/Fray Beethoven/Tchaikovsky Friday 22 March 2013/Gwener 22 Mawrth 2013 | 7:30pm CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA Nelsons/Lewis

15

PHOTO/LLUN: LISA MARIE MAZZUCCO

Thursday 8 November 2012/Iau 8 Tachwedd 2012 | 7:30pm PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA: Forster/Tchetuev

09

Wagner/Mozart/Beethoven

Wednesday 17 April 2013/Mercher 17 Ebril 2013 | 7:30pm 16 CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA Belohlávek/Špacek Dvorák/Mendelssohn/Smetana ˆ

Friday 26 April 2013/Gwener 26 Ebril 2013 | 7:30pm ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA/CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU: Koenigs Wednesday 8 May 2013/Mercher 8 Mai 2013 | 7:30pm PHILHARMONIA ORCHESTRA Davis/de la Salle

17 Wagner/Stravinsky 18

Elgar/Mozart/Vaughan-Williams

International C O N C E R T

S E R I E S

Box Office / Swyddfa Docynnau

029 2087 8444 The National Concert Hall of Wales is owned, managed and funded by Cardiff Council. St David’s Hall is supported by the Arts Council of Wales.

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn eiddo Cyngor Sir Caerdydd sy’n ei rheoli a’i hariannu. Noddir Neuadd Dewi Sant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

www.stdavidshallcardiff.co.uk

C Y F R E S O G Y N G H E R D D A U

Rhyngwladol


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Gwefr, Torri Tir Newydd, Trwy’r Gwledydd!

Inspiring, Innovative, International!

Mae cyngerdd cerddorfaol yn brofiad dihafal. Pan ddaw arweinydd, unawdydd a phedwar ugain o chwaraaewyr at ei gilydd, yn amlach na heb mae’n brofiad untro, a glywir unwaith, ddwywaith neu deirgwaith ar y mwyaf, sy’n creuteimlad gwych o achlysur a gwefr. Dewch I brofir yma drosoch eich hun yn y deg cyngerdd y tymor yma, yn rhoi llwyfan I rai o’n harweinwyr, ein hunawdwyr a’n cerddorfeydd blaenllaw.

An orchestral concert is a unique experience. When a conductor, soloist and eighty players come together, it is often a one-off experience, heard once, twice or three times at the most, creating a wonderful sense of occasion. Experience this magic for yourself in this season’s concerts, featuring some of the leading conductors, soloists and orchestras.

Highlights: BELL AND THE ACADEMY Dyma un o'r partneriaethau cerddorol newydd mwyaf cyffrous, ac mae'n dod i Neuadd Dewi Sant. Bydd y feiolinydd byd-enwog Joshua Bell, sydd bellach yn gyfarwyddwr Academy of St Martin in the Fields yn perfformio. HYPNOTIC DRUMS Ymlaciwch i gyffro un o glasuron y byd offerynnau taro cyfoes: Drumming gan Steve Reich, wedi'i berfformio gan Colin Currie Group gyda Synergy Vocals. O ISLAWR YR OPERA I'R LLWYFANE Tair cyngerdd gan Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Noson o requiemau, ymweliad i finde siècle Vienna, Defod y Gwanwyn Stravinsky yn 100 oed a drama gerddorol wych Wagner ddau gan mlynedd ar ôl iddo gael ei eni. UNAWDWYR URDDASOL Cyngherddau piano gan David Fray, Paul Lewis, Lise de la Salle ac Igor Tchetuev. Concertos ffidil gan Joshua

02

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Bell, David Adams, Josef Špacek ac Alexander Sitkovetsky. GREAT BRITS Cyfarwyddir yr Opera Ffilharmonig gan Andrew Davis ac Edward Gardner, gan gyflwyno clasuron o Brydain a champweithiau rhamantus. THE SIXTEEN AT CHRISTMAS Cerddoriaeth dymhorol o gyfnod y Dadeni hyd at y presennol gan The Sixteen. CERDDORFEYDD O DRAMOR Tair cerddorfa ryngwladol yn cyflwyno: rhapsodïau Bohemaidd gan Gerddorfa Ffilharmonig y Weriniaeth Tsiec a Cherddorfa Symffoni Prâg ac ysblander eithriadol Cerddorfa Symffoni Petrograd. CERDDORIAETH I BAWB O BOB OED Mwynhewch y cyngherddau hyn â'r teulu cyfan. Ar gyfer pob oedolyn sy'n talu pris llawn, gall un plentyn ddod am ddim (gall plant eraill ddod am £5.00 yr un).

Highlights: BELL AND THE ACADEMY One of the most eagerly anticipated new musical partnerships reaches St David’s Hall: American superstar violinist Joshua Bell, now director of the Academy of St Martin in the Fields. HYPNOTIC DRUMS Chill and thrill to one of the great contemporary percussion classics: Steve Reich’s Drumming, performed by the Colin Currie Group with Synergy Vocals. FROM THE THEATRE TO THE CONCERT HALL Three concerts by the Orchestra of Welsh National Opera. A night of requiems, a visit to fin de siècle Vienna, Stravinsky’s Rite of Spring at 100 and epic music drama from Wagner on the anniversary of his bicentenary. SCINTILLATING SOLOISTS Piano concertos from David Fray, Paul Lewis, Lise de la Salle and Igor

Tchetuev. Violin concertos from Joshua Bell, David Adams, Josef Špacek and Alexander Sitkovetsky. GREAT BRITS Andrew Davis and Edward Gardner direct the Philharmonia Orchestra in British classics and romantic masterworks. THE SIXTEEN AT CHRISTMAS Seasonal music stretching back to the Renaissance and forward to the present from The Sixteen. OVERSEAS ORCHESTRAS Three great visiting international orchestras: Bohemian rhapsodies from the Czech Philharmonic Orchestra and Prague Symphony Orchestra and Slavic splendour from the St Petersburg Symphony Orchestra. MUSIC FOR ALL AGES Enjoy these concerts with all the family. For every full-paying adult, one child can attend free-of-charge (additional children can attend for just £5.00 each).

03


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Gwefr, Torri Tir Newydd, Trwy’r Gwledydd!

Inspiring, Innovative, International!

Mae cyngerdd cerddorfaol yn brofiad dihafal. Pan ddaw arweinydd, unawdydd a phedwar ugain o chwaraaewyr at ei gilydd, yn amlach na heb mae’n brofiad untro, a glywir unwaith, ddwywaith neu deirgwaith ar y mwyaf, sy’n creuteimlad gwych o achlysur a gwefr. Dewch I brofir yma drosoch eich hun yn y deg cyngerdd y tymor yma, yn rhoi llwyfan I rai o’n harweinwyr, ein hunawdwyr a’n cerddorfeydd blaenllaw.

An orchestral concert is a unique experience. When a conductor, soloist and eighty players come together, it is often a one-off experience, heard once, twice or three times at the most, creating a wonderful sense of occasion. Experience this magic for yourself in this season’s concerts, featuring some of the leading conductors, soloists and orchestras.

Highlights: BELL AND THE ACADEMY Dyma un o'r partneriaethau cerddorol newydd mwyaf cyffrous, ac mae'n dod i Neuadd Dewi Sant. Bydd y feiolinydd byd-enwog Joshua Bell, sydd bellach yn gyfarwyddwr Academy of St Martin in the Fields yn perfformio. HYPNOTIC DRUMS Ymlaciwch i gyffro un o glasuron y byd offerynnau taro cyfoes: Drumming gan Steve Reich, wedi'i berfformio gan Colin Currie Group gyda Synergy Vocals. O ISLAWR YR OPERA I'R LLWYFANE Tair cyngerdd gan Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Noson o requiemau, ymweliad i finde siècle Vienna, Defod y Gwanwyn Stravinsky yn 100 oed a drama gerddorol wych Wagner ddau gan mlynedd ar ôl iddo gael ei eni. UNAWDWYR URDDASOL Cyngherddau piano gan David Fray, Paul Lewis, Lise de la Salle ac Igor Tchetuev. Concertos ffidil gan Joshua

02

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Bell, David Adams, Josef Špacek ac Alexander Sitkovetsky. GREAT BRITS Cyfarwyddir yr Opera Ffilharmonig gan Andrew Davis ac Edward Gardner, gan gyflwyno clasuron o Brydain a champweithiau rhamantus. THE SIXTEEN AT CHRISTMAS Cerddoriaeth dymhorol o gyfnod y Dadeni hyd at y presennol gan The Sixteen. CERDDORFEYDD O DRAMOR Tair cerddorfa ryngwladol yn cyflwyno: rhapsodïau Bohemaidd gan Gerddorfa Ffilharmonig y Weriniaeth Tsiec a Cherddorfa Symffoni Prâg ac ysblander eithriadol Cerddorfa Symffoni Petrograd. CERDDORIAETH I BAWB O BOB OED Mwynhewch y cyngherddau hyn â'r teulu cyfan. Ar gyfer pob oedolyn sy'n talu pris llawn, gall un plentyn ddod am ddim (gall plant eraill ddod am £5.00 yr un).

Highlights: BELL AND THE ACADEMY One of the most eagerly anticipated new musical partnerships reaches St David’s Hall: American superstar violinist Joshua Bell, now director of the Academy of St Martin in the Fields. HYPNOTIC DRUMS Chill and thrill to one of the great contemporary percussion classics: Steve Reich’s Drumming, performed by the Colin Currie Group with Synergy Vocals. FROM THE THEATRE TO THE CONCERT HALL Three concerts by the Orchestra of Welsh National Opera. A night of requiems, a visit to fin de siècle Vienna, Stravinsky’s Rite of Spring at 100 and epic music drama from Wagner on the anniversary of his bicentenary. SCINTILLATING SOLOISTS Piano concertos from David Fray, Paul Lewis, Lise de la Salle and Igor

Tchetuev. Violin concertos from Joshua Bell, David Adams, Josef Špacek and Alexander Sitkovetsky. GREAT BRITS Andrew Davis and Edward Gardner direct the Philharmonia Orchestra in British classics and romantic masterworks. THE SIXTEEN AT CHRISTMAS Seasonal music stretching back to the Renaissance and forward to the present from The Sixteen. OVERSEAS ORCHESTRAS Three great visiting international orchestras: Bohemian rhapsodies from the Czech Philharmonic Orchestra and Prague Symphony Orchestra and Slavic splendour from the St Petersburg Symphony Orchestra. MUSIC FOR ALL AGES Enjoy these concerts with all the family. For every full-paying adult, one child can attend free-of-charge (additional children can attend for just £5.00 each).

03


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Tanysgrifiwch i’n Pecynnau Cyngherddau ni’n Awr

Subscribe Now to our Concert Packages

MANTEISION CODI PECYN:

• You can save up to 20% on your tickets and, if you book now, you can pay over six months (interest free), making your money go even further • First Choice of Seats for all our featured concerts this year • A Subscribers Discount Card • Buy additional tickets now, or nearer the time, for friends and family at your subscription discount rate • Buy your programmes in advance and get a discount - £3.00 in advance, £3.50 on the day

• Gallwch arbed hyd at 20% ar eich tocynnau ac, o’u codi nhw’n awr, fe gewch chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gyda gwneud i’ch arian fynd ymhellach fyth. • Y Dewis Cyntaf o Seddi i’r holl gyngherddau sydd gennym ar fynd eleni. • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr • Codi tocynnau dros ben yn awr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt - £3.00 ymlaen llaw, £3.50 ar y diwrnod.

BENEFITS OF BOOKING A PACKAGE:

BENEFITS OF BOOKING ALL 10 CONCERTS: CODI TOCYNNAU I BOB UN O’R DEG CYNGERDD A CHAEL: • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor • Eich dau ddewis gyngerdd awr ginio am ddim • Cerdyn disgownt sy'n rhoi gostyngiad o 10% ar frechdanau, cacenni a diodydd poeth yn Art Café Celf a Bar L3. DYDDIADAU ARCHEBU:

BOOKING DATES:

Y math o archeb

Dyddiad dechrau derbyn archebion

Type of booking

Date when booking opens

Codi Tanysgrifiad (Y Cyngherddau Ill 10) (Post yn unig)

Mawrth 8 Mai 2012

Subscription Booking (All 10 Concerts) (Postal only)

Tuesday 8 May 2012

Codi Tanysgrifiad (4-8/10 o Gyngherddau) (Post yn unig) Iau 10 Mai 2012

Subscription Booking (4-8/10 Concerts) (Postal only)

Thursday 10 May 2012

Codi Tocynnau i Gyngherddau Sengl (Cyfeillion)

Llun 14 Mai 2012

Booking for Single Concerts (Friends)

Monday 14 May 2012

Dechrau’r Cyfnod Codi Tocynnau Grw ˆ piau

Iau 17 Mai 2012

Group Booking Opens

Thursday 17 May 2012

Codi Tocynnau i Gyngherddau Sengl (y Cyhoedd)

Gwener 18 Mai 2012

Booking for Single Concerts (General Public)

Friday 18 May 2012

Rhif Ffôn Gr w ˆ p: 029 2087 8443 Byddwn yn nodi ceisiadau am seddau penodol, ond does dim dal y byddan nhw ar gael felly doeth o beth ydi cadw lle’n fuan. Os oes arnoch chi eisiau eistedd gyda’ch ffrindiau, rhowch yr archebion i gyd yn yr un amlen.

04

• An invitation to our party on the opening night of the season • Two free lunchtime concerts of your choice • A discount card entitling you to 10% off sandwiches, cakes and hot drinks in Art Cafe Celf and L3 Bar.

Group Telephone Number: 029 2087 8443 We will note requests for specific seats, but allocation is subject to availability so early booking is advisable. If you wish to sit with friends, please include all orders in the same envelope.

05


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Tanysgrifiwch i’n Pecynnau Cyngherddau ni’n Awr

Subscribe Now to our Concert Packages

MANTEISION CODI PECYN:

• You can save up to 20% on your tickets and, if you book now, you can pay over six months (interest free), making your money go even further • First Choice of Seats for all our featured concerts this year • A Subscribers Discount Card • Buy additional tickets now, or nearer the time, for friends and family at your subscription discount rate • Buy your programmes in advance and get a discount - £3.00 in advance, £3.50 on the day

• Gallwch arbed hyd at 20% ar eich tocynnau ac, o’u codi nhw’n awr, fe gewch chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gyda gwneud i’ch arian fynd ymhellach fyth. • Y Dewis Cyntaf o Seddi i’r holl gyngherddau sydd gennym ar fynd eleni. • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr • Codi tocynnau dros ben yn awr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt - £3.00 ymlaen llaw, £3.50 ar y diwrnod.

BENEFITS OF BOOKING A PACKAGE:

BENEFITS OF BOOKING ALL 10 CONCERTS: CODI TOCYNNAU I BOB UN O’R DEG CYNGERDD A CHAEL: • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor • Eich dau ddewis gyngerdd awr ginio am ddim • Cerdyn disgownt sy'n rhoi gostyngiad o 10% ar frechdanau, cacenni a diodydd poeth yn Art Café Celf a Bar L3. DYDDIADAU ARCHEBU:

BOOKING DATES:

Y math o archeb

Dyddiad dechrau derbyn archebion

Type of booking

Date when booking opens

Codi Tanysgrifiad (Y Cyngherddau Ill 10) (Post yn unig)

Mawrth 8 Mai 2012

Subscription Booking (All 10 Concerts) (Postal only)

Tuesday 8 May 2012

Codi Tanysgrifiad (4-8/10 o Gyngherddau) (Post yn unig) Iau 10 Mai 2012

Subscription Booking (4-8/10 Concerts) (Postal only)

Thursday 10 May 2012

Codi Tocynnau i Gyngherddau Sengl (Cyfeillion)

Llun 14 Mai 2012

Booking for Single Concerts (Friends)

Monday 14 May 2012

Dechrau’r Cyfnod Codi Tocynnau Grw ˆ piau

Iau 17 Mai 2012

Group Booking Opens

Thursday 17 May 2012

Codi Tocynnau i Gyngherddau Sengl (y Cyhoedd)

Gwener 18 Mai 2012

Booking for Single Concerts (General Public)

Friday 18 May 2012

Rhif Ffôn Gr w ˆ p: 029 2087 8443 Byddwn yn nodi ceisiadau am seddau penodol, ond does dim dal y byddan nhw ar gael felly doeth o beth ydi cadw lle’n fuan. Os oes arnoch chi eisiau eistedd gyda’ch ffrindiau, rhowch yr archebion i gyd yn yr un amlen.

04

• An invitation to our party on the opening night of the season • Two free lunchtime concerts of your choice • A discount card entitling you to 10% off sandwiches, cakes and hot drinks in Art Cafe Celf and L3 Bar.

Group Telephone Number: 029 2087 8443 We will note requests for specific seats, but allocation is subject to availability so early booking is advisable. If you wish to sit with friends, please include all orders in the same envelope.

05


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

ALEXANDER SITKOVETSKY

ALEXANDER DMITRIEV

Mercher 3 Hydref 2012 | Wednesday 3 October 2012

| 7:30pm

1

ST PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA Conductor Soloist Vaughan-Williams Tchaikovsky Rachmaninov

Alexander Dmitriev Alexander Sitkovetsky - Violin Fantasia on a Theme of Thomas Tallis Violin Concerto Symphony No 2

Dau gampwaith rhyfeddol o Rwsia ac un o glasuron Prydain: Teyrnged Vaughan Williams i gyfansoddwr o Oes y Tuduriaid, Thomas Tallis, o linynnau soniarus hyfryd Cerddorfa Symffoni Petrograd. A hithau'n un o gerddorfeydd gorau Rwsia, daw â chyffro a dyfnder i delynegiaeth deimladwy Ail Symffoni Rachmaninov a Concerto Ffidil Tchaikovsky - a berfformir yma gan un o feiolinwyr ifanc amlycaf Rwsia, Alexander Sitkovetsky. “Sitkovetsky has a terrific technique to be sure, but his confident, entirely natural musicianship, is what sets him apart from the crowd.” (THE GRAMOPHONE)

06

16’ 35’ 58’

Two great Russian romantic masterworks and a timeless British classic: Vaughan Williams’s tribute to Tudor composer, Thomas Tallis, from the rich sonorous strings of the St Petersburg Symphony Orchestra. One of Russia’s great orchestras, they bring that special Slavic intensity and depth to the heart-felt lyricism of Rachmaninov’s Second Symphony and Tchaikovksy’s Violin Concerto – played here by one of Russia’s most acclaimed young violinists, Alexander Sitkovetsky. “Sitkovetsky has a terrific technique to be sure, but his confident, entirely natural musicianship, is what sets him apart from the crowd.” (THE GRAMOPHONE)

07


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

ALEXANDER SITKOVETSKY

ALEXANDER DMITRIEV

Mercher 3 Hydref 2012 | Wednesday 3 October 2012

| 7:30pm

1

ST PETERSBURG SYMPHONY ORCHESTRA Conductor Soloist Vaughan-Williams Tchaikovsky Rachmaninov

Alexander Dmitriev Alexander Sitkovetsky - Violin Fantasia on a Theme of Thomas Tallis Violin Concerto Symphony No 2

Dau gampwaith rhyfeddol o Rwsia ac un o glasuron Prydain: Teyrnged Vaughan Williams i gyfansoddwr o Oes y Tuduriaid, Thomas Tallis, o linynnau soniarus hyfryd Cerddorfa Symffoni Petrograd. A hithau'n un o gerddorfeydd gorau Rwsia, daw â chyffro a dyfnder i delynegiaeth deimladwy Ail Symffoni Rachmaninov a Concerto Ffidil Tchaikovsky - a berfformir yma gan un o feiolinwyr ifanc amlycaf Rwsia, Alexander Sitkovetsky. “Sitkovetsky has a terrific technique to be sure, but his confident, entirely natural musicianship, is what sets him apart from the crowd.” (THE GRAMOPHONE)

06

16’ 35’ 58’

Two great Russian romantic masterworks and a timeless British classic: Vaughan Williams’s tribute to Tudor composer, Thomas Tallis, from the rich sonorous strings of the St Petersburg Symphony Orchestra. One of Russia’s great orchestras, they bring that special Slavic intensity and depth to the heart-felt lyricism of Rachmaninov’s Second Symphony and Tchaikovksy’s Violin Concerto – played here by one of Russia’s most acclaimed young violinists, Alexander Sitkovetsky. “Sitkovetsky has a terrific technique to be sure, but his confident, entirely natural musicianship, is what sets him apart from the crowd.” (THE GRAMOPHONE)

07


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

JOSHUA BELL | Eric Kabik

STEVE REICH | Photo/Llun: Jeffrey Harrmann

Mercher 17 Hydref 2012 | Wednesday 17 October 2012

| 7:30pm

2

Mercher 24 Hydref 2012 | Wednesday 24 October 2012 | 7:30pm

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS

STEVE REICH’S DRUMMING

Director / Violin Beethoven Bruch Mendelssohn

The Colin Currie Group with Synergy Vocals

Joshua Bell Symphony No 1 Scottish Fantasy Symphony No 3 Scottish

Yn 21 oed, cynhyrchodd Joshua Bell ei ddisg concerto gyntaf yn 1988 gydag Academy of St Martin in the Fields dan ei sefydlydd, Syr Neville Marriner. Bedair blynedd ar hugain yn ddiweddarach mae'n dychwelyd fel ei gyfarwyddwr cerddorol newydd mewn cerddoriaeth sy'n amrywio o Symffoni Cyntaf heriol Beethoven drwy diroedd gogledd Symffoni Albanaidd Mendelssohn a Ffantasi Albanaidd Bruch â'i ddylanwad gwerin. “Joshua Bell is the greatest American violinist active today” (THE BOSTON HERALD)

27’ 30’ 38’

Twenty-one year old Joshua Bell made his first concerto disc in 1988 with the Academy of St Martin in the Fields under its founder, Sir Neville Marriner. Now, twenty-four years later, he’s back again as their new music director in music ranging from the young Beethoven’s defiant First Symphony through to the northern landscapes of Mendelssohn’s Scottish Symphony and the folkinfluenced Scottish Fantasy by Bruch. “Joshua Bell is the greatest American violinist active today” (THE BOSTON HERALD)

Teithiodd y minimalydd enwog o Efrog Newydd, Steve Reich, i Affrica i astudio technegau drymio traddodiadol gyda'r meistr drymio, Gideon Alorwoyie. O hyn y deilliodd Drumming: taith 90 munud a wnaeth, drwy offerynnau taro a lleisiau merched, newid perthynas cerddoriaeth y Gorllewin â rhythm pan gafodd ei pherfformio'n gyntaf yn 1971. Gan symud o ddrymiau i gyseinedd disglair glockenspielau a marimbas a lleisiau, mae Drumming yn brofiad cyntefig ac adfywiol sy'n ysgogi'r meddwl a'r corff. Peidiwch â cholli allan!

All seats • Package discounts available! See page 24. • Disgowntiau pecynnau ar gael! Gweler tudalen 24.

08

£16.50

3

Legendary New York minimalist Steve Reich travelled to Africa to study traditional drumming techniques with master-drummer Gideon Alorwoyie. The result was Drumming: a 90-minute journey for percussion and female voices that, at the time of its 1971 premiere, redefined Western music’s relationship with rhythm. Moving from drums through the glowing resonance of glockenspiels and marimbas and voices, Drumming is a primeval and uplifting experience engaging both mind and body. Unmissable.

Concessions

£14.50

NB This concert is not part of the International Concert Series packages. £2 off for disabled people (plus one companion), claimants, Max cardholders and Friends of St David's Hall.

09


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

JOSHUA BELL | Eric Kabik

STEVE REICH | Photo/Llun: Jeffrey Harrmann

Mercher 17 Hydref 2012 | Wednesday 17 October 2012

| 7:30pm

2

Mercher 24 Hydref 2012 | Wednesday 24 October 2012 | 7:30pm

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS

STEVE REICH’S DRUMMING

Director / Violin Beethoven Bruch Mendelssohn

The Colin Currie Group with Synergy Vocals

Joshua Bell Symphony No 1 Scottish Fantasy Symphony No 3 Scottish

Yn 21 oed, cynhyrchodd Joshua Bell ei ddisg concerto gyntaf yn 1988 gydag Academy of St Martin in the Fields dan ei sefydlydd, Syr Neville Marriner. Bedair blynedd ar hugain yn ddiweddarach mae'n dychwelyd fel ei gyfarwyddwr cerddorol newydd mewn cerddoriaeth sy'n amrywio o Symffoni Cyntaf heriol Beethoven drwy diroedd gogledd Symffoni Albanaidd Mendelssohn a Ffantasi Albanaidd Bruch â'i ddylanwad gwerin. “Joshua Bell is the greatest American violinist active today” (THE BOSTON HERALD)

27’ 30’ 38’

Twenty-one year old Joshua Bell made his first concerto disc in 1988 with the Academy of St Martin in the Fields under its founder, Sir Neville Marriner. Now, twenty-four years later, he’s back again as their new music director in music ranging from the young Beethoven’s defiant First Symphony through to the northern landscapes of Mendelssohn’s Scottish Symphony and the folkinfluenced Scottish Fantasy by Bruch. “Joshua Bell is the greatest American violinist active today” (THE BOSTON HERALD)

Teithiodd y minimalydd enwog o Efrog Newydd, Steve Reich, i Affrica i astudio technegau drymio traddodiadol gyda'r meistr drymio, Gideon Alorwoyie. O hyn y deilliodd Drumming: taith 90 munud a wnaeth, drwy offerynnau taro a lleisiau merched, newid perthynas cerddoriaeth y Gorllewin â rhythm pan gafodd ei pherfformio'n gyntaf yn 1971. Gan symud o ddrymiau i gyseinedd disglair glockenspielau a marimbas a lleisiau, mae Drumming yn brofiad cyntefig ac adfywiol sy'n ysgogi'r meddwl a'r corff. Peidiwch â cholli allan!

All seats • Package discounts available! See page 24. • Disgowntiau pecynnau ar gael! Gweler tudalen 24.

08

£16.50

3

Legendary New York minimalist Steve Reich travelled to Africa to study traditional drumming techniques with master-drummer Gideon Alorwoyie. The result was Drumming: a 90-minute journey for percussion and female voices that, at the time of its 1971 premiere, redefined Western music’s relationship with rhythm. Moving from drums through the glowing resonance of glockenspiels and marimbas and voices, Drumming is a primeval and uplifting experience engaging both mind and body. Unmissable.

Concessions

£14.50

NB This concert is not part of the International Concert Series packages. £2 off for disabled people (plus one companion), claimants, Max cardholders and Friends of St David's Hall.

09


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

HEIKO MATTHIAS FORSTER

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA

ORCHESTRA WNO | Photo/Llun: Brian Tarr

Iau 8 Tachwedd 2012 | Thursday 8 November 2012

| 7:30pm

4

Heiko Matthias Forster Igor Tchetuev - Piano Overture, Don Giovanni Piano Concerto No 4 Symphony No 8

5’ 35’ 38’

The unique instrumental colours of the Prague Symphony Orchestra make their performances of Dvorák as authentically Czech as the Moldau or Prague’s Town Square. They return to St David’s Hall with conductor Heiko Matthias Forster in the drama of Mozart, the genial good humour of Dvorák’s Eighth Symphony and the intimate tranquillity of Beethoven’s Fourth Piano Concerto, with Ukrainian rising star pianist Igor Tchetuev. “Igor Tchetuev … reminded us that the golden age of Soviet pianism is still alive and well, in the hands of its latter-day products.” (THE INDEPENDENT) ˆ

ˆ

Nid oes unrhyw beth sy'n cyfleu'r Weriniaeth Tsiec yn fwy na phlethwaith offerynnol unigryw Cerddorfa Symffoni Prâg wrth iddi berfformio Dvorák. Maent yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant gyda’r arweinydd Heiko Matthias Forster yn nrama Mozart, hiwmor da Wythfed Symffoni Dvorák a thawelwch clos Pedwerydd Concerto Piano Beethoven, gyda'r pianydd disglair o'r Wcrain, Igor Tchetuev. “Igor Tchetuev … reminded us that the golden age of Soviet pianism is still alive and well, in the hands of its latter-day products.”products.” (THE INDEPENDENT)

5

ORCHESTRA AND CHORUS OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA A CHORWS OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA Conductor Soloist Mozart Beethoven Dvorˆák

Gwener 16 Tachwedd 2012 | Friday 16 November 2012 | 7:30pm

Conductor

Christoph Poppen

Soloists

Elizabeth Watts - Sporano, Máire Flavin - Mezzo soprano Andrew Tortise - Tenor, Neal Davies - Bass Simon Phillippo - Piano, Dean Wright - Trumpet

Mozart

Masonic Funeral Music

6’

Henze

Movements from Requiem Introitus - Agnus Dei - Sanctus

35’

Mozart

Requiem

50’

Mae gan Requiem Mozart holl elfennau ffantasi Gothig. Fe'i comisiynwyd gan ddyn diarth dirgel, a chyfansoddwyd rhannau ohono gan Mozart ar ei wely angau. Yn llawn pathos, angerdd a mawredd arallfydol, mae'n un o'i ddarnau mwyaf poblogaidd, a glywir wrth urddas tawel Cerddoriaeth Angladd y Seiri Rhyddion a symudiadau o ddarn offerynnol Hans Werner Henze, Requiem: "concertos ysbrydol" ar gyfer trymped unigol, y piano a cherddorfa.

Mozart’s Requiem has all the elements of Gothic fantasy ranging from its commission by a mysterious stranger through to its composition on Mozart’s deathbed. Shot through with pathos, passion and an other-worldly monumental grandeur, it is one of his most popular works, heard here next to the quiet dignity of his Masonic Funeral Music and movements from Hans Werner Henze’s instrumental Requiem: “spiritual concertos” for solo trumpet, piano and orchestra.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

ˆ

ˆ

ˆ

10

11


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

HEIKO MATTHIAS FORSTER

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA

ORCHESTRA WNO | Photo/Llun: Brian Tarr

Iau 8 Tachwedd 2012 | Thursday 8 November 2012

| 7:30pm

4

Heiko Matthias Forster Igor Tchetuev - Piano Overture, Don Giovanni Piano Concerto No 4 Symphony No 8

5’ 35’ 38’

The unique instrumental colours of the Prague Symphony Orchestra make their performances of Dvorák as authentically Czech as the Moldau or Prague’s Town Square. They return to St David’s Hall with conductor Heiko Matthias Forster in the drama of Mozart, the genial good humour of Dvorák’s Eighth Symphony and the intimate tranquillity of Beethoven’s Fourth Piano Concerto, with Ukrainian rising star pianist Igor Tchetuev. “Igor Tchetuev … reminded us that the golden age of Soviet pianism is still alive and well, in the hands of its latter-day products.” (THE INDEPENDENT) ˆ

ˆ

Nid oes unrhyw beth sy'n cyfleu'r Weriniaeth Tsiec yn fwy na phlethwaith offerynnol unigryw Cerddorfa Symffoni Prâg wrth iddi berfformio Dvorák. Maent yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant gyda’r arweinydd Heiko Matthias Forster yn nrama Mozart, hiwmor da Wythfed Symffoni Dvorák a thawelwch clos Pedwerydd Concerto Piano Beethoven, gyda'r pianydd disglair o'r Wcrain, Igor Tchetuev. “Igor Tchetuev … reminded us that the golden age of Soviet pianism is still alive and well, in the hands of its latter-day products.”products.” (THE INDEPENDENT)

5

ORCHESTRA AND CHORUS OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA A CHORWS OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA Conductor Soloist Mozart Beethoven Dvorˆák

Gwener 16 Tachwedd 2012 | Friday 16 November 2012 | 7:30pm

Conductor

Christoph Poppen

Soloists

Elizabeth Watts - Sporano, Máire Flavin - Mezzo soprano Andrew Tortise - Tenor, Neal Davies - Bass Simon Phillippo - Piano, Dean Wright - Trumpet

Mozart

Masonic Funeral Music

6’

Henze

Movements from Requiem Introitus - Agnus Dei - Sanctus

35’

Mozart

Requiem

50’

Mae gan Requiem Mozart holl elfennau ffantasi Gothig. Fe'i comisiynwyd gan ddyn diarth dirgel, a chyfansoddwyd rhannau ohono gan Mozart ar ei wely angau. Yn llawn pathos, angerdd a mawredd arallfydol, mae'n un o'i ddarnau mwyaf poblogaidd, a glywir wrth urddas tawel Cerddoriaeth Angladd y Seiri Rhyddion a symudiadau o ddarn offerynnol Hans Werner Henze, Requiem: "concertos ysbrydol" ar gyfer trymped unigol, y piano a cherddorfa.

Mozart’s Requiem has all the elements of Gothic fantasy ranging from its commission by a mysterious stranger through to its composition on Mozart’s deathbed. Shot through with pathos, passion and an other-worldly monumental grandeur, it is one of his most popular works, heard here next to the quiet dignity of his Masonic Funeral Music and movements from Hans Werner Henze’s instrumental Requiem: “spiritual concertos” for solo trumpet, piano and orchestra.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

ˆ

ˆ

ˆ

10

11


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

THE SIXTEEN

LOTHAR KOENIGS | Photo/Llun: Brian Tarr

Mercher 5 Rhagfyr 2012 | Wednesday 5 December 2012

| 7:30pm

6

7

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

THE SIXTEEN Conductor - Harry Christophers Christmas A Capella This is the Truth sent from above Praeter rerum seriem Rocking Lullaby, my sweet little baby Sing Lullaby Nesciens Mater Remember, O thou man

Coventry Carol Remember, O thou man O Virgo prudentissima A Spotless Rose There is no rose Lully, lulla, thou little tiny child Wexford Carol Magnificat “Praeter rerum seriem”

Bydd The Sixteen a'u harweinydd Harry Christopers yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant gyda cherddoriaeth sy'n amrywio o'r Dadeni hyd heddiw, o'r Iseldiroedd i'r Iwerddon, gan gyfleu nid yn unig urddas ˆ yl ond hefyd ei ac ysblander yr W symlrwydd cartrefol: “…as close to perfection as it is possible to be”

The Sixteen and their conductor Harry Christophers return to St David’s Hall with music ranging from the Renaissance to modern times, from the Netherlands to Ireland, conveying not only the pomp and splendour of the nativity but also its homely simplicity: “…as close to perfection as it is possible to be”

(THE YORK PRESS)

(THE YORK PRESS)

All seats

Gwener 18 Ionawr 2013 | Friday 18 January 2013 | 7:30pm

£16.50

Concessions

Conductor Mezzo Soprano Soloist Zemlinsky Berg Alma Mahler Gustav Mahler

£14.50

NB This concert is not part of the International Concert Series packages. £2 off for disabled people (plus one companion), claimants, Max cardholders and Friends of St David's Hall.

Lothar Koenigs Michelle Breedt David Adams - Violin Maeterlinck Lieder Violin Concerto Four Songs for Middle Voice Adagio from the Symphony No.10

17’ 28’ 14’ 25’

Cerddoriaeth o gorrach byrlymus fin de siècle dechrau'r ugeinfed ganrif o Fienna. Ceir yma ganeuon gan Alexander Zemlinsky a'i gariad ifanc, Alma Mahler, ynghyd â thestament olaf ei gŵr diweddarach: Degfed Symffoni Gustav Mahler. A requiem offerynnol ar gyfer merch Alma, Manon Gropius, a fu farw'n ddeunaw oed, yn Concerto Ffidil Alban Berg. Fe'i disgrifiwyd gan y Britten ifanc fel "dirdynnol". Mae’r cyngerdd hwn, sy’n dathlu bywyd Alma Mahler, yn rhan o dymor Eneidiau Rhydd Opera Cenedlaethol Cymru.

Music from the smouldering fin de siècle cauldron of early twentieth century Vienna: songs from Alexander Zemlinsky and his youthful sweetheart, Alma Mahler, heard alongside the final testament of her later husband: Gustav Mahler’s Tenth Symphony. And an instrumental requiem for Alma’s daughter, Manon Gropius, who died at the age of just eighteen, in Alban Berg’s Violin Concerto, whose emotional impact was described by the young Britten as “just shattering”. This concert celebrating the life of Alma Mahler is part of WNO’s Free Spirits season.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

12

13


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

THE SIXTEEN

LOTHAR KOENIGS | Photo/Llun: Brian Tarr

Mercher 5 Rhagfyr 2012 | Wednesday 5 December 2012

| 7:30pm

6

7

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

THE SIXTEEN Conductor - Harry Christophers Christmas A Capella This is the Truth sent from above Praeter rerum seriem Rocking Lullaby, my sweet little baby Sing Lullaby Nesciens Mater Remember, O thou man

Coventry Carol Remember, O thou man O Virgo prudentissima A Spotless Rose There is no rose Lully, lulla, thou little tiny child Wexford Carol Magnificat “Praeter rerum seriem”

Bydd The Sixteen a'u harweinydd Harry Christopers yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant gyda cherddoriaeth sy'n amrywio o'r Dadeni hyd heddiw, o'r Iseldiroedd i'r Iwerddon, gan gyfleu nid yn unig urddas ˆ yl ond hefyd ei ac ysblander yr W symlrwydd cartrefol: “…as close to perfection as it is possible to be”

The Sixteen and their conductor Harry Christophers return to St David’s Hall with music ranging from the Renaissance to modern times, from the Netherlands to Ireland, conveying not only the pomp and splendour of the nativity but also its homely simplicity: “…as close to perfection as it is possible to be”

(THE YORK PRESS)

(THE YORK PRESS)

All seats

Gwener 18 Ionawr 2013 | Friday 18 January 2013 | 7:30pm

£16.50

Concessions

Conductor Mezzo Soprano Soloist Zemlinsky Berg Alma Mahler Gustav Mahler

£14.50

NB This concert is not part of the International Concert Series packages. £2 off for disabled people (plus one companion), claimants, Max cardholders and Friends of St David's Hall.

Lothar Koenigs Michelle Breedt David Adams - Violin Maeterlinck Lieder Violin Concerto Four Songs for Middle Voice Adagio from the Symphony No.10

17’ 28’ 14’ 25’

Cerddoriaeth o gorrach byrlymus fin de siècle dechrau'r ugeinfed ganrif o Fienna. Ceir yma ganeuon gan Alexander Zemlinsky a'i gariad ifanc, Alma Mahler, ynghyd â thestament olaf ei gŵr diweddarach: Degfed Symffoni Gustav Mahler. A requiem offerynnol ar gyfer merch Alma, Manon Gropius, a fu farw'n ddeunaw oed, yn Concerto Ffidil Alban Berg. Fe'i disgrifiwyd gan y Britten ifanc fel "dirdynnol". Mae’r cyngerdd hwn, sy’n dathlu bywyd Alma Mahler, yn rhan o dymor Eneidiau Rhydd Opera Cenedlaethol Cymru.

Music from the smouldering fin de siècle cauldron of early twentieth century Vienna: songs from Alexander Zemlinsky and his youthful sweetheart, Alma Mahler, heard alongside the final testament of her later husband: Gustav Mahler’s Tenth Symphony. And an instrumental requiem for Alma’s daughter, Manon Gropius, who died at the age of just eighteen, in Alban Berg’s Violin Concerto, whose emotional impact was described by the young Britten as “just shattering”. This concert celebrating the life of Alma Mahler is part of WNO’s Free Spirits season.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

12

13


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

DAVID FRAY | Photo/Llun: Ida Sumyo

PAUL LEWIS | Photo/Llun: Josep Molina

Mercher 13 Chwefror 2013 | Wednesday 13 February 2013

8

Gwener 22 Mawrth 2013 | Friday 22 March 2013 | 7:30pm

9

PHILHARMONIA ORCHESTRA

CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA

Conductor Soloist Beethoven Beethoven Tchaikovsky

Conductor Soloist Wagner Mozart Beethoven

Edward Gardner David Fray - Piano Overture, Fidelio Piano Concerto No 3 Symphony No 4

Cerddoriaeth sy'n llawn brwydr galed sydd yn y pen draw'n goresgyn yr her: mae Edward Gardner a'r Gerddorfa Ffilharmonig yn perfformio'r agorawd i Fidelio Beethoven, gan ddathlu buddugoliaeth cariad, a Phedwaredd Symffoni Tchaikovsky: brwydr ddramatig dyn yn erbyn ei gythreuliaid. Y pianydd ifanc addawol o Ffrainc, David Fray, yw unawdydd Trydydd Concerto Piano Beethoven: “David Fray is definitely one to watch” (CHARLOTTE GARDNER, BBC)

8’ 37’ 44’

Music brimming with demonic struggle, finally triumphing in the face of adversity: Edward Gardner and the Philharmonia Orchestra perform the overture to Beethoven’s Fidelio, celebrating the triumph of love, and Tchaikovsky’s Fourth Symphony: a man’s dramatic struggle against his inner demons. Hotly-tipped young French pianist David Fray is the soloist in Beethoven’s Third Piano Concerto: “David Fray is definitely one to watch” (CHARLOTTE GARDNER, BBC)

• Tapas available for all concerts! See page 27. • Tapas ar gael i’r cyngherddau i gyd! Gweler tudalen 27.

14

| 7:30pm

Andris Nelsons Paul Lewis - Piano Overture, The Flying Dutchman Piano Concerto No 23 in A Major, K488 Symphony No 7

Mae un o brif bianyddion Prydain, Paul Lewis, yn dod yn amlycach bob blwyddyn. Gan ddilyn ôl troed ei fentor, Alfred Brendel, mae'n cael ei edmygu'n bennaf o chwarae cerddoriaeth Mozart. Mae amser Andris Nelson fel Prif Arweinydd Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham wedi ennyn canmoliaeth enfawr ymhlith y beirniaid. Beirniadwch eich hun ym mherfformiad cythryblus Agorawd y Flying Dutchman gan Wagner, a bwrlwm Seithfed Symffoni Beethoven.

12’ 25’ 38’

One of Britain’s leading pianists, Paul Lewis grows in stature with each successive year. Following in the footsteps of his mentor, Alfred Brendel, he is particularly admired in the music of Mozart. Rising star Andris Nelsons’s tenure as Principal Conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra has had critics reaching for superlatives. Judge for yourself in Wagner’s tempestuous Flying Dutchman Overture and the Dionysian frenzy of Beethoven’s Seventh Symphony.

• Great discounts available for Group Bookings! See page 21. • Disgowntiau tan gamp ar gael ar Archebion Grwpiau! Gweler tudalen 21.

15


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

DAVID FRAY | Photo/Llun: Ida Sumyo

PAUL LEWIS | Photo/Llun: Josep Molina

Mercher 13 Chwefror 2013 | Wednesday 13 February 2013

8

Gwener 22 Mawrth 2013 | Friday 22 March 2013 | 7:30pm

9

PHILHARMONIA ORCHESTRA

CITY OF BIRMINGHAM SYMPHONY ORCHESTRA

Conductor Soloist Beethoven Beethoven Tchaikovsky

Conductor Soloist Wagner Mozart Beethoven

Edward Gardner David Fray - Piano Overture, Fidelio Piano Concerto No 3 Symphony No 4

Cerddoriaeth sy'n llawn brwydr galed sydd yn y pen draw'n goresgyn yr her: mae Edward Gardner a'r Gerddorfa Ffilharmonig yn perfformio'r agorawd i Fidelio Beethoven, gan ddathlu buddugoliaeth cariad, a Phedwaredd Symffoni Tchaikovsky: brwydr ddramatig dyn yn erbyn ei gythreuliaid. Y pianydd ifanc addawol o Ffrainc, David Fray, yw unawdydd Trydydd Concerto Piano Beethoven: “David Fray is definitely one to watch” (CHARLOTTE GARDNER, BBC)

8’ 37’ 44’

Music brimming with demonic struggle, finally triumphing in the face of adversity: Edward Gardner and the Philharmonia Orchestra perform the overture to Beethoven’s Fidelio, celebrating the triumph of love, and Tchaikovsky’s Fourth Symphony: a man’s dramatic struggle against his inner demons. Hotly-tipped young French pianist David Fray is the soloist in Beethoven’s Third Piano Concerto: “David Fray is definitely one to watch” (CHARLOTTE GARDNER, BBC)

• Tapas available for all concerts! See page 27. • Tapas ar gael i’r cyngherddau i gyd! Gweler tudalen 27.

14

| 7:30pm

Andris Nelsons Paul Lewis - Piano Overture, The Flying Dutchman Piano Concerto No 23 in A Major, K488 Symphony No 7

Mae un o brif bianyddion Prydain, Paul Lewis, yn dod yn amlycach bob blwyddyn. Gan ddilyn ôl troed ei fentor, Alfred Brendel, mae'n cael ei edmygu'n bennaf o chwarae cerddoriaeth Mozart. Mae amser Andris Nelson fel Prif Arweinydd Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham wedi ennyn canmoliaeth enfawr ymhlith y beirniaid. Beirniadwch eich hun ym mherfformiad cythryblus Agorawd y Flying Dutchman gan Wagner, a bwrlwm Seithfed Symffoni Beethoven.

12’ 25’ 38’

One of Britain’s leading pianists, Paul Lewis grows in stature with each successive year. Following in the footsteps of his mentor, Alfred Brendel, he is particularly admired in the music of Mozart. Rising star Andris Nelsons’s tenure as Principal Conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra has had critics reaching for superlatives. Judge for yourself in Wagner’s tempestuous Flying Dutchman Overture and the Dionysian frenzy of Beethoven’s Seventh Symphony.

• Great discounts available for Group Bookings! See page 21. • Disgowntiau tan gamp ar gael ar Archebion Grwpiau! Gweler tudalen 21.

15


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

ˆ ´ˆ JOSEF ŠPACEK

JIRI BELOHLAVEK

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA | Photo/Llun: Brian Tarr

Mercher 17 Ebrill 2013 | Wednesday 17 April 2013 | 7:30pm

10

ˆ ˆ

Jirí Belohlávek Josef Špacek - Violin Slavonic Dances Violin Concerto Má Vlast Vltava From Bohemia’s meadows and forests Sárka

12’ 12’ 9’

Stravinsky

With a tradition dating back to Dvorák himself, the Czech Philharmonic Orchestra is one of the world’s great orchestras and Jirí Belohlávek a leading interpreter of Czech music. Experience the authentic fire of Czech national dance in Dvorák’s Slavonic Dances and Smetana’s Ma Vlast: a great national hymn to the Czech homeland. At just twenty-five, Josef Špacek is the orchestra’s youngest ever leader – hear him as soloist in Mendelssohn’s sublime Violin Concerto. “Josef Špacek … played with sweet-tone, deliberate phrasing and vigour in the rollicking Hungarian-style third movement.” (NEW YORK TIMES)

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

(NEW YORK TIMES)

Conductor Wagner

15’ 28’

ˆ

ˆ

Gyda'r traddodiad yn dyddio'n ôl i Dvorák ei hun, mae Cerddorfa Ffilharmonig y Weriniaeth Tsiec yn un i gerddorfeydd gorau'r byd gyda Jirí Belohlávek yn un o ddehonglwyr pwysicaf cerddoriaeth y wlad honno. Profwch dân dawns genedlaethol y wlad yn narn Dawnsiau Slafonig Dvorák a Ma Vlast gan Smetana, sy'n anthem wych i'w famwlad. Yn 25 oed, Josef Špacek yw arweinydd ifancaf erioed y gerddorfa gwrandewch arno fel unawdydd yn Concerto Ffidil rhagorol Mendelssohn. “Josef Špacek … played with sweet-tone, deliberate phrasing and vigour in the rollicking Hungarian-style third movement.”

11

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA Conductor Soloist Dvorák Mendelssohn Smetana

Gwener 26 Ebrill 2013 | Friday 26 April 2013 | 7.30pm

Lothar Koenigs Parsifal: Prelude Parsifal: Good Friday Music Götterdämmerung: Siegfried’s Funeral March Götterdämmerung: Brünnhilde’s Immolation The Rite of Spring

14’ 11’ 8’ 20’ 35’

Dathliadau dau gan mlynedd: Mae Defod y Gwanwyn gan Stravinsky yn adlewyrchu dyfodiad byrlymus y gwanwyn yn Rwsia. Fe'i perfformiwyd yn gyntaf dros ganrif yn ôl. Mae'n hawdd gweld pan nad yw cerddoriaeth y Gorllewin wedi llwyr adfer o hyn. A, dwy ganrif ar ôl iddo gael ei eni, bydd trasiedi fytholegol hiraethus Götterdämmerung gan Wagner, sy'n ymwneud â chariad, grym a dial, a cherddoriaeth o ddrama arallfydol eangfrydig y greal sanctaidd, Parsifal. Mae’r cyngerdd hwn yn rhan o dymor Breuddwyd Wagner Opera Cenedlaethol Cymru.

Two centenary celebrations: Stravinsky’s The Rite of Spring evokes the searing explosion of the violent arrival of the Russian spring. Premiered a hundred years ago, it’s easy to see why Western music has never quite recovered. And, in the bi-centenary of his birth, extracts from Götterdämmerung, Wagner’s brooding mythological tragedy of love, power and vengence and music from the spacious other-worldly drama of the holy grail, Parsifal. This concert is part of WNO’s Wagner Dream season.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

16

17


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

ˆ ´ˆ JOSEF ŠPACEK

JIRI BELOHLAVEK

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA | Photo/Llun: Brian Tarr

Mercher 17 Ebrill 2013 | Wednesday 17 April 2013 | 7:30pm

10

ˆ ˆ

Jirí Belohlávek Josef Špacek - Violin Slavonic Dances Violin Concerto Má Vlast Vltava From Bohemia’s meadows and forests Sárka

12’ 12’ 9’

Stravinsky

With a tradition dating back to Dvorák himself, the Czech Philharmonic Orchestra is one of the world’s great orchestras and Jirí Belohlávek a leading interpreter of Czech music. Experience the authentic fire of Czech national dance in Dvorák’s Slavonic Dances and Smetana’s Ma Vlast: a great national hymn to the Czech homeland. At just twenty-five, Josef Špacek is the orchestra’s youngest ever leader – hear him as soloist in Mendelssohn’s sublime Violin Concerto. “Josef Špacek … played with sweet-tone, deliberate phrasing and vigour in the rollicking Hungarian-style third movement.” (NEW YORK TIMES)

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

(NEW YORK TIMES)

Conductor Wagner

15’ 28’

ˆ

ˆ

Gyda'r traddodiad yn dyddio'n ôl i Dvorák ei hun, mae Cerddorfa Ffilharmonig y Weriniaeth Tsiec yn un i gerddorfeydd gorau'r byd gyda Jirí Belohlávek yn un o ddehonglwyr pwysicaf cerddoriaeth y wlad honno. Profwch dân dawns genedlaethol y wlad yn narn Dawnsiau Slafonig Dvorák a Ma Vlast gan Smetana, sy'n anthem wych i'w famwlad. Yn 25 oed, Josef Špacek yw arweinydd ifancaf erioed y gerddorfa gwrandewch arno fel unawdydd yn Concerto Ffidil rhagorol Mendelssohn. “Josef Špacek … played with sweet-tone, deliberate phrasing and vigour in the rollicking Hungarian-style third movement.”

11

ORCHESTRA OF WELSH NATIONAL OPERA CERDDORFA OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA Conductor Soloist Dvorák Mendelssohn Smetana

Gwener 26 Ebrill 2013 | Friday 26 April 2013 | 7.30pm

Lothar Koenigs Parsifal: Prelude Parsifal: Good Friday Music Götterdämmerung: Siegfried’s Funeral March Götterdämmerung: Brünnhilde’s Immolation The Rite of Spring

14’ 11’ 8’ 20’ 35’

Dathliadau dau gan mlynedd: Mae Defod y Gwanwyn gan Stravinsky yn adlewyrchu dyfodiad byrlymus y gwanwyn yn Rwsia. Fe'i perfformiwyd yn gyntaf dros ganrif yn ôl. Mae'n hawdd gweld pan nad yw cerddoriaeth y Gorllewin wedi llwyr adfer o hyn. A, dwy ganrif ar ôl iddo gael ei eni, bydd trasiedi fytholegol hiraethus Götterdämmerung gan Wagner, sy'n ymwneud â chariad, grym a dial, a cherddoriaeth o ddrama arallfydol eangfrydig y greal sanctaidd, Parsifal. Mae’r cyngerdd hwn yn rhan o dymor Breuddwyd Wagner Opera Cenedlaethol Cymru.

Two centenary celebrations: Stravinsky’s The Rite of Spring evokes the searing explosion of the violent arrival of the Russian spring. Premiered a hundred years ago, it’s easy to see why Western music has never quite recovered. And, in the bi-centenary of his birth, extracts from Götterdämmerung, Wagner’s brooding mythological tragedy of love, power and vengence and music from the spacious other-worldly drama of the holy grail, Parsifal. This concert is part of WNO’s Wagner Dream season.

Cefnogir gan Gylch Cerddofa OCC.

Supported by the WNO Orchestral Circle.

16

17


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Schools Concerts | Cyngherddau Ysgolion Wednesday 24th October 2012, 11.00am

Mercher 24 Hydref 2012, 11.00am

STEVE REICH’S DRUMMING PRIMARY SCHOOLS CONCERT

CYNGERDD DRYMIO YSGOLION CYNRADD STEVE REICH

A version of the exciting Steve Reich drumming concert especially for primary schools.

Fersiwn o gyngerdd drymio cyffrous Steve Reich yn arbennig i ysgolion cynradd.

Mawrth 19 Mawrth 2013, 11.00am & 1.30pm Tuesday 19th March 2013, 11.00am & 1.30pm

LISE DE LA SALLE | Photo/Llun: Stéphane Gallois

Mercher 8 Mai 2013 | Wednesday 8 May 2013 | 7.30pm

12

PHILHARMONIA ORCHESTRA Conductor Soloist Elgar Mozart Vaughan Williams

Sir Andrew Davis Lise de la Salle, piano Overture, In the South Alassio Piano Concerto No 9, Jeunehomme Symphony No 2, London

Syr Andrew David yw un o ddehonglwyr medrusaf un o glasuron Lloegr. Dewch i'w glywed yn egni a brwdfrydedd cerdd-dôn Eidalaidd epig Elgar, ynghyd â London Symphony Vaughan Williams, a gyfansoddwyd cyn 1914, sy'n adlewyrchu synau'r hansomau, organau ceg Llundain a'r Dafwys dawel gyda'r nos. Bydd y pianydd o Ffrainc, Lise de la Salle, yn perfformio Nawfed Concerto Piano Mozart, lle cafodd hyd i'w lais aeddfed trasig, tywyll. "I have rarely heard a young pianist so in love with music, so memorably and naturally immersed in the task in hand. Music is, quite simply, her world; she moves within its realm as naturally as a fish swims or a bird flies." (GRAMOPHONE)

18

22’ 33’ 45’

Sir Andrew Davis is one of today’s supreme interpreters of the great English classics. Hear him in the unstoppable energy and vigour of Elgar’s epic Italian tone-poem next to the pre-1914 world of Vaughan Williams’s London Symphony, evoking the sounds of hansom cabs, Cockney mouth-organs and the tranquil Thames at night. Rising French pianist Lise de la Salle performs Mozart’s Ninth Piano Concerto, in which he discovered his dark tragic mature voice. "I have rarely heard a young pianist so in love with music, so memorably and naturally immersed in the task in hand. Music is, quite simply, her world; she moves within its realm as naturally as a fish swims or a bird flies." (GRAMOPHONE)

THE MOZART EFFECT. SCHOOLS CONCERT

THE MOZART EFFECT. CYNGERDD YSGOLION

This specially produced theatrical concert for 7 to 11 year old school pupils, sees the characters of JJ and his sister Floella try to understand her music homework. Together the two of them helped by 6 professional orchestral musicians will perform and explore the music of Mozart and why learn why it is still so important and loved today.

Mae’r cyngerdd theatrig arbennig hwn ar gyfer disgyblion ysgol rhwng 7 ac 11 oed. Mae cymeriad JJ a’i chwaer Floella yn ceisio deall ei gwaith cartref cerddoriaeth hi. Gyda’i gilydd bydd y ddau ohonynt, ynghyd â 6 cherddor cerddorfaol proffesiynol yn perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth Mozart a deall pam ei fod mor bwysig a bod cymaint yn ei fwynhau hyd heddiw.

Friday 22nd March 2013, 6:45pm Level 3

Gwener 22 Mawrth 2013, 6:45pm Level 3

MYTHS PROJECT

PROJECT MYTHAU

The City of Birmingham Symphony Orchestra concert on the 22nd of March acts as a catalyst for an exciting educational project. Inspired by The Flying Dutchman Overture Keystage 3 pupils from Cardiff schools will present an exciting musical performance before the main concert. These education projects are supported by the Arts Council of Wales, Cardiff Council and the Arts Active Trust. For more information visit the website www.artsactive.org.uk/ics As the National concert Hall of Wales, St David’s Hall is committed to promoting orchestral and classical to music to as wide an audience as possible. In addition these specific projects we are also offering out Tier 5 seats for £5. Available to everyone these fantastic value tickets are great for those testing the orchestral concert waters for the first time or for those studying music as you get to see the conductor from the orchestra’s point of view.

Mae cyngerdd Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham ar 22 Mawrth yn gatalydd ar gyfer project addysgol cyffrous. Wedi’u hysbrydoli gan Agorawd The Flying Dutchman, bydd disgyblion cyfnod allweddol 3 o ysgolion Caerdydd yn cyflwyno perfformiad cerddorol cyffrous cyn y prif gyngerdd. Cefnogir y projectau addysg hyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan www.artsactive.org.uk/ics Fel Neuadd Gyngerdd Cenedlaethol Cymru, mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl. Yn ogystal â’r projectau penodol hyn, rydym hefyd yn cynnig seddi Haen 5 am £5.

19


St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Schools Concerts | Cyngherddau Ysgolion Wednesday 24th October 2012, 11.00am

Mercher 24 Hydref 2012, 11.00am

STEVE REICH’S DRUMMING PRIMARY SCHOOLS CONCERT

CYNGERDD DRYMIO YSGOLION CYNRADD STEVE REICH

A version of the exciting Steve Reich drumming concert especially for primary schools.

Fersiwn o gyngerdd drymio cyffrous Steve Reich yn arbennig i ysgolion cynradd.

Mawrth 19 Mawrth 2013, 11.00am & 1.30pm Tuesday 19th March 2013, 11.00am & 1.30pm

LISE DE LA SALLE | Photo/Llun: Stéphane Gallois

Mercher 8 Mai 2013 | Wednesday 8 May 2013 | 7.30pm

12

PHILHARMONIA ORCHESTRA Conductor Soloist Elgar Mozart Vaughan Williams

Sir Andrew Davis Lise de la Salle, piano Overture, In the South Alassio Piano Concerto No 9, Jeunehomme Symphony No 2, London

Syr Andrew David yw un o ddehonglwyr medrusaf un o glasuron Lloegr. Dewch i'w glywed yn egni a brwdfrydedd cerdd-dôn Eidalaidd epig Elgar, ynghyd â London Symphony Vaughan Williams, a gyfansoddwyd cyn 1914, sy'n adlewyrchu synau'r hansomau, organau ceg Llundain a'r Dafwys dawel gyda'r nos. Bydd y pianydd o Ffrainc, Lise de la Salle, yn perfformio Nawfed Concerto Piano Mozart, lle cafodd hyd i'w lais aeddfed trasig, tywyll. "I have rarely heard a young pianist so in love with music, so memorably and naturally immersed in the task in hand. Music is, quite simply, her world; she moves within its realm as naturally as a fish swims or a bird flies." (GRAMOPHONE)

18

22’ 33’ 45’

Sir Andrew Davis is one of today’s supreme interpreters of the great English classics. Hear him in the unstoppable energy and vigour of Elgar’s epic Italian tone-poem next to the pre-1914 world of Vaughan Williams’s London Symphony, evoking the sounds of hansom cabs, Cockney mouth-organs and the tranquil Thames at night. Rising French pianist Lise de la Salle performs Mozart’s Ninth Piano Concerto, in which he discovered his dark tragic mature voice. "I have rarely heard a young pianist so in love with music, so memorably and naturally immersed in the task in hand. Music is, quite simply, her world; she moves within its realm as naturally as a fish swims or a bird flies." (GRAMOPHONE)

THE MOZART EFFECT. SCHOOLS CONCERT

THE MOZART EFFECT. CYNGERDD YSGOLION

This specially produced theatrical concert for 7 to 11 year old school pupils, sees the characters of JJ and his sister Floella try to understand her music homework. Together the two of them helped by 6 professional orchestral musicians will perform and explore the music of Mozart and why learn why it is still so important and loved today.

Mae’r cyngerdd theatrig arbennig hwn ar gyfer disgyblion ysgol rhwng 7 ac 11 oed. Mae cymeriad JJ a’i chwaer Floella yn ceisio deall ei gwaith cartref cerddoriaeth hi. Gyda’i gilydd bydd y ddau ohonynt, ynghyd â 6 cherddor cerddorfaol proffesiynol yn perfformio ac ymchwilio i gerddoriaeth Mozart a deall pam ei fod mor bwysig a bod cymaint yn ei fwynhau hyd heddiw.

Friday 22nd March 2013, 6:45pm Level 3

Gwener 22 Mawrth 2013, 6:45pm Level 3

MYTHS PROJECT

PROJECT MYTHAU

The City of Birmingham Symphony Orchestra concert on the 22nd of March acts as a catalyst for an exciting educational project. Inspired by The Flying Dutchman Overture Keystage 3 pupils from Cardiff schools will present an exciting musical performance before the main concert. These education projects are supported by the Arts Council of Wales, Cardiff Council and the Arts Active Trust. For more information visit the website www.artsactive.org.uk/ics As the National concert Hall of Wales, St David’s Hall is committed to promoting orchestral and classical to music to as wide an audience as possible. In addition these specific projects we are also offering out Tier 5 seats for £5. Available to everyone these fantastic value tickets are great for those testing the orchestral concert waters for the first time or for those studying music as you get to see the conductor from the orchestra’s point of view.

Mae cyngerdd Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham ar 22 Mawrth yn gatalydd ar gyfer project addysgol cyffrous. Wedi’u hysbrydoli gan Agorawd The Flying Dutchman, bydd disgyblion cyfnod allweddol 3 o ysgolion Caerdydd yn cyflwyno perfformiad cerddorol cyffrous cyn y prif gyngerdd. Cefnogir y projectau addysg hyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r wefan www.artsactive.org.uk/ics Fel Neuadd Gyngerdd Cenedlaethol Cymru, mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl. Yn ogystal â’r projectau penodol hyn, rydym hefyd yn cynnig seddi Haen 5 am £5.

19


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Tanysgrifiwch Heddiw

Subscribe Today

Dim ond trwy’r post (nid dros y ffôn) y mae tanysgrifiadau ar gael gan ddefnyddio’r ffurflen codi tocynnau yng nghanol y llyfryn yma. Does rhaid i chi ond dewis y nifer o gyngherddau rydych chi am fynd iddyn nhw, bwrw golwg ar y cynllun seddi ar dudalen 25 a phenderfynu lle’r ydych chi am eistedd, wedyn defnyddiwch y panel ar dudalen 24 i glandro pris eich pecyn.

Subscriptions are only available by post (not phone) using the booking form in the centre of this brochure. Simply select the number of concerts you would like to attend, take a look at the seating plan on page 25 and decide where you would like to sit, then use the panel on page 24 to work out the price of your package.

TOCYNNAU I GYNGHERDDAU UNIGOL (CYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL) Mae tocynnau sengl ar gael yn bersonol, trwy’r post ac ar lein lle gallwch chi ddewis eich sedd eich hun.

TICKETS FOR SINGLE CONCERTS (INTERNATIONAL CONCERT SERIES) Single tickets are available in person, by post and online where you can select your own seat.

PRISIAU: £5.00, £13.50, £16.00, £23.00, £28.50, £33.00 Tocynnau Platinwm hefyd ar gael. Bwriwch olwg ar y tabl prisiau perthnasol ar dudalen 22 am fanylion pob un o’r cyngherddau yma. TOCYNNAU MANTAIS Pobol anabl (ynghyd ag un cydymaith), Hawlwyr, Deiliaid Cardiau MAX (i gyd hanner pris). Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, £1 i ffwrdd o bris tocyn llawn. Prisiau mantais heb fod yn berthnasol i Docynnau Platinwm. Caiff POBOL MEWN CADEIRIAU OLWYN (ynghyd ag un cydymaith) docynnau stalau am y pris tocyn isaf ym mhob cyngerdd. Mae modd codi’r rhain ymlaen llaw. Gweler hefyd wybodaeth ar ein Cynllun Gofalwr / Cynorthwy-ydd Personol newydd sydd am ddim, ar dudalen 30.

20

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

PLANT YN MYND AM DDIM Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim – ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael. TOCYNNAU MYFYRWYR £5.00 y tocyn hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad. ARCHEBION GRWPIAU Codwch docynnau Cˆ wn Caer a thalu cyn 1 Medi, Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3 yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4 yn rhatach £2.50 ar ôl y dyddiad yma. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell boeth archebion grwpiau, rhif tel: 029 2087 8443. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH. TOCYN CYFLWYNO: £5.00 Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £5 bargen! Pwy a ŵyr, efallai wnewch chi fwynhau!

PRICES: £5.00, £13.00, £16.00, £23.00, £28.50, £33.00 Platinum Tickets also available. Please refer to the relevant price table on page 24 for each of these concerts. CONCESSIONS Disabled people (plus one companion), Claimants, MAX Cardholders (all half price). Friends of St David's Hall, £1 off full price ticket. Concessions not available on Platinum or introductory tickets. PEOPLE IN WHEELCHAIRS (plus one companion) may have stalls tickets for the lowest ticket price for each concert (excluding the £5 introductory ticket). These can be booked in advance. Please also see information on our new free Personal Assistant/Carer scheme on page 30. CHILDREN GO FREE For every full price paying adult, 1 child goes free – tickets for other

children can be bought at £5.00 each. Tickets offered subject to availability. STUDENT TICKETS £5.00 per ticket up until 6.00pm on the day of the performance. GROUP BOOKINGS Early Bird - book and pay before 1st September, Group of 10 or more £3 off full price ticket, £1.50 after this date. Groups of 20 or more £4 off full price ticket, £2.50 after this date. Please contact the Box Office on our groups booking hotline, tel no: 029 2087 8443. St David's Hall, The Hayes Cardiff CF10 1AH INTRODUCTORY TICKET: £5.00 St David’s Hall is committed to promoting orchestral and classical music to as wide and diverse an audience as possible. So if you are not sure that a classical music concert is your cup of tea, or you simply may wish to test the orchestral concerts waters for the first time and experience first hand the amazing sound of an orchestral concert, then this introductory price of £5 won’t break the bank! Who knows you may just love it!

21


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Tanysgrifiwch Heddiw

Subscribe Today

Dim ond trwy’r post (nid dros y ffôn) y mae tanysgrifiadau ar gael gan ddefnyddio’r ffurflen codi tocynnau yng nghanol y llyfryn yma. Does rhaid i chi ond dewis y nifer o gyngherddau rydych chi am fynd iddyn nhw, bwrw golwg ar y cynllun seddi ar dudalen 25 a phenderfynu lle’r ydych chi am eistedd, wedyn defnyddiwch y panel ar dudalen 24 i glandro pris eich pecyn.

Subscriptions are only available by post (not phone) using the booking form in the centre of this brochure. Simply select the number of concerts you would like to attend, take a look at the seating plan on page 25 and decide where you would like to sit, then use the panel on page 24 to work out the price of your package.

TOCYNNAU I GYNGHERDDAU UNIGOL (CYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL) Mae tocynnau sengl ar gael yn bersonol, trwy’r post ac ar lein lle gallwch chi ddewis eich sedd eich hun.

TICKETS FOR SINGLE CONCERTS (INTERNATIONAL CONCERT SERIES) Single tickets are available in person, by post and online where you can select your own seat.

PRISIAU: £5.00, £13.50, £16.00, £23.00, £28.50, £33.00 Tocynnau Platinwm hefyd ar gael. Bwriwch olwg ar y tabl prisiau perthnasol ar dudalen 22 am fanylion pob un o’r cyngherddau yma. TOCYNNAU MANTAIS Pobol anabl (ynghyd ag un cydymaith), Hawlwyr, Deiliaid Cardiau MAX (i gyd hanner pris). Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, £1 i ffwrdd o bris tocyn llawn. Prisiau mantais heb fod yn berthnasol i Docynnau Platinwm. Caiff POBOL MEWN CADEIRIAU OLWYN (ynghyd ag un cydymaith) docynnau stalau am y pris tocyn isaf ym mhob cyngerdd. Mae modd codi’r rhain ymlaen llaw. Gweler hefyd wybodaeth ar ein Cynllun Gofalwr / Cynorthwy-ydd Personol newydd sydd am ddim, ar dudalen 30.

20

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

PLANT YN MYND AM DDIM Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim – ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael. TOCYNNAU MYFYRWYR £5.00 y tocyn hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad. ARCHEBION GRWPIAU Codwch docynnau Cˆ wn Caer a thalu cyn 1 Medi, Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3 yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4 yn rhatach £2.50 ar ôl y dyddiad yma. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar ein llinell boeth archebion grwpiau, rhif tel: 029 2087 8443. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH. TOCYN CYFLWYNO: £5.00 Mae Neuadd Dewi Sant wedi ymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang â phosibl. Felly os nad ydych chi’n siŵr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, prynwch docyn am £5 bargen! Pwy a ŵyr, efallai wnewch chi fwynhau!

PRICES: £5.00, £13.00, £16.00, £23.00, £28.50, £33.00 Platinum Tickets also available. Please refer to the relevant price table on page 24 for each of these concerts. CONCESSIONS Disabled people (plus one companion), Claimants, MAX Cardholders (all half price). Friends of St David's Hall, £1 off full price ticket. Concessions not available on Platinum or introductory tickets. PEOPLE IN WHEELCHAIRS (plus one companion) may have stalls tickets for the lowest ticket price for each concert (excluding the £5 introductory ticket). These can be booked in advance. Please also see information on our new free Personal Assistant/Carer scheme on page 30. CHILDREN GO FREE For every full price paying adult, 1 child goes free – tickets for other

children can be bought at £5.00 each. Tickets offered subject to availability. STUDENT TICKETS £5.00 per ticket up until 6.00pm on the day of the performance. GROUP BOOKINGS Early Bird - book and pay before 1st September, Group of 10 or more £3 off full price ticket, £1.50 after this date. Groups of 20 or more £4 off full price ticket, £2.50 after this date. Please contact the Box Office on our groups booking hotline, tel no: 029 2087 8443. St David's Hall, The Hayes Cardiff CF10 1AH INTRODUCTORY TICKET: £5.00 St David’s Hall is committed to promoting orchestral and classical music to as wide and diverse an audience as possible. So if you are not sure that a classical music concert is your cup of tea, or you simply may wish to test the orchestral concerts waters for the first time and experience first hand the amazing sound of an orchestral concert, then this introductory price of £5 won’t break the bank! Who knows you may just love it!

21


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

DEWCH Â FFRIND I’CH CANLYN: Tocynnau dros ben i gyngherddau sengl. Gewch chi godi tocynnau dros ben am eich pris tanysgrifio i’ch ffrindiau a’ch teulu neu am eu pris disgownt nhw’u hunain gan ddefnyddio’r ffurflen codi tocynnau yma. PARCIO Gewch chi barcio am £2 ar ôl pump o’r gloch yr hwyr naill ai yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant neu John Lewis sydd heb fod ymhell o’r Neuadd. DROP OFF PERMITS Rydyn ni’n falch iawn o allu cadarnhau bod Cyngor Caerdydd a Heddlu De Cymru wedi dod i gytundeb a fydd yn galluogi tacsis a cherbydau preifat i ollwng a chasglu cwsmeriaid Neuadd Dewi Sant yn Heol y Cawl. Bydd y cytundeb hwn yn golygu y bydd nifer gyfyngedig o drwyddedau ar gael – ond nid i fysus. Mae pob trwydded ond yn ddilys ar gyfer y dyddiad a nodir a dim ond ar gyfer hwyluso mynediad i Neuadd Dewi Sant

22

y caniateir eu defnyddio. Gellir gwneud cais am drwyddedau, a dyrennir ar sail ‘y cyntaf i’r felin’, o’r Swyddfa Docynnau, ffôn: 02920 878444 wrth brynu eich tocynnau (neu ar gyfer rhai digwyddiadau nad ydynt yn berfformiadau). Caiff y drwydded, a chyfarwyddiadau am ei defnyddio, ei bostio atoch chi. FFEIRIO Os cewch chi eich bod yn methu dod i unrhyw gyngerdd rydych chi wedi codi tocynnau iddo, gewch chi’u ffeirio nhw am gyngerdd arall yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae’n ddrwg gennym na allwn ffeirio tocynnau a godwyd yn rhan o becyn tymor cyfan ond rhown gymorth o gynnig y tocynnau i’w hailwerthu. Dylai tocynnau i’w ffeirio neu eu hailwerthu ddod i law’r Swyddfa Docynnau o leiaf dau ddiwrnod gweithio cyn y cyngerdd gwreiddiol. Fel y gwêl yn dda Rheolwr y Swyddfa Docynnau y bydd unrhyw ffeirio, ac a bwrw bod tocynnau eraill argaeledd, ac efallai bydd ffi gweinyddu.

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

BRING ALONG A FRIEND Additional tickets for single concerts. You can buy additional tickets at your subscription rate for friends and family or at their own discount rate using the booking form. PARKING Park for £2 after 5pm at either St David’s Shopping Centre or John Lewis which are within a short distance of the Hall. DROP OFF PERMITS We are delighted to confirm that Cardiff Council and South Wales Police have reached agreement to allow taxis and private vehicles to drop off and pick up St David’s Hall patrons in Wharton Street. This agreement will provide a limited number of permits– excluding coaches. Each permit is only valid for the date specified and only for facilitating attendance to St David’s Hall. Permits can be applied for on a first come first served basis at the

Box office, tel: 02920 878444, in conjunction with the purchase of ticket(s) or for specified non performance events. The permit, plus full instructions for use will be posted to you (Car registration needed at time of booking). EXCHANGES If you find you are unable to attend any concert for which you have purchased tickets, you may exchange them for another concert in the International Concert Series. We regret that we cannot exchange tickets booked as part of a full season package but will assist by offering tickets for re-sale. Tickets for possible exchange or re-sale should reach the Box Office at least two working days before the original concert. All exchanges or re-sales are at the discretion of the Box Office Manager and subject to availability, and may be subject to an administration charge.

23


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

DEWCH Â FFRIND I’CH CANLYN: Tocynnau dros ben i gyngherddau sengl. Gewch chi godi tocynnau dros ben am eich pris tanysgrifio i’ch ffrindiau a’ch teulu neu am eu pris disgownt nhw’u hunain gan ddefnyddio’r ffurflen codi tocynnau yma. PARCIO Gewch chi barcio am £2 ar ôl pump o’r gloch yr hwyr naill ai yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant neu John Lewis sydd heb fod ymhell o’r Neuadd. DROP OFF PERMITS Rydyn ni’n falch iawn o allu cadarnhau bod Cyngor Caerdydd a Heddlu De Cymru wedi dod i gytundeb a fydd yn galluogi tacsis a cherbydau preifat i ollwng a chasglu cwsmeriaid Neuadd Dewi Sant yn Heol y Cawl. Bydd y cytundeb hwn yn golygu y bydd nifer gyfyngedig o drwyddedau ar gael – ond nid i fysus. Mae pob trwydded ond yn ddilys ar gyfer y dyddiad a nodir a dim ond ar gyfer hwyluso mynediad i Neuadd Dewi Sant

22

y caniateir eu defnyddio. Gellir gwneud cais am drwyddedau, a dyrennir ar sail ‘y cyntaf i’r felin’, o’r Swyddfa Docynnau, ffôn: 02920 878444 wrth brynu eich tocynnau (neu ar gyfer rhai digwyddiadau nad ydynt yn berfformiadau). Caiff y drwydded, a chyfarwyddiadau am ei defnyddio, ei bostio atoch chi. FFEIRIO Os cewch chi eich bod yn methu dod i unrhyw gyngerdd rydych chi wedi codi tocynnau iddo, gewch chi’u ffeirio nhw am gyngerdd arall yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae’n ddrwg gennym na allwn ffeirio tocynnau a godwyd yn rhan o becyn tymor cyfan ond rhown gymorth o gynnig y tocynnau i’w hailwerthu. Dylai tocynnau i’w ffeirio neu eu hailwerthu ddod i law’r Swyddfa Docynnau o leiaf dau ddiwrnod gweithio cyn y cyngerdd gwreiddiol. Fel y gwêl yn dda Rheolwr y Swyddfa Docynnau y bydd unrhyw ffeirio, ac a bwrw bod tocynnau eraill argaeledd, ac efallai bydd ffi gweinyddu.

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

BRING ALONG A FRIEND Additional tickets for single concerts. You can buy additional tickets at your subscription rate for friends and family or at their own discount rate using the booking form. PARKING Park for £2 after 5pm at either St David’s Shopping Centre or John Lewis which are within a short distance of the Hall. DROP OFF PERMITS We are delighted to confirm that Cardiff Council and South Wales Police have reached agreement to allow taxis and private vehicles to drop off and pick up St David’s Hall patrons in Wharton Street. This agreement will provide a limited number of permits– excluding coaches. Each permit is only valid for the date specified and only for facilitating attendance to St David’s Hall. Permits can be applied for on a first come first served basis at the

Box office, tel: 02920 878444, in conjunction with the purchase of ticket(s) or for specified non performance events. The permit, plus full instructions for use will be posted to you (Car registration needed at time of booking). EXCHANGES If you find you are unable to attend any concert for which you have purchased tickets, you may exchange them for another concert in the International Concert Series. We regret that we cannot exchange tickets booked as part of a full season package but will assist by offering tickets for re-sale. Tickets for possible exchange or re-sale should reach the Box Office at least two working days before the original concert. All exchanges or re-sales are at the discretion of the Box Office Manager and subject to availability, and may be subject to an administration charge.

23


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Pecynnau No. of concerts Single

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Package

Cynllun Seddi

5%

5%

10%

10%

15%

15%

20%

4

5

6

7

8

9

10

£49.50

£61.75

£70.20

£81.90

£88.40

£99.45

£104.00

£60.80

£76.00

£86.40

£100.80

£108.80

£122.40

£128.00

£87.40

£109.25

£124.20

£144.90

£156.40

£175.95

£184.00

£108.30

£135.38

£153.90

£179.55

£193.80

£218.03

£228.00

£127.30

£159.13

£180.90

£211.05

£227.80

£256.28

£268.00

£161.30

£201.63

£231.90

£270.55

£295.80

£332.78

£353.00

Seating Plan

Seating area

Price £5.00

Tier Rhengoedd

£13.00

Tiers 10 & 12 (rear), Outer Edges Tier 9,13 Rhengoedd 10 (ôl) a 12 (ôl), Ymylon Allanol Rhengoedd 9 a 13

£16.00

Tiers 9 & 13 Rhengoedd 9 a 13

£23.00

Front Centre & Side Stalls, Tiers 3, 4, 6 & 7 Tiers 10 & 12 (front), Tier 11 (rear) Stalau canol Blaen, Rhengoedd 3, 4, 6 a 7 Rhengoedd 10 a 12 (blaen), Rheng 11 (cefn)

£28.50

Side & Mid Stalls, Tiers 2 & 8, Tier 11 (front) Stalau Ochr a Chanol, Rhengoedd 2 a 8, Rheng 11 (blaen)

£33.50

Rear Centre Stalls, Tier 1 Stalau Canol Cefn, Rheng 1

£42.00

Platinum ticket - Tier 1 (front) Tocyn Platinwm - Rheng 1 ()

Sbwyliwch eich hun! Tocyn Platinwm SEDD ORAU Yn gynnwys sedd orau yn flaen rheng 1, gwydr o champagne a rhaglen. Cofiwch bod hyn yn gymwys ar tocynnau pris llawn yn unig.

24

Spoil yourself!

SEDD ORAU

Platinum Ticket PRIME SEAT Includes prime seat in Tier 1, glass of champagne and a programme. NB Only applicable on top price ticket.

Prisiau mantais heb fod yn berthnasol i Docynnau Platinwm.

PRIME SEAT

Concessions not applicable on Platinum tickets.

25


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Pecynnau No. of concerts Single

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Package

Cynllun Seddi

5%

5%

10%

10%

15%

15%

20%

4

5

6

7

8

9

10

£49.50

£61.75

£70.20

£81.90

£88.40

£99.45

£104.00

£60.80

£76.00

£86.40

£100.80

£108.80

£122.40

£128.00

£87.40

£109.25

£124.20

£144.90

£156.40

£175.95

£184.00

£108.30

£135.38

£153.90

£179.55

£193.80

£218.03

£228.00

£127.30

£159.13

£180.90

£211.05

£227.80

£256.28

£268.00

£161.30

£201.63

£231.90

£270.55

£295.80

£332.78

£353.00

Seating Plan

Seating area

Price £5.00

Tier Rhengoedd

£13.00

Tiers 10 & 12 (rear), Outer Edges Tier 9,13 Rhengoedd 10 (ôl) a 12 (ôl), Ymylon Allanol Rhengoedd 9 a 13

£16.00

Tiers 9 & 13 Rhengoedd 9 a 13

£23.00

Front Centre & Side Stalls, Tiers 3, 4, 6 & 7 Tiers 10 & 12 (front), Tier 11 (rear) Stalau canol Blaen, Rhengoedd 3, 4, 6 a 7 Rhengoedd 10 a 12 (blaen), Rheng 11 (cefn)

£28.50

Side & Mid Stalls, Tiers 2 & 8, Tier 11 (front) Stalau Ochr a Chanol, Rhengoedd 2 a 8, Rheng 11 (blaen)

£33.50

Rear Centre Stalls, Tier 1 Stalau Canol Cefn, Rheng 1

£42.00

Platinum ticket - Tier 1 (front) Tocyn Platinwm - Rheng 1 ()

Sbwyliwch eich hun! Tocyn Platinwm SEDD ORAU Yn gynnwys sedd orau yn flaen rheng 1, gwydr o champagne a rhaglen. Cofiwch bod hyn yn gymwys ar tocynnau pris llawn yn unig.

24

Spoil yourself!

SEDD ORAU

Platinum Ticket PRIME SEAT Includes prime seat in Tier 1, glass of champagne and a programme. NB Only applicable on top price ticket.

Prisiau mantais heb fod yn berthnasol i Docynnau Platinwm.

PRIME SEAT

Concessions not applicable on Platinum tickets.

25


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Gwybodaeth Ychwanegol CASGLU EICH TOCYNNAU Rhaid casglu tocynnau y talwyd amdanyn nhw ymlaen llaw hanner awr cyn i’r perfformiad gychwyn. HWYRDDYFODIAID Er mwyn peidio â tharfu ar gwsmeriaid eraill, efallai na chaiff hwyrddyfodiaid ddim mynd at eu seddi tan saib addas. Ond mae’r cyngerdd i’w weld ar deledu cylch cyfyng ar Lefel Tri (Lolfa L3). Gewch chi’n awr ddewis eich sedd eich hun ar lein yn www.stdavidshallcardiff.co.uk. Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn, hanner awr wedi naw tan hanner awr cyn dechrau’r perfformiad (neu hanner awr wedi pump os nad oes perfformiad). CORONWCH EICH PROFIAD YN NEUADD DEWI SANT... Gwnech hi’n noson i’w gofio a chael Tapas cyn y cyngerdd, gael o 6pm gloch ar Lefel 3.

26

DISGOWNTIAU’R CYFEILLION Am ddim ond £17.00 y flwyddyn gewch chi amryw ddisgowntiau ar ddigwyddiadau lawer yn Neuadd Dewi Sant, bwyd a diod heb alcohol 10% yn rhatach ym Mwyty’r Sêr ac Art Café Celf, cyfnodau codi tocynnau blaenoriaethol i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau a chael y llyfryn bob yn ddeufis yn syth i’ch drws. I ymuno, does rhaid i chi ond rhoi caniad i Wendy ar 029 2087 8557. ARDDANGOSFEYDD Tra byddwch chi yn Neuadd Dewi Sant, beth am gael blas ar ein hamrywiaeth o arddangosfeydd celfyddyd ar Lefelau 2 a 4. Mae gennym arddangosfeydd rheolaidd o waith gan artistiaid amlwg eu lle o Gymru ac ymhellach draw ac, os digwydd i rywbeth dynnu’ch llygad chi a chithau am ei brynu, hwyrach y’i cewch yn llawer mwy fforddiadwy nag y tybiech chi. Does rhaid i chi ond elwa ar y Cynllun Casglu Principality sy’n gadael i chi ymestyn y taliad dros ddeng mis yn ddi-log.

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Additional Information COLLECTING YOUR TICKETS Pre-paid tickets must be collected 30 minutes before performance commences. LATECOMERS To avoid disturbing other customers, latecomers may not be admitted to their seats until a suitable break. The concert may, however, be viewed on the closed-circuit TV on Level Three (L3 Lounge). You can now select your own seat online at www.stdavidshallcardiff.co.uk. The Box Office is open Monday to Saturday, 9.30am until 15 minutes after the start of the performance (or 5.30pm if there is no performance). COMPLETE YOUR EXPERIENCE AT ST DAVID’S HALL... Make a night of it with Pre-concert tapas available from 6pm on Level 3.

FRIENDS DISCOUNTS For just £17.00 a year you can enjoy various discounts on many events at St David’s Hall, 10% off food and nonalcoholic drinks in the Celebrity Restaurant and Art Café Celf, preferential booking periods for most events and receive the bi-monthly brochure direct to your door. To join, simply call Wendy on 029 2087 8557. EXHIBITIONS Whilst you’re at St David’s Hall, why not enjoy our range of art exhibitions on Levels 2 and 4. We have regular exhibitions of work by high-profile artists from both Wales and farther afield and, if something catches your eye that you’d like to purchase, you might find that it is much more affordable than you imagined. Just take advantage of the Principality Collectorplan scheme which also allows you to spread the payment over ten months interest free.

27


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

Gwybodaeth Ychwanegol CASGLU EICH TOCYNNAU Rhaid casglu tocynnau y talwyd amdanyn nhw ymlaen llaw hanner awr cyn i’r perfformiad gychwyn. HWYRDDYFODIAID Er mwyn peidio â tharfu ar gwsmeriaid eraill, efallai na chaiff hwyrddyfodiaid ddim mynd at eu seddi tan saib addas. Ond mae’r cyngerdd i’w weld ar deledu cylch cyfyng ar Lefel Tri (Lolfa L3). Gewch chi’n awr ddewis eich sedd eich hun ar lein yn www.stdavidshallcardiff.co.uk. Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn, hanner awr wedi naw tan hanner awr cyn dechrau’r perfformiad (neu hanner awr wedi pump os nad oes perfformiad). CORONWCH EICH PROFIAD YN NEUADD DEWI SANT... Gwnech hi’n noson i’w gofio a chael Tapas cyn y cyngerdd, gael o 6pm gloch ar Lefel 3.

26

DISGOWNTIAU’R CYFEILLION Am ddim ond £17.00 y flwyddyn gewch chi amryw ddisgowntiau ar ddigwyddiadau lawer yn Neuadd Dewi Sant, bwyd a diod heb alcohol 10% yn rhatach ym Mwyty’r Sêr ac Art Café Celf, cyfnodau codi tocynnau blaenoriaethol i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau a chael y llyfryn bob yn ddeufis yn syth i’ch drws. I ymuno, does rhaid i chi ond rhoi caniad i Wendy ar 029 2087 8557. ARDDANGOSFEYDD Tra byddwch chi yn Neuadd Dewi Sant, beth am gael blas ar ein hamrywiaeth o arddangosfeydd celfyddyd ar Lefelau 2 a 4. Mae gennym arddangosfeydd rheolaidd o waith gan artistiaid amlwg eu lle o Gymru ac ymhellach draw ac, os digwydd i rywbeth dynnu’ch llygad chi a chithau am ei brynu, hwyrach y’i cewch yn llawer mwy fforddiadwy nag y tybiech chi. Does rhaid i chi ond elwa ar y Cynllun Casglu Principality sy’n gadael i chi ymestyn y taliad dros ddeng mis yn ddi-log.

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Additional Information COLLECTING YOUR TICKETS Pre-paid tickets must be collected 30 minutes before performance commences. LATECOMERS To avoid disturbing other customers, latecomers may not be admitted to their seats until a suitable break. The concert may, however, be viewed on the closed-circuit TV on Level Three (L3 Lounge). You can now select your own seat online at www.stdavidshallcardiff.co.uk. The Box Office is open Monday to Saturday, 9.30am until 15 minutes after the start of the performance (or 5.30pm if there is no performance). COMPLETE YOUR EXPERIENCE AT ST DAVID’S HALL... Make a night of it with Pre-concert tapas available from 6pm on Level 3.

FRIENDS DISCOUNTS For just £17.00 a year you can enjoy various discounts on many events at St David’s Hall, 10% off food and nonalcoholic drinks in the Celebrity Restaurant and Art Café Celf, preferential booking periods for most events and receive the bi-monthly brochure direct to your door. To join, simply call Wendy on 029 2087 8557. EXHIBITIONS Whilst you’re at St David’s Hall, why not enjoy our range of art exhibitions on Levels 2 and 4. We have regular exhibitions of work by high-profile artists from both Wales and farther afield and, if something catches your eye that you’d like to purchase, you might find that it is much more affordable than you imagined. Just take advantage of the Principality Collectorplan scheme which also allows you to spread the payment over ten months interest free.

27


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Dewch i Glywed Cerddoriaeth Fyw am £5.00... Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16–25 oed yn unig. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris “React” arbennig yma. I ymuno â “React” does rhaid i chi ond llenwi’r ffurflen isod, ei thynnu allan a’i hanfon yn ei hôl atom ni.

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl

Services for Disabled Customers

Os oes gennych chi ofynion eistedd arbennig a wnewch chi roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau.

If you have specific seating requirements please inform the Box Office at time of booking.

Mae cyfleusterau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau gwastad, cyfleusterau tai bach (yn y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a chownteri lefel isel yn y Swyddfa Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar Lefel 3. Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith godi tocynnau i seddi cefn y stalau am bris y tocyn rhataf sydd ar gael ar gyfer y perfformiad. Efallai y bydd cwsmeriaid ag anawsterau cerdded yn cael mai seddi’r stalau ydi’r mwyaf hygyrch.

Facilities for wheelchair users include level floors, toilet facilities (in the Restaurant and on Levels 2, 3, 4 and 5) and low level counters at the Box Office, Cloakroom and Level 3 Bar. Wheelchair users plus one companion can book seats at the rear of the stalls at the lowest ticket price available, subject to availability, for the performance. Please book these at the Box Office. Customers with walking difficulties may find that stalls seats offer the best access.

Mae system is-goch ar gael yn yr awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) a gellir ei defnyddio heb neu gyda chymorth clywed. A wnewch chi roi gwybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau a rhoddir cyfarwyddiadau defnyddio cyflawn pan gyrhaeddwch chi ar gyfer y digwyddiad.

An infra red system is available in the auditorium (excluding Tier 5) and can be used with or without a hearing aid. Please inform Box Office staff at time of booking and full user instructions will be supplied when you arrive for the event.

Anfonwch fwy o fanylion ataf am glwb cerddoriaeth a drama “React” ENW .................................................................................................................................................................................. CYFEIRIAD ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................... COD POST ..................................E-BOST .........................................................................................................................

Hear Live Music for £5.00... Aged 16-25? You could enjoy these concerts for only £5.00. Just join our free music and drama club exclusively for 16-25 year olds. Each concert has a limited number of seats at this special “React” price. To join “React” simply fill in the form below, tear it out and send it back to us. Please send me more details of the “React” music and drama club NAME ................................................................................................................................................................................ ADDRESS .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... POSTCODE ................................. E-MAIL.........................................................................................................................

RETURN TO: ST DAVID’S HALL, FREEPOST, CF1676, CARDIFF CF10 1QL

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael mewn fformatau Braille a phrint bras o’r ddesg ar lawr gwaelod y

Event information is available in Braille and large print formats from the desk on the ground floor of the Hall, Cardiff Central Library and Cardiff Institute for the Blind. To

s

28

#

ANFONWCH YN EI HÔL I: NEUADD DEWI SANT, RHADBOST, CF1676, CAERDYDD CF10 1QL

29


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

St David’s Hall International Concert Series 2012/13

Dewch i Glywed Cerddoriaeth Fyw am £5.00... Rhwng 16 a 25 oed? Gallech fwynhau’r cyngherddau hyn am £5.00 yn unig. Does rhaid i chi ond ymuno â’n clwb cerddoriaeth a drama i bobol ifanc 16–25 oed yn unig. Mae gan bob cyngerdd hyn a hyn o seddi am y pris “React” arbennig yma. I ymuno â “React” does rhaid i chi ond llenwi’r ffurflen isod, ei thynnu allan a’i hanfon yn ei hôl atom ni.

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl

Services for Disabled Customers

Os oes gennych chi ofynion eistedd arbennig a wnewch chi roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau.

If you have specific seating requirements please inform the Box Office at time of booking.

Mae cyfleusterau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau gwastad, cyfleusterau tai bach (yn y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a chownteri lefel isel yn y Swyddfa Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar Lefel 3. Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith godi tocynnau i seddi cefn y stalau am bris y tocyn rhataf sydd ar gael ar gyfer y perfformiad. Efallai y bydd cwsmeriaid ag anawsterau cerdded yn cael mai seddi’r stalau ydi’r mwyaf hygyrch.

Facilities for wheelchair users include level floors, toilet facilities (in the Restaurant and on Levels 2, 3, 4 and 5) and low level counters at the Box Office, Cloakroom and Level 3 Bar. Wheelchair users plus one companion can book seats at the rear of the stalls at the lowest ticket price available, subject to availability, for the performance. Please book these at the Box Office. Customers with walking difficulties may find that stalls seats offer the best access.

Mae system is-goch ar gael yn yr awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) a gellir ei defnyddio heb neu gyda chymorth clywed. A wnewch chi roi gwybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau a rhoddir cyfarwyddiadau defnyddio cyflawn pan gyrhaeddwch chi ar gyfer y digwyddiad.

An infra red system is available in the auditorium (excluding Tier 5) and can be used with or without a hearing aid. Please inform Box Office staff at time of booking and full user instructions will be supplied when you arrive for the event.

Anfonwch fwy o fanylion ataf am glwb cerddoriaeth a drama “React” ENW .................................................................................................................................................................................. CYFEIRIAD ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................... COD POST ..................................E-BOST .........................................................................................................................

Hear Live Music for £5.00... Aged 16-25? You could enjoy these concerts for only £5.00. Just join our free music and drama club exclusively for 16-25 year olds. Each concert has a limited number of seats at this special “React” price. To join “React” simply fill in the form below, tear it out and send it back to us. Please send me more details of the “React” music and drama club NAME ................................................................................................................................................................................ ADDRESS .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... POSTCODE ................................. E-MAIL.........................................................................................................................

RETURN TO: ST DAVID’S HALL, FREEPOST, CF1676, CARDIFF CF10 1QL

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael mewn fformatau Braille a phrint bras o’r ddesg ar lawr gwaelod y

Event information is available in Braille and large print formats from the desk on the ground floor of the Hall, Cardiff Central Library and Cardiff Institute for the Blind. To

s

28

#

ANFONWCH YN EI HÔL I: NEUADD DEWI SANT, RHADBOST, CF1676, CAERDYDD CF10 1QL

29


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

s

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl parhad Neuadd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Chymdeithas Deillion Caerdydd. I gael eich copi eich hun rhowch ganiad i’r Adran Farchnata ar 029 2087 8542. Mae croeso i gˆ wn tywys. A wnewch chi roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau. CYNLLUN CYNORTHWY-YDD PERSONOL/ GOFALWR AM DDIM Mae gan Neuadd Dewi Sant gynllun sy’n galluogi Cynorthwywyr Personol/ Gofalwyr pobl anabl i fynychu’r theatr am ddim neu am bris gostyngol. Dim ond ar gyfer pobl sy’n derbyn un o’r rhain y mae’r cynllun ar gael: Cydran Gofal y DLA ar y raddfa uchaf, Y Lwfans Gweini ar y raddfa uchaf, Tystysgrif Nam ar y Golwg (neu debyg). Mae gostyngiad o 30% ar gael i Gynorthwywyr Personol/Gofalwyr sydd ar raddfa ganol Cydran Gofal y DLA. Mae angen i gwsmeriaid gyflwyno tystiolaeth eu bod yn gymwys i fod yn rhan o’r Cynllun cyn iddyn nhw gael eu derbyn a chael y gostyngiadau. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i gael rhagor o fanylion neu cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais sydd yn adran Mynediad ein gwefan. Dim ond ar gael ar rhai cyngherddau ac efallai mai dim ond hyn a hyn o lefydd fydd ar gael ar gyfer rhai cyngherddau.

30

Services for Disabled Customers continued receive your own copy call the Marketing Department on 029 2087 8542. Guide dogs are welcome. Please inform the Box Office when you book tickets. FREE PERSONAL ASSISTANT / CARER SCHEME St David’s Hall offers complimentary tickets for the Personal Assistants / Carers of disabled patrons. These are available to customers who are in receipt of one of the following: DLA Care Component at the higher level, Attendance Allowance at the higher level, a Certificate of Visual Impairment (or similar). A 30% reduction is available for Personal Assistants / Carers of disabled people who receive the middle rate of the DLA Care component. Customers are required to demonstrate eligibility before being accepted into the scheme and receiving the discounts. Please telephone our Box Office for further information or complete and return the application form from the Access section of our website. Only available on certain concerts, and some concerts may have limited availablity.


Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant 2012/13

s

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl parhad Neuadd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Chymdeithas Deillion Caerdydd. I gael eich copi eich hun rhowch ganiad i’r Adran Farchnata ar 029 2087 8542. Mae croeso i gˆ wn tywys. A wnewch chi roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau. CYNLLUN CYNORTHWY-YDD PERSONOL/ GOFALWR AM DDIM Mae gan Neuadd Dewi Sant gynllun sy’n galluogi Cynorthwywyr Personol/ Gofalwyr pobl anabl i fynychu’r theatr am ddim neu am bris gostyngol. Dim ond ar gyfer pobl sy’n derbyn un o’r rhain y mae’r cynllun ar gael: Cydran Gofal y DLA ar y raddfa uchaf, Y Lwfans Gweini ar y raddfa uchaf, Tystysgrif Nam ar y Golwg (neu debyg). Mae gostyngiad o 30% ar gael i Gynorthwywyr Personol/Gofalwyr sydd ar raddfa ganol Cydran Gofal y DLA. Mae angen i gwsmeriaid gyflwyno tystiolaeth eu bod yn gymwys i fod yn rhan o’r Cynllun cyn iddyn nhw gael eu derbyn a chael y gostyngiadau. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i gael rhagor o fanylion neu cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais sydd yn adran Mynediad ein gwefan. Dim ond ar gael ar rhai cyngherddau ac efallai mai dim ond hyn a hyn o lefydd fydd ar gael ar gyfer rhai cyngherddau.

30

Services for Disabled Customers continued receive your own copy call the Marketing Department on 029 2087 8542. Guide dogs are welcome. Please inform the Box Office when you book tickets. FREE PERSONAL ASSISTANT / CARER SCHEME St David’s Hall offers complimentary tickets for the Personal Assistants / Carers of disabled patrons. These are available to customers who are in receipt of one of the following: DLA Care Component at the higher level, Attendance Allowance at the higher level, a Certificate of Visual Impairment (or similar). A 30% reduction is available for Personal Assistants / Carers of disabled people who receive the middle rate of the DLA Care component. Customers are required to demonstrate eligibility before being accepted into the scheme and receiving the discounts. Please telephone our Box Office for further information or complete and return the application form from the Access section of our website. Only available on certain concerts, and some concerts may have limited availablity.

St Davids Hall Cardiff International Concert Series  

St Davids Hall Cardiff International Concert Series

St Davids Hall Cardiff International Concert Series  

St Davids Hall Cardiff International Concert Series

Advertisement