Page 1

w w w.universiteitskrant.nl

Weg met de hufterigheid 2 Wellink: eerst snoeien 3 RUG naar de beurs 4 Boem au gevaarlijk 7

26

onafhankelijk weekbl ad voor de rijk suniversiteit groningen n 19 Ma art 2009 n ja argang 38

Who the f*** is niels? Wie is Niels Bakker en wat de f*** doet zijn naam op de deur van het damestoilet van de UB? UK-redacteur Lieke van den Krommenacker ging op zoek, met hulp van anderen: “Niels Bakker in de Peperstraat. Het moet niet gekker worden!” >

Kan een A wel een negen of tien worden?

Foto Reyer Boxem

In dIt nummer

Een Groningse sociologiestudente protesteerde tegen drie ‘achten’ die ze overhield aan drie keer de hoogste score op vakken aan een Amerikaanse universiteit. Het College van Beroep voor de Examens (CBE) verwierp haar pleidooi, maar roept wel op tot tot discussie .

7

Papa helpt studeren Studentenverenigingen houden hun leden goed in de gaten, zo blijkt uit een enquête. En dan hebben we het niet over drank of drugs, maar over studieresultaten. Papa en mama doen het goed: verenigingsleden studeren nét iets vaker af. >

9

‘Ze downloaden maar raak’ “Die studenten downloaden maar raak!” Zegt een kwaaie videotheekbaas. Zijn handel droogt op, collega’s merken hetzelfde. Wijn en chips in de strijd tegen het faillissement. Maar er is geen houden meer aan: de videotheken zijn op sterven na dood. >

14

I n t e r n at I o n a l Pa g e debating contest, and noise Rector Magnificus Frans Zwarts was “hugely impressed” by the contestants in the third English-language debating contest at the University of Groningen. Also on the International Page: an angry neighbour complains about the noisy students in the Winschoterdiep international student house. >

20

uK-sIte engels aan rug? Praat mee! De RUG wordt steeds Engelstaliger. Docenten maken zich zorgen, anderen juichen het toe, ook al zorgt het steenkolenengels tijdens college soms voor problemen. Praat erover mee op onze website en surf meteen naar www.universiteitskrant.nl.

Goed zo...

Judith Grob is geen tobber. Ze gebruikt haar gezichtsspieren, want dat is goed voor het verwerken van emoties, ontdekte ze. Weg met de botox. Zie pag. 10/11 >

Gratis anti-flipperstrips De gemeente Groningen is samen met de politie en Veiligheidszorg Groningen een anti-flipper project begonnen om het aantal inbraken terug te dringen. De instanties delen gratis anti-inbraakstrips uit aan studentenhuizen in de stad. Het project is een initiatief van de studentcontactfunctionarissen van de politie. Duizend woningen in de binnenstad en de omliggende wijken krijgen deze dagen een brief, waarin de bewoners een gratis antiinbraakstrip wordt aangeboden. De strip wordt gemonteerd op de voor-

deur en een adviseur geeft er advies bij over inbraakpreventie. Flipperen is volgens de politie een geliefde methode van inbrekers om binnen te komen. Door een simpel pasje of plastic kaartje tussen een deur en kozijn te schuiven, kan het slot van een deur naar binnen worden gedrukt en wordt de deur snel, geruisloos en zonder sporen van braak geopend. “Tijdens een flipperwedstrijd op de KEI-markt, hebben we tijden van onder een minuut geregistreerd”, aldus een bijlage van de brief. De inbraakmethode maakt het volgens de politie onmogelijk om

precies aan te geven hoe vaak het flipperen wordt gebruikt. Wel is volgens de instanties duidelijk dat de meeste inbraken zo gebeuren. Het anti-flipperproject richt zich daarom vooral op studenten, ouderen en panden waar eerder is ingebroken. “Op voorschrift van de brandweer mogen de deuren van studentenhuizen niet op het nachtslot, daardoor is het gemakkelijk om daar in te breken”, legt woordvoerder jan ter Beek van de gemeente uit. “Die inbraken zijn te voorkomen door een anti-inbraakstrip te plaatsen.” [ PETER KEIZER ]

De sociologiestudente in kwestie sloot in 2008 drie vakken met het hoogst mogelijke resultaat af aan de universiteit van South Carolina. Terug aan de RUG werden deze ‘A’s’ volgens de omrekentabel die sociologie hanteert omgezet naar drie achten. Daarmee kwam een cum laude vermelding voor de studente niet in gevaar, maar zij maakte een principekwestie van het feit dat ze een hoger cijfer dan een acht wil. Het beroep is vorige week afgewezen, omdat de tabel en het omrekenen vooraf bekend verondersteld konden worden. Ook andere opleidingen zetten cijfers zo om, leert navraag bij de International Service Desk van de RUG. Maar zowel het CBE als de examencommissie van sociologie sympathiseert met de studente. “Er is een discrepantie”, erkent voorzitter Van Duijn van die examencommissie. “Daar zit onder meer achter dat je in het buitenland gemakkelijker een A krijgt.” Dat buitenland betreft met name de VS, waar al decennia een ware grade inflation plaatsvindt. Onderzoekers van de universiteit van Princeton becijferden enkele jaren geleden dat tussen 45 en 55 procent van alle cijfers op bachelor opleidingen aan de elf meest prestigieuze universiteiten in de VS een A is. Terwijl de schaal tot en met F gaat. Verder kent de VS geen equivalent voor de Nederlandse tien. Dus hoe moet het met een werkelijk excellente student achter wiens Amerikaanse A een onvervalste Nederlandse ‘tien’ schuilgaat? Toevallig bekijkt het RUG bestuur deze week of invoering van een Grade Point Average, een index van de door een student behaalde cijfers, nodig is. [ jAN BLAAUW ]

Plasterk geeft vijf jokerjaren Alle studenten krijgen zogenoemde jokerjaren, waarmee ze het afbetalen van hun studieschuld in totaal vijf jaar kunnen uitstellen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Plasterk dat ook studenten die al een lening hebben of deze reeds afbetalen, recht krijgen op jokerjaren. Ze kunnen vanaf 1 januari 2012 worden ingezet. De regeling komt na een verzoek van kamerlid jasper van Dijk om dit voor alle studenten mogelijk te maken. Dat voorstel neemt de minister nu mee in de nieuwe wet op studiefinanciering. [ IANTHE BATO, HOP ]


2 DEZE WEEK

UK 26 - 19 MAART 2009

Deze week werd de honderdste campagne van de Stichting SIRE gelanceerd. Deze keer wordt er aandacht gevraagd voor asociaal gedrag. Maar halen al die campagnes wel iets uit? Door teoDor lazarov Hoogleraar algemene rechtswetenschappen Jan Brouwer ziet asociaal gedrag hand over hand toenemen. “De vraag naar etiquette neemt toe. Studenten stappen bij mij binnen voor het een of ander en hun telefoon gaat af. Je zult verbaasd staan hoeveel er opnemen en rustig een gesprek gaan voeren. Als je van huis uit niet sommige dingen hebt meegekregen, dan is het goed dat je ze op een andere manier voorgeschoteld krijgt. Daarom hebben wij het vak etiquette bij de studentenrechtbank ingevoerd. Want jezelf netjes presenteren en de rechter beleefd aanspreken, kan al van invloed zijn op de uitspraak.”

Pedagoge Ellis Jonker van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen denkt dat de spotjes vrij weinig invloed hebben op het gedrag. “Het hangt natuurlijk ook van het onderwerp af. Sommige onderwerpen blijven hangen, zoals kindermishandeling en vuurwerk. Dat komt voornamelijk door de heftige beelden en treffende slogans. Een spotje waar ik me heel erg aan geërgerd heb, was het spotje dat kinderen het te druk zouden hebben, omdat hun ouders ze met te veel activiteiten opzadelden. In mijn ogen sloeg dat de plank compleet mis. Het ging over blanke kinderen uit de gegoede middenklasse en bovenklasse. Dus wat dat betreft mogen die spotjes ook wat diverser van karakter worden. Maar ik denk dat het weinig invloed heeft op het gedrag van mensen. Vooral in een tijd van crisis.” Universitair docent marketing Jaap Wieringa, zegt dat het moeilijk is de effectiviteit van de spotjes te meten. “Dat komt, omdat het geen commercieel product is. Als je bier of bijvoorbeeld ketchup reclameert, dan kun je aan de verkoopcijfers aflezen of een campagne geholpen heeft. Bij ethische zaken ligt dat

Foto SIRE

Beeld uit de campagne ‘Onbewust asociaal’

Hebben al die SIRE-spotjes wel zin?

‘SIRE laat de norm zien’ minder voor de hand. Desalniettemin zijn er wel cijfers van de bekendheid van de spotjes. Ik weet geen harde aantallen, maar kan me herinneren dat SIRE wel onder een groot deel van de bevolking bekend is. Dus de boodschap komt wel over. Het heeft zeker wel zin om ze te blijven uitzenden.”

Onderwijskundige Ralf Maslowski, denkt dat het menselijk gedrag moeilijk te sturen is. “Mensen gaan ergens pas echt bij

stilstaan wanneer er iets in hun nabije omgeving gebeurt, of wanneer andere mensen het er over hebben. Daarom werken de spotjes soms heel goed, zoals bij de vuurwerkcampagne. Maar soms heb ik ook het gevoel dat ik een onderwerp alleen bij SIRE zie en nergens anders. Dan denk ik dat het weinig invloed heeft.”

Sociaal psycholoog Arie Dijkstra ziet juist verschillende effecten in de maatschappij.

Rosa Xafax “Niks geen verhalen over feest en seks. Laat staan over het Leven. Ik studeer weer. Mijn sex-appeal zakt met elke minuut die ik op universiteitsterrein doorbreng. Ik dacht dat het nooit zou gebeuren maar ik maak me nu zelfs druk om de printers in het Harmoniegebouw. Geil. En ik heb weer een Xafax-kaart. Ik had het technische hoogstandje afgezworen na een fiasco met een kaart van tien euro. Deed het na een dag al niet meer. “Eigen schuld”, zei de repromeneer. “Had je hem maar niet in je portemonnee moeten doen.” Had ik kunnen weten, echte kaarten steek je niet in je beurs. Nee, Xafaxkaarten behandel je alsof het babybilletjes zijn. Op een kussentje in een gouden kooitje, de rest overleeft het prinsje niet. Eén miniem kreukje en hij wordt genadeloos uitgespuugd. Waarom kunnen we niet eens iets leren van de Hanzehogeschool? Daar kun je al jaren met je eigen chipknip betalen. Geen centje pijn als hij uit de buidel komt!

“Ten eerste laten ze op een expliciete, simpele manier zien hoe de norm in elkaar steekt. Want mensen leren niet alleen wat goed en fout is van boeken en kranten, maar voornamelijk van elkaar. Als je geaccepteerd wilt worden in de maatschappij, dan moet je aan de norm voldoen. En dat stellen deze spotjes aan de kaak. Nu is de vraag of ze ook daadwerkelijk zin hebben. Gaan vaders die hun kinderen bijna nooit zien meer tijd met ze besteden? Worden asocia-

le mensen minder asociaal? Dat is moeilijk te meten, maar de andere kant is, dat mensen die achter het idee van zo’n spotje staan zich gesterkt voelen in hun mening. Dat is de andere functie van zo’n spotje. Net als bij roken. Des te meer anti-rookreclames er zijn, des te gesterkter anti-rokers zich voelen en er wat van durven zeggen. Dus zulke spotjes hebben wel zin, al is het om even de normen en waarden weer aan het licht te brengen.”

Colofon

Maar goed, laten we vooral geen praktische oplossingen van hbo-ers aannemen, daar zijn we te arrogant voor bij de RUG. Juist. De printers dus. Voor het eerst draaide ik zelfstandig een pdf-bestand uit. Na drie pagina’s van de vijftien hield het op. O God. Vol goede moed liep ik naar de balie. Commentaar: “O, vervelend.” Na een halve minuut werd duidelijk dat ik meer verwachtte. Ja, hij kan maar drie pagina’s tegelijk uitprinten”, vertelde ze op lijzige toon. “Zou het niet handig zijn dat ergens aan te geven?”, vroeg ik met gespeelde nonchalance. Ze liet zich niet kennen en zei met een stem die niet zou misstaan bij een sekslijn: “Ja, goed ideeeeeee”. En zakte zonder knipperen terug in haar stoel. Geen hond die haar daar uitkreeg. Ik weet dat het niet over seks mag gaan, maar toch vraag ik me af, wat zou zij met haar zwoele stem onder de balie aan het doen zijn ?

Rosa Timmer, vierdejaars student taalwetenschap

redactie-adres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; Telefax: 050-3636698; E-mail: uk@rug.nl; Internet: www.universiteitskrant.nl Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697, Jan Blaauw (nieuwscoördinatie) 3636696, Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802, René Fransen (wetenschap) 3636695, René Lapoutre (opmaak) 3636693, Harry Perton 3636317, Sieb de Ruig (redactiesecretaris) 3636700, Ernst Arbouw (International Page) 3636130. overige redactieleden: Wouter Beetsma, Ana van Es, Hinke Hamer, Peter Keizer, Lieke van den Krommenacker, Teodor Lazarov, Janita Naaijer, Tjerk Notten, Elisabeth Oosterling, Rosa Timmer, Dorien Vrieling. Medewerkers: Bart Breman, Michel Dijkstra, Hans Miedema, Ronald Veldhuizen, Marcel Wichgers.

Foto’s: Reyer Boxem, Jeroen van Kooten, Elmer Spaargaren. tekeningen: Bert Cornelius, Robby van der Meulen, Eric van der Wal, Kees Willemen Uitgave: Stichting Universiteitsblad oplage: 20.000 exemplaren Persbureau: de UK werkt samen met andere universiteitsbladen in het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) advertenties: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, telefax 0235717680 RUG-advertenties, mededelingen en Ukaatjes: Heiny de Ruiter (3636699) abonnementen: € 30 per jaar, (intern tarief € 20). adreswijzigingen: schriftelijk aan de administratie van de uk. adreswijzigingen rUGpersoneel: doorgeven aan betreffende afdeling Personeel & Organisatie. ©UK. Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen.


N I E U W S 3

UK 26 - 19 MAART 2009

NWO en uni’s leggen geschil bij De lucht is geklaard tussen de universiteiten en wetenschapsfinancier NWO. Er zijn afspraken gemaakt over snellere betaling van beurzen voor onderzoekstalent, de zogeheten Veni-, Vidi- en Vici-subsidies. De universiteiten waren niet blij toen minister Plasterk bij zijn aantreden honderd miljoen euro uit hun budget overhevelde naar NWO, dat het geld moet verdelen onder de beste onderzoekers. Maar de instellingen werden pas echt boos toen ze beseften dat NWO het geld ver-

traagd zou uitbetalen. Stel dat een universiteit in het eerste jaar een miljoen kwijt is aan de overheveling, dan zou zij dat – dankzij haar beste onderzoekers – uitgesmeerd over vier jaar weer terugkrijgen. Uiteindelijk lopen er vier jaargangen naast elkaar en komt het programma tot volle bloei, maar de vertraging wordt niet ingehaald. Volgens belangenbehartiger VSNU was er sprake van “structurele onderbesteding” en wilde NWO het overgebleven geld gebruiken om de eigen kas te spekken. Maar nu is het geschil opgelost. “We gaan het geld sneller overma-

ken dan we normaal gesproken zouden doen”, zegt NWO-voorzitter Jos Engelen. “Dit betekent dat universiteiten aanvankelijk meer geld krijgen, maar in de staart van het onderzoek juist minder.” De overheveling is bedoeld voor de Vernieuwingsimpuls van NWO, waarin het geld wordt verdeeld over de wetenschappers met de beste onderzoeksvoorstellen. De Veni-, Vidi- en Vici-subsidies zijn respectievelijk bedoeld voor jonge onderzoekers, ervaren onderzoekers en toponderzoekers. Het totale budget is 150 miljoen euro per jaar. De bedoeling is universiteiten tot

het beste onderzoek te prikkelen. “We zouden het geld dat we door de vertraging overhielden niet besteed hebben aan onze vermogenspositie”, zegt Engelen. De brief die de VSNU in december naar de minister stuurde, noemt hij “niet erg collegiaal”. Maar Engelen was toen nog niet in functie en met de nieuwe afspraken is de kou uit de lucht. Overigens blijft het NWO-geld bij de universiteiten gereserveerd op de plank. Ze mogen het nergens anders aan besteden dan aan de Vernieuwingsimpuls. [ bas belleman, hop ]

Rector: ‘Logozaak faux pas’

Ombudsman behandelt afstudeerklacht Een student letteren is met een klacht naar de Nationale Ombudsman gestapt. Aanleiding was het uitblijven van een antwoord op een klachtenbrief van de student, waarin ongenoegen zou zijn geuit over het verloop van een buluitreiking, aldus medewerkster Jara Backx. In reactie hierop stuurde rector magnificus Frans Zwarts een brief naar alle faculteitsbesturen. Daarin verzoekt hij hen dringend aandacht te schenken aan het belang van bul­ uitreikingen. Tot welke opleiding de boze student zich zou hebben gericht, is nog onduidelijk. Ger de Haan, voorzitter van het faculteitsbestuur letteren, weet in ieder geval van niks. “Een jaar of drie geleden heb ik wel eens een klacht gehoord over een uitreiking, waarin, dacht ik, niet de student, maar een vader ontevreden was. Daar lijkt het nu niet om te gaan.” Ook Lydia Bruins van Bureau Studentzaken en Rob Wagenaar van het Onderwijsinstituut tasten in het duister. “Het is nooit met ons gecommuniceerd. Maar we gaan nu wel op zoek”, zegt Wagenaar. [ lieke van den krommenacker ]

De bètafaculteit van de RUG krijgt 1,3 miljoen euro om de aansluiting tussen middelbare school en universiteit te verbeteren. Het geld, van het Platform Bèta Techniek, is een vervolg op eerdere subsidie om de instroom in bèta- en technische studies te verhogen. “De afgelopen drie jaar waren wij met een stijging van 110 procent landelijke koploper”, vertelt projectmanager onderwijsvernieuwing Bart van de Laar. De faculteit wil de komende jaren vooral meer vrouwelijke studenten voor natuuren scheikunde werven.

Letteren gaat in zee met Nanjing De letterenfaculteit onderzoekt samenwerking met de universiteit van Nanjing in China. Portefeuillehouder onderwijs Gerry Wakker: “In eerste instantie was niet duidelijk om welke universiteit het gaat, maar het lijkt een goede te zijn.” De contacten noemt ze “heel pril”. De samenwerking zou zich moeten toespitsen op de studies Nederlands, communicatie- en informatiewetenschappen en journalistiek.

Alle verenigingen mogen het logo van de RUG blijven voeren, ook als hun standpunt afwijkt van dat van de universiteit. Het voorstel, waarin de huisstijl werd gekoppeld aan ‘correct’ gedrag is door het college van bestuur van tafel gehaald. “Een faux pas”, noemt rector magnificus Frans Zwarts het gebeurde. Want, inderdaad, de universiteit is een gemeenschap van vrijdenkers en geen bedrijf als Shell of Philips. En dus ligt het voorstel nu ergens in een prullenbak. In de u-raad vielen pittige woorden over de kwestie. “Angsthazerij en hypocrisie”, oordeelde de personeelsfractie, de studentenfractie SOG noemde de brief, waarin het nieuwe beleid werd aangekaart, onacceptabel. Het voorstel kwam erop neer dat verenigingen vooraf toestemming moesten vragen om het RUG-logo te mogen voeren. [ hanneke boonstra ]

1,3 miljoen voor werving bèta’s

Méér soap rond Schoeverslocatie

Decaan Elmer Sterken van de Faculteit Bedrijfskunde en Economie serveert Nout Wellink, president van de Nederlandsche Bank, een kopje koffie. Wellink leidde maandag de oratie van prof. Frank Smets in, die de Wim Duisenbergleerstoel bezet. Wellink haalde anekdotes op over zijn oud-collega. Deze moest als minister van Financiën flink bezuinigen, maar tegelijkertijd stevig investeren. Of dat niet moeilijk was, vroeg een journalist. “Welnee”, zei Duisenberg volgens Wellink. “Iedere tuinman weet dat je eerst moet snoeien, en dan de stront erover.” Foto Reyer Boxem

Verplicht op BHV door hete thee Bestuursleden van studieverenigingen van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) moeten voortaan verplicht een cursus bedrijfshulpverlening volgen. Die maatregel is ingevoerd na een incident in de bestuurskamer van Odiom, de studievereniging van pedagogische wetenschappen. Ook moeten ze verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten als ze gebruik willen maken van de faculteitsruimtes.

Eind september raakte een studente pedagogiek gewond toen de onderkant van een theekan kapot sprong en zij heet water over zich heen kreeg. De studente moest een week lang in het ziekenhuis blijven vanwege tweedegraads brandwonden. Volgens portefeuillehouder middelen Frank Vleeskens diende ze geen schadeclaim in. GMW heeft wel besloten dat alle bestuursleden van studieverenigingen in het begin van hun bestuursjaar een cursus bedrijfshulpverlening moeten volgen. De cursussen worden betaald door GMW. “De fa-

culteit voelt een grote verantwoorde lijkheid. Studieverenigingen dragen bij aan het imago van de faculteit en haar opleidingen”, aldus studentadviseur Dennis Wiersma. “We willen alles afdekken, zodat ook verzekeringstechnisch geen vervelende kwesties kunnen spelen. Een bestuur is anders hoofdelijk aansprakelijk en dat kan consequenties hebben die besturen vaak onvoldoende beseffen.” Wiersma heeft studentadviseurs van andere faculteiten op de hoogte gesteld van de maatregelen. [ peter keizer ]

Plasterk geeft leendwang bij stufi toe In het huidige stelsel worden studenten min of meer gedwongen te lenen, erkent minister Plasterk. Vorige week stuurde de minister nog een brief aan alle studenten waarin hij waarschuwde voor een te hoge studieschuld. Die brief staat, aldus Plasterk, los van de aangekondigde verhoging van het collegegeld, met 22 euro per jaar over een periode van tien jaar. Die verhoging is vastgelegd in een wetsvoorstel waarover vandaag in de Kamer werd gedebatteerd. Volgens de minister gaf hij met de brief slechts “goede consumenteninformatie” voor studenten die “licht-

vaardig lenen voor dingen die niets met de studie te maken hebben, zoals een flatscreen tv of een verre reis.” Met lenen is niets mis, zegt Plasterk. De meeste studenten moeten wel: “De gemiddelde student betaalt inderdaad een stuk van zijn studie uit een lening.” Ook kwamen de versoepeling van de bijverdiengrens en een nieuwe terugbetaalregeling op tafel. Halbe Zijlstra (VVD) wilde terugbetaling koppelen aan de “maatschappelijke wenselijkheid” van de gevolgde opleiding. Een slecht idee, vond Plasterk. Het is immers lastig te voorspellen naar welke afgestudeerden er in de toekomst vraag zal zijn. De VVD kondigde aan dinsdag tegen

de nieuwe wet te stemmen. D66 is tegen, omdat de partij vindt dat collegegeldverhoging de kwaliteit van het hoger onderwijs ten goede moet komen, en niet moet worden ingezet tegen het lerarentekort. Daarnaast bepleitte D66 een verlenging van de afbetaaltermijn van vijftien naar vijfentwintig jaar. Of het bij de geplande collegegeldverhoging blijft, is de vraag. Begin deze maand bleek de regering een tweede, forse, verhoging te overwegen als crisismaatregel. Daar wilde Plasterk nog niets over kwijt. Wel was hij het met kamerlid Dibi (GroenLinks) eens dat investering in het onderwijs bij een crisispakket hoort. [ ianthe bato, HOP ]

Er komt een nieuw bestemmingsplan voor de bouwkavel Eendrachtskade 12. De gemeente wil op deze ‘Schoeverslocatie’ een studentenflat van 23 meter hoog bouwen. Maar bewoners wonnen een procedure bij de Raad van State waarin ze protesteerden tegen de hoogte en het feit dat de gemeente op de erfgrens wilde bouwen. Op dat laatste punt doet de gemeente nu een concessie, maar de hoogte blijft. Een nieuwe bezwaarprocedure is waarschijnlijk.

Digitale UB in mondiale subtop De Groninger UB stijgt met stip in The Webometrics rankings of world repositories. Op deze wereldlijst van onderwijsen onderzoeksinstituten staat haar repository van dissertaties nu op plaats 14 en als digitale archieven meetellen op plaats 23. Van alle Nederlandse universiteiten scoort alleen Utrecht beter. En volgens Wim Braakman van de UB is het eigenlijk nog beter. “Waar webometrics van Utrecht het totaal aan repositories opneemt, beperken ze zich bij de RUG tot dissertaties.”

Geen Akademieassistenten RUG Ondanks vijf projectaanvragen is de RUG er niet in geslaagd om een deel van de 150 nieuwe Akademie-assistenschappen van de KNAW te krijgen. De Akademie honoreerde tien aanvragen van universiteiten die “méér deden dan aansluiten bij bestaande activiteiten”, legt een woordvoerder uit. Het gaat om aanstellingen van één dag per week die een bijbaan minder nodig maken terwijl een student nadrukkelijk met wetenschap bezig gaat.


4 OPMERKELIJK

UK 26 - 19 MAART 2009

Verdwenen legioen terug 25.000 mensen raken niet zomaar zoek. Zeker niet samen met tigduizend paarden, ossen, wagens en ander materieel. Gelukkig vond de Britse majoor en amateurarcheoloog Tony Clunn hen terug in 1987. Hij vertelt er vrijdagmiddag over bij Studium Generale. Door christien boomsma Het was het jaar negen na Christus. Het zeventiende, achttiende én negentiende Romeins legioen trokken door het Teutoburgerwald. En keerden nooit terug. Dat er een slag was geweest, wist iedereen. Tacitus schreef erover, zo’n honderd jaar na dato. Germaanse opstandelingen lokten de legioenen in een hinderlaag en slachtten 25.000 mannen, vrouwen en kinderen af. De nederlaag bracht de expansie van het Romeinse rijk tot staan. Maar wáár was dat Teutoburgerwald van Tacitus? En hoe gebeurde het? Honderden theorieën passeerden de de revue en net zo veel slagvelden werden aangewezen. Maar dat hoeft niet meer, dankzij Tony Clunn en zijn trouwe metaaldetector. Clunn schreef erover in zijn boek The Quest for the lost Roman legions.

Romeinse denarie Het begon in 1987 met de “clear double ringing tone” van Clunns Fisher 1265X metaaldetector. Kalkriese leek hem een goeie plek om te zoeken, zelfs al had de gemeentelijke archeoloog gezegd dat er nauwelijks Romeinse vondsten in zijn gebied waren gedaan. Maar de eigenwijze majoor viste op zijn eerste tocht meteen een zilveren denarius uit de aarde. Een klein stukje verderop nog een. En nog een… Het was het begin van een verbluffende hoeveelheid vondsten, die nog altijd doorgaat. Een klompje goud, een ceremonieel masker, munitie, gespen, resten van wapens, munten, een hou-

ten wal waarachter de Germanen zich verscholen en putten met menselijke resten. Al snel was er geen twijfel meer. Hier had een enórme veldslag plaatsgevonden in het jaar negen. Welke anders dan de beroemde Varusschlacht? Clunn twijfelt niet. Duitse archeologen twijfelen niet. En, RUG-classicus Sjef Kemper, die Clunn uitnodigde, ook niet. “Als je nu nog twijfelt, dan moet je geschift zijn.” Clunn woont nu vlakbij Kalkriese en graaft nog steeds. Hij gelooft dat het Romeinse leger vier dagen lang werd opgejaagd, onophoudelijk aangevallen door Germaanse opstandelingen. Hij wil de route achterhalen, want Kalkriese is volgens hem alleen de plek waar het leger zijn last stand maakte. Tacitus beschreef de plek. “Op het veld lagen verblekende beenderen, verspreid waar mensen waren gevlucht. Opgestapeld waar ze waren blijven staan en terug hadden gevochten. Fragmenten van speren en ledematen van paarden lagen daar – en menselijke hoofden…”

The Quest for the lost Roman legions, Studium Generale en het Centre for Classical Studies. 20 maart, Academiegebouw. 15.30 uur, toegang vrij.

Student lust geen Broodjes Aap Met dieren is het altijd leuk brainstormen. Een cursus Broodje-Aapverhalen schrijven gaat er dan ook in als koek in een boekenweek met als thema ‘Tjielp Tjielp, de literaire zoo’. Door elisabeth oosterling Dat moet de organisatie van de boekenweekavond in het Grand Theatre ook hebben gedacht toen ze de ‘De Avond van het Broodje Aapverhaal’ bedachten in het Grand Theatre. “Een vertelwedstrijd voor studenten.” Studenten moesten, op het toneel, een verzonnen verhaal zó vertellen dat het waar gebeurd lijkt. Auteur Liesbeth Annokkee en theatermaker Karin Noeken (bekend van onder andere Vrouw Holland) zouden gedurende drie dinsdagavonden een cursus te

geven. De meest overtuigende fantast kreeg niet alleen eeuwige roem, maar mocht ook gratis dineren met vriend, familielid of geliefde. In één woord: fantastisch. Jammer alleen dat het aantal aanmeldingen zo bedroevend was. Zelfs aan de telefoon dempt organisator Johan de Vries zijn stem als hij meldt dat de cursus helaas is komen te vervallen. En een paar dagen later laat pr-vrouw Carla Wilts, van de Openbare Bibliotheek, weten dat ook de halve finale ter ziele is gegaan. Eén lichtpuntje resteert: de finale gaat absoluut door. “We hebben vier kandidaten gevonden”, vertelt ze. Het vertrouwen in deze kandidaten geeft hoop. Op de boekenweekavond zelf blijkt echter dat aan dat ‘vinden’ ook daadwerkelijk een speur-

tocht vooraf is gegaan. De leeftijden van de kandidaten variëren van 18 tot 49. Twee hebben zichzelf aangemeld, maar de andere twee zijn benaderd. En uit pure wanhoop heeft de organisatie de voorwaarde “voor studenten” maar laten varen. Geen één student was enthousiast te krijgen. Conclusie? Het Broodje Aapverhaal gaat er bij studenten niet in. Zelfs niet als consument, want ook in het publiek viel geen student te ontdekken. Of misschien houden studenten hun sterke verhalen liever voor zich, willen ze geen cursus of hadden ze geen tijd UB of kroeg in te ruilen voor het theater. Of misschien herkenden studenten – je scoort niet voor niks ooit 542 of meer op een CITO toets – een Broodje Aap al bij de eerste zin.

RUG opent de Euronext handel Twintig studenten en een hoogleraar waren afgelopen dinsdag getuige van de ééndaagse beursnotering van de RUG op de Euronext te Amsterdam. Door jan Blaauw “Ik heb ’m mogen luiden”, zegt hoogleraar Robert van der Meer niet zonder trots. De prof opende dinsdagochtend de handel op de Amsterdamse beurs met een mep tegen de gong. De bijzondere collegedag voor het keuzevak Institutional Investment Management was op het station in Groningen al om zes uur begonnen om tijdig bij de gong te kunnen zijn. Het bleef een mooie dag. Zo kreeg Van der Meer vanwege de naderende viering van vier eeuwen Amsterdamse aandelenhandel een kopie van het allereerste aandeel ter wereld: van de VOC.

Foto NYSE Euronext Voor de studenten is de excursie ook niet onbelangrijk. Voor het keuzevak van Van der Meer moeten de studenten een miljoen euro virtueel beleggen. En dat is een

allerminst vrijblijvende opdracht in het huidige onrustige beursklimaat. Want het rendement van die belegging wordt verrekend met het cijfer voor het vak.

Engels |_

|  pe i li n g   |  De universiteit moet inter-

Maar hoe zit

de Wageningse Universiteit volgen. Daar is Engels al drie jaar de voernationaliseren. Dat zorgt voor hogere taal in de medezeggenschapsraden noteringen in internationale ranglijsten, en onderzoeksinstituten. “Ik ben daar mordicus tegen”, zegt Draaismeer toestroom van buitenlandse ma nu. “Bij veel vakken zal het tot toppers en studenten en uiteindelijk verschraling leiden.” voor meer geld. Maar hoe zit het met de Toch gaat de opmars van de vreemde taal onverminderd door. kwaliteit van het onderwijs? Het aantal Engelstalige masterproDoor peter keizer gramma’s aan de RUG stijgt in rap tempo. Waren het er in 2002 nog “Engels is de lingua franca van de maar vijftien, in 2004 werden al 59 wetenschap”, denkt rector magnifi- masteropleidingen in het Engels gecus Frans Zwarts. Een universiteit geven. Dat aantal is nu gegroeid tot die zich richt op de internationale 65, van de in totaal 118 masters. Het gemeenschap kan er niet omheen. Talencentrum van de RUG meldt in “Zoals men vroeger niet om het La- het jaarverslag van 2007 dat in dat tijn heen kon.” Daarom moeten alle jaar de vraag naar cursussen Enmasterprogramma’s van de RUG in gels veel groter was dan de capacihet Engels worden gegeven en moet teit. En de RUG is hierin niet alleen. het bestuursmodel van de RUG Cijfers van universiteitenverenitweetalig worden. Maar willen we ging VSNU laten zien dat ook in bijdat en zijn we er wel klaar voor? voorbeeld Amsterdam, Utrecht of Nieuw is de discussie over Engels Wageningen het aantal Engelstaliin het hoger onderwijs in elk geval ge programma’s stormachtig groeit. niet. Bij economie en bedrijfskunde groeit. Is er nu reden tot paniek? bestaan al langer Engelstalige opAbsoluut niet, vindt Bram ten Caleidingen. Andere studies hebben te van het Department of German zich daar in de laatste tien jaar bij Language and Culture. “Hoe meer aangesloten. De argumenten vóór Engels, hoe beter”, zegt hij. “Wat zijn steeds hetzelfde: we leiden on- mij betreft zou het vwo al voor een ze studenten op voor de internatio- belangrijk deel verengelst moenale arbeidsmarkt en ten worden. Dat is van we willen meer buigroot belang voor de tenlanders trekken. internationalisering. ‘Het lukt Maar ook is er al die Wij trekken meer stutijd al kritiek op de denten uit het buitenniet altijd verengelsing. In 1995 land met een Engelstableek uit Delfts on- nuances goed te lig programma en onze derzoek dat de resulstudenten hebben meer verwoorden’ taten achteruit gaan profijt van een verblijf als studenten onderin het buitenland wanwijs krijgen in het neer ze het Engels op Engels. Docenten formuleren min- fatsoenlijk niveau beheersen.” der helder, nuanceren minder en Fanny Janssen, universitair doimproviseren moeilijker. Daarnaast cent demografie, is het daarmee is het college geven zelf inspannen- eens. “Internationalisering is een der. Kortom: de onderwijskwaliteit goede manier om ons onderwijs op daalt. de kaart te zetten. Het is ook een “Natuurlijk moet iedereen vol- manier om meer onderscheid aan te doende vloeiend Engels spreken om brengen tussen het hbo en de unide kwaliteit te garanderen. Maar dat versiteit.” went. Het belangrijkste is dat je een Het bedrijfsleven is internationaal taal blijft gebruiken. In de weten- gericht, de universiteit kan daarom schap vraagt niemand naar je ac- niet achterblijven, vinden Janssen cent. Het gaat erom wat je te zeggen en Ten Cate. Ten Cate: “Je ziet ook hebt”, reageerde Zwarts destijds in in landen om ons heen dat het Enhet alumniblad Broerstraat 5. gels steeds meer de boventoon gaat RUG-hoogleraar psychologie Dou- voeren, dit geldt met name voor we Draaisma ziet dat anders. “Vol- Duitsland en Scandinavië. Traditigens het onderzoek levert college in oneel hebben de Romaanssprekenhet Engels een kwaliteitsverlies van de landen een achterstand bij de bevijftien procent op. En let op: aan heersing van vreemde talen, maar de kant van de studenten is er ook je ziet ook dat men daar meer doorweer een verlies van vijftien pro- drongen raakt dat Engels de lingua cent. Die begrijpen een Engelsta- franca geworden is. Kortom: als je lig college minder. Dat betekent dus erbij wilt horen moet je (bijna) perdat je een hoorcollege hebt waarvan fect Engels spreken, verstaan en zo’n dertig procent van de kwaliteit kunnen schrijven.” verloren is gegaan”, betoogde hij in Maar dat universitaire Engels ís 2005 in de UK. niet perfect. Het steenkolenengels Nu het college van bestuur en de in de collegezalen zorgt soms voor universiteitsraad werken aan een problemen. “In ons geval zeker”, replan voor een tweetalig bestuurs- ageert Jan Brouwer, docent algememodel aan de RUG, laait de discus- ne rechtswetenschappen. “Taal is sie weer op. Zwarts, die het acade- binnen onze discipline niet alleen misch jaar in het Engels opende, wil het instrument om te communice-


OPMERKELIJK 5

UK 26 - 19 MAART 2009

is onstuitbaar het met de kwaliteit van het onderwijs

Zwarts: ‘Paspoort voor de toekomst’ | i n t e r v i e w | Tientallen e-mails kreeg rector magnificus Frans Zwarts, nadat hij in de u-raad had gezegd dat Engels eigenlijk de voertaal zou moeten zijn bij de RUG. Ze waren emotioneel: ‘Je zit er helemaal naast’ en ‘als studenten naar Nederland komen moeten ze gewoon Nederlands spreken, punt uit’. Door hanneke boonstra Dát er zoveel e-mails kwamen, verbaasde Frans Zwarts niet. Maar de felheid en de toon van de reacties, die kwamen wel als een verrassing. “Het lijkt veel op de de discussie die te maken heeft met ‘Nederland is van de Nederlanders’. En als buitenlanders hierheen komen, moeten ze gewoon Nederlands spreken.”

Uiteindelijk zei u dat u niet alles in het Engels wilde. Eieren voor uw geld gekozen? “Nee, ik ben en blijf ervan overtuigd dat je dit soort dingen niet dwingend moet opleggen. Er zijn studenten en stafleden die zich ongemakkelijk voelen. Er zijn docenten die er moeite mee hebben, niet goed uit de voeten kunnen en dan neemt de kwaliteit van het onderwijs af. We leggen niks op. We zeggen wel: het is wenselijk.” Is dat niet de kool en de geit sparen? “Ik hou niet van voorschrijven. Je moet dat doen waar je je gelukkig bij voelt. Maar er zijn onderdelen van het onderwijs waarbij Engels de beste oplossing is. Anders kun je geen internationale universiteit zijn.”

Illustratie René Lapoutre ren. Ook onze ‘wetenschap’ wordt erin uitgedrukt. De betekenis en afbakening van wetenschappelijke concepten luisteren heel nauw en het lukt niet altijd om nuances in een vreemde taal goed voor het voetlicht te brengen.” Ook Janssen merkt dat studenten moeite hebben met moeilijker Engelse woorden. “Ze zijn daar minder bekend mee.” Volgens associate professor Ernestine Gordijn van sociale psychologie is de drempel voor studenten om in het Engels vragen te stellen hoger. “En het kan

best zo zijn dat mensen zich storen aan mijn Engels. Maar aan de andere kant denk ik dat mensen die geen native speakers zijn minder gebruik maken van ingewikkelde zinsconstructies en langzamer spreken, waardoor het voor studenten wellicht beter te begrijpen is.” De overgang naar het Engels brengt de nodige problemen met zich mee. Maar dat zal de internationalisering niet tegenhouden. Taalproblemen zijn slechts een klein obstakel. Als je genoeg water bij de wijn doet, moeten studenten de colleges

kunnen volgen, denkt Brouwer. De voordelen, aansluiting op buitenlandse literatuur, vaktermen en onderzoek, wegen dan ruimschoots op tegen de ‘opstartproblemen’. “Alle nieuwe dingen zijn in het begin lastig. Maar na verloop van tijd is het de normaalste zaak van de wereld”, vat Janssen samen.

Ben je het eens met deze docenten? Of zijn de problemen met het Engels veel groter dan zij denken? Discussieer mee op www.universiteitskrant.nl

Waar kwamen die emoties vandaan, denkt u? “Het heeft te maken met gevoel van eigenheid, met de discussie dat Nederland van de Nederlanders is. Dergelijke emoties spelen op verschillende vlakken, ook hier. Maar ik begrijp het niet, ik kan hun gedachten niet volgen. Studenten en medewerkers die hiernaartoe komen kiezen een vak vanwege de goeie reputatie die we op dat gebied hebben. En dan is Engels toch het paspoort naar je toekomst.” U zegt ook: deze discussie is van alle tijden. Waarom is het dan nu

zo’n kwestie geworden? “Omdat ik m’n rede bij de opening van het academisch jaar in het Engels heb gehouden. Volgende week open ik het lustrum. Jacques Wallage vertelde dat er mensen komen van de universiteit in Tallin...” ... dus doet u het in het Engels. “Ik vind het wel een vorm van beschaving. En of ik dat doe, zie ik wel, ik pas me aan aan de omstandigheden. Zo dobber ik verder. Voor hetzelfde geldt gaat het in het Engels. En wat ik in september doe, zie ik wel.” Even terug naar Engelstalig onderwijs. Als de kwaliteit eronder lijdt, wat dan? “Dan moet je maatregelen nemen. Dan gaan ze op cursus. Of iemand anders moet het van ze overnemen. Daar moet je voor kiezen. Studenten moeten het beste onderwijs krijgen.” Het was een heikel punt in de uraad. Hoe staat het daar nu? “We gaan werken met summaries. Als we van de ene dag op de andere in het Engels overgaan, doen we ons veel leed aan.” Wat wordt de volgende fase? “Dit krijgt een zelfstandige dynamiek. Toen ik rector werd heb ik gezegd: we hebben Engelstalige bachelors nodig. Die zijn er gekomen, bij letteren, rechten, geneeskunde, psychologie. Elke faculteit zou die moeten hebben. Het verbaast me dat het niet gebeurt bij W&N, waar ze voorop lopen op het gebied van science, ingebed in de internationale context. Waarom niet? Men gaat het nu overwegen. Toen we Engelstalige cursussen doorvoerden bij economie en bedrijfskunde, dacht ik dat er een volksopstand zou komen. Niet dus.” Wordt de RUG ooit een puur Engelstalige universiteit? “Nee. Dat maak ik niet meer mee. Landelijk staan we wel in de voorhoede, dat komt omdat we relatief veel buitenlandse stafmedewerkers en studenten erbij hebben gekregen. Ik probeer het zo ontspannen mogelijk neer te zetten. En er zeker geen groot issue van te maken.” En dan lacht u maar weer eens. Grijns: “Inderdaad.”


Het College van Bestuur zoekt studenten voor de functies van

Medewerker Communicatie, PR en Sponsoring TRAILS

VOORZITTER EN BESTUURSLEDEN (m/v)

Universitair Centrum Psychiatrie

van het Centraal UitvoeringsOrgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS)

2 PhD students molecular biologist/biochemist Postdoc molecular biologist/biochemist

Het CUOS is door het College van Bestuur ingesteld voor het faciliteren van erkende studentenorganisaties met subsidie en/of huisvesting en voor het adviseren over de opname van studentenorganisaties in de Afstudeerfondsregeling.

Pediatrics, Center for Translational Molecular Medicine

TAAK

PhD-position in health economics of infectious diseases control

Het CUOS heeft de volgende taken: o erkennen van studentenorganisaties namens de RUG, o verdelen van de financiële middelen voor deze organisaties (ruim 0,5 miljoen euro), o verdelen van huisvesting over erkende organisaties (kantoorruimte St. Walburgstraat 22 en twee panden aan de Grote Rozenstraat), o toewijzen van incidentele financiële ondersteuning aan studentenorganisaties, o adviseren aan het College van Bestuur over het door de RUG te voeren beleid t.a.v. de studentenvoorzieningen, o adviseren aan het College van Bestuur over de toekenning van bestuursbeursmaanden aan organisaties.

Department of Epidemiology

Analisten Celbiologie, sectie Straling- en Stresscelbiologie

Research Analist

SAMENSTELLING

Pathologie

Het CUOS bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter in functie wordt benoemd. Het CUOS verdeelt zelf de overige taken. Alle leden worden benoemd door het College van Bestuur op voordracht van de benoemingsadviescommissie.

Postdoc

DUUR, TIJDSBESLAG EN VERGOEDING

Projectadministrateur

Pathologie

De leden worden voor een jaar, ingaande 1 september, benoemd. De werkzaamheden nemen gemiddeld 2 dagen per week in beslag. De leden ontvangen een bestuursvergoeding en een bestuursbeurs van 4 maanden.

Financieel Economische Zaken Meer weten over deze vacatures? www.werken.umcg.nl

SOLLICITATIE Studenten, ingeschreven als voltijdstudent aan de RUG en beschikkend over de benodigde bestuurlijke ervaring en capaciteiten, kunnen voor 14 april aanstaande hun schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, richten aan het hoofd van de afdeling Studentenzaken, dhr. L.B. Kroes, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

Bouwen aan de toekomst van gezondheid

INFORMATIE Meer informatie is te verkrijgen bij het huidige CUOS (cuos.voorzitter@rug.nl), de afdeling Studentenzaken (050 363 4653) en op de website www.rug.nl/cuos.

Nieuwe vacatures

Openstaande vacatures

Secretaresse

Two Tenure Track positions (Assistant Professors)

0,5 fte | Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Hoofd Inkoop

2,0 fte | Kernfysisch Versneller Instituut

1,0 fte | Facilitair Bedrijf

Three Postdoc positions

Postdoc and/or PhD position Pharmacoeconomics

3,0 fte | Kernfysisch Versneller Instituut

1,0 fte | Faculty of Mathematics and Natural Sciences

4,0 fte | Kernfysisch Versneller Instituut

Hoofd Administratieve Informatie Voorziening

Universitair Docent Hongaarse Cultuur- en Letterkunde

1,0 fte | Bureau van de Universiteit

0,8 fte | Faculteit der Letteren

Four PhD positions

Onderzoeker Cultuureducatie 1,0 fte | Faculteit der Letteren

Tenure Track (Assistant Professor) Macroeconomics 3,0 fte | Faculty of Economics and Business

Nadere informatie over deze vacatures vindt u op: www.rug.nl De RUG biedt speciaal aan meeverhuizende werkende partners van nieuwe medewerkers goede loopbaanfaciliteiten. De RUG streeft naar een evenwichtig opgebouwd personeelsbestand. Op een aantal terreinen zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd. Daarom worden zij vooral uitgenodigd te solliciteren.

Werken aan de grenzen van het weten


S T U D E N T E N L E V E N 7

UK 26 - 19 MAART 2009

Who the f*** is Niels? |_

En wat doet hij op al die toiletten?

|  ac h t e r g r o n d   |  Het was maar een naam, gekrast in de deur van het damestoilet in de UB. Maar het liet UK-redacteur Lieke van den Krommenacker niet meer los. Wie was toch Niels Bakker? Door lieke van den krommenacker

Zaterdagnacht werd ik er zelfs wakker van. “Niels Bakker in de Peperstraat. Moet niet gekker worden! X.” Een sms van vriendinnetje A. Het was 04.27 uur. En de zoveelste keer dat A. Niels Bakker tegen het lijf liep. Het moet inderdaad niet gekker worden. Al sinds de UK-vergadering over de Valentijnsspecial, begin februari, beslaat hij een deel van mijn dagelijks leven. Niels Bakker. Voor het eerst gesignaleerd: in de UB, op de begane grond. Tweede ontmoeting: de UB, op de tweede verdieping. Voor de derde keer gezien: in de UB, op de vierde dit keer. De drie ontmoetingen hadden één ding gemeen. Ze vonden plaats op het toilet. Tijdens de bewuste vergadering tekende ik hartjes in mijn agenda – we spraken immers over de liefde. Gekscherend opperde ik dat we misschien wel een artikel moesten schrijven over het ontstaan van UBliefdes. “Dat wordt dan eerder een stuk over UB-lust”, merkte een collega terecht op. Er wordt daar immers meer geflirt dan in de gemiddelde Groningse kroeg. “Dan kunnen we meteen uitzoeken wie er toch in godsnaam schuilgaat achter de naam Niels Bakker, die op bijna iedere verdieping wel op een wc-deur staat gekrast”, wierp ik bij wijze van grap op tafel. Want, was mijn gedachte, in het kader van de vrije associatie was alles geoorloofd in een ideeënvergadering. Zeker als ze de liefde betreft. En ik had gelijk. Ook de rest van de redactie was reuzebenieuwd naar De Man Achter De Naam. En dus ging ik op zoek. Hyves leverde in de stad Groningen drie resultaten op: allereerst de vijfentwintigjarige Vindicater Niels Bakker, bevriend met 204 andere hyvers, voetballer bij het elfde team van studentenvoetbalvereniging Forward, de ‘mooie gekken’, en lid van De Snorkels-Hyves. Niels Bakker twee telt 23 lentes, 163 vrienden en zijn profielfoto is 842 keer bekeken sinds 27 april 2007. Daarmee heeft hij het record. Kandidaat nummer drie, is met zijn 21 jaar de jongste Niels Bakker van het stel, heeft een relatie, werkt naast zijn studie als ‘supermarktprutser’ in Leeuwarden en speelt naar eigen zeggen erbarmelijk gitaar. Het was een begin. En gelukkig stond ik niet alleen, bleek al gauw. Een dag later vertelde ik A. over Niels. Als iemand me kon helpen hem te vinden, was zij het wel. A. heeft in de UB gewerkt en kent alles en iedereen, die daar de laatste jaren met enige regelmaat is binnen-

Eén van de inkervingen op het damestoilet van de UB gestapt. Zo ook Niels Bakker. Althans, een van de Nielsen Bakker. De keer dat A. hem had zien lopen in t-shirt met forse V-hals was haar bijgebleven, omdat hij nogal veel borsthaar had. Samen speurden we die middag de bibliotheek af, systematisch, van beneden naar boven. Voor de zekerheid telden we nog een keer het aantal wc’s waar zijn naam op de deur staat. Nog steeds drie in totaal. Helaas bleek Niels Bakker meer te doen te hebben, dan in de UB op onze hartelijke ontvangst wachten, want hij was nergens te vinden. Wel troffen we twee bekenden van

hem, in de kantine. Opvallend genoeg wisten deze jongens bij de woorden ‘V-hals’ en ‘borsthaar’ meteen wie we bedoelden. “O ja! Dat is híj. Die met al dat borsthaar!” Toch kenden ze iemand met nóg meer borsthaar. En geloof het of niet, daar was Niels Bakker niks bij. Dus misschien moesten we hem interviewen. Of beter nog: “Maak er een dubbelinterview van”, opperden de twee opgetogen. “Dat wordt sowieso een nek-aan-nek-race!” Sindsdien ziet A. Niels Bakker her en der voorbij komen. Ik ben er

nooit bij. Maar zoals het een goede partner in crime betaamt, houdt A. me keurig op de hoogte van haar ontmoetingen met Mr. Mystery. Meestal krijg ik sms’jes met teksten als “Niels Bakker, NU in de UB.” En bij hoge uitzondering, als de kust veilig is, belt ze me, begint te proesten en fluistert dan: “Raad eens wie er hier voor me in de rij staat in de kantine van de faculteit?” Niet alleen echoot zijn naam nu door de faculteit van GMW en kom ik geregeld uit ‘de Niels Bakker’ als ik het toilet in de UB verlaat; ook op de UK-redactie waart zijn geest rond. Hoewel iedere vergadering

zijn naam wel een keer klinkt, was het bestaan van Niels Bakker 1, 2 en 3 volledig aan collega E. voorbijgegaan. “Wie is toch die Niels Bakker waar jullie het de hele tijd over hebben?”, wilde ze weten. Haar verbazing was groot. En die van ons nog groter, toen ze vervolgde: “Een van mijn docenten heet Niels Bakker.” Gezamenlijk fronsten wij de wenkbrauwen. In een poging tot een rendez-vous met in elk geval één van de mannen besloot ik de vier Bakkers een bericht te sturen. Alleen nummer twee reageerde. One down. Het verhaal was hem wel vaker ter oren gekomen, maar hij dacht niet dat het om hem ging. Wel was ook hij benieuwd naar welke dame dit op haar geweten heeft, dus of ik dat even kon uitzoeken. Ik doe dit dus niet alleen voor mezelf. Intussen ontpopt A. zich tot een ware Sherlock Holmes. Toen ze laatst op de vierde verdieping van de wc kwam, hoorde ze een meisje vanuit het toilet tegen iemand anders zeggen: “Waarom staat de naam Niels Bakker toch overal op de wc-deuren?” Waarop A. haar vroeg of ze hem misschien kende. Het meisje liet bar weinig los. Misschien wil ze wel dat het voor altijd een mysterie blijft, want het oplossen van een som is nou eenmaal vaak veel leuker dan het zien van de uitkomst. Maar toch. Ik heb altijd al eens in de voetsporen van Fred Oster willen treden, als presentator van Wie van de drie? En dit is mijn kans. Dus: wil de echte Niels Bakker nu opstaan?


THINK YOU CAN WIN?

6 t/m 29 april 2009

DEVELOP THE BEST STRATEGY TRAVEL AROUND THE WORLD

DOE MEE!

LenteKriebels is de gezellige voorjaarsactie in alle (studenten-)wijken van Groningen. Groepen Stadjers maken samen hun buurt schoon. Studenten helpen natuurlijk ook mee en kunnen zich als groep opgeven. De gemeente ondersteunt jullie LenteKriebels-actie met materiaal en een subsidie! Gezellig en nuttig samen aan de slag in onze stad!

BAIN STRATEGY CONTEST 6 T/M 8 MEI

Dit jaar is het thema:

Maak kennis met Bain en strategie consulting. Werk op kantoor en daarbuiten drie dagen een real-life case uit. Krijg begeleiding van ervaren Bain consultants. Presenteer het resultaat vervolgens zelf aan het KLM management. Het team met de slimste strategie wint een droomreis! Schrijf je in vóór 30 maart. In april vinden selectie-interviews plaats. Kijk voor meer informatie op www.bain.nl/strategycontest.

KLEURRIJK

Ook zin om mee te doen met je studentenclub of -huis? Je kan je groep aanmelden tot 21 maart, het begin van de lente, via www.groningen.nl/lentekriebels of (050) 367 12 24.

www.groningen.nl/lentekriebels

Uw computer TRAAG? Laat hem VERSNELLEN door een HERinstallatie van de software!!!! Dat kan al vanaf % 17,50 Kijk voor de mogelijkheden op herinstall.nl of bel 050-5893687

In het bezit van een PDA? Wilt u steeds op de hoogte blijven van uw afspraken en correspondentie, dan biedt de Servicedesk hulp bij: >

het instellen en synchroniseren van RUGmail en RUGplanner;

>

synchronisatie van bestanden.

Er zijn veel verschillende type PDA’s in omloop wat een eenduidige ondersteuning op dit gebied moeilijk maakt. Vooralsnog is een keuze gemaakt voor de besturingssystemen Mobile 6.1 en Blackberry. Deze zijn uitvoerig getest met een positief resultaat. Op de website vindt u handleidingen en tips hierover. Meer informatie Ga naar WWW.RUG.NL/CIT/DOELGROEPEN/MEDEWERKERS/PDA of uw lokale Servicedesk WWW.RUG.NL/CIT/SERVICEDESK/OVERZICHTSERVICEDESKS www.rug.nl/cit

water maar ook een kraan

www.zoa.nl

ZOA-VLUCHTELINGENZORG

VAN NOODHULP TOT EN MET WEDEROPBOUW WIJ BLIJVEN

28.585/44077

ONTDEK BAIN & COMPANY, DE WERELDWIJDE STRATEGY CONSULTING FIRM, TIJDENS ONZE DRIEDAAGSE STRATEGY CONTEST


S T U D E N T E N L E V E N 9

UK 26 - 19 MAART 2009

Kroegtijger is studietijger |_

Verenigingsleden studeren nét iets vaker af

|  ac h t e r g r o n d   |  De ontgroening mag niet langer ten koste van de studie gaan en ouderejaars nemen de nieuwe leden onder hun hoede: studentenverenigingen houden de studieprestaties van hun leden steeds scherper in de gaten. Door bas belleman Iedereen kent ze: eerstejaars die tijdens wekenlange ontgroeningen bleek in een hoekje van de collegezaal hangen. Door alle inwijdingsrituelen lopen ze meteen een fikse achterstand op. Althans, dat zeggen de verhalen. Verhalen die bij het doorvertellen groter en groter worden. Zo’n praktijk strookt ook niet met de ambities van universiteiten en hogescholen. De instellingen openen de aanval op studieuitval in het eerste jaar. Een biertje minder, een boekje extra. Maar hoe ‘schuldig’ zijn de verenigingen nu echt? Er zijn er genoeg die geen noemenswaardige ontgroening hebben en in 1968 toonde een onderzoeker aan dat verenigingsleden juist beter presteerden dan niet-leden. Maar het cliché – verenigingsleden trappen liever lol dan dat ze studeren – heeft zich diep in het collectieve bewustzijn genesteld. Sinds de tempobeurs houden de meeste leden de vertraging (en hun studieschuld) liever binnen de perken. Er zijn ook geen harde aanwijzingen dat verenigingsleden trager studeren dan gewone studenten. Recent onderzoek (zie kader) lijkt het omgekeerde effect te bevestigen: verenigingsleden studeren net iets sneller. Ze durven alleen nauwelijks bestuurswerk te doen. De verenigingen krijgen hun bestuurszetels maar met moeite bezet, bleek onlangs. Samen met de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hield het Hoger Onderwijs Persbureau een enquête onder vierenveertig studentenverenigingen. De uitkomst: steeds meer gezelligheidsverenigingen houden het studiegedrag van hun leden – met name van eerstejaars – in de gaten. Ze moedigen het studeren juist aan. Dat begint met een verstandige planning van de introductietijd – al dan niet onder druk van de universiteit. Van de veertig verenigingen die de vragenlijst invulden, zorgen er vierendertig voor dat de introductie van hun eerstejaars niet samenvalt met de eerste colleges en werkgroepen. Bij ongeveer de helft daarvan is de introtijd afgelopen voor het academische jaar begint. De andere helft plant verdere activiteiten in weekends en avonduren. Eén vereniging zegt in haar toelichting expliciet geen ‘ontgroening’ te hebben. Van de vijf die hun introductie laten overlappen met de eerste colleges, geven er twee hun feuten de gelegenheid om tussendoor colleges te volgen. Noem het regelzucht, noem het

Foto Elmer Spaargaren

Verenigingsleven bij Dizkartes verantwoordelijkheidsgevoel, maar hier blijft het niet bij. Eenderde van de verenigingen stelt ook regels aan de ontgroening door disputen en verenigingshuizen. De meerderheid zonder zulke regels geeft als reden dat er geen disputen zijn of dat er nauwelijks ontgroening plaatsvindt. De verenigingen houden ook verderop in het jaar rekening met de studie. Misschien komt dat doordat de maatschappelijke druk hoger wordt. De verenigingen willen de goede prestaties niet ondermijnen, maar er juist aan meewerken.

de voorbeeld verwachten. Veel verenigingen (45 procent) stellen studievoortgangseisen aan actieve leden: je mag pas in het bestuur of in een commissie als je een minimaal aantal studiepunten hebt of je propedeuse op zak hebt. Elders gelden geen welomlijnde regels (“we zijn te klein om er een harde eis van te maken”), maar bij de selectie wordt er wel op gelet. Er is maar één verenging die de studievoortgang expliciet níet laat meewegen: “Onze leden komen voor de gezelligheid, niet voor de studie.”

Meer dan de helft (55 procent) heeft een soort papa-en-mamasysteem ingevoerd, waarin ouderejaars een groepje eerstejaars onder hun hoede nemen. Het heet ook wel patronaat, mentoraat of familie. De verenigingen die dat niet hebben, zeggen vaak dat de disputen die functie vervullen. Die verplichten hun eerstejaars bijvoorbeeld om minimaal vier uur per dag in de bibliotheek te zitten. Opvallend feitje: clubs met een mentorsysteem, zorgen er vrijwel altijd voor dat de introductieperiode niet overlapt met de eerste colleges. Er is maar één vereniging die wel papa’s en mama’s kent, maar geen rekening houdt met de introductie. Maar die overweegt dat alsnog te gaan doen. Van bestuursleden mag je het goe-

‘Het is niet bevorderlijk voor de sfeer als leden hun studie verwaarlozen’ Minder vaak gebeurt het dat verenigingen voor Big Brother spelen en de studievoortgang van niet-actieve leden in de gaten houden. “Wij zijn hun ouders niet”, schrijven ze desgevraagd, of: “We kunnen moeilijk van een paar honderd eerstejaars alle cijferlijsten bijhouden.” Toch denkt bijna een kwart (22,5 procent) daar anders over. Er zijn er zelfs die de behaalde studiepunten van hun leden toegestuurd krijgen van de universiteit.

Overigens zegt dit laatste niet alles, want er was enige onduidelijkheid over de enquêtevraag. Sommige verenigingen zeggen dat de sociale controle sterk is (wie te vaak laveloos aan de bar hangt, mag even niet meer komen) en antwoorden dan “ja, wij letten op de studievoortgang van onze leden”. Andere zeggen: “Nee, maar er is wel een sterke sociale controle.” Maar liefst tweederde van de verenigingen organiseert wel eens studiegerelateerde activiteiten, zoals faalangsttrainingen, bedrijvendagen of disciplineoverstijgende colleges. Vooral bedrijvendagen blijken populair. De Landelijke Kamer van Verenigingen is aangenaam verrast door de uitkomsten. “Het is heel positief”, zegt vice-praeses Belén Bode. “We wisten dat verenigingen er mee bezig waren, maar het is goed om het bevestigd te zien.” Ze heeft verschillende verklaringen. Verenigingen willen de band met universiteiten niet schaden. Studenten worden bovendien lid om zichzelf op allerlei manieren te ontwikkelen; ze willen niet alleen ervaring opdoen in commissies, maar ook samen studeren. En ze hebben geen zin als een stelletje losers in een kringetje te zitten: “Het is natuurlijk niet bevorderlijk voor de sfeer op een vereniging als leden hun studie verwaarlozen.”[ hop ]

Verenigingsleden studeren vaker af Is het lidmaatschap van een vereniging goed voor de studie? In het artikel Over verenigingslidmaatschap en studiesucces (2006) deed de Leidse onderzoeker Dato de Gruijter een poging erachter te komen. Hij nam de propedeuse- en diplomarendementen van studenten en corrigeerde voor faculteit en leeftijd. Dat corrigeren was vereist, want studenten rechtsgeleerdheid haalden een stuk minder snel hun diploma dan bijvoorbeeld studenten geneeskunde. Intussen zijn De Gruijters resultaten enigszins achterhaald door de komst van de bachelor-masterstructuur, maar hij leek te kunnen aantonen dat verenigingsleden het nét iets beter deden dan de niet-leden. Alleen kreeg hij geen significant resultaat, dus er kon ook sprake zijn van toeval. Pas als De Gruijter naar de diplomarendementen na zes jaar keek, kwam er een hard resultaat uit: verenigingsleden studeerden vaker af.


d p

10 W E T E N S C H A P Cogito ergo BOEM

UK 26 - 19 MAART 2009

Boem, au, gevaarlijk rimenten heb je niet per se een groot laboratorium nodig. Met een simpele aanstekers en een fotokokertje maak je je eigen raket. Boem! Door ernst Arbouw Voor de Tweede Wereldoorlog werkten zowel in Duitsland als de Verenigde Staten clubjes amateurwetenschappers aan de eerste raketmotoren. In Duitsland gebeurde dat op de Raketenflugplatz Berlin onder leiding van Wernher von Braun (van de V2 en later de Saturnus V). In Amerika bestond een groepje dat op het California Institute of Technology (CalTech) probeerde een raket te bouwen. Die club, vanwege de dagelijkse explosies in hun lab bekend als the suicide squad stond min of meer onder leiding van Jack Parsons. In de jaren twintig correspondeerden Parsons en Von Braun een tijdje met elkaar. Er zijn zelfs aanwijzingen dat ze elkaar af en toe belden. De jonge raketbouwers waren allebei hartstochtelijke sciencefiction fans en droomden allebei van reizen naar de planeten. En ze hadden een bijzondere voorliefde voor hoog energetische experimenten. Ontploffingen dus. Daar houdt de gelijkenis op. Von Braun was een telg uit een Pruisische adellijke familie, briljant in wiskunde en blind voor politiek. Om zijn raketten te kunnen bouwen, hees hij zich in de oorlog in een SS-uniform en als wetenschappelijk leider van de Heeresversuchsanstalt Peenemünde is hij medeverantwoordelijk voor de dood van duizenden dwangarbeiders. Zijn V2 raket maakte iets meer dan drieduizend burgerslachtoffers, voornamelijk in Londen en Antwerpen. Parsons was een opiumverslaafde bohemien uit een gebroken middenklasse gezin. Hij had een natuurlijke aanleg voor scheikunde, maar moest wegens geldgebrek de universiteit verlaten. Daarna werkte hij een tijdje in een springstoffabriek terwijl hij ’s avonds met de suicide squad aan raketten knutselde. Op ruige feestjes droeg Parsons

|_ Illustratie Ernst Arbouw

| s e r i e | Voor onderhoudende expe-

| o n d e r z o e k | Kijk maar uit met het gebruik van botox in je gezicht. Je gezichtsspieren heb je namelijk nodig bij de verwerking van emoties. Kun je ze niet vrij gebruiken, dan loop je langer rond met negatieve emoties, ontdekte Judith Grob. Door tjerk notten

experimentele gedichten voor, discussieerde met z’n raketvrienden over poëzie en politiek – de groep had een romantische hang naar het communisme – en bedreef hij duistere magische rituelen. Parsons stond onder invloed van de Engelse occultist Aleister Crowley en stichtte in zijn huis een commune voor diens volgelingen. Een van de bewoners van die commune was L. Ron Hubbard (van de Scientology). Hubbard ging er later met Parsons vriendin vandoor. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat Parsons maar verantwoordelijk is voor één dood: z’n eigen. De raketbouwer annex zwarte magiër overleed na een ontploffing in z’n bijkeuken. Volgens een politierapport probeerde hij springstoffen te mengen in een koffiepot. Daarbij liet hij de pot in een moment van onoplettendheid vallen. Voor je eigen hoog energetische raketexperiment heb je een leeg fotokokertje, een piëzogasfornuisaansteker, lijm en nog een gewone sigarettenaansteker nodig. Peuter de piëzoaansteker voorzichtig(!) open. Binnenin vindt je, afhankelijk van het model, een gasreservoir,

een knopje of een hendel om druk uit te oefenen op het piëzokristal en twee geïsoleerde stroomdraadjes die naar de voorkant leiden. Het gasreservoir is meestal met een koppelstukje verbonden aan de knop voor het kristal. Haal dat weg zodat er geen gas stroomt als je op de knop drukt. Prik vervolgens een gaatje in de deksel van het kokertje en friemel de uiteinden van de stroomdraadjes erdoorheen. Als de draadjes aan de korte kant zijn, kun je er een stukje aan solderen. Lijm het dekseltje op een stuk hout en je bent ready to go. Hou een aansteker in het kokertje, geeft drie of vier tellen gas, duw de koker op het dekseltje en druk af. Belangrijke waarschuwing: boem, au, gevaarlijk. Lees voor je gaat knutselen eerst de disclaimer op de website. Hou omstanders uit de buurt van je proef en tel voor je afvuurt duidelijk af. Draag ALTIJD een veiligheidsbril (vijf euro bij de bouwmarkt) en gebruik gehoorbescherming – het is nogal een knal.

Zie voor de filmpjes uit deze rubriek en een disclaimer: www.universiteitskrant.nl/boem Vragen of tips? boem@rug.nl

Ingezonden mededeling

Je master doen in Leiden? Kom naar de mastervoorlichting

B/

p@ =NL

Walgen i

In samenwerking met Science LinX (Wiskunde & Natuurwetenschappen)

Kijk voor programma en data www.mastersinleiden.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Het dampende goedje in je bord stinkt, zit vol zwarte stukken en de dofgroene kleur staat je absoluut niet aan. Het is grootmoeders recept, zegt je schoonmoeder, die vol trots de soep heeft opgediend. De rillingen gaan over je rug. Toch zeg je ‘lekker’, houd je gezicht netjes in de plooi en onderdrukt je walging. Hiermee vertoon je sociaal wenselijk gedrag, maar het zal je humeur de komende minuten negatief beïnvloeden. Als je negatieve emoties onderdrukt, zie je de wereld om je heen een tijd negatiever dan iemand die bijvoorbeeld bij de soep gewoon hard ‘blèh!’ heeft geroepen. Dat blijkt uit het onderzoek van Judith Grob, waarop ze 19 maart zal promoveren. “In veel situaties tonen mensen hun emoties niet”, zegt Grob. “Ze houden zich in, omdat dat wenselijk is op dat moment. Wat ik heb ontdekt is dat mensen die walging onderdrukken, in de daarop volgende minuten situaties veel negatiever beoordelen, dan personen die hun emoties de vrije loop laten.” Grob richtte zich bij haar onderzoek speciaal op walging. “Die is heel herkenbaar. Er horen sterke reacties in het gezicht bij, zoals het uitsteken van de tong en het omlaag trekken van de mondhoeken”, zegt ze. “Bovendien is het makkelijk op te roepen.” Ze liet drie groepen proefpersonen naar smerige en nare foto’s en filmpjes kijken. (Zie kader) Eén groep mocht vrij reageren, personen in de tweede moesten zich beheersen. De laatste groep proefpersonen kón hun emoties niet vrijuit tonen, om-

Dus: omlaag dat ze een pen tussen hun lippen moesten klemmen. Ze wisten niet dat het de bedoeling was om walging te onderdrukken, maar dachten dat hun concentratievermogen werd getest. “Na die filmpjes vroeg ik ze een lijst met woorden zoals ‘v..s’ en ‘h..t’ af te maken. Mensen die zich vrij hadden kunnen uiten, vulden vaak ‘vaas’ en ‘heet’ in. Bij de andere groepen kwam er veel vaker ‘vies’ en ‘haat’ uit. Negatieve begrippen dus, in plaats van neutrale.”

‘Door botox te spuiten wordt het moeilijker je emoties te ontladen’ Ook schatten ze situaties negatiever in, legt ze uit. Er werd bijvoorbeeld gevraagd hoe graag ze de trap hadden genomen als ze hadden geweten iemand met een zweetlucht in de lift tegen te komen. De groep ‘onderdrukkers’ gaf vaker en sterker aan met de trap te zijn gegaan. “Het is interessant te zien dat bij zowel bewust onderdrukken van emoties, als onbewust door een pen in de mond te klemmen, dezelfde negatieve gevoelens een tijd blijven hangen. Blijkbaar verwerken en ontladen we onze negatieve emoties onder meer door bepaalde spieren in het gezicht te gebruiken.” Dat bracht Grob op een ander idee. Wat betekent dat voor mensen die een botox-behandeling hebben gehad? Die kunnen bijvoorbeeld hun voorhoofd niet meer fronsen als ze kwaad zijn, waardoor ze mogelijk ook langer met negatieve gevoelens blijven rondlopen. “Dat we emoties tonen in ons gezicht doen we niet voor niets. Andere mensen weten dan of we benaderbaar zijn, of dat ze juist even afstand moeten houden. Maar het heeft dus ook voor jezelf een functie. Door met je mondhoeken te trekken raak je blijkbaar


W E T E N S C H A P 11

UK 26 - 19 MAART 2009

is best gezond

g met die mondhoeken!

je walging kwijt. Door er botox in te spuiten wordt dat denk ik moeilijker. Ik zou graag een vervolgonderzoek doen met een hele club botoxgebruikers.” Toch is het juist déze suggestie over botox in haar proefschrift waarmee Grob de afgelopen week veelvuldig de media haalde. De Volksrant, EO, NRC Handelsblad en verschillende Radio 1-programma’s wilden aandacht aan haar onderzoek besteden. Ook op internet verschenen meerdere artikelen. En daar zaten ongenuanceerde tussen: “Ik ben gaan googelen en kwam een stuk tegen met de kop ‘Botox

Foto’s Reyer Boxem maakt depressief’. Dat is helemaal niet wat in mijn onderzoek naar voren komt! Maar blijkbaar zijn journalisten erg geïnteresseerd in onderwerpen die met botox te maken hebben. Ik snap het ook wel, na die hele discussie over de documentaire Beperkt Houdbaar en het belang van een goed uiterlijk.” De aandacht vleit haar. Na een aantal jaren werk is het toch een soort beloning, dus ze probeert er van te genieten. “De resultaten zijn mooi. Allen zou ik na jaren met walging gewerkt te hebben me vanaf nu graag met wat vrolijkers bezighouden.”

Haarverf pakt niet tijdens menstratie Door ronalD velDhuizen

Wat doe ik ze aan!

Judith Grob

Kul of kennis

Het is zeker niet dat ze het leuk vond om mensen walgelijke dingen te laten zien. Liever deed Judith Grob iets vrolijkers. Maar ja, walging is zo’n duidelijke emotie. “Ik liet de proefpersonen de meest verschrikkelijke dingen zien. Soms dacht ik: Wat doe ik ze aan!.” Bijvoorbeeld een filmpje met een amputatie van een lichaamsdeel. Langzaam, laagje voor laagje, snijdt een scalpel door de huid. Wat het is, kun je door het groezelige groene beeld niet zien. Het wordt daardoor alleen maar extra naar. Ook zat er een foto tussen van een man met een volledig opengereten gezicht. Veel bloed en vage smurrie. “Waarschijnlijk is die van dichtbij geraakt door een kogel”, zegt ze. Een andere foto toont een kind met een enorm zwart gezwel op het voorhoofd. Het drukt het rechter oogje dicht. Het materiaal zocht ze niet zelf uit. Een Amerikaan, James Gross, heeft een site waarop hij veel ‘walgelijk’ materiaal beschikbaar stelt voor andere onderzoekers. “Hij is gespecialiseerd in de walging. Van de plaatjes en de filmpjes is precies vastgesteld hoe walgelijk ze zijn. Daar kon ik zo gebruik van maken.” Natuurlijk voerde ze haar onderzoek ethisch uit. Proefpersonen konden op elk moment stoppen en mochten wegkijken als ze het niet meer trokken. Een paar keer stond Grob klaar met een emmer, maar die was nooit nodig. Om de mensen niet met een té zwaarmoedig gevoel te laten vertrekken, sloot Grob altijd af met een vrolijk filmpje. “De meeste proefpersonen kwamen met een glimlach uit het hokje.”

Een prangende vraag houdt de gemoederen op de UK-redactie bezig: wanneer je ongesteld bent of zwanger, mag je je haar niet verven. Dan pakt de kleur niet. De oorzaak zou de wisselende hormoonspiegel kunnen zijn. Zonde van de verf en aanleiding voor een slechte bui. Voor zwangere vrouwen zou haarverven een extra complicatie opleveren: de verf zou schadelijk zijn voor de baby. Eerst maar het ernstigste misverstand uit de weg ruimen: het gevaar voor de baby. Dat is er namelijk niet. Jolande Land, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het UMCG heeft nooit iets gehoord over baby- en kleurproblemen die te wijten zijn aan zwangerschap. Overigens is er wel wat onderzoek naar gedaan – maar daarin komt nooit een significant verband naar voren. Zo beschrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Paediatric and perinatal epidemiology hun zoektocht naar een verband tussen kinderkanker en het gebruik van haarverf; ze vonden niets. Heel verrassend zijn zulke conclusies niet: de verf waarmee je hoofdhuid en haar insmeert, blijft buiten je lichaam. Juist daarom ligt die lap huid over je schedel: om zooi tegen te houden. Nu de zwangere vrouwen een zucht van opluchting kunnen slaken, zijn de ijdele vrouwen aan de beurt. Pakt die haarkleur nu wel of niet tijdens menstruatie? Mensen die vaak verven zullen het weten. Olaf Pomstra is zo iemand; hij is kapper bij Time-out. Dat de kleur van haarverf tijdens ongesteldheid of zwangerschap niet pakt, klinkt hem bekend in de oren. Wel zijn het fabels, voegt hij eraan toe. In zijn 26-jarige kappersbestaan heeft hij niet één keer verfproblemen door hormonen gezien. Judith de Graaf, wetenschapsmedewerker van de Nederlandse Cosmetica Vereniging, bestempelt moeilijke pakkende haarkleur door hormonen eveneens als kul. In theorie zouden hormonen de hoofdhuid vetter kunnen maken, waardoor de haren zelf vetter worden. Maar met extra vet heeft haarverf geen problemen, zegt De Graaf. En als dat wel zo zijn, verwacht je als probleem dat de kleur vlakbij de hoofdhuid niet pakt, maar aan de uiteinden van de haren wel. Dat gebeurt dus niet. Het is zo duidelijk: paniek rondom haarverven tijdens de menstruatie of zwangerschap is kletskoek.

Ook een vraag? Mail uk@rug.nl.

Kor t onderzoeksnieuws Miljoenen voor kankeronderzoek een consortium onder leiding van het uMCG krijgt vijftien miljoen euro om betere beeldvormende technieken te ontwikkelen voor het opsporen en onderzoeken van borstkanker. Bestaande technieken kunnen bijvoorbeeld lang niet alle tumoren in dicht borstklierweefsel zien. ook zouden nieuwe technieken die bijvoorbeeld de vorming van nieuwe bloedvaten of het optreden van zuurstoftekort in een gezwel in beeld brengen, nieuw licht kunnen werpen op het ontstaan en beloop van borkstkanker. het project wordt gefinancierd door het Center for Translational Molecular Medicine, dat publiek-private samenwerking in medisch onderzoek stimuleert. aan het project doen naast het uMCG ook de universitair medische centra van de universiteit utrecht en de vu mee, en verder de Tu eindhoven en een aantal industriële partners.

...en voor biobank verder krijgt het uMCG van het Kabinet veertig miljoen euro voor het opzetten van een grote biobank, waarin bloed- en urinemonsters van zo’n 165.000 inwoners uit noord-nederland bij tachtig graden onder nul kunnen worden bewaard. De biobank is onderdeel van het lifelines-pro-

ject, waarbij de gezondheid van een groot deel van de noordelijke bevolking jarenlang wordt gevolgd. Doel is, om uit te zoeken welke factoren bijdragen aan ziekte en gezondheid. De reuzevrieskist zal volledig worden ‘gerobotiseerd’, opslag en terughalen van monsters gaat automatisch. voor de eerste fase van lifelines, tot 2015, is in totaal 96 miljoen euro nodig.

...en tonnen voor dure apparatuur Drie ruG-onderzoekers kregen deze week van onderzoekfinancier nWo geld uit een fonds voor middelgrote investeringen. hiermee kan prof. Gerrit ten Brinke (zernike institute for advanced Materials) een ‘Kleine hoek röntgen verstrooiinginstrument’ aanschaffen, waarmee het mogelijk is structuren op nanoschaal te bestuderen. Prof. Bauke Dijkstra (biofysische chemie) kan een hoog-intense röntgenstralingsgenerator kopen om de structuur van eiwitten op te helderen. en dr. Jan-luuk hillebrands (uMCG, celbiologie) kan een apparaat aaanschaffen om aanwezigheid en hoeveelheid van eiwitten in weefsel te meten. hiermee kan hij het verschil tussen gezond en ziek weefsel onderzoeken. in totaal kende nWo 23 subsidies tussen de 110.000 en 900.000 euro toe. er waren 88 aanvragen ingediend.


12 O P I N I E Commentaar To be or not ... Door Hannke Boonstra Heftige mails kreeg rector magnificus Frans Zwarts toen hij in de u-raad had gezegd dat Engels de voertaal zou moeten zijn aan de universiteit. Of hij nou helemaal gek was geworden! Zwarts zwakte zijn woorden wat af, omdat hij niemand iets door de strot wil duwen. Maar de boodschap blijft duidelijk: de RUG zal steeds Engelstaliger worden, of het nu linksom of rechtsom gaat. Docenten maken zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs. Logisch: als ze hun Engelstalige boodschap niet goed voor het voetlicht kunnen brengen, bijt je je als universiteit in de staart. Wil je dat (internationale) studenten kiezen voor Groningen, dan moet niet alleen onderzoek, maar vooral het onderwijs goed zijn. Niet een beetje goed, maar als het kan uitmuntend. Vrijwilligheid, wij Nederlanders zijn er goed in. Maar als je de richting hebt aangegeven waar je als universiteit heen wilt, moet je mensen zo nu en dan een tik op hun achterste geven. Met inbegrip van het feit dat de ene faculteit – letteren bijvoorbeeld – de andere niet is. Zwarts is verbaasd dat ze juist bij W&N, waar ze volgens hem voorop lopen op het gebied van science, geen Engelstalige bachelor hebben, terwijl dat bij andere opleidingen wel zo is. Bij W&N “gaat men het overwegen”. Dat klinkt als een beetje zwanger zijn. En daar is nog nooit iemand wijzer van geworden.

Correctie In de berichtgeving over de USVA op pagina 3 van UK 23 is een storende fout geslopen. De USVA wil niet, zoals daar vermeld staat, van het OUT theater af. Integendeel, zo laat het bestuur van de USVA weten. Wel worstelt de USVA met het financieel tekort van het theater.

Pluis

UK 26 - 19 MAART 2009

Opleiding farmacie onder de maat De invoering van de flexibele bachelor heeft het niveau van de opleiding farmacie geen goed gedaan. Studenten hebben minder parate kennis en minder academische vaardigheden, zegt Alexander Hamilton. De studenten farmacie ‘oude stijl’ maken zich grote zorgen over de bagage en het niveau van hun toekomstig collega-apothekers. De opleiding farmacie is sinds de invoering van de flexibele bachelor in 2006 aan veel veranderingen onderhevig geweest. Daarbij is meer naar de studeerbaarheid op de korte termijn gekeken dan naar de kwaliteit van de opleiding. Het is de vraag of de veranderingen en de anticipatie op nieuwe omstandigheden goed zijn geweest voor de opleiding farmacie. In de wandelgangen wordt het antwoord al gegeven: de kwaliteit van de opleiding is in de loop der jaren sterk verminderd. De studenten hebben minder parate kennis en minder academische vaardigheden. Feit is dat het merendeel van de studenten farmacie apotheker wordt.

Een kwalitatief mindere opleiding heeft zowel gevolgen voor de uitoefening van het beroep als voor het imago van de beroepsgroep. Hoe komt het dat de kwaliteit is verminderd? In mijn ogen komt dit door een opstapeling van gebeurtenissen. De invoering van de flexibele bachelor had een reorganisatie van het curriculum tot gevolg. Het gezamenlijke eerste semester moest interessant zijn voor biologen, levenswetenschappers en farmaceuten. Daarom komen de studenten in het eerste semester voor de farmacie minder relevante vakken als ‘Diversiteit, ecologie en gedrag’ tegen. Het resterende deel van de bachelor farmacie moest worden verenigd in tweeënhalf jaar volgens de geldende richtlijnen binnen de levenswetenschappen. Het gevolg was dat voor de farmacie essentiële vakken met de kaasschaafmethode zijn ingekort tot blokken van 5 of 10 ECTS. Daarnaast moeten studenten nu een keuze maken tussen de vakken wiskunde en statistiek. Beide vakken zijn in mijn ogen vereist om een goede apotheker of onderzoeker te worden.

Tegelijk met de start van de flexibele bachelor stelde de opleiding farmacie in Utrecht in 2006 een numerus fixus in. Dit leidde tot instroom in Groningen van bijna tweehonderd eerstejaars farmaciestudenten in plaats van de gemiddelde 125. Tegelijkertijd moest FWN bezuinigen, met een reorganisatie en een vacaturestop als gevolg. Het personeelstekort en het grote aantal eerstejaars studenten resulteerden in een enorme druk op het personeel. Om de voortgang van de studie toch te waarborgen waren veel kortetermijnoplossingen nodig. Open tentamenvragen werden veranderd in multiplechoice, groepen werden groter en (ingangs)eisen voor practica werden versoepeld. Naast dit alles hebben we te maken met een college van bestuur met sterke focus op rendementen. Om hogere rendementen te krijgen zijn onder andere herkansingsweken ingeroosterd wat ten koste is gegaan van twee reguliere collegeweken. De gemaakte keuzes hebben geleid tot een onacceptabele verlaging van het niveau. De Rijks-

universiteit Groningen had aan het begin van dit decennium de beste opleiding farmacie van Nederland. Op dit moment scoort Utrecht hoger (Elsevier 2008). Er moeten kritische reflecties plaatsvinden en nieuwe keuzes gemaakt worden. Welke vakken zijn essentieel? Moeten aanstaande apothekers het gedrag van wormen analyseren óf moeten ze in staat zijn de statistiek van een wetenschappelijk artikel te toetsen, en kunnen communiceren met patiënten? En, is de huidige inrichting van de opleiding in staat om jaarlijks tweehonderd nieuwe studenten te herbergen? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Er moet zo snel mogelijk actie ondernomen worden om een negatieve spiraal te doorbreken en een hoog niveau te waarborgen. Ook al kunnen de keuzes moeilijk zijn, het is de hoogste tijd voor fundamentele veranderingen in het curriculum om het niveau van de apothekers van de toekomst uit Groningen hoog te houden. Alexander Hamilton masterstudent farmacie ‘oude stijl’

Reacties korte reacties van maximaal 200 woorden graag voor maandag 12.00 uur mailen naar uk@rug.nl. Bijdragen kunnen worden ingekort.

DNA (2) In de UK24 heeft Maarten Linskens commentaar op het posterontwerp van het RUG-lustrum. Die poster bestaat uit een combinatie van een helix en een danser. Hiermee wordt het thema van het lustrum, Arts meet science, mooi geïllustreerd. Het commentaar van biochemicus Maarten Linskens gaat over het afgebeelde molecuul DNA. Ook ik vind het jammer dat niet iedereen de juiste structuur van het DNA molecuul kan tekenen. Maar er kloppen twee dingen niet in zijn commentaar. Ten eerste suggereert hij dat het ontwerp niet door een expert is bekeken. Ook schrijft hij

dat linksdraaiend DNA “een niet bestaande fictieve structuur” is. Er is door de organisatie wél iemand gevraagd die er verstand van hoort te hebben. Ik ben leraar biologie en daarom stuurde een goede bekende uit de lustrumorganisatie mij het posterontwerp. Ze maakte zich zorgen om met name de correcte draaiing van de helix. Ik heb het onderstaande teruggemaild: “Ik heb even naar je poster gekeken en de helix draait inderdaad niet zoals gebruikelijk. Maar je moet maar even kijken hoeveel gedoe het is om het ontwerp aan te passen. Ik denk dat niemand hier moeilijk over gaat doen. De helix is erg gestileerd en als wetenschap-

pelijk model toch niet bruikbaar. Bovendien is DNA meestal rechtsdraaiend maar er bestaat ook zeldzaam linksdraaiend DNA(Z-DNA). Bij commentaar stuur je gewoon het bijgevoegde Nature artikel. Z-DNA staat ook gewoon in het beroemde leerboek Biochemistry van L. Stryer. Ik denk dus dat het of niet opvalt of dat die mensen die het wel opvalt, weten dat er wel linksdraaiend DNA is. Mijn advies is: als het niets kost de poster even aanpassen, maar als het veel tijd en moeite kost, zou ik het lekker zo laten. Linksdraaiend DNA is niet zo fout als velen misschien denken” Maarten Linskens is vast beter op de hoogte van de huidige stand van

zaken dan ik, maar linksdraaiend DNA fictief noemen lijkt me niet correct. Ik heb nergens kunnen vinden dat het bestaan van Z-DNA door nieuw onderzoek ontkracht is. Mocht ik verkeerd advies hebben gegeven: mea culpa. Maar de organisatie lijkt me niets te verwijten. In reactie op zijn laatste zin zou ik kunnen zeggen: Linskens heeft een mooie, scherpe brief geschreven, maar had beter het leerboek in zijn eigen vakgebied nog eens gelezen. Bart Pander leraar biologie

Kanker (2) Het was natuurlijk wachten op de eerste kwade reactie op Rosa’s kankercolumn. Die kwam, heel verwacht, van iemand met een familielid dat kanker heeft. We weten allemaal dat kanker een verschrikkelijke ziekte is en dat er duizenden mensen per jaar mee gediagnosticeerd worden. Ik stond ook niet te juichen toen mijn vader vorig jaar ineens aan kanker doodging. Maar ik vind het een beetje slap om de ‘mijn vader ging dood aan kanker dus je kwetst mij’-kaart te trekken. Toch, Rosa, had ik van een getalenteerd columniste als jij meer besef over de kracht van woorden verwacht. Tuurlijk weet ik dat jij het niet over mijn vader hebt, als jij het nodig vindt om je hond een ‘kankergrafbeest’ te noemen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het probleem van een beladen woord als kanker is, dat als je eenmaal gedwongen was het in serieuze context te gebruiken, het niet meer ‘licht’ gezegd kan worden. Ik kan in ieder geval het woord ‘kankerbeest’ niet meer over mijn lippen krijgen. Daarmee verwacht ik niet dat het woord kanker voor iedereen hetzelfde betekent als voor mij. Het zal me dus niet kwetsen als je kanker als scheldwoord gebruikt. Ik vind het alleen een beetje onnodig. Floortje van Aken studente slavisch


@ U K 13

UK 26 - 19 MAART 2009

Tjak

Ana

Een dame op je arm is zwáár! | r e p o r tag e | Ook behoefte aan tips over lekkere maaltijden? Zo’n goeie tjak op je bord? In deze rubriek kijkt de UK tijdens het koken mee in Groningse studentenkeukens. Deze week maakt de stijldansende Tessa van Nunspeet Laura’s Ovenschotel. Smakelijk! Door Dorien vrieling Er is vanavond helemaal geen Laura bij. Maar Tessa van Nunspeet, student bedrijfskunde, heeft het recept voor de tortillaschotel van haar zus. En die heet Laura. Ere wie ere toekomt: Laura’s ovenschotel. Samen met vriendin Marieke van der Steen, student bewegingswetenschappen, maakt Tessa het gerecht klaar. Elke dinsdag voor de training van hun stijldansvereniging The Blue Toes, eten ze met een groepje dansers. Marieke begon in september met dansen, Tessa een jaar eerder. In het begin werden ze begeleid door Tessa. Nog steeds eet ze wekelijks mee. “Nee, daar hebben ze geen begeleiding bij nodig”, lacht ze, “het is gewoon zo gegroeid.” Mariekes kamer staat vol planten. Op een tafel bij het raam staan twee grote amaryllissen. Die hebben een verhaal: tot nu toe kreeg ze in december altijd een paar bloembollen van Sinterklaas. “Tja, ik weet ook niet waarom, dat was gewoon altijd zo.” Maar dit jaar zaten er geen bollen in de zak van Sint. “Nou, dat vond ik zo kaal, toen heb ik er zelf maar een paar gekocht.” Op haar salontafeltje een bos katjes: takken met pluizige, witte bolletjes eraan.

Donation

Laura’s ovenschotel (ca. 8 personen) 1 kilo kip 3 paprika’s courgette blik mais blik kidneybonen 2 pakken kruidenmix voor fajitas 2 zakken tortillachips oude kaas Bak de kip, in stukjes gesneden, gaar. Snij paprika’s en courgette in stukjes en voeg deze, met mais en kidneybonen, toe aan de kip. Laat een paar minuten sudderen. Voeg dan kruidenmix en wat water toe en roer. Giet het geheel in een ingevette ovenschaal. Bestrooi met tortillachips, daarna met kaas. Zet het 15 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden. Die heeft ze pasgeleden geplukt met een vriendin: “Achter het gordijn staat een cactus. Daar vind ik niks aan, vandaar.” In de keuken giet Tessa de rode saus in een schaal. Nicole Zwier, student tandheelkunde, neemt een tortillachipje uit de open zak. “Hee, die chips zijn voor het eten!” Nicole is de danspartner en verkering van Martin van der Laan, die ook tandheelkunde studeert. The Blue Toes

Foto Reyer Boxem

De dansclub aan de tortillachips heeft veel stellen, al dansen die niet altijd met elkaar. “Vaak zijn ze juist geen partners,” zegt Michael Kars, die ook al tandheelkunde studeert. Hij is de danspartner van Marieke. Dansen wordt natuurlijk nog leuker als je in de armen van je vriendje of vriendinnetje kan zwieren. Zou je zeggen. “Als ’t dan uitgaat is het minder…” weet Tessa. “Zeker als dat op een nare manier gebeurt. Dat geeft een heel gedoe.” Uitgebreid bespreken de dansers hun vorderingen. In een paar maan-

den leer je een boel. Een weekend eerder dansten ze zelfs mee op het NTDS, het Nederlands toernooi voor dansende studenten. “Nu ik niet meer hoef te tellen kan ik meer op mijn houding letten”, zegt Michael. Martin: “En meer naar anderen kijken, haha.” Tessa weet sinds kort dat dansende mannen niet te benijden zijn. Ze heeft pas een tijdje gedanst als heer, bij gebrek aan mannen. “Een dame die op je arm rust, dat is zwaar! Vooral als ze een beetje gaat hangen…”

Mijn... Vulpen!

Die naast de uitgang bij metrostation Columbus Circle is schattig, met zijn doos en dekentje, vindt mijn kroegmaatje Mike, adviseur bij een bank. Fantastisch dat hij met weinig gelukkig is. Maar de man die steevast voor het seminarie aan Broadway ligt, het hoofd op een traptrede, dat is zijn favoriete zwerver. Favoriete zwervers zijn hip in New York. Dagelijkse gewetensvraagstukken: aan wie geef je een dollarbiljet? Of je half opgegeten sandwich? Keuze genoeg. Van het Leger des Heils hebben ze hier nog nooit gehoord en in de buurt waar ik woon – bijna Harlem – kun je niet over straat lopen zonder een sissend “a dollar for the homeless, please” in je nek. Bij de supermarkt vertaalt de economische crisis zich in een dame die in gearticuleerd Engels om “a donation” vraagt. Voor zichzelf, wel te verstaan. In een kelder vlakbij mijn huis zit er ook eentje. Om overlast te voorkomen, staat tegenover de ingang ’s nachts een particuliere beveiliger in fluoriscerend hesje geposteerd. Als ik deze Amerikaanse parodie op sociale zekerheid met Mike bespreek, reageert hij vreemd: met glimogen. Die kelder, zegt hij, is een toplocatie. Muren en een dak, bijna een appartement. Als een zwerver daar gratis mag wonen, dan hij ook. Het zou een manier kunnen zijn om in New York te blijven. Dan, peinzend: “Mijn contract wordt volgende maand niet verlengd.”

Ana van Es is bijna klaar met haar studie rechten. Maar eerst zit ze een half jaar in New York.

Sudoku

Jonne de Vries (19), tweedejaars geneeskunde “Vanaf de middelbare school al heb ik een lichte vorm van faalangst. Ik studeerde altijd wel veel, maar op de een of andere manier kwam het er vaak niet uit tijdens de proefwerken. En toen kwamen de eindexamens, waar ik enorm gestresst van werd. Om mijn angsten te overwinnen kreeg ik van mijn ouders voor mijn eindexamens een vulpen. Daarmee heb ik alles in een keer gehaald. Nu ik studeer, gebruik ik de vulpen voor herkansingen. Het neemt op de een of andere manier mijn angst weg en geeft me het gevoel dat er niets mis kan gaan. Wel een beetje kinderlijk moet ik zeggen, net als geloven in Sinterklaas. Maar een beetje zelfdeceptie kan geen kwaad.”

In de rubriek ‘Mijn...’ vertellen UK-lezers over hun bijzondere relatie met mensen of bepaalde voorwerpen: van tentzakken, piercings en fietsen tot boeken, voeten of pukkels. Ook iets te vertellen? Mail het uk@rug.nl

De oplossing van de sudoku staat op http://www.universiteitskrant.nl


14 C U L T U U R

UK 26 - 19 MAART 2009

De videotheek sterft |  ac h t e r g r o n d   |  Het gaat slecht met de videotheken. Studenten downloaden maar raak en nu slaat ook nog de kredietcrisis toe. “We hangen aan het randje van de afgrond.” Door peter keizer Het gaat niet goed met de videotheken in Nederland. In tien jaar tijd is het aantal plekken waar je een filmpje kan huren gehalveerd, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar. Ook brancheorganisaties rekenen voor dat de videotheken met uitsterven zijn bedreigd. Waren er nog 900 vestigingen in 2006, nu zijn dat er nog maar 680. In Groningen is dat niet anders, laat de eigenaar van J.J. Verhuur aan de Westersingel weten. “Videoland, Modiek, Sleaze. In totaal zijn er acht zaken verdwenen”, telt hij op zijn vingers na. De man wil niet met zijn naam in de krant. Hij is woest. “Het is gewoon verschrikkelijk, we hangen aan het randje van de afgrond en de overheid doet niks voor ons”, roept hij door de videotheek. “Die studenten die downloaden maar. De overheid kan dat stoppen, ze kunnen alle sites checken. Maar dat doen ze gewoon niet!” Begin januari ging de Videokring Europa Franchise failliet. In de jaren negentig telde de keten 23 vestigingen, vier daarvan houden nu de deuren nog open, waaronder de videotheek aan de Nieuwe Ebbingestraat. “Dat komt doordat deze vestiging in een aparte BV is ondergebracht”, vertelt de jongen achter de balie. “De curator heeft beslag gelegd op de andere vestigingen, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat wel mag vertellen.” De videotheek heeft in de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. In het middenpad van de zaak staan koelkasten vol ijs, bier en piz-

Cultuur tips n Dat Bob Bonies dertig jaar geleden links activist was in de strokarton, zie je aan zijn werk niet af. Het is abstract, met zuiver rode, blauwe en gele vlakken tegen een witte achtergrond. Zijn werk hing jarenlang naast de schuifdeuren in de intercity. Kunstruimte 09, Herebinnensingel 11. T/m 5 april. www. kunstruimte09.nl n Liefhebbers van de betere jazz halen hun hart op bij The Ploctones. Klinkende namen als Anton Goudsmit (New Cool Collective) en Harmen Fraanje zorgen voor een spetterende bak funky jazz. De Oosterpoort, 25 maart, aanvang 20.30. n Het tragische leven van een Vlaamse duivenmelker. Zo zou je het toneelstuk Achiel de Baere van de Vlaamse regisseur Eric De Volder kunnen omschrijven. De regisseur baseerde zijn stuk op enkele dagboeken die hij op een Gentse rommelmarkt vond. 21 maart, Grand Theatre, aanvang 20.30.

Foto Elmer Spaargaren

De eigenaar van J.J. Verhuur aan de Westersingel za’s. En achter de balie staan wijn en chips. “We moeten wel om de omzet op peil te houden”, vertelt de medewerker. “Studenten huren een filmpje en kopen er voor twintig euro eten en drinken bij.” De videotheken doen er alles aan om het verlies aan omzet te compenseren. Games verhuren (bleek niet rendabel), snacks en films verkopen. “Ik heb de grootste collectie Blu-ray titels van Nederland”, zegt de eigenaar van J.J. Verhuur trots. Maar veel verdient hij er niet aan,

misschien omdat nog niet iedereen de overstap van dvd naar Blu-ray heeft gemaakt. “Daarom heb ik nu een handeltje op Marktplaats, daar verkoop ik ze. Maar het is niet genoeg. Ik doe dit werk al sinds de jaren tachtig, maar denk er nu voor het eerst aan om te stoppen.” Is het misschien een idee om niet de toptitels, die iedereen kan downloaden, maar meer cultfilms te verhuren? De medewerker van Europa vindt van wel. “Een populaire titel als Wanted is niks mis mee. Maar

daar liggen er tien van op de plank, terwijl na een paar weken niemand die oude actiefilm nog wil zien. Naar een prachtige film als Into The Wild is altijd wel vraag, maar daar hebben we er maar twee van. Dat is een keuze die de landelijke inkoper maakt.” Integra Video aan de Westersingel heeft z’n aanbod aangepast. “We verhuren nu ook series, per box voor zeven euro. Die lopen ontzettend goed. En we richten ons ook meer op de filmhuisfilms”, vertelt

eigenaar Herman Nankman. Maar eigenlijk is het niet genoeg. “Iedereen die zegt dat hij geen last van teruglopende omzet heeft, liegt. Bij ons loopt het nog behoorlijk, maar nu komt ook de kredietcrisis erbij.” Videotheken durven niet te investeren, en dat is niet goed volgens Nankman. “En die klap van het downloaden is al geweest. Iedereen heeft nu een HD televisie en een surroundsound set. Daar wil je geen gedownloade film van slechte kwaliteit op kijken. Toch?”

Duistere rock met swingende riffs |  v o o r a f   |  De jonge band De Staat is dé hype van het moment. Op Noorderslag bewees de band dat ze live nog lekkerder klinken dan op de plaat. Een optreden in Vera is vast snel uitverkocht. Door bart breman De debuutplaat van De Staat is zó goed, vond VPRO’s 3Voor12, dat Josh Homme van Queens of the Stone Age zijn cd-speler zou beklim-

men uit fysieke opwinding. Hoewel je dat beeld liever niet voor je wilt zien, klopt de opmerking in essentie wel degelijk. Wait for Evolution is een plaat die de vergelijking met de ruige stonerrock van Queens of The Stone Age heel best doorstaat. De Staat is de band van Torre Florim. De 23-jarige Nijmegenaar schreef alle liedjes, speelde bijna alle instrumenten zelf in én produceerde de plaat. Hij ging niet over één nacht ijs. Florim stoeide al met

de eerste opnames toen hij 14 jaar was. Nu, bijna tien jaar later, wordt Wait for Evolution terecht onthaald als één van leukste Nederlandse gitaarplaten in jaren. De Staat is de hype van het moment. Dit debuut is een duistere rockplaat, vol met swingende riffs en stuwende drums. De gortdroge rock wordt aangevuld met toefjes blues en scheutjes country. Het is inderdaad een heel sexy plaatje dat je een tintelend gevoel in je onder-

buik bezorgt. Op Noorderslag bewees de inmiddels uit vijf man bestaande band dat ze live nog lekkerder klinken. De verwachtingen voor het optreden in Vera zijn dan ook hooggespannen en wie er heen wil moet snel zijn. Het zou heel goed kunnen dat het optreden razendsnel is uitverkocht. Maar wie het mist hoeft niet te treuren. De Staat staat ook op Pinkpop. Zo hard gaat het met de band uit Nijmegen.

Nightwriters: Literatuur zoals het niet bedoeld is |  v o o r a f   |  Schrijverscollectief Nightwriters vindt dat een optreden van schrijvers ook performance moet zijn. Donderdag strijken drie schrijfsters met een scherpe tong neer in de Oosterpoort. “Ze zijn aan elkaar gewaagd.” Door michel dijkstra “Nightwriters brengt literatuur zoals het niet bedoeld is. Veel mensen denken dat literatuur ernstig en verheven moet zijn, maar wij combineren het met humor en theater. Onze schrijvers performen op een

als nachtclub ingericht podium.” Organisatrice Miranda Bruinzeel vertelt enthousiast over de optredens van het schrijverscollectief Nightwriters: “Door onze aanpak brengen we het grote publiek in aanraking met literatuur. Hoewel bijna heel Nederland leest, is het bezoeken van een schrijverslezing voor de meeste mensen een te hoge drempel.” Vanavond strijken de Nightwriters neer in de Oosterpoort. Het podium wordt dan beklommen door drie vrouwelijke auteurs: thrillerschrijfster Saskia Noort, dichteres

Tjitske Jansen en de moderne heks Susan Smit. Bruinzeel: “Deze vrouwen hebben niet alleen een scherpe pen, maar ook een scherpe tong. Het gaat om performance, niet om het domweg oplezen van teksten.” Deze vlotte insteek is verzonnen door de bekende auteur Kluun, de oprichter van het schrijverscollectief: “Kluun is van huis uit reclameman. Hij vindt dat literaire evenementen in de eerste plaats aantrekkelijk gepresenteerd moeten worden. Bijvoorbeeld door een mix van voordracht en muziek en het optreden van meerdere schrij-

vers tegelijk.” De drie auteurs van vanavond vormen samen met vijf anderen de schrijverspool van Nightwriters. Omdat de auteurs in wisselende formatie optreden, is ieder optreden anders. Volgens Bruinzeel zijn de leden van het Groningse schrijverstrio aan elkaar gewaagd: “Ze laten allemaal op hun eigen manier de spannende en wilde kanten van de literatuur zien.” Veel meer wil ze er niet over kwijt: “Je moet het zelf ervaren!”

Meer info: www.nightwriters.nl


19 t/m 26 maart 2009

Mededelingen 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Tony Clunn – De zoektocht naar de verloren Romeinse legioenen Precies 2000 jaar geleden versloegen Germaanse troepen onder leiding van Arminius (Hermann) drie volledige legioenen van de Romeinse veldheer Publius Quintilius Varius. De Varusslag maakte een abrupt einde aan een periode van succesvolle en onstuitbare Romeinse expansie. Bijna 2000 jaar lang bleef de exacte plek van deze beroemde veldslag onbekend totdat majoor Tony Clunn in 1987 in de buurt van het Kalkriese gebergte nabij Osnabrück een opmerkelijke concentratie van Romeinse munten vond. Dankzij het detective­werk van Clunn is Kalkriese inmiddels uitgeroepen tot officiële plek van de veldslag, compleet met museum en archeologisch park. Majoor Clunn, een gepensioneerde Britse luchtmachtofficier en amateurarcheloog, spreekt over zijn wonderlijke zoektocht naar een van de beroemdste slagvelden uit de wereldgeschiedenis. Ism. Centrum voor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Datum: vrijdag 20 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 15.30 uur. Toegang is gratis. Voertaal Engels. Film: Pather Panchali Pather Panchali is de eerste film uit de Apu-triologie over het alledaagse leven in het Indiase kastensysteem aan het begin van de vorige eeuw. Apu’s vader, een dichter en geestelijke, verdient niet genoeg geld en vertrekt naar Bombay. Apu groeit op met zijn guave stelende zusje, zijn verbitterde moeder en een eigenwijze tante. Armoede en de dagelijkse strijd om voedsel vragen veel van deze kleurrijke en creatieve familie, maar Apu en zijn zusje vinden ook tijd om zich te verwonderen over de wereld om hen heen. Deze schitterend vormgegeven, sprankelende kleine film, vol humor en warmte, was een sensatie op het filmfestival van Cannes van 1956 en wordt nog steeds gevierd als een groots meesterwerk. Inleiding: Marijke de Vos, filmprogrammeur en docente Indiase film. Datum: maandag 23 maart. Plaats: Images, Poelestraat 30. Aanvang: 19.30 uur. Kaarten alleen verkrijgbaar bij Images. Dubbellezing Duurzaam vissen Dat het met de visstanden niet goed gaat, staat als een paal boven water. De inspanningen van de Nederlandse overheid om overbevissing tegen te gaan, zijn niet effectief (genoeg) gebleken. Maar kloppen alle alarmerende berichten wel? Hoe komen visserijbiologen tot hun conclusies? En welke verantwoordelijkheid heeft Nederland? Adriaan Rijnsdorp buitengewoon hoogleraar Duurzaam Visserijbeheer bespreekt feiten en fictie rondom duurzaam visserijbeheer. Margreet van Vilsteren werkzaam bij Stichting Noordzee vertelt vervolgens over het MSCabel dat staat voor gegarandeerd duurzame vis. Ongeveer 240 wilde vissoorten hebben een MSC-label, waaronder wilde zalm uit Alaska en haring uit de Noordzee. Hoe komt het MSC-label tot stand? En

> Verzorgd door de UK; eindredactie Heiny de Ruiter, tel. 3636699 > Mededelingen kunnen ingediend worden via www.universiteitskrant.nl > Aanleveren is mogelijk tot uiterlijk maandag 10 uur voor de UK van dezelfde week > De volgende UK verschijnt op 26 maart 2009 wat zijn de effecten ervan? Datum: dinsdag 24 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: studenten gratis, anders € 2,50. Arts meet Science - Strandbeesten, swing, onderzoek en trekvogels Wetenschap en kunst, het lijken twee gescheiden werelden met eigen spelregels en doelstellingen, maar regelmatig verkennen creatieve geesten de grenzen en halen hun inspiratie uit beide domeinen. Kunstenaars en wetenschappers kunnen elkaar beïnvloeden, aanvullen en vooral inspireren. Over de raakvlakken van kunst, wetenschap en technologie gaat deze lezingenreeks van Studium Generale, georganiseerd in het kader van 395-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanhakend op het RUG-lustrumthema ‘Arts meet Science’ tonen creatieve geesten hoe de werelden van kunst en wetenschap verweven zijn of kunnen worden. Van dinsdag 31 maart t/m 21 april 2009 achtereenvolgens: Strandbeesten van Theo Jansen als nieuwe invulling van de evolutie, de broers Honing over de essentie van jazz- en popmuziek, Robbert Dijkgraaf over de eenzame weg die kunstenaars en onderzoekers moeten afleggen en tot slot Theunis Piersma en Sytze Pruiksma en hun kleurrijke kijk op de vogeltrek. Voor meer informatie: www.rug.nl/studium Eén chromosoom te veel De 21e maart is de jaarlijkse Wereld Downdag. Niet toevallig: Downkinderen hebben het 21e chromosoom in drievoud in plaats van in twee-. Dit kleine verschil heeft grote gevolgen. Met nieuwe medische technieken is het mogelijk het Downsyndroom al voor de geboorte vast te stellen. Wat voor gevolgen hebben deze medische mogelijkheden? Hoe gelukkig zijn Downkinderen eigenlijk? En hun ouders? Beïnvloedt prenatale screening de manier waarop de buitenwacht tegen vaders en moeders van Downkinderen aankijken? Olv. huisarts Harry Fey spreken kinderarts Roel Borstlap, Ronald Ohlsen, vader van een kind met het downsyndroom en hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk over het syndroom van Down. Datum: donderdag 26 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; RUG-Winkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel selexyz scholtens, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Algemeen Vormende Vakken Gender en diversiteit in wetenschap en cultuur. Gender en diversiteit in wetenschap en cultuur. Achtergrond, theorievorming, uitdagingen. Docent: dr. E.F. Jonker Is porno de norm geworden voor jongeren en de seksuele revolutie in Nederland dus doorgeschoten? Schrijfster Naema Tahir, geprezen en verguisd omdat ze in haar boeken vrijmoedig over seks schrijft, discussieerde er onlangs over tijdens de jaarlijkse Aletta Jacobs Lezing (9 maart 2009, Studium Generale) met Larissa Pans, een van de opstellers van het manifest ‘Seks moet weer haute couture worden’ (2007). De veranderende ideeën over de omgang met seks en seksualiteit in Nederland en andere actuele onderwerpen als de strijd tegen meisjesbesnijdenis en voor vrouwen aan de top, nemen we onder de loep in de interdisciplinaire av cursus Gender & diversiteit in wetenschap en cultuur. De cursus biedt in zeven hoorcolleges achtergrond, theorie en helderheid over het denken in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, gelijkheid en verschil zoals zich dat heeft ontwikkeld in vrouwenstudies, genderstudies en feministische wetenschap binnen uiteenlopende vakgebieden. In de cursus staan sekse en gender centraal, in relatie tot andere verschillen van betekenis zoals ‘ras’ (etniciteit, cultuur), klasse, leeftijd, levensovertuiging, seksualiteit, nationaliteit en gezondheid. We bespreken theorieën over gender en diversiteit, kijken hoe die zich gevormd hebben en wat we eraan hebben in onze eigen wetenschapspraktijk. Doel is studenten uit te dagen een kritische(r) blik te ontwikkelen op sociale en culturele verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende (etnische) groepen in de samenleving. De interdisciplinaire opzet van de cursus nodigt uit deze blik ook te richten op de kennisproductie in en buiten het eigen vakgebied. De cursus gaat van start op dinsdag 14 april (11.00-13.00, Gadourekzaal (zaal B 136, Bouwmangebouw), Grote Rozenstraat 31). Gender en diversiteit in wetenschap en cultuur is een av vak van 5 EC’s. Inschrijving in Progress staat open voor studenten van alle faculteiten tot het eerste college. Toetsing bestaat uit tussentijdse kleine schrijfopdrachten en een take home tentamen met essayvragen. Meer informatie bij het secretariaat van het Universitair Centrum Genderstudies (UCG), Miriam Scheltens / Marja Kroeze, telefoon (050) 363 6500 / 6540, of per email: m.scheltens@ rug.nl / m.j.kroeze-veen@rug.nl.

Centrum voor Informatie Technologie COMPUTERCURSUSSEN Excel Mod.: Database/gegevensreeksen en (draai)tabellen – 23 mrt Powerpoint (UK) – 23 t/m 25 mrt Open Leercentrum –26 mrt Access –30 t/m/ 8 mrt Excel – 30 mrt t/m 8 april Open Leercentrum – 31 mrt Programming Access – 31 mrt t/m 9 april Programming Excel – 31 mrt t/m 9 april Programming Word – 31 mrt t/m 9 april Secretaresses – 31 mrt t/m 14 april Open Leercentrum – 2 april Powerpoint Mod.: Complexe presentaties – 6 april Taal voor se-

cretariaten – 7 t/m 21 april Open Leercentrum – 9 april Reference Manager (UK) – 15 t/m 16 april Access adv (UK) – 15 t/m 24 april Open Leercentrum – 16 april Security: Virussen en andere indringers – 16 t/m 17 april Publiceren (incl. K) – 20 t/m 23 april SPSS – 20 t/m 23 april Security: Gegevensbeveiliging – 21 april Open Leercentrum – 23 april Word: Keuzemodule – 23 april Open Leercentrum – 7 mei Webplatform voor redacteuren – 11 t/m 12 mei SPSS (UK) – 11 t/m 14 mei Excel gevorderd – 11 t/m 15 mei Open Leercentrum – 14 mei EndNote (nl) – 18 t/m 19 mei Open Leercentrum – 19 mei Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch

sen (in Word, Excel en Access), het maken van een mailing en etiketten, de uitwisseling van bestanden tussen de verschillende pakketten. Verder is er ook aandacht voor het maken van standaarddocumenten en -presentaties en het oplossen van veel voorkomende opmaakproblemen. Ook voor eigen vragen is er voldoende ruimte. Kosten studenten: € 35,- en medewerkers € 140,-.

Universiteitsraad Universiteitsraad donderdag 26 maart Op donderdag 26 maart vergadert de Universiteitsraad om 10.30 uur in de grote vergaderzaal aan de Oude Boteringestraat 44 De volgende agendapunten zullen worden besproken: - N.a.v. de ver-

cursusaanbod. De brochure ‘Onderwijskundige Professionalisering 2008-2009’ kunt u via onderstaand email adres aanvragen. A.Huizinga-Walsma@rug.nl www.uocg.nl Training for lecturers and TAs Lecturers and TAs can enrol in a training via our website up to two weeks before the start: Teaching international students (April 23, 9:30-16:30); Course on testing & assessment by arrangement; Professional consultation and Individual support by arrangement. More information about the training is on our website. You can apply for the brochure on Staff development 2008-2009 via the email address below. A.Huizinga-Walsma@rug.nl www.uocg.nl

Diversen Gezocht: student-voorlichters S T U D E N T E N , VA C AT U R E S S T U D E N T-A S S I S T E N T E N

Le Monde Visuel dans la littérature Alliance Française des Pays-Bas organiseert i.s.m. Centre Culturel Français het mini-colloque: zat. 28 maart van 14u tot 17u Academiegebouw, Senaatszaal Broerstraat 5 groningen, entrée gratis. info. programme: ccfgroningen.unblog. fr reserveren: j.pollet@rug.nl ccfgroningen.unblog.fr

bij de Servicedesk Centraal (363 3232). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 3232 of e-mail naar onderstaand adres. http://www.rug.nl/cit/onderwijs/ cursusaanbod/ servicedesk.centraal@rug.nl Access Met dit databaseprogramma kunnen gegevens eenvoudig opgeslagen en beheerd worden. Daarnaast kunnen snel selecties van gegevens gemaakt worden, voor bijvoorbeeld adresetiketten of rapportages. Door enige uitleg van databasetheorie leer je hoe je een database degelijk op kunt bouwen door het specificeren en maken van gegevenstabellen en relaties tussen tabellen. Tijdens de cursus is ook ruimte voor het opzetten van je eigen database. Studenten: € 50, Medewerkers € 225,Office voor secretariaatsmedewerkers In deze cursus worden een aantal functies in MS-Office voor veel voorkomende secretariaatswerkzaam-heden behandeld. Aan bod komen o.a. het werken met adres-

gadering van het Algemeen Bestuur van de VSNU, d.d. 13.03.2009 - Regeling facilitering vertrouwenspersonen bij reorganisaties - Numerus fixus opleidingen 2009/2010 - CUOS-advies opname studentenorganisaties in Afstudeerfondsregeling - Scholierenacademie - Stand van zaken augustusherkansingen - Reorganisatieplan bibliotheekvoorziening RUG Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter: Hilly Mast E-mail: h.j.mast@rug.nl

Universitair Onderwijscentrum Groningen Cursussen voor docenten Tot 2 weken vóór de start van de cursus kunt u zich aanmelden voor: Competentiegericht onderwijs ontwerpen met 4C/ID model (2 april, 9:30-16:30); Heldere en aansprekende onderwijsteksten schrijven (2, 16 april, 13:30-17:00); Beoordelen met werkstukken en scripties (9 april, 9:30-13:00); Begeleiden van scripties en afstudeerwerkstukken (9 april, 13:30-17:00); Videoaktiv, video in het onderwijs (16 april, 9:30-16:30). U kunt zich via de website aanmelden voor de cursussen, daar vindt u ook ons

AIESEC zoekt bestuursleden! AIESEC, de grootste internationale studentenorganisatie ter wereld, is op zoek naar nieuwe parttime en full-time bestuursleden! Ben jij op zoek naar een uitdagende bestuursfunctie waarin je je leiderschapskwaliteiten kunt ontwikkelen, kunt leren werken in teamverband en wil je een groot internationaal netwerk opbouwen? Solliciteer dan voor een AIESEC bestuursfunctie! Twijfel je nog, kom dan naar een van de voorlichtingsavonden; 7 en 8 april in het academiegebouw om 17:00. De deadline voor sollicitaties is op 16 april. janwillem.heeg@aiesec.net www.aiesec.nl/groningen Universiteitsmuseum zoekt studenten FA C U LT E I T E N , A LG E M E E N

Faculteiten Algemeen Lezing Kees van Twist Op donderdag 2 april organiseert Clio een lezing met Kees van Twist. Hij is werkzaam geweest voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken als cultureel attaché aan het Nederlandse consulaat in New York, tegenwoordig is hij directeur van het Groninger Museum. Hij zal komen vertellen over rol die kunst en cultuur hebben in de Internationale Betrekkingen. Donderdag 2 april, 19.00 uur, Huis de Beurs. Toegang gratis. forum@clio.nl www.clio.nl Gezocht: student-voorlichters S T U D E N T E N , VA C AT U R E S S T U D E N T-A S S I S T E N T E N


19 t/m 26 maart 2009

Mededelingen 2

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers Universiteitsmuseum zoekt studenten Voor onderwijsactiviteiten is het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen op zoek naar een poule van educatief medewerkers. Het gaat om het begeleiden van schoolgroepen van het voortgezet onderwijs bij de huidige tentoonstelling *Darwins Wereld*, mens, natuur en evolutie.•Aanstelling gebeurt op freelancebasis. Uitgebreide profielschets is beschikbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij mw. Cato van der Vlugt, tel. 0640161335. Brief met CV kun je sturen naar het Universiteitsmuseum Groningen, t.a.v. Cato van der Vlugt, Oude Kijk in ’t Jatstr 7a, 9712 EA Groningen, Sollicitaties moeten uiterlijk 27 maart binnen zijn. c.b.van.der.vlugt@rug.nl www.rug.nl/museum

Rechtsgeleerdheid A LG E M E E N

De JFV zoekt actieve leden! Wil jij een commissie doen bij de JFV? Kom dan solliciteren! De Juridische Faculteitsvereniging Groningen (JFV) zoekt weer nieuwe actieve leden voor haar twaalf commissies. Bezoek voor meer informatie de OPEN DAG tussen 14.00u en 17.00u op het Hok op 18 maart, of kijk op www.jfvgroningen.nl congres@jfvgroningen.nl

Letteren A LG E M E E N

ZaZa zoekt nieuw bestuur Vanaf heden t/m 1 mei zijn de sollicitaties voor het bestuur 20092010 geopend. Zit jij vol goede ideeën, bestuurlijke ambities of wil je een extra dimensie geven aan je studietijd? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar: voorzitter@zaza-nederlands.nl. Wij zien de reacties graag tegemoet. voorzitter@zaza-nederlands.nl www.zaza-nederlands.nl nog geen carrièreweek studievereniging IK De carrièreweek van studievereniging IK zal niet plaatsvinden in maart, maar wel in mei. De voorbereidingen zijn in volle gang, het belooft een leerzame en interessante week te worden boordevol lekkere activiteiten, gericht op jouw toekomstperspectieven! secretaris@studieverenigingik.nl www.studieverenigingik.nl Lezing vakgroep Geschiedenis van de Filosofie, 1 april W I J S B E G E E R T E , A LG E M E E N S TA G E B U R E A U L E T T E R E N

3635844. stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Diverse stages: Passionate Bulkboek OPLEIDING: Diverse PERIODE: Vanaf augustus OPDRACHT: Diverse culturele, literaire opdrachten. Kijk op www.passionatebulkboek. nl voor specifieke informatie MEER INFO: Stagebureau Letteren, k 212; tel. 050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’ stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau I N T E R N AT I O N A L E B E T R E K K I N G E N EN REGIOSTUDIES

Clio zoekt bestuur en voorzitters Heb jij visie en ben je gedreven? En heb je zin in een fantastisch jaar vol mooie activiteiten? Solliciteer dan voor het Clio-bestuur of voor voorzitter van de congres- of IRSPcommissie! Kijk voor meer informatie op de website. Solliciteren kan t/m 3 april. secretaris@clio.nl www.clio.nl

Gedrags- en

HBO-doorstromers let op! Ben jij die student waar TBR naar op zoek is? TBR is een vereniging die de belangen van rechtenstudenten behartigt. In de aankomende periode inventariseren wij alle problemen die HBO-doorstromers tegenkomen en roepen wij al deze studenten op te reageren! Heb jij problemen ondervonden? Stuur dan een email naar: fractie@tbrgroningen.nl www.tbrgroningen.nl

Medische weten­ schappen A LG E M E E N

Cop Benefietfeest!!! Commissie Ontwikkelingssamenwerking Panacea presenteert; BENEFIETFEEST 23 maart in de Drie Gezusters; GOUD in het OERWOUD De opbrengst van het feest gaat volledig naar een ECG-apparaat voor een streekziekenhuis in Ghana!! cop@panacea.nl www.panacea.nl

Wiskunde en Natuur­ wetenschappen A LG E M E E N

Lezing vakgroep Geschiedenis van de Filosofie, 1 april W I J S B E G E E R T E , A LG E M E E N B I O LO G I E

Project LED verlichting en vleermuizen De Bèta wetenschapswinkel zoekt student(en) (master Dierecologie) voor het project LED en vleermuizen. De gemeente Assen wil graag weten of groene LED straatverlichting invloed heeft op mens en natuur, in het bijzonder op vleermuizen. Contact: Karin Ree, tel 4132 c.m.ree@rug.nl

> Freek Vielen - Begin – Verder in het noordoosten lichte bewolking. De voorstelling is een speelse, lichtvoetige monoloog voor iedereen die van luisteren houdt en anno nu in Nederland woont. Studenten > USVA STAGE: Redactie NCRV: doemaarduurzaam.nl OPLEIDING: Journalistiek PERIODE: per direct, t/m juli OPDRACHT: Redactiewerkzaamheden MEER INFO: Stagebureau Letteren, k 212; tel. 050-3635844. Zie de website onder ‘nieuws’ stages.let@rug.nl www.rug.nl/let/stagebureau Internship Centre for European Security Studies PROGRAMME: Communication, ORGANISATION: The Centre for European Security Studies is an independent non-governmental organisation based in Groningen. It has a large, international network of scientists, policy makers, politicians and institutes all over Europe. ASSIGNMENT: formulating a communication strategy, improve website, assist in drafting newsletters and brochures. REMUNERATION: €150 per month. MORE INFO: see the website under ‘news’. Internship Office, Harmony building room 1315-212; tel. +3150-

Maatschappij­ wetenschappen A LG E M E E N

Gender en diversiteit in wetenschap en cultuur. A lgemeen , A lgemeen V ormen de Vakken

Onderwijsbalie gesloten In verband met de jaarlijkse onderwijsconferentie zijn de onderwijsbalie en de onderwijsadministratie op donderdag 19 maart a.s. vanaf 12 uur gesloten. The International Front Office will be closed on Thursday 19 March, from 12 noon. P S YC H O LO G I E

Mastervoorlichting voor 3ejaars bachelorstudenten Op 26 mei a.s. is er weer een mastervoorlichting voor bachelorstudenten psychologie. Tijd: 15-17 uur Plaats: Kouwerzaal Met: - Presentatie van alle masterprogramma’s - Mogelijkheid om bij 3 van de 5

programma’s een kijkje te nemen - Praktische tips over toelating Wil je meer informatie over de master? Kom dan op 26 mei naar de voorlichting! PEDAGOGIEK |-

A LG E M E E N

Gender en diversiteit in wetenschap en cultuur. A lgemeen , A lgemeen V ormen -

Agenda In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen op­ genomen die voor iedereen toegankelijk zijn. Aankondigin­ gen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen: per fax naar (050) 363 6300 o.v.v. UK-Agenda, per e-mail naar communicatie@rug.nl of per post naar: afdeling Communicatie, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

de Vakken

Wijsbegeerte A LG E M E E N

Lezing vakgroek Ethiek, 25 maart How Much Dignity is in Human Dignity? By Ralf Stoecker, University of Potsdam. Human dignity plays a central role in modern applied ethics including bioethics. But it is often confused with ordinary or contingent dignity. In this talk I shall clarify the relation between these concepts, which also serves to illuminate recent issues in applied ethics. Ralf Stoecker is professor of applied ethics at the University of Potsdam. Stoecker’s publications cover a wide range of topics in systematic analytical philosophy from epistemology to medical ethics. His areas of research are: action theory, human dignity, matters of life and death. Woensdag 25 maart 2009; 15.15 uur. Faculteit Wijsbegeerte; zaal Omega On Wittgenstein III Mastercollege: On Wittgenstein III: from Philosophical Investigations to On Certainty.This course discusses Wittgenstein’s later philosophy. Recently, scholars have argued that there is a cesure between Philosophical Investigations (so-called ‘Wittgenstein II’) and On Certainty (so-called ‘Wittgenstein III’). In the Philosophical Investigations Wittgenstein investigates concepts such as meaning, understanding, grammar and grammatical rules, language-games, family resemblance, propositions, form of life and private language. In On Certainty Wittgenstein explores the theme of certainty, discussing concepts such as world-picture and hinge propositions. But is there a break between the two Wittgenstein’s? In this course we will critically engage with this interpretation by closely studying text fragments from both works. We shall also look at some of the Nachlass material. We might then point to continuities and discontinuities in Wittgenstein’s philosophical development. Docent: Dr. Kim van Gennip Literatuur: will be announced at the start of the course. Vrijdag 24 april van 14-16 uur in de alfazaal, Oude Boteringestraat 52. Lezing vakgroep Geschiedenis van de Filosofie, 1 april Medieval thought experiments in Galileo’s work. By Carla Rita Palmerino, Radboud Universiteit Nijmegen. Although the name of Galileo Galilei occupies a prominent place in the literature on thought experiments, little attention has been paid to the fact that many of his thought experiments were drawn from Medieval sources. This fact must not be read as a sign of continuity between Medieval and modern science, but rather as an indication that Galileo consciously used a traditional way of arguing in order to build up his non-traditional conclusions. In this lecture I shall analyze the transformation that a number of medieval thought experiments underwent

PROMOTIES EN ORATIES 20 maart Promotie: mw. F. Vroom, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Drug use in pregnancy. Exploring the field of disease modifying antirheumatic drugs in pregnancy. Promotores: mw. prof.dr. L.T.W. de Jong-Van den Berg, prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, prof.dr. M.A.F.J. van der Laar. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 20 maart Promotie: R.M. Thomas, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Cosmological reionization simulations for LOFAR. Promotor: prof.dr. S. Zaroubi. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 24 maart Oratie: mw.prof.dr. M.J.E. Mourits, medische wetenschappen. Titel: Het zekere voor het onzekere. Plaats: Aula Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 25 maart Promotie: T. Said Mahmoud, medische wetenschappen. Titel: Selection of non-apoptotic, DNA intact spermatozoa: an approach to improve sperm fertilization potential. Promotor: prof.dr. J.A. Land. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 25 maart Promotie: R.E. Stewart, medische wetenschappen. Titel: A multilevel perspective of patients and general practitioners. Promotores: mw.prof.dr. B. Meyboom-de Jong, prof.dr. T.A.B. Snijders, mw.prof.dr. F.M. Haaijer-Ruskamp. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 26 maart Promotie: mw. V.L.R.N. Sjarbaini, economie en bedrijfskunde. Titel: The knowledge dynamics of organizational innovation. Promotor: prof.dr. R.J. Jorna. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 26 maart Promotie: C. Zhou, economie en bedrijfskunde. Titel: Dynamics of organizational viability: new perspectives and evidence from China. Promotor: prof.dr. A. van Witteloostuijn. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 27 maart Promotie: T. Limbourg, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Parental care in relation to offspring sex and mate attractiveness in the blue tit. Promotores: prof.dr. M.E. Visser, prof.dr. S. Daan. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 13.15 uur. 27 maart Promotie: P.A.M. Steeneken, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Exploring the white gold. Excursions in starch. Promotor: prof.dr.ir. H.J. Heeres. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.45 uur. 27 maart Promotie: M. Barnabè, wiskunde en natuurwetenschappen. Titel: Combined gravitational lensing and stellar dynamics analysis of early-type galaxies. Promotor: prof.dr. A.G. de Bruijn. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

EVENEMENTEN 19 maart Studium Generale i.s.m. de Faculteit Wijsbegeerte: Lolle Nauta Forum 2009. Spreker: Prof.dr. Richard Sennett. Titel: Resilience – in the World of New Capitalism. Co-referenten: mw. prof.dr. Evelien Tonkens en prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek. Voertaal Engels/English spoken. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 19, 20 en 21 maart Theater: GUTS presenteert Wyrd Sisters. Plaats: OUTheater, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26. Tijd: 20.15 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders €5,- /overigen €7,19 maart Theater: Freek Vielen presenteert Begin – Verder in het noordoosten lichte bewolking. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 5,- / overigen € 7,20 maart Studium Generale i.s.m. het Centrum voor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur: Lezing. Spreker: Tony Clunn. Titel: De zoektocht naar de verloren Romeinse legioenen - Tony Clunn over zijn detectivewerk naar de ‘Varusschlacht’/The Quest for the lost Roman Legions – Discovering the Varus Battlefield. Voertaal Engels/English spoken. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 15.30 uur. 20 maart Muziek: Carmen Gomes Inc. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 6,- / overigen € 9,23 maart Muziek: Jamsessie. O.l.v. Bert van Erk. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 21.30 uur. Toegang: gratis.


19 t/m 26 maart 2009

Mededelingen 3

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers in the hands of Galileo. Woensdag 1 april, 15.15 uur. Zaal Omega, Fac. Wijsbegeerte. Oude Boteringestraat 52

Ruimtelijke wetenschappen A LG E M E E N

Ibn Battuta: Carrieredag 2009 25 maart 2009 is de carrieredag van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Deze dag met onder andere bedrijfsbezoeken, bedrijfspresentaties, workshops en een netwerkcafe begint om 8.45 en duurt de hele dag. Dit is inclusief een lunch en borrel. Deelname is gratis. Meer informatie op www. carrieredagfrw.nl ibn.battuta@rug.nl www.ibnbattuta.nl Ibn Battuta: Gala Op 20 maart organiseert Ibn Battuta een gala. Dit spetterende feest is in Huis de Beurs en begint om 23.00 en duurt tot 04.00. Bier, fris, wijn en binnenlands gedistilleerd zijn afgekocht. Kaarten zijn te koop in de koffiekamer (interim 027) en aan de deur. De prijs voor leden is 30 euro, niet-leden betalen 32,50 euro. Verkoop aan de deur is 32,50 euro. ibn.battuta@rug.nl www.ibnbattuta.nl

Studenten

Training “Werk met je kwaliteiten”. In deze korte en inspirerende training krijg je inzicht in je kwaliteiten. Ken je kernkwaliteiten en zoek de baan die daarbij past. Met behulp van de STAR-methodiek leer je bovendien je kwaliteiten helder te onderbouwen om zo nog beter voor de dag te komen bij sollicitatie- of netwerkgesprekken. De training duur twee dagdelen en wordt gehouden op dinsdag 24 en 31 maart van 13.30 - 16.30 uur. De kosten bedragen € 10,-. Je kunt je aanmelden via onze website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl Workshop Netwerken Netwerken eng? Helemaal niet! In deze workshop willen we je juist laten zien dat je netwerken kunt leren en dat het juist leuk is! Netwerken is dé manier om aan een (nieuwe) baan te komen. Uit onderzoek is gebleken dat iedere Nederlander gemiddeld 500 mensen kent; stel je voor dat 1/10 van deze mensen zich in zou gaan zetten voor jou…Tijdens deze interactieve workshop zul je je verbazen over de mogelijkheden, de eenvoud en het plezier van netwerken. We wisselen theorie af met een aantal praktische oefeningen. Donderdag 26 maart van 13.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen € 5,- en je kunt je aanmelden via onze website. info@talentcareercenter.nl www.talentcareercenter.nl STUDIE ONDERSTEUNING

Studenten Service Centrum (SSC) CENTRALE STUDENTENBALIE(CSB)

Bezoekadres: Uurwerkersgang 10, Groningen Postadres: Postbus 72, 9700 AB Groningen Telefoon: 0503638004 Fax: 050-3634623 Openingstijden : op werkdagen 10.00 – 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: 10.00 – 16.00 uur. www.rug.nl/hoezithet Gewijzigde openingstijden Op dinsdag 24 maart is de CSb gesloten vanaf 12.00 uur. We zijn dan geopend van 10.00-12.00. Herinnering voldoende saldo Op 26 maart a.s. zal de vierde termijn van het aan de RUG verschuldigde collegegeld voor gespreide inning van de door u aangegeven rekening worden afgeschreven. We herinneren u er aan dat u zorg dient te dragen voor voldoende saldo op uw bank- of girorekening op de aangegeven incassodatum, aangezien het risico bestaat dat –bij onvoldoende saldo- uw bank of giro deze incassotransactie blokkeert (zg. stornering). Blijkt dat uw betaling niet op tijd is ontvangen, dan is de RUG genoodzaakt -naast invorderingsmaatregelen- stappen te zetten die neerkomen op o.a. -uitsluiting van NESTOR en mailfaciliteiten -uitsluiting van bibliotheekgebruik -uitsluiting van (inschrijven voor) tentamens I N F OT H E E K

Naar het buitenland? Lijkt het je leuk om tijdens je studie naar het buitenland te gaan? Maar weet je niet precies wat je zou kunnen doen? Kijk dan eens op de onderstaande website. www.rug.nl/studereninhetbuitenland TA L E N T & C A R E E R C E N T E R

Nieuw: workshop Timemanagement De Workshop Timemanagement is voor drukke studenten die willen leren hoe je de immer beperkte tijd die je tot je beschikking hebt efficiënter kunt besteden. De workshop bestaat uit grofweg twee delen, een deel Studieplanning en een deel Timemanagement. In 3 dagdelen leer je o.a. een methode om alle klusjes, afspraken, ideeën en verzoeken die op je afkomen systematisch te verwerken en te organiseren, met als doel: meer rust in je hoofd! De eerstvolgende workshop start op donderdag 9 april (14.00 uur). Meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie of kom langs bij: Studie Ondersteuning, Toren Academiegebouw, Broerstraat 5, tweede verdieping, tel. 363 5548. Deelname aan een cursus kost 20 euro. www.rug.nl/so

Vacatures student-assistenten Gezocht: student-voorlichters Voor diverse voorlichtingsactiviteiten is de afdeling Communicatie op zoek naar student-voorlichters. De voorlichters krijgen een aanstelling als student-assistent, voor 0,5 dag per week, minimaal een jaar, vanaf september. Het takenpakket omvat: voorlichting geven op scholen, informatiemarkten en beurzen, en het assisteren bij en mede organiseren van evenementen als College Carrousel en Voorlichtingsdag. Het gaat om algemene voorlichting over studeren en niet om studiespecifieke voorlichting. De werkzaamheden zijn onregelmatig en vaak ’s avonds en beslaan gemiddeld een halve dag per week, in piekperiodes (het najaar) twee of drie dagen per week. Bel voor meer informatie of een profielschets met Eelco Salverda (363 90 09) of Cato van

der Vlugt (363 58 92). Studenten die langer dan een jaar beschikbaar zijn, genieten de voorkeur. Als je interesse hebt, kun je brief en cv sturen naar Eelco Salverda, afd. Communicatie, RUG, Postbus 72, 9700 AB, of via onderstaand mailadres. Sollicitaties moeten 2 april binnen zijn bij e.salverda@rug.nl

ACLO Kom handballen bij de cirkeltijgers Je bent graag actief bezig, maar je wilt wat anders? Lekker sporten met daarnaast gezelligheid? Train eens mee met de enige studentenhandbalvereniging van Groningen, de Cirkeltijgers. Je kan altijd meetrainen op dinsdag en donderdagavond. Verder hebben we een dames zondag, dames midweek en een heren zondag in de regioklasse. Verder organiseren wij ook ons eigen internationale toernooi, en bezoeken we toernooien in binnen en buitenland! Dus kom eens langs op de training! www.cirkeltijgers.nl

USVA Freek Vielen - Begin – Verder in het noordoosten lichte bewolking Donderdag 19 maart, 20.30 uur. Freek Vielen beschrijft de wereld in “Begin - Verder in het noordoosten lichte bewolking” als een opeenstapeling van puzzelstukjes van verschillende puzzels. Toch zeuren er steeds twee vragen door het hoofd: Wanneer zullen we iets doen? En wat dan? De voorstelling is een speelse, lichtvoetige monoloog voor iedereen die van luisteren houdt en anno nu in Nederland woont. Freek Vielen (1985) studeerde af aan de opleiding Woordkunst in Antwerpen. Hij ontving de RVU-radioprijs en werd genomineerd voor de KemnA-ward en de Prix Europe. Entree: student €5, - Locatie: INTheater, Munnekeholm 10. Reserveren: 050-363 4670 Wyrd sisters - GUTS Donderdag 19 maart, 20 maart en 21 maart, 20.15 uur. Toneelvereniging GUTS brengt “Wyrd Sisters,” een humoristisch fantasy stuk gebaseerd op Terry Patchett’s gelijknamige boek. In het stuk is het koninkrijk Lancre in een staat van beroering. De koning is vermoord door Duke Felmet en de rechtmatige troonopvolger is een kind die wordt achternagezeten door Felmets soldaten. Zelfs het land zelf is niet tevreden met dit alles. Kunnen de heksen Granny Weatherwax, Nanny Ogg and Magrat Garlick het allemaal rechtbreien en voorzien van een romantisch subplot? Entree: student €5,- Locatie: OUTheater, Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26. Reserveren: 050-363 4670 Jazz, blues en soul met Carmen Gomes Inc. Vrijdag 20 maart, 20.30 uur. Centraal in dit programma van jazz en soulband Carmen Gomes Inc. staat de muziek van soullegende Nina Simone, die zong zoals ze leefde: veelbewogen. Zangeres Carmen Gomes laat met de hits van Simone horen dat zij een zelfde bezieling bezit. Al 15 jaar balanceert ze tussen de jazz, blues en soul. Ze won diverse prijzen waaronder het Nederlands Jazz Vocalisten Concours, maakte opnames met het Metropool Orkest en

speelde op het North Sea Jazz Festival. Entree: student €6, - Locatie: INTheater, Munnekeholm 10. Reserveren: 050-363 4670 usva@rug.nl www.usva.nl

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl De betovering van het Gregoriaans Een avond over de sublieme schoonheid van de Gregoriaanse passiemuziek. Onder de deskundige leiding van Chris Fictoor, componist, dirigent en muziekpedagoog, gespecialiseerd in de Gregoriaanse kerkzang. Hij laat ons delen in zijn kennis en hij laat ons vooral luisteren! Maandag 23 maart – Kraneweg 33 - 20.00 uur Filmhuis: Lars and the Real Girl Als Lars aankondigt een gast te verwachten, reageren zijn broer en schoonzus verheugd. Lars woont namelijk al jaren in de verbouwde garage en heeft moeite met sociale contacten. Hun verbazing is groot als blijkt dat Bianca een levensechte sekspop is. De dorpsarts/psycholoog adviseert mee te gaan in Lars’ denkwereld en er ontstaat een hilarisch rollenspel waarin het hele dorp wordt betrokken. Een charmante komedie die je achterlaat met een warm gevoel. Donderdag 26 maart – 20.15 uur – Kraneweg 33. Koor van het GSp zoekt nieuwe leden! Hou je van zingen en heb je ervaring met het zingen in een koor? Lijkt het je leuk om liederen van Huub Oosterhuis en Taizé te zingen? Je bent welkom op onze *open repetities* op maandag 23 maart, 30 maart en 6 april op het adres Herebinnensingel 7, Groningen van 19.45 - 22.00 uur. Als het goed gaat kun je daarna meezingen in de viering van Witte donderdag, op 9 april om 20.30 uur. Je kunt ook eerst bellen met het bestuur: Niek Dekker 06 24248741. Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Geert Brüsewitz 8500387, Anja Diesemer 3061039, Lense Lijzen 5260630, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775. Studentendiensten in de Martinikerk Diensten met een open, oecumenisch karakter, je bent welkom. 22/3- 11.30 uur G. Brusewitz 22/3 17.00 uur G. Brusewitz 29/3- 11.30 uur M. Metzlar 29/3- 17.00 uur M. Metzlar (Passie-uitvoering)

KEI KEI zoekt Project Managers! Voor de maanden mei t/m augustus zoeken wij enthousiaste en stressbestendige studenten om ons te helpen als Project Manager. In deze functie zul je met ons meedenken over de invulling van de evenementen. In de KEI-week zul jij de leiding over deze evenementen krijgen. Je kunt rekenen op een behoorlijke uitdaging, maar ook op een vergoeding en eventueel studiepunten. Uiteraard is het ook

Agenda

[ vervolg ]

23 maart Studium Generale: Film in de serie Voorjaarsklassiekers – Pather Panchali (Satyajit Ray). Inleider: Marijke de Vos. Bengaals gesproken, Nederlands ondertiteld. Plaats: Images, Poelestraat 30. Tijd: 19.30 uur. 24 maart SIB (Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen): Interview met Joris Luyendijk. Plaats: Academiegebouw (Aula). Tijd: 20.00 uur. 24 maart Studium Generale: Dubbellezing in de serie Hom of kuit – Vis eten of liever niet? Deel 3: Duurzaam vissen. Eerste spreker: Adriaan Rijnsdorp. Titel: De lege zee: feit of fictie? Bespiegelingen over duurzaam visserijbeheer. Tweede Spreker: Margreet van Vilsteren. Titel: Vis eten met een goed geweten. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 24 maart Literair: Flanor presenteert schrijfster Monica Soeting. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 3,- / overigen € 4,26 maart Studium Generale: Eén chromosoom te veel: Zorg, ethiek en ouderschap van kinderen met het Downsyndroom. Spreker: Roel Borstlap – Ziet de dokter het niet te ernstig in? Spreker: Marian Verkerk – Ethiek en het Downsyndroom. Column door Ronald Ohlsen. O.l.v. huisarts Harry Fey. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5. Tijd: 20.00 uur. 26 en maart Openingsspektakel 97e Lustrum Rijksuniversiteit Groningen “Arts meet Science”. Dansspektakel “Desert Highway” door Club Guy & Roni. Plaats: Oosterpoort, Trompsingel 27. Tijd: 20.30 uur. Openingsfeest ter gelegenheid van de opening van het lustrum. Plaats: Oosterpoort, Trompsingel 27. Tijd: 21.30 uur. Voor het volledige programma zie: http://www.rug.nl/lustrum/informatievoor/studenten/openingsspektakel 26 maart Film/Video: Cursuspresentatie – Film en televisiemaken en Videocollectief. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 3,- / overigen € 4,26 maart Theater: Bestelde vrienden. Plaats: OUTheater, Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 5,-/ overigen € 7,26 maart Lezing in de serie Spraakmakende boeken: Jonathan Littell - De welwillenden. Spreker: prof.dr. Liesbeth Korthals Altes. Plaats: Academiegebouw (Offerhauszaal). Tijd: 20.00 uur. 27 maart Openingsspektakel 97e Lustrum Rijksuniversiteit Groningen “Arts meet Science”. Dansspektakel “Desert Highway” door Club Guy & Roni. Plaats: Oosterpoort, Trompsingel 27. Tijd: 20.o0 uur. Carmina Burana uitgevoerd door Bragi, Mira en Gica. Plaats: Oosterpoort, Trompsingel 27. Tijd: 21.30 uur. Voor het volledige programma zie: http://www.rug.nl/lustrum/informatievoor/studenten/openingsspektakel 27 maart DwarsDiep: Debat. Titel: Wie helpt onze probleemjeugd? – Over ontspoorde jongeren en versnipperde jeugdzorg. Met medewerking van Pim de Bruijne, Wybe Cnossen, Jeannette Doornenbal, Bertha Kuijer en Frank den Hollander. O.l.v. Eddie van Hierden. Plaats: USVA, Munnekeholm 10. Tijd: 20.00 uur. 28 maart Muziek/Zang i.s.m. Stichting Jazz Groningen: Francien van Tuinen en Tripod presenteren Daytrippers. Plaats: INTheater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: RUG studenten en stadjerspashouders € 6,- / overigen € 9,-

TENTOONSTELLINGEN T/m 9 april 2009. Tentoonstelling “The Identity Project 20082009: Melting down the medium”. Plaats: Usvagalerie, Munnekeholm 10. Tijd: maandag t/m vrijdag, 09.00 - 23.00 uur. T/m 30 augustus 2009. Tentoonstelling “Opgevist uit Alva’s gracht – 16e eeuwse textielvondsten uit Groningen”. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00 - 17.00 uur. T/m 10 januari 2010. Tentoonstelling “Darwins Wereld – Mens, natuur en evolutie”. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a. Tijd: dinsdag t/m zondag, 13.00 - 17.00 uur. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie: tel. 363 5445/5446


19 maart 2009, nr. 37

?d\ehcWj_[leehijkZ[dj[d[dc[Z[m[ha[hi4mmm$hk]$db%[njhW FW]_dWedZ[hl[hWdjmeehZ[b_`a^[_ZlWdZ[7\Z[b_d]9ecckd_YWj_[HK="j[b[\eed&+&),)+**+e\Yecckd_YWj_[6hk]$db Versterking van de top

‘Studenten moeten meer kennisnemen van cultuur’   Op 4 maart hebben enkele Gro-­ ninger studentenverenigingen, de Stadsschouwburg en het Noord Nederlands Toneel een speciale avond gehouden voor studenten. Doel: meer studen-­ ten betrekken bij de cultuur in Groningen. De avond was georganiseerd rondom de voorstelling van Medea, onder regie van Ola Mafaalani, de nieuwe artistiek leider van het Noord Nederlands To-­ neel en in een bewerking van Ko van den Bosch. Een van de toneelspelers in de Griekse tragedie van Euripides was Noraly Beyer, die de gebeurtenissen van commentaar voorzag. Het toneelstuk had een uitgebreid bijprogramma. Vooraf werden pan-­ nenkoeken geserveerd. Bram Douwes interviewde Ola Mafaalani, Ko van den Bosch, acteurs van het Noord Neder-­ lands Toneel en andere gasten. En er was een afterparty met live muziek. Mintsje Boersma, van de Stadsschouw-­ burg, een van de initiatiefnemers van de avond, spreekt van een geslaagd

Gezocht: studentvoorlichters Voor diverse voorlichtingsactiviteiten is de afdeling Communicatie op zoek naar student-voorlichters. De voorlich-­ ters krijgen een aanstelling als student­assistent, voor 0,5 dag per week, mini-­ maal een jaar, vanaf september. Het takenpakket omvat: voorlichting ge-­ ven op scholen, informatiemarkten en beurzen, en het assisteren bij en eventu-­ eel mede organiseren van evenementen als College Carrousel en Voorlichtings-­ dag. Het gaat om algemene voorlichting over studeren en niet om studiespecifie-­ ke voorlichting. De werkzaamheden zijn onregelmatig, vaak ’s avonds en beslaan gemiddeld een halve dag per week, in piekperiodes (het najaar) twee of drie dagen per week. Meer informatie en een profielschets is verkrijgbaar bij Eelco Salverda (050) 363 90 09, of Cato van der Vlugt (050) 363 58 92). Studenten die langer dan een jaar beschikbaar zijn, genieten de voorkeur. Als je interesse hebt, kun je brief en cv sturen naar Eelco Salverda, afdeling Communicatie RUG, Postbus 72, 9700 AB, Groningen, e.salverda@rug.nl. Sol-­ licitaties moeten 2 april binnen zijn.

initiatief: ‘Het was een goed en leuk programma. Vooral de vorm van de in-­ leiding viel op, onder meer door de di-­ versiteit ervan. De formule hadden we gejat van De wereld draait door: gasten die kort iets komen vertellen, niet al-­ leen een dramaturg met een lang saai verhaal. Het idee voor die inleiding was afkomstig van de studentenverenigin-­ gen die we hadden gevraagd mee te denken over hoe je zo’n avond nou ei-­ genlijk aanpakt.’ Behalve door Stadsschouwburg Gro-­ ningen is de studentenavond geor-­ ganiseerd door Bernlef, de Usva, het Groninger Studenten Toneel, Flanor en Cleopatra. De verenigingen was gevraagd mee te helpen met het be-­ denken van een programma om meer studenten te betrekken bij de cultuur in Groningen. ‘Wij vinden dat de stu-­ denten hier te weinig op de Groninger cultuur afkomen,’ zegt Boersma. ‘Maar de aanleiding was wel een beetje dat het NNT een nieuwe koers vaart. Ze spelen langer achtereen in de stad. Dat biedt gelegenheid om wat meer dingen om de voorstelling heen te doen en wat groter uit te pakken.’

De poster van de speciale studentenavond. Volgens Remco Liefers, bestuurslid van de mee-organiserende Friese studen-­ tenvereniging Bernlef, was het initiatief zeker voor herhaling vatbaar: ‘De avond voldeed aan wat de bedoeling was, stu-­

denten betrekken bij het toneel. Gezien het enthousiasme dat ik zag bij de le-­ den van FFJ Bernlef, denk ik dat er van-­ uit onze vereniging volgend jaar wel meer studenten op af zullen komen.’

Excellente studenten krijgen prijs   Ter ere van het 395-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Gronin-­ gen wordt op 31 augustus 2009 aan negen excellente RUG­studenten een GUF-100 prijs uitgereikt. De GUF-prijzen voor studenten werden in 1993 ingesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF, het Groninger Universiteitsfonds. In augus-­ tus is het voor de vierde keer dat excel-­ lente studenten de prijzen ontvangen. De uitreiking vindt plaats tijdens de opening van het Academisch Jaar. Elk van de negen faculteiten kan drie kandidaten voordragen, van wie er één een GUF-100-prijs krijgt. Welke negen studenten een prijs mee naar huis mo-­ gen nemen, wordt bepaald door een jury. Deze bestaat uit het GUF-bestuur, aangevuld met het student-lid van het Presidium van de Universiteitsraad. De genomineerden moeten voldoen aan de excellentiecriteria die door het GUF

en College van Bestuur overeengeko-­ men zijn. Bij de selectie van de geno-­ mineerden staat ‘excellentie’ centraal. Volgens de jury is excellentie kortweg: ‘Uitblinken in de belangrijkste compe-­ tenties van je eigen vakgebied’. Daar-­ door is, aldus het GUF, niet alleen kennis leidend bij het definiëren van excellentie. Andere vaardigheden zijn even relevant, afhankelijk van de discipline. Hierbij valt te denken aan schrijven bij journalistiek, welbespraaktheid bij rechtsgeleerdheid, of de beheersing van medische vaardig-­ heden bij geneeskunde. De winnaars van de GUF-100 prijzen ont-­ vangen een bedrag van 2500 euro uit handen van de voorzitter van het GUF, hoogleraar sterrenkunde Piet van der Kruit. ‘De prijzen zijn voor studiebeur-­ zen,’ licht Van der Kruit toe. ‘Studen-­ ten moeten de kans krijgen zich breed te oriënteren. En een verblijf aan een ­gerenommeerde buitenlandse univer-­ siteit of onderzoeksinstituut kan hen helpen zich verder te bekwamen. De

prijzen voor studenten zijn bedoeld om hun talent optimaal te ontplooien. Met name de beste studenten verdienen het extra steun te krijgen en internationale ervaring op te doen.’ Dit jaar worden niet alleen de GUF-100prijzen uitgereikt. Ook de University of Groningen Excellence Award zal worden toegekend. Dat gebeurt mede ter gele-­ genheid van de oprichting van het Uni-­ versity of Groningen Honours College in 2008. De komst van dit Honours College geeft aan dat de Rijksuniversiteit Gro-­ ningen ook aan topstudenten alle kan-­ sen wil bieden. De winnaar van de University of Gronin-­ gen Excellence Award wordt gekozen uit de negen winnaars van de GUF-100prijzen. De award wordt uitgereikt door Rector Magnificus Frans Zwarts en be-­ staat eveneens uit een studiebeurs van 2500 euro. Net als de GUF-100 prijs is de award speciaal bestemd voor een ver-­ blijf aan een buitenlandse universiteit naar eigen keus.

ICT-voorzieningen beoordeeld met 6,7   Studenten en medewerkers zijn redelijk tevreden over de ICTvoorzieningen van de Rijksuni-­ versiteit Groningen. In een door 3710 mensen ingevulde enquête beoordeelden ze de voorzienin-­ gen met een 6,7. ‘Dit cijfer is vergelijkbaar met resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken bij soortgelijke organisaties elders in het land,’ zegt Cees Sterks, directeur van het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT). ‘Dat is kort na de af-­ ronding van een ingrijpende reorgani-­ satie van het CIT best goed. Dus ben ik wel tevreden. Ook omdat de uitkomsten redelijk overeenstemmen met onze per-­ ceptie. We weten dus waar het nog knelt en waar het goed gaat.’ Tussen de verschillende segmenten die in het onderzoek worden onderschei-­ den, zijn opvallende verschillen waar te nemen. Zo zijn studenten over het alge-­

meen meer tevreden (7,0) dan de mede-­ werkers (6,5). Van de studenten zijn de eerstejaars (7,5) weer meer tevreden dan ouderejaars (6,8). Ook de scores van de diensten en facul-­ teiten lopen uiteen. De tevredenheids-­ cijfers bij het Kernfysisch Versneller In-­ stituut (7,2), Medische Wetenschappen (7,1) en Wijsbegeerte (7,1) zijn tamelijk hoog. Terwijl men duidelijk minder te-­ vreden is bij het Facilitair Bedrijf (6,2), het Bureau van de Universiteit (6,2) en het ­Universitair Onderwijscentrum Gro-­ ningen (6,0). Het meest tevreden toonden de geën-­ quêteerden zich over de veiligheid van de centrale opslag van gegevens, de be-­ schikbaarheid van het vaste netwerk van de RUG en de beveiliging tegen inbraak, virussen en wormen. Het minst tevre-­ den waren ze over de informatie over de dienstverlening van het CIT en de kwa-­ liteit van de printervoorziening. Uit de enquête bleek verder dat de studenten en medewerkers de veiligheid en de be-­

schikbaarheid van de ICT-voorzieningen het belangrijkst vinden. ‘Na een reorganisatie heb je behoefte aan een nulmeting,’ vertelt Sterks, ‘een referentiepunt waar de organisatie zich op kan richten om vandaar uit verbete-­ ringen door te voeren. Over twee jaar volgt weer een onderzoek. En dan ho-­ pen we nog iets beter te scoren. Het is wel duidelijk dat we qua communicatie nog een extra slag te maken hebben. Dat pakken we nu met extra kracht op. Daarbij willen we ook meer aandacht schenken aan al het positieve nieuws dat we te melden hebben. Denk aan het nieuwe spamfilter dat vrijwel alle spam tegenhoudt. Verder hebben we een tool gemaakt die de beschikbaarheid UB stu-­ dentwerkplekken op het web zichtbaar maakt. Sinds kort hebben we een moni-­ toringinstrument op het netwerk om het beveiligingsniveau te verhogen. En heel binnenkort bieden we PDA- en laptopondersteuning aan voor medewerkers. Er zit nog veel moois aan te komen.’

De Rijksuniversiteit Groningen is een uitstekende universiteit, met goed onderwijs en onderzoek, maar heeft in vergelijking met andere universiteiten in Nederland relatief weinig topwetenschappers. Terwijl toppers om verschillende redenen bijzonder veel voor de universiteit kunnen betekenen. Allereerst leveren ze natuurlijk een forse bijdrage aan de versterking van het onderwijs en onderzoek. Daar komt bij dat ze een oneven-­ redig sterk effect hebben op de reputatie van de universiteit en daardoor op haar plaats op de ranglijsten. Een belangrijk onder-­ deel van die ranglijsten is namelijk de peer-­opinion, de mening van wetenschappers over de kwaliteit van het werk van hun collega’s aan een andere universiteit. En de kans dat wetenschappers van een ­ RUG-topper horen, is aanzienlijk groter dan dat ze te weten komen dat het ergens in de breedte wel goed zit. Toen bekend werd dat de univer-­ siteit in 2009 een eenmalige forse meevaller kreeg, heeft het College van Bestuur dan ook besloten om ruim vijftien miljoen euro te gebruiken voor het aantrekken van toppers. Daarvoor hebben we het University of Groningen Endowed Chairs programma gestart. Een Endowed Chair is eigenlijk een leerstoel met een bruidschat, in dit geval betaald door de Rijksuni-­ versiteit Groningen. De meevaller ontstond toen in 2007 dubbel zoveel studenten afstudeerden als anders, zowel de eerste lichting bama-studenten als de laatste lichting doctoraalstudenten. Het idee van het Endowed Chairsprogramma is dat elke faculteit een internationaal vooraanstaande wetenschapper mag aantrekken om hier te komen werken. De kleine faculteiten zijn dus net zo bedeeld als de grote. Elk van de aangetrokken wetenschappers mag in de komende vijf jaar ander-­ half miljoen euro gaan uitgeven. In het geval van de Faculteit Wiskun-­ de en Natuurwetenschappen en de Faculteit Medische Wetenschap-­ pen is dat tweeënhalf miljoen. Het gaat om grote bedragen, waar een wetenschapper echt iets mee kan, een Endowed Chair is iets be-­ geerlijks. Naast het eigen salaris en voorzieningen voor het onderzoek, kunnen er ook medewerkers van worden betaald. Onze verwachting is vervolgens dat de aangestelde wetenschappers zo goed zijn dat ze extra geld aantrekken. Dat wordt dus stapelen. Met de Endowed Chairs trekken we de toponderzoekers aan, mensen die een inspiratie vormen voor het onderzoek en het onderwijs van hun collega’s, en die het hoge ambitieniveau belichamen waar de RUG naar streeft. De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-­ wetenschap heeft pas de eerste hoogleraar in het kader van de Endowed Chairs benoemd, de religiewetenschapper Kocku von Stuckrad. Ik kijk uit naar de vele toppers die hem de komende tijd zullen volgen. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversi-­ teit Groningen


19 t/m 26 maart 2009

Mededelingen 4

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

een prachtige tijd! Denk jij hier met ons iets moois van te maken? Solliciteer dan vóór 3 april 2009! Vraag vrijblijvend een informatiepakket aan. werving@keiweek.nl www.keiweek.nl

Diversen SIB

Zomergasten: Joris Luyendijk Zomergasten is een televisieprogramma van de VPRO , dat elk jaar in de zomer (in en nabij augustus) op zondagavond rechtstreeks uitgezonden wordt. Aan de hand van fragmenten(film/video/tv) die de gast zelf heeft uitgekozen wordt de gast geĂŻnterviewd. Dit programma werd in 2006 en 2007 gepresenteerd door Joris Luyendijk.

Vanavond gaan we de rollen omdraaien. Joris Luyendijk zal aan de hand van, door hem zelf uitgekozen fragmenten, geinterviewed worden over verscheidene onderwerpen. Naast presentator van Zomergasten (en Wintergasten in 2008, de winterversie van Zomergasten), is Joris Luyendijk ook bekend als journalist voor de Volkskrant, NRC Handelsblad, NOS en Radio 1. Daarnaast is hij auteur van de boeken ‘Het zijn net mensen’, ‘Een goede man slaat soms zijn vrouw’ en ‘Een tipje van de sluier’. Kijk voor meer informatie over Joris Luyendijk op: www.jorisluyendijk.nl Tijd: 20:00 uur Locatie: Aula, Academiegebouw www.sib-groningen.nl

INTEGRAND

Vind een stage met Integrand! Wil jij wat ervaring buiten de schoolbanken opdoen en zo je CV uitbreiden? Schrijf je dan nu GRATIS in bij Integrand! Met haar 12 vestigingen door heel Nederland biedt Integrand een breed scala aan stageopdrachten bij bedrijven als Heineken, P&G, Unilever, L’oreal en TNT. Dus schrijf je nu in op www.integrand.nl en verbreed je horizon! groningen@integrand.nl www.integrand.nl U N I PA R T N E R S

Ondernemers gezocht! Academisch Adviesbureau UniPartners Groningen is op zoek

naar enthousiaste, ondernemende studenten die willen plaats nemen in het bestuur van UniPartners. Ervaaar hoe het is om je eigen onderneming te runnen en doe waardevolle bestuurservaring op, zonder studievertraging op te lopen! Solliciteer nu direct of kijk op onze website. groningen@unipartners.nl www.unipartners.nl/groningen OVERIGE

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor de projectgroep Humanitair Oorlogsrecht Het Rode Kruis (district Groningen) zoekt vrijwilligers voor de projectgroep Humanitair Oorlogsrecht (HOR). Wil jij de projectgroep helpen om kennis over dit belangrijke rechtsgebied te

verspreiden onder verschillende doelgroepen? We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die zich enkele uren in de maand willen inzetten voor het Rode Kruis. Dit staat niet alleen mooi op je CV, maar het is meestal ook nog heel gezellig! Als je geĂŻnteresseerd bent of meer informatie wilt kun je bellen naar 050-57 51 997 (vraag naar de vrijwilligerscoĂśrdinator, Arvid Fens) of mailen naar onderstaand adres. groningen@redcross.nl groningen.rodekruis.nl Academisch Schrijfcentrum Het Academisch Schrijfcentrum Groningen is er voor alle studenten die bij hun schrijfopdracht een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Weet je niet hoe je moet be-

ginnen? Ben je de draad kwijt? Of zie je door de taalfouten de tekst niet meer? Meld je aan voor een individueel gesprek met een schrijfcoach. Schrijf je in op www.rug.nl/schrijfcentrum. Universiteitsmuseum zoekt studenten FA C U LT E I T E N , A LG E M E E N

R.K. studentenmis He is inmiddels twee jaar geleden dat de studentenparochie haar eerste Mis vierde, na haar heroprichting. Deze zondag (22 maart) willen we dat bescheiden vieren na de Mis van 18.00 uur. Wees dus welkom in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2. info@rkstudentengroningen.nl www.rkstudentengroningen.nl

Advertenties

schildersbedrijf glas service

poelman

UKAATJES b.v.

Antillenstraat 11-13 9714 JT Groningen Telefoon 050-5710150 poelman@poelmanbv.nl

Lange Voorhout 62

OPGAVE UKAATJES * Kantoor Oude Kijk in’t Jatstr 28 * Per post Postbus 80, 9700 AB Groningen

N Willen is wensen metterdaad. Info: praktijk voor psychosynthese, 0627251477 of www.oude-riet-groningen.nl N Get Carried Away with Sex and the Sciences! Lees nu over seks en wetenschap in het interdisciplinair tijdschrift Blind op www.ziedaar.nl.

KOSTEN: â‚Ź5,- per 20 woorden INLICHTINGEN:

Heiny de Ruiter 050-3636699. H.de.Ruiter@rug.nl

N Vrijwilligerswerk buitenland. Voor korte of lange termijn vrijwilligerswerk in het buitenland doen? Kom zaterdag 4 april naar de informatiemarkt van SIW Internationale Vrijwilligersprojecten! De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.00. www.siw.nl

Personeel

DE GOEDKOOPSTE RIJOPLEIDING: â‚Ź 999,25 RIJLESSEN INCL. EXAMEN EN EVENTUEEL BIJ ONS EEN GRATIS HEREXAMEN OOK SPOEDOPLEIDING MOGELIJK!!

tureluur

IN DE STAD GRONINGEN GEHAALD EN GEBRACHT

5F[JFOJOIFU3FJUEJFQHFCJFE #MJKGUWSBHFOPGV#FTDIFSNFS XJMUXPSEFO5PUVFSUVSFMVVST WBOXPSEU

www.autorijschooljossmit.nl

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE:

 ĂƒĂƒ!2Ăƒ!qqqĂƒ!Ăƒ 

0595-44 36 54

2514 EH Den Haag

Wil jij een baan die jou uitdaagt om urgente problemen op te lossen? Wil jij werk doen waaraan de samenleving iets heeft? Ben jij de juridische professional die ervoor zorgt dat besluiten haalbaar en houdbaar zijn? Wil een goedbetaalde baan en een gedegen opleiding? Meld je dan aan voor de selectie van de Academie voor Overheidsjuristen!

telefoon (070) 312 98 30 email academie@acwet.nl

Overheidsjurist? Een prachtbaan! Werken en studeren Op 1 september 2009 start de opleiding tot overheidsjurist bij de Academie voor Overheidsjuristen. Tijdens deze tweejarige opleiding brengen uitstekende docenten jou de kennis en vaardigheden bij die je nodig hebt om een effectieve overheidsjurist te zijn. Jij leert hoe je de Staat vertegenwoordigt in procedures, hoe je juridische adviezen geeft en hoe je besluiten maakt die juridisch in orde zijn. En het blijft niet bij leren: als trainee moet je ook meteen het geleerde in de praktijk brengen bij een onderdeel van de rijksdienst. Toelating tot het traineeship Er is een strenge selectie van de kandidaten voor het traineeship. Je moet, als (bijna) afgestudeerd jurist of fiscalist, een sollicitatieformulier invullen, deelnemen aan een tweedelige psychologische test, een schrijfproef afleggen en spreken met selectiecommissies. Als je wordt geselecteerd, word je aangesteld bij een organisatie van de rijksoverheid. De aanstelling loopt vanaf september 2009 en geldt voor de duur van twee jaar. Solliciteer vóór 6 april! Kijk voor het sollicitatieformulier op onze website www.academievooroverheidsjuristen.nl. Daar vind je ook meer informatie over het traineeship en de sollicitatieprocedure. Nog meer vragen? Neem contact op met Bert Langeveld (tel. 070-3129 838, e-mail: b.langeveld@acwet.nl). www.academievooroverheidsjuristen.nl

X[b&+&)')+/&' @W"_amehZ8[iY^[hc[hlWdZ[Ij_Y^j_d]>[j=hed_d][h BWdZiY^Wf leeh c_d_cWWb ` '+".. f[h `WWh$ :WWhleeh edjlWd]_al_[hcWWbf[h`WWh^[jXbWZ=ebZ[dHWWdZ"Z[ ]_ZiDWjkkh:_Y^jX_`[d[[di[jmWdZ[b#[dÄ[jihekj[i$ DWWc

*AN0ETERLEIDTEENNOODHULPPROJECTNAEENNATUURRAMP (IJHOEFTNIETNATEDENKENOVERHETBIEDENVANHULP%NJIJ

7Zh[i FeijYeZ[%FbWWji

IjkkhZ[Xed_d[[d[dl[befdWWh Z[Ij_Y^j_d]>[j=hed_d][hBWdZiY^Wf

WdjmeehZdh$'(+"/-+&MN>Wh[d F e i j p [ ] [ b  c W ] "  ^ e [ \ j  d _ [ j

"ELnENHELPMEE VOOR*PERMAAND

777!243%.:/.$%2'2%.:%..,


20 I N T E R N A T I O N A L P A G E

UK 26 - 19 MARCH 2009

What the

bleep

is...?

Arena Boulevard

Photo Elmer Spaargaren

Participants in the English-language debating contest

Defending the indefensible | r e p o r t | Last Thursday, for the third time, ESN Groningen and the debating society Kalliope organized an Englishlanguage debating contest in the Academy Building. President of the jury, Rector Magnificus Frans Zwarts was deeply impressed by the students’ debating skills. “I will try my best to embed this event in the university.” By Lieke van den krommenacker Downstairs, in one of the faculty rooms of the Academy Building, two teams are hastily preparing arguments for their speeches. In a few minutes they will have to present their arguments before a threeman-strong jury headed by Rector Magnificus Frans Zwarts. Biology student Anneleen Hulshof has just found out that she has to defend the thesis ‘Polygamy should be allowed’. The contestants received all of the theses by mail before the debate, but Hulshof says that she did not have time to prepare properly. “I have an exam tomorrow”, she ex-

plains. Her fellow team member Ben Johannes, a student of biology and philosophy, did the team’s preparation. He has collected some strong arguments in favour of the motion. Hulshof and Johannes are both members of the Groninger Debating Society Kalliope, named after the muse of rhetoric.

Thomas from Nigeria, attended the evening. Hulshof seems a bit nervous at the start. In exactly three minutes she very eloquently – and at twice the speed of any normal person – explains why polygamy should indeed be allowed. She argues that people should have the freedom to choose and says that it is important to “fight existing ‘The art of The debating contest is cultural biases.” Her debating is the presentation is imorganized in the form of an American Parliamaculate, but in the art of mentary debate (AP), last ten seconds she in which two teams seems to become a self-control’ of two people debate little confused. “Anagainst each other. yway, just vote for The teams argue their my plan”, she conpoints in three rounds. In the first cludes in a somewhat ironical tone. two rounds, members of both teams “That was really bad”, she mumbles hold three-minute speeches alter- to Johannes as she sits down next to nately. In the final round, the first him. Nevertheless, Hulshof and Jospeakers of both teams have one hannes eventually win the contest, minute to present their team’s con- beating their two opponents, Iris clusions. The contest was organized Smolders and Peter Jaap Blaakma for both Dutch and international from the international student orstudents but unfortunately only ganization ESN. one international student, Lanre “It was a very close finish”, says

Zwarts afterwards. He says the jury deliberated for ten minutes before declaring a winner. It is the first time that Zwarts has attended a debating contest. He seems enthusiastic about the event and praises the debating skills of the contestants. “I was hugely impressed. Imagine that right before the start of the debate they get a horrible, indefensible thesis like, ‘Following orders is an acceptable excuse for war crimes’. And then … they just do it.” Zwarts praises the performance of 19-year-old Hulshof in particular. “She reached the final and afterwards had to go home immediately because of her biology exam tomorrow. I think that is remarkable.” Zwarts emphasizes the importance of organizing debating contests at the University and says that he is keen to support Kalliope and ESN in organizing future debates. “The art of debating is the art of self-control and it also helps participants learn to explain things clearly. I will try my best to embed this in the University”, he proudly concludes.

Neighbour complains about noisy students As the saying goes, a good neighbour is better than a distant friend. But the neighbours of the international student house at Winschoterdiep seem not at all too pleased with their new friends from afar. By ernST arBoUW Or, to be more precise: one neighbour seems not so pleased with the international students in his/her backyard. In an anonymous let-

ter to the Oosterpoort neighbourhood newsletter the neighbour complains about noisy students and broken glass on the streets. The letter, which was published last weekend, starts by painting a happy, almost idyllic scene: “It is Saturday night. The rain has gone and the temperature is agreeable. It is a beautiful, clear night.” But then the peace is brutally disturbed: “At 2 a.m. there is a lot of screaming and yelling. The first group of twenty students, male

and female, returns home. At 3 a.m. the second group passes by, but in the other direction. One thing is certain: women yell, men scream. More or less the same happens at 4 a.m., 5 a.m. and 6 a.m.” The angry neighbour also complains about broken glass on the cycle path that goes into the city. “It is not the first time that this has happened. […] I’m totally fed up with it.” “Students from anywhere are more than welcome, but they must not behave like this.” The

letter concludes with the statement that “the Housing Office or perhaps the University of Groningen should take responsibility” – without specifying exactly how. With 360 rooms, Winschoterdiep is the largest housing complex for international students in Groningen. The two-floor building is a former office of telecom provider KPN. It was acquired by the Housing Office in spring 2006. The Housing office was not available for comment.

Last Wednesday evening, an anonymous caller warned the police that terrorists were going to plant bombs at the arena Boulevard, a shopping district adjacent to the amsterdam arena (ajax football club stadium). The following day, exactly five years after the terrorist attacks in madrid, six men and a woman, all of moroccan descent, were arrested on suspicion of planning an attack. However, they were all released on Friday because of a lack of evidence. in an interview with national newspaper De Volkskrant, the amsterdam police commissioner Bernard Welten said that the anonymous caller knew details about the madrid terror attacks that had not been released to the public. She also literally spelled out the names of the seven people who were later arrested. one of them was a family member of a madrid suspect. it remains difficult to judge whether the police action was justified. There was, after all, no evidence against the seven people. The threat may have seemed credible, but it is slightly worrying that it is possible to be whisked off the street by police special branch because an anonymous caller is able to spell your name. [ ernST arBoUW ]

Waterhouse The Groninger museum (museumeiland 1) is presenting a retrospective of the work of the english painter John William Waterhouse (1849-1917). Waterhouse was an english Pre-raphaelite painter and is probably best known for his paintings of female figures from mythology and literature. This is the first monographic exhibition of his work since 1978. opening hours: Tues – Sun and holidays from 10 a.m. – 5 p.m., Friday evenings until 10 p.m. admission eUr 9 (students) www.groningermuseum.nl > english

uk 26 - 19 maart 2009 | jaargang38  

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)