Page 1

IEGI BI DEEGUBERRISASKI BALOITORNEOA ITORNEOEGI BI DEDENAVI DAD DEBALONCESTO

2012KOABENDUAREN 29AN,LARUNBATA,EGI BI DEARRI AGAN Sテ。ADO29DEDI CI EMBREDE2012EN EGI BI DEARRI AGA

10h00 12h00 17h00 19h00

3.et a4.POSTUAK FI NALA

ht t p: / / egi bi deki rol ak. bl ogs pot . com

Torneo de navidad  

Torneo de baloncesto

Torneo de navidad  

Torneo de baloncesto

Advertisement