Page 1

Informasjon om nedgravde avfallsløsninger

Smarte avfallsløsninger for borettslag og sameier Nedgravde avfallscontainere kan være en god løsning for boretts­lag, sameier, velforeninger og lignende. Med innkaståpning over bakken og oppsamlings­beholder under bakken, er beholderne moderne og fremtidsrettede. I tillegg er de lite plasskrevende i forhold til tradisjonelle avfallsbeholdere og containere.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS


Mange fordeler Nedgravde avfallscontainere har flere fordeler i forhold til standard avfallsbeholdere på hjul: • en stabil lagringstemperatur under bakkenivå hele året kan redusere eventuelle luktproblemer • nedgravde containere tilsvarer mange tradisjonelle avfallsbeholdere i volum, og reduserer derfor arealbehov for oppstillingsplass, avfallshus eller avfallsrom • nedgravde avfallscontainere vil normalt være rimeligere enn avfallsrom • god kapasitet • løsningen er renslig, ryddig og estetisk god • beholderne er godt sikret mot brann • beholderne er sikre i bruk og enkle å vedlikeholde


Helt eller delvis nedgravd Det finnes flere typer nedgravde avfallsløsninger fra en rekke ulike leverandører. Ved valg av riktig modell kan containerne gi sitt estetiske preg på området de står i, eller de kan fremstå som en naturlig del av omgivelsene. Det finnes to hovedtyper nedgravde avfallscontainere: Helt nedgravde containere og delvis nedgravde containere.

Helt nedgravd

Delvis nedgravde


Helt nedgravde avfallscontainere Godt egnet for sentrumsområder med mange boenheter. Med helt nedgravde avfallscontainere er det bare innkastenheten som synes over bakken, mens avfallet samles opp i en beholder under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 3 m3 og 5 m3. Helt nedgravde containere egner seg svært godt i sentrums­ områder, ved blokker, rekkehus, sameier og lignende med flere enn 20 boenheter. En helt nedgravd avfallsløsning består normalt av: • en innkaståpning som kan utstyres med lås • en nedgravd, støpt yttercontainer i betong • en innercontainer i galvanisert stål • en sikringsplate som heves til bakkenivå under tømming


Matavfall

Restavfall

Papiravfall

Plastemballasje

Glass- og metallemballasje


Delvis nedgravde avfallscontainere Godt egnet for mindre boområder og borettslag. I delvis nedgravde avfallscontainere samles avfallet opp i en beholder hvor omtrent en tredjedel er synlig over bakken, og omtrent to tredjedeler er under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 1,5 m3, 3 m3 og 5 m3. Beholderne har store innkastluker, som kan påmonteres lås ved behov. Denne løsningen er enklere og rimeligere enn en løsning med helt nedgravde containere. Det finnes ulik kledning og farge på beholderdelen over bakkenivå, slik at de kan gå fint inn i området der de står. Delvis nedgravde containere egner seg godt for åtte boenheter eller flere. En delvis nedgravd avfallsløsning består normalt av: • container i plast • løftesekk eller løftesylinder i plast For matavfall består avfallsløsningen normalt av: • container i plast • spesialbeholder med innersylinder for oppsamling av sigevann


Matavfall

Restavfall

Papiravfall

Plastemballasje

Glass- og metallemballasje


Anskaffelse Nedgravde avfallscontainere er ikke standardløsning i Drammensregionen. Løsningen dere ønsker å etablere, må derfor godkjennes av RfD før dere bestiller beholderne. Se www.rfd.no eller kontakt oss gjerne for mer informasjon om nedgravde avfallscontainere, dimensjonering, liste over leverandører og for søknadsskjema om avtaleinngåelse. Du kan også ta kontakt med oss på telefon 32 04 97 00.

På våre nettsider www.rfd.no finner du miljøtips og nyttig informasjon om kildesortering.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

- Fra avfall til verdi

Smarte avfallsløsninger for borettslag og sameier  

Nedgravde avfallscontainere kan være en god løsning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende.

Smarte avfallsløsninger for borettslag og sameier  

Nedgravde avfallscontainere kan være en god løsning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende.

Advertisement