Page 1

‫نوروز کهنه ای است هک چیه نویی را یارای هماوردی آن نیست‪ .‬بی اعتنا هب همه آنیی اهی جدید و بی‬ ‫واهمه از منسوخ شدن رد گذر اترخی‪ ،‬ره ساهل خودی می نماید و اریانیان را رد خلسه ای رغورآمیز مست‬ ‫می کند‪ .‬کهنه ایست هک رد قهقهه مستاهن اش نشانی از مبارزه با چیه نویی نیست؛ هک نیازی هب آن ندا رد؛‬ ‫هک چیه نویی نتوانسته و نمی تواند آزرده دلش کند‪ .‬گستره ای جهانی دارد‪ .‬بهار است و بیدا ری زمین ؛هن‬ ‫تولد انسانی ات بقاء و زوالش هب غیر بسته باشد‪ .‬بی وقفه بموقع می آید ‪ .‬تو میدا نی وقت آمدنش را‪ ،‬نو‬ ‫شدن زمین و زمان را و بی کش هن گامی هک خود را ربای حضورش آماده می کنی‪ ،‬پندا راهی نیک‪،‬‬ ‫گفتاراه و کرداراهیت را هب نیکی رهنمون می سازد‪.‬خاهن ات را جنب و جوشی شورآفرین و وجودت را‬ ‫شوق آغازی دوباره احاهط می کند‪ .‬او دل آدمیان را هب هم زندیک میخواهد؛ افرغ از ره دخخوری و‬ ‫کژاندیشی‪ .‬مهربانی با دیگران سنت ااظتنر اوست‪.‬‬ ‫رد ساهی چتر شادی گستر نوروز‪ ،‬هب پاسداشت پیشینیان خردمند ی هک این سنت را و استمرارش را هب آ هان‬ ‫مدیونیم‪ ،‬ربایت سالی و حالی و افلی نیکو توام با مهربانی آرزو دارم‪.‬‬

Norooz  

Namazi-Tabrik Norooz

Advertisement