Page 1

O G

R Ú V Re i t u r

U M H V E R F I S -

horft til norð-austurs

S K I P U L A G S S V I Ð


RĂšV Reitur

U M H V E R F I S -

Yfirlitsmynd

O G

S K I P U L A G S S V I Ă?


 Ve r ke f n i ð fe l s t í u n d i r b ú n i n g i , j a r ð v i n n u o g gatnagerð fyrir nýtt íbúðahverfi á RÚVReitnum.

S K I P U L A G S S V I Ð

 Ve r ke f n i ð e r s a m s ta r fs v e r ke f n i R e y k j a v í k u r b o r g a r, R Ú V, S k u g g a h f , V e i t n a , Mílu og Gagnaveitu.

RÚV Reitur

U M H V E R F I S -

O G

 Aðkoma Reykjavíkurborgar að verkefninu felst í a ð b y g g j a u p p g ö t u r o g g ö n g u l e i ð i r. F æ r s l a á l ö g n u m e r í s a m s t a r f i v i ð V e i t u r.

Sniðmynd


S K I P U L A G S S V I Ð

RÚV Reitur

U M H V E R F I S -

O G

 Áætlað er að framkvæmdir á lóðinni hefjist í ágúst/september 2016.  Á æ t l a ð u r k o s t n a ð u r b o r g a r i n n a r e r u m 1 5 0 m i l l j . k r. Þ a r a f e r u u m 5 0 m i l l j . k r. v e g n a f æ r s l u R e y k j a æ ð a r.

horft til suð-austurs


RÚV Reitur

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

 Uppbygging og þétting byggðar á RÚV-reit samræmist megin markmiðum aðalskipulags Reykjavíkurborgar um þétta og blandaða byggð, hagkvæma landnýtingu, endurnýtingu vannýttra svæða og sjálfbæra þ r ó u n b o r g a r i n n a r.  Fjölgun íbúða á svæðinu samræmist ennfremur markmiðum húsnæðisstefnu um uppbyggingu á miðlægum svæðum og að mæta eftirspurn eftir íbúðum miðað við núverandi ástand á húsnæðismarkaði.

horft til austurs


M Y N D I R

Í

RÚV Reitur

U M H V E R F I S -

E R U

S K I P U L A G S S V I Ð

K Y N N I N G U N N I

O G

F R Á

A R K Þ I N G

TA K K F Y R I R

2016 xx xx ruv reitur  
2016 xx xx ruv reitur  
Advertisement