Page 1

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

FELLSVEGUR Stígar og brú


• Ve r k i ð fe l st í g e r ð g ö n g u - o g h j ó l a st í g s í Ú l fa rs á rd a l , n á n a r tiltekið frá Fellsvegi að Dalskóla ásamt brú y fir Úlfarsá. • Stígarnir verða lýstir með stígalýsingu. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjast í lok júní og verði lokið 15.nóvember 2016.

• Á æ t l a ð u r h e i l d a r k o s t n a ð u r e r 9 5 m i l l j . k r. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


TA K K F Y R I R

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

2016 05 28 fellsvegur göngu og hjólastígur  
2016 05 28 fellsvegur göngu og hjólastígur  
Advertisement