Page 1

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

Endurgerð leik- og grunnskólalóða 2016


Endurgerð lóðar – hönnun og framkvæmd: fyrri áfangi

2 5 m i l l j . k r.

Hraunborg

Endurgerð lóðar – hönnun og framkvæmd

5 0 m i l l j . k r.

Samtals

7 5 m i l l j . k r.

Framkvæmdatími er frá maí til september 2016

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

L E I K S KÓ L A LÓ Ð I R

Bakkaborg

O G

Áætlun

U M H V E R F I S -

Leikskólar

S K I P U L A G S S V I Ð

HRAUNBORG

BAKKABORG


U M H V E R F I S O G S K I P U L A G S S V I Ð O G

S K I P U L A G S S V I Ð

S TA K K A B O R G – L E I K S K Ó L A L Ó Ð 2 0 1 4

U M H V E R F I S -


Breiðagerðisskóli

Endurgerð lóðar – lokaáfangi

7 4 m i l l j . k r.

Ölduselsskóli

Endurgerð lóðar lokaáfangi

7 4 m i l l j . k r.

Úttekt og undirbúningur verkefna næsta árs Samtals

2 m i l l j . k r. 1 5 0 m i l l j . k r.

F r a m Ok vG æS m datími er frá maí til september 2016 K I P U L A G S S V I Ð

U M H V E R F I S -

G R U N N S KÓ L A LÓ Ð I R

Áætlun

S K I P U L A G S S V I Ð

Grunnskólar

O G

Breiðagerðisskóli

U M H V E R F I S -

Ölduselsskóli


O G

S K I P U L A G S S V I Ð

LÓ Ð Ö L D U S E L S S KÓ L A

U M H V E R F I S -


O G

S K I P U L A G S S V I Ð

L Ó Ð B R E I Ð A G E R Ð I S S KÓ L A

U M H V E R F I S -


TA K K F Y R I R

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

2016 03 17 sfv skólalóðir og boltagerði er  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you