Page 1

Betri hverfi 2010-2015

REYKJAVÍK

Björnslund ur

Leiksvæði og skriðgöng í Gufunesi

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2010-2015

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ă?


Betri hverfi 2010-2015 Raunkostnaður eftir hverfum Hverfi Ve st u r b æ r Íbúar 15.554 Miðborg Íbúar 8.328 Hlíðar Íbúar 9.497. Laugardalur Íbúar 15.470 Háaleiti/ Bústaðir Íbúar 14.203 Breiðholt Íbúar 20.747 Árbær Íbúar 10.5335. Grafarholt/ Úlfarsfell Íbúar 5.870 Grafarvogur Íbúar 17.980 Kjalarnes Íbúar 1.031 U M H V E R F I S -

Samtals

2010 mkr 12,0

2011 mkr

2012 mkr

2013 mkr

2014 mkr

2015 mkr

20102015

17,5

33,7

36,8

46,0

36,5

182,5

13,0

19,0

22,0

24,0

22,5

108,5

13,5

24,5

25,1

25,0

25,4

122,5

12,0

17,0

35,8

36,3

38,0

34,5

173,6

11,5

16,5

31,7

33,3

35,0

33,0

161

15,0

20,5

32,1

44,5

52,0

34,5

198,6

9,0

14,0

26,2

27,0

29,0

27,0

132,2

6,0

11,4

16,1

17,5

12,0

18,0

81

14,0

19,0

40,5

40,2

56,0

37,0

206,7

3,5

8,0

8,7

8,9

7,0

8,5

44,6

8,0 9,0

1O0G0 S 1K 5I 0P , U4 L 2A6G8 S, 3S V2 9I Ð 1,6 324,0

276,9

1.411,2


Betri hverfi 2010 (Lýðræðisverkefni)

Lý ð ræ ð i sve r kef n i n á r i ð 2 0 1 0 vo r u va l i n í s a mrá ð i vi ð hve r fa rá ð o g í b ú a r gát u ko s i ð um þrjá f yrirfram skilgreinda verkefnapotta: - leikur og afþreying - samgöngur - umhverfi og útivist Heildarfjár veiting til verkefnanna var 100 milljónir á verðlagi ársins.

Endurnýjun sparkvallar við Háaleitisbraut U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2010 BREIÐ H OLT – Á RBÆR – G RA FA RH OLT ÚLFARSFELL – GRAFARVOGUR - KJALARNES Vesturbær

Tröppur við Fellsmúla/Síðumúla

9,6 millj.kr.

1 Bekkir og ruslastampar

3.500.000

2 Trimmtæki

3.500.000

3 Lýsing á listaverkum

1.000.000

4 Nestisaðstaða

1.000.000

5 Gróðursetning

3.000.000

Miðborg

8,0 millj.kr.

1 Nestisaðstaða

500.000

2 torg gert vistlegt Hlíðar

Trimmtæki við Bjarmaland

9,0 millj.kr.

1 Bekkir og ruslastampar 2 Trimm- og leiktæki 3 Nestisaðstaða

3.500.000 4.500.000 1.000.000

Laugardalur

12,0 millj.kr.

1 Hraðahindrandi aðgerðir

7.500.000

2 Hraðamælingarskilti

4.500.000

Háaleiti – Bústaðir

O G

AÐ BETRI BORG!

Bekkir og ruslastampar Trimmtæki Nestisaðstaða Lagfæring á opnu svæði (stígur o.fl.) Lagfæring á opnu svæði (trjárækt)

R E Y K J AV Í K

Endurgerð tröppustígs milli Háaleitisbrautar og Síðumúla

U M H V E R F I S -

1 2 3 4 5

SAMAN GERUM VIÐ

Leiktæki í Fossvogi (við Lágland)

7.500.000

Trimmtæki við Ægissíðu

S K I P U L A G S S V I Ð

11,5 millj.kr. 3.300.000 3.300.000 1.000.000 1.700.000 2.200.000


Betri hverfi 2010 BREIÐ H OLT – Á RBÆR – G RA FA RH OLT ÚLFARSFELL – GRAFARVOGUR - KJALARNES BREIÐHOLT 1 2 3 4

12,0 millj.kr.

Bekkir og ruslastampar Trimmtæki Nestisaðstaða Gróðursetning

3.500.000 6.000.000 1.500.000 4.000.000

ÁRBÆR Nestisaðstaða við Steinasel - Holtasel

1 2 1 3 2 3 1 2 3

9,0 millj.kr.

ÁRBÆR Trimmtæki Nestisaðstaða Trimmtæki Áningastaður Nestisaðstaða GRAFARHOLT - ÚLFARSFELL Áningastaður Trimmtæki Nestisaðstaða Gróðursetning

9,0 millj.kr. 2.400.000 600.000 2.400.000 6.000.000 600.000 6,0 millj.kr. 6.000.000 2.000.000 500.000 3.500.000

Bekkir og ruslastampar Grafarvogi

Útikennslustofa

Útikennslustofa á Kjalarnesi

GRAFARVOGUR

Trimmtæki við Hlaðbæ

1 Bekkir og ruslastampar

2.000.000

2 Trimmtæki

3.000.000

3 Trimmtæki við Gufunesbæ

3.000.000

4 Drykkjarfontur 5 Nestisaðstaða

1.000.000 500.000

6 Gróðursetning og áningastaður (Gufunes)

4.500.000 3,5 millj.kr.

KJALARNES 1 Leiktæki Nestisaðstaða við Árbæjarstíflu

U M H V E R F I S -

O G

14,0 millj.kr.

2 Útikennslustofa; borð og bekkir S K I P U L A G S S V I Ð

500.000 3.000.000


Betri hverfi 2011 (Hverfapottar)

• Árið 2011 var fjármunum deilt niður á hve r f in í svo kö llu ð u m hv e r fa p o t t u m . Ve r ke f n i n v o r u v a l i n í samráði við hverfaráðin, sem tóku ákvörðun um hvaða verkefni var ráðist í. • Heildarfjár veiting til verkefnanna var 150 milljónir á verðlagi ársins.

Leiktæki í Breiðholtshverfi

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2011 VESTURBÆR - MIÐBORG – HLÍÐAR LAUGARDALUR Vesturbær 1

Nestisbekkir og ungbarnarólur

6.000.000

Hringbraut /Framnesvefur – 3 umferðaröryggisaðgerðir (niðurtalningarklukka, blikkljós)

4.000.000

Ægisgata – stuðningur við vegfarendur (blómaker) Lynghagaróló - nestisbekkur, sandur, net í 5 fótboltamörk 4

1

Ýmsir staðir – nestisbekkir og ungbarnarólur á leikvelli

750.000 13 millj.kr.

lóð Austurbæjarskóla - nestisaðstaða og leiktæki

7.000.000 1.000.000

Hljómskálagarður – nestisaðstaða og 3 leiktæki

5.000.000 13,5 millj.kr.

1 Njálsgata – hverfisgarður

7.500.000

2 Vistgötur í suðurhlíðum

1.000.000

3 Hjólavísar - Eskihlíð og Hamrahlíð

2.000.000

4 Hjólavísar – Skipholt og Bólstaðahlíð

3.000.000

Laugardalur

17 millj.kr.

1 Laugarnestangi – malargöngustígar

8.000.000

2 Heilsustígur í Laugardal – ýmis tæki

2.500.000

3 Bekkir í Laugardal

1.700.000

4 Hraðahindranir við Engjaveg

3.500.000

5

O G

150.000

2 Frakkastígur 23 – nestisaðstaða

Vistgötur í suðurhlíðum

U M H V E R F I S -

600.000

Miðborg

Hlíðar

Malarstígar á Laugarnestanga

6.000.000

2 Héðinsróló (nestisaðstaða, leiktæki o.fl.)

6

Hverfisgarður við Njálsgötu

Leiksvæði við Skeljagranda (nestisaðstaða, leiktæki o.fl.)

17,5 millj.kr.

Fjölskyldu- og húsdýragarður – hjólagrindur

6 Hraðahindrun við Reykjaveg S K I P U L A G S S V I Ð

600.000 700.000


Betri hverfi 2011 H Á A L E I T I - B Ú STA Ð I R - B R E I Ð H O LT Háaleiti og Bústaðir

1 Réttarholtsskóli - endurnýjun göngustígs 2 Réttarholtsvegur/Háagerði 59 - endurnýja tröppur 3 Bústaðavegur /Grímsbær - bæta við gönguljósi Endurgera tröppur Réttarholtsvegur

4 Hjólastígur v/Álaland - ræktun

U M H V E R F I S -

O G

200.000

1.500.000

800.000 5.000.000

9 Kvistaborg/Fossvogsskóli - endurnýjun gönguleiðar

500.000

10 Háaleitisbraut v/Austurver - breytingar á gönguljósum

900.000

11 Víkingssvæði norðvesturendi - ræktun

800.000

13 Svæði sunnan Grímsbæ Breiðholt 1

Leiktæki í Breiðholtshverfi

1.500.000

6 Fellsmúli - hraðatakmarkandi aðgerðir

12 Ýmsir staðir - bekkir og ruslafötur

Endurgerð leiksvæða í Breiðholti

300.000

1.500.000

8 Listabraut - ný gangstétt

Endurgerð göngustígs við Réttarholtsskóla

1.300.000

5 Hvassaleiti - hraðatakmarkandi aðgerðir

7 Listabraut v/Hvassaleiti - endurnýjun gangstéttar

Bekkir og ruslafötur

16,5 millj.kr.

Arnarbakki – endurnýjun leiktækja og bekkja á gæsluvelli

1.600.000 600.000 20,5 millj.kr. 8.000.000

2 Endurgerð og viðhald minni leiksvæða

5.000.000

3 Hraðahindrun við gönguljós við Stekkjarbakka

1.000.000

4 Hraðahindrun við ÍR-svæðið við Skógarsel

1.000.000

5 Loka bílastæði fyrir vörubíla við Höfðabakka

300.000

6 Endurnýja gangstéttar við Kleifarsel

600.000

7 Endurnýjun hluta gangstéttar við Hraunberg

500.000

8

Fjölgun áningarstaða í hverfinu (bekkir, hellulögn undir bekk, ruslatunna)

3.500.000

9

Hugmyndavinna – frumhönnun á fjölskyldugarði í Bökkunum

600.000

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2011 Á RBÆR – G RA FA RH OLT – Ú LFA RSÁ RDA LU R – GRAFARVOGUR - KJALARNES Árbær

Fylkisvegur

Endurnýjun leiksvæðis

1 Fylkisvegur – ný bílastæði

5.000.000

2 Rofabær – endurnýjun leiksvæðis

1.500.000

3 Bæjarbraut / Rofabær – lagfæring gámasvæðis

1.500.000

4 Bugða - hraðaskilti

3.000.000

5 Lindavað – hraðahindrun og þrenging götu

1.500.000

6 Lækjarvað – hraðahindrun og þrenging götu

1.500.000

Grafarholt - Úlfarsárdalur

11,4 millj.kr.

1 Stígur kringum Reynisvatn

4.800.000

2 Hraðamælingarskilti við Sæmundarskóla

3.000.000

3 Sáning og tré við Þorláksgeisla

400.000

4 Nestisborð (Leirdal og Ólafsgeisla)

800.000

5 Bekkur við Jónsgeisla

400.000

6

Bekkir og ruslastampar (Jónsgeisli, Gvendargeisli og Þorláksgeisli) Grafarvogur

Grillhús í Gufunesi

14 millj.kr.

2.000.000 19 millj.kr.

1 Yfirbyggð grillaðstaða (grillhús) í Gufunesi

9.500.000

2 Útsýnispallur við Hallsteinsgarð

7.000.000

3 Ýmsir stígstubbar við Spöngina og stígtengingar

2.000.000

4 Speglar við göngustíg Gullinbrú Kjalarnes

500.000 8 millj.kr.

Trimmtæki

1 Upplýsingaskilti við Sjávarhóla

Upplýsingaskilti við Sjávarhóla

U M H V E R F I S -

O G

500.000

2 Yfirbyggt útigrill

1.200.000

3 Trimmtæki við útikennslustofu

2.500.000

4 Malarstígur milli Grundarhverfis og Mógilsár

3.300.000

5 Skógræktarátak með íbúum í kringum Kléberg S K I P U L A G S S V I Ð

500.000


Betri hverfi 2012 (Hverfapottar)

• Árið 2012 voru 124 verkefnin valin til framkvæmda af borgarbúum með atkvæðagreiðslu í gegnum Betri hverfi í samvinnu við hverfisráð. • Heildarfjár veiting til verkefnanna var 270 milljónir á verðlagi ársins.

Björnslundur

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2012 VESTURBÆR Vesturbær

33,7 millj.kr.

Bæta aðstöðu fyrir börn í garðinum við Vesturbæjarsundlaug

4.000.000 kr.

2 Gera þrep niður í fjöru við Eiðisgranda

2.000.000 kr.

3 Gera þrep niður í fjöru í Skerjafirði

1.000.000 kr.

1

4

Tröppur við Eiðsgranda

Bæta aðgengi gangandi/hjólandi v. Mýrargötu og Fiskislóð

5 Setja upp fleiri körfuboltakörfur í hverfinu Gróðursetja tré og runna v. Hofsvallagötu sunnan við Einimel Bæta útivistaraðstöðu á grænu svæði við Brekkustíg 7 14b 6

8 Setja upp áningarstað við Ægisíðu Vesturgöturóló

Gera bráðabirgðaendurbætur á róló við Nýlendu- og Vesturgötu. Lagfæra dvalarsvæði og endurnýja leiktæki 10 v/Aflagranda 40 Setja stærri ruslastamp hjá strætóskýli v/Háskóla 11 Íslands 9

12 Lagfæra fótboltavöll og leiksvæði við Reynimel 68 – 74 13 Bæta umferðaröryggi við Melaskóla 14 Setja upp jólaskreytingar í Vesturbænum um næstu jól

Körfur á KR-svæði

Gönguleið yfir Mýrargötu

Áningarstaður við Ægissíðu

U M H V E R F I S -

1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.

5.000.000 kr. 200.000 kr. 2.000.000 kr. 1.500.000 kr. 1.500.000 kr.

15 Gera endurbætur á Lynghagaróló

1.000.000 kr.

16 Helluleggja hjólabraut á Öldukotsróló

2.000.000 kr.

17 Bæta leikaðstöðu á Landakotstúni

3.000.000 kr.

Leiksvæði við Vesturbæjarlaug

O G

3.000.000 kr.

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2012 MIÐBORG og HLÍÐAR Miðborg 1 Setja upp hundagerði í nágrenni við miðbæinn Gera gangstétt neðst v/vestanverðan Klapparstíg að 2 Skúlagötu Setja upp hraðahindrun á Njarðargötu, sunnan 3 Hringbrautar Bæta lífríki Tjarnarinnar með því að planta 4 síkjamara 5 Fjölga ruslafötum á völdum stöðum í miðbænum

19,0 millj.kr. 2.500.000 kr.

6 Fjölga hjólagrindum á völdum stöðum í miðbænum

2.000.000 kr. 5.000.000 kr.

7 Lagfæra steinhleðslu og stétt við Tjarnarkantinn Endurbæta gróður og ker á Lækjartorgi og í 8 Austurstræti Gera endurbætur á torgi við Baldurs-, Nönnu- og 9 Óðinsgötu

Lagfæra stétt og steinhleðslu við tjarnarkantinn

2.500.000 kr. 2.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

2.000.000 kr. 1.000.000 kr.

Gróðursetning við Lönguhlíð Gróðursetning við Lönguhlíð

Hlíðar

Miðeyja á Njarðargötu

1 Setja upp leiksvæði á Klambratúni framan við Kjarvalsstaði 2 Malbika göngustíg á Klambratúni (frá Miklubraut að aðalstíg) Gera gangstétt við norðanverða Drápuhlíð (vestan 3 Lönguhlíðar) Lagfæra gangstétt við Rauðarárstíg meðfram Klambratúni 5 Gróðursetja tré og runna á lóð leikskólans Klambra Gróðursetja krónutré á umferðareyjar við 6 Lönguhlíð 4

Göngustígur á Klambratúni malbikaður

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

24,5 millj.kr. 6.000.000 kr. 4.000.000 kr. 2.000.000 kr. 10.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.500.000 kr.


Betri hverfi 2012 LAUGARDALUR Laugardalur Útbúa matjurtagarða við gamla Þróttarvöllinn við Sæviðarsund Setja upp hundagerði í Laugardalnum 2 tilraunaverkefni Bæta aðstöðu til útiveru í Laugardalnum m. 3 bekkjum og borðum 1

Bekkir – bætt aðstaða gangandi

4 Bæta tengingu frá Langholtsvegi að stíg við Sæbraut Setja upp körfuboltakörfur við Drekavog tilraunaverkefni Mannlífstorg við Skeiðarvog og Gnoðarvog. 6 Hönnunarsmiðja. 5

Lýsing við Skautahöll

7 Bæta lýsingu á horni Skeiðarvogs og Sólheima Bæta lýsingu á stíg. Holtavegur/Fjölskyldu- og húsdýragarður Bæta göngu- og hjólaleið yfir Suðurlandsbraut 9 v/Langholtsveg Gera endurbætur á leiksvæði milli Barðavogs og 10 Langholtsvegar Setja upp mannlífstorg v/Laugalæk-Hrísateig. 11 Hönnunarsmiðja Setja upp fleiri/stærri ruslastampa v/göngustíga í 12 Laugardal 8

Hundagerði í Laugardal

13 Fjölga bekkjum á völdum stöðum í hverfinu. Mannlífstorg við Snekkjuvog-Langholtsveg. Hönnunarsmiðja Bæta lýsingu v/gangbrautir. Langh.-, Sundlaug.- og 15 Reykjaveg 14

16 Bæta lýsingu á stíg norðvestan við Skautahöll 17 Bæta merkingu sögufrægra staða í Laugardalnum Útigrill í Laugardal

U M H V E R F I S -

18 O G

Laga gangstétt v/Austurbrún milli Norðurbrúnar og Dragavegar

S K I P U L A G S S V I Ð

35,8 millj.kr.

1.000.000 kr. 2.500.000 kr. 2.500.000 kr. 1.500.000 kr. 500.000 kr. 1.000.000 kr. 300.000 kr. 1.000.000 kr. 2.500.000 kr. 5.000.000 kr. 1.000.000 kr.

500.000 kr. 5.000.000 kr.

1.000.000 kr. 4.500.000 kr. 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 3.000.000 kr.


Betri hverfi 2012 H Á A L E I T I o g B Ú S TA Ð I R Háaleiti og Bústaðir

31,7 millj.kr.

Lagfæra og fegra útivistarsvæði í austanverðum Fossvogsdal Bæta aðstöðu í Grundargerðisgarði m. borðum, 2 leiktækjum ofl. Malbika göngustíg frá Háagerði að þjónustuíbúðum 3 v/púttvöll Setja upp áningarstaði með bekkjum við 4 hituveitustokkinn 1

Leiksvæði við Ásgarð

1.500.000 kr.

1.500.000 kr. 1.000.000 kr.

5 Gera hverfisgarð vestan Grensáskirkju

5.000.000 kr.

6 Snyrta lóð og lagfæra leiktæki í Ásgarði

5.000.000 kr.

7

Bæta útivistaraðstöðu í garði milli Hæðargarðs og Hólmgarðs

8 Endurnýja leiktæki við Háaleitisskóla (Álftamýri) Endurnýja körfuboltavöll við Háaleitisskóla (Álftamýri) Lagfæra göngustíga og setja upp ný leiktæki við 10 Kvistaborg 9

Endurnýjun útivistarsvæðis

2.000.000 kr.

11 Lagfæra gangstétt við vestanverða Háaleitisbraut 12 Snyrta og lagfæra umhverfi leikskólans Garðaborgar 13 Endurnýja merkingar við Hákonarlund Endurbæta girðingu og leiktæki á leiksvæði við 14 Austurborg

1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 1.200.000 kr. 3.000.000 kr. 6.000.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr.

1.500.000 kr.

Hverfisgarður við Grensáskirkju

Bæta aðstöðu í Grundargerðisgarði

U M H V E R F I S -

O G

Bekkur í Grundargerðisgarði

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2012 B R E I Ð H O LT Breiðholt

Hundagerði í Breiðholti

Gróðursetning í Bakkalundi

Æfingatæki í Bakkalundi

1 Setja upp hundagerði á völdum stað í hverfinu 2 Setja upp upplýsingaskilti um fuglalíf í Elliðaárdal

2.500.000 kr.

3 Gera endurbætur við tjörnina í miðju Seljahverfis

1.000.000 kr.

4 Bæta mannlíf á almenningi milli Heiðarsels og Seljakirkju

1.000.000 kr.

O G

1.000.000 kr.

5 Bæta gönguleið við Arnabakka frá Réttarbakka að Núpabakka 6 Setja upp æfingatæki í Bakkalundi

2.000.000 kr.

7 Gróðursetja ávaxta- og berjarunna á völdum stöðum í hverfinu

2.000.000 kr.

8 Bæta aðstöðu í Bakkalundi með leiktækjum, gróðri og fl.

5.000.000 kr.

250.000 kr.

9 Fjarlægja stálboga/hindranir úr vegi gangandi/hjólandi fólks 10 Fjölga ruslastömpum í hverfinu á völdum stöðum

1.000.000 kr.

11 Setja ræsi á göngustíg ofan Elliðaárstíflu

1.000.000 kr.

250.000 kr.

12 Merkja betur undirgöng undir Breiðholtsbraut við Leirubakka 13 Endurbæta leiktæki á skólalóð Ölduselsskóla

5.000.000 kr.

14 Setja upp leiksvæði fyrir alla aldurshópa í Engjaseli

5.000.000 kr.

15 Lagfæra leikvelli í Seljahverfi og fjölga ruslastömpum

5.000.000 kr.

100.000 kr.

Endurbætur við tjörnina í Seljahverfi

Leiktæki á skólalóð Ölduselsskóla

U M H V E R F I S -

32,1 millj.kr.

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2012 ÁRBÆR 1 2 3 4 5 6 Áningarstaður og torg við Árbæjarlaug

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fjölga bekkjum og bæta aðstöðu gangandi

16

Árbær Gróðursetja tré milli Höfðabakka og Hraunbæjar Setja upp merkiskilti að sjö leikskólum í hverfinu Gróðursetja í hljóðmanir við umferðaræðar í Norðlingaholti Setja upp áningarstað við sundlaug Árbæjar Setja upp merkingar í Elliðaárdalnum Setja upp áningastað í Elliðaárdal sunnan við Árbæjarskóla Setja upp vatnsbrunn í Elliðaárdalnum Setja upp bekki og borð og útbúa stíga í Björnslundi Fjölga ruslatunnum í Norðlingaholti Bæta aðstöðu til útivistar í Elliðaárdal með áningarstöðum Lagfæra og tyrfa sparkvelli í hverfinu Fjölga ruslatunnum í Árbæ Bæta mannlíf á Árbæjartorgi - tímabundið verkefni Bæta lýsingu á göngustíg við Elliðaárvog Bæta aðstöðu gangandi og fjölga bekkjum á völdum stöðum Bæta aðstöðu til útivistar í grenndarskógi Ártúnsskóla

Grenndarskógur Ártúnsskóla

U M H V E R F I S -

26,2 millj.kr. 1.000.000 kr. 300.000 kr. 1.500.000 kr. 4.000.000 kr. 300.000 kr. 2.000.000 kr. 4.000.000 kr. 2.500.000 kr. 500.000 kr. 2.500.000 kr. 800.000 kr. 500.000 kr. 1.000.000 kr. 2.000.000 kr. 3.000.000 kr. 300.000 kr.

Áningastaður og vatnsfontur við Árbæjarstíflu

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2012 G R A FA R H O LT o g K JA L A R N E S 1

16,1 millj.kr.

Tengja saman göngustíga við Gvendargeisla og Reynisvatn

7.000.000 kr.

2 Setja upp upplýsingaskilti um fuglalíf við Reynisvatn

500.000 kr.

3 Setja upp bekki við göngustíg umhverfis Reynisvatn

1.500.000 kr.

4 Skilti og göngustígar við Reynisvatn

Grafarholt

Gróðursetja og ganga frá borgarlandi við enda Ólafsgeisla

5 Setja upp bekk v/leikvöll við Kirkjustétt/Ólafsgeisla

1.000.000 kr. 600.000 kr.

6

Setja upp bekki og ruslafötur í austurhluta Grafarholts

2.500.000 kr.

7

Ganga frá opnum svæðum í Úlfarsárdal í samráði v. hverfisráð

3.000.000 kr.

Sjósundaðstaða á Kjalarnesi

Göngustígur í Grafarholti

Kjalarnes

Vegskilti á Kjalarnesi

1 Útbúa sjósundsaðstöðu við Kléberg með stiga + stíg

1.500.000 kr.

2 Fjölga upplýsingaskiltum

1.000.000 kr.

3 Útbúa garðlönd fyrir íbúa á Kjalarnesi 4

Gróðursetja tré til skjóls milli Vallár- og Klébergslækja

5 Gróðursetja berjarunna á völdum stöðum 6

Endurbæta akstursleið að leikskóla framan við sundlaug

7 Endurbæta sundlaug með lítilli rennibraut 8 Bæta lýsingu á gönguleiðum í hverfinu 9 Lagfæra göngustíg við sjó meðfram Grundarhverfi

Fjölga upplýsingaskiltum

U M H V E R F I S -

O G

8,7 millj.kr.

S K I P U L A G S S V I Ð

500.000 kr. 1.000.000 kr. 300.000 kr. 1.000.000 2.000.000 400.000 1.000.000


Betri hverfi 2012 GRAFARVOGUR

Bætt aðkoma og aðgengi að Gufunesbæ

Grafarvogur

40,5 millj.kr.

1

Setja upp leiksvæði fyrir börn og fullorðna við Gufunesbæ

5.000.000 kr.

2

Bæta aðstöðu og aðgengi á útivistarsvæði við Gufunesbæ

3.000.000 kr.

3

Malbika göngustíg frá Fossaleyni yfir á Korputorg

Gróðursetja tré til skjóls á völdum svæðum í hverfinu 5 Bæta lýsingu á göngugstíg bak við Korpuskóla 6 Setja upp ruslafötur við göngustíga í Grafarvogi Gróðursetja tré meðfram Gullinbrú við 7 Bryggjuhverfi 4

Göngustígur frá Fossaleyni malbikaður

4.000.000 kr.

2.000.000 kr. 500.000 kr.

3.000.000 kr.

8

Hreinsa til og endurbæta gróður á leiksvæðum í Staðahverfi

3.000.000 kr.

9

Setja ræsi í göngustíg v/Staðahverfi til að losna við klaka

1.000.000 kr.

Setja upp lýsingu á gangstíg norðan við Rimaskóla 11 Gróðursetja tré meðfram Langarima Hreinsa og fegra opið svæði norðan við 12 Rimaskóla 10

Ruslafötur við göngustíga

12.000.000 kr.

13 Hreinsa fjöruna austan hafnarsvæðis í Gufunesi

3.000.000 kr.

2.500.000 kr.

1.000.000 kr.

500.000 kr.

Leiksvæði

Gróðursetning í Bryggjuhverfi

U M H V E R F I S -

O G

Leiksvæði fyrir börn og fullorðna við Gufunesbæ

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2013

• Árið 2013 voru verkefnin í f yrsta skipti valin í beinni íbúakosningu í gegnum Betri Reykjavík • Alls voru 111 verkefni valin til framkvæmda • Heildarkostnaður var um 292 milljónir króna

Lyftingasteinar og fjörufiskar við Ægissíðu

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2013 VESTURBÆR Vesturbær 1 Setja upp sumarblóm í kerjum á völdum stöðum 2 Fegra umhverfi grásleppuskúra á Ægissíðu 3

Bekkur á Aflagranda

Lyftingasteinar við Ægissíðu

Körfuboltavöllur við Einarsnes

Körfuboltavöllur við Skeljagranda

U M H V E R F I S -

O G

Endurbæta gróður á ýmsum stöðum á borgarlandi í Vesturbæ

36,8 millj.kr. 800.000 2.000.000 4.000.000

4 Setja upp jólaljósaskreytingar í Vesturbænum

3.000.000

5 Lagfæra núverandi körfuboltavelli í Vesturbænum

2.000.000

6

Útbúa aðstöðu við stíga á Landakotstúni með bekkjum og gróðri

3.000.000

7

Setja upp skilti við Ægissíðu um góða umgengni hundaeigenda

500.000

8

Setja upp bekk á gatnamótum Hagamels og Furumels

500.000

9

Setja bekk og laga gróður á reit milli Víðimels/Kaplaskjólsvegar

1.000.000

10

Laga göngustíg milli Ásvallagötu og Sólvallagötu sunnan Bræðraborgarstígs

1.000.000

11

Setja upp hreystivöll eða þrautabraut á skólalóð Hagaskóla

5.000.000

12

Endurbæta 'Bláa róló' á horni Bræðraborgarstígs og Túngötu

7.000.000

13

Koma fyrir misþungum lyftingasteinum við göngustíga á Ægissíðu

1.000.000

14

Gróðursetja, snyrta og setja borðbekk á leiksvæði við Lynghaga

3.000.000

15

Bæta lýsingu á leiksvæði og göngustíg við enda Fjörugranda

2.000.000

16 Bæta lýsingu á leiksvæði við Bauganes S K I P U L A G S S V I Ð

1.000.000


Betri hverfi 2013 MIÐBORG og HLÍÐAR Miðborg 1 Fjölga stórum ruslatunnum í hliðargötum í miðborginni Skreyta gafla á völdum húsum í miðborginni með veggjamálun

2.000.000

3

Gera leiksvæði með fjölbreyttum leiktækjum í Hljómskálagarði*

10.000.000

Bæta öryggi við aðkomu Austurbæjarskóla frá Bergþórugötu

1.000.000

6

Setja upp almenningssalerni í Hljómskálagarði við Sóleyjargötu

3.000.000

7

Bæta lýsingu á Bergstaðastræti milli Spítalastígs og Njarðargötu

500.000

Ruslastampur við Þórsgötu

Hlíðar 1 Gróðursetja fleiri ávaxtatré á Klambratúni 2 Setja upp jóla- og/eða skammdegisljós á Klambratún 3

U M H V E R F I S -

Endurbæta leiksvæði á Klambratúni með nýjum leiktækjum

4 Setja upp blómaker á ýmsum stöðum

Göngustígur við Kjarvalsstaði O G

3.000.000

5

8 Setja upp bekk á horni Bergstaðastrætis og Njarðargötu

Almenningssalerni í Hljómskálagarði

2.000.000

2

4 Lagfæra opið svæði efst við Frakkastíg Skreyta gafla á völdum stöðum

22,0 millj. kr.

500.000 25,1 millj.kr. 300.000 3.000.000 8.000.000 800.000

5

Bæta lýsingu við gangbrautir á hringtorgi í Lönguhlíð (Eskitorg)

2.000.000

6

Malbika göngustíg á Klambratúni, frá aðalstíg að Flókagötu

8.000.000

7 Bæta öryggi gangandi við Njálsgötu/Gunnarsbraut

2.000.000

8 Endurbæta göngustíg milli Engihlíðar 7 og 9

1.000.000

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2013 LAUGARDALUR Laugardalur

Leiksvæði í Ljósheimum

1

Setja upp stjörnuskoðunarskilti á svæði austan Laugardalsvallar

2

Gera mannlífstorg við norðvesturhorn Langholtsvegar og Álfheima

2.000.000

3

Setja borð, bekki o.fl. á svæði austan Laugardalsvallar

3.000.000

4 5

Gróðursetja berjarunna og ávaxtatré á ýmsum stöðum Setja upp vatnshana við stíga í hverfinu

3.000.000 5.000.000

6

Gróðursetja tré og runna á opnum svæðum í hverfinu

4.000.000

7

Gera 2. áfanga heilsustígar í Laugardal með tækjum og skiltum

3.000.000

8

Gera gatnamót Suðurlandsbrautar og Langholtsvegar hjólavænni

1.000.000

9

Setja upp útiæfingatæki og upplýsingaskilti við Laugarnestanga

2.000.000

Gróðursetja berjarunna

Hjólastæði við þjónustumiðstöð

Stjörnuskoðunarskilti

300.000

Setja upp leiktæki fyrir eldri börn á leiksvæði við 10 Ljósheima

4.000.000

Gróðursetja tré meðfram Sæbraut, austan Skipa- og 11 Efstasunds

3.000.000

Setja upp bekki á völdum stöðum við 12 Suðurlandsbraut

2.000.000

Setja upp hjólaboga (reiðhjólastanda) við stofnanir í 13 Laugardal

4.000.000

Gatnamót Suðurlandsbr/Langholtsv gerð hjólavænni

U M H V E R F I S -

36,3 millj. kr.

O G

Hjólastæði við Ásmundarsafn

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2013 H Á A L E I T I o g B Ú S TA Ð I R Háaleiti og Bústaðir 1

Setja upp ruslastampa á völdum stöðum um hverfið

2 Setja upp ruslastampa við göngubrú að Skeifu Álmgerði

500.000

Setja varnir neðan sleðabrekku frá Heiðargerði að Miklubraut

500.000

4

Lýsa stíg sunnan Miklubrautar, milli Kringlu og Háaleitisbrautar

3.500.000 300.000

6

Gróðursetja tré meðfram sunnanverðum Bústaðavegi

3.000.000

7

Lýsa upp stíga við undirgöng við Kringlu við syðri enda Álftamýrar

1.000.000

8

Setja upp bekk við Réttarholtsveg sunnan Langagerðis

500.000

9

Setja upp bekki meðfram hitaveitustokki í Hæðargarði

2.000.000

10

Fegra umhverfi og setja upp borðbekk austan Réttarholtsskóla

3.000.000

11

Lagfæra gangstétt á Háaleitisbraut, frá Austurveri að Hvassaleiti

5.000.000

12

Endurnýja gönguleið norðan Grensáskirkju að Hvassaleiti

3.000.000

13

Endurbæta núverandi leiksvæði í Grundargerðisgarði

8.000.000

14 Endurbæta leiksvæði í Skálagerði

2.000.000

Hæðargarður

Bekkur við hitaveitustokk

Setja upp ruslastampa+bekki

U M H V E R F I S -

1.000.000

3

5 Setja upp ruslastampa við Réttarholtsveg

Endurnýja gönguleið

33,3 millj.kr.

Endurgerð leiksvæða

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2013 ÁRBÆR

Lagfæra aðkomuveg við Rauðavatn

Árbær 1 Lagfæra útivistarstíga við Rauðavatn Hanna og setja upp skilti með 2 vegalengdum í Elliðaárdal Setja upp sögu- og minjaskilti á 3 nokkrum stöðum í Elliðaárdal Lagfæra yfirborð á stígum í Elliðaárdal 4 vestan Höfðabakkabrúar Bæta skautaaðstöðu á Rauðavatni með 5 því að hreinsa grjót Ljúka frágangi í Björnslundi, klára stíga, 6 setja upp bekki o.fl. Lagfæra blauta kafla á stíg neðan 7 Vatnsveituvegar Lagfæra aðkomuveg að útivistarsvæði 8 norðan Rauðavatns Lagfæra yfirborð stíga undir 9 Suðurlandsveg og Breiðholtsbraut Setja upp vatnshana í Elliðaárdal 10 nánar staðsett síðar 11 Ljúka frágangi göngustíga við Þingtorg Setja upp lýsingu á göngustíg frá 12 Björnslundi að undirgöngum

Lagfæra yfirborð á stígum

Lagfæra yfirborð á stígum

Lagfæra yfirborð á stígum

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

27,0 millj.kr. 3.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 500.000

3.000.000 500.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000 2.500.000 4.500.000


Betri hverfi 2013 B R E I Ð H O LT Breiðholt

44,5 millj.kr.

Setja upp stórar ruslatunnur við skóla og íþróttasvæði 2 Lagfæra göngustíga í Efra Breiðholti Grynnka tjörn við Hólmasel til að bæta öryggi 3 barna* 1

Göngustígar lagfærðir

Setja bekki og ruslastampa á ýmsa staði í Seljahverfi 5 Lagfæra skólalóð Breiðholtsskóla Fjarlægja stálboga/hindranir úr vegi 6 gangandi/hjólandi 4

1.000.000 4.000.000 5.000.000 1.000.000

Bæta skíðaaðstöðu í Seljahverfi með nestisbekkjum o.fl.

5.000.000

8

Bæta aðgengi að tjarnarsvæði í miðju Seljahverfi

4.000.000

9

Gróðursetja tré og runna á opnum svæðum í Bakkahverfi

3.000.000

10

Fegra umhverfi Breiðholtsbæjarins við Skógarsel

2.000.000

Göngustígar lagfærðir

Setja gróður og bekki á svæði sunnan Fella- og Hólakirkju 12 Lagfæra göngustíg meðfram Brúnastekk 1 Fjarlægja hindranir á stíg við leikskólann 13 Hálsaskóg 14 Lagfæra göngustíg meðfram Grófarseli 24

Bekkur við Rangársel

Bekkur við Flúðasel

11

O G

10.000.000

7

Göngustígar lagfærðir

U M H V E R F I S -

2.000.000

S K I P U L A G S S V I Ð

Bekkir í Seljahverfi

3.000.000 2.000.000

1.000.000 1.500.000


Betri hverfi 2013 G R A FA R H O LT O G Ú L FA R S Á R DA LU R

Umhverfisfrágangur í Úlfarsárdal

Sáðning og tyrfing í Úlfarsárdal

Grafarholt og Úlfarsárdalur Setja upp bekk og fegra lund fyrir ofan Grafarholt Gróðursetja tré og runna á nokkrum stöðum 2 í Grafarholti 1

3 Gróðusetja til skjóls við Ingunnarskóla

Sáðning og tyrfing í Úlfarsárdal

4

Setja bekk og skilti á útsýnistað suðaustan Reynisvatns*

5 Leggja malarstíg að Paradísardal/Skálinni Gróðursetja tré og runna á ýmsum stöðum í Úlfarsárdal Bæta aðstöðu á leiksvæði við enda 7 Ólafsgeisla Græða upp með sáningu á völdum stöðum í 8 Úlfarsárdal 6

Sáðning og tyrfing í Úlfarsárdal

Setja upp skilti og bekki við Reynisvatn

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

17,5 millj.kr. 1.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000


Betri hverfi 2013 GRAFARVOGUR / KJALARNES Grafarvogur

40,2 millj. kr.

1 Snyrta aðkomu Grafarvogslaugar og setja upp bekk og ruslastamp

1.000.000

2 Gróðursetja til skjóls á opnum svæðum í Grafarvogshverfi

3.000.000

3 Leggja göngu/hjólastíg meðfram Gufuneskirkjugarði v/Borgaveg

14.000.000

4 Gróðursetja runnagróður meðfram íþróttasvæði Fjölnis

2.000.000

5 Takmarka umferð vélhjóla á göngustíg milli Rimaskóla og Miðgarðs

700.000

6 Setja merkingar og gróður í höggmyndagarð Hallsteins í Gufunesi

2.000.000

7 Gróðursetja tré og setja upp ruslastampa við stíg ofan Gylfaflatar

2.000.000

8 Setja upp vatnshana við göngustíg fyrir botni Grafarvogs

5.000.000

9 Malbika malarstíg frá Hamrahverfi að Rimaflöt/Gufunesvegi

10.000.000

10 Setja upp umferðarspegil við Dofraborgir 5

Skilti við Hallsteinsgarð

Malbika malarstíg frá Hamrahverfi

Kjalarnes

500.000

Fjölga ruslastömpum

8,9 millj.kr.

1 Setja upp aðstöðu fyrir jólatré í miðju hverfis

500.000

2 Setja „börn að leik“ skilti á leið frá þjóðvegi að sundlaug

100.000

3 Setja gler í grindverk við Klébergslaug til að bæta útsýni

2.000.000

4 Setja upp örnefna- og söguskilti á Klébergi

1.000.000

5 Setja upp nýjan heitan pott í Klébergslaug

3.000.000

6 Endurnýja fánastöng við Fólkvang

300.000

7 Fjölga stauraruslastömpum við göngustíga í hverfinu

500.000

8 Gróðursetja í nágrenni Vallarlækjar austan Fólkvangs

1.500.000

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014

• Ve r ke f n i n v o r u va l i n í b e i n n i í b ú a ko s n i n g u í gegnum Betri Reykjavík • Alls voru 78 verkefni valin til framkvæmda • Heildarkostnaður var um 324 milljónir

Skammdegislýsing á Klambratúni U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 ÁRBÆR

Bætt aðstaða á Árbæjartorgi

Gönguleiðir við hringtorg (Bæjarbraut/Hraunbær)

ÁRBÆR 1 2 3 4

M a l b i k a b r ú n a y f i r E l l i ð a á r, í n á g r e n n i F y l k i s v a l l a r Fjölga bekkjum og ruslastömpum við gönguleiðir í Árbæ Setja borðbekki, auka skjól og bæta aðstöðu á Árbæjartorgi Setja upp lýsingu fyrir skautaiðkun við Rauðavatn

5

Setja upp hringtorg á gatnamótum Bæjarbrautar og Hraunbæjar

6

Lagfæra sleðabrekku í Seláshverfi með grjóthreinsun o.fl. H e i l d a r k o s t n a ð u r 2 9 m i l l j . k r.

Setja upp lýsingu fyrir skautaiðkun við Rauðavatn U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 B R E I Ð H O LT

Endurnýjun göngustígs við Dvergabakka

Ruslastampar voru settir upp víða í hverfinu (Rangársel)

Ruslastampar voru settir upp víða í hverfinu (Vesturberg)

Áningastaður á gönguleið frá Árskógum yfir í Kópavog

Breiðholt 1 Fjölga ruslastömpum í Breiðholti, m.a. nærri strætóskýlum 2 Gróðursetja ávaxtatré og berjarunna á völdum stöðum 3 Setja bekki og ruslastampa við gönguleið frá Árskógum í Kópavog 4 Bæta lýsingu á svæðinu milli Vesturbergs og Fjölbrautarskólans 5 Bæta lýsingu við stíga í Seljahverfi m.a. við Stuðla- og Stallasel 6 Endurnýja gangstéttir í neðra Breiðholti (Bakkahverfi) 7 Setja upp frisbígolfvöll neðan við Fella- og Hólakirkju/Keilufell 8 Gróðursetja tré, runna o.fl. til að fegra umhverfi Austurbergs 9 Endurnýja göngustíg við Skógarsel, meðfram Staðarseli 10 Laga gönguleið norðan við Núpa-, Ósa-, Prest- og Réttarbakka H e i l d a r ko s t n a ð u r 5 2 m i l l j . k r. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Better Districts 2014 B R E I Ð H O LT

Áningastaður á gönguleið frá Árskógum yfir í Kópavog

Endurnýjun gangstétta í neðra Breiðholti

Endurnýjun göngustígs við Maríubakka

Gróðursetning og beð við Austurberg

Ávaxtatré og berjarunnar á völdum stöðum (Fálkabakki)

Frisbívöllur (FOLF) neðan við Fella- og Hólakirkju

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 G R A FA R H O LT o g Ú L FA R S Á R DA LU R

Gróðursetning við stofnbrautir (Jónsgeisli)

Gróðursetning við stofnbrautir (Kristnibraut)

Gróðursetning við stofnbrautir (Kristnibraut)

Gróðursetning við stofnbrautir (Mímisbrunnur)

Grafarholt og Úlfarsárdalur 1

Gróðursetja tré við helstu stofnleiðir í Grafarholti

2

Klára göngustíg upp í Paradísardal og lagfæra áningarstað

3

Setja trjágróður á valin svæði við Kristnibraut og Maríubaug

4

S e t j a b a r n a s l e ð a b r e k k u v e s t a n F e l l s v e g a r, n o r ð a n Reynisvatnsvegar

5

Gróðursetja tré og runna í Úlfarsárdal H e i l d a r ko s t n a ð u r 1 2 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 GRAFARVOGUR

Ruslastampar meðfram göngustígum (Geldingarnes)

Ruslastampar meðfram göngustígum (Gufunes)

Girðingar fjarlægðar (Geldingarnes)

Gróðursetning víða í hverfinu ( Víkurvegur)

Grafarvogur 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Þétting ruslastampa við göngustíga í Grafarvogi Hreinsa burtu ónýtar girðingar á Geldinganesi Gróðursetja fleiri tré í mön Engjahverfismegin við Egilshöll Gróðursetja tré við strandstíg neðan Staðahverfis M a l b i ka s t í g n o r ð a n Ko r p ú l f s s t a ð av e ga r, s u n n a n B a r ð a s t a ð a 1 - 5 Setja upp ævintýrasvæði með klifursamstæðu við Gufunesbæ Bæta lýsingu á svæði við Brekkuhús 3 og fyrir ofan Eir Gróðursetja ávaxtatré á grænum svæðum við Langarima Setja upp vatnshana við Hallsteinsgarð

1 0 S e t j a k ö r f u r, l a g a m e r k i n g a r + u n d i r l a g á f r i s b í g o l f v e l l i í G u f u n e s i H e i l d a r k o s t n a ð u r 5 6 m i l l j . k r. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 GRAFARVOGUR

Gróðusetning meðfram stígum í hverfinu (Strandstígur)

Gróðusetning meðfram stígum í hverfinu (Flétturimi)

Gróðusetning meðfram stígum í hverfinu (Berjarimi)

Gróðusetning meðfram stígum í hverfinu (Hrísrimi)

Fjölgun ruslastampa í hverfinu (Leiðhamrar)

Fjölgun ruslastampa í hverfinu (Logafold)

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 KJALARNES

Skilti um góða umgengni hundaeigenda

Skilti um góða umgengni hundaeigenda

Matjurtagarðar við félagsheimili

Setja upp bekki og borð á útivistarsvæði

Kjalarnes

1 2 3 4 5

Gróðursetja trjáplöntur í Esjuhlíðum í samvinnu við Grænt Kjalarnes Bæta lýsingu á leiksvæði í miðju hverfis Setja upp skilti um góða umgengni hundaeigenda Útbúa matjurtagarða sunnan við félagsheimili Setja upp bekki borð og sorpílát á útivistarsvæði í miðju hverfis H e i l d a r ko s t n a ð u r 7 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 H Á A L E I T I o g B Ú S TA Ð I R

Endurnýjun göngustígs við Helluland

Lagfæra svæði bak við Miðbæ

Fjölgun bekkja og ruslastampa í hverfinu

Gróðursetning á trjám og runnum í Fossvogsdal

Háaleiti og Bústaðir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bæta vð bekkjum og fjölga ruslastömpum í hverfinu Endurnýja stíga í Fossvogsdal Setja niður fjölbreyttan trjá- og runnagróður í Fossvogsdal Gróðursetja tré meðfram Bústaðavegi Bæta umferð við Austurver/Grensáskirkju með eyju og lýsingu Gróðursetja tré við Háaleitisbraut Setja upp frisbígolfvöll á völdum stað í Fossvogi Setja lýsingu á nýjan stíg meðfram Hvassaleiti 1 -9 Lagfæra opið svæði fyrir neðan Kvistaborg Gróðursetja tré á mótum Háaleitis- og Miklubrautar Lagfæra svæði á bakvið Miðbæ, gróðursetja og setja borðbekk Endurbæta sleðabrekku milli Búlands og Giljalands H e i l d a r ko s t n a ð u r 1 2 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 LAUGARDALUR

Frisbígolfvöllur (FOLF) í Laugardal

Setja tré á opin svæði við Kringlumýrarbraut/Sæbraut

Stígur við Dalbraut

Setja upp vatnsfont við stíg meðfram Suðurlandsbraut

Laugardalur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gera gangstéttarkanta í hverfinu hjólavænni Gera frisbígolfvöll í Laugardal Malbika og lýsa stíg milli Laugardalslaugar og tjaldstæðis Fjölga bekkjum í hverfinu, sérstaklega við Sóltún og Hátún Lagfæra stíg vestan Engjavegar vegna vatnsaga, við TBR Setja tré á opin svæði við Kringlumýrar-/Suðulandsbraut Setja trjágróður meðfram stíg við Suðurlandsbraut, að Geirsnefi Hindra bifreiðastöður á göngustíg milli Skeifunnar 5 og 7 Setja upp vatnshana við stíg meðfram Suðurlandsbraut Lýsa stíg frá Sæbraut í átt að Dalbraut 16 Endurnýja gangstétt við austanverðan Barðavog Setja upp hraðahindrun á Hjallaveg, milli Kleppsvegar og Ásvegar H e i l d a r ko s t n a ð u r 1 2 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 HLÍÐAR

Skammdegislýsing á Klambratúni

Skammdegislýsing á Klambratúni

Leiktæki á Klambratúni

Bekkir og ruslastampar í Öskjuhlíð

Hlíðar 1

Setja upp jóla- og skammdegislýsingu á Klambratúni

2

Setja bekki og ruslastampa á völdum stöðum við stíga í Öskjuhlíð

3

Bæta leiksvæði á Klambratúni með uppsetningu leiktækja

4

Setja upp hraðahindranir í Lönguhlíð, sunnan Miklubrautar H e i l d a r ko s t n a ð u r 2 5 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 MIÐBORG

Bekkir/borð og gróðursetning við Þorfinnsgötu

Gera göngutengingu yifr Barónsstíg

Fegrun bílastæðahúss við Bergstaðastræti

Fræðsluskilti um gömlu þjóðleiðina yfir Arnarhól

Miðborg 1

Fegra umhverfi bílastæðahúss við Skólavörðustíg / Bergstaðastræti

2

Bæta öryggi og fegra gatnamót Bergstaðastrætis og Spítalastígs

3

Setja borð-bekki og ruslastampa meðfram göngustíg við Sæbraut

4

Setja fræðsluskilti um gömlu þjóðleiðina yfir Arnarhól

5

Gera göngutengingu yfir Barónsstíg við enda Leifsgötu

6

Bæta gönguleið frá Grófinni að Borgarbókasafni með þrengingu

7

Lagfæra og bæta aðstöðu í trjálundi neðan Bjarkargötu

8

Gróðursetja og setja upp borðbekk í garði við Þorfinnsgötu H e i l d a r ko s t n a ð u r 2 4 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2014 VESTURBÆR

Leiktæki á Landakotstúni

Endurnýjun leiksvæðis milli Melhaga og Neshaga

Snyrta og bæta aðstöðu við Vesturbæjarlaug

Skammdegislýsing á völdu stöðum í hverfinu

Vesturbær 1 2 3 4 5 6

Snyrta og bæta aðstöðu í garði við Vesturbæjarlaug S e t j a s k a m m d e g i s l ý s i n g u , t . d . t r j á g r ó ð u r, á v ö l d u m s t ö ð u m Fjölga ruslastömpum á völdum stöðum í Vesturbæ Endurbæta " Leynigarðinn" við Brekkustíg 15B Bæta við leiktækjum fyrir eldri börn á leiksvæði á Landakotstúni Endurnýja leiksvæði milli Melhaga og Neshaga með leiktækjum H e i l d a r ko s t n a ð u r 4 6 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015

• Ve r ke f n i n v o r u va l i n í b e i n n i í b ú a ko s n i n g u í gegnum Betri Reykjavík • Alls voru 107 verkefni valin til framkvæmda • Áætlaður kostnaður var um 277 milljónir

Leiksvæði við Otrateig

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 ÁRBÆR

Lagfæringar á Árbæjartorgi

ÁRBÆR 1 2 3 4 5 6

Lýsing á leiksvæði barna Lýsing á stíg við Helluvað Áningarstaður á opnu svæði við leikskólann Rofaborg Lagfæra Árbæjartorg Upplýsingaborð fyrir fjallasýn (ólokið) Umhverfisbætur og lagfæring á körfuboltavelli

7 8 9

Setja upp vatnsbrunn í Elliðaárdal nálægt Rafstöð (ólokið) Lagfæra útivistarstíga austan Rauðavatns Hraðahindrun við þverun Elliðabrautar að Björnslundi H e i l d a r k o s t n a ð u r 2 7 m i l l j . k r.

Hellulögn og bekkir við körfuboltavelli

Setja upp lýsingu fyrir skautaiðkun við Rauðavatn U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 B R E I Ð H O LT

Bætt aðstaða við tjörn í Seljahverfi

Ungbarnarólur á valda leikvelli

Stofntré milli akbrautar og bílastæða við Skógarsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B R E I Ð H O LT Fegra borgarland umhverfis Mjóddina Fjölga ruslastömpum í Breiðholti Bæta aðstöðu við tjörnina í Seljahverfi, setja borðbekki og fleira Setja upp ungbarnarólur á valda leikvelli í Breiðholti Setja gúmmímottur á valin opin leiksvæði í Breiðholti (ólokið) Lagfæring á völdum stígum og opnum svæðum í Seljahverfi Lagfæra stíginn á milli Fella- og Hólahverfis (framhjá Gerðubergi) Setja hjólagrindur við valda leikvelli í hverfinu Leggja gangstétt frá Stekkjarbakka og meðfram Olís Álfabakka Setja upp skilti við upphaf gönguleiðar við enda Breiðholtshvarfs Framlengja göngustíg frá Fella- og Hólakirkju að Gerðubergi Setja upp frisbígolfvöll í dalinn fyrir neðan Ölduselsskóla Lagfæra krappa beygju á göngustíg á horni Núpa- og Arnarbakka Gróðursetja stofntré á milli bílastæða og götu við Skógarsel Setja tré og lagfæra borgarlandið við hliðina á Hólabergi 84 H e i l d a r ko s t n a ð u r 4 6 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 G R A FA R H O LT o g Ú L FA R S Á R DA LU R

Gróðursetning í hlíð við Marteinslaug, Katrínarlind og Andrésarbrunn

Landmótun, áningastaður og frágangur við Gvendargeisla

1 2 3 4 5 6

Lýsing á göngustíg ofan við Sæmundarskóla

G R A FA R H O LT O G Ú L FA R S Á R D A LU R Setja lýsingu á göngustíginn ofan við Sæmundarskóla Leggja útivistarstíga og gera stígatengingar á Hólmsheiði (ólokið) Setja tré í í hlíð við Marteinslaug, Katrínarlind og Andrésbrunn Gróðursetja tré á völdum stöðum í Úlfarsárdal Bæta svæði við Gvendargeisla 44 - 52, með landmótun og frágangi Gróðursetja tré meðfram göngustíg við Jónsgeisla H e i l d a r ko s t n a ð u r 1 8 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 GRAFARVOGUR

Upplýstur stígur milli Vættaskóla og Skólavegar

Kaldur pottur í Grafarvogslaug

Strandstígur við Gufuneshöfða

Malarstígur og útsýnisskilti við enda Dísaborgar

1

G RA FA RVO G UR Gera áningarstað fyrir botni Grafarvogs með bekkjarborðum o.fl.

2

Gróðursetja tré norðan við gervigrasvöll við Egilshöll

3

Setja bekki og ruslastampa við göngubrúna yfir Korpu

4

Malbika 1. áfanga strandstígs undir Gufuneshöfða (ólokið)

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gróðursetja tré til skjóls í hæðina milli Korpúlfsstaða og Korpu Setja upp aðstöðu í Grafarvogslaug með köldu vatni til kælingar Gera betri beygju fyrir hjólandi sunnan við Berjarima 7 Ge ra u p p lýsta n m a lb ika ð a n st íg á m illi Vætta rskó la o g S kó lave ga r Leggja malarstíg og setja útsýnisskilti á hæðina ofan Húsaskóla Rathlaupabraut á Gufunesi Leggja malarstíg og setja útsýnisskilti á hæð við enda Dísaborga Gróðursetja milli lóða og hitaveitustokks norðan Borgarvegs Setja malaryfirborð á stíg á milli Laufengis og Engjaborgar H e i l d a r ko s t n a ð u r 4 0 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 KJALARNES

Malarstígur frá skóla að íþróttavelli

Upplýsingaskilti um Barnalund

Gönguleið við Kollagrund

KJALARNES 1 2 3 4 5 6

Helluleggja fyrir framan borðsal í Fólkvangi Setja upp skilti við Barnalund til upplýsingar um lundinn Setja upp upplýsinga- og fræðsluskilti um Kjalarnes (ólokið) Gróðursetja tré á völdum stöðum í hverfinu Leggja þjappaðan malarstíg frá skóla að íþróttavelli Leggja gönguleið samhliða Kollagrund niður að bílastæðum H e i l d a r ko s t n a ð u r 9 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 H Á A L E I T I o g B Ú S TA Ð I R

Ný net í mörk við Réttarholtsskóla

Skilti með götuheitum

Fegra svæði milli Ás- Bás- og Garðsenda

Fjölgun bekkja og ruslastampa í hverfinu

H Á A L E I T I O G B Ú S TA Ð I R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Setja ný net í mörkin við Réttarholtsskóla Setja tvo bekki og ruslafötur á valda staði í Fossvogi Gróðursetja fleiri tré meðfram Bústaðavegi Gróðursetja tré við Háaleitisbraut Lagfæra valda göngustíga í Fossvogi Fegra svæðið NV við Kvistaborg með hellulögn, fuglapalli o.fl. Bæta lýsingu á ákveðnum svæðum í Fossvogi Laga tröppur sem liggja frá Réttarholtsvegi að Háagerði 69 og 79 S et j a skilt i m e ð gö t u h e it um við gat n a m ó t S o gave gs o g Tu n gu ve gs Á n in ga rsta ð ur f yr ir sko kkh ó p a á o p n u svæð i á h o r n i Tra ð a r la nds Fegra svæðið á milli Heiðargerðis og Hvammsgerðis Laga gangstétt meðfram Háaleitisbraut frá Lágmúla að Ármúla Breikka gangstétt við Bústaðaveg 49 - 51 Setja lýsingu á útivistarsvæði milli Háaleitisbrautar 109 til 115 Laga og fegra svæði á milli Ás-, Bás- og Garðsenda og setja bekki H e i l d a r ko s t n a ð u r 3 3 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 LAUGARDALUR

Kaldur pottur í Laugardalslaug

Endurnýja brúardekk á göngubrú yfir Kringlumýrarbraut

Göngustígur frá Laugarnesvegi að Hrísateig

Hringtorg á gatnamótum Álfheima og Gnoðavogs

LAUGARDALUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Setja upp fleiri bekki í Laugardal á sólríka staði Helluleggja göngustíg frá bílastæði að inngangi við Sólheimasafn Setja lýsingu á göngustíg meðfram dælustöðinni að stíg við sjó Setja upp ruslatunnur á gönguleið milli Skeiðarvogs og Sólheima Gróðursetja tré meðfram Álfheimum Bæta lýsingu við leiksvæðið á milli Rauðalækjar og Kleppsvegar Setja upp aðstöðu í Laugardalslaug með köldu vatni til kælingar Setja hringtorg við gatnamót Álfheima og Gnoðavogs Setja upp bekki á valin svæði í nágrenni við Álfheima Endurnýja brúardekk á göngubrú yfir Kringlumýrarbraut við 10 Hofteig 11 Leggja göngustíg frá Laugarnesvegi 34 að Hrísateigi 1 12 Áningarstaður með skilti um Hálogaland á horni við Gnoðarvog H e i l d a r ko s t n a ð u r 3 4 , 5 m i l l j . k r. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 HLÍÐAR

Rathlaupabraut í Öskjuhlíð

Upplýsingaskilti um stríðsminjar í Öskjuhlíð

Hjólastæði við Kringlu

Skilti með leiðbeiningum um útileiki á Klambratúni

HLÍÐAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setja nýja hringi á körfur á körfuboltavelli á Klambratúni Setja upp skilti á Klambratúni með leiðbeiningum um útileiki Lagfæra gönguleið frá Litluhlíð upp að Perlu og Öskjuhlíð Setja skilti um bætta umgengni hundaeigenda á valda staði Setja lýsingu á göngustíg milli Gunnarsbrautar og Snorrabrautar Gera stríðsminjum í Öskjuhlíð skil með fræðandi skiltum o.fl. Setja upp skilti um sögu bújarða á valda staði í hverfinu Lagfæra grindverk við Hlíðaskóla Boltaleikjaflöt á milli Grænuhlíðar og Hamrahlíðar Gera rathlaupabraut í Öskjuhlíð. (ólokið) Leggja göngustíg frá Stigahlíð að Miklubraut Mála hraðamerkingar á vistgötur í Suðurhlíðum H e i l d a r ko s t n a ð u r 2 5 , 4 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 MIÐBORG

Aparóla á lóð Austurbæjarskóla

Hjólagrindur við Sundhöll

Fjölga ruslafötum í miðborginni

Bekkur við Barónsstíg

MIÐBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fjölga ruslafötum í miðborginni Setja bekk á gönguleið milli Laugavegs og Sundhallar Reykjavíkur Upplýsingaskilti um sögu Grjótaþorps á svæðið við Grjótagötu 10 Setja ruslastampa á biðstöðvar Strætó við Hörpu Setja upp aparólu á lóð Austurbæjarskóla Koma upp fleiri hjólagrindum við Sundhöll Reykjavíkur Setja bekki og lagfæra íverusvæðið í Mæðragarði Gera gönguleið öruggari við gatnamót Þórsgötu og Njarðargötu Skammdegislýsing á svæðið á milli Mjóstrætis og Garðastrætis Setja þrengingu við NA horn gatnamóta Vitastígs og Grettisgötu Setja hraðahindrun við NA horn Hólavallakirkjugarðs H e i l d a r ko s t n a ð u r 2 2 , 5 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2015 VESTURBÆR

Bæta við leiktækjum á valda leikvellli

Bæta við leiktækjum á valda leikvellli

Vatnshani við Ægissíðu

Gangstétt meðfram KR-velli

VESTURBÆR 1 2 3 4 5 6 7

Setja tré og bekk á horn Hagamels og Kaplaskjólsvegar Setja vatnshana á gönguleið meðfram Ægissíðu Bæta við leiktækjum á valda leikvelli í Vesturbæ Setja lýsingu á valda leikvelli í hverfinu Leggja gangstétt meðfram KR velli norðaustanmegin S et j a r u sla sta m p a á b íla stæð i vð Tú n gö t u 2 Lagfæringar á stígum við Eiðsgranda og Fjörugranda H e i l d a r ko s t n a ð u r 3 6 , 5 m i l l j . k r.

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Betri hverfi 2010-2015

REYKJAVÍK

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ S k r i f s t o f a f r a m k v æ m d a o g v i ð h a l d s D e i l d o p i n n a s v æ ð a D e i l d a r s t j ó r i : Ó l a f u r Ó l a f s s o n E l í n b o r g

R a g n a r s d ó t t i r

U M H V E R F I S -

O G

t ó k

s a m a n

S K I P U L A G S S V I Ð

2016 01 20 betri hverfi 2010 2015 ítarlegt  
Advertisement