Page 1

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

V EST U R B Æ JA RS KÓ L I VIÐBYGGING


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Afstöðumynd

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a

Þrívíddarlíkan

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a S tæ r ð ir o g ko st n a ð u r

m2 Heildarstærð viðbyggingar Breyting á eldra húsnæði

m i l l j . k r.

1.340 m2 100 m2

Aðlögun og endurbætur á lóð Áætlaður kostnaður

.

870

Endurbætur á frístundaheimili við Ve s t u r va l l a g ö t u Áætlaður kostnaður Heildarkostnaður samtals

60 930

Áformað er byggingin verði fullbúin í ágúst 2018 U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Merking vinnusvæðis og tímabundin lóðarstækkun

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Lóð á framkvæmdatíma Árið 1956 var leikvöllur þar sem lóð Vesturbæjarskóla er nú (mynd í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur)

• Reisa þarf varnargirðingu umhverfis byggingarsvæðið • Girðingin mun þrengja Framnesveginn sem verður einstefnuakstursvegur milli Hringbrautar og Sólvallagötu á framkvæmdatíma eða til haustsins 2017. • H l u t i Ve s t u r va l l a g ö t u v e r ð u r ný tt u r u n d i r l e i k s væ ð i . G a ta n verður lokuð á meðan frá Hringbraut að Ásvallagötu. U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Lóð á framkvæmdatíma

viðbygging Þrenging á Framnesvegi (ásýnd frá Hringbraut)

tímabundið leiksvæði Lokun - tímabundið leiksvæði á Vesturvallagötu (ásýnd frá Ásvallagötu)

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Byggingarlýsing

1. hæð

Fjölnotasalur og kennslustofur f yrir tónmennt og náttúrufræði auk aðstöðu fyrir skólahljómsveit. Salurinn er einnig ný ttur sem m a t s a l u r. Í e l d r a h ú s i v e r ð a g e r ð a r endurbætur á leikfimisal og aðstöðu starfsfólks.

2. hæð

Fjórar almennar kennslustofur og myndmenntastofa í viðbyggingu. Í eldra húsi verða gerðar endurbætur á bókasafni og tölvuveri.

3. hæð/þakhæð

Þakgarður (útikennslustofa) með gróðurhúsi.

Frístundaheimili

Endurgerð hússins felst í eldvörnum, flóttaleiðum o.fl. Með endurgerð hússins nýtist það að fullu fyrir frístund 1. og 2. b e k k j a r. H ú s i ð e r 3 8 0 m 2 .

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Grunnmynd 1. hæðar

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Grunnmynd 2. hæðar

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Grunnmynd 3. hæðar/þakhæðar

Þakgarður

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Kostnaður 2015

m i l l j . k r. Hönnun, umsjón og eftirlit

53

B r e y t i n g a r á l ó ð ( f æ r a s t o f u r, g i r ð i n g a r )

10

Jarðvinna og afmörkun vinnusvæðis (öryggisgirðing)

21

Opinber gjöld og ófyrirséð

36

Kostnaður á árinu

Áætlaður framkvæmdatími jarðvinnu 6 -8 vikur

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

1 2 0 m i l l j . k r.


V i ð b yg g i n g v i ð Ve s t u r b æ j a rs kó l a Útlitsteikningar

Norðurhlið

Ve s t u r h l i ð

Suðurhlið U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð


Lóð Vesturbæjarskóla 1956 – Hringbraut í baksýn ( mynd í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur)

TA K K F Y R I R

U M H V E R F I S -

O G

S K I P U L A G S S V I Ð

Viðbygging við Vesturbæjarskóla  
Viðbygging við Vesturbæjarskóla  
Advertisement