Page 26

VRAAGSTUK

MIEKE VAN HERREWEGHE (° 1965) -- Werd in 1987 licentiaat in de Germaanse Filologie -- Een jaar later behaalde ze nog een M.A. in Linguistics aan het University College Dublin (Ierland) -- Startte een mandaat als aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen -- Promoveerde in 1996 aan de UGent tot doctor in de taal- en letterkunde: Germaanse talen met een proefschrift getiteld: ‘Prelinguaal dove jongeren en Nederlands: een syntactisch onderzoek’ -- Is tolk Vlaamse Gebarentaal en stond mee aan de wieg van het Vlaams GebarentaalCentrum, vandaag door de overheid erkend als het kennis- en expertisecentrum over Vlaamse Gebarentaal -- Sinds 2012 is Van Herreweghe hoogleraar Engelse taalkunde en doet onderzoek naar de verwerving van het Engels als vreemde taal en naar de historische aspecten van het Engels -- Ze onderzoekt de Vlaamse Gebarentaal nog steeds en bekijkt die bijzonder breed, vanuit grammaticale, lexicografische, tolktechnische én sociolinguïstische invalshoeken -- Een van haar voornaamste beweegredenen om zich kandidaat-vicerector te stellen, is dat ze ervan overtuigd is dat de UGent meer vrouwen nodig heeft in beleidsfuncties -- Was vier jaar lang voorzitter van de opleiding Taal- en Letterkunde, sinds vorig jaar is ze onderzoeksdirecteur van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte © Gerbrich Reynaert

De Geus mei 2017  
De Geus mei 2017  
Advertisement