Page 1

Gdańsk, dn. 28.07.2012 Miejscowość i data Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23.07.2012 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Marcin Frąckiewicz Domowa 1/1 11-111 Gdańsk NIP: 111-11-11-111

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Umowa obejmowała tłumaczenie dwóch tekstów z języka polskiego na język angielski oraz jednego tekstu z języka angielskiego na język polski. Ustalona stawka za przetłumaczenie słowa tekstu źródłowego wynosi 0,025 EUR brutto. Całkowita liczba przetłumaczonych słów wynosi 114657. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2866,42 EUR 2. Kwota uzysku: 1433,21 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1433,21 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 257,98 5. Kwota do wypłaty: 2608,44 EUR (słownie: dwa tysiące sześćset osiem euro, czterdzieści cztery euro centy)

...........................................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych


Faktura VAT nr FV 1/07/2012 oryginał

Data wystawienia: 2012-07-28 Data sprzedaży: 2012-07-28 Miejsce wystawienia: Gdańsk

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi 1. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "prezentacja - Organizacje Unijne" 7698 znaków 2. Tłumaczenie pisemne ENG -> POL "karta praw unijnych pdf" 771775 znaków

Ilość

Cena Stawka netto VAT

4,28 szt. 24.53 zł

428,76 szt. 24.53 zł 44,11 szt. 24.53 zł

23%

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

98.12 zł

22.57 zł

120.69 zł

23% 10 498.84 zł 2 414.73 zł 12 913.57 zł 23%

ak tu r

3. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "przewodnik po instytucjach" 79404 znaków

Nazwa: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek / 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Marcin Frąckiewicz Adres: Domowa 1 / 1 11-111 Gdańsk NIP: 111-11-11-111

Nabywca

1 079.32 zł

248.24 zł

1 327.56 zł

23% 11 676.28 zł 2 685.54 zł 14 361.82 zł

Razem 11 676.28 zł 2 685.54 zł 14 361.82 zł

Bank: BBB Nr konta: 11111111111111111111111111111111111111 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-08-11 (14 dni)

Razem: 14 361.82 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 14 361.82 zł

Słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze

eF

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Marcin Frąckiewicz

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-07-28

oryginał - strona 1 /1

Faktura VAT nr FV 1/07/2012


Faktura VAT nr FV 1/07/2012 kopia

Data wystawienia: 2012-07-28 Data sprzedaży: 2012-07-28 Miejsce wystawienia: Gdańsk

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi 1. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "prezentacja - Organizacje Unijne" 7698 znaków 2. Tłumaczenie pisemne ENG -> POL "karta praw unijnych pdf" 771775 znaków

Ilość

Cena Stawka netto VAT

4,28 szt. 24.53 zł

428,76 szt. 24.53 zł 44,11 szt. 24.53 zł

23%

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

98.12 zł

22.57 zł

120.69 zł

23% 10 498.84 zł 2 414.73 zł 12 913.57 zł 23%

ak tu r

3. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "przewodnik po instytucjach" 79404 znaków

Nazwa: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek / 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Marcin Frąckiewicz Adres: Domowa 1 / 1 11-111 Gdańsk NIP: 111-11-11-111

Nabywca

1 079.32 zł

248.24 zł

1 327.56 zł

23% 11 676.28 zł 2 685.54 zł 14 361.82 zł

Razem 11 676.28 zł 2 685.54 zł 14 361.82 zł

Bank: BBB Nr konta: 11111111111111111111111111111111111111 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-08-11 (14 dni)

Razem: 14 361.82 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 14 361.82 zł

Słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze

eF

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Marcin Frąckiewicz

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-07-28

kopia - strona 1 /1

Faktura VAT nr FV 1/07/2012


Rachunek nr R 1/07/2012 oryginał

Data wystawienia: 2012-07-28 Data sprzedaży: 2012-07-28 Miejsce wystawienia: Gdańsk

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi

Nazwa: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek / 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Marcin Frąckiewicz Adres: domowa 1 / 1 11-111 Gdańsk NIP: 111-11-11-111

Nabywca

Ilość

1. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "prezentacja - Organizacje Unijne" 7698 znaków

2. Tłumaczenie pisemne ENG -> POL "karta praw unijnych pdf" 771775 znaków

3. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "przewodnik po instytucjach" 79404 znaków

Cena

Wartość

6,84 szt. 45.03 zł

270.18 zł

686,02 szt. 45.03 zł 30 890.58 zł 70,58 szt. 45.03 zł

3 152.10 zł

Razem 34 312.86 zł

ak tu r

Bank: BBB Nr konta: 11111111111111111111111111111111111111 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-08-11 (14 dni)

Razem: 34 312.86 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 34 312.86 zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwanaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy

eF

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Marcin Frąckiewicz

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-07-28

oryginał - strona 1 /1

Rachunek nr R 1/07/2012


Rachunek nr R 1/07/2012 kopia

Data wystawienia: 2012-07-28 Data sprzedaży: 2012-07-28 Miejsce wystawienia: Gdańsk

Sprzedawca

Lp. Nazwa towaru lub usługi

Nazwa: mLingua Sp. z o.o. Adres: Stary Rynek / 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

ka .p l

Nazwa: Marcin Frąckiewicz Adres: domowa 1 / 1 11-111 Gdańsk NIP: 111-11-11-111

Nabywca

Ilość

1. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "prezentacja - Organizacje Unijne" 7698 znaków

2. Tłumaczenie pisemne ENG -> POL "karta praw unijnych pdf" 771775 znaków

3. Tłumaczenie pisemne POL -> ENG "przewodnik po instytucjach" 79404 znaków

Cena

Wartość

6,84 szt. 45.03 zł

270.18 zł

686,02 szt. 45.03 zł 30 890.58 zł 70,58 szt. 45.03 zł

3 152.10 zł

Razem 34 312.86 zł

ak tu r

Bank: BBB Nr konta: 11111111111111111111111111111111111111 Forma płatności: gotówka Termin płatności: 2012-08-11 (14 dni)

Razem: 34 312.86 zł Zaliczka: 0.00 zł Do zapłaty: 34 312.86 zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta dwanaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy

eF

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Marcin Frąckiewicz

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Wygnerowano przy pomocy systemu eFakturka.pl Drukuj faktury i rachunki prosto ze strony www

2012-07-28

kopia - strona 1 /1

Rachunek nr R 1/07/2012

Nauka wystawienia dokumentów księgowych  
Nauka wystawienia dokumentów księgowych  

Ciekawe zadanie, w sumie nie brałem wcześniej pod uwagę tego, że praca tłumacza może wiązać się z takimi technicznymi sprawami. Takie gapowa...

Advertisement