Page 1

JAARPLAN 2008 WATERBUURTVERENIGING Uitgangspunt van het bestuur blijft dat de activiteiten een positieve invloed moeten hebben op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. •

• •

Nieuwjaarsreceptie 12 januari Op het moment dat dit jaarplan wordt gepubliceerd heeft de Nieuwjaarsreceptie reeds plaatsgevonden. Deze receptie stond in het teken van een nauwere samenwerking met de bewonerscommissie Waterbuurt laagbouw. Als uiting van deze samenwerking werden dan ook alle bewoners van de Waterbuurt uitgenodigd. Voor deze receptie werd een financiële bijdrage van de gemeente gevraagd en die is inmiddels ook ontvangen. Deze belangrijke en succesvolle activiteit geniet gelukkig in de laatste jaren een stijgende belangstelling, het bestuur hoopt dan ook dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten. ALV 8 april Uiteraard staat ook de algemene ledenvergadering op het programma. Voor de pauze zal er een lezing worden gegeven over een actueel onderwerp. Na de pauze zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de plannen van het bestuur voor het huidige jaar. Koninginnedagviering 30 april Ook de Koninginnedagviering zal dit jaar worden georganiseerd. Gezien de positieve reacties op de veranderingen welke in de afgelopen jaren werden doorgevoerd zullen deze aanpassingen ook dit jaar weer worden uitgevoerd. Zomertuinprijs juni/september In de afgelopen jaren hebben vele bewoners van de Waterbuurt kosten noch moeite gespaard om het aanzicht van hun tuin te verfraaien. Indirect wordt daarmee ook het aanzicht van de buurt verfraaid. Het bestuur waardeert deze inspanningen zeer en tracht met de zomertuinprijs deze activiteit nog verder te stimuleren. Waterbuurtsale/Zomerfeest 15 september In het afgelopen jaar heeft de Waterbuurtsale zeer beperkte belangstelling getrokken. Aanvankelijk was het plan ontstaan om tezamen met de bewonerscommissie laagbouw een zomerfeest te organiseren. De bewonerscommissie heeft echter zijn deelname naar 2009 doorgeschoven. Sint Maarten 11 november Dit is een activiteit geheel door en voor kinderen. De vereniging zal in haar Spraakwater weer een oproep doen om eenieder zoveel mogelijk mee te laten doen. Enquête april/mei In 2007 heeft de vereniging een enquête gehouden omtrent wensen en verlangens van de bewoners Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze wensen heeft het bestuur het plan opgevat om te onderzoeken in hoeverre het z.g.n. Palenveld kan worden gerenoveerd. Over deze plannen zal binnenkort overleg worden gevoerd met de direct omwonenden. Nieuwe activiteiten door leden voor te stellen. Er zal hier ruimte worden gegeven voor een discussie over nieuwe activiteiten welke naar wij hopen door de leden zullen worden voorgesteld.

http://www.waterbuurtvereniging.nl/versie5/spraakwater/spraakwater%202008-04/jaarplan%202008.htm[14-4-2009 13:26:55]

http://www.waterbuurtvereniging.nl/versie5/spraakw  

In het afgelopen jaar heeft de Waterbuurtsale zeer beperkte belangstelling getrokken. Aanvankelijk was het plan ontstaan om tezamen met de b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you