Page 1

AGENDA

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING WATERBUURTVERENIGING PRINSES AMALIASCHOOL OVERWATER 3 DINSDAG 10 APRIL 2007 AANVANG 20.00 UUR

1

WELKOM (20.00 uur)

2

LEZING DOOR KICK DE WOLFF “WAAROM VERHUIZEN OP OUDERE LEEFTIJD”

3

PAUZE

4

HEROPENING (~21.00 uur) a. Vaststelling statutair vereist quorum (min.25 leden ) b. Eventueel sluiting en heropening van de vergadering

5

VASTSTELLING AGENDA

6

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

7

VERSLAG ALV 11 APRIL 2006

8

JAARVERSLAG 2006 WATERBUURTVERENIGING

9

FINANCIEEL VERSLAG 2006

10 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE a. Leden kascommissie boekjaar 2006 i. Ronald van Hulst (?) ii. Rudolf Heijnk (3) iii. Yvonne Huisman (1) iv. Nico Smit, reserve lid (0) 11 BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE 12 JAARPLAN 2007 WATERBUURTVERENIGING 13 BEGROTING 2007 14 VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN a. Het bestuur bestaat uit i. Yvonne Schols Meijer, voorzitter(2009) ii. Hans van der Nol, secretaris (2009) iii. Kick de Wolf, penningmeester, aftredend lid, herkiesbaar iv. Annie Hogerwaard, aftredend lid, herkiesbaar v. Vincent Montanus, tussentijds aftredend vi. Cristina Vrijkorte, tussentijds toegetreden, verkiesbaar vii. Erik Bohemen van Boheemen, tussentijds toegetreden, verkiesbaar 15 AFSCHEID AFGETREDEN EN AFTREDENDE BESTUURSLEDEN i. Ria Bakker ii. Vincent Montanus

http://www.waterbuurtvereniging.nl/...r/spraakwater%202007-04/07-04-10%20agenda%20algemene%20ledenvergadering%201004072.htm[14-4-2009 13:29:12]


AGENDA

16 RONDVRAAG 17 SLUITING Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in informele sfeer (na/bij) te praten.

http://www.waterbuurtvereniging.nl/...r/spraakwater%202007-04/07-04-10%20agenda%20algemene%20ledenvergadering%201004072.htm[14-4-2009 13:29:12]

AGENDA  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING WATERBUURTVERENIGING PRINSES AMALIASCHOOL OVERWATER 3 DINSDAG 10 APRIL 2007 AANVANG 20.00 UUR 15 AFSCHEID...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you