Page 1

Romano Prodi, premi de la càtedra Unesco al Diàleg Intercultural a la Mediterrània 2007

07/08

N10


Revista de la Universitat Rovira i Virgili, universitat pública de Tarragona

07/08 N10

EDITA

Universitat Rovira i Virgili

DIRECCIÓ

Josep M. Arias capgc@urv.cat

REDACCIÓ

Berta Ramos, Ignasi Soler, Cinta S. Bellmunt Gabinet de Comunicació i Relacions Externes C/ de l’Escorxador, s/n. 43003 Tarragona Tel 977 558006 Fax 977 558258 revista@urv.cat

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC Servei Lingüístic de la URV

FOTOGRAFIA Ramon Torrents Xavi Jurio Marià Cebolla

MAQUETACIÓ Medigrup Digital S.A.

PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ

Jordi Garcia Tel 977 558006 revista@urv.cat

Dipòsit legal: B - 48078 - 2004

urv és una publicació de distribució gratuïta. Si la voleu rebre, envieu les vostres dades per correu electrònic a: revista@ urv.cat per fax al 977 55 82 58 o bé ens truqueu al telèfon 977 55 80 06

Visió estratègica compartida Aquest passat mes de febrer ha vist la llum el Pla Estratègic del Camp de Tarragona, un projecte que va ser encarregat per la Generalitat de Catalunya i que ha coordinat la nostra Universitat en el marc de la Mesa Socioeconòmica del Camp. Aquest organisme reuneix deu institucions i entitats del Camp de Tarragona: les cambres de comerç de Reus, Tarragona i Valls, la Confederació Empresarial de Tarragona, PIMECTarragona, els sindicats UGT i CCOO, Unió de Pagesos, APPORT i la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de treballar per ajudar a potenciar el desenvolupament social i econòmic, la qualitat de vida i l’equilibri territorial de les nostres comarques. La Universitat Rovira i Virgili coordina la Mesa Socioeconòmica, mostra clara del paper creixent que es demana a la Universitat en la seva implicació social i econòmica. En l’elaboració del Pla Estratègic, que ha dirigit el catedràtic d’Economia Aplicada, Agustí Segarra, hi han participat més de cent persones de més de cinquanta institucions, empreses i associacions del Camp de Tarragona, repartides en sis grups de treball presidits per professionals de reconeguda trajectòria als quals cal agrair també la seva dedicació i implicació, al voltant de tres eixos: infraestructures i comunicacions, institucions i capital humà, i desenvolupament econòmic i social, que han concretat la missió del Pla: “El Camp de Tarragona pretén ser un territori clau a Catalunya on la localització, en el vèrtex del corredor de l’Ebre i l’Arc de la Mediterrània, la qualitat de vida, la creativitat dels ciutadans, l’empenta de les empreses i el lideratge de les institucions esdevenen elements imprescindibles per assolir una economia innovadora basada en el coneixement amb una gran cohesió social i territorial”. En el Pla Estratègic emergeixen els esforços i la visió de moltes administracions, entitats i associacions que debaten sobre el futur del Camp, i constaten que ens trobem davant el ressorgiment d’un sentiment de pertinença a la mateixa comunitat. En el fons, el Pla Estratègic del Camp reivindica el model que totes aquestes altres iniciatives també assenyalen: construir un país en xarxa, descentralitzant i distribuint els serveis, els punts de generació de coneixement i, sobretot, de presa de decisions. Que el Camp de Tarragona s’identifiqui com la segona àrea metropolitana de Catalunya ens convida a construir un escenari atractiu que afavoreixi el desenvolupament d’un teixit social i econòmic dinàmic i intensiu en coneixement. I en aquest canvi de model, en què la recerca i la innovació estan esdevenint nuclears, cal donar resposta també a la demanda social creixent d’aproximació entre la Universitat i la societat. La Universitat Rovira i Virgili entén la importància que té per a les nostres comarques el paper de la tercera missió i dedica molts esforços a construir aquesta societat més basada en el coneixement, on l’especialització sigui un factor clau, tenint present que el valor del que saps fer supera amb escreix el del que tens. Aquesta ha estat històricament la visió de la nostra Universitat: el rigor formatiu, la ciència que fa avançar la societat i el compromís amb la transferència de coneixement a la societat, fins i tot amb la implicació directa en la planificació estratègica del nostre territori, a semblança del que es produeix en els països capdavanters socialment.

Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili

SUMARI

La Recerca La producció científica de la URV és visible internacionalment en química, medicina clínica i enginyeria

La URV a fons Presentat a Tarragona el Llibre blanc de la universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana

El Tema Rosa Maria Calaf, primera dona periodista honoris causa per la Universitat catalana

Pàg. 6

Pàg. 20

La Formació La URV ha acollit 67 alumnes xinesos

Pàg. 4

Pàg. 13

El Personatge Josep Anton Burgasé, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona:

Romano Prodi rep el primer premi de la càtedra Unesco al Diàleg Intercultural a la Mediterrània 2007

Universitat-empresa Càtedra Repsol-URV d’Excel·lència en Comunicació

Pàg. 5

Pàg. 17

“Les empreses han de conèixer més i millor en què les pot ajudar la Universitat” Pàgs. 34 i 35

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / SUMARI
El tema Amb una magnífica trajectòria professional com a corresponsal de TVE

Rosa Maria Calaf, primera dona periodista doctora honoris causa La Universitat Rovira i Virgili va investir doctora honoris causa la periodista Rosa Maria Calaf el passat 20 de maig. És la primera dona que rep aquesta distinció de la URV i la primera periodista reconeguda amb aquest títol per una universitat catalana. En el seu discurs va analitzar amb esperit crític el paper de la informació en un món globalitzat. Rosa Maria Calaf ha fet una magnífica i dilatada trajectòria professional com a corresponsal de TVE a l’estranger.

L

a cerimònia d’investidura va tenir lloc al Paranimf de la URV, on molts alumnes de Periodisme, i Publicitat i Relacions Públiques van ser-hi presents i van escoltar la lliçó de periodisme que va fer Calaf durant el discurs. El professor i director de la Unitat de Comunicació, Bernat López, va presentar-la. Rosa Maria Calaf (Barcelona, 1945) és corresponsal internacional de TVE des de fa 25 anys en destinacions d’alt interès informatiu, amb una tasca de qualitat, rigorosa i ètica. Amb 38 anys de professió periodística, és la més veterana i amb més experiència dels corresponsals de la televisió pública espanyola. Va estrenar la corresponsalia de Moscou per a la Unió Soviètica, la corresponsalia de Viena per als països de l’Est-Balcans i va reestructurar la corresponsalia de Buenos Aires per a Amèrica del Sud. A més, ha estat corresponsal a Nova York per als Estats Units i Canadà, i a Roma per a Itàlia i el Vaticà. En la presentació de Rosa Maria Calaf, Bernat López va destacar que solament dos periodistes han rebut un doctorat honoris causa per una universitat catalana, Ryszard Kapuscinski i Manuel Vázquez Montalbán. La periodista forma part de la rica tradició catalana de corresponsals de premsa a l’estranger. Aquesta figura ha gaudit històricament d’un notable prestigi social i la seva tasca, més enllà del glamour que se li atribueix, té una gran transcendència social. La periodista, en el seu discurs, va afirmar: “He fet del món la meva llar, però 

he tingut molta cura de les meves arrels”, ja que els avis eren del territori, del Penedès i de la Conca de Barberà. El periodisme és per ella “una forma de vida, una missió”, que ara està en perill. Va fer un paral·lelisme entre dos pilars fonamentals de la societat, l’educació i la informació, on tot té preu però no pas valor, i l’èxit ja no es basa en l’excel· lència. En l’actual món globalitzat, informació no equival a comunicació, i es va referir àmpliament al paper que ha de jugar aquella en l’entesa entre diferents cultures. “El millor del món és que conté diversos mons. La diversitat és un patrimoni de la humanitat. Preservar-la, entendre-la, acceptar-la és un repte quan la tendència és a l’homogeneïtzació, als patrons d’uniformització accelerada i hostil”, va afegir. Els mitjans són ara els principals transmissors de cultura i de coneixement de l’altre i la televi-

EL TEMA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

sió actua amb freqüència com a reproductora i disseminadora de prejudicis. També va insistir en la importància del llenguatge en la informació per no distorsionar la realitat, i va denunciar que els interessos empresarials dominen el procés informatiu. “Informar bé, amb precisió, en un món de diversitat, de gèneres, de generacions, de races, de cultures, d’interessos, és el gran repte davant el qual el periodisme agonitza”, va concloure. El rector, Francesc Xavier Grau, va destacar, d’entre els nombrosos premis rebuts per Calaf, el Women Together Award 2007, atorgat per les Nacions Unides, per la seva trajectòria professional en favor del compliment dels objectius del mil·lenni. La proposta de la investidura la van presentar conjuntament la Unitat Predepartamental de Comunicació i la Facultat de Lletres.


“La civilització mediterrània és oberta a totes les persones”

Romano Prodi, Premi al Diàleg Intercultural al Mediterrani 2007 L’expresident italià i professor universitari Romano Prodi va rebre el passat 30 de maig la primera edició del Premi al Diàleg Intercultural al Mediterrani 2007 instituït per la càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la URV. El Premi té una dotació de 10.000 € i es va lliurar a Romano Prodi un guardó commemoratiu.

P

rodi va ser guardonat pel seu treball creador en l’entesa entre les persones i les cultures a la Mediterrània. La càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, dirigida pel professor Enric Olivé, ha creat el premi com a contribució a la Diada Mundial de la Diversitat Cultural, instituïda per la Unesco. L’acte el va presidit el rector de la Universitat, Francesc Xavier Grau, al Paranimf, acompanyat d’Enric Olivé; Àngel Cunillera, president del Consell Social de la Universitat; Sergi de los Ríos, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, i el mateix Romano Prodi. En el seu discurs d’acceptació del premi, el polític i universitari italià va afirmar que al llarg de la seva llarga carrera professional ha dedicat molts anys i esforços a l’àrea mediterrània, que és casa seva i també dels països respectius, Espanya i Itàlia. La Mediterrània ha estat durant la seva història i és part d’Europa, i és on es manifesta l’enfrontament Orient-Occident, un àrea permanentment conflictiva. Europa en conjunt, va afegir, s’ha d’implicar en la relació Nord-Sud amb l’altra riba del mar. Quinze anys després del Procés de Barcelona, Prodi va constatar que els problemes detectats no s’han resolt i que els països del Sud estan desenganyats. L’ambiciosa agenda fixada, la lentitud i la falta de recursos per executar els projectes, va afirmar, n’han estat les causes. La propera cimera de la Unió a Europea que s’ha de celebrar al juliol a França és una espe-

rança i cal que Europa avanci en la política euromediterrània tenint com a referència el Procés de Barcelona. En el pla cultural, va remarcar que la distància és més gran entre les dues ribes, que s’han fet passos enrere i que la reconstrucció del diàleg és imprescindible. La civilització mediterrània és “la civilització del mar, oberta a totes les persones que arriben, també de molt lluny”. De setembre de 1999 a octubre de 2004 Romano Prodi (Scandiano, Itàlia, 1939) va ser president de la Comissió Europea. Dels nombrosos mèrits, el jurat li va valorar especialment que durant el seu mandat com a president de la Comissió va crear el Grup de Savis l’any 2003. Fruit del treball d’aquest grup, el 2004 va néixer la Fundació Anna Lindh, dedicada a promoure la cooperació entre Europa i la Mediterrània. Al llarg de

la seva trajectòria, Romano Prodi ha rebut doctorats honorífics i guardons internacionals. El jurat del premi el van conformar personalitats rellevants del món de la política, de l’educació, de les arts i la cultura mediterrànies. El president delegat del jurat era Enric Olivé, i en formaven part la directora de l’Institut d’Estudis Hispanolusitans, Oumama Aouad; l’exministre d’Educació de Tunis, Mohamed Charfi; el diplomàtic i director de l’Institut Europeu de la Mediterrània a Barcelona, Senén Florensa; l’exsecretari general de la Lliga Àrab i diplomàtic de les Nacions Unides, Al-Akhdar al-Ibrahimi; l’escriptor libanès resident a París i doctor honoris causa per la URV, Amin Maalouf; el director del Centre de Recerca per a la Pau i exrector de l’Institut Catòlic de París, Joseph Maïla, i l’actor i director de cinema israelià Avi Mograbi.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / EL TEMA
La recerca Segons l’Institute for Scientific Information

Projecció internacional en química, medicina clínica i enginyeria L a producció científica de la URV destaca internacionalment en els àmbits de la química, la medicina clínica i l’enginyeria, segons l’Informe anual de visibilitat de la producció científica de la URV del 2007 que s’obté de l’explotació de les publicacions recollides (Current Contents) a l’Institute for Scientific Information, des d’octubre de 1998 a novembre del 2007. Les àrees són Agricultura, biologia i ciències ambiental , Ciències socials i del comportament , Medicina clínica, Ciències de la vida, Física, química i ciències de la terra, Enginyeria, computació i tecnologia i Arts i humanitats. En el Current contents, la URV és visible en totes les àrees, en els àmbits català i espanyol. A Catalunya, globalment en els nou anys indexats, passa de l’aportació del 6,3% al 6,5% del total de la

producció científica. L’any 2007 la Universitat hi contribueix amb un 8,5% del total de la producció científica, de manera que augmenta més de dos punts el percentatge de l’any anterior (6,3%). El nombre de publicacions ha passat de 399 l’any passat a 466 en el 2007. En el rànquing espanyol, la mitjana dels últims nou anys diu que la URV ocupa la posició 23. L’any 2006 va ocupar la posició 21 i el 2007 puja a la 19. Hi contribueix amb un 1,4% de mitjana a la producció científica de l’Estat durant els últims nou anys; el 2006

Recerca i innovació acreditada

Europa finança investigar noves aplicacions de biomolècules

Dotze grups de recerca i tres centres d’innovació de la URV han acreditat la qualitat i han obtingut el certificat ISO 9001:2000, emès per l’entitat Bureau Veritas Certification. Per aconseguirho, a la URV s’ha implantat un sistema innovador de gestió de la qualitat en l’àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació. Aquesta certificació suposa una sèrie de millores per al desenvolupament de la recerca: sistematitza els processos, mesura els resultats del treball a través de paràmetres objectius i d’indicadors, com la mesura de la satisfacció dels clients en cas de transferència a empreses. A més, permet enfocar l’organització a allò que valoren més els grups d’interès (investigadors, clients, altres institucions públiques i privades, etc.), amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció i la millora continuada del sistema.El Consell Europeu de Recerca (ECR) ha concedit a Thomas Schäfer, investigador Ramón y Cajal del Departament d’Enginyeria Química de la URV, un ajut per iniciar una recerca independent a partir d’una idea innovadora que ha denominat MATRIX (Mixed-Matrix Interfaces for Enhanced Fine Chemicals Downstream Processing and Monitoring). Aquest projecte investiga sobre noves aplicacions de biomolècules en els processos industrials de la química fina. A partir de nous materials i biomolècules i amb un procediment transdisciplinari, es tracta de dissenyar barreres flexibles i específiques per separar i detectar compostos, i intentar augmentar l’eficàcia dels processos de selecció, separació

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

el percentatge va ser d’un 1,5% i el 2007, d’un 1,8%. En la ràtio publicacions/professors numeraris ocupa la tercera posició (0,92), de manera que millora dos llocs, i la ràtio publicacions/ total professorat progressa de la vuitena a la setena posició.

i purificació que s’apliquen en la química fina, per exemple en la indústria farmacèutica. Aquest és un dels 300 projectes europeus que rebran ajudes d’aquesta convocatòria de l’ERC, a la qual es van presentar 9.167 idees. En total s’han escollit 24 projectes de centres de recerca de l’Estat, dels quals 15 són de Catalunya. Thomas Schäfer és un jove investigador alemany llicenciat en Enginyeria Química per la Universitat Tècnica d’Hamburg-Harburg i doctorat en Separació amb Membranes per la Universitat Nova de Lisboa. Ha estat investigador a les universitats de Lisboa i de Pisa i, des de fa un any, és investigador Ramón y Cajal a la URV, on treballa amb el grup de recerca de Bioenginyeria i Bioelectroquímica i col·labora amb el grup de Nanobiotecnologia, tots dos del Departament d’Enginyeria Química.


Situada al Servei de Recursos Científics de la URV

Plataforma Metabolòmica per estudiar la diabetis L

a URV va presentar al mes de juny passat la Plataforma Metabolòmica, una nova eina per estudiar la diabetis i les malalties metabòliques, una unitat d’investigació creada conjuntament per la Universitat i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM). A la presentació, que es va fer al Servei de Recursos Científics de la URV, hi van assistir el rector, Francesc Xavier Grau; el director de la Plataforma, Xavier Correig, i el director del CIBERDEM, Ramon Gomis. La metabolòmica és una ciència que explora a escala molecular l’efecte de múltiples factors que intervenen en un sistema biològic i es considera la ciència òmica més emergent, amb un gran futur en la diagnosi precoç d’algunes malalties. Per això necessita equipaments quimiomètrics

avançats i l’aplicació de plataformes d’anàlisi basades en tècniques d’intel·ligència artificial. La Plataforma Metabolòmica té la seu al Servei de Recursos Científics de la URV, on disposa dels equipa-

ments de ressonància magnètica i d’espectrometria de masses necessaris. Per a més informació, consulteu http://www.metabolomicsplatform. com

Seminari del Nobel de Química Harry Kroto El premi Nobel de Química 1996, Harry Kroto, va impartir una sessió sobre Architecture in Nanospace, que s’emmarca dins del programa de Seminaris del campus Sescelades. Harry Kroto va rebre el premi Nobel de Química l’any 1996 pel descobriment d’una nova classe de carbó, i va ser investit cavaller de l’Orde Britànic per les seves contribucions a la química. En el seminari, Kroto fa una aproximació científica a les estratègies per crear molècules amb estructures molt complexes que serviran per “fer coses”. Aquesta nova aproximació de la ciència comporta l’avenç en materials amb noves aplicacions, que s’estenen des de l’enginyeria civil fins a l’electrònica molecular avançada, i prometen transformar la socioeconomia

quotidiana. Suggereixen, per exemple, el desenvolupament de superordinadors de butxaques o edificis que poden resistir fàcilment huracans i terratrèmols molt potents. Per arribar a aquest punt, cal un canvi en les tècniques químiques sintètiques per poder crear, a voluntat, molècules realment grans amb estructures acuradament definides en el nivell atòmic. Es tracta d’un dels desafiaments tècnics més grans per als químics. Els Seminaris del Campus Sescelades (Ses-

celades Campus Seminar Series) s’organitzen conjuntament entre la Facultat de Química, el Departament d’Enginyeria Química i l’Institut Català d’Investigació Química.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA RECERCA
Quatre nous projectes de recerca amb ENRESA Enresa i la URV han signat quatre nous projectes amb motiu de la cinquena campanya de col·laboració entre totes dues institucions, en la recerca en tecnologies aplicables al desmantellament de centrals nuclears al Centre Tecnològic Mestral, ubicat a l’antiga central nuclear Vandellòs I. Els projectes són continuïtat i ampliació d’altres de campanyes anteriors. El desenvolupament tecnològic obtingut situa el Centre Tecnològic Mestral entre els innovadors més qualificats en el camp del desmantellament de centrals nuclears. Els nous projectes són els següents: “Determinació d’impureses en analítiques de grafit procedents del desmantellament realitzat en el Pla integral de Millora de les instal·lacions del CIEMAT (PIMIC)” la investigadora responsable del qual és Magdalena Aguiló,

del Grup de Recerca de Física i Cristal· lografia de Materials (FiCMA); “Desenvolupament de magmolècules. Investigació bàsica i aplicada per a altres isòtops d’interès i aplicació industrial per a un efluent real” l’investigador responsable del qual és Francisco Medina, del Centre d’Innovació Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi (AMIC); “Automatització de la captura de dades de mesures radiològiques de paraments amb instrumentació manual” l’investigador responsable del qual és Francesc Serratosa, del grup de

recerca en Sistemes Sensorials Aplicats a la Indústria, i “Desenvolupament de programes de formació sobre el desmantellament de centrals nuclears”, a càrrec d’Ángel-Pío González Soto, del grup de recerca en Contextos Educatius.

Oferta de Màsters Oficials de la URV per al curs 2008-2009 ÀMBIT DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

ÀMBIT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

· Avaluació i Mesura de la Conducta

· Ciències de la Infermeria

· Ciència Cognitiva i Llenguatge

· Neurociències

· Direcció Estratègica de l’Empresa

· Nutrició i Metabolisme

· Direcció i Planificació de Turisme

· Salut Mental: Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

· Dret Ambiental · Dret de l´Empresa i la Contractació

ÀMBIT DE CIÈNCIES

· Estudis Culturals Mediterranis

· Catàlisi

· Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

· Ciència i Enginyeria de Materials

· Mundusfor: Formació de Professionals de la Formació

· Polímers i Biopolimers

· Migracions i Mediació Social

· Química a la Indústria

· Organització Industrial

· Química Teòrica i Computacional

· Psicologia de l’Educació (MIPE)

· Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

· Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement ÀMBIT D´HUMANITATS · Antropologia Mèdica i Salut Internacional · Antropologia Urbana · Arqueologia Clàssica · Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana · Ensenyament de Llengües Estrangeres (espanyol llengua estrangera/ anglès llengua estrangera)

ÀMBIT TÈCNIC · Enginyeria Ambiental (MENTA) · Enginyeria Electrònica · Enginyeria Informàtica i de la Seguretat · Enginyeria Química i de Processos (MEQUIP) · Enologia · Nanociència i Nanotecnologia · Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis NOU

· Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes

· Enginyeria Termodinàmica de Fluids

· Translation and Intercultural Studies

· Intel·ligència ArtificialLA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

NOU


Segona aparició en menys d’un any a la prestigiosa revista científica

Una mandíbula humana d’Atapuerca, portada de Nature E

La prestigiosa revista científica Nature va dedicar la portada del número 452 del mes de març a una mandíbula humana descoberta al jaciment d’Atapuerca, al juny del 2007, durant la campanya d’excavació, sota la codirecció d’Eudald Carbonell, director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), i José María Bermúdez de Castro. La mandíbula (ATE9-1) associada a eines de sílex de tradició olduvaiana trobada a la Sima del Elefante, a Atapuerca (Burgos), és, doncs, la mostra de presència humana més antiga a Europa, ja que fins ara la data s’havia situat en 780.000 anys amb les restes trobades a Gran Dolina, també a Atapuerca, i a Ceprano (Itàlia).

La mandíbula que es presenta ha estat atribuïda provisionalment a l’espècie Homo antecessor, i es considera la prova inequívoca de l’existència d’homínids a Europa en una fase molt inicial del plistocè inferior. A l’article publicat a Nature l’equip investigador constata nombroses dades amb què demostra la presència d’homínids al sud d’Europa fa uns 1,2 milions d’anys i que, per tant, seria la primera població europea. Devia arribar procedent del Pròxim Orient, una veritable cruïlla de camins entre Àfrica i Euràsia, i podria estar relacionada amb la primera expansió demogràfica fora d’Àfrica, actualment representada pels homínids de Dmanisi. En el seu conjunt, les noves troballes signifiquen, doncs, un pas més en les investigacions que es duen a terme a

Atapuerca des de fa trenta anys i un avanç molt important en la recerca per conèixer l’antiguitat, la naturalesa i els protagonistes de les primeres ocupacions humanes d’Europa. Aquesta és la segona vegada en menys d’un any que l’IPHES publica una troballa a Nature i la segona en quinze anys que l’equip d’investigació d’Atapuerca protagonitza la portada de la mateixa publicació.

Dos investigadors reben ajuts a la recerca de La Marató de TV3 Maria Rull, de l’Hospital Universitari Joan XXIII, amb un projecte de tractament de la fibromiàlgia, i Jordi Miró, de Psicologia, amb un sobre el tractament psicològic del dolor crònic en nens, han rebut ajuts a la recerca de la Marató de TV3. L’acte de lliurament de tots els ajuts als projectes de recerca biomèdica d’excel·lència sobre el dolor crònic, tema que va centrar La Marató 2006 de TV3, es va fer el 3 de desembre al Rectorat de la URV. Durant l’acte la doctora María Amor Hurlé, catedràtica de Farmacologia de la Universitat de Cantàbria i també premiada, va impartir la conferència “Dolor. Esperanza en la investigación”. L’acte estava organitzat per la Fundació de la Marató de TV3 i la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Patronat de la Fundació, d’acord amb la proposta presentada per la

Comissió Assessora Científica, ha decidit finançar els 28 investigadors representants dels projectes de recerca biomèdica escollits. L’èxit de La Marató de TV3 i el suport a la recerca biomèdica d’excel·lència

de Catalunya ha estat possible gràcies a les persones, entitats i empreses que han fet les seves aportacions solidàries a aquesta iniciativa de TVC i la Fundació. La URV va col·laborar en l’acte de lliurament i el patrocini era d’Almirall.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA RECERCA
Constitució del Consorci CD - MEDICS E l consorci CD-MEDICS, projecte europeu coordinat per Ciara O’Sullivan, investigadora ICREA a la URV que estudia el diagnòstic precoç i el tractament personalitzat de la celiaquia, es va constituir al mes de febrer passat a Tarragona.

Participen en el Consorci 21 institucions de deu països europeus i l’objectiu és aplicar els últims avenços en genètica i nanotecnologia, per mirar de millorar la qualitat de vida dels malalts celíacs i optimitzar l’administració de la salut pública entorn d’aquesta malaltia. Les institucions són universitats, hospitals i centres tecnològics de deu països: Espanya, Alemanya, Regne Unit, Grècia, Itàlia, Suècia, Finlàndia, Eslovènia, Irlanda i Bèlgica, que hi treballaran durant quatre anys. El projecte té un pressupost de

12 M€, dels quals la Comissió Europea en finança 9,5 dins del VII Programa marc de recerca que promou la cooperació internacional en investigació. El projecte europeu pretén aplicar els últims avenços en genètica i nanotecnologia al tractament personalitzat dels celíacs. Es planteja desenvolupar un dispositiu en miniatura, de fàcil ús i baix cost, que permeti a un malalt celíac fer

un seguiment continu de la seva salut i corregir la dieta i la medicació immediatament davant qualsevol alteració del seu estat. És un projecte que s’adreça al diagnòstic, tractament i fins i tot una dieta individual i personalitzada, en funció de factors genètics i metabòlics individuals, perspectiva que han obert els nous avenços en genètica i nanotecnologia.

El ministre d’Indústria visita les obres del Centre Tecnològic de la Química L’aleshores ministre en funcions d’Indústria, Turisme i Comerç, Joan Clos, va visitar al gener la URV i les obres del Centre Tecnològic de la Química, primera peça del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona. Aquest centre, de l’àmbit de la química sostenible, és únic a l’Estat espanyol. Clos va comprovar l’estat de les obres del Centre d’R+D+I de la Química Sostenible, un edifici de 6.000 metres quadrats destinats a la recerca, la transferència de tecnologia i a viver d’empreses de l’àmbit de la química sostenible. Aquesta edificació té un pressupost de 12 M€, la construcció va començar al setembre de 2005 i és previst acabar-la a finals d’aquest any 2008. En aquest edifici s’hi ubicarà el Centre Tecnològic de la Química, que ocuparà uns 2.000 metres quadrats. Es tracta d’una iniciativa de la URV i el CIDEM de 10

la Generalitat, i rep el finançament del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, gràcies a un conveni entre el CIDEM i el Ministeri. Aquest organisme estarà governat majoritàriament per empreses i és l’únic de l’àmbit de la química sostenible a l’Estat. Té una inversió prevista de 2,8 M€. La Universitat Rovira i Virgili també construeix el Centre d’R+D+I en Turisme i Oci de Vila-seca dins el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada, que promouen la URV, l’Ajuntament de Vila-seca i la Federació Empresarial de Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT). I també fa el Centre d’R+D+I en Eno-

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

logia de Falset, que forma part del Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica, impulsat per la Universitat, l’Ajuntament de Falset i les denominacions d’origen Priorat i Montsant. Finalment la URV participa en el Tecnoparc de Reus, orientat principalment a l’àmbit de la nutrició, un projecte que


Recuperació de dades climàtiques de la conca mediterrània E l Taller Internacional sobre Recuperació i Digitalització de Dades Climàtiques a la Conca Mediterrània va reunir al novembre a Tarragona una cinquantena d’experts i responsables dels serveis meteorològics dels països mediterranis. L’Organització Mundial de Meteorologia va triar la URV per dur a terme, dins el seu programa DARE de rescat de dades climàtiques, aquesta reunió, organitzada conjuntament amb l’Institut Estatal de Meteorologia i el Servei Meteorològic de Catalunya. La coordinadora va ser la professora Manola Brunet, del grup de recerca en Canvi Climàtic de la URV. El Taller va servir per avaluar l’estatus de les activitats de rescat de dades climàtiques de llarg recorregut en el conjunt de països de la conca mediterrània, així com l’actual disponibilitat de registres climàtics històrics. L’objectiu final és crear una base de

dades històriques del clima a l’escala regional de la zona, que es pugui utilitzar de manera fiable en una detecció millorada de la variabilitat i canvi climàtic, en el desenvolupament d’escenaris de futur i en unes polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic en la regió. Segons el Quart informe de l’IPCC (Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic i grup guanyador del premi Nobel de l’any passat), el Mediterrani constitueix una de les regions del planeta que previsiblement patirà impactes més greus associats al nostre clima canviant, els quals aniran acompanyats probablement d’una reducció en la disponibilitat d’aigua associada a les més altes temperatures i a la disminució de la precipitació amb un increment paral· lel en la intensitat, d’una intensificació en la durada i intensitat de les sequeres, d’un increment de les onades de calor, etc.

La URV allotjarà el web de Recuperació de Dades Climàtiques

Conveni entre l’ICAC i l’Ajuntament de Cambrils per fer un parc arqueològic a la vil•la romana de la Llosa

demanen una profunda reflexió i planificació de cara a la difusió científica i integració social en la ciutat de Cambrils, tant a escala urbanística, i turística com cultural, amb la creació d’un parc arqueològic obert a la ciutadania. Per a l’ICAC, l’activitat és interessant perquè forma part de la tasca de revaloració d’un dels jaciments romans rellevants de l’ager tarraconensis.

coneixements al teixit social i aplicar-los de manera directa a les institucions, organismes, empreses i totes aquelles unitats socials en què les problemàtiques vinculades a qüestions de gènere són latents. La consolidació del vessant formatiu a través de la impartició del màster oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania també ha estat un objectiu prioritari. Aquest màster, que presenta la segona edició per al proper curs acadèmic 2008-09, és el primer màster oficial a Catalunya que planteja els estudis de gènere com a eix vertebrador del pla docent, tot oferint una formació interdisciplinària en aquestes matèries i la possibilitat de realitzar un doctorat en aquests estudis. El reconeixement legal de l’iiEDG potencia un espai interdisciplinari d’intercanvi que permetrà desenvolupar completament i amb normalitat totes les línies d’intervenció, especialment pel que fa a introduir els estudis de dones i gènere en de totes les àrees del saber i aconseguir que la formació i la recerca d’alt nivell en aquesta àrea siguin reconegudes. Per a més informació sobre l’Institut, consulteu http://www.iiedg.org

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament de Cambrils han signat un conveni per dur a terme el projecte de recerca “Elaboració del Pla director per a la creació del parc arqueològic de la vil•la romana de la Llosa”. L’elaboració del Pla director serà coordinada per Josep M. Macias, investigador de l’ICAC, i Gerard Martí, director del Museu d’Història de Cambrils. El redactaran tècnics de l’ICAC, amb l’assessorament de tècnics municipals i de l’empresa Codex Arqueologia i Patrimoni, que ha realitzat les intervencions arqueològiques al jaciment des de l’any 1990. El cost de l’execució de l’annex del conveni és de 31.500 €, a càrrec del Museu d’Història de Cambrils, responsable de la gestió de la Llosa. Al jaciment de la Llosa s’han fet nombroses excavacions arqueològiques des de 1983, i s’hi ha assolit un volum d’informació tècnica abundant alhora que constitueix una realitat urbanística important dins la trama urbana. Ambdós aspectes

La URV participa en l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere La Universitat Rovira i Virgili s’ha incorporat a l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere juntament amb les altres sis universitats públiques catalanes. L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere aplega una vintena de grups de recerca, que tenen una llarga trajectòria en aquestes àrees de coneixement, entre els quals el grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia i Classe (GRÈC), de la URV. L’Institut té com a objectiu prioritari desenvolupar la recerca i la innovació a través del treball dels investigadors i investigadores que l’integren, transferir aquests

Una de les conclusions del taller ha estat implementar un portal d’Internet per a la regió, de l’OMM, que allotjarà la URV, es connectarà a les altres webs relacionades i ha de servir per afavorir la visibilitat internacional del projecte. Aquest portal destacarà la importància de la recuperació de dades meteorològiques històriques (DARE) i promourà el projecte MEDARE de recuperació d’aquestes dades a la conca mediterrània. Inclourà informació metodològica, característiques de les sèries temporals, dades digitalitzades, dades per digitalitzar i es construirà sobre les bases nacionals existents.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA RECERCA

11


Congrés estatal d’experts científics en turisme L’ Escola Universitària de Turisme i Oci (EUTO) de la URV va organitzar al desembre passat el dotzè congrés de l’Associació Espanyola d’Experts Científics en Turisme i el II Seminari Internacional sobre Innovació en Turisme. El actes van tenir lloc a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca i a la seu de l’EUTO.

El congrés es va dedicar enguany a “Coneixement, creativitat i tecnologia per a un turisme sostenible i competitiu”, i en el marc del II Seminari Internacional es van presentar el clúster de tecnologia turística de Turku (Finlàndia) i el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la URV, a més d’experiències innovadores en camps concrets. El congrés va debatre sobre la creació, transmissió i aplicació del coneixement

Congrés de Dret Civil Català sobre La propietat horitzontal Prop de 300 persones van participar en el Quart Congrés de Dret Civil Català: “La propietat horitzontal i les situacions de comunitat en el Codi Civil” de Catalunya”, que va tenir lloc al novembre a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, al campus Catalunya. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, va inaugurar la trobada. Estava organitzat pel Departament de Dret Privat, Processal i Financer i la revista La Notaria, del Col·legi de Notaris de Catalunya; i va comptar amb la col·laboració del Departament de Justícia i el Departament d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat, Registradors de Catalunya, i els col·legis d’Administració de Finques de Tarragona, i d’Advocats de Reus i de Tarragona, a més de la Diputació. El Comitè Organitzador 12

per a la millora i el desenvolupament d’activitats turístiques: la sostenibilitat dels processos de desenvolupament i/o reinvenció de destins, la creativitat en

les iniciatives de col·locació en el mercat de nous productes, i l’aplicació de solucions tecnològiques a la resolució de problemes i a la millora de resultats.

estava format pels professors de la URV Esteve Bosch i Martín Garrido, i el coordinador era el professor Hèctor Simón. L’objectiu del congrés era donar a conèixer la nova regulació de les situacions de comunitat en el nou Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya als principals operadors jurídics, i constituir un fòrum de debat per tal d’intentar posar en relleu els possibles aspectes que cal revisar. En el congrés van participar tant el món universitari com els professionals (advocats, notaris, registradors, administradors de finques, jutges i magistrats).

a la salut com dels riscos químics. Es tracta d’un programa informàtic, RIBEFOOD, que es va presentar a l’edició electrònica de la revista Toxicology (http://www.fmcs.urv.cat/ribefood/). Permet introduir les quantitats dels aliments consumits habitualment i determinar la ingesta energètica i nutricional, l’equilibri de la dieta, així com les quantitats de diversos contaminants químics ingerits amb els aliments, per exemple, metalls, dioxines i furans, PCB, hidrocarburs, etc. Aquesta eina pot ser útil per millorar els hàbits alimentaris, ja que permet augmentar el consum de nutrients beneficiosos i reduir els contaminants tòxics. La poden utilitzar no només els professionals (nutricionistes, endocrinòlegs, toxicòlegs, etc.) sinó també la població en general. Aquesta recerca l’han fet Roser MartíCid (URV), Ana Bocio (URV), Juan M. Llobet (UB) i Josep L. Domingo (URV), i ha estat finançat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat.

El programa científic RIBEFOOD, a la revista electrònica Toxicology La Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona han penjat a Internet una eina per valorar els hàbits alimentaris personals, tant des del punt de vista dels beneficis per

LA RECERCA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE


La formació comencen els graus d’història i història de l’art

La URV impartirà 35 ensenyaments de grau el curs 2009-10 E

l Consell de Govern del 24 d’abril va aprovar la programació de 33 nous ensenyaments de grau per al curs 2009-10 en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES). En el curs 2008-09 ja comencen els dos primers ensenyaments de grau a la URV, Història i Història de l’Art, i en el curs següent, 2009-10, s’incorporen a l’oferta acadèmica 33 nous graus. De les 47 diplomatures i llicenciatures actuals es passa a 37 ensenyaments de grau, i la formació de l’estudiant pot con-

tinuar en l’etapa de postgrau, amb màsters oficials i doctorats. S’agrupen en branques i en aquestes, alguns en programes de formació (o primers cursos comuns). Falten implantar, en una tercera fase, Fisioteràpia i Arquitectura (curs 2010-11). La URV manté la seva oferta de places i tot l’espectre d’estudis, per tal de satisfer la demanda de formació superior del territori.

Diplomes del Curs de Llengua i Cultura Hispànica als estudiants xinesos

E

l passat mes de juny es van lliurar els diplomes del Curs de Llengua i Cultura Hispànica als 52 estudiants xinesos que l’han seguit a la URV. L’acte va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Lletres, presidit pel rector de la URV, Francesc Xavier Grau. L’entrega de premis va comptar amb la presència de Li Jianping, vicerectora d’Afers Internacionals, i Luo Yingzhen, degana del Departament d’Espanyol, totes dues de la Universitat d’Estudis Internacionals de Sichuan; del vicerector Ding Haiyan i del degà Liu Linli, de la Facultat de Comunicacions Internacionals de la Universitat de Comunicació de Xina a Nanquín. També hi van assistir les pro-

fessores responsables de la mobilitat d’aquests joves a la URV, Sara Pujol i Esther Forgas, del Departament de Filologies Romàniques. Dels 52 alumnes que s’han desplaçat a Tarragona per estudiar, divuit procedeixen de la Universitat de Dalian, al nord del país; dotze, de la Universitat de Nanquín, prop de Shangai, i 22, de la Universitat de Sichuan, al centre del país. Aquest curs està fet a mida de les seves

Welcome Week

Innovació Docent

Al principi del segon quadrimestre, del 6 al 9 de febrer, es va organitzar una setmana de benvinguda per als alumnes que fan una estada acadèmica a la Universitat. Se’ls va facilitar informació institucional i dels serveis, i també van participar en moltes activitats lúdiques.

El professorat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va ser el protagonista de la Jornada que es va fer a l’Aula Magna Francesc Cailà, en la qual es van presentar experiències d’innovació docent referides a la introducció de les TIC, a les competències transversals i

necessitats i constitueix el tercer any de la seva llicenciatura en Estudis Hispànics, que fan al país d’origen.

a les habilitats clíniques que ha d’adquirir l’alumnat. La conferència inaugural va tractar sobre “Integració de noves tecnologies en el procés d’aprenentatge: l’experiència de l’assignatura Citologia i Histologia Humanes”, de la titulació de Medicina. La va impartir Maria Àngel Lanuza, de la Unitat d’Histologia i Neurobiologia.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA FORMACIÓ

13


Postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació

L

a URV ha posat en marxa un postgrau en Participació Ciutadana i Comunicació, organitzat per la Fundació URV amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la xarxa de municipis per a la participació del Camp de Tarragona. La presentació es va fer el passat mes de juny a la sala de graus de la Facultat de Ciències Jurídiques. Hi van assistir Marc Rius, director general de Participació Ciutadana del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat; Miquel Anguera, regidor d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Mont-roig; Àngel Belzunegui, director del curs, i Antoni Jordà, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques.

14

El programa s’orienta a professionals i personal tècnic de les administracions públiques i de les organitzacions socials, responsables polítics de les administracions locals i estudiants universitaris que orienten els seus interessos al disseny, gestió i/o execu-

ció de processos participatius. El curs consta de 20 crèdits ECTS (amb estructura modular), hi ha trenta places i s’imparteix d’octubre 2008 a octubre 2009 al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, a Reus.


Segon any del programa d’educació en alimentació M

és de 1.700 alumnes de primària de Reus han pres part en les classes de bones pràctiques alimentàries del programa EDAL d’Educació en Alimentació, que els estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV han impartit per les escoles de la ciutat durant dos cursos. El projecte EDAL d’Educació en Alimentació s’ha desenvolupat per segon any consecutiu, amb el repte de sensibilitzar la població infantil sobre la influència de la dieta i de l’activitat física en la salut. La degana de la Facultat, Montserrat Giralt; la regidora de Benestar de l’Ajuntament de Reus, Rosa Garrido, i la presidenta de l’Associació de Paradistes del Mercat Central, Rosa Costa, van fer al maig un balanç del programa que s’ha dut a terme enguany. Durant el curs escolar 2007-08 els alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut han treballat amb dos grups: el dels 674 alumnes que van hi participar el curs anterior, amb els quals han incidit en els horaris i hàbits alimentaris salu-

dables, les fruites, els làctics i el peix. En el segon grup, en què s’inclouen els 1.050 nous alumnes del programa, s’ha treballat en els estils de vida saludable, les begudes naturals, les verdures, els llegums, els pastissos i els dolços. Han col·laborat en el projecte la Regidora d’Educació i Formació i la de Salut de l’Ajuntament, l’Agència Pilot de Salut Pública de Reus, la Fundació Reddis —que

ha editat els llibres— i l’Associació de Paradistes del Mercat Central, que ha donat els aliments necessaris per fer les activitats. D’altra banda, la Facultat va acollir al juny passat la cloenda del Pla Educatiu d’Entorn de Reus 2007-08 i en el marc d’aquest acte la degana, Montserrat Giralt, va lliurar el diploma del projecte EDAL al representant de l’IES Gabriel Ferrater.

El Consell Social atorga el Premi a la Qualitat Docent 2008

L

a vuitena edició dels premis a la Qualitat Docent que atorga el Consell Social de la URV s’han concedit en la modalitat individual a un projecte del professor Miquel Àngel Bové, del Departament d’Economia, i en la col·lectiva, al projecte presentat per l’Escola Universitària de Turisme i Oci. Els treballs premiats es presentaran com a candidats de la URV per optar a la distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat en la Docència Universitària, de la Generalitat de Catalunya. El projecte “Aplicació de metodologies d’aprenentatge actiu a l’assignatura d’Economia del Medi Ambient”, premiat a la modalitat individual, s’ha centrat en

la transformació de l’assignatura d’Economia del Medi Ambient. Aquesta assignatura és optativa del segon cicle de la llicenciatura d’Economia, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha perseguit l’objectiu d’incorporar metodologies de docència actives, que permeten aconseguir més implicació de l’estudiant en el procés d’aprenentatge i reduir el pes de la classe magistral. Ha aconseguit despertar l’interès dels alumnes en les qüestions actuals que es plantegen sobre economia del medi ambient. El projecte col·lectiu “De la qualitat docent a la qualitat total: l’espai europeu d’educació superior (EEES) com a estratègia per a un nou paradigma a

l’EUTO” s’ha aplicat des de l’any 2004 fins al 2007 per crear una dinàmica de millora contínua de la qualitat. L’objectiu ha estat assolir un sistema d’assegurament de la qualitat dels programes formatius impartits a la diplomatura de Turisme i el màster oficial en Direcció i Planificació del Turisme. En el projecte s’han implicat activament el professorat, l’alumnat i el personal d’administració i serveis, i l’ha coordinat la professora Victòria Sánchez. A aquesta convocatòria del premi s’han presentat en total 11 projectes, 7 en la modalitat individual i 4 en la col·lectiva. L’import de cadascun és de 3.500 €, quantitat que s’entrega per preparar la candidatura al premi Vicens Vives.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA FORMACIÓ

15


La iniciativa té el suport de l’Institut Ramon Llull

Clausura del curs Incorpora, de la Caixa i la URV A l mes de gener passat es va cloure el curs Incorpora, organitzat per l’Obra Social “la Caixa” i la URV per formar especialistes en la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social. L’acte es va fer al Centre de Formació Continuada de la Fundació URV, a Reus, on es van lliurar els diplomes als 25 alumnes que han seguit la primera edició d’aquest curs. A la clausura del curs hi van assistir Charo Romano, directora del Centre de Formació Continuada de la Fundació URV; Àngel Belzunegui, coordinador del curs Incorpora a la URV i professor de Sociologia, i Anna Carballo, gerent de projectes de l’Observatori de l’Economia Solidària. Per primer cop a l’Estat i de la mà de “la Caixa”, els tècnics laborals es poden especialitzar en la inserció a l’empresa

de persones amb dificultats especials per accedir a una feina, prioritàriament immigrants, més grans de 45 anys sense experiència laboral, dones que han estat víctimes de la violència de gènere, discapacitats i joves. Un total de 479 persones s’han especialitzat en aquesta àrea a tot l’Estat espa-

Jornades Risc i Anàlisi del Territori: els Riscos L a càtedra de Seguretat Industrial Enresa-URV, dirigida pel professor Josep Renau, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i l’Ajuntament de Reus van organitzar al novembre les Jornades Risc i Anàlisi del Territori : els Riscos Industrials. Van tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, a Reus. Tenien l’objectiu d’aprofundir en alguns dels principals aspectes que afecten la interrelació entre risc industrial i territori. En edicions passades, s’hi havia tractat sobre la relació entre el territori i els riscos d’origen natural. Hi van participar experts i professionals de diferents àmbits. Es va posar èmfasi en el fet que una gestió correcta de la seguretat és la principal eina per minimitzar els riscos en activitats industrials i que la planificació del territori també és essencial per evitar la propagació dels efectes. 16

Els ponents en les Jornades eren: Josep Ramon Mora, director general de Protecció Civil de la Generalitat, i Domingo González, cap del Servei d’Emergències i Protecció Civil de l’Ajuntament de Reus. Per part de la URV hi van intervenir el professor Josep Renau; Francesc Castells, professor responsable del grup de recerca Anàlisi de Gestió Ambiental (AGA), del Departament d’Enginyeria Química, i Maria Miñana, tècnica de l’Entitat d’Avaluació de Risc (EAR-URV). També hi van participar Maribel Tomàs, cap de sala del CECAT de Tarragona i de les Terres de l’Ebre; Josep Maria Cabré, de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya; David Tisaire, de la Comissió de Plans d’Emergència del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Sílvia Rueda, llicenciada en Ciències Físiques i tècnica del Departament de Formació d’Enresa.

LA FORMACIÓ / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

nyol, en aquests cursos impartits en col·laboració amb l’Observatori de l’Economia Solidària en conveni amb dinou universitats. Aquesta iniciativa acadèmica s’emmarca dins del programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, que fomenta l’ocupació i al qual es destina el 2008 una inversió de 9 M€.

V Jornades d’Innovació Docent sobre qualitat Experts catalans, de l’Estat espanyol i d’altres països d’Europa van participar al mes de novembre passat en les V Jornades d’Innovació Docent. “Garantia de qualitat docent: processos, estàndards i indicadors”. Durant les sessions es proposava un programa centrat en les diferents perspectives del procés de garantia de la qualitat docent. Garantir la qualitat docent s’ha convertit en l’eix de les transformacions requerides en la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Es tracta d’un procés complex en el qual intervenen molts factors i serà fonamental sensibilitzar i implicar tots els agents de la Universitat: personal docent, alumnat i personal d’administració i serveis. Organitzaven les Jornades el Vicerectorat de Docència, Institut de Ciències de l’Educació, el Servei de Recursos Educatius i l’ANECA, i hi col·laborava el Consell Social de la URV.


UNIVERSITAT-EMPRESA

Càtedra Repsol - URV d’Excel·lència en Comunicació L a nova càtedra Repsol-URV d’Excel· lència en Comunicació es va presentar el 12 de febrer al Paranimf de la URV amb l’assistència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras; Jaume Giró, de Repsol YPF, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. Va presentar la iniciativa el director de la Unitat Predepartamental de Comunicació, Bernat López, i director de la càtedra. Constitueix la sisena càtedra especial que es crea a la Universitat, que en aquest cas impulsa els estudis de comunicació. Té com a base l’experiència de docència i recerca en aquest àmbit a la URV des de 2001. Els professors s’aglutinen entorn del grup de recerca Asterisc, que investiga en comunicació social, i actualment coordina set projectes de recerca i participa en onze de coordinats per altres universitats. Les principals línies d’investigació són: comunicació de risc, comunicació i turisme, comunicació política; desigualtat en l’accés i la representació als mitjans, estudis de televisió i cinema, gestió estratègica de la comunicació corporativa i les relacions públiques; mitjans de comunicació, cultura i identitat, i periodisme digital i convergència. Mitjançant aquesta nova estructura, la URV,

L’empresa tecnològica Staitec, segon premi del Concurs d’Idees de Negoci del CIDEM de la Generalitat L’empresa tecnològica Staitec, dedicada a la seguretat informàtica de les dades personals en fitxers públics, derivada de la URV, va rebre al març el segon premi del Concurs d’Idees de Negoci del CIDEM de la Generalitat. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Hilton i va comptar amb la presència del conseller d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet. El concurs pretén fomentar la creació d’empreses de base tecnològica a Catalunya entre estudiants, titulats i investigadors d’universitats o escoles de negoci catalanes. L’organitza la Xarxa de

amb el suport de Repsol YPF, pretén crear i divulgar coneixement sobre el comportament i l’evolució del macrosector comunicatiu pel que fa a les interaccions amb les dimensions política, cultural i econòmica de la societat tarragonina i la catalana en conjunt. Aquest coneixement ha de contribuir a millorar la qualitat ètica i estètica de les pràctiques comunicatives en què es viu immers, tant pel que fa a la producció i la difusió de continguts (perspectiva de les indústries culturals) com al consum i apropiació per part de la ciutadania (perspectiva dels usuaris i de l’opinió pública). Aquest enfocament permet que la càte-

Trampolins Tecnològics del Centre d’Innovació Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat. El premi rebut per Staitec estava dotat amb 3.000 €. El projecte presentat pertanyia a l’àmbit de l’enginyeria informàtica i oferia una solució efectiva per al problema legal i tècnic que planteja la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) pel que fa al tractament de fitxers que contenen dades personals. La voluntat empresarial d’aquest grup es basa a comercialitzar el seu producte, un programari que permet realitzar un procés de dissociació de les dades confidencials, amb l’objectiu de cedir i difondre les dades personals de manera segura i legal. El sistema proporciona a les organitzacions un canal segur de dissemi-

dra tingui una gran amplitud de mires quant a missatges, canals, suports i finalitats comunicatives: publicitat, periodisme escrit, periodisme audiovisual, web, blocosfera, relacions públiques, comunicació corporativa, comunicació política, cartellisme, fotografia, cinema, documental, ficció televisiva, polítiques públiques de comunicació, etc. El tret distintiu d’aquesta iniciativa, doncs, és l’interès per l’excel·lència comunicativa: qui la practica (i qui no), amb quins productes o serveis, de quina manera, per què i amb quines conseqüències per a la societat.

nació i cessió de les seves dades, la qual cosa facilita el procés de revaloració i d’extracció d’informació posterior. De moment el grup ja disposa d’un primer prototip, que ha estat desenvolupat en col·laboració amb el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, i integra les tècniques més adequades per a les necessitats del mercat. El projecte va ser finançat parcialment pel CIDEM mitjançant la concessió d’un capital gènesi, una línia de subvencions que pretén cobrir les despeses de les noves empreses de base tecnològica (spin off) en fase embrionària, per tal que puguin analitzar la viabilitat dels seus projectes empresarials. Josep Maria Gastó és el responsable d’Staitec (jmgasto@staitec. com, web www.staitec.com).

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / UNIVERSITAT-EMPRESA

17


L’escola de Turime reconeix a 208 empreses col·laboradores L’ Escola Universitària de Turisme i Oci de la URV va reconèixer al juny passat les 208 empreses del sector que han col·laborat amb el centre durant a els cinc primers anys de pràcticum de la diplomatura de Turisme, la qual cosa ha facilitat pràctiques a 558 estudiants. L’acte públic va tenir lloc a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca. En total es van lliurar 208 certificats, 8 dis-

Segon aniversari de la càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses La càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses va celebrar al juny passat el segon aniversari en un acte al Celler Experimental Mas dels Frares de la Facultat d’Enologia, a Constantí. La jornada va començar amb un resum de

18

tincions i 3 mencions especials. Les distincions es van atorgar a les entitats turístiques que hi han col·laborat de forma continuada durant els cinc anys. Les van rebre l’Oficina Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc, Hotel AC Tarragona, NH Hotel Ciutat de Reus, Hotel Sol Costa Daurada, Hotel Tryp Port Cambrils, Observatori de la Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada, Patronat de Turisme de

l’any, a càrrec de Fernando Campa, director de la càtedra. Tot seguit Jordi Mercader, director general de MercaConsult va impartir la conferència “El business angel i l’emprenedor: matrimoni de conveniència”. La figura de l’àngel inversor (business angel) és la d’un empresari amb experiència que inverteix en la idea d’un jove emprenedor que comença. La diada va continuar amb la visita al Celler i un

la Diputació de Tarragona i Patronat de Turisme de Salou. Les mencions especials es van concedir a les tres empreses que, col·laborant de forma continuada, han acollit més alumnes en pràctiques. Aquest fet és remarcable atès que els alumnes trien en quina empresa volen fer-les. Les mencions especials van ser per a l’Hotel Termes Montbrió, SB Hotels i Port Aventura.

tast de vins, per acabar amb una trobada informal d’emprenedors, alumnat i professorat. Organitzaven l’acte les entitats que donen suport a la càtedra: les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Valls i Tortosa, la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Diputació de Tarragona.

UNIVERSITAT-EMPRESA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE


Col·laboració amb empreses del sector per formar més informàtics L a Universitat Rovira i Virgili i diverses empreses del sector informàtic han programat conjuntament un curs de postgrau per pal·liar la manca d’especialistes en aquest camp, la qual cosa obliga algunes companyies a buscar-los en altres països perquè la demanda d’aquests estudis a la Universitat ha baixat molt. A la presentació del postgrau van assistir el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, i els representants de les empreses Grupo Castilla, Carles Castilla; de d-Core Network (T-Systems), David Oliva; d’Oracle Ibèrica, Marta Rodríguez; de Sun Microsystems, Cristina Montserrat, i de Microsoft Ibérica, Juan José Riesgo, a més dels responsables del curs de postgrau, els professors Sergio Gómez (director) i Robert Rallo (cap d’estudis). Aquest curs de postgrau s’anomena especialista universitari en Tecnologies de la Informació: Desenvolupament d’Aplicacions i l’han dissenyat el Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i la Fundació URV amb el suport de les empreses esmentades. Diverses companyies del sector al Camp

de Tarragona, com Grupo Castilla o dCore Network han signat convenis de col·laboració amb la Universitat per a la formació del seu personal, per a les pràctiques d’estudiants i per a la incorporació dels titulats de la URV al seus plans de desenvolupament. Només aquestes dues empreses necessiten més d’un centenar llarg d’especialistes en el futur immediat. L’objectiu d’aquest curs és formar l’alumnat en les principals plataformes de desenvolupament d’aplicacions empresarials i preparar-lo per obtenir els certificats oficials associats a aquests productes (Microsoft, Sun, Oracle i Business Objects). El poden cursar persones amb títols universitaris (tècnics o superiors) en informàtica, telemàtica o en altres estudis científics

L’empresa informàtica Grupo Castilla i la URV signen un conveni

Grupo Castilla i el Departament de Gestió d’Empreses de la URV ofereixen un servei conjunt. Les empreses que tinguin dubtes sobre la nova legislació podran fer consultes, que seran ateses per professors de la Universitat especialitzats en aquest tema. Els clients de Grupo Castilla faran les consultes de forma telemàtica i l’empresa i la URV garanteixen la resposta en un termini de 48 hores.

El conseller delegat del Grupo Castilla, Carlos Castilla, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, van signar a l’octubre passat un conveni marc durant l’acte d’inauguració de la nova seu que l’empresa té a Riudoms. És un acord marc per col·laborar en activitats de formació, recerca, desenvolupament tecnològic, intercanvi d’experts i utilització i comercialització a tercers de tecnologia desenvolupada conjuntament. Després de la signatura, els participants van visitar les noves instal·lacions i es va inaugurar la seu. El Grupo Castilla és una empresa informàtica d’àmbit estatal especialitzada en temes de recursos humans, gestió fiscal i comptable d’empreses i professionals que compta amb dinou delegacions i més de 170 treballadors molts dels quals són titulats per la URV. D’altra banda, per ajudar les empreses a implementar el nou Pla general comptable que s’ha d’aplicar enguany, l’empresa

L’empresa Wolss Sunrain i la Fundació URV col· laboren en recerca i desenvolupament Wolss Sunrain, el primer fabricant espanyol de sistemes avançats d’energia solar tèrmica, va signar un conveni de col· laboració amb la Fundació URV i el CREVER, grup d’investigació en enginyeria tèrmica aplicada. Tots dos treballaran junts en la recerca de captadors d’energia solar tèrmica i les aplicacions industrials i domèstiques. Les activitats d’R+D de sistemes de captació d’energia solar tèrmica d’última gene-

o tecnològics (enginyeries, químiques o similars). El curs està previst que comenci a l’octubre d’enguany i durarà fins al juny de 2009 amb classes durant dues tardes a la setmana. S’impartirà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Per a la inscripció, cal adreçar-se al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, http://www.fundacio.urv. cat/formacio, especialitat Tecnologies de la Informació, susana.paxton@fundacio.urv. cat. Per contactar amb la direcció acadèmica, formacio.deim@urv.cat.

ració i les aplicacions industrials i domèstiques inclouen climatització d’edificis, refrigeració industrial, dessalatge, i generació d’energia mecànica i elèctrica, entre d’altres. També col·laboraran en activitats de difusió, cursos de formació i projectes de demostració en matèria d’energia solar tèrmica. Wolss Sunrain vol seguir millorant la tecnologia per aconseguir la màxima qualitat i eficàcia i les millors prestacions en els productes. L’acord permetrà que CREVER pugui utilitzar en les seves investigacions la tecnologia de l’empresa, considerada una de les més avançades del mercat i intercanviar experiències amb els enginyers d’aquesta firma. Aquest és el primer acord signat d’aquestes característiques que la companyia hispanoxinesa fa a l’Estat espanyol. Se suma als que el Centre d’Investigació, Desenvolupament i Assaig de Wolss Sunrain de la Xina ha establert amb la Universitat de Pequín, la Universitat de Comunicació de Shangai i l’Acadèmia de Ciència i Tecnologia d’aquell país.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / UNIVERSITAT-EMPRESA

19


lA URV A FONS Presentat al Paranimf de la Urv

El llibre blanc de la universitat de Catalunya E l Paranimf de la URV va escenari el passat 25 de juny de la presentació del Llibre blanc de la universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana amb l’assistència de representants de la comunitat universitària, institucions, empreses i entitats. La publicació també s’ha presentat a Barcelona, Lleida i Girona. Ara s’obre un període de consulta pública sobre aquest document i tothom pot fer comentaris, propostes i opinions sobre el text fins al 31 d’octubre.

L’obra l’edita l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que actualment presideix la rectora de la UdG, Anna Maria Geli, que va ser present a l’acte juntament amb el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. Joan Pedrerol, director del Complex Industrial de Repsol, va impartir la xerrada “Les dues direccions en la relació entre l’empresa i la universitat”. El Llibre blanc l’han impulsat i elaborat les vuit universitats públiques catalanes que formen part de l’ACUP, entre les quals la URV. Ha tingut el suport de la Generalitat de Catalunya, Caixa Catalunya i el Banc Santander. Pretén reflexionar i ajudar en el debat

sobre un nou model d’universitat catalana. L’obra fa públic un diagnòstic del present, estableix els objectius del futur i presenta una bateria d’estratègies per aconseguir un model d’universitat catalana innovadora i competitiva en el context europeu i internacional. A partir de la presentació del Llibre blanc, es pretén situar l’educació superior i la recerca al centre del debat nacional i de les prioritats del país, i obrir un ampli debat públic amb la societat catalana sobre aquesta proposta de futur. La universitat de Catalunya acull una de les comunitats universitàries més grans

L’alumne de Publicitat Fernando Sanz dissenya la campanya universitària contra el tabac “Als contes, els genis surten d’entre el fum. A la URV, no. Gràcies per no fumar” és la idea i les frases de la campanya presentada per l’alumne Fernando Sanz, de cinquè curs de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, al concurs convocat per la Universitat. Aquest lema servirà per fer una campanya de promoció d’hàbits saludables del Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària el curs 2008-09. Fernando Sanz proposa aplicar la idea a 20

diferents suports, com samarretes i xapes. També formula altres propostes, com oferir un curs de crèdits de lliure elecció sobre el tabaquisme, amb tècniques pràctiques per deixar de fumar; posar en marxa una campanya als centres canviant cigarretes per caramels com a alternativa, o instal·lar cartells gegants en què els joves escriguin avantatges i desavantatges de fumar dins els edificis. L’alumne guanyador va rebre el 8 de maig passat el premi, de 600 €, de mans del rector.

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

del sud d’Europa, formada per més de 250.000 estudiants, uns 14.000 docents i 7.000 professionals d’administració i serveis, amb una oferta d’estudis rica i variada, i amb grups de recerca cada cop més consolidats en l’àmbit europeu i internacional. S’obre un període de consulta pública sobre aquest document, que es pot trobar a www.acup.cat. Les persones interessades a participar en aquest debat públic sobre la Universitat de Catalunya, poden enviar els seus comentaris, propostes i opinions fins al 31 d’octubre de 2008 a l’adreça electrònica: llibreblanc@acup.cat.


El Claustre aprova el Pla d’igualtat E

l Claustre de la URV va aprovar al novembre passat el pla d’accions del Pla d’igualtat per als propers tres anys. Es tracta d’una iniciativa pionera, ja que només tres universitats de l’Estat espanyol en tenen. La professora Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat, va presentar les accions dutes a terme i les previstes per al curs actual incloses en el Pla d’igualtat 2007-10 aprovat el curs passat. Va recordar que és un Pla realista i sensibilitzador de les desigualtats existents a la Universitat, ja estudiades en la diagnosi que es va fer prèviament a la redacció del document. Com a exemples, per cada quuatre catedràtics hi ha una dona catedràtica; dels professors que eren titulars d’escola quan van entrar a la URV, passat un temps s’han promocionat un 40%, i de les dones del mateix col·lectiu, un 5%. La creació de l’Observatori ha estat el primer pas en el Pla, dotat d’un Consell Assessor i un equip col·laborador. Promou dues investigacions amb el suport de l’AGAUR, una per aprofundir en la situació del PDI en clau de gènere i l’altra, sobre l’alumnat, per potenciar els estudis cientificotècnics entre les dones. Es publicarà el Pla d’igualtat com a eina de treball, s’impulsarà una línia d’innovació docent en formació de gènere, una línia de publicacions i s’elaborarà un conjunt de recursos pedagògics per a la docència.

La Comissió URV Solidària presenta l’informe anual al Claustre El vicerector de Relacions Externes, Santiago Castellà, va presentar el 22 de maig l’informe anual de la URV Solidària assegurant que viu una etapa de consolidació i de creixement, ja que es dedica principalment a la formació en cooperació i a projectes de formació solidària.

Constituit el Consell Assessor D’altra banda, el passat mes de juny es va constituir el Consell Assessor de l’Observatori, format per experts externs i directius d’empreses, representants institucionals i membres de la Universitat. El presideix la vicerectora Montserrat Duch, per delegació del rector; el coordina la directora de l’Observatori, la professora de Sociologia Inma Pastor, i la secretaria l’exerceix la tècnica en igualtat de l’Observatori. La representació social la formen Albert Sureda, cap de Gestió i Desenvolupament del Talent de la Direcció de Recursos Humans de Caixa Tarragona; Cristina Barberà, gestora de recursos humans del Departament de Recursos Humans de Repsol; Pilar Gavilan, directora gerent de l’Hospital Universitari Joan XXIII; Cándido Álvarez, director del Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi (Salut i Medi); Yolanda

García, periodista de Tarragona Ràdio; Isabel Baixeras, advocada exsíndica de Greuges de la URV, i Marina Subirats, catedràtica de Sociologia de la UAB. La representació institucional la formen la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i la directora de Polítiques d’Igualtat del Departament de Treball, Sara Berbel. Pel que fa a la representació universitària, està formada per Josep Maria Arias, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes; Mar Figueras, coordinadora de PAS; les professores Montserrat Palau (Filologia Catalana) i Joana Zaragoza (Filologia Clàssica), membres del grup de recerca GRÈC; Ignasi Brunet, catedràtic de Sociologia del Departament de Gestió d’Empreses; Rosa Solà, vicerectora d’Investigació i Relacions amb les Institucions Sanitàries; Virginia Cádiz, catedràtica de Química, i Lluís Marsal, director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica.

La Comissió treballa en quatre fronts: sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn, formació i capacitació tècnica, programes i projectes de cooperació específicament universitària, projectes de cooperació amb ONGD i accions diverses de caràcter extraordinari. S’hi ha afegit una nova línia de treball, que és recerca i desenvolupament, concretada en un primer projecte: “Turisme i cooperació a Burkina Faso”,

finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Per sensibilitzar la comunitat universitària i la societat s’han organitzat conferències, projeccions de cinema, exposicions. Entre les activitats destaca la Jornada Solidària de l’11 d’abril, com a cloenda del curs de postgrau en Cooperació Internacional promogut per URV Solidària, que ja ha arribat a la vuitena edició.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA URV A FONS

21


La UIB substitueix a la URV en la presidència de la Xarxa Vives E l Consell General de la Xarxa Vives, reunit a la URV el 5 de juny a Reus, va elegir presidenta la rectora Montserrat Casas, ja que s’havia complert el semestre de presidència del rector de la URV, Francesc Xavier Grau Vidal. El Consell General és l’òrgan suprem de govern de la Xarxa Vives. Durant el semestre de presidència de la URV, la Xarxa Vives va organitzar, entre altres actes, la XIII Mostra de Teatre Universitari, que va tenir lloc a la Universitat Miguel Hernández d’Elx del 14 al 18 d’abril, i la IV Lliga de Debat Universitari, que es va fer a la Universitat de les Illes Balears del 23 al 26 d’abril. Així mateix, ha editat el primer número de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres, i va signar un protocol pel qual la Xarxa Vives s’incorpora als òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull. La Xarxa ha engegat un projecte d’intercanvi d’informacions i recursos d’activitats culturals entre les universitats membres. La presidència ha mantingut reunions amb tots els responsables d’universitats de les administracions territorials. La nova presidenta, la rectora Montserrat Casas (Hostalric, Girona,1955) és doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

El rector de la URV i president del Fòrum Permanent d’Universitats Euromed visita universitats del nord d’Àfrica El rector de la URV i president del Fòrum Permanent d’Universitats Euromed, Francesc Xavier Grau, va visitar entre el desembre de l’any passat i el maig d’enguany la Universitat d’Aleppo, a Síria, en la commemoració del 50è aniversari, i d’altres del Marroc i Egipte. Va participar en nombrosos actes i també va mantenir contactes amb universitats europees, de la Mediterrània i d’Orient. A la celebració a Síria hi van assis22

Casas va ser escollida rectora de la Universitat de les Illes Balears el 28 de març de 2007, anteriorment havia estat síndica de greuges de la mateixa Universitat en el període 2000-05 i coordinadora de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris de 2002 a 2004, a més de directora del Departament de Física de la UIB. El Consell, format per les vint universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra, va manifestar el rebuig a les actituds incíviques i violentes amb les quals uns estudiants de la UAB van voler pertorbar l’activitat acadèmica dels òrgans de govern de la Facultat de Filosofia i Lletres d’aquesta Universitat

els dies 29 i 30 de maig. El Consell també va acollir el lliurament dels premis de Comunicació Científica Joan Lluís Vives, que convoca la Xarxa amb el suport de la càtedra de Divulgacio de la Ciència de la Universitat de València i la CAM (Caja Mediterráneo). Prèviament a la reunió del Consell, es va fer un debat universitari titulat “La triple hèlix i el desenvolupament regional”, destinat a agents del territori, institucions i empreses. Hi van participar el secretari d’Estat d’Universitats, Màrius Rubiralta; el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i la comissionada d’Universitats i Investigació, Blanca Palmada.

tir representants de més de vint universitats de França, Alemanya, Itàlia, Finlàndia, Espanya, Ucraïna, Bulgària, Armènia, Rússia, Geòrgia, Turquia, Iran i Corea. En la visita a Egipte el rector formava part d’una missió institucional catalana del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, organitzada pel Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (Copca) ide la qual formaven part 22 empreses importants. Durant la visita a Egipte el rector, Francesc Xavier Grau, va recórrer el vast i ric jaciment arqueològic d’Oxirinc, a l’actual al Bahnasa, on la URV, la UB i l’ICAC tenen un equip d’investigació conjunt.

Posteriorment a Rabat, la delegació de la URV es va reunir amb els màxims responsables de la Universitat Mohammed V-Agdal, Hafid Boutaleb-Joutei, i van firmar un conveni marc de col·laboració. Els objectius són realitzar projectes d’investigació conjunts, en funció d’interessos comuns i dels mitjans disponibles; promoure activitats acadèmiques, facilitar l’intercanvi de docents, investigadors i estudiants; impulsar l’organització de conferències internacionals, i editar publicacions conjuntes.

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

La càtedra tindrà la seu a Mas Miarnau, Centre de Formació Permanent de la Fundació URV.


La URV s’adhereix a la Universitat Euromediterrània d’Eslovènia E l rector de la URV i president del Fòrum Permanent d’Universitats Euromed, Francesc Xavier Grau, va participar els dies 8 i 9 de juny en la inauguració de la Universitat Euromediterrània, a Portoroz (Eslovènia). A l’acte hi va assistir el president del Govern de la república eslovena, Janez Jansa, que en aquell moment presidia la Unió Europea. La Universitat Internacional Euromediterrània és una iniciativa que contribuirà a materialitzar l’espai euromediterrani d’educació superior i de recerca, amb la mobilitat de les persones i l’intercanvi del coneixement, de manera que afavorirà la comprensió entre diferents cultures. La iniciativa, que ha partit d’Eslovènia, neix de moltes voluntats i és el fruit d’anys de treball, que va començar amb el Procés de Barcelona (1995). Ha continuat amb altres esforços, com les resolucions de l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània (el Caire, 2005);

projecció acadèmica de la URV a Amèrica Llatina El director acadèmic de la Fundación Carolina, Alfredo Moreno, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, van signat al febrer passat sis convenis de col·laboració. Amb aquests documents es creen noves beques per a alumnes d’Amèrica Llatina que seguiran estudis de màster, doctorat i formació permanent a la Universitat. La Fundación Carolina es va crear l’any 2000 com una institució per promoure les relacions culturals i de cooperació en matèria educativa i científica entre l’Estat espanyol i els països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions. Enguany, la Fundació ofereix 1.200 beques a Amèrica Llatina per formarse en universitats espanyoles. L’any passat la demanda va superar les 156.000 sol·licituds. Els sis convenis signats amb la URV s’inscriuen en el programa de formació, que té com objectiu facilitar i pro-

la Declaració de Tarragona (2005) i la Declaració d’Alexandria (2005) del Fòrum Permanent d’Universitats Euromed, xarxa d’universitats de la qual la URV és impulsora, i la Declaració del Caire (2007) de la Primera Conferència Ministerial Euromediterrània sobre Ensenyament Superior i Recerca, que va donar suport a la creació d’EMUNI.

El Centre Universitari per als Estudis Euromediterranis EMUNI va néixer a l’octubre de 2007 a Portoroz i ha d’impulsar el contacte entre els països de les dues ribes, promoure la cooperació entre universitats i centres de recerca i crear la Universitat Euromediterrània. Per a més informació, es pot consultar www.emuni.si.

moure l’ampliació d’estudis amb beques de postgrau, doctorat i formació permanent. Dels sis convenis signats, quatre són nous. Un crea tres beques d’un any de durada per al màster en Direcció i Planificació del Turisme; un segon conveni crea dues beques per al MÀSTER en Enginyeria Informàtica d’un any; un tercer conveni possibilita dues beques de 24 mesos de doctorats, i el quart ofereix tres beques per a formació permanent de cooperació amb Brasil, de tres mesos de durada. Aquestes últimes són perquè professors d’universitats brasileres puguin fer estades d’investigació a la URV, o professors de la URV es desplacin a centres del Brasil. A més, es van renovar els dos convenis ja vigents, que creen dues beques de dos anys per seguir el màster en Dret Ambiental i dues beques per seguir el màster de Tecnologia Educativa d’un any de duració, respectivament. La fundación Carolina es fa càrrec de la matrícula i del cost del desplaçament de l’estudiant, i la URV n’assumeix l’allotja-

ment i la manutenció. La Universitat hi inverteix 90.000 €. Per a més informació, http://www.fundacioncarolina.es.

Conveni amb la Universitat xinesa de Dalian La rectora de la universitat xinesa de Llengües Estrangeres de Dalian, Yuhua Sun, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, van firmar al novembre passat un conveni marc de col·laboració. L’acte es va fer durant el IV Fòrum Espanya-Xina. Ambdues universitats ja fa uns anys que col·laboren i aquest conveni marc els ofereix àmplies possibilitats d’incrementar la relació. Durant l’acte també es van signar dos convenis específics. El primer estableix les condicions de col·laboració per fer possible que estudiants de la Universitat de Dalian facin el Curs de Llengua i Cultura Hispànica a la URV, i el segon fixa les condicions perquè aquests alumnes puguin accedir posteriorment al máster en Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA URV A FONS

23


Antoni Terceño, doctor honoris causa pel Centre de Recerca i Desenvolupament de Michoacán Va fer de padrí el Dr. Federico González Santoyo. Antoni Terceño (Tarragona, 1961) és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat del Departament de Gestió d’Empreses a la URV i dirigeix el màster en Finances i Gestió Bancària. A més, és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i actuari d’Assegurances per la UB, on va estudiar la llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials i la diplomatura en Ciències Empresarials, i hi va començar a exercir la docència. També ha estat professor i tutor d’ensenyament a la UOC. En recerca, investiga sobre instruments per a l’anàlisi econòmica i empresarial en un ambient d’incertesa, sobre incidència de la fiscalitat en les operacions financeres, sobre anàlisi, valoració i ges-

24

tió d’actius de renda fixa, i sobre anàlisi d’inversions. Vicerector de Personal Docent i Investigador i Qualitat des de 2006, ha format part en els últims anys de successius consells de direcció de la Universitat, i ha estat degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i director del Departament de Gestió d’Empreses. També va ser director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UB a Reus, prèvia a la creació de la URV (1991-92), al naixement de la qual va estar lligat com a membre de la Comissió Gestora i com a assessor del rector en matèria econòmica. En el decurs de la seva vida acadèmica i científica, ha cooperat ininterrompudament amb diferents països d’Amè-

rica del Sud, especialment Argentina i Mèxic. En l’actualitat s’encarrega de les relacions internacionals de la Universitat amb aquesta àrea.


Implicació del territori en la universitat

El Camp de Tarragona, una xarxa de ciutats en expansió L

a Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona va presentar al president de la Generalitat, José Montilla, els resultats del Pla Estratègic del Camp (PECT)al febrer passat. El document destaca que som una xarxa de ciutats, situada estratègicament i amb qualitat de vida, que pot assolir una economia innovadora amb equilibri territorial i cohesió social. La presentació de les conclusions finals del PECT es va fer en un acte multitudinari al Paranimf de la URV i va comptar a més amb la presència dels responsables polítics locals, els membres de la Mesa Socioeconòmica del Camp, impulsora de l’elaboració del PECT, i els integrants del Consell Consultiu. Amb aquest acte, es va entregar als responsables institucionals i polítics el document que proposa un disseny del model de futur i de progrés del territori basat en la confiança, la creativitat i la cooperació de la ciutadania, administracions i entitats. Les entitats que formen la Mesa Socioeconòmica del Camp, creada fa dos anys, van impulsar l’elaboració de l’estudi, que es va encarregar al grup de recerca d’Agustí Segarra, i ha comptat amb el suport institucional de la Generalitat. La Mesa impulsora està formada per les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls, l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, AIE (APPORTT), la Confederació Empresarial

El professor emèrit de la URV Jaume Gil Aluja, doctor honoris causa per la Universidad Rey Juan Carlos La Universitat Rey Juan Carlos de Madrid va investit doctor honoris causa el professor emèrit d’economia de la Universitat Rovira i Virgili i economista reusenc Jaume Gil Aluja. La investidura es va fer a Móstoles, en la

de la Província de Tarragona (Cepta), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec), els sindicats CCOO, UGT i Unió de Pagesos i la URV.

Procés participatiu L’etapa important que viu avui el Camp i el seu dinamisme econòmic com a regió emergent en el marc de Catalunya fan imprescindible que defineixi l’orientació del seu futur i que se’n faci responsable. En aquest sebntit, el PECT elaborat per a l’etapa 2008-15 convida a la reflexió i després a l’acció. En l’estudi s’inclouen les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat. En la redacció, que va durar deu mesos, dirigida per la URV, hi van participar 132 persones d’una cinquantena d’institucions, organitzades en sis grups de

diada de Sant Tomàs de Aquino, el 29 de gener. Camilo Prado, catedràtic d’Economia de l’Empresa, va ser l’encarregat de pronunciar la laudatio de la figura de l’economista reusenc, que ja és honoris causa per la URV i divuit universitats més d’arréu del món. A la URV Jaume Gil Aluja (Reus, 1936), com a professor emèrit, imparteix docència al màster de Direcció

treball. S’hi estableixen catorze línies estratègiques, 49 objectius i 96 actuacions, que es podrien prioritzar en dues etapes: 2008-11 i 2011-15; la millora en infraestructures de comunicació (xarxes de rodalies, ferroviària i urbana) és una de les prioritats. Sintèticament, tot el conjunt es recull en 26 propostes, que són fruit del consens dels actors territorials participants i requereixen per materialitzar-les iniciatives conjuntes, un treball en comú. El Pla reclama una veu unitària del territori cap a les instàncies polítiques, i per part d’aquestes, un estil diferent de governar deixant de banda el sucursalisme. La URV proposa que es constitueixi un ens en què els actors territorials es continuïn trobant, per fer el seguiment i desenvolupar el PECT. El president Montilla va afirmar que, en funció de les disponibilitats pressupostàries, la Generalitat assumirà les iniciatives del territori que siguin de consens.

Estratègica de l’Empresa, dirigirà tesis doctorals i dinamitzarà la recerca a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Catedràtic d’Economia Financera de la UB, ha exercit la docència més de 45 anys. És considerat el pare de la nova teoria de la incertesa, arran del desenvolupament que ha fet de les lògiques multivalents en l’àmbit econòmic i de gestió d’empreses.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / LA URV A FONS

25


L’any 2008 es farà a Barcelona

Les excursions de senderisme de la URV han recorregut més de 120 quilòmetres Les 10 excursions organitzades per la URV aquest curs 2007-08 a través del programa de senderisme, del Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, han aconseguit que desenes de participants, membres de la comunitat universitària i acompanyants, hagin recorregut més de 120 quilòmetres per camins de les nostres comarques. Aquesta activitat gratuïta, que ha tingut com a monitor el professor Joan Salvadó, de l’ETSEQ, ha permès conèixer el país, la cultura, la història i el paisatge natural i humà tot travessant-lo a peu per camins senyalitzats. Els diferents tipus d’itineraris, amb recorreguts d’entre 7 i 13 quilòmetres, han possibilitat que tothom hagi tingut un sender al seu abast. Les excursions s’han fet en autocar amb sortida des de Tarragona i Reus fins al lloc de destí.

Glòria Barberà, degana d’Econòmiques, i Carme Vives, directora d’Infermeria La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials va fer eleccions a deganat el 16 de novembre de l’any passat i va resultar escollida la professora Glòria Barberà, que substitueix en el càrrec Miquel Àngel Bové. D’altra banda, la professora Carme Vives és la nova directora de l’Escola Universitària d’Infermeria, elegida per la junta de centre el 14 de febrer passat i substitueix Roser Ricomà, que ha estat vuit anys en el càrrec. El 17 de gener el centre va celebrar l’acte acadèmic de commemoració dels 25 anys de l’ensenyament d’Infermeria a la Universitat. La primera directora del centre, la professora Carme Nogués, va fer balanç de la tasca realitzada en aquests anys. A més, va fer un reconeixement a les professores que complien 25 anys de docència, que són Sagrario Acebedo, Dolors Cid, Carme Nogués i Carme Vives.

26

La primera sortida es va fer al novembre de l’any passat al congost de Fraguerau i ermita de Sant Bartomeu i en van seguir d’altres mensuals a la vall del Glorieta, els masos del Montsant, barranc de la Pasquala-ermita de Sant Joan, la ruta del Carrasclet, els prats dels Dips, els Motllats, els ibers a les muntanyes de Tivisa-Vande-

llòs, i les dues últimes al juny d’enguany, a la Morera de Montsant-ermita de Santa Magdalena i a la vall de Cardó. Les excursions es reprendran a partir del proper mes de setembre. Per a més informació, us podeu adreçar al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (victoria.cardona@ urv.cat).

Eleccions en departaments

i el 18 de febrer. Es tracta d’espais físics i virtuals en els quals la URV posa a l’abast del territori tot el seu potencial com a nucli generador d’activitats amb continguts docents, científics i d’extensió universitària, en resposta a les necessitats que es detectin. L’antena del coneixement de Salou està situada al Centre Cívic (c/ Advocat Gallego, 2), edifici pròxim a l’Ajuntament, i la de Cambrils, al Centre Cívic Les Basses.

La professora Charo Barrios continua al capdavant del Departament de Pedagogia, Marina Galià és la nova responsable del Departament de Química Analítica i Química Orgànica i Anna Maria Masdéu és la nova cap del Departament de Química Física i Inorgànica. M. Jesús Montes és la nova directora del Departament d’Infermeria i substitueix la professora M. Antònia Martorell. En canvi, Ildefonso Cuesta ha estat reelegit director del Departament d’Enginyeria Mecànica. D’altra banda, la professora Misericòrdia Carles, del Departament d’Economia, ha estat nomenada pel rector coordinadora de les PAU des de l’1 de gener de 2008. Substitueix en el càrrec Glòria Barberà, actualment degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Antenes del coneixement de la URV a Salou i Cambrils Les antenes del coneixement de la URV de Salou i Cambrils es van inaugurar respectivament el 17 de desembre passat

LA URV A FONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

La URV guanya el premi de turisme Costa Daurada En la XVIII Nit del Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre celebrada al novembre passat, la URV, representada pel rector, Francesc Xavier Grau, va rebre el premi de turisme Costa Daurada pel seu compromís amb el turisme i per implicar els sectors públic i privat en uns objectius comuns. La Nit del Turisme es va fer a Port Aventura, amb la participació de més de 600 persones. El president de la Diputació, Josep Poblet, juntament amb el conseller, van lliurar el premi Costa Daurada al rector.


gent de casa

L’alumne Joan Farriol rep el premi Dow Chemical – ETSEQ E La 30ena edició del premi Dow Chemical-ETSEQ es va concedir a l’alumne Joan Farriol, d’Enginyeria Química, pels seus mèrits i projectes. Els estudiants Elena Rius, Alexia Lombarte i David Blanch van ser distingits com a finalistes. L’acte el va presidir el conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells.

El lliurament va tenir lloc al saló d’actes de les instal·lacions Dow Derivats, a Tarragona. El conseller d’Economia i Finances estava acompanyat pel director general de Dow Ibérica, Anton Valero; el rector de la URV, Francesc Xavier Grau; Markus Wildi, president de DOW Europa, i les autoritats locals. Durant l’acte Russel Mills, director europeu de Sostenibilitat i Tecnologia de Dow, va impartir la conferència “Canvi climàtic. Oportunitats i reptes per a la indústria química”. El jurat va valorar a Joan Farriol els mèrits acadèmics i humans i els pro-

Els professors Josep Callizo, Joan Lluís Borràs i Jordi Jové, premiats pel Col· legi de Metges de Catalunya

Els doctors Josep Callizo, Joan Lluís Borràs i Jordi Jové, tots tres professors de Medicina de la URV, van rebre el Premi a l’Excel·lència Professional el 6 de juny al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. El Consell dels Col·legis de Metges de Catalunya va lliurar aquests guardons en el marc del II Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. La quarta edició dels Premis a l’Excel·lència Professional, que s’atorguen anualment, va reconèixer la tasca de 66 metges a tot Catalunya. Dels 12 premis que

jectes professionals i de recerca. El premi té una dotació de 10.000 €, que s’ha de dedicar a desenvolupar el treball proposat a la candidatura presentada. El guanyador va manifestar la intenció de seguir un màster sobre processos energètics a l’Escola Nacional Superior de Tècniques Avançades (ENTSA) de París. El premi Dow, fruit de la col·laboració

de Dow i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, guardona aquelles competències i valors que ambdues reconeixen importants per al futur personal i professional dels estudiants al llarg de la vida acadèmica: iniciativa, versatilitat, lideratge, competència tècnica, responsabilitat, comunicació, treball en equip i orientació al client.

es van lliurar a professionals de Tarragona, 3 han anat a parar a mans de docents de la URV: Josep Callizo, en l’àmbit de Medicina Hospitalària; Joan Lluís Borràs, en la categoria d’Altres Àmbits Assistencials, i Jordi Jové, en l’àmbit d’Atenció Primària. Tots formen part del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV. El Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya té com a objectius examinar la situació de la professió mèdica catalana a dia d’avui, buscar vies de millora de la qualitat professional i mecanismes que contrarestin l’actual insatisfacció professional, i analitzar maneres d’augmentar la cohesió del col·lectiu professional mèdic, la defensa pro-

fessional i l’ètica de les polítiques d’incentius. El professor Jordi Salas, Premi Nacional a la trajec· tòria científica i docent en nutrició

Jordi Salas, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia, que imparteix docència a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, va rebre el Premi Nacional Aula MèdicaSenpe 08 a la trajectòria científica i docent en nutrició al maig passat en el decurs del Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE), a València. Jordi Salas és catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la URV.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / GENT DE CASA

27


Premi d’Intel·ligència Artificial per al projecte d’Albert Gavarró L

’alumne Albert Gavarró ha guanyat el primer premi al Millor projecte fi de carrera en Intel· ligència Artificial 2007, que atorga l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial. El projecte es denomina Ninots i és un entorn d’aprenentatge en matèria de sistemes multiagent i mineria de dades. Gavarró ha estudiat Enginyeria Informàtica a la Universitat, i el projecte l’ha dirigit la professora Aïda Valls, del grup de recerca ITAKA de la URV. En aquest treball s’ha dissenyat i construït una eina, Ninots, que ser-

veix de base per poder desenvolupar una pràctica de l’assignatura d’Intel· ligència Artificial, que cobreix el sistema multiagent i mineria (o extracció) de dades. S’ha creat un entorn que permet entendre l’estructura i la dinàmica d’un sistema multiagent sense que els estudiants hagin de programar-lo des de zero, la qual cosa costa molt de temps, ja que s’ha de treballar a partir de llibreries de codi força complexes. Ninots s’ha dissenyat per facilitar tant la feina d’aprenentatge dels estudiants com la de confecció, avaluació i correcció de les pràctiques per part del docent.

Guardonats quinze alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

L

a Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va celebrar al mes d’octubre passat el dia de Sant Lluc, el seu patró, atorgant els premis que porten el seu nom en les modalitats de Recerca, Educació per a la Salut i Mobilitats Acadèmiques i Clíniques. En la modalitat de Recerca, va guanyar el treball “Expressió de la PKC durant el desenvolupament postnatal i en l’adult de sinapsi neuromuscular i la seva influència en la mielinització”. Els autors eren Juan Antonio Escórcia, Anna Miró, Joan Pallejà, Sílvia Torres, Esther Tórtola i Adolfo Valero. En la modalitat d’Educació per a la Salut es va premiar el projecte “Hospital dels ossets de peluix”, obra de 28

Mireia Garcia-Villarrubia. Un accèssit va ser per a “Aprenem a esmorzar sa i a rentar-nos les dents”, de

El professor Toni Gironès guanya un premi FAD

T

oni Gironès, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV, ha guanyat un Premi de Foment de les Arts i el Disseny (FAD), que atorga ARQUINFAD, en la modalitat d’intervencions efímeres amb l’obra Vers un nou equilibri natural..., instal· lada a la Pedrera. Gironès (1965) és el responsable de l’ensenyament d’Arquitectura des del naixement de l’ETSA, el curs 2005-06, i imparteix les assignatures de Dibuix i Projectes de primer curs. El fotògraf de l’obra ha estat el mateix artista, que viu a Barcelona.

sis alumnes: Sabina Bel, Juan Antonio Escórcia, Neus Falgàs, Joan Pellejà, Marta Pepió i Marc Vallvé. El treball “Intercanvi clínic a Monterrey, Mèxic”, va obtenir el premi de Mobilitats Acadèmiques i Clíniques, l’autora de la qual és Iris Alarcón. El treball “Royal Shrewsbury Hospital, Anglaterra”, d’Albert Guarque, va ser mereixedor d’un accèssit.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / GENT DE CASA


Júlia Singles i David Salinas, els millors alumnes de Telemàtica E ls alumnes Júlia Singles, de la promoció 2005-06, i David Salinas, de la promoció 2006-07, d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions especialitat Telemàtica han rebut el premi al millor expedient que organitza l’ETSE amb el patrocini del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya. A l’acte hi van participar Antonio Moreno, responsable de Solucions de Real ICT de l’empresa dCore Network Iberia, que va impartir la conferència “Convergència de les telecomunicacions i les tecnologies de la informació”, i Jaume Fortuny, que va lliurar els premis als

Alexandre Celma, Marta Riera i Esteve Gimeno, premis de Recerca de Batxillerat en Química

joves en representació del Col·legi, un diploma i 300 €. Van acompanyar els guardonats Javier Maixé, direc-

tor de l’ETSE, i el professor Alfonso Romero, responsable de l’ensenyament.

ball “Components de la llet: les volumetries ens ajuden”. La dotació és de 600 € per l’estudiant i 400 € per al centre. Esteve Gimeno, de l’IES Camarles, va presentar el treball “Determinació del grau d’acidesa dels vinagres”, i va guanyar el tercer premi. El p remi en metàl· lic és 300 € per l’estudiant més 200€ per al centre.

“Energía y químicos a partir de renovables por vía electrolítica”. Després de l’entrega del premi a Carina Bonilla, es van concedir les distincions als membres amb 25 anys de servei al centre.

La major part dels 15 treballs presentats a la convocatòria d’enguany tenien a veure amb els aliments. En l’acte de lliurament la professora Carme Aguilar va pronunciat la conferència “L’univers d’Albert Einstein”. La novena edició dels premis de Recerca en Química, patrocinats per l’Associació Empresarial Química de Tarragona, es va fer el 14 de novembre, en el marc de la Setmana de la Ciència a la sala Gènius del Palau Firal i de Congressos de Tarragona. El primer premi va ser per a Alexandre Celma, de l’IES Domènech i Montaner, que va presentar “Les olors i el perfum”. La dotació econòmica del premi és de 1.000 € per a l’estudiant i 800 € per al seminari o departament del centre al qual pertany el docent que ha tutoritzat el treball. Marta Riera, del Col·legi Mare de Déu del Carme, va guanyar el segon amb el tre-

L’estudiant de Química Carina Bonilla, guardonada per l’edi· torial McGraw-Hill

Carina Bonilla s’ha integrat a la Facultat de Química el curs 2007-08 amb la millor nota d’accés, i per aquest motiu ha rebut el premi de l’editorial McGrawHill, un lot de llibres de l’especialitat. L’entrega es va fer durant l’acte d’inauguració de curs de Química, el 15 de novembre. Durant l’acte Claudio Bianchini, de l’Institut Químic de Compostos Organometàl·lics del Consell Nacional de la Recerca va impartir la conferència

gent de casa / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

El I Premi Dertotravel a la millor trajectòria acadèmica de Turisme al campus de l’Ebre, per a Cinta Sanz

Cinta Sanz va ser la guanyadora del primer premi per als estudiants de Turisme del campus Terres de l’Ebre, patrocinat per Viatges Dertotravel, que es va lliurar al maig a l’Aula Magna de l’edifici Betània, a Tortosa. María Reyes Sesé i Àngels Martí van ser les alumnes finalistes. Les alumnes guanyadores tenien els tres millors expedients acadèmics de les promocions 2005-06 i 2006-07. Cinta Sanz va guanyar el primer premi, que consistia en 2.000 € en metàl·lic i un diploma acreditatiu. Les finalistes María Reyes Sesé i Àngels Martí van rebre un diploma de reconeixement. A l’acte hi van ser presents Joan Caballol, gerent de l’empresa Dertotravel; Salvador Anton, director de l’Escola Universitària de Turisme i Oci, i Azael Fabregat, director del campus Terres de l’Ebre de la URV. 29


Anabel Fernández, millor trajectòria acadèmica en Turisme L ‘alumna Anabel Fernández, de l’Escola Universitària de Turisme i Oci, va rebre el tercer Premi Port Aventura a la millor trajectòria acadèmica 2004-07.. La missió del premi és reconèixer públicament l’excel·lència dels estudiants de la diplomatura en Turisme de la URV. A més, la URV els facilita la realització d’un projecte de desenvolupament personal promovent els valors d’iniciativa, competència, lideratge, responsabilitat i compromís. El premi consisteix en 2.000 € per a la guanyadora, que els ha de destinar preferentment a incorporar-se, durant

el curs següent, a un programa formatiu de màster, postgrau o especialització en turisme a la Universitat. També es van atorgar diplomes de reconeixement als alumnes finalistes Frederic Lavilla, Anna Sanz i Ernest Mèlich. Durant l’acte Enrique Fontecha, director de Recursos Humans de PortAventura, va fer la

L’alumne Sergi Bosque ha rebut l’ordinador portà· til del sorteig del Servei de Biblioteca

La Facultat de Lletres va instal·lar el seu estand a la mostra científica, que van visitar centenars d’estudiants de secundària de les comarques de Tarragona, i oferia jocs, tallers i concursos al públic visitant.

Sergi Bosque Rosich, alumne de la URV de quart curs d’Administració i Direcció d’Empreses, ha estat el guanyador, amb el número 1.427, del sorteig d’un ordinador organitzat pel Servei de Biblioteca i Documentació. Aquest estudiant és de Valls i estudia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El rector, Francesc Xavier Grau, acompanyat del secretari general, Antoni González Senmartí, i de membres del Servei de Biblioteca i Documentació, va entregar l’ordinador portàtil a Sergi Bosque. En total 1.491 alumnes van contestar l’enquesta i entraven en el sorteig. Lídia Corbella, guanyadora d’un concurs de Lletres a la Setmana de la Ciència

L’alumna Lídia Corbella, de l’IES Narcís Oller de Valls, va guanyar un concurs de cultura general que va organitzar la Facultat de Lletres durant la Setmana de la Ciència, al novembre passat. El premi va ser un iPod nano per a ella i un lot de llibres per a l’Institut. 30

La professora M. Jesús Montes, premiada per la seva tesi doctoral

La professora M. Jesús Montes, del Departament d’Infermeria, va guanyar l’accèssit de la divuitena edició del premi Victoria Kent, que atorga la Universitat de Màlaga, per la seva tesi doctoral sobre les cultures del naixement. El premi consistia en un premi de 1.000 € en metàl·lic i el compromís de publicar l’obra. La seva tesi, llegida a la URV el 12 de març passat, es titula “Las culturas del nacimiento. Representaciones y prácticas de las mujeres gestantes, comadronas y médicos”. Està centrada en les diverses formes de significar, interpretar, practicar i experimentar el naixement de les dones gestants, llevadores i metges obstètrics. El guanyador del primer premi va ser el professor de la Universitat Jaume

conferència “PortAventura: motor de progreso social y de sostenibilidad”.

I (UJI) de Castelló Jordi Luengo, pel treball “Gozos y ocios de la mujer moderna. Transgresiones estéticas en la vida urbana del primer tercio del siglo XX”. Premi per a Jordi Solé per la tesi doctoral

Jordi Solé, professor de Pedagogia, ha estat mereixedor de l’accèssit en la primera edició dels Premis de l’Institut de la Joventut per la tesi “Antropología de la educación y pedagogía de la juventud, procesos de enculturación”. El premi consisteix en 4.000 € i comporta la publicació digital de l’obra. Jordi Solé va llegir la tesi a la URV el 4 de juliol de 2005, dirigida pel professor Enrique Fuentes. Inclou un treball historicodescriptiu i etnocrític sobre els processos d’enculturació de la joventut. Partint de la idea que ha existit més d’una joventut al llarg de la història, i a partir d’una lògica transversal típicament postmoderna, es descriuen diverses històries que es refereixen a diverses joventuts, establint al mateix temps un oportú equilibri genèric, amb el qual es té present la no-discriminació de la dona en la història.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / gent de casa


Enric Castelló, guardonat amb el premi Article de l’Any per l’European Journal of Communication

La revista científica de comunicació de masses European Journal of Communication ha premiat el professor Enric Castelló, de la Unitat de Comunicació de la URV, amb el Premi Article de l’Any pel treball “The production of television fiction and nation building: the catalan case” (“La producció de ficció a la televisió i la construcció de la nació: el cas català”). Aquest treball analitza els mecanismes de construcció de la identitat nacional utilitzats a les sèries de ficció de producció pròpia de TV3. Enric Castelló és professor dels estudis de Comunicació de la URV des de 2003, i ja s’havia signifi-

cat recentment en aquest àmbit de recerca amb la publicació del llibre Sèries de ficció i construcció nacional. Imaginant una Catalunya televisiva (Tarragona 2007, col·lecció Llavors d’Idees núm. 2, Publicacions URV). European Journal of Communication és una de les publicacions científiques capdavanteres al món en aquest àmbit. Es publica ininterrompudament des de març de 1986 i forma part del selecte grup de 49 revistes inclòs a l’índex de les millors publicacions internacionals que elabora Thompson Scientific.

Homenatge pòstum a Josep Maria Sánchez Ripollès

El Dr. Josep Maria Sánchez Ripollès, professor de la URV traspassat

l’any 2007, va rebre el passat mes de febrer un homenatge pòstum a la seu de Tarragona del Col·legi Oficial de Metges. En l’acte hi van participar Eduard Prats, de la Comissió de Bioètica del Col·legi, que en va fer la presentació. A continuació Santiago Alonso, metge de l’Hospital Universitari Joan XXIII, va fer una xerrada amb el títol: “Josep Maria Sánchez Ripollès, persona i metge”. Rogelio Altisent, professor de Bioètica de la Universitat de Saragossa, va pronunciar la conferència “Què ens aporta l’ètica mèdica a la pràctica diària?”. La cloenda va anar a càrrec de Josep Maria Solé, president del Col·legi; Joan Carles Quer, director mèdic de l’Hospital Universitari Joan XXIII, i Rodrigo Miralles, exdegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.

92 93 94 95 Periòdic mensual

d’anàlisi econòmica i 96

empresarial en català, 97 únic amb OJD

98

99

100 101

Plural, independent i amb la informació imprescindible

www.monempresarial.com 102

103 104 105

Jordi Girona, 16 • 08034 Barcelona • Tel. 932 800 008 • 31 Fax: 932 800 002 • mail: monempresarial@medigrup.com

DIA A DIA / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE


publicacions

La URV redactarà una nova història de Tarragona U

n grup interdisciplinari de tretze investigadors de la URV ha rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Tarragona de redactar una nova història de la ciutat en sis volums. La futura Història de Tarragona se sent hereva de totes les històries i monografies anteriors, i de manera especial de l’obra de Morera i Llauradó, que va posar les bases d’una àmplia història de la ciutat, i de la de J. M. Recasens, iniciador d’una nova manera més moderna i científica de fer la història. El treball el dirigirà la professora Montserrat Duch, el publicarà Pagès

Editors SL i ha estat possible gràcies al conveni signat al mes de febrer passat per l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. El pla de l’obra és el següent: el volum I, De la prehistòria a Tarraco, l’escriuran Robert Sala (“Tarragona preurbana”), Jordi Diloli (“Tarragona protohistòrica”) i Joaquín Ruiz de Arbulo (“La ciutat imperial”). El volum II, Història medieval, el redactaran Amancio Isla (“Tarraco visigoda”) i Maria Bonet (“Tarragona medieval, segles V-XV”). El volum III, El Renaixement i la Il·lustració, va a càrrec d’Antoni Jordà.

El volum IV es titularà L’època de les revolucions, les guerres i el reformisme borbònic, i el farà Salvador-J. Rovira i Gómez. El volum V, República, franquisme i democràcia, anirà a càrrec de Montserrat Duch. I finalment el volum VI, Cap al segle XXI, inclourà “La població”, que escriuran Santiago Roquer i Ignacio Muro, i “Economia, la ciutat i la regió”, que elaborarà Josep Oliveras. Roc Arola i Izadi Salsamendi són els documentalistes de l’obra. Història de Tarragona inclourà fotografies, quadres estadístics, gràfics, mapes, dibuixos i iconografia.

Planimetria arqueològica de Tàrraco L ’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ha publicat el llibre Planimetria arqueològica de Tàrraco, que proporciona una gran quantitat d’informació arqueològica sobre la Tarragona ibèrica, romana i visigòtica i és un instrument de futur. La presentació la va fer Pierre Gros, de la Universitat de Provença, el passat 29 de novembre, al Rectorat de la URV.

El llibre és fruit del treball de documentació i digitalització de les fonts bibliogràfiques i administratives de les excavacions i de les restes arqueològiques que s’han fet a la ciutat, des del segle XIX fins al desembre de 2004. Els textos són en català i en anglès, i inclou una carpeta amb 46 plànols DIN-A2. Les dades provenen de les activitats que han dut a termes 61 arqueòlegs, amb la col·laboració de les empreses d’arqueologia de Tarragona i de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 32

La important activitat investigadora realitzada a la ciutat, especialment en les últimes dècades del segle XX, feia necessària la compilació en una planimetria arqueològica dels nombrosos vestigis conservats o documentats. Era imprescindible reunir tota la informació i posar-la a l’abast dels agents que intervenen en el tractament del patrimoni arqueològic, des de l’àmbit de la investigació estricta i de la gestió arqueològica fins a l’àmbit de l’urbanisme i de la difusió i projecció del passat. Ha estat realitzada sota la direcció científica de J.M. Macias, I. Fiz, L. Piñol, M.T. Miró i J. Guitart i recull, a partir d’un sistema d’informació geogràfica propi, informació arqueològica existent fins al 2004, facilitada per més de seixanta arqueòlegs sobre la Tarragona ibèrica, romana i visigòtica.

PUBLICACIONS / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE

Planimetria arqueològica de Tàrraco vol ser una eina fonamental en la definició dels instruments urbanístics i legals que requereix la preservació del patrimoni històric. La informació generada és exportable a les bases cadastrals de la ciutat, i al mateix temps està capacitada per importar documentació fotogràfica i cartogràfica, i per ser consultada en línia.


Delirium Tremens, la revista de la Facultat de Medicina L

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV ha recuperat la revista Delirium Tremens que va nèixer als anys noranta al centre. Aquesta segona etapa va començar al mes d’octubre passat aprofitant la diada d’inauguració de curs de la Facultat i la va presentar Oriol Grau, actor i professor de la URV. L’equip redactor és la comunitat universitària, amb el protagonisme dels estudiants. Al davant hi ha un grup de tretze persones, alumnes del centre, professores i PAS. Se n’editen 2.000 exemplars,

El Palatí. La formació dels palaus imperials a Roma El llibre El Palatí. La formació dels palaus imperials a Roma, del professor de la URV Ricardo Mar es va presentar al mes d’octubre passat a la mateixa ciutat italiana, concretament a l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Patrizio Pensabene, de la Universitat de Roma La Sapienza, va ser l’encarregat de donar a conèixer el treball. L’obra constitueix el tercer número de la sèrie Documenta de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. La presentació la va promoure la mateixa Escola, la URV i l’ICAC. En l’acte de presentació hi va ser present el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. El projecte de recerca va començar l’any 1988, amb l’excavació arqueològica dels voltants del temple de Júpiter Stator als peus del turó Palatí, i durant divuit anys s’ha estudiat la topografia arqueològica de la zona. El resultat de les excavacions és aquesta obra, que primer de tot descriu l’evolució del turó des de l’època de la Roma primitiva fins a la darreria de la República. El cos fonamental del llibre el constitueixen el naixement, la formació i l’evolució

de vuit pàgines, dos cops durant el curs. La publicació neix de la col·laboració entre el Consell d’Estudiants de Ciències de la Salut de la URV (CECSURV) i de la Facultat, que van presentar la proposta de creació a la Comissió de Política Lingüística. Aquesta ha subvencionat la maquetació i la impressió de la revista. Delirium Tremens té l’objectiu de convertir-se en una plataforma de relació de totes les persones que estudien i treballen a la Facultat, de manera que es recupera la revista que ja existia i se n’enceta la segona època. A més, vol millorar l’ús del català al centre.

dels palaus imperials a Roma a partir del moment que l’emperador August decideix instal·lar-hi la residència. L’obra, de 355 pàgines, inclou, a més, tres annexos: el primer, del mateix Ricardo Mar, amb les dades de l’excavació. Un segon, de Natàlia Alonso, amb l’anàlisi de sediments de les clavegueres aparegudes durant l’excavació. I, finalment, un tercer, d’Ana Rodríguez, amb l’estudi de la presència de la família Fragipane al Palatí durant l’edat mitjana. Les conclusions de l’estudi apareixen traduïdes a l’anglès. A banda, s’inclou una carpeta amb 12 plànols DIN-A2 en color amb la planimetria dels palaus imperials al Palatí en diferents períodes.

en anglès. El van presentar Josep Guitart, catedràtic d’Arqueologia de la UAB i exdirector de l’ICAC, i Francisca Pallarés, professora de la Universitat La Sapienza, de Roma. El contingut correspon al resultat de les aportacions de la taula rodona “Imitatio Vasaria. Les imitacions de vaixella fina a la Hispània Citerior en època tardorepublicana i altimperial: producció i comercialització”, que es va fer els dies 6 i 7 de novembre de 2003 al mateix ICAC.

Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior

La sala d’actes dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, a Tarragona, va acollir al mes de gener passat la presentació del llibre Francesc Matheu i la revista Catalana. L’oposició a la normativització del català (1918-1926) del qual és autora Maria Martí, cap de la biblioteca de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica va presentar a l’octubre el llibre Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles IaC-IdC) a la sala d’actes de l’Institut. Els autors-editors són els investigadors Mercè Roca i Jordi Principal. El va publicar l’ICAC (2007) i constitueix el número 6 de la col•lecció Sèrie Documenta. Els textos de l’obra són en català, castellà i francès amb un resum

Francesc Matheu i la revista Catalana. L’oposició a la normativització del català (1918-1926)

El llibre forma part de la col·lecció Textos i Estudis de Cultura Catalana, número 128, de Publicacions de l’Abadia de

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / PUBLICACIONS

33


el personatge ENTREVISTA AMB Josep Anton Burgasé

Les empreses han de conèixer millor la universitat El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé, està convençut del paper dinamitzador socioeconòmic de la Universitat, però demana més interacció amb les empreses per definir els àmbits de col·laboració. En aquesta entrevista el màxim responsable del Port repassa també els reptes i les oportunitats del nostre territori.

Quina és la relació personal de Burgasé amb la Universitat? Jo no hi he anat. Només hi busco el meu expedient cada tres o quatre anys per intentar acabar una carrera que vaig començar, que és Relacions Laborals. Quan ja l’han trobat, aleshores reflexiono i dic: però si no tinc temps per acabar-la! I continuo fent la meva. La meva relació amb la Universitat també ve molt condicionada per la meva filla, que ha estudiat Relacions Laborals i Econòmiques a la URV. P. Com veu la tasca formadora de ciutadans de la Universitat? Jo crec que a la joventut d’avui dia, en els últims anys —independentment que quan els parles de política manifestin una certa desafecció— la Universitat, a més de donar-los formació, també està actuant com un instrument de socialització. Jo crec que tenim la millor gent jove de la història i això, entre altres coses, ha estat per la Universitat. Quin paper està jugant el Port de Tarragona en el sistema socioeconòmic del seu territori? Jo he encunyat una definició, que és que nosaltres som un instrument pel qual flueix l’economia. Nosaltres no som creadors d’economia pura, no fem producció, però sí que som una mena de canal per on circula la primera matèria cap a la transformació i posterior distribució al mercat. I per tant som un element importantíssim de la cadena econòmica local. Precisament ara estem estudiant, amb l’ajut de la URV, quina és la nostra incidència concreta sobre la regió econòmica del Camp de Tarragona: el percentatge que suposa del PIB, i la quantitat i tipologia d’empreses implicades en la xarxa del Port de 34

Tarragona. Un estudi similar el fa el de Barcelona per conèixer la incidència global de les infraestructures portuàries catalanes. Ja sabem que unes 4.500 persones i 2.500 camions entren i surten cada dia del port, però ara volem una radiografia precisa del que som i signifiquem realment. Nosaltres som, juntament amb la química, l’element econòmic més dinamitzador d’aquesta regió.

Tenim la millor gent jove de la història i això, entre altres coses, ha estat gràcies a la Universitat

El Port també genera moltes noves oportunitats. El territori les aprofita? La realitat socioeconòmica del Port es va transformant. Per exemple, estem passant d’una economia d’empreses locals a una de multinacionals. Fa dos anys els interlocutors de la majoria d’empreses els trobàvem al Camp de Tarragona. Ara hem de parlar amb gent a Londres, Sidney o Hamburg. El nostre escenari també ha canviat. Això vol dir que hi ha empreses de fora del nostre entorn geogràfic

que han vist oportunitats en aquest Port i val a dir que també n’han vist les companyies locals. Jo posaria a tall d’exemple un de relacionat amb la importació de fruita, que és Afruport. Es tracta d’una empresa que entra pel Port alguns tipus de productes hortofructícoles que es consumeixen a tota la Península (Espanya i Portugal). I això és possible per la seva professionalitat i la qualitat de les seves instal·lacions. El món cada dia és més global. Per exemple, l’empresa TPS va ser adquirida l’any

EL PERSONATGE / REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE


passat per una altra de radicada a Sidney i amb oficines a Londres. Però tot aquest moviment internacional també té efectes locals. La majoria de les 4.500 persones a les quals em referia abans i que es mouen pel Port són d’empreses del territori (manteniment, electricitat, transport, etc.). Nosaltres volem que el Port creixi perquè també augmentaran les oportunitats i per estar a l’alçada de les necessitats de l’economia del Camp de Tarragona. Quines són les relacions del Port amb la URV i quines haurien de ser? La història recent de les relacions entre el Port i la URV ha estat àmplies i fructíferes. S’ha treballat molt amb la Universitat en l’elaboració de molts estudis de caràcter socioeconòmic que han estat molt útils per conèixer amb més detall el mercat. Però en el futur ens hauríem d’“utilitzar” més els uns als altres. Hauríem de plantejar projectes més ambiciosos en els àmbits de la formació i també de la recerca. Estem en el bon camí per trobar aquest nou camp d’actuació perquè totes dues institucions tenim la mateixa visió: donar un servei a la societat. Cal que tinguem una relació més directa i més profunda. Què creu que haurien de fer les universitats per millorar la seva relació amb les empreses? Jo tinc molta relació amb un sector determinat d’empreses, que són potser les que encara no han trobat el camí per poder utilitzar més les universitats. Encara no tenen cap mapa de referència sobre com les pot ajudar la Universitat. Per exemple, només hi ha algun de cicle formatiu sobre logística impartit per un centre de secundària de Tarragona. Han fet una oferta molt clara que prepara joves que quan acaben es poden incorporar immediatament a una feina. En aquest moment hi ha empreses al Port de Tarragona que no troben tots els professionals en el camp de la logística que necessiten. I no és un problema de diners. Ara se’n parla molt, però quins creu que són els reptes del territori? La infraestructura portuària no és l’única del país, però sí de les més significatives; ens preocupa molt el que passa i especialment el futur. Tot i que estem tocant al mar, també ens interessa molt el que passa en el conjunt del territori. Per nosaltres és interessantíssim i hi volem participar. El fet de lligar les infraestructures viàries, portuàries i aeroportuàries és clau

per ajudar al desenvolupament de la zona. Hauríem de trobar instruments més pràctics dels que tenim sense suplir les responsabilitats de ningú. Les administracions tenen les seves responsabilitats. Però des del punt de vista del disseny, de l’opinió bàsica perquè després les administracions puguin dissenyar, penso que estem fent un gran esforç al territori perquè la gent hi participi. El que passa és que ho hauríem d’anar concretant per no tenir tants elements d’opinió. Jo voldria que tinguéssim un espai com la Mesa Socioeconòmica, és un bon exemple, en què quedés clar que el que s’hi opina és el parer del territori. I, per tant, les persones que en formessin part haurien de tenir suficient delegació. El Camp de Tarragona ha tingut una tendència històrica a la diversitat d’opinions, la qual cosa és bona perquè enriqueix, però això ha de tenir un límit temporal. Perquè arriba un punt en què s’han CURRÍCULUM JOSEP ANTON BURGASÉ Va néixer a Tarragona l’any 1952, és casat, té una filla i viu al barri de Sant Pere i Sant Pau. Treballa a l’Autoritat Portuària de Tarragona, on ha ocupat diferents càrrecs, darrerament era el responsable de les Relacions Institucionals i col·laborava activament en temes d’urbanisme com el Pla d’usos i espais del Port i el seu encaix amb el nou Pla general municipal. Durant anys va ser el responsable de la secció sindical d’UGT al Port de Tarragona i membre del comitè d’empresa. Va participar en el procés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya, al qual es va afiliar l’any 1976 i hi ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat. La seva estimació a Tarragona i l’esperit de servei al partit l’han portat a dedicar-se sempre a la política local. Així, durant diverses legislatures ha estat regidor de l’Ajuntament, on ha assumit diferents responsabilitats, al principi com a responsable de Cultura i Esports, on va realitzar una important tasca d’organització establiment

de prendre decisions, sobretot en matèria d’infraestructures, meditades i mesurades que no es poden canviar al cap de sis mesos. Per exemple, potser així hauríem fixat un termini de debat sobre l’autovia Tarragona-Montblanc i potser ja estaria feta. El que demanaríem és que les discussions no siguin eternes. Ens hem d’avançar a les necessitats. Nosaltres ara mateix no necessitem l’ample de ferrocarril europeu, però si ara no el tenim perdem oportunitats. de les bases i l’embrió de l’actual Patronat Municipal de l’Esport. Posteriorment es va fer càrrec de la Regidoria d’Urbanisme, en la qual va participar activament dirigint la preparació del Pla general municipal de 1994. El 1991 va encapçalar la llista del Partit Socialista per optar a l’alcaldia de Tarragona i va assumir d’una manera fonamental el paper de cap de l’oposició. És de formació autodidacta, devorador incansable de llibres a causa de la seva gran afició a la lectura i la incessant capacitat de formació. És una persona eminentment racionalista que destaca per la seva capacitat negociadora amb una inquietud permanent per buscar consensos i situacions d’equilibri. En l’àmbit social, el seu caràcter participatiu l’ha portat a ser membre d’entitats tan diverses com Òmnium Cultural, Gimnàstic de Tarragona, CBT, Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, a més d’altres, sempre de caire local, cultural i social, en les quals ha aportat la seva decidida voluntat per construir una societat més participativa i més equilibrada en tots els ordres.

REVISTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE / EL PERSONATGE

35


Profile for Revista URV

Revista URV #10  

Revista URV #10  

Advertisement