Page 1

la Universitat

Vols estudiar a la UB?

www.ub.edu

Març de 2009

Especial

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Et presentem els nostres títols de grau Orienta’t i tria!

Els nostres títols de grau

L’opció d’estudiar a la UB

Quins recursos t’ofereix la UB

Activitats i notícies


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:53

Pรกgina 2


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:53

Página 3

Carta del rector Benvolguts i benvolgudes, Un any més la Universitat de Barcelona edita un número especial de la revista La Universitat per informar i orientar l’alumnat que vol seguir el procés educatiu a la universitat, i també totes les persones i institucions interessades en l’accés a l’ensenyament universitari. Passar de l’ensenyament secundari a la universitat implica viure una etapa de transició en què és normal que us plantegeu molts dubtes i, sovint, costa trobar resposta a molts interrogants. Disposar d’informació és fonamental per poder orientar-se bé en el moment de decidir què voleu estudiar i ens hem proposat donar-vos una informació de la manera més clara i entenedora possible. Per això hem optat per incloure en aquesta revista informació sobre les diferents titulacions que podeu triar, els serveis i els recursos educatius que ofereix la nostra Universitat, i també algunes preguntes i respostes sobre l’espai europeu d’educació superior. Aquest és un moment molt especial per a la nostra Universitat, atès que el curs 2009-2010 s’inicia la docència d’alguns dels nous títols de grau que han de substituir les diplomatures, llicenciatures i enginyeries actuals. I som conscients que sereu vosaltres, els futurs universitaris i universitàries, els que haureu de valorar la qualitat de la nostra oferta formativa. Des de la Universitat de Barcelona, com l’espai universitari més gran de Catalunya, assumim el repte de donar resposta a la demanda social de treballar com a universitat pública, plural i de qualitat. Desitjo que la informació que trobareu a la revista us sigui útil i en pugueu treure el màxim profit. Tot esperant que ben aviat formeu part de la nostra comunitat universitària, rebeu una salutació ben cordial. Dídac Ramírez Rector de la Universitat de Barcelona

SUMARI Et presentem els nostres títols de grau

ESPECIAL UB 4

L’opció d’estudiar a la UB

11

Quins recursos t’ofereix la UB

21

Activitats per a l’alumnat de secundària i notícies

37

Ensenyaments i centres de la UB

43

La UB en xifres i mapa dels campus

50

la Universitat Revista de la Universitat de Barcelona

Imprès en paper ecològic

Número especial editat i coordinat per la Unitat de Comunicació. Disseny original de la portada: Primer Segona serveis de Comunicació. Producció gràfica, maquetació i impressió: El Tinter, SAL (empresa certificada ISO 14001 i EMAS). Dipòsit legal: B-19682-97. Tiratge: 10.000 exemplars Versió digital: www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/

3


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

4

7/4/09

12:54

Pรกgina 4


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 5

ET PRESENTEM ELS NOSTRES TÍTOLS DE GRAU Segur que has sentit a dir més d’un cop que les universitats s’estan adaptant a Europa, i tu et deus haver preguntat: i què vol dir això? Doncs molt breument volem aclarir-te el que suposa per a tu i per al teu futur com a estudiant universitari aquesta anomenada adaptació. D’entrada és important que sàpigues que estem en un moment de canvis, que la universitat s’està modernitzant i obrint a Europa i que hi ha una reforma universitària portada a terme a partir de la creació de l’espai europeu d’educació superior, també conegut com a procés de Bolonya. Se li va posar aquest nom perquè a partir de la Declaració de Bolonya l’any 1999 es van debatre grans qüestions sobre la formació universitària.

Què en treus tu com a estudiant de tota aquesta transformació? La possibilitat de cursar noves carreres, i d’una forma dinàmica, ja que la manera d’estudiar serà molt participativa; tu seràs el protagonista dels teus estudis. Ara tindràs més oportunitats per anar a altres països per continuar estudiant, fer pràctiques o treballar a l’estranger.

Properament deixaràs de sentir les paraules llicenciatura i diplomatura perquè les titulacions s’anomenaran grau, màster i doctorat. Pensa que el compromís a què es va arribar a Bolonya és que l’any 2010 tots els països que formem part d’aquesta reforma hàgim aconseguit tenir totes les noves titulacions en marxa.

5


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 6

www.ub.edu

Has de saber que:

• El màster és una titulació oficial que et donarà una formació especialitzada en una àrea laboral o d’investigació que t’interessi. • Les hores que tu dediquis a l’estudi, ja sigui a casa o a la facultat, es veuran reflectides en el que s’anomenen crèdits ECTS, és a dir, cada assignatura té un nombre de crèdits i quan tu l’hagis acabat i aprovat, a part de la nota hauràs

1r CICLE

Grau

aconseguit també aquests crèdits. A la Universitat de Barcelona un crèdit ECTS equival a 25 hores del teu treball. Per tant, una assignatura de sis crèdits et suposarà 150 hores del teu temps. • Les titulacions tenen un nombre de crèdits determinat. Això vol dir que si et matricules d’un grau faràs 240 crèdits o, el que és el mateix, quatre anys d’estudi a la universitat. Si després del grau vols fer un màster faràs 60 crèdits o 120 (segons el màster), o el que és el mateix un any o dos d’estudi. En el quadre següent veuràs un esquema de l’estructura dels nous títols:

2n CICLE

6

3r CICLE

Postgrau MÀSTER

240 CRÈDITS

La manera d’estudiar serà molt participativa, tu seràs el protagonista dels teus estudis!

60-120 CRÈDITS

TESI DOCTORAL

EXERCICI PROFESSIONAL

• El grau és una titulació oficial que et donarà una formació general i et permetrà treballar d’allò que has estudiat. Estudiaràs durant quatre anys i després podràs decidir si vols buscar feina o continuar estudiant un màster.

LS O U TÍT GRA DE


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 7

Quines altres novetats has de saber?

El teu dia a dia a la universitat serà molt variat. Per avaluar-te es tindrà en compte tota la feina que hauràs fet al llarg del curs. Les titulacions estaran reconegudes per tots els països que pertanyen a l’EEES.

• Totes les titulacions de grau s’agrupen en aquestes cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats Ciències Ciències de la Salut Ciències Socials i Jurídiques Enginyeria i Arquitectura En cas que la titulació triada no t’acabi de satisfer, tens l’opció de canviar-te a una altra que pertanyi a la mateixa branca de coneixement. • Al llarg dels anys com a estudiant universitari faràs assignatures bàsiques (són obligatòries i comunes als diferents títols d’una mateixa branca), obligatòries (específiques del teu títol de grau), optatives (les esculls segons els teus interessos), pràctiques professionals (que poden ser obligatòries o no) i

un treball de fi de grau (que lliuraràs al final dels estudis). • El teu dia a dia a la universitat serà molt variat: assistiràs a classes on el professorat t’explicarà el contingut teòric de les assignatures. A vegades aquestes classes podran ser amb tots els alumnes que estigueu matriculats en el mateix grup i, en altres casos, us dividireu en petits grups de treball per tal que aprengueu a aplicar aquests coneixements i posar-los en pràctica. També podràs assistir a xerrades, seminaris i conferències i tindràs hores per dedicar al teu estudi personal i fer els treballs de cada assignatura.

• Un cop tinguis el títol de grau, s’acompanyarà d’un document que s’anomena suplement europeu al títol que recollirà informació sobre tota la formació que has rebut a la universitat. Això et facilitarà la recerca de feina o la possibilitat de continuar estudiant en qualsevol dels països de l’EEES. • Totes les titulacions estaran reconegudes per tots els països que pertanyen a l’EEES, cosa que et facilitarà la mobilitat, és a dir, podràs anar a estudiar o a treballar a qualsevol dels 46 països que formen part del Pla de Bolonya.

• La manera d’avaluar-te no serà només fent un examen final, sinó que es tindrà en compte tota la feina que has fet al llarg del curs. 7


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 8

www.ub.edu

Quan inicia la UB els títols de grau? La Universitat de Barcelona ha decidit començar el proper curs 20092010 les primeres titulacions de grau; ara bé, no totes s’adaptaran aquest proper curs. En aquests casos, no t’has de preocupar, ja que se seguiran oferint un any més com a llicenciatures i diplomatures. Sigui quina sigui la titulació que t’interessa estudiar, el més important és tenir en compte que TOTES les titulacions segueixen sent vàlides i reconegudes i no es pot dir que unes siguin millors que les altres.

8

Fixa-t’hi bé! Si entres al web www.ub.edu/graus podràs veure la previsió dels títols de grau que ofereix la UB el proper curs 2009-2010 i les llicenciatures i diplomatures que encara es mantindran.

LS O U TÍT GRA DE


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 9

Les respostes que t’interessen:

Saps què vol dir la sigla EEES? És l’espai europeu d’educació superior.

I per què has de saber què és? Perquè aquest curs 2009-2010 a la UB podràs cursar titulacions adaptades a Europa, ja que un conjunt de 46 països es van reunir i van arribar a una sèrie d’acords per crear un espai obert per fer semblants els estudis i per fomentar la mobilitat dels estudiants.

I ara què…? Com s’estructuraran els estudis? Hi haurà tres cicles: grau, màster i doctorat.

I què és un grau? A partir de setembre del 2010 totes les titulacions s’anomenaran grau i t’asseguraran una formació general, amb què tindràs dues opcions: treballar un cop tinguis el títol o, si vols, continuar estudiant fent un màster.

I com puc accedir a un màster? Hauràs de tenir un títol de grau i llavors podràs estudiar un any més o dos (depenent del màster que triïs).

I què t’aportarà el màster? Una formació més especialitzada ja que podràs orientar els teus interessos pensant en la professió o en la investigació.

9


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Saps què són els ECTS? És la manera en què es mesura el volum de treball que suposa estudiar a la universitat, és a dir, es tindran en compte les hores que vas a classe, les hores que dediques a estudiar quan estàs a casa, quan vas a la biblioteca, quan prepares els exàmens… En resum: un crèdit ECTS equival a 25 hores de la teva feina d’estudiant universitari.

I quants crèdits té un grau? Quant dura? 240 crèdits que faràs en quatre anys, és a dir, cada any faràs 60 crèdits. Has de saber que hi ha tres títols que duren una mica més: Farmàcia i Odontologia són de 300 crèdits i Medicina, de 360.

I quants crèdits té el màster? Quant dura? Hi ha màsters de 60 crèdits i màsters de 120; tot dependrà del màster que triïs. El que has de saber és que un cop acabat el grau, si et ve de gust, podràs continuar estudiant, cursar un any més o dos d’estudis per obtenir un altre títol, el de màster.

És possible treballar i estudiar? I tant! La UB et donarà suport perquè puguis fer-ho. Si treballes podràs seguir un pla d’estudis adaptat a les teves necessitats, és el que s’anomena pla d’estudis a temps parcial.

Per a més informació entra a www.ub.edu/oce

10

Página 10


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 11

L’OPCIÓ D’ESTUDIAR A LA UB Una de les missions fonamentals de la Universitat de Barcelona és la transmissió del coneixement científic, tècnic, artístic i cultural, la preparació per a l’exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i cultural de l’alumnat.

11


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 12

www.ub.edu

Bones raons per estudiar a la UB Valors sòlids, responsabilitat i professionalitat és el que la UB ofereix a tot l’alumnat que ha escollit l’opció de formar part de la seva comunitat universitària. La UB dedica els recursos a adoptar les mesures necessàries per a la plena integració de la seva activitat docent en l’espai europeu d’educació superior.

12

1. És una institució de prestigi, líder en productivitat científica i reconeguda per l’alta qualitat docent i investigadora que ofereix.

pes dels estudis per assessorarlos en tots els aspectes que formen part de la vida universitària, tot i que no siguin estrictament acadèmics.

2. Té una oferta formativa àmplia, multidisciplinària i de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat i a les necessitats socials i professionals d’avui dia.

5. És una universitat amb una important projecció internacional.

3. Ofereix el 30 % de les places del sistema universitari públic català i és la universitat catalana amb més estudiants matriculats. 4. Ofereix accions de suport als estudiants en les diverses eta-

6. I a més, ofereix la xarxa més àmplia de biblioteques i sales d’estudi, els equipaments esportius més complets de la ciutat de Barcelona, menjadors, cafeteries i cooperatives universitàries a preus d’estudiant, amplíssims programes de beques i una amplíssima oferta formativa de llengües estrangeres disponible en els diferents campus.


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 13

A la UB donem suport als estudiants en les diverses etapes de la seva vida acadèmica. Aquí tens una petita mostra del que oferim!

Començar a la UB AR I UD UB T ES LA A

Les sessions informatives Per tal d’assessorar-te de la millor manera possible, el Servei d’Atenció a l’Estudiant organitza, juntament amb els centres de la UB, una sèrie d’accions per a la millor adaptació al nou entorn que asseguri un rendiment acadèmic òptim. Abans de matricular-te a la UB, tens la possibilitat d’assistir a una sessió

informativa que ofereix el centre on has obtingut plaça. En aquestes sessions obtindràs informació sobre els ensenyaments, els serveis de cadascun dels centres i els serveis generals que pots trobar a la nostra Universitat. També rebràs recomanacions per orientar-te i ajudar-te a aconseguir una bona transició del batxillerat a la universitat.

És molt important assistir a les sessions informatives! Coneixeràs a fons l’ensenyament que has escollit i obtindràs tota la informació per a la matrícula. 13


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 14

www.ub.edu

Acollida lingüística El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat de Barcelona. En la docència universitària s’utilitzen el català i el castellà, i tant el professorat com l’alumnat tenen dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua que prefereixin. Per exemple, els estudiants poden redactar els treballs i contestar els exàmens en qualsevol de les dues llengües, independentment de la que utilitzi el professorat. El centre anuncia la llengua de la docència abans de començar el curs acadèmic i l’alumnat pot consultar, en el moment de formalit-

14

zar la matrícula, la llengua en què s’impartiran les classes. Per garantir la integració total de tot l’alumnat a la UB, els Serveis Lingüístics de la UB ofereixen el programa d’acollida lingüística, que inclou cursos de català i serveis i recursos: • Curs de nivell inicial intensiu i gratuït, quinze dies abans de l’inici de cada semestre per als estudiants de parla no catalana. • Borsa d’intercanvi lingüístic. • Aprenentatge de català per Internet

• Materials de suport lingüístic, com ara guies de conversa universitària, diccionaris i vocabularis multilingües d’especialitat, etc. • Assessorament lingüístic i terminologia, on es posen a l’abast recursos i materials propis per ajudar tant en el procés de redacció i d’edició de textos, com en el de cerca d’informació lingüística i terminologia, a fi de poder resoldre, amb autonomia i qualitat, les necessitats lingüístiques de cada alumne. Tots aquests recursos i molts d’altres es poden consultar a través de la pàgina web http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/.


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 15

AR I UD UB T ES LA A Acollida especial a les famílies de nous estudiants Els canvis que comporta el pas a la universitat representen un motiu de dubtes per als estudiants i per al seu àmbit familiar. Per aquesta raó, s’organitza a principi del curs acadèmic una jornada d’acollida a les famílies dels nous estudiants. Amb aquesta jornada es pretén, d’una banda, facilitar a les famílies la possibilitat de conèixer l’entorn on a partir de llavors estudiaran els seus fills i, de l’altra, conèixer les diferències entre la secundària i la universitat.

Pla d’acció tutorial La incorporació de la tutoria com una funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

període de formació de l’alumnat per brindar-li una atenció personalitzada ajustada a les seves circumstàncies, necessitats i característiques, i que li permeti assentar les bases del seu aprenentatge al llarg del temps.

El professor tutor de la UB, a més de complir amb la tasca de transmissió de coneixements, contribueix a una educació global dirigida a impulsar el desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social. És essencial l’ajut a l’alumnat per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals. L’actuació del professor tutor esdevé convenient a fi d’aprofitar el

15


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 16

www.ub.edu

R IA D TU UB S E LA A Aprenentatge integral a la UB Per aconseguir una formació integral, l’alumnat no ha de limitar les capacitats a la competència memorística sinó que ha de desenvolupar les competències intel·lectuals, professionals i humanes. A la UB el plantejament integral de l’aprenentatge pretén incrementar els potencials intrínsecs de l’alumnat per tal que aprengui per si mateix i sigui capaç de reciclar-se i posar-se al dia. Dins dels àmbits que comprenen una formació integral, la Universitat de Barcelona ofereix: Orientació acadèmica • Adaptació al nou sistema educatiu. • Suport a l’elecció d’assignatures.

16

• Suport per optimitzar els itineraris curriculars. • Suport per incrementar el rendiment acadèmic. • Orientació sobre activitats compatibles amb els estudis (idiomes, informàtica, esport, etc.). • Suport a la participació en programes de mobilitat entre universitats espanyoles i estrangeres. Orientació professional • Atenció personalitzada per a la inserció professional i de continuïtat dels estudis. • Suport per programar els estudis segons les preferències i necessitats del mercat laboral. • Pràctiques en empreses per adquirir experiència professional i posar en pràctica els coneixements teòrics. • Formació específica i estratègies per accedir al món laboral.

• Suport a la inserció en el món laboral. Orientació personal • Atenció psicològica. • Atenció a la diversitat. • Inclusió dels estudiants amb necessitats educatives especials. • Atenció personal i confidencial a problemes d’acció (alcohol, cocaïna, cànnabis, drogues de disseny, tabac). Orientació social • Ajuts a la gestió de beques. • Ajuts al finançament de matrícules. • Carnet universitari per gaudir del Pla d’avantatges de la UB. Orientació administrativa • Suport a tràmits de matriculació, de convalidació d’estudis i de regularització d’estada d’alumnat estranger.


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 17

10 CONSELLS BÀSICS I ALGUNA PAUTA… La transició del batxillerat a la universitat implica molts canvis i t’hi has d’anar adaptant de la millor manera possible. Entre aquests canvis hi ha la manera d’estudiar o la de fer treballs: la concentració ha de ser més gran i la presentació dels treballs més acurada.

17


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 18

www.ub.edu

10 consells bàsics… o més Ara et donarem alguns consells bàsics perquè puguis començar amb bon peu. Són petites indicacions que t’ajudaran a l’hora d’estudiar o de començar a preparar els exàmens:

• Procura tenir una bona ventilació i una temperatura ambiental mitjana.

Per començar, les circumstàncies ambientals poden ser decisives: l’habitació, les eines de treball, la temperatura, l’accés a les fonts d’informació, etc., fins i tot l’estat d’ànim. Per això:

La planificació és molt important. És la millor estratègia per evitar nervis d’última hora, acumulacions d’hores d’estudi i de matèries. Per tant, seria bo que:

• Estudia sempre al mateix lloc. • Procura aïllar-te (físicament i mentalment).

Llegeix molt. És clau per al teu procés d’aprenentatge!

18

• Utilitza, en la mesura que sigui possible, llum natural.

• Et fessis un horari d’estudi, on no hi faltessin les hores de classe i les hores lliures. • Tinguessis uns hàbits d’estudi

diaris, que faran que t’acostumis a fer-ho. • No t’oblidessis de preguntar i aclarir tots els dubtes, ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada pel professorat, fer esquemes i resums, i organitzarlos bé abans per estudiar quan arribi el moment. • Llegissis molt, ja que és clau per al teu procés d’aprenentatge. Segur que trobes textos més fàcils o d’altres que se’t resisteixen, però és vital fer una lectura comprensiva, que entenguis el que llegeixes.


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 19

LS L E S N O C A la teva facultat trobaràs la base d’un bon estudi i una bona planificació. Això comporta un seguit de normes que comencen per: • Assistir a classe: és la millor estratègia per familiaritzar-te amb els continguts de les assignatures. El professor et remarcarà els temes més importants i et recomanarà bibliografia bàsica per seguir les classes. • Agafar apunts, ja que afavoriràs la comprensió de la matèria. Els hauràs de complementar amb articles, llibres o altres materials que ampliïn els teus coneixements.

Finalment, pensa que a la universitat trobaràs una xarxa de relacions especial: amb professors i tutors entusiastes i engrescadors i amb companys decidits i estimulants que faran que estudiïs més i millor. Pensa que molts d’aquests seran, en el futur, els teus col·legues de professió.

La planificació és la millor estratègia per evitar nervis d’última hora.

I no deixis de banda els idiomes, ni els viatges, ni conèixer altres cultures, etc. La vida a la universitat és important, però complementària amb aquestes petites aventures!

19


MAQUETA ESPECIAL UB 200901

7/4/09

12:54

Página 20

www.ub.edu

…I alguna pauta Les pautes que et presentem a continuació són bàsiques en la presentació de qualsevol treball acadèmic.

Estructura del treball

Presentació escrita

Redacció

Ha de tenir un sumari on surtin els apartats i subapartats i la pàgina on es troben. Aquest sumari no s’ha de fer si el treball té un únic apartat o és breu (d’unes cinc pàgines).

A la portada has de fer-hi constar: el títol del treball, el teu nom, la universitat, la facultat, l’ensenyament, l’assignatura, el professor, el grup i el curs acadèmic.

Els criteris més significatius serien: una estructura acurada, una redacció fluida, clara i concisa, i rigor en els plantejaments. Utilitza el corrector de textos que tens a l’ordinador.

El treball està constituït per tres parts: Introducció, on explicaràs la temàtica, els objectius, la metodologia i l’estructura. Cos central, on has de desenvolupar el contingut principal del treball, organitzat en apartats. És recomanable que el treball acabi amb una mena de conclusió, que reculli els apartats més importants i puguis donar coherència al treball. Bibliografia, on has de citar tots els documents que has fet servir per elaborar el treball, ja siguin llibres, revistes o textos en format electrònic. També hi pots afegir un apartat d’annexos, on pots incloure dibuixos, mapes o fotografies. No oblidis que aquests annexos han d’aparèixer al sumari!

Tria un tema, per saber si serà fàcil trobar informació a través del catàleg o d’altres eines que la biblioteca de la UB posa al teu abast. 20

Les pàgines han d’estar numerades i has de fer servir sempre fulls DIN A4, si no és que et diuen el contrari, impresos a una cara i amb marges suficients per facilitar les anotacions del professorat.

Abans d’imprimir el treball fes-ne una lectura prèvia després, del text ja imprès. És útil acabar el treball amb dies d’antelació per poder-lo llegir més d’un cop.

I recorda: utilitza les biblioteques de la UB!


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 21

QUINS RECURSOS T’OFEREIX LA UNIVERSITAT DE BARCELONA


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 22

www.ub.edu

S SO R CU E R

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) A la UB trobaràs un espai especialitzat per atendre d’una manera personalitzada els futurs estudiants, l’alumnat que està cursant estudis, l’alumnat amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals, titulats i Antics UB, per facilitar-los la informació, l’assessorament i el suport necessaris durant tot el període d’aprenentatge i el procés d’inserció professional. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONALITZATS Infoestudiants: atenció telefònica, via correu electrònic a través d’una bústia de consultes i també atenció presencial per resoldre tots els dubtes que et puguin sorgir. Portal d’estudiants Món UB: amb una zona oberta per consultar, entre altres temes, informació acadèmica, beques i serveis, informacions de caràcter cultural i de participació de l’alumnat, i amb una intranet per consultar el teu expedient, fer tràmits en línia o rebre notícies personalitzades. Visita el portal a www.ub.edu/monub. Webs especialitzats: amb recursos d’informació i orientació universitària d’interès per a tots els destinataris del SAE. Sala d’autoconsulta: amb informació i assessorament especialitzat, activitats d’orientació educativa i professional, bibliografia especialitzada i sis punts de connexió a Internet.

22

El SAE t’ofereix tot un seguit de serveis i activitats!


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 23

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ AL FUTUR ALUMNAT I AL NOU

FEINA UB. Serveis d’inserció i orientació laboral

Organitzem un conjunt d’activitats i de serveis amb la finalitat de facilitar la transició al món universitari dels futurs estudiants, i la seva integració i adaptació al nou entorn educatiu.

Feina UB organitza un conjunt d’activitats i de serveis creats amb la finalitat que els estudiants i els titulats de la UB puguin afrontar el pas entre el món universitari i el mercat laboral d’una manera òptima.

Per als futurs estudiants • Difusió de l’oferta formativa i de serveis de la UB. • Jornades d’orientació als instituts de secundària i a diferents institucions i organismes. • Jornades de portes obertes als centres de la UB. • Activitats formatives i informatives, amb la col·laboració dels centres de la UB. • Convocatòria de premis. • Publicacions i material informatiu.

Serveis d’intermediació de treball i de pràctiques en empreses • Borsa de treball. • Pràctiques en empreses i institucions nacionals i internacionals. • Beques Leonardo de mobilitat internacional.

Per als nous estudiants • Programa d’acollida atenent els diferents perfils de l’alumnat. • Programes d’allotjament. • Informació i assessorament sobre assegurances. Per a més informació, entra a www.ub.edu/futursinousestudiants.

Serveis d’orientació professional • Jornades d’orientació professional. • Cursos, tallers i seminaris de formació en competències i habilitats. • Curs en línia de tècniques de recerca de feina (TRF). • Club de Feina: espai amb recursos i assessorament especialitzat per a la inserció laboral. • Entrevistes d’orientació professional. Participació de les empreses i institucions a la UB • Fòrum d’Ocupació. • Participació en fires de treball. • Presentacions d’empreses. Per a més informació, entra a www.ub.edu/feinaub.

23


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 24

PROGRAMES D’INTEGRACIÓ Des d’aquesta oficina es desenvolupen programes de caràcter assistencial adreçats tant a l’alumnat amb necessitats especials com a estudiants amb necessitats de caràcter temporal o intercultural:

capacitat amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió d’aquests estudiants a la vida acadèmica, així com la conscienciació de la resta de membres de la comunitat universitària.

Programa FEM VIA: atén directament les necessitats especials de l’alumnat amb algun tipus de dis-

Programa d’atenció temporal: per donar suport temporal a l’alumnat que, com a conseqüència

d’esdeveniments personals o familiars, necessita un suport addicional per al seguiment dels estudis. Programa d’atenció a la diversitat: amb l’objectiu de facilitar la incorporació i la inclusió social i educativa de tot l’alumnat, i afavorir un clima de convivència i respecte.

Per a més informació, entra a www.ub.edu/integracio.html. 24


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 25

OS S R CU E R

Com contactar amb el SAE? Atenció telefònica: 934 035 417 Atenció via correu electrònic a través de la bústia de consultes: info-estudiants@ub.edu. Atenció presencial a l’aulari Adolf Florensa Florensa, 8. 08028 Barcelona Horari d’atenció: de 9 a 14 h Oficina de Programes d’Integració Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona Tel.: 934 035 415 Fax: 934 035 918 Per a més informació, entra a www.ub.edu/sae

ANTICS UB Antics UB promou els lligams amb l’alumnat un cop finalitzada l’estada a la UB i pretén reforçar el sentiment de pertinença d’aquest col·lectiu, fent-lo participar en la comunitat universitària. El carnet d’antic alumne permet de mantenir una vinculació perma-

nent amb la Universitat i gaudir de tota l’oferta de serveis de la UB i del Pla d’avantatges. Antics UB fomenta les relacions dels antics alumnes entre si i amb la Universitat, i afavoreix així els lligams i la comunicació entre tots els membres de la comunitat uni-

versitària. Així mateix, promou l’actualització i la inserció professionals del col·lectiu per mitjà de la difusió d’informació i la formació continuada, i els dóna assistència en el desenvolupament professional.

Per a més informació, entra a www.ub.edu/anticsub. 25


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 26

www.ub.edu

Biblioteca Una de les grans diferències entre l’educació secundària i la universitat és la necessitat d’aprofundir en les matèries, la capacitat de treball i la recerca d’informació. Per aquest motiu, la Biblioteca serà un recurs bàsic per afrontar el teu dia a dia en els estudis. A banda de l’assistència a classe i de la planificació de les hores d’estudi, el fet de ser universitari implica anar més enllà, completar els apunts i el material que et faciliti el professorat. Hauràs de consultar la bibliografia complementària i recomanada per ampliar els coneixements, i hauràs de cercar informació de les diverses assignatures.

Treu el màxim partit de la teva estada a la Universitat i fes-te usuari habitual de la Biblioteca!

Ja ho veuràs, la Biblioteca et proporcionarà suport i satisfarà les teves necessitats d’informació, d’aprenentatge i de recerca, uns aspectes que hauràs d’anar adquirint per formarte com a universitari. Gaudeix de tots els recursos dissenyats per a l’alumnat universitari que la Biblioteca de la UB t’ofereix!

S SO R CU RE

Què t’ofereix la UB? La Biblioteca de la UB disposa d’una xarxa de dinou biblioteques que trobaràs en els diversos campus i centres de la UB —i s’integra, amb els serveis de suport a la docència, en el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Té un fons de gairebé dos milions de llibres i revistes especialitzades, en versió impresa o en versió electrònica, i és una de les primeres biblioteques de Catalunya i de l’Estat espanyol. Gaudeix dels serveis i recursos que la Biblioteca posa al teu abast!

26


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

• Sales i llocs habilitats per a l’estudi, on podràs estudiar, planificar-te la feina o organitzar els apunts. • Aules amb ordinadors connectats a Internet per accedir a tots els recursos d’informació.

Página 27

ció o accedir als campus digitals de la UB.

de la teva Facultat, però també des de casa teva.

• Horaris d’obertura durant la setmana ampliats quan més ho necessites, és a dir, en l’època d’exàmens!

• Per aprofitar al màxim tots els recursos d’informació disponibles apunta’t a les sessions de formació d’usuaris i coneixeràs els serveis específics relacionats amb la teva carrera.

• Si tens ordinador portàtil, porta’l i connecta’t, a través del servei sense fil, a la zona Wi-Fi UB, disponible ja gairebé a totes les biblioteques.

• Com a alumne de la UB, podràs utilitzar el servei de préstec de la Biblioteca i tindràs accés lliure als més de 6.300 punts de lectura, molts dels quals estan equipats per poder treballar amb ordinador.

• I, si no en tens, també pots gaudir del servei de préstec d’ordinadors portàtils per cercar informa-

• Podràs accedir a tota la informació que necessitis des de qualsevol lloc: des de les aules

• I si has de resoldre qualsevol qüestió sobre la biblioteca i la recerca bibliogràfica, pots utilitzar el servei Pregunteu al bibliotecari, disponible les 24 hores, els 7 dies de la setmana. Aprofita-ho!

Per a més informació, entra a www.bib.ub.edu.

27


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 28

www.ub.edu

El Campus Virtual Com a universitari has de tenir habilitats per fer ús de les noves tecnologies. En un moment en què els mateixos estudis universitaris evolucionen en aquest sentit, és molt important que sàpigues aprofitar totes les eines que complementaran les assignatures que cursis. Quan necessitis consultar els continguts de les assignatures, enviar treballs, contactar amb el professorat o amb la resta de companys, o fins i tot accedir a les teves qualificacions, només caldrà que et connectis al Campus Virtual, l’entorn d’aprenentatge en línia de la UB que funciona les 24 hores del dia. Aquest espai, una aula virtual que de ben segur utilitzaràs sovint, també et permetrà de disposar amb els teus companys d’un espai comú, utilitzar llistes de distribució, participar en fòrums i xats, fer servir la missatgeria interna, etc. Visita el Campus Virtual a http://campusvirtual.ub.edu

28


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 29

S SO R CU E R

Idiomes El domini de les llengües és un requisit que ha esdevingut bàsic i imprescindible en la societat actual. El coneixement de llengües estrangeres et beneficiarà en molts aspectes: en els estudis universitaris, a l’hora de buscar feina i també, per què no, en el terreny personal. Aquí tens quatre bones raons per aprendre idiomes: • Podràs llegir obres en llengua original, complementar els apunts de classe utilitzant bibliografia escrita en altres llengües i consultar pàgines web d’altres països per ampliar informació sobre qualsevol qüestió.

• Podràs participar en un programa de mobilitat internacional i estudiar durant uns mesos en un altre país, amb tot el que això implica! Pensa que en aquest moment la mobilitat internacional de l’alumnat és un element fonamental de la formació universitària. • Tindràs més oportunitats en l’àmbit laboral. Les empreses busquen perfils com més complets millor, titulats que estiguin acadèmicament preparats, però que tinguin també una formació complementària sòlida, que siguin capaços d’expressar-se en més d’una llengua.

• Enriquiràs el teu bagatge personal. Conèixer una llengua és conèixer una cultura, conèixer persones diferents i conèixer altres maneres de pensar. Aprendre llengües és una inversió de futur. Aprofita-ho i enriqueix la teva formació complementària estudiant idiomes.

Enriquir la teva formació lingüística és garantia de futur!

Què t’ofereix la UB? A l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB tindràs la possibilitat d’estudiar fins a setze idiomes diferents! • Cursos des del nivell bàsic fins al nivell superior en tots els campus de la UB, en diferents

períodes de l’any i amb un gran ventall d’horaris. • Per a l’alumnat que participa en un programa de mobilitat internacional, cursos de capacitació, perquè completi la

seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d’acollida. • Centres d’autoaprenentatge de llengües per reforçar i complementar el que s’aprèn a classe.

Per a més informació, entra a www.eim.ub.es.

29


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 30

www.ub.edu

Mobilitat acadèmica Què és la mobilitat acadèmica? És l’oportunitat que t’ofereix la Universitat d’estudiar en una altra universitat espanyola o europea durant uns quants mesos. El fet de cursar una part dels estudis en un sistema docent diferent és un element de canvi per a tu, però, sobretot, representa un suport a la teva formació universitària. Què hi guanyaries participant en un programa de mobilitat? Enriquiries la teva formació acadèmica i personal, coneixeries societats diferents, i faries noves amistats d’altres universitats i d’altres cultures. A més, et trobaries amb moltes situacions noves que augmentarien el teu sentit de la responsabilitat i que farien de tu una persona més independent. Tampoc no has de perdre de vista que estaries immers en una realitat sociolingüística que et permetria, d’entrada, de practicar una llengua estrangera que de ben segur acabaries parlant amb naturalitat. Pensa que això és sempre un valor afegit tant per a la teva formació com per al teu futur professional. A més, tens l’excusa ideal per viatjar, i per conèixer altres països i estudiants d’arreu del món que tenen les mateixes inquietuds intel·lectuals que tu. Recorda-ho: com a alumne de la UB, podràs cursar part dels estudis o fer el projecte de fi de carrera en qualsevol de les universitats en què el teu centre ofereixi places, amb la garantia que n’obtindràs un reconeixement acadèmic. 30

Participa en un programa de mobilitat i posa a prova la teva capacitat d’adaptar-te a un entorn diferent. És una inversió molt bona!


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 31

Practicaràs una llengua que de ben segur acabaràs parlant amb naturalitat.

OS S R U C RE

Què t’ofereix la UB? La possibilitat de participar en programes d’intercanvi i de mobilitat nacionals i internacionals. Mobilitat d’àmbit estatal Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE): per millorar la formació, podràs estudiar en qualsevol universitat espanyola que hagi signat un acord bilateral amb la UB. L’estada a la universitat de destinació que triïs podrà ser d’un mínim de tres mesos i d’un màxim de nou. DRAC: podràs aconseguir ajuts per assistir a cursos, seminaris o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat espanyola, per iniciar una investigació o

un projecte, per cursar una assignatura o més en una altra universitat, o bé per organitzar altres activitats culturals. Mobilitat internacional Programa Sòcrates-Erasmus: quan ja hagis superat un curs acadèmic, si t’interessa estudiar en alguna universitat europea, podràs fer-ho durant un semestre o dos. Només cal que estiguis matriculat a la UB en l’ensenyament i en el mateix curs acadèmic relacionat amb l’intercanvi. Convenis de la UB amb universitats d’arreu del món: també per períodes d’un semestre o de dos i en condicions molt similars a les dels intercanvis Erasmus.

Per a més informació, entra a www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional (mobilitat nacional) i a www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm (mobilitat internacional). 31


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 32

www.ub.edu

Esports L’esport té efectes positius a l’hora de gaudir d’un bon estat tant físic com anímic, i has de vetllar per la teva salut per poder obtenir uns resultats òptims en els estudis. La pràctica d’algun esport feta amb regularitat t’ajudarà a millorar la salut física i psíquica. L’objectiu és que aprenguis a relaxar-

Fes esport, millora la qualitat de vida!

32

te de l’estrès generat en l’activitat acadèmica per evitar tensions i pressions. L’esport contribueix a la formació integral de la persona i, a més, t’ajudarà a controlar aspectes que poden influir negativament en el rendiment acadèmic, com ara els nervis típics davant dels exàmens,

l’ansietat per aprovar, les dificultats de concentració, etc. L’efecte és immediat: tindràs una sensació de benestar personal, la teva autoestima creixerà perquè saps que contribueixes a la teva formació com a persona, i a més fomentaràs les relacions amb nous companys.


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 33

La realització d’esport contribueix a la formació integral de la persona.

OS S R U C RE

Què t’ofereix la UB? En els gairebé 100.000 m2 d’equipaments esportius d’Esports UB, podràs gaudir dels avantatges següents: • Una àmplia oferta d’activitats dirigides. • Tot un conjunt d’instal·lacions, com ara piscina, pistes

de tennis i de pàdel, sales d’activitats dirigides i de condicionament físic, camps de futbol i de rugbi, pavelló poliesportiu i pista d’atletisme, entre d’altres. • La possibilitat de participar en competicions universitàries.

Per a més informació, entra a www.ub.edu/esports.

33


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 34

www.ub.edu

Beques i ajuts

A més de la beca general, hi ha moltes altres beques i ajuts. Informa-te’n!

Hi ha beques i ajuts en qualsevol etapa universitària: per a recerca, per a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per estudiar la llengua i la cultura d’un país, per treballar de lector o d’auxiliar de conversa, per participar en un programa d’intercanvi, per fer pràctiques de treball a l’estranger, etc. La qüestió és saber on trobar aquesta informació, decidir quines són les convocatòries en les quals pots participar i, finalment, preparar correctament la documentació necessària.

Ja saps que hi ha una convocatòria per a l’alumnat que inicia estudis universitaris? 34

Hi ha una convocatòria de beques per a primer curs adreçada a tu, que accedeixes al món universitari. La finalitat d’aquesta convocatòria és que sàpigues, abans de formalitzar la matrícula per primera vegada a la Universitat, si compleixes les condicions econòmiques i patrimonials imprescindibles per obte-

nir la beca. És molt senzill! Presenta la sol·licitud al teu institut i, si compleixes els requisits econòmics, només et caldrà complir els requisits acadèmics perquè et concedeixin la beca.

Què t’ofereix la UB? La possibilitat de consultar tota la informació per sol·licitar i tramitar la beca per a primer curs d’estudis universitaris: www.ub.edu/acad/beques/1r2ncicle/anticipada. Un portal amb informació sobre totes les beques, els ajuts i els premis a què l’alumnat pot optar al llarg dels estudis universitaris: www.ub.edu/monub/beques.


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 35

S SO R CU RE

A la UB podràs gaudir de concerts, representacions d’òpera i de teatre, i exposicions.

Activitats culturals Les activitats culturals ocupen un lloc molt important en el món universitari. La UB disposa de grups de teatre, agrupacions musicals i una orquestra simfònica amateur de qualitat. La majoria de membres són estudiants universitaris que provenen dels múltiples ensenyaments que s’imparteixen a la Universitat. L’Orquestra Universitat de Barcelona t’ofereix la possibilitat de fer música simfònica dins l’ambient de la UB de manera engrescadora, però amb rigor, formant part d’una agrupació que entén la universitat com una entitat cultural en el sentit més ampli.

Per a més informació, entra a www.ub.edu/aclt.

Solidaritat i cooperació Desenvolupa i fomenta els teus valors solidaris!

A la UB podràs participar en accions de cooperació per al desenvolupament i per a la defensa dels drets humans. Solidaritat UB participa en projectes de cooperació que contribueixen a enfortir la societat civil i les organitzacions populars dels països de l’anomenat Tercer Món, afavorint els processos de canvi i transformació de la societat d’aquests països en formes d’organització social, política i econòmica més justes, democràtiques i igualitàries. Per a més informació, entra a www.solidaritat.ub.edu.

35


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 02

7/4/09

12:56

Página 36

www.ub.edu

Associacionisme Des del convenciment que les activitats iniciades per l’alumnat, siguin del tipus que siguin, són un dels millors exponents de vitalitat i d’actualitat, la UB, en el marc de la responsabilitat institucional, dissenya contínuament mesures de suport a la participació i a l’associacionisme de l’alumnat. Com a membre d’alguna associació, grup o col·lectiu d’alumnat, podràs participar en tots aquells problemes que t’afecten tant a tu com a la societat en general, debatre-hi i lluitar-hi. És important que participis en les assemblees de la teva Facultat o Esco-

la, ja que són els àmbits naturals on es decideix què s’ha de fer i com s’ha de fer, i això es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern. L’alumnat de la UB participa activament en diferents òrgans de govern, com ara: • El Claustre, que és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. • El Consell Social, que és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. • El Consell de l’Alumnat, que

A través de les assemblees de facultat i d’escola, i de les associacions d’estudiants, podràs intervenir en les decisions que afecten la Universitat i participar-hi.

36

és l’òrgan més important de l’activitat de l’alumnat, format per tots els estudiants que formen part del Claustre. • El Consell d’Estudis, del qual n’hi ha un per cada ensenyament o conjunt d’ensenyaments. • La Junta de Facultat o d’Escola Universitària, que és l’òrgan de govern col·legiat del centre.


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:54

Página 37

ACTIVITATS PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA L’alumnat de secundària pot col·laborar amb la UB en diferents activitats dissenyades específicament per tractar temes com ara: • L’accés al món universitari. • El coneixement pràctic dels diferents ensenyaments que s’hi imparteixen. • Els recursos per facilitar la transició del batxillerat o dels cicles formatius de grau superior (CFGS) a la universitat.

37


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:54

Página 38

www.ub.edu

IIV T AC ATS T

ENGINYERIES A LA UB

38

Tallers d’Enginyeria Electrònica i Tecnologia de la Informació (TEeTI) Activitat pràctica que pretén apropar-te al coneixement de l’electrònica en el desenvolupament tecnològic de la societat actual. Es duen a terme diverses activitats fortament interactives orientades a fomentar el teu interès per la ciència i la tecnologia.

Taller d’Enginyeria de Materials (TEMA) Activitat pràctica que vol aproparte al paper clau que tenen els materials en el desenvolupament tecnològic de la nostra societat. Et presentem la figura de l’enginyer de materials com un professional que té una formació interdisciplinària amb un vessant científic i un altre de tecnològic, capaç de solucionar problemes relacionats amb el disseny, la creació, l’obtenció i el processament, la selecció i el reciclatge de materials.

INFOFEST - MATEFEST Vols saber com és un ordinador per dintre, i muntar-ne i desmuntar-ne un? Vols saber més coses sobre el programari lliure? Tot jugant aprendràs això i molt més! No faltis a la INFOFEST. És la teva festa! Una festa de mates on podràs gaudir de jocs i visions, proves i qüestions matemàtiques, rostres de matemàtics i matemàtiques cèlebres… tot, sota un envelat matemàtic. Així doncs, la teva és la MATEFEST.

EXCURSIONS

CAMPUS D’ESTIU

Sortides geològiques La Facultat de Geologia organitza al llarg de tot el curs un seguit d’excursions geològiques dirigides per professorat de la Facultat. Podràs visitar, entre d’altres, llocs com ara la serra de Collserola, l’aqüífer del Garraf, la muntanya de sal de Cardona, les empremtes de les antigues glaceres del massís del Carlit o la geologia a prop del teu centre de secundària.

PHYSIS, campus d’estiu de física La Facultat de Física organitza durant el mes de juny el campus d’estiu de física, PHYSIS, adreçat a alumnat de primer de batxillerat, amb l’objectiu d’apropar-lo a aquesta branca de la ciència. El campus consta de cinc sessions matinals en què hi ha conferències sobre temes de màxima actualitat relacionats amb la física i les noves tecnologies, impartides per professorat de la Facultat de Física. A més, es fan pràctiques en els laboratoris de la mateixa Facultat.

Més informació de totes aquestes activitats a www.ub.edu/futursinousestudiants.


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 39

SUPORT A LA RECERCA Activitats per oferir suport des de les diverses facultats als tutors i a l’alumnat interessat a dirigir i dur a terme treballs de recerca. Facultat de Biologia Ofereix al professorat de secundària diverses propostes de treballs de recerca en l’àmbit de la biologia. Aquestes propostes estan tutorades pel professorat de la Facultat per facilitar consultes, aclariments i demostracions, si cal. Facultat de Matemàtiques Per setè any consecutiu la Facultat de Matemàtiques ofereix un programa de suport als tutors i alumnes interessats a dirigir i dur a terme, respectivament, treballs de recerca en l’àmbit de les matemàtiques, tant amb propostes de tre-

balls com amb l’ajut d’alumnat de la Facultat. Facultat de Geologia T’ofereix l’assessorament del professorat de la Facultat, amb la possibilitat d’utilitzar els laboratoris del centre per a les teves propostes de treballs de recerca en l’àmbit de la geologia. El Col·legi de Geòlegs atorga anualment un premi al millor d’aquests treballs. Parc Científic de Barcelona (PCB) El programa Recerca a secundària, adreçat especialment a la comunitat educativa, acull alumnat de primer de batxillerat que hagi de començar el projecte de recerca. Tens la possibilitat de disposar de l’ajut d’un tutor del Parc Científic

de Barcelona, el qual, durant un any aproximadament, ofereix assessorament bibliogràfic, i també de sessions pràctiques als laboratoris del Parc. www.pcb.ub.es/homePCB/live/ct/p 1926.asp Jornades de portes obertes del PCB Amb el títol «Què és el Parc Científic de Barcelona?, què és fer recerca?», aquesta activitat es planteja com una breu presentació del Parc Científic de Barcelona, seguida de l’exposició d’un projecte de recerca de tesi doctoral, a càrrec d’un alumne de doctorat. www.pcb.ub.es/homePCB/live/ct/p 1857.asp

39


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 40

IV I T AC ATS T

FÒRUMS Fòrum debat Et proposem participar en un debat que a ningú no deixa indiferent: Terratrèmols catastròfics: hem d’estar preparats? El debat s’articula a partir d’un seguit de preguntes i d’un material de consulta recollit per un professor de la Facultat de Geologia.

PRÀCTIQUES EN LABORATORIS Fem química al laboratori Descobreix si la teva vocació és la química. La Facultat de Química ofereix unes sessions en què podràs participar en experiments de laboratori ben interessants, com ara Reaccions a petita escala, El racó del fred, Identificant analgèsics, i les noves pràctiques que s’han incorporat a aquesta sèrie: El detectiu químic, Destil·la que destil·laràs, Caiguda lliure en medis viscosos o Posa’t les piles!, entre d’altres. Experiments de física Activitat organitzada amb l’objectiu que l’alumnat dugui a terme una sèrie d’experiments innovadors i suggeridors relacionats amb les noves tecnologies i materials que, malgrat el seu interès, són difícilment assequibles en els mateixos centres d’ensenyament. Et distribuiran en grups reduïts on podràs manipular directament els materials tot seguint les indicacions dels professors o els monitors.

40

ACTIVITATS FORMATIVES Apropa’t a la UB La UB vol compartir amb l’alumnat de secundària un dels espais més emblemàtics, l’Edifici Històric de la plaça de la Universitat, per tractar conjuntament temes com ara la transició del batxillerat o dels CFGS a la universitat. Aquesta jornada pretén facilitar al col·lectiu de futur alumnat l’accés al món universitari. La UB s’apropa a tu Professorat col·laborador de la UB, de diferents ensenyaments, s’a-

costa als centres de secundària amb la intenció d’explicar, de manera genèrica, com adaptar-se a la universitat i les diferents opcions que hi trobaràs, com també la manera d’accedir-hi. Jornada de portes obertes S’organitzen des de diversos centres de la UB amb la intenció d’oferir a l’alumnat de secundària una visió global dels ensenyaments que s’imparteixen en cada centre, i dels serveis i les instal·lacions de què podrà gaudir.


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 41

CURSOS i TALLERS I tu? Jo, bioquímica Curs en què es combinen xerrades sobre els temes capdavanters de la bioquímica i la biologia molecular d’interès en la nostra societat, amb pràctiques de laboratori. L’alumnat duu a terme experiments en petits grups de treball. Viu la geologia Vols conèixer la feina del geòleg? La Facultat de Geologia organitza un curs adreçat a l’alumnat de ciència de secundària per viure durant uns dies les tasques pròpies del geòleg, i conèixer els diversos aspectes conceptuals, tècnics i aplicats que inclou. L’alumnat de secundària que hi estigui interessat tindrà la possibilitat de compartir tres dies amb estudiants i professors de la Facultat. El sarró del geòleg Col·lecció de més de 75 elements (23 roques magmàtiques, 19 de metamòrfiques i 36 de sedimentàries) amb les fitxes respectives perquè, amb l’ajut de dos professors de la Facultat, l’alumnat de secundària participi i resolgui un conjunt d’exercicis, i aprengui a reconèixer les roques i els minerals exposats.

ALEHOOP És un recull de recursos que et serà útil per elaborar el treball de recerca. Dóna accés a moltes fonts d’informació i ofereix de cada recurs un breu comentari que en descriu l’abast temàtic i cronològic, com també altres característiques particulars. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació ofereix un seguit de tallers pràctics que consisteixen en una presentació de l’ALEHOOP i en una explicació complementària a l’aula d’informàtica de la Facultat. Ubica’t a mates Xerrades taller adreçades a l’alumnat de batxillerat de la branca cientificotècnica. Mira’t els peus Activitat pràctica que et servirà per conèixer com et funcionen els peus i que et mostrarà les possibilitats que proporciona la podologia per tractar-ne les alteracions. Podràs fer un estudi informatitzat de la teva manera de caminar, t’impressionarà veure la pressió que reben els peus. Si fas esport, podràs practicar amb els embenatges per a la pràctica esportiva.

Et sorprendrà comprovar les possibilitats que ofereix aquesta professió! Física per a estudiants de quart d’ESO Consisteix en cinc pràctiques de física per a estudiants de quart d’ESO que es duen a terme a la Facultat de Física al llarg d’un trimestre acadèmic. Aquestes pràctiques estan dissenyades per afavorir al màxim la teva participació i les imparteix un estudiant de tercer cicle de Física amb la col·laboració d’un professor o més del teu centre de secundària. Consta de trenta hores lectives repartides en deu hores de pràctiques de laboratori a la Facultat de Física i vint hores al centre d’origen per treballar els continguts i completar els exercicis proposats. Observant l’Univers Amb motiu de l’Any Internacional de l’Astronomia, la UB acull una mostra de documentals i una taula rodona d’experts en astronomia. La jornada té lloc el dimarts dia 21 d’abril, a l’Aula Magna de la Facultat de Física.

Més informació de totes aquestes activitats a www.ub.edu/futursinousestudiants.

41


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 42

ES I ÍC T NO CONVENI AMB l’ONG PROJECTE HOME La UB, amb voluntat de fomentar cada cop més la responsabilitat social envers causes humanitàries i socials, que també reverteixen en els mateixos alumnes, familiars i personal de la Universitat, ha iniciat una col·laboració amb l’ONG Projecte Home, que treballa per al tractament i la prevenció de les drogodependències a Catalunya. Projecte Home oferirà, juntament amb professorat de la UB, orientació, tractament, assessorament i cursos sobre drogodependències a l’alumnat i al professorat. En l’àmbit concret de l’ensenyament superior, les dues institucions manifesten que el consum de drogues minva el rendiment acadèmic i que la universitat ha de ser un entorn lliure de drogues. Per a més informació, truca al 902 885 555 o entra a www.projectehome.org.

JORNADA D’ACOLLIDA PER A LES FAMÍLIES DELS NOUS ESTUDIANTS El passat dia 1 d’octubre es va dur a terme al Paranimf de l’Edifici Històric una jornada d’acollida adreçada a les famílies dels nous estudiants. Aquesta iniciativa pretén facilitar que l’entorn familiar conegui la universitat on l’alumnat cursarà els estudis superiors. A l’acte, es va facilitar informació sobre els programes d’acollida i de mobilitat de la UB, així com els trets diferencials de l’aprenentatge. La jornada va acabar amb un concert.

IV PREMI DE RECERCA PER LA PAU per a treballs de recerca de batxillerat La UB convoca la quarta edició del Premi de Recerca per la Pau, dut a terme en el marc del projecte PAULA, per a treballs d’alumnat de batxillerat. L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure l’educació per la pau en l’ensenyament reglat i enfortir la cultura de la pau des de la recerca. Poden optar al premi els treballs que tractin alguna qüestió relacionada amb els coneixements, els valors i les habilitats que possibiliten la pau, entesa com l’absència de violència en totes les seves formes. El termini de presentació dels treballs, que poden ser individuals o col·lectius, és fins al 24 d’abril de 2009, i s’han de lliurar a la Fundació Solidaritat UB. Pots consultar-ne les bases a www.solidaritat.ub.edu/premi_pau.

42


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 43

A RT E OF

Ensenyaments que s’imparteixen a la UB Arts i Humanitats ENSENYAMENT

TITULACIÓ

TIPUS DE TÍTOL

CENTRE

Belles Arts

Llicenciatura Homologat

Facultat de Belles Arts

Cinema i Mitjans Audiovisuals

Grau

Homologat

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) – centre adscrit

Estudis Anglesos

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Estudis Àrabs i Hebreus

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Estudis Literaris

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Filologia Catalana

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Filologia Clàssica

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Filologia Hispànica

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Filologia Romànica

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Filosofia

Grau

Homologat

Facultat de Filosofia

Història

Grau

Homologat

Facultat de Geografia i Història

Història de l’Art

Grau

Homologat

Facultat de Geografia i Història

Lingüística

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

Llengües i Literatures Modernes

Grau

Homologat

Facultat de Filologia

TIPUS DE TÍTOL

CENTRE

Ciències Socials i Jurídiques ENSENYAMENT

TITULACIÓ

Administració i Direcció d’Empreses

Llicenciatura Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Antropologia Social i Cultural

Grau

Homologat

Facultat de Geografia i Història

Ciències Actuarials i Financeres (2n. Cicle) Llicenciatura Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Ciències Empresarials

Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Homologat

Facultat de Dret

Diplomatura

Ciències Polítiques i de l’Administració Grau Comunicació Audiovisual (2n. Cicle)

Llicenciatura Homologat

Facultat de Formació del Professorat

Criminologia

Grau

Homologat

Facultat de Dret

Direcció Turística i Hotelera

Grau

Homologat

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (CETT) –centre adscrit-

Dret

Grau

Homologat

Facultat de Dret

Economia

Llicenciatura Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Educació Social

Grau

Homologat

Facultat de Pedagogia

Estadística

Grau

Homologat (compartit)

Facultat d’Economia i Empresa

Estudis Immobiliaris i de la Construcció Graduat

Propi

Facultat d’Economia i Empresa

Geografia

Grau

Homologat

Facultat de Geografia i Història

Gestió i Administració Pública

Grau

Homologat

Facultat de Dret

Informació i Documentació

Grau

Homologat

Facultat de Biblioteconomia i Documentació 43


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 44

www.ub.edu

ENSENYAMENT

TITULACIÓ

TIPUS DE TÍTOL

CENTRE

Investigació i Tècniques de Mercat (2n. Cicle)

Llicenciatura Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Investigació Privada

Graduat

Propi

Facultat de Dret

Mestre d’Educació Infantil

Grau

Homologat

Facultat de Formació del Professorat

Mestre en Educació Primària

Grau

Homologat

Facultat de Formació del Professorat

Pedagogia

Grau

Homologat

Facultat de Pedagogia

Psicopedagogia (2n. Cicle)

Llicenciatura Homologat

Facultat de Pedagogia

Publicitat i Relacions Públiques

Grau

Homologat

Escola Superior de Relacions Públiques – centre adscrit

Relacions Laborals

Grau

Homologat

Facultat de Dret

Sociologia

Llicenciatura Homologat

Facultat d’Economia i Empresa

Treball Social

Grau

Homologat

Facultat de Pedagogia

Tributari i Comptable

Graduat

Propi

Facultat d’Economia i Empresa

ENSENYAMENT

TITULACIÓ

TIPUS DE TÍTOL

CENTRE

Biologia

Grau

Homologat

Facultat de Biologia

Bioquímica

Grau

Homologat

Facultat de Biologia

Bioquímica (2n cicle)

Llicenciatura Homologat

Facultat de Biologia

Biotecnologia

Grau

Homologat

Facultat de Biologia

Ciències Ambientals

Grau

Homologat

Facultat de Biologia

Ciències Biomèdiques

Grau

Homologat

Facultat de Biologia

Física

Grau

Homologat

Facultat de Física

Geologia

Grau

Homologat

Facultat de Geologia

Matemàtiques

Grau

Homologat

Facultat de Matemàtiques

Química

Grau

Homologat

Facultat de Química

ENSENYAMENT

TITULACIÓ

TIPUS DE TÍTOL

CENTRE

Enginyeria de Materials (2n cicle)

Enginyeria superior

Homologat (compartit)

Facultat de Química

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Grau

Homologat

Facultat de Física

Enginyeria Electrònica (2n cicle)

Enginyeria superior

Homologat

Facultat de Física

Enginyeria Geològica

Enginyeria superior

Homologat (compartit)

Facultat de Geologia

Enginyeria Informàtica

Grau

Homologat

Facultat de Matemàtiques

Enginyeria Química

Grau

Homologat

Facultat de Química

Ciències

Enginyeries

44


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 45

A RT E OF

Ciències de la Salut ENSENYAMENT

TITULACIÓ

TIPUS DE TÍTOL

Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)

Llicenciatura Homologat (compartit)

CENTRE Facultat de Farmàcia

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Grau

Homologat

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) – centre adscrit -

Farmàcia

Grau

Homologat

Facultat de Farmàcia

Infermeria

Grau

Homologat

- Escola Universitària d’Infermeria i - Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu – centre adscrit -

Medicina

Grau

Homologat

Facultat de Medicina

Medicina Molecular

Grau

Homologat

Facultat de Medicina

Nutrició Humana i Dietètica

Diplomatura

Homologat

Facultat de Farmàcia

Odontologia

Grau

Homologat

Facultat d’Odontologia

Podologia

Grau

Homologat

Escola Universitària d’Infermeria

Psicologia

Grau

Homologat

Facultat de Psicologia

45


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

MÀSTERS OFICIALS DE LA UB

QUÈ SÓN ELS MÀSTERS OFICIALS? Són estudis adreçats a diplomats, llicenciats o enginyers interessats en una formació avançada que els permeti assolir una especialització acadèmica o professional, o bé iniciar-se en el camp de la recerca i accedir a un doctorat. La Universitat de Barcelona ofereix per al curs 2009-2010 més de cent trenta màsters oficials en àmbits tan variats com ara: • ARTS I HUMANITATS • EDUCACIÓ • EXPERIMENTALS I ENGINYERIES • SALUT • SOCIALS Consulta’n l’oferta específica i tota la informació a www.ub.edu/masteroficial

Página 46


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 47

Escola Universitària d’Infermeria Feixa Llarga, s/n, Pavelló de Govern 08907 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 934 024 292 Fax: 934 029 011 secretariabellvitge@ub.edu www.ub.edu/infermeria

DIRECTORI DE CENTRES DE LA UB

Facultat de Belles Arts Pau Gargallo, 4 08028 Barcelona Tel. 934 034 055 Fax: 934 034 056 sec.ba@ub.edu www.ub.edu/bellesarts/ Facultat de Biblioteconomia i Documentació Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona Tel. 934 035 770 Fax: 934 035 772 bibdoc@ub.edu www.ub.edu/biblio/ Facultat de Biologia Avinguda de la Diagonal, 645 08028 Barcelona Tel. 934 021 086 Fax: 933 307 157 secretaria-biologia@ub.edu www.ub.edu/biologia/ Facultat d’Economia i Empresa Avinguda de la Diagonal, 690-696 08034 Barcelona Antic edifici Facultat d’Econòmiques Tel. 934 024 300 Antic edifici de l’Escola d’Empresarials Tel. 934 024 468 economia.empresa@ub.edu www.ub.edu/economiaempresa/ Facultat de Dret Avinguda de la Diagonal, 684 08034 Barcelona Tel. 934 024 346 Fax: 934 024 354 sec.dret@ub.edu www.ub.edu/dret/ Facultat de Dret. Relacions Laborals Còrsega, 409 08037 Barcelona Tel. 934 039 310 Fax: 934 039 312 secretaria.rlaborals@ub.edu www.ub.edu/dret/ Facultat de Farmàcia Avinguda de Joan XXIII, s/n 08028 Barcelona Facultat de Farmàcia. Nutrició Humana i Dietètica Campus de l‘Alimentació de Torribera, av. de Prat de la Riba, 171 08921 Santa Coloma de Gramenet Tel. 934 021 314 Fax: 934 021 886 secretaria-estudiantsfarmacia@ub.edu www.ub.edu/farmacia 47


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

RI O CT E R DI

Facultat de Filologia Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 934 035 583 Fax: 934 035 596 fil-secretaria@ub.edu www.ub.edu/filologia Facultat de Filosofia Montalegre, 6 08001 Barcelona Tel. 934 037 719 Fax: 934 037 726 secretariafilosofia@ub.edu www.ub.edu/filosofia Facultat de Física Avinguda de la Diagonal, 647 08028 Barcelona Tel. 934 021 116 Fax: 934 021 118 sec.facultat.fisica@ub.edu www.ub.edu/fisica/ Facultat de Formació del Professorat Passeig de la Vall d’Hebron, 171, Edifici de Migdia, Campus de Mundet 08035 Barcelona Tel. 934 035 120 Fax: 934 035 121 secretaria_ffpro@ub.edu www.ub.edu/fprofessorat Facultat de Geografia i Història Montalegre, 6 08001 Barcelona Tel. 934 037 727 Fax: 934 037 733 secretariagih@ub.edu www.ub.edu/facgh/gh.htm Facultat de Geologia Martí i Franquès, s/n 08028 Barcelona Tel. 934 021 336 Fax: 934 021 340 secretaria-geologia@ub.edu www.ub.edu/geologia/ 48

Página 48

Facultat de Matemàtiques Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona Tel. 934 021 598 Fax: 934 021 601 sec-matematiques@ub.edu www.mat.ub.edu/ Facultat de Medicina Campus Clínic August Pi i Sunyer Casanova, 143 08036 Barcelona Tel. 934 035 251 Fax: 934 035 254 secretariamedicina@ub.edu http://www.ub.edu/medicina Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge Feixa Llarga, s/n 08907 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 934 034 752 Fax: 934 034 777 secretariabellvitge@ub.edu www.ub.edu/medicina/ Facultat d’Odontologia Feixa Llarga, s/n, Pavelló de Govern 08907 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 934 024 256 Fax: 934 024 212 secretariabellvitge@ub.edu www.ub.edu/odontologia Facultat de Pedagogia Passeig de la Vall d’Hebron, 171, Edifici de Migdia, Campus de Mundet 08035 Barcelona Tel. 934 035 199 Fax: 934 035 201 secretaria_pedagogia@ub.edu www.ub.edu/pedagogia Facultat de Psicologia Passeig de la Vall d’Hebron, 171 Edifici de Ponent. Campus de Mundet 08035 Barcelona Tel. 933 125 009 Fax: 934 021 427 secretaria_psico@ub.edu www.ub.edu/psicologia Facultat de Química Martí i Franquès, 1-11 08028 Barcelona Tel. 934 021 200 Fax: 934 111 492 secretaria.quimica@ub.edu www.ub.edu/quimica/


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 49

CENTRES ADSCRITS Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) Colom, 84-90 08222 Terrassa Tel. 937 361 555 Fax: 937 361 556 escac@escac.es www.escac.es Escola Superior de Relacions Públiques Urgell, 187 Recinte de la Universitat Industrial 08036 Barcelona Tel. 933 215 462 Fax: 934 100 402 esrp@esrp.net www.esrp.net Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (CETT) Avinguda de Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona Tel. 934 280 777 Fax: 934 286 777 cett@cett.es www.cett.es Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 932 800 949 Fax: 936 006 112 eui@eui.hsjdbcn.org http://eui.hsjdbcn.org Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Avinguda de l’Estadi, s/n (Anella Olímpica) 08038 Barcelona Tel. 934 255 445 Fax: 934 263 617 info@inefc.net www.inefc.net

49


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Página 50

www.ub.edu

LA UB EN XIFRES EL CURS 2007-2008

Estudiants: de 1r i 2n cicle: de màsters oficials: de doctorat: de postgrau: de formació continuada (IL3): d’extensió universitària: nous de 1r i 2n cicle: estrangers acollits**: estudiants UB a l’estranger**:

90.476* 49.213 2.394 1.858 8.163 31.416 1.164 11.347 1.923 740

*Exclosos 3.732 estudiants de postgrau i formació continua gestionats conjuntament per la UB i IL3 ** En el marc de programes de mobilitat

Titulats: Diplomats: Llicenciats: Títols de doctor:

7.342 2.322 4.489 531

Centres Facultats i escoles universitàries: Centres adscrits: I també Departaments:

106

Ensenyaments Homologats i propis: Màsters oficials: Programes de doctorat: adaptats a l’EEES: amb Menció de Qualitat: Programes de postgrau: Cursos d’extensió universitària: Cursos de formació contínua (IL3):

81 88 82 46 41 297 54 527

19 5

Pressupost 2008: 390.950 milers d’euros Ingressos per recerca: 76.643 milers d’euros Superfície construïda: 578.783 m2 Personal docent i investigador (PDI): 4.715 Personal d’administració i serveis (PAS): 2.177

50


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Pรกgina 51


MAQUETA ESPECIAL UB 2009 03

7/4/09

12:55

Pรกgina 52

especial abril 2009  

especial abril 2009