Page 1

http://www.flickr.com/photos/ 73637077@N00/2810597059

Riu Sec 16 IES Bovalar -Castell贸-


Revista Riu Sec 2011

Crisis nº16

Índex de continguts

Editorial

p.3

Actualitat

p.4

Reportatges

p.5

Obras imprescindibles

p.6

Adivina quién es quién

p.7

Chistes

p.8

La entrevista

p.9

Revista Riu Sec. Publicación educativa del IES Bovalar -Castelló de la Plana

(Algunas imágenes se han tomado de internet con fines educativos para ilustrar los textos. Si alguien cree que se han vulnerado los derechos de autor, puede enviar un correo a revistariusec@gmail.com)


Revista Riu Sec 2011

Crisis nº16

REVISTA RIU SEC, nº 16 CRISIS Aquest

número

la

Este número 16 de la Revista

Revista Riu Sec està dedicat

Riu Sec está dedicado a la

a la crisi. Malgrat allò que

crisis. A pesar de lo que dicen,

diuen, també a l'Escola Pública

también a la Escuela Pública le

li han arribat les retallades. Per

han llegado los recortes. Por

això, durant aquest curs no

eso,

hem pogut continuar amb la

hemos podido continuar con la

revista.

revista.

És una llàstima que la reducció

Es una lástima que la reducción

del

permeta

de profesores no permita dar

donar continuïtat a un projecte

continuidad a un proyecto en el

en el qual tots us estàveu

que

implicant.

implicando.

Potser l'any que ve tinguem

Quizá

més sort.

tengamos más suerte.

professorat

16

no

de

durante

este

todos el

curso

os año

no

estabais que

viene

http://sites.google.com/site/revistariusec/ http://revistariusec.blogspot.com/ revistariusec@gmail.com Búscanos en Facebook y Twitter

3


Revista Riu Sec 2011

Crisis nยบ16

ACTUALITAT


Revista Riu Sec 2011

Crisis nยบ16

REPORTATGE

5


Revista Riu Sec 2011

Crisis nยบ16

OBRAS IMPRESCINDIBLES

Nada


Revista Riu Sec 2011

Crisis nº16

ADIVINA QUIÉN ES QUIÉN

7


Revista Riu Sec 2011

Crisis nยบ16

CHISTES


Revista Riu Sec 2011

Crisis nยบ16

LA ENTREVISTA

9


Revista Riu Sec 2011

Crisis nº16

OS ESPERAMOS EN EL PRÓXIMO NÚMERO (si la crisis nos deja)

Profile for Revista Riu Sec

Revista Riu Sec. Nº 16. Crisis. 2011  

Revista educativa del IES Bovalar. Castellón de la Plana. K-12 http://revistariusec.blogspot.com www.iesbovalar.org

Revista Riu Sec. Nº 16. Crisis. 2011  

Revista educativa del IES Bovalar. Castellón de la Plana. K-12 http://revistariusec.blogspot.com www.iesbovalar.org

Advertisement