Page 1

REVISTA OND’ARA 2008 0. INTRODUCCIÓ Revista OND’ARA és una revista d’àmbit local que cada quatre mesos es reparteix gratuïtament per a tots els habitatges, empreses i institucions del municipi de Ribera d’Ondara. És una revista amb una imatge jove i fresca, que ha estat un impuls dinamitzador per a bona part del jovent del municipi que fins al moment, restava dispers i sense cap objectiu en comú. És una revista que suposa una despesa econòmica important per les seves característiques posteriorment desglossades, però a hores d’ara i ja amb la Revista amb un any d’existència, canviar el format per obtenir un preu més baix, seria un pas endarrere irremediable. Aquí sota es presenta un estudi referent a la Revista OND’ARA.

1. TEMÀTICA Revista local, d’àmbit municipal (Ribera d’Ondara) Realitzada, gairebé integrament, per joves del municipi de Ribera d’Ondara entre 18 i 29 anys, amb excepcions. Amb abundància de temes d’interès local, però també d’interès general. La Revista presenta un esquelet-base que es manté número rere número. - PORTADA: Presenta l’anagrama de la Revista OND’ARA on s’hi especifica, el tipus de publicació que és: “La Revista de la Ribera d’Ondara”. També hi apareix el número de publicació i l’any en què es troba. Totes les portades segueixen un patró molt similar, fins al moment. L’element principal de la portada, la fotografia, no necessariament relaciona la portada amb el contingut, sinó que associa la portada amb elements externs, ja sigui l’estació meteorològica, l’època anyal, o altres elements destacats, com poden ésser concursos de fotografia. La relació amb la temàtica interior s’estableix amb els 3 titulars destacats que es presenten sobre la fotografia. La portada es complementa amb mini-informacions d’interès, com poden ser regals (DVD d’història local o punts de llibre també municipals). - NOTA - SUMARI: La pàgina contigua a la Portada és la que anomenem “Nota”. És l’espai on apareix tota la informació tècnica de la Revista de forma jeràrquica. Apareixen tots

1


REVISTA OND’ARA 2008 els membres que conformen l’equip directiu de la Revista, el consell de redacció i els col·laboradors ocasionals. També es presenta l’empresa encarregada de la maquetació i disseny i la impremta que fa la impressió. La nota també esguarda els dos nombres que donen capacitat legal a la revista, el Número de Dipòsit Legal i l’ISSN. El número de Dipòsit Legal és l’obligació dels impressors i/o editors de lliurar un seguit d’exemplars de la seva obra a la Biblioteca Nacional de Catalunya per tal de recollir i preservar el conjunt de la producció editada a Catalunya en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés. I l’ISSN (International Standard Serian Number) és un número d'identificació únic, a nivell internacional, per a publicacions periòdiques (revistes, anuaris, butlletins, sèries de monografies, etc.). Ambdós També hi apareix la direcció postal de la Revista, les direccions electròniques i els telèfons de contacte. Al final hi ha un espai dedicat a les “Fe d’errates”, on s’hi esmenen els possibles errors del número anterior. En aquesta mateixa pàgina, també hi apareix el SUMARI. Un breu espai on s’hi especifiquen les seccions principals de la Revista. - TELÈFONS I HORARIS: Aquesta és una pàgina de servei, destinada exclusivament a l’interès (principalment) dels vilatans del municipi de Ribera d’Ondara. Es presenten els telèfons dels equipaments municipals, i també els horaris dels mateixos. També hi ha una selecció de telèfons generals, però que ocasionalment poden tenir interès. Una altra part de la pàgina és l’espai on es presenten els dies on la deixalleria mòbil del Consell Comarcal de La Segarra visita el municipi de Ribera d’Ondara. En aquesta pàgina, en ocasions, també es pot presentar les precipitacions de quadrimestre anterior. - EDITORIAL: Pàgina dedicada a mostrar l’opinió sobre un tema, generalment lligat amb la revista o al municipi de Ribera d’Ondara, de part dels membres de la Revista. Resta signada per la Revista. - INFO: Pàgines, ja sigui 3, 4 o 5, dedicades a la informació propera. Ordenades cronològicament, recullen les notícies d’interès que han succeït els 4 mesos anteriors. Pàgina elaborada per uns quants membres de la Revista, ja què tots aporten la notícia que els hi és més propera.

2


REVISTA OND’ARA 2008 - ENTRE TU I JO: Dues pàgines dedicades a l’entrevista. Montse Torres i Sarri, periodista de professió, ens apropa a un personatge destacat de l’entorn riberenc.

Són

entrevistes properes, d’interès local i amb un punt desenfadat. Els personatges entrevistats fins al moment han estat: l’alcalde del municipi, el Sr. Josep Ma Puig, l’ex-alcalde, Isidre Bergadà i el president del Futbol Club Ribera d’Ondara, el Sr. Narcís Bach. Sense oblidar, la primera experiència, amb l’Sventlana de Ventdelplà. - CARTES: Aquesta és una secció encara incipient, ja que el seu objectiu és exposar les cartes rebudes dels lectors, on hi expressin qualsevol tema que els interessi. És una secció que no ha acabat d’arrencar, però continuem creient en la seva viabilitat. - UN RACÓ PER A TOTS: Aquesta és una secció, d’abast incert, destinada a les associacions i entitats de Ribera d’Ondara. Aquestes societats són: Associació de veïns amics de Sant Isidre (AVASI), Agrupació d’activitats i esbarjo de la Ribera d’Ondara, La Plataforma de defensa de la Ribera d’Ondara, l’Associació de veïns dels Hostalets, l’Associació de Dones de Sant Roc, la Societat Recreativa l’Amistat, la futura Associació de joves del drac Aimeric, el FC Ribera d’Ondara, els diferents grups polítics presents al municipi, PSC, PxC, CIU, PPC, etc. Totes tenen cabuda en aquesta secció, que per, tant és flexible al nombre de textos que rebem. Els particulars que volen dir i expressar quelcom tenen la secció CARTES destinada a aquest fi. - DES DE LA RIBERA...: Secció realitzada per un col·laborador habitual, el filòleg Lluís Sarri i Capdevila, que presenta i recomana als lectors un lloc d’abast mundial, per viatjar i conèixer-lo al fons. Són dues o tres pàgines destinades a una ciutat concreta, amb l’acompanyament de fotografies i informació útil. - MOMENTS MUSICALS: Una o dues pàgines dedicades al món de la musica. Marta Augè i Ferré, musicòloga de professió, ens apropa la música a la Ribera d’Ondara. Cada número presenta un tema relacionat amb la Música d’interès. - EXTERIORS: Alba Prat i Companys, resident a Berlín, Alemanya, ens aproxima la vida de l’estranger. Una visió externa de la Ribera d’Ondara. Curiositats, cultura alemanya a la Ribera d’Ondara. - SALUDABLEMENT: L’Aida Bonet i Augè, infermera, ens presenta dues pàgines arrebossades de salut. Un espai molt “saludable”, amb consells, tòpics, remeis casolans per fer front a les malalties més comuns: l’insomni, l’estrès, el mal de peus, etc.

3


REVISTA OND’ARA 2008 - UNA PINZELLADA D’HISTÒRIA: Una pàgina, amb una “pinzellada” d’història local. Un breu recorregut per algun esdeveniment, poble o element de la nostra història més propera, per acostar-la a tots. Pàgina realitzada per Laura Puig i Bernaus, historiadora. - PÀGINES CENTRALS: Pàgines dedicades generalment a temes com: cartells de festa major, o algun tema destacat del número, com per exemple per l’edició del documental “Rubinat: Història d’una aigua”. - EL MEDI DE LA RIBERA: Pàgina discontinua, realitzada per Montse Carbonell i Turull, geògrafa. El medi ambient, el medi geològic, la climatologia, el relleu, etc. de la Ribera d’Ondara, a través d’un llenguatge plener. - 3a JOVENTUT: Dues pàgines discontinues, és a dir, que no apareixen a cada número, realitzades per Aida Bonet – infermera- i Laura Puig – historiadora. És un híbrid de les dues professions de les autores. Ja que es tracta de converses amb persones grans del municipi, tot fent memòria històrica, rememorant el passat dels nostres pobles, a través de la memòria viva. - FEM MEMÒRIA: Una o dues pàgines dedicades a l’entreteniment. La base de la qual són tres fotografies que responen a tres preguntes. Saps qui és? Saps on és? Saps quan és? Ocasionalment hi apareixen altres passatemps, sempre d’àmbit pròxim. - PÀGINA “COMODÍ”: Pàgina destinada a necessitats puntuals. Ja sigui de temes d’interès, com per exemple, “l’aniversari de l’escola”, el recull dels mecenes /patrocinadors que col·laboren econòmicament amb la Revista, o a anuncis. - CONTRAPORTADA: Destinada a anunciants i a la part inferior hi apareixen els col·laboradors i els seus escuts, l’Ajuntament de Ribera d’Ondara i esporàdicament la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes pàgines poden sofrir modificacions. En total, la revista disposa de 32 pàgines a tot color (CMYK), en format A5.

2. LECTORS POTENCIALS De cada número es realitza un tiratge aproximat de 500 exemplars.

4


REVISTA OND’ARA 2008 Prop de 250 exemplars es reparteixen entre totes les cases del municipi de Ribera d’Ondara (Sant Antolí i Vilanova, Hostalets, Pomar, Briançó, Sant Pere dels Arquells, Montfar, La Sisquella, Llindars, Montpalau, Gramuntell i Rubinat). La resta de revistes, 250, es distribueixen a diferents punts, com són comerços, bars, etc..., com per exemple (El Racó d’Ondara, el Bar l’Amistat de Sant Antolí, el Bar Paqui de Montpalau, l’Ajuntament de Ribera d’Ondara, Art Audiovisual, Goblalum i El món de l’art de Cervera, l’Estanc de Santa Coloma de Queralt, El Batistet de Guissona, el Punt de Servei de FECSA de Tàrrega; i en espais culturals com, la Biblioteca de Cervera, la Biblioteca de Guissona i l’Arxiu comarcal de la Segarra i l’Oficina de Turisme de la Plana de Guissona. - CONSUMIDORS FINALS (lectors) Per tant el nombre de consumidors /lectors finals de la revista són un nombre important. Calculant la mitja establerta que compta que cada revista la llegeix 5 persones (fent una mitja aritmètica entre nuclis familiars i llocs públics). La Revista OND’ARA presenta un públic potencial de 2500 persones lectores habituals de la Revista. - CONSUMIDORS COMERCIALS (empresaris) Quant a empresaris, la seva relació resta determinada, a banda de la lectura, per la publicitat que apareix a les pàgines. Els preus publicitaris són competitius, per els dos següents motius: És una revista gratuïta, que per tant, la majoria rep a casa seva sense necessitat ni de desplaçar-se, ni de comprar-la. I també és una revista regida pel concepte “És per llegir i guardar”, i no “ Per llegir i llançar”. És una publicació atemporal i que juga un important paper per salvaguardar part de la història present, de cara a un futur. I com a conseqüència de les empreses que s’hi anuncien. Els empresaris gaudeixen de descomptes si es mantenen fidels a publicitar-se a la Revista, si cada 4 mesos insereixen el seu anunci a les pàgines de la revista. Els descomptes van d’ un 15 a un 25 %.

3. PART TÈCNICA: La Revista no precisa d’un equipament massa important per la seva realització, ja que cada membre realitza la seva secció individualment a casa, i l’envia al correu de la revista (revista@revistaondara.com).

5


REVISTA OND’ARA 2008 La part de maquetació necessita més maquinaria, que es distribueix entre, l’ordinador que el jovent del municipi té a la Raval del Pont, 19 de Sant Antolí, i a les oficines tècniques de l’empresa Art Audiovisual, encarregada de realitzar la maquetació i el disseny. Els programes informàtics necessaris, i que LA REVISTA OND’ARA utilitza són: Photoshop (pel disseny vectorial) Acrobat (per exportar fitxers) Word (per redactar el text) Accés a Internet, EXPLORER I CHROMA

5. PERIODICITAT La REVISTA OND’ARA surt cada 4 mesos, per tant és una publicació quadrimestral. La intenció inicial era que fos trimestral, però la qüestió econòmica a impedit aquesta opció. Els mesos que es publica la revista són abril, coincidint amb la Festa Major d’abril; agost, amb la Festa Major de Sant Antolí, Hostalets, Pomar i Briançó, i al desembre, per Nadal. Sempre és al voltant del dia 20 de cada mes. 4. PRESSUPOSTOS. La despesa anual que suposa la revista OND’ARA és - IMPREMTA: 1067 €/ cada número x 3 números a l’any = 3201 € l’any ALTRES: - PUNT DEL LLIBRE: 35 € tinta negra + 12 € cartolines = 47 € x 3 = 141 € l’any A banda de despeses puntuals, com poden ser: sobres, segells, DVD, CD’s, paper fotogràfic, tinta de color, etc., que puguen de mitjana uns 450 € anuals.

6


REVISTA OND’ARA 2008 PRESSUPOST ANUAL:

Concepte

Quantitat

Total

IMPREMTA

1067 € x 3 números l’any

3201 €

PUNT DEL LLIBRE

47 € x 3 punts llibre l’any

141 €

ALTRES

obres, segells, DVD, CD’s, paper

450€

fotogràfic, tinta de color,

hosting

internet, etc.

3792 €

5. ANNEX

7


REVISTA OND’ARA 2008

8

MEMÒRIA DEL PROJECTE OND'ARA  
MEMÒRIA DEL PROJECTE OND'ARA  

La memòria