Page 5

Lemúria - desembre 2015

menors i no afecten el model del seu estudi. I afegia que les estimacions que ell mateix en va derivar són conservadores i probablement la realitat sigui pitjor.

aspectes col·laterals, carregava en canvi profundament contra la solució proposada per Piketty: un impost sobre el patrimoni d’abast mundial. Sembla lògic que, analitzant com a causa de la desigualtat l’acumulació A què obeeix aquesta històrica grenya de capital, la solució hi apunti i per què el prestigiós diari britànic directament , però Brooks assenyala s’hi ha ficat amb tota la seva artilleria que és una utopia parlar-ne des del pesada? (Giles ha tornat a punt de vista polític, replicar recentment al seu malgrat que l’esquerra bloc dins el diari, sense se n’ha apropiat en donar el seu braç a tòrcer). l’actual clima Justament, L’essencial de la tesi de d’excitació, anhelosa de tanmateix, parlem Piketty és que la trobar una agenda d’això. De com desigualtat de la renda de política distintiva. les persones s’ha disparat l’acumulació de les en els últims quaranta anys rendes immobilitza el Entre nosaltres, he fins arribar als nivells de la sentit darrerament flux monetari i I Guerra Mundial, i que la teories negacionistes de paralitza la riquesa. tendència actual, lluny de la tesi de Piketty. minvar, incrementa la Xavier Sala i Martín, tendència de la per exemple, oposava concentració de la riquesa en una de les tertúlies en el 0,1 % de la població. televisives a les quals és Aquesta tendència, per a l’autor, no tan procliu a assistir, que la mesura obeeix a la desigualtat del mateix de la riquesa dels individus no capital humà, sinó a les diferència en segueix criteris homogenis i que no es la distribució del capital econòmic pot posar en la mateixa balança el que situa una minoria en posició patrimoni acumulat dels més rics d’avantatge sobre la immensa amb les rendes monetàries dels majoria. En conclusió, aquesta desposseïts. imparable tendència constitueix una De com, en definitiva, la veritable amenaça a la democràcia. patrimonialització de la riquesa acaba David Brooks, periodista del The anant contra la mateixa riquesa New York Times, criticava en l’estudi social. La desigualtat econòmica no de Piketty haver fet una excessiva és, doncs, només una qüestió ètica. És, remarca dels éssers humans en abans de tot, una tendència nociva de termes agregats i marginar l’estudi l’economia. individual, però sense atacar el diagnòstic més que en alguns





Lemúria 5

Lemuria 2  

Número 2 de la revista Lemúria (www.lemuria.cat), dedicat a les desigualtats. Articles sobre la redistribució de la riquesa, el tractament m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you