Page 1

la

Palanca

DESEMBRE 2014

Núm. 383 Preu 2,80 €

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

diu molt de tots

Revista la Palanca Desembre 2014  

Revista la Palanca d'Artesa de Segre i Comarca. Desmbre 2014

Revista la Palanca Desembre 2014  

Revista la Palanca d'Artesa de Segre i Comarca. Desmbre 2014

Advertisement