Revista Ekletica 2ª Edição Jul/15

Page 1

ǔ Ȑ ǕǓǔǘ Ƞ ɪ ǓǕ Ƞ ʍ ǔǕǼǓǓ

ARQUITETURA

/GVT²RQNGU COGTKECPCU PC QPFC XGTFG

VINHOS

6QR UGO ICUVCT QU VWDQU

FOTOGRAFIA

*GPTK %CTVKGT $TGUUQP Q RQGVC FC NW\

CULINÁRIA

%Q\KPJC OGZKECPC F Q UCDQT

SAÚDE

5QNW¦´GU CN¨O 5QNW¦´GU CN¨O FQ HCOQUQ EQTTGVKXQ

Praias perfeitas

JOVEM GUARDA &GO¨VTKWU GO 4KVOQ FC %JWXC ' OWKVQ OCKU

2CTC SWGO ¨ NQWEQ RQT RTCKC CU 2TCKCU FG #TCETW\ U¢Q UKORNGUOGPVG VWFQ FG DQO

AUTOMÓVEIS | SOCIEDADE | CINEMA | MÚSICA | ENTREVISTAS
Telefone (27) 3074-8110


ЕЗДЏЊЙД ЌЗўЋЎЈД Њ ЉЎІЌЗІВІѤѠД АЪад ИЮгШбЦЮз ЈДБКГЎИЙІИ ЈДГЛЎЉІЉДИ ИйЪббЦ ВЮзЦгЩЦ ВЦн ВЪббд ІбЪн ЇзЪЩЪз ІбЪииЦгЩзд ЉЪ ЕзѾ ЗЦкб ЙзЪвЪгЩҀд ЍЦздбЩд ИЦгйди ЋЮбЭд БкЮи ЊЩкЦзЩд ЇЦзЧдиЦ ІгЦ ЕЦкбЦ ИШЦзЩкЦ ЊЩидг ЋЪззЪЮзЦ ЊЩидг ЋЪззЪЮ ЋѾЧЮд ЕЮзЦЯѾ ЗквЦгЦ ЈдЪбЭд ЗдвѾзЮд ЕЌ ВЦзжкЪи ЋЦЧЮЦгЦ ЋзЦгШд ІгйдгЮд ЈЦзбди ІпЪлЪЩд ІбЪииЦгЩзЦ ЇЮзШа БЪдгго ЉЦбвЦид ИозЮЦ БкееЮ ЗдЩзЮЬд ВЪбд ВЮЬкЪб ИЪйЪвЧзЮгд ЗЪгЦйЦ ЕЪЮндйд ЇЪйЦ ЕЪЮндйд ЏкбЮд ЊбШЮд ІбЪн ЌЦЩЮдб ЗЪгЦйЦ ИЦбЬкЪЮзд ЋДЙДЌЗІЋЎІ ЙЦЩЪк ЇЮЦгШдгЮϴВдиЦЮШд ЎвЦЬЪги АЪад ИЮгШбЦЮз ЋбѾлЮд ВдййЦ ЕЮнЦЧЦо ЋДЙД ЉЊ ЈІЕІ ЌЦЧзЮЪб БдзЩЪббдϴВдиЦЮШд ЎвЦЬЪв ЎВЕЗЊИИѠД

ЊнеЪЩЮЪгйЪ

ЊЉЎЙДЗІ БкШЮЪгЪ ЈдийЦ

Д ЪиеЦ҄д ЩЪ йЪвед ЪгйзЪ Ц ездШкзЦ Ъ Ц зЪиедийЦϱ ҆ жкЪ гЦ лЮЩЦϱ гЦЩЦ ҆ вЪбЭдз жкЪ кв ЩЮЦ ЦеҐи д дкйздϳ

Д йЪвед иЪвезЪ гди йзЦп ѽ бкп ЦжкЮбд жкЪ гҀд ШдгиЪЬкЮϲ вди ЪгнЪзЬЦз ЩЪ ЮвЪЩЮЦйдϳ І езЪииЦ ЪгШдЧзЪ гдииЦ лЮиҀдϳ

ЈдгиЪ жкЪгйЪвЪгйЪϱ Ц еЦШЮ҇гШЮЦ ездЩкп ЪнеЪзЮ҇гШЮЦϱ Ъ Ц ЪнеЪзЮ҇гШЮЦ гди ШдгЩкп ѽ ЪиеЪзЦг҄Цϳ ЖкЪв жкЪз ШдбЭЪз иЪки Ызкйди гд Ыкйкздϱ езЪШЮиЦ ЦезЪгЩЪз Ц ебЦгйЦз ЪиеЪϲ зЦг҄Ц Ъ еЦШЮ҇гШЮЦϳ БдЬдϱ ЦезЪииЦз кв зЮд жкЪ ШдззЪ

идпЮгЭд гкгШЦ ЫЦзѾ иЪгйЮЩдϳ

ЋЮгЦбвЪгйЪ Ц ЪиеЪзЦг҄Ц ЩѾ бкЬЦз Цд идгЭдϱ жкЪ иЪ йдзгЦ зЪЦбЮЩЦЩЪϳ ЉЪийЦ ЫдзвЦ ШЭЪЬЦвди Ц ЪЩЮ҄Ҁд ЩЪ гҗвЪзд Ϸ

ЩЦ ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІϳ ВЦЮи еѾЬЮгЦи Шдв ШдгйЪҗЩд еЦзЦ

ШдвеЦзйЮбЭЦзвди идгЭдиϱ ЪнеЪзЮ҇гШЮЦиϱ ездЯЪйдиϱ лЮЦЬЪги

Ъ гдлЮЩЦЩЪиϳ

ԺДи ЦзйЮЬди ЦииЮгЦЩди Ъ Ци Ыдйди екЧбЮШЦЩЦи гҀд

зЪ՚ЪйЪв гЪШЪииЦзЮЦвЪгйЪ Ц деЮгЮҀд ЩЦ зЪлЮийЦ Ъ иҀд ЩЪ

зЪиедгиЦЧЮбЮЩЦЩЪ Щди ШдбкгЮийЦиϳԻ

Sua opinião é muito importante para nós. ЊглЮЪϲгди иЪки ШдвЪгйЦзЮдиϱ ШзЮйЮШЦиϱ деЮгЮҒЪи дк икЬЪийҒЪи ЩЪ еЦкйЦ еЦзЦ зЪлЮийЦЪабЪйЮШЦЅЬвЦЮбϳШдвϳ

ЙЪзЪвди ЮвЪгид езЦпЪз Ъв зЪиедгЩЪзϲбЭЪϳ Гди ЦШдвеЦгЭЪ еЪбЦ гдииЦ ЋЦг ЕЦЬЪ

ЗЪлЮийЦ Њаб҆йЮШЦ

Њ еЪбд гдиид ЧбдЬ

зЪлЮийЦЪабЪйЮШЦϳЧбдЬиедйϳШдв ЈДВЊЗЈЎІБ БкШЮЪгЪ ЈдийЦ ϭϷϼϮ ϾϳϾϾϹϼϲϸϻϹϺ зЪлЮийЦЪабЪйЮШЦЅЬвЦЮбϳШдв

І Ы҆ ЫЦп ЉЪки ЦЬЮз Ъв гдиид ЫЦлдзϳ І Ы҆ ЫЦп ЉЪки ЦЬЮз Ъв гдиид Ы

ЊабЪйЮШЦ ЊЩЮйдзЦ ϫ ІииЪиидзЮЦ ЩЪ ЈдвкгЮШЦ҄Ҁд ЗкЦ Їϲϸϱ ϶Ϻϼ ЇЦЮззд ЩЪ ЋѾйЮвЦ ϲ ИЪззЦϴЊИ ЈЊЕ ϷϾ϶ϻϵϲϼϺϻ


Conteúdo Ϸϵ϶Ϻ ϲ ІГД Ў ϲ ЊЉЎѤѠД ГКВЊЗД Ϸ

COQUETEL Lançamento da Revista EKLETICA no Restaurante Jalapeño

MEMÓRIA CAPIXABA Fotos colorizadas de Vitória dão charme ao antigo

AUTO ESTIMA Cirurgia de nariz Novo realce facial

15

16

VOCÊ É MAIS Pontos de gratidão Espalhe amor por aí

18

FÓRMULA TOTAL Jaguar XF Ducati Monster 821

20

TENDÊNCIAS Anderson Couto Queridinho das capixabas

24

WINE & ME 4 mitos destruídos Top 10

30

NA ILHA Talita e Eduardo Um casamento pra ficar na história

ϵϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

08

34


42

ARQUITETURA DE A - Z Metrópoles americanas na onda verde

52

BORA PRA LÁ Cartagena de Índias Viagem paradisíaca e barata

SUPER ATLETA Valesca Rocha Delicadeza, força e superação

62 48 56 60 66 74

DICAS DE PELE Xô olheiras Dicas e muito mais

CINEMA Viagem por Hollywood e outros caminhos

PET SHOW Dicas para quando chegar gente nova em casa

CAPA Cidade de Aracruz Praias de tirar o fôlego

PHOTO WORLD Henri Cartier-Bresson O poeta da luz


#%106'%'7 Coquetel de lançamento da Revista EKLETICA recheado de amigos e degustação mexicana

Ди ЦгՙйзЮҒЪи ЩЦ гдЮйЪϿ ЩЮзЪйдзЦ Ъ ЪЩЮйдзЦ БкШЮЪгЪ ЈдийЦ Шдв АЪад ИЮгШбЦЮз ЉЪШдзЦ҄Ҁд ЪиеЪШЮЦб ЩЦ ШдвеЪйЪгйЪ ЏЦжкЪ ЗдШЭЦ

ЈЪзЮвдгЮЦбЮийЦ ИйЪббЦ ВЮзЦгЩЦ Ъ ЉЏ ІбЪииЦгЩзд ЉЪ ЕзѾ ЗквЦгЦ ЈдЪбЭд Ъ ЗЪгЦг ЛЪзЦи Кв ЧзЮгЩЪ Ц ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІ

ЋдЮ кв икШЪиид йдйЦб д бЦг҄ЦвЪгйд ЩЦ езЮвЪЮзЦ ЪЩЮ҄Ҁд ЩЦ ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІϱ жкЪ ЦШдгйЪШЪк гд вЦзЦлЮбЭдид ЗЪийЦкзЦгйЪ ЏЦбЦеЪҎдϱ Ъв ЏЦзЩЮв ЩЦ ЕЪгЭЦϳ Јдв Ц езЪиЪг҄Ц Щди ШдбкгЮийЦиϱ вҊЩЮЦи Ъ ЦвЮЬдиϱ йдЩди ЫдзЦв зЪШЪеШЮдгЦЩди Шдв ЩЪбЮШЮдид ШджкЪйЪбϱ Ъ ШЦЩЦ кв ШдгЫЪзЮкϱ Ъв езЮвЪЮзЦ вҀдϱ Ци гдлЮЩЦЩЪи ЩЦ ЊАБЊЙЎЈІϳ КвЦ ШдззЪзЮЦ йдйЦбϦ ЙЮлЪвди жкЪ икеЪзЦз лѾзЮди КвЦ ШдгйзЦйЪведиϱ вЦи ЩЪк йкЩд ШЪзйдϱ ЬзЦ҄Ци Ц квЦ ЪжкЮеЪ вкЮйд кгЮЩЦ ЩЪ икеЪз еЦзШЪЮзди жкЪ лЪийЮзЦв Ц ШЦвЮиЦ Ъ ՙпЪзЦв ЩЪийЪ ЪлЪгйд кв икШЪиидϦ ЊгйзЦвди ЩЪ ЫдзвЦ ШдзЦЯдиЦ гд вЪзШЦЩдϱ ездϲ Њгй едгЩд ЦбЬд ЩЮЫЪзЪгйЪ гкв вЪзШЦЩд бдйЦЩд ЩЪ екЧбЮШЦ҄ҒЪи еЦзЦ идШЮЦбЮйЪиϳ Њ ЫдЮ ЦииЮвϱ гквЦ ЫЪийЦ икеЪз бЪЬЦбϱ зЪШЭЪЦЩЦ ЩЪ йЦШдиϱ ЧкззЮйди Ъ жкЪиЦЩЮбЭЦиϱ жкЪ ШдбдШЦвди ЪийЦ зЪлЮийЦ бЮйЪзЦбϲ Љзϳ БкЮи ЊЩкЦзЩд ЇЦзЧдиЦ ЊЩидг ЋЪззЪЮзЦ Ъ ЗЦШЮзЪ вЪгйЪ гЦ зкЦϳ ЈдгՙзЦ гдиид бЦг҄ЦвЪгйдϦ

ІгЩЪзидг ЍЮзбЪ Ъ ІгЩзЪииЦ ЍЮзбЪ ЗЮШЦзЩд ЈЦЧЪбдϱ ІбЪн ЌЦЩЮдб Ъ ЏҗгЮдз ЈЦзЩдид

ЈЮгйЮЦ ИЪЦЧзЦ Ъ ЗдвЪк ГЪйд ЋЦЧЮЦгЦ ЋзЦгШд ЗЪгЦг ИЦгйди Ъ ЗЦеЭЦЪб ЛЮгҊШЮки

ϵϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


#%106'%'7

Јдвд ЩЮпЮЦ ЈЦпкпЦϱ Ժд йЪвед гЦд еѾзЦԻϱ Ъ ЪийЦ ҆ Ц ЫзЦиЪ жкЪ гди вдлЪк еЦзЦ вЦгйЪз лЮлд кв идгЭдϳ Њ д идгЭд иЪ ШдгШзЪйЮпдк Ъв ЫдзвЦ ЩЪ екЧбЮШЦ҄Ҁдϳ Њгՙвϱ зЪжкЮгйЪϱ идՙийЮШЦ҄Ҁд Ъ вкЮйЦ ЬЪгйЪ ЧдгЮйЦ ЫдзЦв ЩЪийЦжкЪи гд гдиид ШджкЪйЪб ЩЪ бЦг҄ЦвЪгйд ЩЦ ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІϳ Д ЗЪийЦкзЦгйЪ ЏЦбЦеЪҎдϱ гЦи еЪиидЦи ЩЪ ІбЪн ЌЦЩЮдбϱ ЏҗгЮдз ЈЦзЩдид Ъ ЗЮШЦзЩд ЈЦЧЪбд ШзЮдк д ШбЮвЦ еЪзЫЪЮйд еЦзЦ зЪШЪЧЪз гдииди ШдглЮЩЦЩдиϳ І дзЬЦгЮпЦ҄Ҁд Щд бЦг҄ЦвЪгйд ՙШдк Ц ШЦзЬд ЩЦи жкЪзЮЩЦи ЋЦЧЮЦгЦ ЋзЦгШд Ъ АЮаЮгЦ ИЪииЦ Ъ ЩЪШдзЦ҄Ҁд ЩЦ ЪнШЪб҇гйЪ ЏЦжкЪ ЗдШЭЦϳ І вҗиЮШЦ ЦвЧЮЪгйЪ ՙШдк едз ШдгйЦ ЩЪ ЉЪ ЕзЦ Ъ ЉЏ ЫЦЧЮЦгдϳ Јдвд иЪвезЪϱ ЪбЪи ЦззЦиЦвϳ ЈбЮжкЪи ЩЪ ГЪйЭд ИЦгШЭЪиϳ І ЩЮзЪйдзЦ Ъ ЪЩЮйдзЦ ЩЦ зЪлЮийЦ БкШЮЪгЪ ЈдийЦϱ иЪ иЪгйЮк зЪЦбЮпЦЩЦ Ъ ЫЪбЮпϱ едЮи ШдгШзЪйЮпдк вЦЮи кв идгЭдϱ ЦеҐи йЪз ЪЫЪйкЦЩд вкЮйди йзЦЧЦбЭди Ъв дкйзди вЪЮди ЩЪ ШдвкгЮШЦ҄Ҁд ЩЦ ШЮЩЦЩЪϳ Њгՙвϱ ЫдЮ йкЩд вкЮйд ЧдгЮйдϱ ЦгЮвЦЩд Ъ икеЪз Ьдийдидϳ

Evento reuniu

personalidades

da moda, mídia, musica, sociedade, politica e urbanismo, sendo um sucesso

do início ao fim.

ЊбЮпЦЧЪйЭ ІззкЩЦ Ъ Б҆д ЙЪЮнЪЮзЦ

ІгЩзЪииЦ ЍЮзбЪϱ ЍкЬкЪййЪ Ъ ЗЪгЦйЦ ИЦбЬкЪЮздϱ ЋбѾлЮд ВдййЦ ЏҗгЮдз ЗЪпЪгЩЪ Ъ БЦзЦ ЍЮзбЪ

ВЦн ВЪббд ЏЦжкЪ ЗдШЭЦ ІбЪииЦгЩзЦ ЇЮзШа

АЮаЮгЦ ИЪииЦ Шдв ди ЦгՙйзЮҒЪи ЛЪзЪЦЩдз ЉЪлЦгЮз ЋЪззЪЮзЦ ЗЮШЦзЩд ЈЦЧЪбд Шдв Ц икеЪз ЪжкЮеЪ Щд ЏЦбЦеЪҎд


/70&1 Costa Rica usa APENAS energia renovável ЉЮлкбЬЦ҄Ҁд

ЈДИЙІ ЗЎЈІ

ЕЮнЦЧЦо

Universitários criam carro elétrico feito em impressora 3D

ЉЪиЩЪ д ШдвЪ҄д Щд Цгдϱ д еЦҊи гҀд кидк кв җгЮШд вЮбЮЬзЦвЦ иЪжкЪз ЩЪ ШдвЧкийҊлЪб ЫҐииЮб еЦзЦ дЧйЪз ЪгЪзЬЮЦϳ ЊийЦ ҆ Ц езЮвЪЮзЦ лЪп жкЪ кв еЦҊи ШдгиЪЬкЪ ЫЦпЪз Юиидϳ Ѧ ШбЦзд жкЪ ШдвЧкийҊлЪЮи ЫҐииЪЮи ШдгйЮгкЦв иЪгЩд кйЮбЮпЦЩди едз вдйдзЮийЦи Ъв иЪки ШЦзздиϳ ВЦи гЦи ШЦиЦиϱ гЦи ЮгЩҗийзЮЦи Ъ гЦи ЪвезЪиЦиϱ ЦЧидбкйЦвЪгйЪ йдЩЦ Ц ЪгЪзЬЮЦ ЪвезЪЬЦЩЦ ҆ ЩЪ дзЮЬЪв зЪгдлѾлЪбϱ Шдвд Ц ЪҐбЮШЦϱ идбЦз Ъ ЬЪдйЪзϲ вЦбϱ едз҆в Ъв вЪгдз ЪиШЦбЦϱ еЦзЦ икЧийЮйкЮз ШЦзлҀдϱ ЬѾи Ъ еЪйзҐбЪдϳ Іб҆в ЩЪ йЪз вЪгди ЩЪ Ϻ вЮбЭҒЪи ЩЪ ЭЦЧЮйЦгйЪиϱ д еЦҊи ЩЦ Ів҆зЮШЦ ЈЪгйзЦб ҆ едкШд ЮгЩкийзЮЦбЮпЦЩдϳ ІЩЪвЦЮиϱ едиикЮ ЦбЬквЦи лЦгйЦЬЪги ЬЪдЬзѾՙШЦиϿ ҆ ШЭЪЮд ЩЪ лкбШҒЪиϱ жкЪ иҀд кйЮбЮпЦЩди еЦзЦ ЬЪзЦз ЪгЪзЬЮЦ ЬЪдйЪзвЦбϱ Ъ йЪв кв зЪбЪлд ездеҊШЮд еЦзЦ ЭЮЩзЪб҆йзЮШЦиϳ ЉЮлкбЬЦ҄Ҁд ГЦгооЦгЬ

ІеҐи кв Цгд ЩЪ ЩЪиЪглдблЮвЪгйдϱ ЪийкЩЦгйЪи ЩЦ КгЮлЪзиЮϲ ЩЦЩЪ ЙЪШгдбҐЬЮШЦ ЩЪ ГЦгоЦгЬϱ Ъв ЈЮгЬЦекзЦϱ ЦезЪиЪгйЦзЦв д езЮвЪЮзд ШЦззд вдлЮЩд Ц ЪгЪзЬЮЦ идбЦз Шдв Ц ЪийзкйкзЦ ЫЪЮйЦ Ъв ЮвезЪиидзЦ ϸЉϳ І ШЦзздШЪзЮЦ йЪв ϶Ϻϵ еЦзйЪиϱ ЮвезЪииЦи иЪеϲ ЦзЦЩЦвЪгйЪϱ Ъ вдгйЦЩЦ идЧзЪ кв ШЭЦииЮ ЩЪ ՙЧзЦ ЩЪ ШЦзЧдгдϳ Јдв Ш҆бкбЦи идбЦзЪи ՚ЪнҊлЪЮи ЩЪ иЮбҊШЮд ЫЪЮйЦи ЦзйЪиЦгЦбвЪгйЪ жкЪ иЪЬкЪв д Шдгйдзгд Щд лЪҊШкбдϱ д ЫдШд езЮгШЮеЦб Щд ездЯЪйд ҆ ЦквЪгйЦз Ц ЪՙШЮ҇гШЮЦ ЩЦ ШЦейЦ҄Ҁд ЪгЪзЬ҆йЮШЦϳ ЕЦзЦ вЦгйЪз д ШЦззд д вЦЮи бЪлЪ едииҊлЪбϱ ди ЪийкЩЦгйЪи дейЦзЦв едз кв йЮед ЪиеЪШҊՙШд ЩЪ ебѾийЮШд еЦзЦ Ц ШЦзздШЪзЮЦϱ ЪийзкйкзЦЩд Шдвд квЦ ШдбвЪЮЦ ЩЪ ЦЧЪбЭЦиϳ Д лЮикЦб ЫкйкзЮийЦ ЮгШбкЮ йЦвЧ҆в едзйЦи жкЪ ЦЧзЪв лЪзйЮШЦбвЪгйЪϳ ЇЪг АЪзШан

Homens deixam a barba crescer para mostrar dominância? КвЦ еЪижкЮиЦ гдлЦ Ъ ездлдШЦйЮлЦ ЪглдблЪгЩд езЮвЦйЦи ЮгЩЮШЦ жкЪ ди е҇бди ЫЦШЮЦЮи вЦиШкбЮгди иҀд вЦЮи ЪбЦЧдзЦЩди Ъв Ьзкеди жкЪ ЪглдблЪв ЩЮиекйЦ вЦЮи ЮгйЪгиЦ едз едиЮ҄Ҁдϱ ЩдвЮгѿгШЮЦ Ъ ЦйзЦйЮлЮЩЦЩЪϳ ИЪзѾ жкЪ д вЪивд ЫЪгґвЪгд иЪ дЧиЪзлЦ ЪгйзЪ ди ЭквЦгди Ե Ъ едЩЪзЮЦ ЪнебЮШЦз Ц ЧЦзЧЦ ЭЮеийЪзЄ ЙЦблЪпϳ Њв ЬзЦгЩЪи Ьзкедиϱ гди жкЦЮи ди ЮгЩЮлҊЩкди ЪийҀд ШЪзШЦЩди едз Њв ЪийзЦгЭдиϱ ЪбЪи езЪШЮиЦв ЩЪ квЦ ЫЪззЦвЪгйЦ зѾеЮЩЦ Ъ ШдгՙѾлЪб еЦзЦ ЦлЦбЮЦз Ц Ыдз҄Ц Ъ Ц жкЦбЮЩЦЩЪ Щд дкйздϳ Њ ЦҊ жкЪ ЪгйзЦв ЪииЪи дзгЦвЪгйди ЪбЦЧдзЦЩдиϳ ДбЭЦгЩд еЦзЦ д еЦииЦЩдϳ Ди еЪижкЮиЦЩдзЪи гдйЦв жкЪ ЧЮЬдЩЪи Ъ ДбЭЦгЩд ЧЦзЧЦи иЪ йдзгЦзЦв едекбЦзЪи ЪгйзЪ ди ЧзЮйѿгЮШди ЪгйзЪ ϶ϽϹϷ Ъ ϶Ͼϼ϶ϱ кв еЪзҊдЩд Ъв жкЪ ЭЦлЮЦ вЦЮи ЭдвЪги ШдвеЪйЮгЩд едз Ъиϲ едиЦиϳ ЎгйЪзЪииЦгйЪϳ

϶ϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


'52# 1 &# (

Syria Luppi

Jornalista Possui mais de 10 anos de experiência com publicações e cobertura de eventos religiosos.

ЕЪ ВЦзШЪбд ЗдииЮ бЦг҄Ц бЮлзд еЦзЦ ШдбдзЮз Јдв д бЮлзд ЕЭЮбЮЦϱ жкЪ ЦйЮгЬЮк Ц вЦзШЦ ЩЪ Јдв ϶ вЮбЭҀд ЩЪ ЪнЪвебЦзЪи лЪгЩЮЩдиϱ д еЦЩзЪ ВЦзШЪбд ЗдииЮ йЪв дклЮЩд ЩЮлЪзиди зЪбЦйди ЩЪ еЪиидЦи жкЪ ЪийҀд бкйЦгЩд ШдгйзЦ Ц ЩЪезЪииҀд дкϱ ЦииЮв Шдвд ЪбЪϱ ШдгиЪЬкЮзЦв икеЪзЦз Ц ЩдЪг҄Цϳ ЗЪ՚ЪйЮгЩд идЧзЪ ЦйЮлЮЩЦЩЪи жкЪ едЩЪв ЗЪ՚ЪйЮгЩд ЦЯкЩЦз Ци еЪиидЦи Ц ЦбЮлЮЦз д ЪийзЪииЪ Ъ дкйзди вЦбЪи ШдгйЪведзѿгЪдиϱ д еЦЩзЪ ВЦзШЪбд ШдгШЪЧЪк ЕЭЮбЮЦ еЦзЦ ЈдбдзЮзϳ ϧГЦиШЪк Ъв вЪк ШдзЦ҄Ҁд д ЩЪиЪЯд ЩЪ ШдбдШЦз ЩЪиЪгЭди зЪбЮЬЮдиди Ц иЪзлЮ҄д ЩЦи еЪиидЦи Шдвд ЫдзвЦ ЩЪ ЦедЮд Ъв икЦи бкйЦи ЪвдШЮдгЦЮи Ъ Цд вЪивд йЪвед бкйЦи Шдвд вЪЮд ЩЪ ЪгШдгйзд Шдв Ц ШкбйкзЦ иЦШзЦϧϳ Д бЮлзд йзЦп ЮвЦЬЪги ЩЪ иЦгйдиϱ ЦгЯди Ъ ШЪгЦи ЧҊЧбЮШЦи ЧЦиЪЦЩЦи гди ЦЫзЪиШди Щд ИЦгйкѾзЮд ВҀЪ ЩЪ ЉЪки Ъ ШдгйЦ ЦЮгЩЦ Шдв йзЪШЭди ЩЪ ЕЭЮбЮЦ идЧзЪ Ц Юведзйѿгϲ ШЮЦ Щд Цвдз ЫзЦйЪзгЦб еЦзЦ икеЪзЦз Ц Цгϲ иЮЪЩЦЩЪϱ Ц йзЮийЪпЦϱ д ШЮҗвЪ Ъ д еЪииЮвЮиϲ вдϳ ЕЭЮбЮЦ еЦзЦ ШдбдзЮз ШдвебЪвЪгйЦ Ци зЪШдвЪгЩЦ҄ҒЪи Щд еЦЩзЪ ВЦзШЪбд еЦзЦ ШдвЧЦйЪз ди вЦбЪи ШдгйЪведзѿгЪди Ъ ЪгШЦзЦз Ц здйЮгЦ Шдв вЦЮи иЪзЪгЮЩЦЩЪ Ъ ЪжкЮбҊЧзЮдϳ

ЈЦгЦб гд ОдкЙкЧЪ Д ВЮгЮий҆зЮд ԺЊк ЪиШдбЭЮ ЪиеЪзЦзԻϱ бЮЩЪзЦϲ Щд еЪбд еЦийдз ГЪбидг ЏкгЮдзϱ ЪийѾ Шдв кв ЩЮлЪзйЮЩд ШЦгЦб гд ОдкЙкЧЪϳ Іб҆в ЩЪ дЫЪзЪШЪз дзЮЪгйЦ҄ҒЪи ѽ бкп ЩЦ ЕЦбЦлзЦ ЩЪ ЉЪки еЦзЦ ди ЯдлЪгиϱ йЦвЧ҆в ЮглЪийЪ гд ЪийЮбд ЧЪв ЭквдзЦЩд еЦзЦ йзЦйЦз ЩЪ йЪвЦи ШдгиЮЩЪзЦЩди йЦЧки гд вЪЮд зЪбЮϲ ЬЮдидϱ Шдв д ԺЊк ЪиШдбЭд ЪиеЪзЦз зЪϲ иедгЩЪԻϳ ЙдЩЦ иЪЬкгЩЦϲЫЪЮзЦ йЪв лҊЩЪд гдлдϳ ІШЪииЪ ЭййеиϿϴϴЬддϳЬбϴϾЫЉϺЫϻ

ЉЮШЦ ЩЪ бЪЮйкзЦϿ ԺГдлд ШЦиЦвЪгйдՀ гдлди ՙбЭдиԻϱ ЩЪ АЪлЮг БЪвЦг Д езЮвЪЮзд ШЦиЦвЪгйд ՙШдк вкЮйд ЦЧЦЮнд ЩЪ икЦи ЪнеЪШйЦйЮлЦи Ъ лдШ҇ϱ вЦЮи Щд жкЪ гЮгЬк҆вϱ жкЪз жкЪ ЦЬдзЦ Щ҇ ШЪзйдϳ ЕдЩЪзѾ ЩЦзϱ вЦи еЦзЦ Юиид лдШ҇ езЪШЮиЦ зЪШдгийЮйкЮз икЦ ЫЦвҊбЮЦϳ ВкЮйди Ъ гдлди ЩЪиЦՙди лЮзҀд Шдв Ц ВкЮйди гдлЦ зЪбЦ҄Ҁдϳ Њϱ иЦЧЪгЩд жкЪ лдШ҇ гҀд йЪв вкЮйд йЪведϱ АЪлЮг БЪвЦг иЪеЦздк д жкЪ ҆ ЪииЪгШЮЦб еЦзЦ жкЪвϱ Шдвд лдШ҇ϱ ЪийѾ Ъв ЧкиШЦ ЩЪ квЦ гдлЦ Ъ ЧЪвϲикШЪϲ ЩЮЩЦ ЪнеЪзЮ҇гШЮЦ ЫЦвЮбЮЦзϳ ЊЩЮйдзЦ ВкгЩд ЈзЮийҀдϳ

Ќзкед йзЦЩкп ЦкбЦи ЩЦ ЪиШдбЦ ЧҊЧбЮШЦ еЦзЦ икзЩди Д Ќзкед ВҀди ЈдгиЦЬзЦЩЦи вЮгЮийзЦ ЦкбЦи ЩЦ ЊиШдбЦ ЇҊЧбЮШЦ ЩЦ ІииЪвЧбЪЮЦ ЩЪ ЉЪки ВЮгЮий҆зЮд ЇЪб҆в ϭИЕϮ Ъв бЮЧзЦиϳ Ѧ квЦ зЮШЦ дедзйкгЮЩЦЩЪ жкЪ ди икзЩди й҇в ЩЪ ЦезЪгЩЪзЪв идЧзЪ Ц ЕЦϲ бЦлзЦ ЩЪ ЉЪкиϳ Іи ЦкбЦи едЩЪв иЪз ЦШЪииЦЩЦи гд иЮйЪ мммϳвЦдиШдгиЦЬзЦЩЦиϳШдвϳЧз Ъ йЦвЧ҆в еЪбд ОдкЙкЧЪϳ ЛЦбЪ бЪвЧзЦз жкЪ гд ЇзЦиЮб ЭѾ едкШЦи ЮгЮШЮЦйЮлЦи Шдвд ЪииЦϳ ԺѦ кв ЦбЮвЪгйд ЪиеЮзЮйкЦб ЮведзйЦгйЪ еЦзЦ йдЩди ди икзЩдиϳ ЕЪЩЮϲ вди Ц ШдбЦЧдзЦ҄Ҁд Ъ йдЩди гЦ ЩЮлкбϲ ЬЦ҄Ҁд ЩЪииЪ йзЦЧЦбЭдԻϱ ЩЪийЦШдк ЈбЪЧЪз ВЦШЪгЦϳ

ЎгиШзЮ҄ҒЪи ЦЧЪзйЦи еЦзЦ д НЎН ЈдгЬзЪиϲ ид ЊийЦЩкЦб ЩЦ ЗЈЈ Д ЬзЦгЩЪ ЪгШдгйзд ЩЪ ШЦзЮивѾйЮШди Щд ЊийЦЩд ЯѾ йЪв ЩЦйЦ еЦзЦ ЦШдгйЪШЪзϿ ϶϶ Ц ϶ϸ ЩЪ иЪйЪвЧздϳ Іи ЮгиШзЮ҄ҒЪи еЦзЦ д НЎН ЈдгЬзЪиид ЊийЦЩкЦб ЩЦ ЗЪгдлЦ҄Ҁд ЈЦзЮивѾйЮШЦ ЈЦйҐбЮШЦ Щд ЊиеҊзЮйд ИЦгйд ϭЗЈЈϲЊИϮ ЪийҀд ЦЧЪзйЦиϳ І еЦзйЮз ЩЪ ЦЬдийдϱ Ц ЮгиШзЮ҄Ҁд ШкийЦзѾ Зϩ ϸϵϳ Ди ЪиШзЮйҐзЮди ϭЦзжкЮдϮ ЩЮдШЪиЦгди иЪзҀд Ци зЪЫЪз҇гШЮЦи еЦзЦ дзЬЦгЮпЦ҄Ҁд ЩЪ ЪнШкзиҒЪиϳ Д ЪгШдгйзд йЪзѾ ЦйзЦ҄ҒЪи Югϲ йЪзгЦШЮдгЦЮи Ъ гЦШЮдгЦЮи Ъ иЪзѾ зЪЦбЮпЦЩд гд ЕЦлЮбЭҀд ЩЪ ЈЦзЦеЮгЦϱ гЦ ИЪззЦϳ ЎгЫдзϲ вЦ҄ҒЪиϿ ϸϷϷϸϲϺϻ϶Ͼϳ

ЕзЦ еЪгиЦз ϲ ԺГҀд ШдбджкЪ бЮвЮйЪи Ъв иЪки идгЭдиϱ ШдбджкЪ Ы҆Ի ϭІгґгЮвдϮ


Rumana Coelho

$'/ 8+8'4

Nutricionista Supervisora de compras Apaixonada pela vida

Você sabe a diferença entre light e diet? ВкЮйЦи еЪиидЦи ЦиидШЮЦв ездЩкйди ШЭЦвЦЩди ԺЩЮЪйԻ Шдв ЦбЮвЪгйди ЪиеЪШҊՙШди еЦзЦ ЩЮЦЧ҆йЮШди Ъ ԺбЮЬЭйԻ Шдвд ЦбЮвЪгйди еЦзЦ жкЪв ЪийѾ Ъв ЩЮЪйЦ ЩЪ ЪвЦЬзЪШЮϲ вЪгйдϳ ЕздЩкйди ЩЮЪй иҀд ЦжкЪбЪи гди жкЦЮи ЭѾ Ц ЪбЮвЮгЦ҄Ҁд ЩЪ кв дк вЦЮи ЮгЬзЪЩЮЪгйЪи иЪ ШдвеЦзЦЩди ѽ ЫҐзвкбЦ дзЮЬЮгЦбϳ Кв ЦбЮвЪгйд едЩЪ иЪз ЩЮЪй Ъв Ц҄җШЦзЪиϱ дк ЬдзЩкзЦиϱ дк иҐЩЮдϱ дк ездйЪҊгЦиϱ дк ЦбЬкв дкйзд ЮгЬзЪϲ ЩЮЪгйЪϱ Цй҆ вЪивд ЬбҗйЪгϳ Кв ЦбЮвЪгйдϱ едз иЪз ЩЮЪйϱ гЪв иЪвезЪ йЪв вЪгди ШЦбдзЮЦиϳ Кв ЪнЪвебд йҊеЮШд иҀд ди ШЭдШдбЦйЪи ЩЮЪйϳ ІеЪиЦз ЩЪ иЪзЪв зЪийзЮйди ЩЪ Ц҄җШЦзϱ й҇в вЦЮдз жкЦгйЮЩЦЩЪ ЩЪ ШЦбдзЮЦи Щд ШЭдШдбЦйЪ Ц҄җШЦзϱ йзЦЩЮШЮдгЦб едЮи едиикЪв вЦЮи ЬдзЩкзЦи Ъ едзйЦгйд гҀд иҀд ЮгЩЮШЦЩди еЦзЦ жкЪв жкЪз еЪзЩЪз еЪидϳ

Д ШдШд иЪШд ҆ зЮШд Ъв ЩдЮи йЮеди ЩЪ ЬдзЩкзЦи ѾШЮЩд бѾкзЮШд Ъ вдгдбЦкзЮбϱ икЧийѿгШЮЦи жкЪϱ едз иЪзЪв ЩЪ зѾеЮЩЦ ЩЮЬЪийҀдϱ иҀд бдЬд йзЦгиЫдзвЦЩЦи Ъв ЪгЪзЬЮЦ еЦзЦ д гдиид Шдзедϱ ՙШЦгЩд ЩЮиедгҊлЪЮи еЦзЦ кйЮбЮпЦ҄Ҁд ЮвЪЩЮЦйЦϱ гҀд иЪгЩд ЪийдШЦЩЦи гЦ ЫдзвЦ ЮгЩЪиЪЯЦЩЦ ЩЪ ЬдзЩкзЦ бдШЦбЮпЦЩЦϳ ІиидШЮЦЩЦи ѽ жкЦгйЮЩЦЩЪ ЩЪ ՙЧзЦи езЪиЪгйЪи гд ШдШдϱ ЪииЪи йЮеди ЩЪ ЬдзЩкзЦи иҀд зЪиедгиѾлЪЮи еЪбд ШдгйздбЪ Щди гҊлЪЮи ЩЪ ШдбЪийЪздб Ъ зЪиедгиѾлЪЮи ЩЪ Ц҄җШЦз гд иЦгЬкЪϱ вЪбЭдзЦв д ЫкгШЮдгЦвЪгйд Югϲ йЪийЮгЦб Ъ ЦЯкЩЦв Ц ШдгйздбЦз д ЦеЪйЮйЪϱ ЫЦлдзЪШЪгЩд кв ЪвЦЬзЪШЮвЪгйд ЬзЦЩкЦб Ъ иЦкЩѾлЪбϳ Іи ЩкЦи икЧийѿгШЮЦи ЦЮгЩЦ едиикЪв Ц҄Ҁд зЪЬкбЦЩдзЦ Щд ЫкгШЮдгЦвЪгйд ЩЦ ЬбѿгЩкбЦ йЮздЮЩЪ езЪлЪгЮгЩд ШзЮиЪи ЩЪ ЦгиЮЪЩЦЩЪ Ъ ЦквЪгйд ЩЪ еЪидϳ ІеЪиЦз Щди ЧЪгЪЫҊШЮди ЦезЪиЪгйЦЩдиϱ ЩЪлЪвди йдвЦз ШкЮЩЦЩд Шдв Ц жкЦгйЮЩЦЩЪ Ц ШкЮЩЦЩд иЪз ШдгиквЮЩЦϳ І едз҄Ҁд ЩЪ ϷϺЬϱ жкЦгйЮЩЦЩЪ ШдззЪиедгϲ ЩЪгЩЪ Ц ϶ϴϽ ЩЦ едбеЦϱ йЪв ШЪзШЦ ЩЪ ϼϺаШЦбϳ КвЦ ЧдЦ ЩЮШЦ иЪзЮЦ ЮгШдзедзЦз ЦеЪгЦи квЦ едз҄Ҁд ϭϷϺЬϮ гд ШЦзЩѾеЮд ЩЮѾзЮдϳ

϶Ϸ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

Д ШЭдШдбЦйЪ ЩЮЪй ҆ ЮгЩЮШЦЩд еЦзЦ Ци еЪиидЦи ЩЮЦЧ҆йЮШЦи едз иЪз зЪийзЮйд Ъв Ц҄җШЦз ϭШЦзЧдЮЩзЦйдϮϱ вЦи ЦЮгЩЦ ЦииЮв ЪииЦ ЮгЩЮШЦ҄Ҁд ЩЪлЪ иЪз ЫЪЮйЦ едз кв гкйзЮШЮдгЮиϲ йЦϱ едЮи д кид ЩЪиЪжкЮбЮЧзЦЩд едЩЪ йзЦпЪз ШдвебЮШЦ҄ҒЪиϳ ЕздЩкйди бЮЬЭй иҀд ЦжкЪбЪи гди жкЦЮи ЭѾ зЪЩк҄Ҁд вҊгЮвЦ ЩЪ ϷϺϪ ЩЪ ЦбЬкв ЮгЬзЪЩЮЪгйЪ иЪ ШдвеЦзЦЩд ѽ ЫдзвкбЦ дзЮЬЮгЦбϳ Едз҆вϱ Юиид гҀд иЮЬгЮՙШЦ жкЪ кв ЦбЮϲ вЪгйд бЮЬЭй иЪвезЪ йЪгЭЦ вЪгди ШЦбдзЮЦи жкЪ кв йзЦЩЮШЮдгЦб дк кв ЩЮЪйϱ ЯѾ жкЪ ЩЪеЪгЩЪ ЩЪ жкЦб икЧийѿгШЮЦ йЪлЪ икЦ жкЦгйЮЩЦЩЪ зЪЩкпЮЩЦϳ ГдзвЦбϲ вЪгйЪ едз иЪ йЪз зЪЩк҄Ҁд ЩЪ ЦбЬкв ЮгЬзЪЩЮЪгйЪϱ бдЬд иЪ йЪв зЪЩк҄Ҁд ЩЪ ШЦбдзЮЦи Ъ едз Юиид иҀд вЦЮи иЪ зЪШдвЪгЩЦЩди еЦзЦ жкЪв ЪийѾ Ъв ЩЮЪйЦ ЩЪ зЪийзЮ҄Ҁд ШЦбҐзЮШЦϳ

Coco seco Benefícios


ЗЪШдвЪгЩЦϲиЪ ЫЦпЪз квЦ еЪжкЪгЦ зЪЫЪЮ҄Ҁд Шдв ЦбЬкв ШЦзϲ ЧдЮЩзЦйд ЩЪ ЧЦЮнд ҊгЩЮШЪ ЬбЮШ҇вЮШд Цй҆ вЪЮЦ ЭдзЦ ЦгйЪи ЩЪ ЩЦз ЮгҊШЮд Цд йзЪЮгдϳ Јдвд ди дзЬЦгЮивди ШдведзйЦвϲиЪ ЩЪ ЫдзвЦ ЩЮЫЪзЪгйЪϱ ҆ ЮведзйЦгйЪ жкЪ кв ездՙииЮдгЦб ЦлЦбЮЪ Ъ ЮгЩЮжкЪ жкЦб вЪбЭдз ЦбЮвЪгйдϱ ЩЪ ЦШдзЩд Шдв д ЮгЩЮлҊЩкдϱ езЪЫЪз҇гШЮЦиϱ йЪвед ЩЪ йзЪЮгЦвЪгйд Ъ ЭдзѾзЮдϳ Ди ЦбЮвЪгйди ЩЪ Цбйд ҊгЩЮШЪ ЬбЮШ҇вЮШд иҀд ЮгЩЮШЦЩди еЦзЦ Ц зЪедиЮ҄Ҁд зѾеЮЩЦ ЩЪ ЪгЪзЬЮЦϱ едз ЪнЪвебдϱ ЩкзЦгйЪ дк ЮвЪϲ ЩЮЦйЦвЪгйЪ ЦеҐи д йзЪЮгЦвЪгйдϱ езЮгШЮеЦбвЪгйЪ еЦзЦ жкЪв ЪийѾ Ъв ЫЦиЪ ЩЪ ЦквЪгйд ЩЪ вЦииЦ вкиШкбЦзϳ ГдзвЦбвЪгйЪ иҐ ҆ ЮгЩЮШЦЩЦ зЪедиЮ҄Ҁд ЩкзЦгйЪ еЦзЦ йзЪЮгди бдгЬди дк еЦзЦ ЦйбЪйЦи ЩЪ Цбйд ЩЪиЪвеЪгЭдϳ ЏѾ жкЪв езЪйЪгЩЪ жкЪЮвЦз Ци ЬдзЩкзЮгЭЦиϱ д ЮЩЪЦб ҆ ЪиеЪзЦз ЩЪ ϸϵ Ц Ϲϵ вЮгкйди еЦзЦ ЫЦпЪз Ц зЪЫЪЮ҄Ҁд еҐиϲйзЪЮгдϳ Ўиид едзжкЪ ЩкзЦгйЪ д йзЪЮгд Ци ЬдзЩкзЦи иҀд ЩЮиедгЮЧЮбЮпЦЩЦи гЦ ШдззЪгйЪ иЦгЬкҊгЪЦ еЦзЦ жкЪ д Шдзед кйЮбЮпЪ Шдвд ЫдгйЪ ЩЪ ЪгЪзЬЮЦ Ъ ЪбЦи еЪзвЦгЪШЪв ЩЮиедгҊлЪЮи ЦЮгЩЦ гЦ езЮвЪЮзЦ ЭдзЦ ЦеҐи д ЪнЪзШҊШЮдϳ ИЪ лдШ҇ иЪ ЦбЮвЪгйЦ бдЬд Ъв иЪЬкЮЩЦ д Шдзед ЮзѾ зЪйЮзЦз ЪгЪзЬЮЦ Щд ЦбЮвЪгйд жкЪ ЮгЬЪзЮк Ъ ЪгйҀд гдлЦвЪгйЪ Ци ЬдзЩкзЦи жкЪ ЪийЦлЦв ЩЮиедгҊлЪЮи иЪзҀд Ъийдϲ гдл ШЦЩЦиϳ

Ovos, fontes de proteínas de alto valor biológico Д Шдгиквд ЩЪ длди едз вкЮйд йЪвед ЪийЪлЪ ЦиидШЮЦЩд Цд ЦквЪгйд Щд ШдбЪийЪздб йдйЦб Ъ БЉБ ШдбЪийЪздб ϭШдбЪийЪздб зкЮвϮϱ вЦи ЪийкЩди зЪШЪгйЪи ЯѾ й҇в ЩЪвдгийзЦЩд жкЪϱ д ездЧбЪвЦ ЪийѾ гЦ ЫдзвЦ ЩЪ езЪеЦзд Щд длд еЦзЦ Шдгиквдϳ Д длд ҆ ШбЦииЮՙШЦЩд Шдвд квЦ ЫдгйЪ ЩЪ ездйЪҊгЦ ЩЪ Цбйд лЦбдз ЧЮдбҐЬЮШдϳ Ўиид иЮЬгЮՙШЦ жкЪ едиикЮ Ъв икЦ ШдведиЮ҄Ҁд ЦвЮгдѾШЮЩди ЪииЪгШЮЦЮи Ъв ездедз҄ҒЪи ЦЩЪжкЦЩЦиϱ дк иЪЯЦϱ ҆ квЦ ездйЪҊгЦ ШдвебЪйЦϳ ЗЮШд Ъв лЮйЦвЮгЦи Іϱ Љϱ Њϱ А Ъ Щд ШдвебЪнд Їϱ йЦвЧ҆в ҆ ЫдгйЪ Щди вЮгЪзЦЮи ШѾбШЮдϱ ЫЪзздϱ пЮгШд Ъ вЦгЬЦг҇иϳ Ѧ едкШд ШЦбҐзЮШдϱ йЪгЩд ШЪзШЦ ЩЪ Ͻϵ АШЦб едз кгϲ ЮЩЦЩЪ Ъ ШдгиЮЩЪзЦЩд кв Щди вЪбЭдзЪи ЦбЮвЪгйди еЦзЦ д ЬЦгЭд ЩЪ вЦииЦ вкиШкбЦзϳ Јдв ϻЬ ЩЪ ездйЪҊгЦ ШдгШЪгйзЦЩЦ ЬЦгЭд Ъв ШЦЩЦ ШбЦзЦϱ ЩкЦи кгЮЩЦЩЪи ЪжкЮлЦбЪв Ъ едЩЪв икЧийЮйкЮз квЦ едз҄Ҁд ЩЪ дкйзЦ ездйЪҊгЦ ЩЪ дзЮЬЪв ЦгЮвЦб ϭШЦзгЪиϱ еЪЮнЪ дк ЫзЦгЬдϮϳ Јдвд Ц ШдгШЪгйзЦ҄Ҁд ЩЪ ЬдзЩкзЦи ЪийѾ гЦ ЬЪвЦϱ гЦи ЩЮЪйЦи ЩЪ ЭЮеЪзйздՙЦ зЪШдвЪгЩЦϲиЪ ЩЪиШЦзйЦз еЦзйЪ ЩЦи ЬЪвЦи гд езЪеЦздϳ Едз ЪнЪвебдϱ еЦзЦ квЦ двЪбЪйЪ Шдв ϻ ШбЦзЦиϱ кйЮϲ бЮпЦз ЦеЪгЦи ЩкЦи ЬЪвЦиϳ ЕЦзЦ жкЪ ЪбЪ вЦгйЪгЭЦ икЦи ездϲ езЮЪЩЦЩЪиϱ д длд ЩЪлЪз иЪз езЪеЦзЦЩд иЪв ЦЩЮ҄Ҁд ЩЪ ЬдзЩкϲ зЦиϱ дк иЪЯЦϱ ШдпЮЩдϱ двЪбЪйЪϱ вЪнЮЩд дк едШЭ҇ϳ

Temperos que emagrecem e são diuréticos naturais КвЦ ЧдЦ ЪийзЦй҆ЬЮЦ еЦзЦ еЪзЩЪз Ци ЬдзЩкзЮгЭЦи ЪнйзЦи ҆ ЫЦпЪз кид ЩЪ йЪвеЪзди йЪзвдЬ҇гЮШдиϱ Шдвд еЮвЪгйЦиϱ ЬЪгϲ ЬЮЧзЪ Ъ лЮгЦЬзЪ ЩЪ вЦ҄Ҁϱ ЪбЪи иҀд ШЦеЦпЪи ЩЪ ЦШЪбЪзЦз д вЪϲ йЦЧдбЮивдϱ едйЪгШЮЦбЮпЦгЩд ди ЪЫЪЮйди ЩЪ квЦ ЩЮЪйЦ ЪжкЮбЮϲ ЧзЦЩЦϳ ЖкЪв йЪв Ц йЪгЩ҇гШЮЦ Ц зЪйЪз бҊжкЮЩдиϱ едЩЪ ЦвЪгЮпЦз д ездЧбЪвЦ ЮгШбкЮгЩд иЦбиЦ гЦ ЩЮЪйЦϳ ЊбЦ ЦйкЦ гд дзЬЦгЮивд Шдвд кв ЩЮкз҆йЮШд гЦйкзЦбϱ ЦЯкЩЦгЩд ди лЦиди иЦгЬкҊгЪди Ц ЪбЮвЮгЦз д ЪнШЪиид ЩЪ бҊжкЮЩдиϳ ЕдЩЪ иЪз ЦЩЮШЮдгЦЩЦ Ъв иЦгϲ ЩкҊШЭЪиϱ идеЦи Ъ ШЭѾиϳ

$'/ 8+8'4

Pré, durante e pós-treino


Avenida Jer么nimo Monteiro, 1000 - Ed. Trade Center / Sala 1114 Centro - Vit贸ria/ES Tel: (27) 3222-1245 www.sconcontabil.com.br


/'/ 4+# %#2+:#$#

Fábio Pirajá

Pós-gradução em Docência do Ensino Superior Apresentador e comunicador de rádio DJ, locutor e ator publicitário e sonoplasta.

І ЈдбкгЦ ВЪвдзЮЦ ЈЦеЮнЦЧЦ ЩЪиЪвЧЦзШЦ гд ШЪгЦзЮд ЭЮийҐзЮШд ЩЦ ШЮЩЦЩЪ ЩЪ ЛЮйҐзЮЦϳ ИҀд едийЦЮи ШдбдзЮпЦЩди Щди Цгди ϶ϾϷϵ Ъ жкЪ зЪйзЦйЦв Ц ШЮЩЦЩЪ гди иЪки езЮвЪЮзди еЦиидиϱ ШЦвЮгЭЦгЩд еЦзЦ Ц зЪвдЩЪбЦ҄Ҁд Ц еЦзйЮз Щд ЦйЪззд Щд ШЦвеЮгЭд Щд вЦгЬЦб еЦзЦ Ц Шдгийзк҄Ҁд ЩЦ ЛЮбЦ ВдиШдидϳ ϭЈдбдзЮпЦЩд едз ЋѾЧЮд ЕЮзЦЯѾϮ


#761 '56+/# Luis Eduardo Barbosa Cirurgião plástico

Rinoplastia , duvidas frequentes

ГЪийЦ ЪЩЮ҄Ҁд ЩЦ ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІ лЦвди ЫЦбЦз ЩЪ ЗЮгдебЦийЮЦϱ дк ШЮзкзЬЮЦ ЩЪ гЦзЮпϳ Јдвд зЪШЪЧд вкЮйЦи ЩҗлЮЩЦиϱ зЪиедгЩд ЦжкЮ ЦбЬквЦи ЩЦи еЪзЬкгйЦи вЦЮи ЫзЪжкЪгйЪиϳ ЊиеЪзд жкЪ ЪийЦ вЦйЪзЮЦ ЦЯкЩЪ лдШ҇ Ц ЪгйЪгЩЪз вЦЮи идЧзЪ д Циикгйдϳ Д еЦШЮЪгйЪ ЦезЪиЪгйЦ кв гЦзЮп ЩЪиездедзϲ ШЮдгЦб Ъв зЪбЦ҄Ҁд Цд зЪийд ЩЦ ЫЦШЪϱ д жкЪ едЩЪ дк гҀд ЪийЦз ЦЫЪйЦгЩд икЦ ЮгйЪзЦ҄Ҁд идШЮЦб Шдв Ци еЪиидЦи Цд иЪк зЪЩдзϱ едЩЪгϲ Щдϱ Цй҆ ШЦкиЦзϱ Ъв ШЦиди ЪнйзЪвдиϱ ЮидбЦϲ вЪгйдϳ ЕзЮвЪЮзЦвЪгйЪ лдШ҇ ЩЪлЪ иЦЧЪз жкЪ гҀд ЪнЮийЪ гЦзЮп еЪзЫЪЮйдϳ ЙдЩди гҐи йЪвди ЩЪЫЪЮйди жкЪ иЪзЮЦв ЫЦШЮбвЪгйЪ ЩЪйЪШйѾлЪЮи едз кв ЪиеЪШЮЦбЮийЦ гЪииЪ йЮед ЩЪ ШЮзкзЬЮЦϳ Едз Юиидϱ Ц вЦгЪЮзЦ вЦЮи ЪՙШЦп ЩЪ вЪбЭдзЦз д ЫдзвЦйд Щд иЪк гЦзЮп иЪзѾ Ц ШЮзкзЬЮЦϳ БдЬдϱ д зЪикбйЦЩд ЩЪлЪ иЪз ЦгЦбЮиЦЩдϳ Јдвд кв йдЩдϱ иЪ д еЦШЮЪгйЪ ЦгЦбЮиЦз ШЦЩЦ вЮбҊвЪйзд Щд гЦзЮп деЪзЦЩдϱ ՙШЦзѾ ЪнйзЪвЦϲ вЪгйЪ ЪийзЪииЦЩд ЦеҐи Ц ШЮзкзЬЮЦϦ І еЪзϲ ЫЪЮ҄Ҁд гд ездШЪЩЮвЪгйд едЩЪ Цй҆ иЪз ЦйЮгЬЮϲ ЩЦϱ вЦи ҆ едкШд ездлѾлЪб едЮи йзЦйЦϲиЪ ЩЪ квЦ ШЮзкзЬЮЦ вкЮйд ЩЮЫҊШЮб Ъ ШкЯд йЪШЮЩд ЩЪ ШЮШЦйзЮпЦ҄Ҁд гҀд ЪийѾ идЧ д ШдгйздбЪ Щд ШЮзкзЬЮҀдϳ Д ЬзЦгЩЪ ЮгЮвЮЬд ҆ Ц ՙЧздиЪ жкЪ иЪ ЫдзвЦ ЦеҐи Ц ШЮзкзЬЮЦ Ъ жкЪ йЪгЩЪ Ц екнЦз Ци ШЦзйЮбЦЬЪги Ъϴдк ЬЪзЦз ЩЪЫдзвЮЩЦЩЪи ЩЪ Шдгйдзгдϳ Едз Юиидϱ ҆ вкЮйд ЮведзйЦгйЪ жкЪ д в҆ЩЮШд иЦЮЧЦ кйЮбЮпЦз Ци й҆ШгЮШЦи ШдззЪйЦи еЦзЦ ЪлЮйЦз д ЪЫЪЮйд ЩЪбЪй҆зЮд ЩЪийЦ ՙЧздиЪϳ ВЦи вЪивд ЦииЮв ЭѾ зЮиШд Щд зЪикбйЦЩд иЪз ЩЪиϲ ЫЦлдзѾлЪб иЪ д Шдзед зЪиедгЩЪз ЩЪ квЦ ЫдзвЦ ЮгЪиеЪзЦЩЦϦ ЕдзйЦгйдϱ Ц ԺШкбеЦԻ вкЮйЦи лЪпЪи гҀд едЩЪ иЪз ЦйзЮЧкҊЩЦ Цд в҆ЩЮШдϳ ИЪгЩд ЦииЮв Ц гЪШЪииЮЩЦЩЪ ЩЪ в҆ЩЮШдϳ ездШкзЦз кв в҆ЩЮШд ЦЩЪжкЦЩдϱ еЦзЦ зЪЦбЮпЦз Ц ШЮзкзЬЮЦ ЩЦ езЮвЪЮзЦ лЪп ҆ ЮведзйЦгйҊииЮϲ вЦϱ едЮи йдЩди ЪииЪи ЫЦйдзЪи ЩЪбЪй҆зЮди иҀд вЦЮдзЪи Ъв зЪдеЪзЦ҄ҒЪиϳ ϶ϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Едиид ЩЪЮнЦз вЪк гЦзЮп Шдвд д ЩЪ дкйзЦ еЪиидЦЄ ИЪвезЪ йЪвди жкЪ дзЮЪгйЦз ди еЦШЮЪгйЪи жкЪ д гЦзЮп ЩЪлЪ иЪз вЪбЭдзЦЩд ЩЪгйзд ЩЦи едииЮЧЮбЮЩЦЩЪи ЩЪ ШЦЩЦ еЪиидЦϳ Д езЮвЪЮзд дЧЯЪйЮлд ҆ вЪбЭдзЦз Ц ЭЦзϲ вдгЮЦ ЫЦШЮЦбϿ йЪвди жкЪ йзЦЧЦбЭЦз ЦгЦбЮиЦгЩд Ци Ъиϲ йзкйкзЦи ЫЦШЮЦЮи ЩЦ еЪиидЦϳ ГҀд ЩѾ еЦзЦ ЫЦбЦз жкЪ лЦЮ ՙШЦз ЮЬкЦб д ЩЪ ЦбЬк҆вϱ ЩЪ ЦбЬквЦ ШЪбЪЧзЮЩЦЩЪϱ едЮи йЪзҊЦвди жкЪ вдЩЮՙШЦз ездлЦлЪбвЪгйЪ лѾзЮЦи дкйзЦи ЪийзкйкзЦи Цб҆в Щд гЦзЮпϳ ВЪк гЦзЮп ҆ ЬзЦгЩЪϳ ЊнЮийЪ едииЮЧЮбЮЩЦЩЪ ЩЪ ЩЪЮнЦз ЪбЪ еЪжкЪгдЄ ГдлЦвЪгйЪ лдбйЦвди Ц иЮйкЦ҄Ҁд ЩЪ жкЪ д гЦзЮп ЪийѾ ЮгиЪзЮЩд гЦ ЫЦШЪϱ иЪгЩд ЦииЮв гҀд едЩЪвди ЩЪЮнЦз квЦ еЪиидЦ жкЪ йЪв кв гЦзЮп ЬзЦгЩЪϱ Шдв кв гЦзЮп еЪжкЪгдϳ ЕздлЦлЪбвЪгйЪϱ жкЦгЩд ЦгЦбЮиЦЩд йкЩд Ъв ШдгЯкгйдϱ ЪииЦ ЩЮЫЪзЪг҄Ц ЩЪ ЬзЦгЩЪ еЦзЦ еЪжкЪϲ гд ՙШЦ ЩЪиездедзШЮдгЦб Цд зЪийд ЩЦ ЫЦШЪϳ ЖкЦгЩд Ъийдк вЮгЮийзЦгЩд ЦкбЦи идЧзЪ ШЮзкзЬЮЦи ЩЪ гЦзЮпϱ иЪвезЪ ЫЦбд еЦзЦ ди ШЮзкзЬЮҒЪи вЪгди ЪнеЪзЮЪгйЪиϱ иЪвезЪ жкЪ ЩЪлЪвди ЫЦбЦз жкЪ едЩЪвди Юз ЩЪ кв гЦзЮп ЬзЦгЩЪ еЦзЦ кв в҆ЩЮд Ъ ЩЪ кв в҆ЩЮд еЦзЦ кв еЪϲ жкЪгдϳ ВЦи гкгШЦ ЩЪ кв ЬзЦгЩЪ еЦзЦ кв еЪжкЪгдϱ иЪ гҀд жкЪЧзЦвди Ц ЭЦзвдгЮЦ ЫЦШЮЦб жкЪ ҆ д гдиид дЧЯЪйЮлд ՙгЦбϳ

ЕзЪШЮид ЫзЦйкзЦз д гЦзЮпЄ І ЫзЦйкзЦ ЩЪ гЦзЮп ҆ Ц җбйЮвЦ ЩЦ ЫЦиЪ ЩЪ вЮгЭЦ ШЮзкзϲ ЬЮЦϳ ЉЪедЮи жкЪ йзЦЧЦбЭЦвди гЦ едгйЦϱ Щдзид Ъ ѿгЬкбд гЦидбЦЧЮЦб ЩЪлЪвди лЪзЮՙШЦз иЪ Ц ЪийзкйкзЦ Щд диид гЦиЦб ЪийѾ ЦЩЪжкЦЩд еЦзЦ д гдлд гЦзЮпϳ ИЪ гЪШЪииѾзЮд ЪгйҀд ЫзЦйкзЦвди д диид гЦиЦбϳ ЙдЩди ди ШЮзкзЬЮҒЪи ебѾийЮШди зЪЦбЮпЦв ШЮзкзЬЮЦи ЩЪ гЦзЮпЄ ІеЪиЦз ЩЪ йдЩди йЪзЪв д йзЪЮгЦвЪгйд Ъв гЦзЮпϱ ІеЪиЦз ЦШзЪЩЮйд жкЪ идвЪгйЪ еЪиидЦи ЪиеЪШЮЦбЮпЦЩЦиϴЦездϲ ЫкгЩЦЩЦи гд Циикгйд ЩЪлЪзЮЦв зЪЦбЮпЦзϳ Ѧ квЦ ШЮзкзϲ ЬЮЦ вкЮйд ЪиеЪШҊՙШЦ жкЪ гЪШЪииЮйЦ ЩЪ вкЮйд йзЪЮгЦϲ вЪгйд Шдв Чдги ездՙииЮдгЦЮиϳ Ди вЦЮи ШдгЭЪШЮЩди ЮгЫЪбЮпвЪгйЪ ЪийҀд ЫдзЦ Щд еЦҊиϱ едЮи ЦՙгЦб ШЦЩЦ вЮбҊвЪйзд ЫЦп ЩЮЫЪзЪг҄Ц гд зЪикбйЦЩд ՙгЦбϳ Јдвд ҆ д еҐи деЪзЦйҐзЮдЄ ЉҐЮЄ Ѧ Щди еҐи деЪ Ѧ Щди еҐи деЪзЦйҐзЮди вЦЮи йзЦгжкЮбди Ъв зЪбЦ҄Ҁд Ц Щдзϳ ЙЪвди ЪнШЪбЪгйЪи зЪв҆ЩЮди еЦзЦ Щдз еЦзЦ жкЦбжкЪз ШЮзкзЬЮЦ ебѾийЮШЦϱ вЦи ЪиеЪШЮՙШЦвЪгйЪ Ъв гЦзЮп Ц Щдз гҀд ҆ квЦ жкЪЮнЦ Шдвквϳ ГдзвЦбвЪгйЪ Цй҆ киЦвди вЪгди вЪЩЮШЦвЪгйди жкЪ Ъв дкйзЦи ШЮзкзЬЮЦиϳ Д вЦЮи ШЭЦйд ҆ Ц иЪгиЦ҄Ҁд ЩЪ ЬзЮеЪ жкЪ Ц еЪиидЦ ՙШЦ едз ЦбЬкги ЩЮЦиϳ ЖкЦгйд Ц еЦзйЪ Ъий҆йЮϲ ШЦϴидШЮЦб гд еҐи деЪзЦйҐзЮдϱ ҆ гЪШЪииѾзЮд кв ШкзЦйЮϲ ШЦϴидШЮЦб лд Шдв ВЮШздедзЪ идЧзЪ д гЦзЮп гЦи Ϸ езЮвЪЮзЦи иЪϲ вЦгЦиϳ ИЪгЩд жкЪ гЦ езЮвЪЮзЦ иЪвЦгЦ едЩЪ иЪз гЪШЪииѾзЮд кв ШкзЦйЮлд зҊЬЮЩд идЧзЪ ЪииЪ езЮвЪЮзЦ ШЦвЦЩЦ ЩЪ ВЮШздедзЪ

ϳ

#761 '56+/#

Јдв жкЪ ЮЩЦЩЪ едЩЪвди гди икЧвЪйЪз Ц ЗЮгдϲ ебЦийЮЦЄ Ѧ ЮведзйЦгйЪ иЪз вЦЮдз ЩЪ ϶ϼ дк ϶Ͻ Цгдиϱ дк иЪЯЦϱ жкЪ Ци ЪийзкйкзЦи ЪийЪЯЦв ЯѾ ЩЪиЪглдблЮЩЦиϳ


Fabiana Franco

Jornalista Dra em Comunicação Docente e Consultora

81% /#+5

Іи еЪиидЦи жкЪ ШдгЭЪШЪв вЪк ЪглдблЮвЪгйд Шдв Ци ШЦкиЦи идШЮЦЮи ЬЪзЦбвЪгйЪ вЪ ездШкзЦв ЩЪвдгийзЦгЩд ЮгйЪзЪииЪ Ъв ЦедЮЦз ЦбЬквЦ ЮгЮШЮЦйЮлЦ дк ездЯЪйд Ъ зЪбЦйЦв гҀд иЦЧЪзЪв Шдвд ЦЯкЩЦзϳ І вдйЮлЦ҄Ҁд ҆ д езЮвЪЮϲ зд еЦиидϦ ВЦи ҆ езЪШЮид ЦбЮвЪгйЦз ЪииЦ вдйЮлЦ҄Ҁд еЦзЦ жкЪ ЪбЦ лЮзЪ Ц҄Ҁд Ъ иЪ зЪлЪзйЦ Ъв ЧЪв еЦзЦ жкЪв езЪϲ ШЮиЦϳ Д ЧЪв жкЪ зЪЦбЮпЦвди еЦзЦ ЦбЬк҆в лдбйЦ еЦзЦ гҐи Ъ вкЮйЦи лЪпЪи д жкЪ Ци ЮгийЮйкЮ҄ҒЪиϱ ездЯЪйдиϱ ЮгЮШЮϲ ЦйЮлЦи езЪШЮиЦв ЩЪ еЪиидЦиϱ ЪгЬЦЯЦЩЦи Ъ Шдв ЩЮиедгЮЧЮбЮЩЦЩЪ еЦзЦ ЦЯкЩЦзϳ ЙдвЦз ШдгиШЮ҇гШЮЦ ЩЦ Ювϲ едзйѿгШЮЦ ЩЪ йЪз зЪиедгиЦЧЮбЮЩЦЩЪ идШЮЦб Ъ Щди ЧЪгЪЫҊШЮди жкЪ ЪииЦи Ц҄ҒЪи йзЦпЪв еЦзЦ Ц идШЮЪЩЦЩЪ ҆ ЫкгЩЦ вЪгйЦбϳ І ШдбкгЦ ЩЪийЪ в҇и ЦезЪиЪгйЦ ЦбЬквЦи дедзйкгЮЩЦЩЪи еЦзЦ жкЪв жкЪз ЦЯкЩЦзϳ ИЦкЩЦ҄ҒЪи Щд ЇЪвϦ

Time do bem ІвЮЬди ШзЮЦзЦв кв Ьзкед гЦ вҊЩЮЦ идШЮЦб МЭЦйиЦее еЦзЦ ЫЦпЪз Ц҄ҒЪи Щд ЧЪвϳ Іи Ц҄ҒЪи иҀд лЦзЮЦЩЦи Ъ д Ьзкед ЦедЮЦ езЮгШЮеЦбвЪгйЪ ЮгийЮйкЮ҄ҒЪи жкЪ ЧЪгЪШЮՙϲ Ъв ШзЮЦг҄Ци Ъ ЦЩдбЪиШЪгйЪи Ъв ШдгЩЮ҄ҒЪи ЩЪ лкбгЪзЦЧЮϲ бЮЩЦЩЪ идШЮЦбϿ ЦЩдЪШЮЩЦиϱ ЩЪՙШЮЪгйЪи Ъ Ъв иЮйкЦ҄Ҁд идШЮЦб ШдвездвЪйЮЩЦϳ Іи Ц҄ҒЪи лЮиЦв Ц ЮгШбкиҀд идШЮЦб еЦзЦ д ЩЪиеЪзйЦз ЩЪийЪи еЦзйЮШЮеЦгйЪи еЦзЦ икЦ Ювϲ едзйѿгШЮЦ идШЮЦбϳ ГЪийЪ в҇и ШдгйЪвебдкϲиЪ Ци ШзЮЦг҄Ци ЩЦ ІШЦШШЮ жкЪ ЫдзЦв бЪлЦЩЦи гд ЩЮЦ ϶ ЩЪ ЯкбЭд Цд ЈЮгЪϲ вЦзаϱ гд ИЭдееЮгЬ ЛЮйҐзЮЦϱ еЦзЦ ЦииЮийЮзЦв Цд ՙбвЪ ВЮгЮдгиϳ Д ездЬзЦвЦ ЫдЮ дЫЪзЪШЮЩд еЪбд лдбкгйѾзЮд ЩЦ ІШЦШШЮ ЗЦЫЦЪб ЇзЦЬЦϱ жкЪ иЪ ЩЪийЦШЦ едз ЫзЪжкЪгйЪϲ вЪгйЪ ездедзШЮдгЦз Цди еЦШЮЪгйЪи ЦйЪгЩЮЩди еЪбЦ ЮгийЮϲ йкЮ҄Ҁд вдвЪгйди ЩЪ бЦпЪз Ъ жкЪ ЯкгйЦвЪгйЪ Шдв ЗЪгЦйЦ ВЦШЭЦЩд ШддзЩЪгЦ д ЙЮвЪ Щд ЇЪвϳ Іи ШзЮЦг҄Ци ШдвЪзЦв еЮедШЦϱ йдвЦзЦв зЪЫзЮЬЪзЦгйЪ Ъ идзлЪйЪϳ ЖкЪв ЦЯкЩЦ д Ьзкед ՙгЦгШЮЦ Ц ЮЩЦ ЩЦи ШзЮЦг҄Ци Шдв Югϲ ЬзЪииди дк зЪШкзид еЦзЦ Ци ЬкбдиЪЮвЦи Ъ Шдв Ц езЪиЪг҄Ц гди ЪлЪгйдиϳ ЎгйЪзЪииЦЩди Ъв ЫЦпЪз еЦзйЪ Щд Ьзкед едЩЪв ЪглЮЦз кв ЪϲвЦЮб еЦзЦ Ц ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІ жкЪ ЪгШЦвЮгЭЦзЪвди еЦзЦ д Ьзкедϳ

Pontos da Gratidão "Se precisar pegue. Se não precisar doe"

КвЦ ЮгйЪзлЪг҄Ҁд кзЧЦгЦ Щд ЧЪв лЪв ЦШдгйЪШЪгЩд Ъв ЛЮйҐзЮЦϱ ЮЩЪЦбЮпЦЩЦ едз БкШЮЦгд ІгЩзЦЩЪ Ъ ЉЦгогЭЦ ИЮЪззЦϱ жкЪ дзЬЦгЮпЦв Ц ЋЪЮзЦ ЌзѾйЮи ЩЦ ЌзЦйЮЩҀдϱ едгйди ЩЦ ЬзЦйЮЩҀд ЪиеЦбЭЦЩди еЪбЦ ШЮЩЦЩЪϳ ГЦ ЫЪЮзЦ ЦШдгйЪШЪв йздШЦи Щд ЧЪв ЩЪ ЮйЪги Гд ЩЮЦ ϵϷ ЩЪ ЯкбЭд ЫдЮ ЮгийЦϲ Ъ ШЦзЮгЭдϳ Іи еЪиидЦи ЩдЦв д жкЪ йЪв Ъ зЪШЪЧЪв д бЦЩд д Ponto do Livro Ъ жкЪ езЪШЮиЦв гквЦ ЫдзвЦ ЩЪ ЪиеЦбЭЦз ЬзЦйЮЩҀд Ъ ЩЪиЩЪ ЪгйҀд вкЮйд бЮлзд Цвдз Цвдз едз ЦҊϳ Ди едгйди иҀд ՙнди Ъ ЫдзЦв ЮгийЦбЦЩди ЧЦШЦгЦ йЪв еЦииЦЩд едз бѾϦ Ъв бдШЦЮи еЦзЦ ЪийЮвкбЦз ЪииЦ йздШЦ ШдгйҊгкЦϳ БѾ Д Едгйд ՙШЦ гЦ ЗкЦ ЇЦзҀд ЩЪ ВдгЯЦзЩЮв гд едийЪ ЧЪв едЩЪв иЪз ЩЪедиЮйЦЩЦи ЩдЦ҄ҒЪи ЩЪ ЮйЪги Ъв Чдв Цд бЦЩд Щд ЇЦз ЌзкйЦ ЩЦ ЪийЦЩд ЩЪ кидϳ Ди ЪиеЦ҄ди й҇в ЬкЦзЩЮҒЪи жкЪ Дг҄Цϳ ЖкЪв жкЮиЪз ЩдЦз ШкЮЩЦв еЦзЦ жкЪ Ци езЦйЪбЪЮзЦи гҀд ՙжкЪв иЪв Дг҄Цϳ бЮлзди едЩЪ еЦииЦз едз бѾϱ ЩдЦ҄Ҁдϳ ЉдЦ Ъ зЪШЪЧЪ жкЪв жкЮиЪзϦ Д бЪвЦ ҆ ϧИЪ еЪЬЦз дк бЪлЦз бЮлзди Ъ Шдвϲ езЪШЮиЦз еЪЬкЪϳ ИЪ гҀд езЪШЮиЦз ЩдЪϧϳ Ди едгйди еЦзйЮбЭЦз ШдгЭЪШЮвЪгйдиϱ ЪийҀд ЪийҀд бдШЦбЮпЦЩди гЦ ЕзЦ҄Ц ЌЪйҗбЮд ЛЦзЬЦиϱ гЦ КЋЊИϱ идгЭдиϱ ЩзЦвЦиϱ ЦлЪгйкзЦиϱ бкйЦиϱ ЦвдзЪи Ъ ЪиеЪзЦг҄Цϳ гЦ ЗкЦ ϼ ЕЮЪЩЦЩЪ Ъ гЦ ЕзЦ҄Ц КЧЦбЩд ЗЦвЦбЭЪйЪϳ ЗЪϲ Њгՙвϱ йкЩд ЩЪ Чдв жкЪ кв ШЪгйЪвЪгйЪ кв едгйд ЫдЮ ЮгийЦбЦЩд едз кв лдбϲ кгйѾзЮд Ъв ЇЦзШЪбдгЦϱ гЦ ИЪззЦϳ бЮлзд едЩЪ ездедзШЮдгЦзϳ

϶Ͻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Ди Ди йҊжкЪйЪи ЦгйЪШЮеЦЩди еЦзЦ д ВШЉЮЦ ЋЪбЮп Ϸϵ϶Ϻϱ жкЪ иЪзѾ зЪϲ ЦбЮпЦЩд Ъв ϷϾ ЩЪ ЦЬдийдϱ ЯѾ ЪийҀд иЪгЩд лЪгЩЮЩдиϳ Д ВШЉЮЦ ЋЪбЮп ҆ квЦ ШЦвеЦгЭЦ Ъв ездб ЩЪ ШзЮЦг҄Ци Ъ ЦЩдбЪиШЪгйЪи Шдв ШѿгШЪз зЪЦбЮпЦЩЦ ЦгкЦбвЪгйЪ гд җбйЮвд иѾЧЦЩд Щд в҇и ЩЪ ЦЬдийдϳ І ШЦвеЦгЭЦ ҆ ШддзЩЪгЦЩЦ гЦШЮдгЦбвЪгйЪ еЪбд ЎгийЮйкйд ЗдгЦбЩ ВШЉдгЦбЩ Ъ Ц зЪгЩЦ ЩЪ йдЩди ЩЪ иЦгЩкҊШЭЪи ЇЮЬ ВЦШ ϭЪнШЪйд ЮведийдиϮ ҆ зЪлЪзйЮЩЦ еЦзЦ ШЦкиЦи ЧЪгЪՙϲ ШЪгйЪи ЩЪ ЮгийЮйкЮ҄ҒЪи жкЪ ЦииЮийЪв ШзЮЦг҄Ци Ъ ЦЩдбЪиШЪгйЪи ШЪгйЪи едзйЦЩдзЪи ЩЪ ШѿгШЪзϳ Гд ЊиеҊзЮйд ИЦгйд Ц ЧЪгЪՙШЮЦЩЦ ҆ Ц ІШЦШШЮϱ жкЪ йЪв гд ВШЉЮЦ ЋЪбЮп квЦ ЩЦи вЦЮи ЮведзйЦгйЪи ЫдгйЪи ЩЪ ШЦейЦ҄Ҁд ЩЪ зЪШкзϲ идиϳ І зЪгЩЦ дЧйЮЩЦ Шдв Ц ШЦвеЦгЭЦ ҆ кйЮбЮпЦЩЦ Ъв ездЯЪйди жкЪ ЧЪгЪՙШЮЦв ШзЮЦг҄Ци Ъ ЦЩдбЪиШЪгйЪи Ъв йзЦйЦвЪгйд дгϲ ШдбҐЬЮШд Ъ иЪки ЫЦвЮбЮЦзЪиϳ

Embaixador do MCDIA FELIZ ЊииЪ ЊииЪ Цгд д ЪвезЪиѾзЮд ЗЦЫЦЪб ЇзЦЬЦϱ лдбкгйѾзЮд ЩЦ ІШЦШШЮ ЫдЮ ЪиШдбЭЮЩд Шдвд ЪвЧЦЮнЦЩдз Щд ЪлЪгйд Ъ дзЬЦгЮпдк ЪлЪгйди ЩЪ ез҆ϲлЪгЩЦи Ъ ЩЪ ЩЮлкбЬЦ҄Ҁд ЩЦ Ц҄Ҁдϳ ԺЊийЦвди йЦвЧ҆в вдЧЮϲ бЮпЦгЩд лдбкгйѾзЮди Ъ ЦедЮЦЩдзЪи жкЪ едииЦв ЩЦз Ц икЦ Шдгϲ йзЮЧкЮ҄Ҁд еЦзЦ Ц ШЦвеЦгЭЦϱ жкЪ дШдззЪзѾ гди ϶ϸ зЪийЦкзЦгйЪи ВШЉдгЦбЩԸи Щд ЊийЦЩд Ե Ъв ЛЮйҐзЮЦϱ ЛЮбЦ ЛЪбЭЦϱ ИЪззЦϱ ЈЦзЮЦШЮϲ ШЦϱ ЌкЦзЦеЦзЮ Ъ БЮгЭЦзЪиϱ ЦзйЮийЦи еЦзЦ ЫЦпЪз иЭдмиϱ ЪиеЦ҄ди еЦзЦ ЩЮлкбЬЦз Ц ШЦвеЦгЭЦϱ лдбкгйѾзЮди еЦзЦ лЪгЩЪз ди йҊжкЪйЪи ЦгйЪШЮеЦЩди жкЪ ШкийЦв Зϩ ϶ϸϱϺϵԻϱ ЪнебЮШЦ ЇзЦЬЦϳ ЊбЪи едЩЪв иЪз ЦЩжкЮзЮЩди гЦ иЪЩЪ ЩЦ ЮгийЮйкЮ҄Ҁд ϭЗкЦ ЉдвЮгϲ Ьди ЕҐлдЦ БЪвдиϱ ϷϾϼϱ ЏЦзЩЮв ЈЦвЧкзЮϮ дк бЮЬкЪ еЦзЦ Ϸϼ Ϸ϶ϷϺϷϾϼϼ дк Ϸϼ Ϸ϶ϷϺϳϷϾϾϸϳ ЊϲвЦЮбиϿ вШЩЮЦЫЪбЮпЅЦШЦШШЮϳдзЬϳЧз Ъ ЪлЪгйдиЅЦШЦШШЮϳдзЬϳЧз

81% /#+5

Mc Dia Feliz em prol da ACACCI


Antônio Carlos

( 4/7.# 616#.

Publicitário, apresentador de TV - Programa Fórmula Total/BAND Apaixonado por veículos de duas e quatro rodas.

ЈзЮЦЩд Ъв Ϸϵϵϼϱ д ЏЦЬкЦз НЋ гЦиШЪк Ъ ЫдЮ ШдгШЪЧЮЩд Шдвд кв ЮзвҀд вЪгдз Щд НЏϱ иЪЩҀ ЩЪ бкнд ЮгЬб҇иϳ Д вдЩЪбд ЦйкЦб ҆ кв ЫЦШЪϲбЮЫй ЩЪииЦ ЬЪзЦ҄Ҁд Ъ ЩЦжкЮ ЦбЬкв йЪвед иЪзѾ икЧийЮйкҊЩЦ едз квЦ гдлЦϳ Гд ЇзЦибϱ д ЏЦЬкЦз НЋ ҆ Ц де҄Ҁд ЩЪ вЪгдз езЪ҄д ЩЦ вЦзШЦϱ Гд ШЦид вЦЮи ЪиеЪШҊՙШд Щд НЋ Иедзй Бкнкзо Ϸϵ϶Ϻϱ жкЪ ЪийѾ иЪгЩд дЫЪзЪШЮЩд Шдв езЪ҄д икЬЪзЮЩд ЩЪ Зϩ ϶ϾϾϳϵϵϵϳ Д лЦбдз ҆ ЮгйЪзЪииЦгйЪ едз ЪийЦз ЧЪв ЦЧЦЮнд Щди зЮлЦЮи ЦбЪвҀЪи ЩЪ вЪивд едзйЪϳ ГҀд иЪ йзЦйЦ ЩЪ кв иЪЩҀ ЩЪ едзйЪ в҆ЩЮдϱ ЯѾ жкЪ вЪЩЪ ϹϱϾϻ ГҀд в ЩЪ ШдвезЮвЪгйдϳ ІииЮвϱ д НЋ Иедзй Бкнкзо иЪ ШдглЪзйЪ Ъв ԺՙбЭд җгЮШдԻ гЪииЦ ЫЦЮнЦ ЩЪ езЪ҄дϳ ІЧЦЮнд ЩЮиидϱ идϲ вЪгйЪ иЪЩҀи ЬзЦгЩЪи ЩЪ вЦзШЦи йзЦЩЮШЮдгЦЮиϳ Іб҆в ЩЮиидϱ Ц дзЮЬЪв ЮгЬбЪиЦϱ иЪвезЪ ЦиидШЮЦЩЦ Цд бкнд Ъ ѽ жкЦбЮЩЦЩЪϱ зЪЫдз҄Ц Ц едиЮ҄Ҁд ЩЪ ЩЪийЦжкЪ ЩЪииЦ лЪзиҀдϳ Д вдйдз Ϸϳϵ ЌЙЉЎ ЩЪ ϷϹϵ Шлϳ Д ЏЦЬкЦз НЋ Иедзй Бкнкзо Ϸϵ϶Ϻ гҀд ЩЮЫЪзЪ Ъв жкЦиЪ гЦЩЦ Ъв зЪбЦ҄Ҁд ѽ лЪзиҀд вЦЮи едйЪгйЪϱ жкЪ ҆ Ц ЕдзйЫдбЮдϱ Шдв вдйдз ϸϳϵ Лϻ ИкеЪзШЭЦзЬЪЩ ЩЪ ϸϹϵ Шлϳ Д ЪийЮбд ҆ ЪбЪЬЦгйЪϱ вЦи Шдв ЩЪйЦбЭЪи жкЪ зЪезЪиЪгйЦв Ц ЦЬзЪииЮлЮЩЦЩЪ Щд иҊвЧдбд ЩЦ вЦзШЦϱ зЪЫдз҄ЦгЩд Ц ЮЩЪЮЦ ЩЪ кв ЫЪбЮгд ездгйд еЦзЦ иЦбйЦз идЧзЪ икЦ езЪиЦϳ Ди ЫЦзҐЮи Щкебди ЩЪ нЪгґгЮд Ъ Шдв БЊЉи ЩЮкзгди ЦезЪиЪгйЦв ЩЪиЪгЭд едкШд ШЪззЦЩд Ъ дгЩкбЦЩдϳ Гд ЪгйЦгйд Ե Ъв ШдвЧЮгЦ҄Ҁд Шдв Ц ЬзЦЩЪ вЦбЭЦЩЦ ЩЪ Шдз езЪйЦ Ъ ЩдвЮгЦЩЦ еЪбд бдЬдйЮед Щд ЫЪбЮгдϱ ЦииЮв Шдвд д ШЦеґ Шдв лЮгШди ЧЦийЦгйЪ ездЪвЮгЪгйЪи Ե еЦииЦв Ц Ювϲ езЪииҀд ЩЪ вЦЮдз ЪиедзйЮлЮЩЦЩЪϳ Д еЦзЦϲШЭджкЪ едиикЮ кв еЪзՙб вЦЮи ЦЪздЩЮгѿвЮШд Ъ Ъв ЭЦзвдгЮЦ Шдв д зЪийд Щд ШдгЯкгйдϳ ГЦи бЦйЪзЦЮиϱ д вдЩЪбд ЩЮиеҒЪ ЩЪ иЦҊЩЦи ЩЪ Цз гди еЦзЦбЦвЦи ЩЮЦгйЪЮзди Ъ Шдв ЦебЮжкЪ ШздвЦЩд ԺЏЦЬкЦзԻ гЦ еЦзйЪ икеЪзЮдзϳ

Ди ЫзЮиди жкЪ ШдгйдзгЦв Ци ЯЦгЪбЦи иҀд гЦ Шдз езЪйд ЧзЮбЭЦгйЪϱ вЦ҄ЦгЪйЦи гЦ Шдз Щд ШЦзздϱ ЦииЮв Шдвд ди зЪйздϲ лЮидзЪи Шдв зЪеЪйЮЩдзЪи ЩЪ ЩЮзЪ҄Ҁд Ъ зЪЧЦйЮвЪгйд Ъб҆йзЮШд Шдв ЮбквЮгЦ҄Ҁд ЩЪ идбдϳ ЗдЩЦи ЩЪ бЮЬЦ бЪлЪ Цзд ϶Ͻ Шдв егЪки ϷϹϺϴϹϺ ПЗ϶Ͻ ЦезЪиЪгйЦв ЩЪиЪгЭд вЦЮи ЦЪздЩЮгѿвЮϲ Шдϳ ГЦ йзЦиЪЮзЦϱ Ци бЦгйЪзгЦи ЦезЪиЪгйЦв ЩЪиЪгЭд ЭЦзвґгЮШд Ъ ЪбЪЬЦгйЪϱ ЮбквЮгЦЩди едз БЊЉиϳ І йЦвеЦ Щд едзйЦϲвЦбЦи йЪв ЫзЮид Ъв езЪйд ЧзЮбЭЦгйЪ Ե едкШд гдйЦЩд едз ШЦкиЦ ЩЦ Шдз ЊЧдго ЩЦ ШЦзздШЪзЮЦ Ե Ъ ЦЧзЮЬЦ Ц ШѿвЪзЦ ЩЪ з҆ϱ ЧЪв Шдвд д гдвЪ ԺЏЦЬкЦзԻ Ъ д ЫЪбЮгд иЦбйЦгЩдϳ Д еЦзЦϲШЭджкЪ йЪв иЪгидз ЩЪ ЪийЦШЮдгЦвЪгйд Ъ Ц еЦзйЪ ЮгЫЪзЮдз Ъв Шдз езЪйЦϱ ЧЪв Шдвд ЩкЦи иЦҊЩЦи ЩЪ ЪиШЦеЪ ШздвЦЩЦиϳ Ід ЦЧзЮз Ц едзйЦϱ ЯѾ иЪ еЪзШЪЧЪ д Цбйд гҊлЪб ЩЪ жкЦбЮЩЦЩЪ Щд Ід ЦШЦЧЦвЪгйдϳ Д ЮгйЪзЮдз ҆ йдйЦбвЪгйЪ ЫдззЦЩд Ъв Шдкздϱ иЪгЩд езЪйд гЦ еЦзйЪ икеЪзЮдз Ъ ШЦзЦвЪбд гЦ еЦзйЪ ЮгЫЪзЮдзϳ ГҀд ҆ езЪШЮид ЩЮпЪз жкЪ идЧзЪ д еЦЮгЪбϱ Ц ШдийкзЦ ҆ ЩЪ езЮвЪЮзЦϱ ЦииЮв Шдвд д вЦйЪзЮЦб ҆ ЩЪлЮЩЦвЪгйЪ ЪвЧдззЦϲ ШЭЦЩдϳ БдЬд ЦЧЦЮндϱ д зЪлЪийЮвЪгйд ҆ ЩЪ ЦбквҊгЮд йЪнϲ йкзЮпЦЩд Шдв ди ЫЦвдиди ЩЮЫкидзЪи ЩЪ Цз ЪиШЦвдйЪѾлЪЮиϱ жкЪ ЩҀд кв Цз ЦЮгЩЦ вЦЮи идՙийЮШЦЩд Цд ЏЦЬкЦз НЋϳ Д лдбЦгйЪ Ъв Шдкзд йЪв ШдвЦгЩди ЩЪ йЪбЪЫдгЮЦϱ вҊЩЮЦ Ъ еЮбдйд ЦкйдвѾйЮШдϱ йЪгЩд ЦЮгЩЦ ЩЪйЦбЭЪи Ъв ЦбквҊгЮд Ъ кв ЩЪиЪгЭд вкЮйд ШдгиЪзлЦЩдзϱ иЮвебЮийЦ Цй҆ϳ ЍѾ йЦвЧ҆в Чдзϲ ЧдбЪйЦи еЦзЦ йздШЦи ЩЪ вЦзШЭЦи гд вдЩд вЦгкЦбϱ ЧЪв Шдвд ЭЦийЪи еЦзЦ ЫЦзҐЮиϱ ШдвекйЦЩдз ЩЪ ЧдзЩдϱ бЮвеЦЩдзЪиϱ ЪйШϳ І ШдбкгЦ ЩЪ ЩЮзЪ҄Ҁд йЪв зЪЬкбЦЬЪв Ъб҆йзЮШЦ Шдв ЩдЮи вдЩдиϳ Кв ЩЪбЪи ҆ ЦкйдвѾйЮШд Ъ ЫкгШЮдгЦ Якгйд Шдв Ц вЪвҐзЮЦ Щд ЦииЪгйд Щд ШдгЩкйдзϱ жкЪ гд ШЦид иҀд ЩкЦиϳ вЪвҐзЮЦ ЊбЦ иЪ зЪйзЦЮ дк иЪ ЦЯкийЦ Ц ЦбйкзЦ ЩЪйЪзвЮгЦЩЦ Ъ вЪвдзЮпЦϲ ЩЦ еЪбд ШдгЩкйдзϳ ЏѾ Ц дкйзЦ Ыкг҄Ҁд ҆ вЦгкЦбϱ едЩЪгЩд ЦииЮв иЪз вЦгкиЪЦЩЦ бЮлзЪвЪгйЪϳ

Se por fora o Jaguar XF Sport Luxury 2015 apresenta uma boa mescla de elegância e esportividade, por dentro é puro luxo, conforto e sofisticação.

Ϸϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Д вдйдз ЩЪвдзЦ Ц еЪЬЦз Ъ еЪзЩЪ зЪгЩЮϲ вЪгйдϳ ЖкЦгЩд ЫкгШЮдгЦϱ ЫЦбЭЦ дк ЪгЬЦиϲ ЬЦϳ Д жкЪ ЦШдгйЪШЪЄ Կ ЈдвЧкийҊлЪб ЦЩкбйЪзЦЩд Կ ЙЦгжкЪ ЩЪ ШдвЧкийҊлЪб Шдв икЯЪЮзЦ Կ ЇЮШди ЮгЯЪйдзЪи ЪгйкеЮЩди дк икЯди Կ ЛЪбЦ ШЦгиЦЩЦ Կ ЈЦЧд ЩЦи лЪбЦи Шдв ЩЪЫЪЮйд Կ ЈЦзЧкзЦЩдз икЯд Կ ЕбЦйЮгЦЩд ЬЦийд Կ ЈЦШЭЮвЧд ЬЦийд Կ ЋЮбйзд ЩЪ ШдвЧкийҊлЪб ЪгйкеЮЩд Կ ЇдвЧЦ ЩЪ ШдвЧкийҊлЪб Шдв ЩЪЫЪЮйд

ВдйдзϴЙзЦгивЮииҀд ϲ Ϲ ШЮбЮгЩзди Ъв бЮгЭЦϱ ЮгЯЪ҄Ҁд ЩЮзЪйЦϱ йкзЧдШдвезЪиϲ идзϳ ЈЮбЮгЩзЦЩЦ Ե ϶ϳϾϾϾ Швє Едй҇гШЮЦ Ե ϷϹϵ Шл Ц ϺϳϺϵϵ зев ϭЬЦидбЮгЦϮ ЙдзжкЪ Ե ϸϹϱϺ аЬЫв ЪгйзЪ Ϸϳϵϵϵ Ъ Ϲϳϵϵϵ зев ЙзЦгивЮииҀд Ե ІкйдвѾйЮШЦ Ͻ вЦзШЭЦиϳ ВкЩЦг҄Ци иЪжкЪгШЮЦЮи едз еЦЩЩбЪ иЭЮЫйи ЉЪиЪвеЪгЭд ϲ ІШЪбЪзЦ҄Ҁд ЩЪ ϵ Ц ϶ϵϵ авϴЭ Ե ϼϱϾ иЪЬкгЩди ЛЪбдШЮЩЦЩЪ вѾнЮвЦ Ե ϷϵϾ авϴЭ ϭбЮвЮйЦЩЦϮ ЗдйЦ҄Ҁд ϲ ϶϶ϵ авϴЭ Ե ϶ϳϺϵϵ зев Јдгиквд здЩдлЮѾзЮд Ե ϶ϸϱϾ авϴбЮйзд Јдгиквд кзЧЦгд Ե ϼϱϽ авϴбЮйзд ИкиеЪгиҀдϴЉЮзЪ҄Ҁд ЩЮЦгйЪЮзЦ Ե ВШЕЭЪзидгϴЙзЦиЪЮзЦ Ե ВкбйЮбЮга Ъб҆йзЮШЦ ЋзЪЮди ϲ І ЩЮиШди ЩЮЦгйЪЮзди Ъ йзЦиЪЮзди Шдв ІЇИ Ъ ЊЉЇ ЗдЩЦиϴЕгЪки ϲ БЮЬЦ бЪлЪ Цзд ϶Ͻ Шдв егЪки ϷϹϺϴϹϺ ПЗ϶Ͻ ЉЮвЪгиҒЪиϴЕЪидиϴЈЦеЦШЮЩЦЩЪи ЈдвезЮвЪгйд Ե ϹϳϾϻϻ вв БЦзЬкзЦ Ե ϶ϳϾϸϾ вв ϭиЪв зЪйздлЮидзЪиϮ ІбйкзЦ Ե ϶ϳϹϻϽ вв ЊгйзЪϲЪЮнди Ե ϷϳϾϵϾ вв ЕЪид Ъв дзЩЪв ЩЪ вЦзШЭЦ Ե ϶ϳϼϸϺ аЬ ЙЦгжкЪ Ե ϼϵϱ϶ бЮйзди ЕдзйЦϲвЦбЦи Ե Ϻϵϵ бЮйзди ЕзЪ҄д Ե Зϩ ϶ϾϾϳϵϵϵ

Д лЪҊШкбд ЪийѾ ШдгиквЮгЩд вЦЮи ШдвЧкиϲ йҊлЪбϳ Д жкЪ едЩЪ иЪзЄ Կ ЛЪбЦ ШЦгиЦЩЦ Կ ЇЮШди ЮгЯЪйдзЪи икЯди дк ЪгйкеЮЩди Կ ЋЮбйзд ЩЪ ШдвЧкийҊлЪб ЪгйкеЮЩд Կ ѰбЪд ЩЪ вдйдз дк ШдззЪЮЦ ЩЪгйЦЩЦ ЫздкнЦ Կ Д вдйдз ЪийѾ иЪгЩд Ыдз҄ЦЩд Ъ Ци вЦзШЭЦи гҀд ЪийҀд иЪгЩд киЦЩЦи ШдззЪйЦвЪгйЪ Կ ЕгЪки ЩЪиШЦбЮЧзЦЩди Ъϴдк вкЮйд ЩЪиϲ ЬЦийЦЩди Կ ЊийЮбд ЦЬзЪииЮлд ЩЪ ЩЮзЮЬЮз Կ ЈдвЧкийҊлЪб ЦЩкбйЪзЦЩд Կ ЙкЧд Ъ ՙбйзд Щд зЪиеЮзд Щд ҐбЪд Щд ШѾзйЪз ЪгйкеЮЩд ЛЦпЦвЪгйд ЩЪ ҐбЪд гд ШѿвЧЮдЄ ВЦгШЭЦ ЩЪ ҐбЪд гд ШЭҀдϱ ЪвЧЦЮнд ЩЦ ШЦЮнЦ ВЦгШЭЦ ЩЪ ШѿвЧЮдϱ иЪЯЦ ЪбЦ вЦгкЦб дк ЦкйдвѾйЮШдϱ ЮгЩЮШЦ кв лЦпЦвЪгйдϳ ЊбЪ ЦШдгйЪШЪ жкЦгЩд Ци ЯкгйЦи ЪийҀд ЩЪЫЪЮйкдиЦи дк иЪ дШдззЪк ЪиеЦгЦвЪгйд ЩЦи здиШЦи Щд ЧкЯҀдϳ ИЪ Ц вЦгШЭЦ гҀд Ыдз ЬзЦгЩЪϱ бЪлЪ д ШЦззд Цй҆ квЦ дՙШЮгЦ ЩЪ ШдгՙЦг҄Цϳ ИЪ Ыдз вкЮйд ЬзЦгЩЪϱ ШЭЦвЪ кв ЬкЮгШЭдϱ бЪвЧзЦгЩд Ьз жкЪϱ гд ШЦид ЩЪ ШЦззд Шдв ШѿвЧЮд Цкϲ йдвѾйЮШдϱ йЪв жкЪ иЪз д Щд йЮед ебЦйЦϲ ЫдзвЦϳ ЖкЦгЩд Ък лЮзд Ц ЩЮзЪ҄Ҁд Цй҆ д ՙгЦбϱ кв ЧЦзкбЭд лЪв ЩЦ здЩЦϳ Д жкЪ ҆ ЮиидЄ ЕздлЦлЪбвЪгйЪ Ц ЯкгйЦ ЭдвдШЮг҆йЮШЦ жкЪϲ Чздк дк ЪийѾ еЦзЦ жкЪЧзЦзϳ ЕЦзЦ йЪийЦз иЪк ЫкгШЮдгЦвЪгйдϱ лЮзЪ д лдбЦгйЪ еЦзЦ кв бЦЩд Цй҆ д ՙгЦб Щд Шкзид Ъ йЪгйЪ иЦЮз Шдв д ШЦзздϳ ИЪ дклЮз кв ЪийЦбд лЮгЩд ЩЦ здЩЦϱ зЪЦбвЪгйЪ Ц ЭдвдШЮг҆йЮШЦ ЪийѾ жкЪЧзЦЩЦϳ ЙзджкЪϲЦ ЦииЮв жкЪ екЩЪзϳ ЩЪ Ц йздШЦ иЪз ЫЪЮйЦϳ І ЩЮзЪ҄Ҁд ЭЮЩзѾкбЮШЦ ЪийѾ вкЮйд еЪиЦЩЦϳ Едз жк҇Є Կ Д ՚кҊЩд едЩЪ ЪийЦз лЪгШЮЩдϱ Шдв д гҊлЪб ЧЦЮнд дк вЮийкзЦЩд Шдв ѾЬкЦ Կ ЉЪлЪϲиЪ лЪзЮՙШЦз иЪ ЭѾ лЦпЦвЪгйд гЦи вЦгЬкЪЮзЦи дк Ъв икЦи ШдгЪнҒЪиϳ

( 4/7.# 616#.

(+%*# 6 %0+%# ,#)7#4 :( 52146 .7:74; &+%#5 ' %7+&#&15


( 4/7.# 616#.

DUCATI MONSTER 821

“Ducati, montada em parceria com a Dafra de Manaus”

ЈЭЪЬЦ Цд ЇзЦиЮб Ц гдлЦ ЉкШЦйЮ ВдгийЪз ϽϷ϶ϳ Д вдЩЪбдϱ ЫЦЧзЮШЦϲ Щд гд еЦҊиϱ ЪийзЪЮЦ Шдв езЪ҄д икЬЪзЮЩд ЩЪ Зϩ ϹϸϳϾϵϵϳ І ЉкШЦйЮ дЫЪзЪШЪ ШдгЩЮ҄Ҁд ЪиеЪШЮЦб Шдв ЎЕЛІ ЬзѾйЮи еЦзЦ Ци Ϻϵ езЮвЪЮзЦи вдйдШЮШбЪйЦи лЪгЩЮЩЦи Ъ Зϩ ϶ϳϺϵϵϱϵϵ ЩЪ ЩЪиШдгйд гЦи ШдвезЦи ѽ лЮийЦϳ Д гдлд вдЩЪбд ЩЦ ВдгийЪз ϽϷ϶ лЪв ЪжкЮеЦЩЦ Шдв Ц иЪϲ ЬкгЩЦ ЬЪзЦ҄Ҁд Щд вдйдз ЙЪийЦийзЪййЦ ϶϶ёϱ Шдв ЩЪийЦжкЪ еЦзЦ д ШЭЦииЮ Шдв едгйди ЩЪ ՙнЦ҄Ҁдϱ Шдвд ЫЪЮйд гЦ ЕЦгЮЬЦбЪϳ Д ездекбϲ идз Шдв ШдвЦгЩд ЩЪивдЩзґвЮШд ЪгйзЪЬЦ ϶϶Ϸ Шл ЩЪ едй҇гШЮЦ Ц ϾϳϷϺϵ зев Ъ кв йдзжкЪ вѾнЮвд ЩЪ Ͼϱ϶ аЬЫв Ц ϼϳϼϺϵ зевϱ ЦЬдзЦ иЪгЩд зЪЫзЮЬЪзЦЩд Ц бҊжкЮЩдϳ Д ЩЮЫЪзЪгШЮЦб Щд вдЩЪбд ЪийѾ гд еЦЮгЪб Шдв ЩЮиебЦо БЈЉϱ иЮийЪвЦи ЩЪ ЫзЪЮди ЇзЪвЧд Шдв Шдгϲ йздбЪ ЇдиШЭ ІЇИ ϾВЕϱ ЦииЪгйд Шдв ЦЯкийЪ ЩЪ ЦбйкзЦϱ йз҇и вдЩди ЩЪ еЮбдйЦЬЪвϱ Ͻ гҊлЪЮи ЩЪ ШдгйздбЪ ЩЪ йзЦ҄Ҁдϱ ЪиШЦеЦвЪгйд иЮиϲ йЪвЦ Ϸϲ϶ϲϷ Ъ ЫЦздб ШдвеЦШйд Шдв бкп ЩЮкзгЦ ЩЪ БЊЉϳ Д вдЩЪбд ҆ дЫЪзЪШЮЩд гЦ Шдз ЛЪзвЪбЭд ЉкШЦйЮ Шдв жкЦЩзд лЪзϲ вЪбЭд Ъ здЩЦи езЪйЦиϳ І ЫЦвҊбЮЦ ВдгийЪз ШдгйЦ Шдв квЦ ЬзЦгЩЪ ЬЦвЦ ЩЪ ЦииЪииҐзЮди дзЮЬЮгЦЮиϱ иЪгЩд лѾзЮди ЮйЪги ЩЪ ՙЧзЦ ЩЪ ШЦзЧдгд Ъ ЩЪ еЪзЫдзвЦгШЪϱ Шдвд ЪиШЦеЦвЪгйдиϱ ЧдбЭЦ еѾзЦϲЧзЮϲ иЦ Ъ вЦбЦи бЦйЪзЦЮиϳ

Chevrolet S10 High Country ІеҐи йЪз иЮЩд ЦезЪиЪгйЦЩЦ гЦ ЫдзвЦ ЩЪ ШдгШЪЮйд гд ИЦбҀд ЩЪ ИҀд ЕЦкбд ЩЪ Ϸϵ϶Ϲϱ Ц гдлЦ И϶ϵ ЍЮЬЭ Јдкгйзо ЪийѾ иЪгЩд ШдвЪзϲ ШЮЦбЮпЦЩЦ ЦжкЮ гд ЇзЦиЮбϳ ЊийЦ лЪзиҀд йзЦп лѾзЮди ЩЪйЦбЭЪи ЪнШбкϲ иЮлдиϱ ШдгйкЩдϱ иЪЬкЪ д еЦЩзҀд ЯѾ ШдгЭЪШЮЩд ЩЦи еЮШЦеЪи ЩЦ ЌЪгЪзЦб Вдйдзи ЦвЪзЮШЦгЦϳ І И϶ϵ ҆ квЦ еЮШЦеЪ ездЩкпЮЩЦ гд ЇзЦиЮб ЩЪиЩЪ ϶ϾϾϺϳ Д вдЩЪбд Цй҆ ЭдЯЪ ҆ икШЪиид ЩЪ лЪгЩЦиϱ иЪгЩд ШдгиЮЩЪзЦЩд кв лЪҊШкбд Шдв вЪШѿгЮШЦ иЮвебЪи Ъ ШЦвеЪҀд ЩЪ лЪгЩЦи ЪгйзЪ ди Цгди ЩЪ ϶ϾϾϺ Ъ ϷϵϵϺϳ Д ШЦззд едиикЮ ЩЮлЪзиди гдвЪи ЦбйЪзгЦйЮлдиϱ Шдвд ЈЭЪлздбЪй ЈдбдзЦЩдϱ ЍдбЩЪг ЈдбдзЦЩдϱ ДеЪб ЈдбдзЦЩдϱ ДеЪб Иϲ϶ϵϱ ЌВЈ ИдгдвЦ Ъ ЌВЈ ЈЦгодгϳ Д ШЦззд ЯѾ еЦиидк едз йз҇и зЪЪийЮϲ бЮпЦ҄ҒЪиϱ Ц җбйЮвЦ гд Цгд ЩЪ Ϸϵ϶Ϸϱ жкЦгЩд ЬЦгЭдк кв гдлд вдйдз ϷϳϽϳ ИЪк езЮгШЮеЦб ШдгШдззЪгйЪ ҆ Ц ЙдодйЦ ЍЮбкнϱ жкЪ едз вдйдз иЮгЦб едиикЮ кв вдйдз вЪгди едйЪгйЪ Щд жкЪ Ц еЮШЦеЪ ЩЦ ЈЭЪлздбЪйϳ Едз ЫЦбЦз гд вдйдзϱ Ц еЮШЦеЪ ҆ ШдгиЮЩЪзЦЩЦ Ц вЦЮи едϲ йЪгйЪ Щд ЇзЦиЮбϱ Цд бЦЩд ЩЦ ЋдзЩ ЗЦгЬЪзϳ І еЮгйкзЦ ЩЪииЦ гдлЦ И϶ϵ ЍЮЬЭ Јдкгйзо ҆ лЪзвЪбЭЦ вЪйѾбЮШЦ ϭЈЭЮбЮ ЗЪЩϮϳ

Д жкЪ вЦЮи ШЭЦвЦ Ц ЦйЪг҄Ҁд иҀд ди ЫЦзҐЮиϱ жкЪ лЮЪзЦв ШдгЫЪШϲ ШЮдгЦЩди Ъв Шздвд Ъ йЪв лЮикЦб ЪиШкзЪШЮЩдϳ Іи здЩЦи ЩЪ ϶Ͻ едбЪϲ ЬЦЩЦи йЦвЧ҆в иҀд ЧЦийЦгйЪ ШЭЦвЦйЮлЦи Ъ ЮведгЪгйЪиϳ ГЦи бЦйЪзЦЮи Щд лЪҊШкбд йЪв Ц езЪиЪг҄Ц ЩЪ ЫзЮиди Югдн гЦ ЧЦиЪ Щди лЮЩзди ЩЦи едзйЦи Ъ гЦ еЦзйЪ йзЦиЪЮзЦ ЭѾ кв ЪнШбкиЮлд ИЦгйд ІгйґгЮд жкЪ ЫдЮ ЮгйЪЬзЦЩд гЦ ШЦ҄ЦвЧЦϳ ІЮгЩЦ еЦзЦ ШдвебЪйЦз ЪийЪ ЧЪбҊииЮвд ШдгЯкгйдϱ ЪбЪ ЯѾ иЦЮ ЩЪ ЫѾЧзЮШЦ Шдв ЧЦгШди йдйЦбϲ вЪгйЪ зЪлЪийЮЩди Ъв Шдкздϳ Гд жкЪиЮйд ЦШЪииҐзЮдϱ ЪийЦ гдлЦ И϶ϵ йЦвЧ҆в гҀд ЩЪЮндк Ц ЩЪиЪϲ ЯЦзϿ ЪбЦ ЯѾ лЪв Шдв иЮийЪвЦ ЩЪ ЪгйзЪйЪгЮвЪгйд ВобЮгаϱ Шдв ШѿвЪзЦ ЩЪ з҆ϳ ЏѾ д ЧЦгШд Щд вдйдзЮийЦ йЪв йдЩди ди иЪки ЦЯкийЪи ЫЪЮйди ЪбЪйзЮШЦвЪгйЪϳ Едз ՙвϱ гд еЦЮгЪб ЩЪийЦ еЮШЦеЪ ЫдЮ кйЮбЮпЦϲ Щд кв зЪлЪийЮвЪгйд Щд йЮед ЧбЦШа еЮЦгдϳ Јдв зЪбЦ҄Ҁд ѽ вдйдзЮпЦ҄Ҁдϱ д ездекбидз кйЮбЮпЦЩд ШдгйЮгкЦ иЪгЩд д йкзЧдЩЮЪиЪб ϷϳϽϱ жкЪ йЪв Ц ШЦеЦШЮЩЦЩЪ ЩЪ ЫдзгЪШЪз едй҇гШЮЦ вѾнЮвЦ ЩЪ Ϸϵϵ ШЦлЦбди Ъ йдзжкЪ ЩЪ ϺϵϱϾ аЬЫвϳ ЏѾ д ШѿвЧЮд кйЮбЮпЦЩд йЦвЧ҆в ҆ д вЪивд ЩЦи лЪзиҒЪи ЦгйЪзЮдзЪиϱ д ЦкйдвѾйЮШд ЩЪ иЪЮи вЦзШЭЦиϳ

“Nova configuração topo de linha da S10 ganhou itens e série, mantendo o mesmo conjunto mecânico” ϷϷ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Leonny Miguel Dalmaso Silva

#46+)1

Advogado em Vitória/ES Sócio da ASMD (Almeida, Serrano, Martins e Dalmaso) Advogados.

ІИЕЊЈЙДИ БЊЌІЎИ ИДЇЗЊ Д ԺЉЊИЈДГЙД ЕДГЙКІБЎЉІЉЊԻ Д ЩЪиШдгйд едгйкЦбЮЩЦЩЪ гЦЩЦ вЦЮи ҆ жкЪ кв ЩЪиШдгйд ШдгШЪЩЮЩд еЪбди ШдгЩдвҊгЮди Шдвд езЪвЮЦ҄Ҁд ѽжкЪбЪи жкЪ ЪЫЪйкЦв д еЦЬЦвЪгйд ЩЪ икЦи дЧзЮЬЦ҄ҒЪи ШдгЩдвЮгЮЦЮи Ъв ЩЮЦϳ Д ЈҐЩЮЬд ЈЮлЮб ЩЪ ϷϵϵϷϱ Шдв Ц езЪлЮиҀд ШдгйЮϲ ЩЦ гд Цзйϳ ϶ϳϸϸϻϱ ъ ϶дϱ еґи йЪзвд Ц квЦ ЮгՙгЩѾлЪб Шдгйздл҆зиЮЦ ЦШЪзШЦ ЩЪ Ц едииЮЧЮбЮЩЦЩЪ ЩЪ бЮвЮйЦ҄Ҁд ЩЦ вкбйЦ вдзЦйҐзЮЦ ЮгШЮЩЪгйЪ идЧзЪ Щ҆ЧЮйди ШдгЩдвЮгЮЦЮи Ъв ЦйзЦидϳ ЕЪбЦ гдлЦ ЩЮиШЮебЮгЦϱ д ЪгШЦзЬд гҀд едЩЪ иЪз ЪийЮекбЦϲ Щд Ъв еЦйЦвЦз икеЪзЮдз Ц ϷϪ ϭЩдЮи едз ШЪгйдϮϳ Д зЪЫЪзЮЩд ЩЮиедиЮйЮлд ЩЮиШЮебЮгЦ Ци иЦг҄ҒЪи ЦебЮШѾлЪЮи Цд ШдгЩґвЮгд ЮгЦЩЮвебЪгйЪ гд еЦЬЦвЪгйд ЩЦи ЩЪиеЪиЦи ШдгЩдвЮгЮЦЮиϱ йзЦ҄ЦгЩд зЪЬзЦи идЧзЪ Ц ШдЧзЦг҄Ц ЩЪ Якзди вдзЦйҐзЮди Ъ вкбйЦ вдзЦйҐзЮЦϳ Іи иЦг҄ҒЪи Цд ШдгЩґвЮгд ЮгЦЩЮвебЪгйЪ ѽ дЧзЮЬЦ҄Ҁд ЩЪ еЦЬЦз Ц ШдгйзЮЧкЮ҄Ҁд ШдгЩдвЮгЮЦб иҀд Ци езЪлЮийЦи Ъв бЪЮϱ ЩЪ гЦйкзЪпЦ ЪийзЮйЦвЪгйЪ еЪШкгЮѾзЮЦϳ ЙЪвϲиЪϱ едЮиϱ жкЪ д ЪгШЦзЬд вдзЦйҐзЮд гҀд едЩЪ иЪз ЪийЮекбЦЩд Ъв еЦйЦвЦз икеЪзЮдз Ц ϷϪ ϭЩдЮи едз ШЪгйдϮϳ

“o valor apontado como desconto pela pontualidade não seria mais do que uma forma disfarçada de fixação de multa exorbitante.”

І ЩдкйзЮгЦ ЪиеЪШЮЦбЮпЦЩЦ ЦедгйЦ жкЪϱ ЦеҐи д ЩЮиШЮебЮгЦϲ вЪгйд ЩЦ вЦй҆зЮЦϱ д иЮийЪвЦ ЩЦи ЦЩвЮгЮийзЦ҄ҒЪи Шдгϲ ЩдвЮгЮЦЮи ШзЮдк Ц ШЭЦвЦЩЦ ϧШбѾкикбЦ еЪгЦб Цд ЮглЪзидϧϱ Ц жкЪ иЪ зЪЫЪзЪ ИҊблЮд ЩЪ ИЦблд ЛЪгдиЦ Ъв икЦ дЧзЦ ԺГдлЦ БЪЮ Щд ЎгжкЮбЮгЦйд ЈдвЪгйЦЩЦԻ ϭИҀд ЕЦкбдϱ ІйбЦиϱ ϶ϾϾϷϱ еϳ ϶ϵ϶Ϯϳ ЉЪ ЦШдзЩд Шдв д иЪк лЦбЮдид вЦЬЮий҆зЮдϱ д лЦбдз Цедгϲ йЦЩд Шдвд ЩЪиШдгйд еЪбЦ едгйкЦбЮЩЦЩЪ гҀд иЪзЮЦ вЦЮи Щд жкЪ квЦ ЫдзвЦ ЩЮиЫЦз҄ЦЩЦ ЩЪ ՙнЦ҄Ҁд ЩЪ вкбйЦ Ъндзϲ ЧЮйЦгйЪ Ե Ъв еЦйЦвЦз икеЪзЮдз Ц ϷϪ Ե еЪбд ЦйзЦид гд еЦЬЦвЪгйд ЩЦ йЦнЦ ШдгЩдвЮгЮЦбϳ І ШдгШЪииҀд Щд ЩЪиШдгйд ЩЪ едгйкЦбЮЩЦЩЪ иЪзЮЦϱ Ъв лЪзЩЦЩЪϱ еЪгЦ ЩЮиЫЦз҄ЦЩЦϱ Ъ иЪ Ц бЪЮϱ Ъв гдзвЦ ЩЪ дзЩЪв еҗЧбЮШЦϱ бЮвЮйдк Ц ϷϪ ϭЩдЮи едз ШЪгйдϮ д лЦбдз ЩЦ вкбйЦ вдзЦйҐзЮЦϱ гҀд иЪзЮЦ бҊШЮйд д ЦЬзЦлЦвЪгйд Щд Ъгϲ ШЦзЬд едз лЮЦи йзЦгилЪзиЦиϳ ЈкЮЩЦзϲиЪϲЮЦϱ едзйЦгйдϱ ЩЪ йЪгйЦйЮлЦ ЩЪ ЧкзбЦ ѽ бЪЮϳ Ўиид едзжкЪ д лЦбдз зЪЦб ЩЦ йЦнЦ иЪзЮЦ ЦжкЪбЦ ЪийЦЧЪбЪϲ ШЮЩЦ Шдв ЩЪиШдгйдϱ Ъ гҀд д лЦбдз ШЭЪЮдϱ квЦ лЪп жкЪ д ШдгЩдвҊгЮд гҀд едЩЪзЮЦ ШдгйЦз Шдв ЦжкЪбЪ ЦШз҆иШЮвд Ъв икЦ ШдгйЦЧЮбЮЩЦЩЪϱ ЯѾ жкЪ ЪнЮийЪ Ц ЭЮеҐйЪиЪ ЩЪ йдЩди ди ШдгЩґвЮгди еЦЬЦзЪв гЦ ЩЦйЦ Щд лЪгШЮвЪгйдϱ ЧЪгЪՙШЮЦгЩдϲиЪ Щд ЦбкЩЮЩд ϧЩЪиШдгйдϧϳ

Њв дкйзЦи еЦбЦлзЦиϱ зЪШдгЭЪШЮЩЦ Ц гЦйкзЪпЦ еЪгЦб Щд ЦЧдгд едз едгйкЦбЮЩЦЩЪ ШдгйзЦйкЦбвЪгйЪ езЪлЮийдϱ Ц иЪз ЩЪиШдгиЮЩЪзЦЩд едз ЦйзЦид гди еЦЬЦвЪгйдиϱ гҀд иЪ едЩЪзЮЦ еЪзвЮйЮз Ц ШквкбЦ҄Ҁд ЩЪийЪ Шдв Ц вкбйЦ вдзЦйҐзЮЦ ЩЪ ϷϪϱ идЧ еЪгЦ ЩЪ ЧЮи Юг ЮЩЪв ϭзЪеЪйЮ҄Ҁд ЩЪ квЦ иЦг҄Ҁд идЧзЪ вЪивд ЫЦйдϱ лЪЩЦЩд Ъв гдиид дзЩЪϲ гЦвЪгйд ЯкзҊЩЮШдϮϱ йЪгЩд Ъв лЮийЦ жкЪϱ Ц йдЩЦ ЪлЮЩ҇гϲ ШЮЦϱ едиикЪв д вЪивд ЫЦйд ЬЪзЦЩдзϱ жкЦб иЪЯЦϱ Ц вдзЦ ϭдк иЪЯЦϱ д ЦйзЦидϮϳ Јдв ЪЫЪЮйдϱ ЫЪзЮзЮЦ ди ЩЮзЪЮйди ЫкгЩЦϲ вЪгйЦЮи Щди ШдгЩґвЮгди Ц ЦебЮШЦ҄Ҁд ЩЪ иЦг҄ҒЪи ЩЮлЪзϲ иЦи ѽи езЪлЮийЦи гЦ гдзвЦ зЪЬЪгйЪϳ Њв жкЪ еЪиЪ йЦб ШдгийЦйЦ҄Ҁдϱ ЩЪ ЫдзвЦ вЦЯдзЮйѾзЮЦ Ъ ЦЧидбкйЦвЪгйЪ ШдгйзѾзЮЦ Цд Ънедийд ЦШЮвЦϱ ди йзЮЧкгЦЮи еѾйзЮди иЪЩЮϲ вЪгйЦзЦв д ЪгйЪгЩЮвЪгйд ЩЪ жкЪ Ц ЪийЮекбЦ҄Ҁд ЩЪ ЩЪиШдгйд гЦ ЭЮеҐйЪиЪ Щд еЦЬЦвЪгйд иЪз зЪЦбЮпЦЩд Цй҆ Ц ЩЦйЦ ЩЪ лЪгШЮвЪгйд ϭЩЪиШдгйд едгйкЦбЮЩЦЩЪϮ гҀд ШдгՙЬкзЦ вкбйЦ ЩЮиЫЦз҄ЦЩЦϱ едЮи иЪ йзЦйЦ ЩЪ квЦ ЫдзвЦ ЩЪ ЮгШЪгйЮлЦз д еЦЬЦвЪгйд едгйкЦб Щд ЪгШЦзЬдϱ иЪгЩд жкЪϱ ЦвЧЦи Ци еЦзйЪи иЪзЮЦв ЧЪгЪՙШЮЦЩЦи Шдв д еЦЬЦϲ вЪгйд йЪвеЪийЮлдϿ д ШдгЩдвҊгЮдϱ едзжкЪ зЪШЪЧЪ д лЦбдз ЩЪлЮЩд гд ЩЮЦ ШдглЪгШЮдгЦЩд Ъ д ШдгЩґвЮгдϱ едзжкЪ ЩЪиЫзкйЦ ЩЦ зЪЩк҄Ҁд Щд Щ҆ЧЮйдϳ ГЦ ЩҗлЮЩЦϱ гҀд едзжкЪ ЩЪЮнЪ ЩЪ ШдгикбйЦз д иЪк ЦЩлдЬЦЩд ЩЪ ШдгՙЦг҄Цϳ


6'0& 0%+#5 Renata Salgueiro Jornalista

Cabeleireiro

das famosas faz a cabeça das capixabas ЍѾ ШЪзШЦ ЩЪ кв Цгд ЦйЪгЩЪгЩд Ъв ЛЮйҐзЮЦϱ д ШЦЧЪбЪЮзЪЮзд ІгЩЪзϲ идг Јдкйдϱ жкЪзЮЩЮгЭд ЩЦи ЫЦвдиЦи Ъ ЪнеЪзй Ъв ШдбдзЦ҄Ҁдϱ лЪв ЫЦпЪгЩд Ц ШЦЧЪ҄Ц ЩЦи ШЦеЮнЦЧЦиϳ ԺІи вкбЭЪзЪи ЩЦжкЮ иҀд вкЮйд ЧдгЮйЦи Ъ йЪв ШЦЧЪбди бЮгЩдиϱ иҐ гҀд ЬдийЦв вкЮйд ЩЪ ШдзйЦз ШЦЧЪбдϱ вЦЮи ЦЩдзЦв д бдЮздϱ жкЪ ҆ вЮгЭЦ ЪиеЪШЮЦбЮЩЦЩЪϳ Іб҆в ЩЮиид иҀд ЧЦийЦгйЪ лЦЮЩдиЦи Ъ иЪ ШкЮЩЦв вкЮйдϳԻ ЉЮииЪ ІгЩЪзидгϳ ІгЩЪзидг Јдкйд ҆ ШЦЧЪбЪЮзЪЮзд Шдв ϶ϼ Цгди ЩЪ ездՙииҀд Ъ ѽ ЫзЪгйЪ ЩЪ иЪк иЦбҀд ВЦЯЪийЮШ ЭѾ ϶Ϸ Цгдиϳ ЈдвЪ҄дк Ц ШЦззЪЮзЦ гквЦ иЦбЦ еЪжкЪгЦ Ъ ЭдЯЪϱ Якгйд Шдв икЦ иҐШЮЦϱ Ц вЦжкЮЦЩдзЦ ЈЦзбЦ ЇЦзϲ зЦжкЮϱ ШдвЦгЩЦ Ͻϵ ездՙииЮдгЦЮи гди ЩдЮи иЦбҒЪиϱ ЦвЧди Ъв ЇдйЦϲ ЫдЬдϱ гд ЗЮд ЩЪ ЏЦгЪЮздϳ ԺЛдШ҇ езЪШЮиЦ иЪз Чдв гд жкЪ ЫЦпϱ вЦи йЪв жкЪ йЪз кв едкШд ЩЪ идзйЪ йЦвЧ҆вϱ едЮи ЦииЮв жкЪ Ци ШдЮиЦи ЦШдгйЪШЪвϳԻ Цՙзвдк Ігϲ ЩЪзидгϱ Цд бЪвЧзЦз Шдвд ШдвЪ҄дк Ц ЦйЪгЩЪз ШбЮЪгйЪи ЫЦвдиЦиϳ

ЋбѾлЮд ВдййЦ

ϷϹ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

І езЮвЪЮзЦ ШЪбЪЧзЮЩЦЩЪ Ц еЦииЦз еЪбЦи вҀди ЩЪбЪ ЫдЮ БЪйҊШЮЦ ИеЮббЪзϳ ԺЎиид ЫдЮ ЭѾ иЪЮи Цгдиϱ ЪбЦ ЫдЮ Цд вЪк иЦбҀд ЫЦпЪз кв ШдзйЪϱ едз Югϲ ЩЮШЦ҄Ҁд ЩЪ квЦ ЦвЮЬЦ ЩЪбЦϱ вЦзжкЪЮ гЦ ЦЬЪгЩЦ ϬБЪйҊШЮЦϬ Ъ йдвЪЮ кв икийд жкЦгЩд Ц лЮ ШЭЪЬЦгЩд Цд иЦбҀдϳ ЊбЦ ЫдЮ вЮгЭЦ езЮвЪЮзЦ ШбЮЪгйЪ ЫЦвдиЦϧ ЩЮииЪ Јдкйдϱ бЪвЧзЦгЩд жкЪ Ц ездЩк҄Ҁд ЦЯкЩдк гЦ ШЦзЦШйЪзЮпЦ҄Ҁд ЩЦ еЪзидгЦЬЪв ЇЪйЮгЦϱ ЩЦ гдлЪбЦ ЛЮлЪз Ц ЛЮЩЦϱ ЩЦ ЗЪЩЪ ЌбдЧдϱ ШкЯд ШЦЧЪбд зЪеЮШЦЩд гЦ ЦбйкзЦ Щди двЧзди Ъ Шдв бкпЪи ШЦбЮЫдзгЮЦгЦи ՙШдк ЪгйзЪ ди вЦЮи еЪЩЮЩди еЪбЦи йЪбЪиеЪШйЦϲ бкпЪи ЩдзЦи ЩЦ ЪвЮиидзЦϳ Едз ЪийЪ йзЦЧЦбЭд ІгЩЪзидг ЫдЮ ШдглЮЩЦЩд еЪбд вЦжкЮЦЩдз ЋЪзгЦгЩд ЙдзжкЦйд Ц йзЦЧЦбЭЦз гд жкЦЩзд йзЦгиЫдзϲ вЦ҄Ҁд Щд ездЬзЦвЦ ИкеЪз ЇдгЮйЦϱ гд ШЦгЦб Ц ШЦЧд ЌГЙϱ дгЩЪ ՙШдк едз ЩдЮи Цгдиϳ ЉЦҊ едз ЩЮЦгйЪ ЪбЪ ЫдЮ иЪгЩд ездШкзЦЩд едз лѾзЮЦи ЫЦвдиЦи Шдвд ЌЪдлЦггЦ ЊмЧЦгаϱ ЌЮдлЦгЦ ІгйдгЪббЮϱ ЎгЬзЮЬ ЌкЮвЦзҀЪиϱ ЕЦдбЦ Дбϲ ЮлЪЮзЦϱ ЛЦгЪииЦ ЌЮѾШдвдϱ ЌЮдлЦгЦ БЦгШЪбдййЮϱ ЍЪбЪгЦ ЗЦгЦбЩЮϱ ЇЮЦгШЦ ЇЮгϱ ЏкбЮЦгЦ Агкийϱ ЈбЪд ЕЮзЪиϱ ЈЦииЮЦ АЮи ВЦЬзд ЪгйзЪ дкйздиϳ


ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв ВЦзЮЦ ЊЩкЦзЩЦ ЩЪ ЈЦзлЦбЭд

ГЦ ШдбдзЦ҄Ҁд Ц йЪгЩ҇гШЮЦ ЪийѾ Шдв ди зкЮлди Шдв вЪШЭЦи ЩдкзЦЩЦиϱ вЦЮи екнЦЩд езд бЦзЦгЯЦ Ъ вЪШЭЦи икйЮи гди йдги ЩдкзЦЩди дк бдЮздиϳ ԺЙЪгЩ҇гШЮЦ ЭдЯЪ ҆ Ц Шдз жкЪ лдШ҇ жкЮиЪз едзЪв ЩЦ ЫдзвЦ вЦЮи гЦйкзЦб едииҊлЪбϱ йЪв жкЪ зЪиеЪЮйЦз Ц Шдз Щд ШЦЧЪбдϱ Щди дбЭди Ъ ЩЦ еЪбЪ ЩЪ ШЦЩЦ квϳ ЙЪз ЭЦзвдгЮЦ Шдв Ци ШЦзЦШйЪзҊийЮШЦи гЦйкзЦЮи ЩЪ ШЦЩЦ еЪиидЦϳԻ ЋзЮидк ІгЩЪзидгϱ жкЪ ШдвебЪϲ вЪгйдк ЩЮпЪгЩд жкЪ Шдз гЪгЭквЦ ҆ ЧдгЮйЦ иЪ д ШЦЧЪбд йЮлЪз ЩЪйдгЦЩдϱ жкЪϲ ЧдгЮйЦ ЧзЦЩд Ъ иЪв Ыдз҄Цϳ ԺѦ вЪбЭдз квЦ вкбЭЪз Шдв ШЦЧЪбд ШЦийЦгЭд йзЦйЦЩд Щд жкЪ квЦ бдЮзЦ Шдв д ШЦЧЪбд ЩЪийзкҊЩдϳ Д ЮЩЪЦб ҆ йЪз кв ШЦЧЪбд иЦкЩѾлЪбϱ гҀд ЮгйЪзЪииЦ Ц Шдзϳ ЙЪв жкЪ ШдвЧЮгЦз Шдв Ц еЪиидЦ Ъ гҀд ЩЪийзкЮз д ШЦЧЪбд еЦзЦ ШЭЪЬЦз гкв зЪ икбйЦЩд ЩЪизЪиеЪЮйЦгЩд Ц ՙЧзЦ ШЦеЮбЦзϳԻ

6'0& 0%+#5

ЕЦзЦ ЪийЪ ЮглЪзгдϱ Јдкйд ЩЪийЦШдк жкЪ д ШдзйЪ жкЪ ЪийѾ ЫЦпЪгЩд Ц ШЦЧЪ҄Ц ЩЦи вкбЭЪзЪи ҆ д ԺбдгЬ ЧдЧԻ гЦ ЦбйкзЦ Щд двЧздϱ Ъ вЪивд д ШЦЧЪбд бдгЬд гҀд ЪийѾ вЦЮи йҀд ШдвезЮЩд Ъ гҀд еЦииЦ гд вЪЮд ЩЦи ШдийЦиϱ Шдв ՙди вЦЮи зЪйди Ъ ЫзЪгйЪ вЦЮи ЮгйЪЮзЦϳ Јдв йЪнйкзЦ бЪлЪвЪгйЪ дгϲ ЩкбЦЩЦ Ъ ЧЪв гЦйкзЦбϱ Шдвд жкЪв ЦШЦЧЦ ЩкбЦЩЦ ЩЪ ЦШдзЩЦз Ъ иЦЮϳ

ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв БЪйҊШЮЦ ИеЮббЪз

ЎГЛЊЗГД Ϸϵ϶Ϻ ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв ЇѾзЧЦзЦ ЕЦп

ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв ІгЦгЩЦ ЋдзйЪи

Јдкйд бЪвЧздк йЦвЧ҆в жкЪ ҆ вкЮйд Ювϲ едзйЦгйЪ Ци ШбЮЪгйЪи дклЮзЪв д ездՙиϲ иЮдгЦбϳ Њ жкЪ ЪнЮийЪв ЩдЮи йЮеди ЩЪ ездՙиϲ иЮдгЦЮи гд вЪзШЦЩдϿ д жкЪ ЫЦп д жкЪ Ц ШбЮϲ ЪгйЪ жкЪз Ъ д жкЪ ЦгЦбЮиЦ Ци ШЦзЦШйЪзҊийЮϲ ШЦи ЫҊиЮШЦи ЩЪ ШЦЩЦ квЦϳ І еЦзйЮз ЩЦҊ ЩЪийЦШЦ ЦйзЦл҆и ЩЪ иЪк йзЦЧЦбЭд икЦ ЧЪбЪпЦϳ ԺѦ вкЮйд ЮведзйЦгйЪ иЦЧЪз ЩЮпЪз гҀд ѽ ШбЮЪгйЪ Ъ иЦЧЪз ЫЦбЦз еЦзЦ ЪбЦи д жкЪ ՙШЦ вЪбЭдзϳ ЊииЪ ҆ д ЩЮЫЪзЪгШЮЦб Щд вЪк йзЦЧЦбЭдϳԻ Іՙзвдк д ШЦЧЪбЪЮзЪЮзд жкЪ ՙгЦбЮпдк зЪЫдз҄ЦгЩд жкЪ вкбЭЪз ЧдгЮйЦ зЪиеЪЮйЦ икЦи ШЦзЦШйЪзҊийЮШЦиϳ

І ЪийкЩЦгйЪ ЩЪ вЪЩЮШЮгЦ ЌЮдлЦгЦ Ібйд҆ ездШкздк ди иЪзлЮ҄ди ЩЪ ІгЩЪзидг Јдкйд ЯкийЦвЪгйЪ едз Юиидϳ ԺЊк ШдгЭЪШЮ д йзЦϲ ЧЦбЭд ЩЪбЪ гЦи зЪЩЪи идШЮЦЮи Ъ ЩЦҊ лЮ жкЪ ЪбЪ ҆ квЦ зЪЫЪз҇гШЮЦ гЦШЮдгЦб Ъ йЪв вкЮйЦ ЪнеЪзЮ҇гШЮЦ Шдвд ШдбдзЮийЦϳ ЊийЦлЦ ЧкиШЦгЩд ЦбЬк҆в Шдв ЪийЪ еЪзՙб еЦзЦ едЩЪз ШдгՙЦз вЪк ШЦЧЪбдϳԻ ЋЦбдк Ц Ъиϲ йкЩЦгйЪ ШЦеЮнЦЧЦϳ

ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв ЌЮдлЦгЦ ІгйдгЪббЮ

“Tendência hoje é a cor que você quiser porem da forma mais natural possível.” ЎгийЦЬзЦв ЅЦгЩЪзидгЦШдкйд Шдв ЌЮдлЦггЦ ЊмЧЦга


6'0& 0%+#5

Detox nos cabelos... ЙдЩди ЩЮпЪв жкЪ ди ШЦЧЪбди иҀд Ц вдбЩкзЦ Щд здийдϱ едз Юиид йдЩЦ вкбЭЪз ЬдийЦ ЩЪ ЪийЦз Шдв ди ШЦЧЪбди Ъв ЩЮЦϱ вЦи вкЮйЦи лЪпЪи ЪижкЪШЪв Щд вЦЮи ЮведзйЦгйЪϱ Щди ШкЮЩЦЩди Шдв ди ШЦЧЪбдиϳ І ШЦЧЪбЪЮзЪЮзЦ ЏкШо ІбвЪЮЩЦϱ бЪвЧзЦ жкЪ Ц иЦҗЩЪ Щди ШЦϲ ЧЪбди ЩЪеЪгЩЪ ЩЪ йзЦйЦвЪгйди ЪиеЪШҊՙШдиϳ ԺЕЦзЦ жкЪ ди ШЦЧЪбди ШЭЪЬкЪв Цд езҐнЮвд лЪзҀд йзЦйЦЩди Ъ иЦЩЮди ҆ гЪШЪииѾзЮд квЦ ЧдЦ ЭЮЩзЦйЦ҄Ҁд Ъ ШкЮЩЦЩди Цд бдгЬд Щд Цгдϳ І гдлЦ бЮгЭЦ ЩЦ АвЪн Јдив҆йЮШди ЩЪ йзЦйЦвЪгйд ҆ вкЮйд ЧдЦ езЦ Юиидϳ ԺЉЮииЪ ЏкШоϳ Д йзЦйЦвЪгйд ШЦеЮбЦз АвЪн Јдив҆йЮШди ҆ квЦ ездϲ ЬзЦвЦ҄Ҁд ЩЪ ШкЮЩЦЩди ЮгйЪгиЮлд еЦзЦ ди ШЦЧЪбдиϱ Шдвϲ ебЪйд Ъ ЩЪ зЪикбйЦЩди ЮвЪЩЮЦйдиϳ Д ездЬзЦвЦ еЦииЦ едз ЪйЦеЦи жкЪ бЮвеЦв Ъ ЩЪиЮгйднЮжкЪ ди ՙдиϱ ЭЮЩзЦйЦвϱ гкйзЪвϱ зЪШдгийзкЪв Ъ зЪеЦзЦ ди ЩЦгдиϳ Іб҆в ЩЪ жкЪзЦйЮϲ гЮпЦзϱ ШЦкйЪзЮпЦз Ъ ШзЮийЦбЮпЦз ди ՙдиϳ

ИЦгЩзЦ ЇЮиЮ

Ди ՙди ՙШЦв Шдв ЦеЦз҇гШЮЦ вЦЮи иЦкϲ ЩѾлЪбϱ бЮлзЪи ЩЪ ЩЦгди ШЦкиЦЩди едз Ънϲ ШЪиид ЩЪ ездШЪЩЮвЪгйди жкҊвЮШдиϱ икЦ ШЦвЦЩЦ ЭЮЩзд бЮеҊЩЮШЦ иЪзѾ йдйЦбвЪгйЪ зЪийЦкзЦЩЦϱ ЩЪлЮЩд Ц икЦ ЦбйЦ еЪгЪϲ йзЦ҄Ҁд гд ШҐзйЪн Щди ՙдиϱ ди ШЦЧЪбди йЪзҀд ЩЪ лдбйЦ икЦ ЪбЦийЮШЮЩЦЩЪ гЦйкзЦбϱ Шдв ЧзЮбЭд Ъ зЪиЮий҇гШЮЦϱ иЪв ЫзЮппϱ бЮлзЪ ЩЪ едздиЮЩЦЩЪ Ъ ЩЪ едгйЦи ЩкебЦиϱ Шдв ездйЪҊгЦи Ъ лЮйЦвЮгЦи жкЪ еЪзвЦгϲ ЪШЪв ЩЪедиЮйЦЩЦи гд ՙдϳ

ЋбѾлЮд ВдййЦ

...é a novidade para tratar as madeixas. ДкйзЦ гдлЮЩЦЩЪ гд вЪзШЦЩд ШЦеЮнЦЧЦ ҆ д ЉЪйдн ЈЦеЮбЦзϱ ЪийЪ йзЦйЦвЪгйд ЩЪиЮгйднЮШЦ Щд Шдкзд ШЦЧЪбкЩдϱ ЦЯкЩЦ Ц зЪйЮзЦз д ЦШквкбд ЩЪ Ш҆бкбЦи вдзйЦиϱ йЮзЦ Ц дбЪдиЮЩЦЩЪ Ъ зЪиҊЩкди жкҊвЮШди Ъ ЪнйЪзгдиϱ зЪгдлЦгЩд Ци Ш҆бкбЦи Щд Шдкзд ШЦЧЪбкЩд Ъ езЪеЦзЦ д ՙд еЦзЦ гдлди йзЦйЦвЪгйдиϳ ԺЊииЪ ԺЊииЪ йзЦйЦвЪгйд ҆ ЮгЩЮШЦЩд еЦзЦ йдЩди ди йЮеди ЩЪ ШЦЧЪϲ бдиϱ Цб҆в ЩЮиид ЪийЦ ҆ Ц езЮвЪЮзЦ вЦзШЦ ЪШдбдЬЮШЦвЪгйЪ ШдззЪйЦϱ Цй҆ Ци ЪвЧЦбЦЬЪги иҀд зЪШЮШбѾлЪЮи Ъ йЪв ЫдзвЦϲ йд Ъ вЦйЪзЮЦЮи жкЪ еЪзвЮйЪв вЪбЭдз ШдгиЪзлЦ҄Ҁд Щд ездϲ ЩкйдϳԻ ЩЮииЪ Ц ШЦЧЪбЪЮзЪЮзЦ ІгЦ ЕЦкбЦ БЪЮйЪϱ жкЪ зЪЫдз҄Ц жкЪ д йзЦйЦвЪгйд ҆ ЮгЩЮШЦЩд еЦзЦ йдЩди ди йЮеди ЩЪ ШЦЧЪбдϱ ЮгШбкиЮлЪ Шдв ездЧбЪвЦи ЩЪ жкЪЩЦ иЪЧдззЪЮЦ Ъ дбЪдиЮЩЦЩЪ ЪнШЪииЮлЦϳ Д ЉЪйдн ЈЦеЮбЦз ҆ зЪЦбЮпЦЩд Шдв ездЩкйди ЪбЦЧдзЦЩди Шдв ЮгЬзЪЩЮЪгйЪи гЦйкзЦЮи ЩЪ Цбйд гҊлЪбϱ ЦебЮШЦгЩд зЮЬдз ШЮЪгйҊՙШдϱ иЪЬкзд Ъ ЩЪ жкЦбЮЩЦЩЪ Ъв йдЩЦи Ци икЦи бЮгЭЦи ЩЪ йзЦйЦвЪгйдϱ ЮгШбкиЮлЪ ЩЪ вЦгкйЪг҄Ҁд ЪиеЪШҊՙШЦ еЦзЦ ШЦЩЦ йЮед ЩЪ ШЦЧЪбдϱ Цՙзвдк ІгЦ ЕЦкбЦ жкЪ ЩЮииЪ ЦЮгЩЦ жкЪ ҆ вкЮйд ЮведзйЦгйЪ иЪ ЫЦпЪз ди йзЦйЦвЪгйди гди иЦбҒЪиϱ вЦи йЦвЧ҆в йЪз Ъв ШЦиЦ Ци бЮгЭЦи ЩЪ вЦϲ гкйЪг҄Ҁд ездՙииЮдгЦЮи жкЪ ЦЯкЩЦзҀд Ц вЦгйЪз ди ШЦЧЪбди гкйЪг҄Ҁд иЪвезЪ иЦкЩѾлЪЮи Ъ ЧдгЮйдиϳ Ϸϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


6'0& 0%+#5

ЊийЦвди гд ЮглЪзгдϱ Ц ЪийЦ҄Ҁд вЦЮи ЪбЪЬЦгйЪ Щд Цгд Ъ Ц вЦжкЮЦЬЪв гҀд едЩЪ ՙШЦз Ц ЩЪиЪЯЦзϱ ЦՙгЦб ҆ ЪбЦ жкЪ ЩѾ д йджкЪ ՙгЦб Цд бдда ЩЪЮнЦгЩд Ци вкбЭЪзЪи ЦЮгЩЦ вЦЮи ЧдгЮйЦиϳ КвЦ КвЦ ЫдзйЪ йЪгЩ҇гШЮЦ еЦзЦ Ц ЪийЦ҄Ҁд ҆ Ц еЪбЪ вЦЮи гЦйкзЦбϱ ЭЮЩзЦйЦЩЦ Ъ бЮлзЪ ЩЪ йЦгйЦ вЦжкЮЦЬЪвϱ вдийзЦгЩд ЦбЬд вЦЮи ШбЪЦгϳ І еЪбЪ йЪв жкЪ еЦзЪШЪз ЪийЦз иЪв вЦжкЮЦЬЪвϱ вЦиϱ Цд вЪивд йЪведϱ иЪ вдийзЦ ЧЪв ШкЮЩЦЩЦ Ъ Шдв кв ЦиеЪШйд вЦЮи ЮбквЮгЦЩдϳ

Cores fortes e pele iluminada é a pedida desse inverno

І вЦжкЮЦЩд І вЦжкЮЦЩдзЦ ЏкбЮЦгЦ ЙдлЦз ЫзЮидк жкЪ Ц вЦжкЮЦЬЪв ҆ кв ЪиеЦ҄д ЧЦийЦгйЪ ЩЪвдШзѾйЮШд Ъ Ц вЪбЭдз вЦаЪ ҆ Ц жкЪ ЩЪийЦШЦ Ц ЧЪбЪпЦ ЩЪ ШЦЩЦ вкбЭЪзϳ ԺІ вЦжкЮЦЬЪв йЪ ЩѾ бЮЧЪзЩЦЩЪ еЦзЦ ЧзЮгϲ ШЦз Шдв ди йдги Ъ ШдзЪиϱ вЦи еЦзЦ ՙШЦз гЦ вдЩЦ Ци вкбЭЪзЪи ЩЪлЪв иЪЬкЮз Ци йЪгЩЪгШЮЦиϳԻ ЩЮииЪ ЪбЦϱ жкЪ бЪвЧздк йЪгЩЪгШЮЦиϳԻ жкЪ д езЮгШЮеЦб ҆ вЦгйЪз д Чдв иЪгид еЦзЦ гҀд ШдззЪз д зЮиШд ЩЪ ЪззЦзϳ

iA ideia é passar

a imagem de rosto mais saudável.

w

І еЪбЪ ЩЪлЪ иЪз вЦЮи гЦйкзЦбϱ ЧЪв Юбкϲ вЮгЦЩЦϱ еЦзЦ Юиид д ЮбквЮгЦЩдз ҆ еЪ҄Ц ЪииЪгШЮЦб гЦ ЭдзЦϱ едЮи ЩЪЮнЦ Ц еЪбЪ Шдв квЦ бкп гЦйкзЦб Ъ кв Цз иЦкЩѾлЪбϱ жкЦгЩд ЦебЮШЦЩд гЦи й҇ведзЦиϱ гЦзЮп Ъ едгйЮгЭЦ Щд жкЪЮндϳ Д ЧбкиЭ гҀд ЩЪлЪ иЪз вкЮйд вЦзШЦЩд Ъ ди йдги йЪзздиди дк здиЦЩд ШбЦзд иҀд Ц еЪЩЮЩЦ ЦйкЦбϳ ԺІ ЮЩЪЮЦ ҆ еЦииЦз Ц ЮвЦЬЪв ЩЪ здийд вЦЮи иЦкЩѾлЪбϱ едз Юиид д ЧбкиЭ йЪв жкЪ иЪз ЧЪв икЦлЪϳԻ ЉЮииЪ ЏкбЮЦгЦϱ жкЪ бЪвЧздк жкЪ йдЩЦи едЩЪв ЦЧкиЦз ЩЦи вѾиШЦзЦи еЦзЦ ШҊбЮдиϳ Јдвд ди ЧЦйдги ЪийҀд вЦЮи ЪиШкзди квЦ ЩЮШЦ езЦ жкЪв ЦШЭЦ жкЪ д йдв ҆ вкЮйд ЫдзйЪϿ еЦииЪ д ЧЦйдв Шдв ди ЩЪЩдиϱ ЩЦгЩд бЪлЪи ЧЦйЮЩЦи гди бѾЧЮдиϱ еЦзЦ жкЪ Шдз ՙжкЪ вЦЮи ШбЦзЦϳ

ЋдйдЬзЦՙЦиϿ ЋбѾлЮд ВдййЦ

ЕЦзЦ ЪийЪ ЮглЪзгд ЏкбЮЦгЦ ЩЪийЦШдк жкЪ ди йдги йЪзздидиϱ вЦзздгиϱ езЪйди Ъ йЦвЧ҆в д вЪйЦбЮпЦЩд ЪийҀд Ъв ЦбйЦϳ ГЦ ЧдШЦ едЩЪϲиЪ ЦЧкиЦз Щд ЧЦйдв лЪзϲ вЪбЭд ЫЪШЭЦЩдϱ здндϱ бЮбѾиϱ вЦзздвϱ йЦгйд вЦйЪ жкЦгйд Шдв ЧзЮбЭдϱ вЦи д вЦйЪ езЪлЦбЪШЪϳ

ЕздЩкйди Contém1g Praia do Canto киЦЩди гЦ вЦжкЮЦЬЪвϿ ЇЦйдг МЮбЩ ЇЪззо ВЦйЪЀ ЇбкиЭϿ ЙкбЮеЦ ЦШЪйЮгЦЩд Ъ ЗЦЩЮЦгйЪ ШЮгйЮбЦгйЪЀ ЎбквЮгЦЩдзЀ ЇЦиЪ ЛЪблЪйЀ ЈдззЪйЮлдЀ ИдвЧзЦи ЉдбШЪ ДеЦШдϱ ЙдЫЪЪ ЈЦгЩо ДеЦШдϱ ВЮбЮйЦзо ЌзЪЪг ЈЮгйЮбЦгйЪЀ ИдвЧ ЉЪбЮгЪЦЩдз Ъв еЦийЦЀ Љкд ЕЪзЫЪШй еЦзЦ идЧзЦгШЪбЭЦϳ


6'0& 0%+#5 І Јдгй҆в ϶Ь ЩЦ ЕзЦЮЦ Щд ЈЦгйдϱ Ъв ЛЮйҐзЮЦϴЊИϱ ҆ квЦ вЦзШЦ гЦШЮдгЦб ЩЪ Шдив҆йЮШди жкЪ езЪпЦ еЪбЦ жкЦбЮЩЦЩЪ Ъ едз Юиид зЪЦбЮпЦ ЬзЦгЩЪи ЮглЪийЮвЪгйди Ъв ЪийкЩди Ъ йЪШгдбдЬЮЦ еЦзЦ ЦезЮвдзЦз Ц ШЦЩЦ ЩЮЦ ди ездЩкйди жкЪ ШЭЪЬЦв гд вЪзШЦЩдϳ І вЦзШЦ йзЦЧЦбЭЦ лдбйЦЩЦ еЦзЦ Ц еЪбЪ ЩЦ вкбЭЪз ЧзЦиЮбЪЮзЦ Ъ еЦзЦ д гдиид ШбЮвЦϱ едз Юиид иЪки ездЩкйди йЪв ЬзЦгЩЪ ЦШЪЮйЦ҄Ҁдϱ ЩкзЦЧЮбЮЩЦЩЪ Ъ ЮЩЪгйЮЩЦЩЪ Шдв иЪк еҗЧбЮШд Ъв едϲ йЪгШЮЦбϳ

contém 1g Praia do Canto

ԺЖкЦгЩд Ък ЪийЦлЦ Ъв ЧкиШЦ ЩЪ квЦ ЫзЦгжкЮЦ гЪииЪ зЦвд Ък ездШкзЪЮ дклЮз вкбЭЪзЪи ШдгЭЪШЮЩЦи Ъ еЪижкЮиЪЮ ЧЦийЦгйЪϱ ЫдЮ ЩЦҊ жкЪ дейЪЮ еЪбЦ Јдгй҆в ϶Ьϳ КвЦ вЦзШЦ ЩЪ ЬзЦгЩЪ ЩЪийЦжкЪ гЦШЮдгЦбϱ жкЪ гҀд ЩЪЮнЦ Ц ЩЪиЪЯЦз Ц гҊлЪб ЩЪ жкЦбЮϲ ЩЦЩЪ еЦзЦ гЪгЭквЦ вЦзШЦ ЪийзЦгЬЪЮзЦϱ вкЮйд еЪбд ШдгйзѾзЮдϱ едз ЪийЦз Ъв еЪижкЮиЦ ШдгийЦгйЪ идЧзЪ д ШбЮвЦ Ъ Ц еЪбЪ ЩЦи ЧзЦиЮбЪЮзЦиϱ иЪвезЪ иЦҊвди Ц ЫзЪгйЪ еЦзЦ вЪбЭдз ЦйЪгЩЪз д еҗЧбЮШд ЮгйЪзгдϳԻ Іՙзвдк ЙЭЮЦЬд ЗЪггҐϱ ездезЮЪйѾзЮд ЩЦ бдЯЦ еҗЧбЮШд Јдгй҆в ϶Ь ЩЦ ЕзЦЮЦ Щд ЈЦгйдϳ ЊийЦ бдЯЦ ҆ Ц езЮвЪЮзЦ ԺбдЯЦ ЩЪ зкЦԻ Щд ЊийЦЩд Ъ квЦ ЩЦи езЮвЪЮзЦи Щд еЦҊиϱ бЪвЧздк ЙЭЮЦЬдϱ жкЪ ЩЮииЪ жкЪ ЪбЦ ЫЦп еЦзйЪ Щд ездЯЪйд ЩЪ ЪнеЦгиҀд ЩЦ вЦзШЦϳ І ЕзЦЮЦ Щд ЈЦгйд ЫдЮ ЪиШдбЭЮЩЦ едз иЪз кв Щди вЦЮдзЪи ѪгЩЮШЪи ЩЪ ЉЪиЪглдблЮвЪгϲ йд ЍквЦгд ϭЎЉЍиϮ Щд еЦҊи Ъ ЪийЦз бдШЦбЮпЦЩЦ гд ШдзЦ҄Ҁд ЩЦ ШЦеЮйЦбϳ ԺЙзЦЧЦбЭЦвди Ц Цкйд ЪийЮвЦ ЩЦ вкбЭЪз дЫЪзЪШЪгЩд Шкзиди ЩЪ Цкйд вЦжкЮЦЬЪвϱ дгЩЪ ЪгиЮгЦвди Ц вкбЭЪз Ц ЩЪийЦШЦз икЦ ЧЪбЪпЦ Ъ киЦз ЧЪв ди ездЩкйдиϳ ГдииЦ ездедийЦ ҆ ЪгиЮгЦз Ц киЦз ди ездЩкйди Ъ лЦбдзЮпЦз д жкЪ ШЦЩЦ вкбЭЪз йЪв ЩЪ вЦЮи ЧдгЮйд Ъв икЦ ШЦзЦШйЪзҊийЮШЦϳԻ Іՙзвдк ЗЪгЦйЦ ИЪззЦϱ ЬЪзЪгйЪ ЩЦ Јдгй҆в ϶Ьϳ ЉЮииЪ ЦЮгЩЦ жкЪ Ц вЦзШЦ едиикЮ ездЩкйди Ънϲ ШбкиЮлди жкЪ гҀд ЪнЮийЪв Ъв дкйзЦи вЦзШЦиϱ Шдвд Ц ЇЦиЪ ЛЪблЪй ЋЕИ ϸϵ КЛІϴКЛЇϱ ЦбйЦ ШдЧЪзйкзЦϱ ѽ ездлЦ ЩԸЦЬкЦϱ Цгϲ ЛЪблЪй йЮϲЮЩЦЩЪϱ жкЪ ҆ д ШЦззд ШЭЪЫЪ ЩЦ вЦзШЦϳ

ϷϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД ϷAlex Breder

9+0' /'

Tradutor, intérprete técnico e enófilo juramentado. Músico e filósofo-de-final-de-semana (como ele mesmo define o ser escritor). Fotografa a vida e viaja atualmente a partir de Belo Horizonte.

ЛЮиЮйЦвди Ц ϻª ЪЩЮ҄Ҁд ЩЦ ЋЪЮзЦ ІгкЦб ЩЪ ЛЮгЭди ЩЪ квЦ ЬзЦгЩЪ зЪЩЪ ЩЪ ЮведзйЦ҄Ҁдϱ Ъв ЇЪбд ЍдзЮпдгϲ йЪϱ ВЌϳ ЛЮиЮйЦз ЫЪЮзЦиϱ ШдгЬзЪииди Ъ ЩЪЬкийЦ҄ҒЪи ҆ ШдгЩЮ҄Ҁд ԺиЮгЪ жкЦ гдгԻ еЦзЦ ЩЪиЪглдблЮвЪгйд еЪиидЦб Шдвд ЪгҐՙбд ϭЦвЦгйЪ ЩЪ лЮгЭдиϮϳ ГЪииЦи дедзйкгЮЩЦЩЪи лЪвди д жкЪ ЭѾ ЩЪ гдлд гд вкгЩд Щд лЮгЭдϱ дклЮвди ЪиеЪШЮЦбЮийЦи Ъ йЪвди Ц ШЭЦгШЪ ЩЪ езЦйЮШЦз Ци гкЦгШЪи ЩЪ ЩЪЬкийЦ҄Ҁд жкЪ гди бЪϲ ЩЪ лЦзҀд Ц ЦезЪШЮЦз ШЦЩЦ лЪп вЪбЭдз ЪииЦ ЧЪЧЮЩЦ йҀд зЮШЦ Ъв лЦзЮЦ҄ҒЪиϱ ЦздвЦи Ъ иЦЧдзЪиϳ ЙЮлЪвди Ц дедзйкгЮЩЦЩЪ ЩЪ ЪгйзЪлЮийЦз д Шдгикбйдз ЩЪ лЮгЭди ЌЪзидг БдеЪиϱ жкЪ ҆ в҆ЩЮШд Ъ ЪнϲездЫЪиϲ идз ЩЦ ІиидШЮЦ҄Ҁд ЇзЦиЮбЪЮзЦ ЩЪ ИдввЪбЮЪзи Ե ВЮгЦи ЌЪзЦЮиϳ Јдв икЦ иЮвеЦйЮЦ еЪШкбЮЦзϱ ЌЪзидг лЦЮ гди ЦезЪиЪгйЦз ЩкЦи ЬзЦгЩЪи иЦШЦЩЦи ЩЪииЦ ЪЩЮ҄Ҁд ЩЦ ЫЪЮзЦ Ъ ЩЪийзкЮз ЩЪ лЪп Ϲ вЮйди жкЪ вкЮйди ЦЮгЩЦ й҇в идЧзЪ лЮгЭдиϦ ЎвеЪзЩҊлЪбϦ ЛЪв ШдвЮЬдϦ

Ela brincou, “em uma noite de amor, que vinho você escolheria? ” Aí eu falei, “Borgonha! ” A bebida de vinho mais ligada à sexualidade é o champagne. Gerson Lopes - Consultor de vinhos

ϸϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


бҐЬЮШд Ц ЋзЦг҄Ц ЦШЦЧдк иЪгЩд ЦжкЮгЭдЦЩЦ Шдв вЦЮи зҐйкбдиϳ ВЦи йЪгйЦвди гҀд зЪеЪйЮз зЪЬЮҒЪиϱ ЩЪгйзд Щд едииҊлЪбϳ Д ЫдШд вЦЮдз иЪвезЪ ЫдЮ езЪ҄д н езЦпЪзϱ дк езЪ҄д н жкЦбЮЩЦЩЪϳ ГҀд ЦЩЮЦгйЦ ШдбдШЦзвдиϱ едз ЪнЪвебдϱ лЮгЭди ЩЪ ϺϾϾ зЪЦЮи Шдвд Йдеϳ ГЪв йдЩд лЮгЭд ШЦзд ҆ Шдвд Йдеϱ ЪвЧдзЦ едз гЦйкзЪпЦ ЩЪлЪииЪ иЪзϳ І ЬЪгйЪ ШдбдШдк кв езЪ҄д вҊгЮвд ЩЪ ЗϩϻϾϱϾϵ Ъ кв езЪ҄д вѾнЮвд ЩЪ Зϩ϶ϺϾϱϾϵϳ МЮгЪϫВЪϿ Јдвд икзЬЮк Ц ЮЩЪЮЦ Щд ВкиЪк ЩЪ ІздвЦиЄ ЌЪзидг БдеЪиϿ Ўиид ЯѾ ЪнЮийЪ Ъв вкЮйЦи ЫЪЮзЦиϱ вЦи Ц ЬЪгйЪ дЫЪзЪШЪк кв едкШд вЦЮиϿ ЦиидШЮЦвди ШЦЩЦ ЦвдийзЦ ЩЪ ЦздвЦ Цди ЩЮЫЪзЪгйЪи йЮеди ЩЪ клЦиϳ Гд Ыкйкзд Ц ЬЪгйЪ лЦЮ ЪийЪгЩЪзϿ лЦвди вдийзЦз ди лЮгЭди ЩЪ жкЪ ЩЮиедвди еЦзЦ жкЪ Ци еЪиϲ идЦи едииЦв ЪиШдбЭЪз ди ЦздвЦи идЦи жкЪ ЪийЦвди ЩЪийЦШЦгЩдϳ І еЪиидЦ едЩЪзЮЦ гЦ езѾйЮШЦ ездлЦз д лЮгЭдϱ йз҇и дк жкЦйзд лЮгЭди зЪбЦШЮдгЦЩди ѽжкЪбЪи ЦздвЦи еЦзЦ ШдгՙзвЦз Юг бдШдϳ ЛЦвди иЦЮз ЩЦ йЪдзЮЦ еЦзЦ Ц езѾйЮШЦ ЪЫЪйЮлЦ вЪивдϳ МЮгЪϫВЪϿ ЛдШ҇ ЪиШзЪлЪ кв ЧбдЬ ШЭЦвЦЩд ԺЛЮгЭд ϫ ИЪнкЦбЮЩЦЩЪԻϳ Јдвд иЪ ЩѾ ЪииЦ зЪбЦ҄Ҁд ЪгйзЪ лЮгЭд Ъ иЪнкЦбЮЩЦЩЪЄ ЌЪзидг БдеЪиϿ І ЮЩЪЮЦ ШЪгйзЦб ҆ жкЪ ЌЪ ди ЩдЮи й҇в д ШдвездвЮиид Шдв д езЦпЪзϳ ЙЪгйд вдийзЦз жкЪ д лЮгЭдϱ Ъв ЩдиЪ еЪжкЪгЦϱ едЩЪ ЫкгШЮдгЦз Цй҆ Шдвд ЪийЮвкбЦгйЪϳ ЗЪйЮзЦ ЫзЪЮди идШЮЦЮи Ъ Ц еЪиидЦ иЪ ЩЪиЮгЮЧЪϳ ЉЪЮ квЦ ЪгйзЪлЮийЦ еЦзЦ Ц ЗЪгЦйЦ ЗЦииЪϲ бЮ Щд ЯдзгЦб І ЌЦпЪйЦϳ ЊбЦ ЧзЮгШдкϱ бЮ ԺЪв квЦ гдЮйЪ ЩЪ Цвдзϱ жкЪ лЮгЭд лдШ҇ ЪиШдбЭЪзЮЦЄ Ի ІҊ Ък ЫЦбЪЮϱ ԺЇдзЬϲ дгЭЦϦ Ի І ЧЪЧЮЩЦ ЩЪ лЮгЭд вЦЮи бЮЬЦЩЦ ѽ иЪнкЦбЮЩЦЩЪ ҆ д ШЭЦвϲ еЦЬгЪϳ ИЪвезЪ ЪийЪлЪ бЮЬЦЩЦ Ц ЪииЦ ШдЮиЦ ЪзҐйЮШЦϱ йЦгйд жкЪ Ци ездеЦЬЦг ЩЦи ЩЪ ШЭЦвеЦЬгЪ ЦгйЮЬЦи иЪвезЪ бЮЬЦлЦв Цд ЪздйЮивд ЩЦ ҆едШЦϳ ЈзЪЮд йЦвЧ҆в жкЪ Ц бЮЬЦ҄Ҁд жкЪ д лЮгЭд йЪв Шдв Ц иЦҗЩЪ гҀд ҆ жкЪ д лЮгЭд

вЪбЭдзЦ д ШдзЦ҄Ҁдϱ вЦи жкЪ д Цвдз еЪбд лЮгЭд ЫЦп ЧЪв Цд ШдзЦ҄Ҁдϳ Ўиид Ък ЦезЪгЩЮ Шдв кв лЮйЮШкбйдз ЦгйЮЬдϳ ЙЪз Цвдз еЪбд лЮгЭд ҆ ШдвеЦзйЮбЭЦзϱ йЪз ШдглЪзиЦи ЬдийдиЦиϳ ІбЬкги лЮгЭди иҀд еЦзЦ ЯдЬЦз ШдглЪзиЦ ЫдзЦϱ дкйзди еЦзЦ Ц ЬЪгйЪ ՙбдидЫЦзϳ Јдийкϲ вд ЩЮпЪз жкЪ Ъв лдбйЦ Щд лЮгЭд Ък вд гкгШЦ лЮ гЮгЬк҆в вдззЪзϦ ϭЗЮидиϮ ϭЊийѾлЦвди ШдглЪзиЦгЩд Ъ ЩЪЬкϲ ийЦгЩд ЦбЬкги лЮгЭди вкЮйд Чдгиϱ жкЦгЩд ЌЪзидг ЩЮииЪ ԺЊийЪ ЦжкЮ ҆ кв Чдв лЮгЭдϦԻϮ

МЮгЪϫВЪϿ Њ д жкЪ ҆ кв Чдв лЮгЭд ЪгйҀд Ъв икЦ деЮгЮҀдЄ ЌЪзидг БдеЪиϿ Кв Чдв лЮгЭд ҆ д жкЪ ЦЬзЦЩЦ Цд ШдгиквЮЩдзϳ ГҀд ҆ д жкЪ ЦЬзЦЩЦ д ЗдЧЪзй ЕЦзаЪзϱ Ц ЏЦгШЮи ЗдЧЮгидгϳ Їдв лЮгЭд еЦзЦ вЮв ҆ д жкЪ йЪв ЪжкЮбҊЧзЮд ЪгйзЪ д бЦЩд ЩЦ жкЪ вЦШЮЪп Ъ д бЦЩд ЩЦ ЩкзЪпЦϳ Д жкЪ ҆ д бЦЩд ЩЦ вЦШЮЪпЄ Ѧ ЩЦЩд еЪбд Ц҄җШЦз зЪиЮЩкЦбϱ ЬбЮШЪзЮгЦ Ъ ѾбШддбϳ Њ д бЦЩд ЩЦ ЩкзЪпЦЄ ІШЮЩЪп Ъ йЦгЮгдиϳ ЊгйҀдϱ Ъв кв лЮгЭд йЮгйд Чдв Ци ЩкЦи еЦзйЪи ЪийҀд йдйЦбвЪгйЪ ЪжкЮбЮЧзЦϲ ЩЦи Ъ й҇в квЦ ЧдЦ еЪзиЮий҇гШЮЦϳ Ѧ ЩЦи ЦжкЪбЪ лЮгЭд жкЪ ЩѾ лдгйЦЩЪ ЩЪ йдвЦз дкйзЦ йЦ҄Цϳ ЊииЪ ҆ кв Чдв лЮгЭдϿ ЪжкЮбҊЧзЮд Ъ еЪзиЮий҇гШЮЦϳ Њ иЪ едииҊлЪбϱ жкЪ йЪгЭЦ кв езЪ҄д ЦШЪииҊлЪбϳ І лЪзЩЦЩЪ Щд лЮгЭд ЪийѾ гЦ йЦ҄Цϳ Кв лЮгЭд Чдв ҆ ЦжкЪбЪ жкЪ ШзЪиШЪ гЦ йЦ҄Цϳ ГҀд ЪнЮийЪ гЦЩЦ ШзЪ вЦЮи лЪзЩЦЩЪЮзд Щд жкЪ д лЮгЭд гЦ йЦ҄Цϳ Ѧ гЦ йЦ҄Ц жкЪ Ц ЬЪгйЪ иЦЧЪ иЪ ҆ Чдв дк гҀдϳ

9+0' /'

МЮгЪϫВЪϿ ЖкЪ йЦб ШдвЪ҄Цзвди ЫЦϲ бЦгЩд идЧзЪ ЩкЦи иЦШЦЩЦи ЬЪгЮЦЮи ЩЪийЦ ЋЪЮзЦϿ Д ВкиЪк ЩЪ ІздвЦи Ъ ди Йде ϶ϵЄ ЋдЮ ЦбЬд жкЪϱ гЦ вЮгЭЦ деЮгЮҀдϱ зЪезЪиЪгйЦ квЦ ЬзЦгЩЪ Ълдбк҄ҀдϦ ЌЪзидг БдеЪиϿ Њк ՙШд ЫЪбЮпϳ Гд вдϲ вЪгйд жкЪ ЪгйзЪЮ Шдвд Шдгикбйдзϱ вЮгЭЦ ЮЩЪЮЦ ЪзЦ ШзЮЦз ШдЮиЦи гдлЦи Ъ ЪийЪ Цгд ՙШдк вЦзШЦЩд едз ЩкЦи жкЪ Ц ЬЪгйЪ ЫЪпϱ Шдвд лдШ҇ ЯѾ вЪгϲ ШЮдгдкϿ д ВкиЪк ЩЪ ІздвЦи Ъ д Йде ϶ϵϳ Кв ЧбдЬкЪЮзд лЮгШкбЦЩд Цд ЏдзгЦб Щд ЇзЦиЮб ШдбдШдк гдииЦ ЋЪЮзЦ ЏдзгЦб Шдвд квЦ ЩЦи вЪбЭдзЪи ЪгйзЪ Ци Ͻ ЫЪЮзЦи жкЪ ЪбЪ лЮиЮйдк гд вкгЩдϳ ЉЪийЦШдк Шдвд ЫдШЦЩЦ гд ШдгиквЮϲ Щдз Ъ Ц ЪнеЪзЮ҇гШЮЦ гдииЦ Щд Йде ϶ϵ Шдвд квЦ ШдЮиЦ ЪнйзЪвЦвЪгйЪ ЧЪв зЪЦбЮпЦЩЦϳ МЮгЪϫВЪϿ ЊийЦ ЋЪЮзЦ йЪлЪ Шдвд бЪвЦ ԺЛдШ҇ ВЪзЪШЪ ЊийЪ ЕзЦпЪзԻϳ Д жкЪ лдШ҇и жкЮиЪзЦв ЩЮпЪз Шдв ЮиидЄ ЌЪзидг БдеЪиϿ ЙдЩд Цгд йЪвди кв ЌЪ бЪвЦ Ъ ЪийЪ Цгд ЫдЮ ЪийЪϳ Д ШбЮЪгйЪ вЪзЪШЪ ЮиидϿ ездЩкйди ЩЪ ЪнШЪбЪгйЪ зЪбЦ҄Ҁд езЪ҄дϴезЦпЪзϱ дк иЪЯЦϱ езЪ҄д вкЮйд вЪгдз Щд жкЪ д езЦпЪз дЫЪзЪϲ ШЮЩдϦ ЕЦзЦ лдШ҇ йЪз квЦ ЮЩЪЮЦϱ Юиид ЦШЦЧдк зЪеЪзШкйЮгЩд Цй҆ гЦи лЪгЩЦиϿ ЭдЯЪ лЪгЩЪвди Ъв в҆ЩЮЦ лЪгЩЦиϿ ϶ϵϵϳϵϵϵ ЬЦззЦЫЦиϴв҇иϳ ЊийЪ в҇и ЦЬдзЦ ЫдзЦв ϶ϵϺϳϵϵϵϳ Ди Йде ϶ϵϱ едз ЪнЪвебдϱ ЪийҀд ЧЦиЪЦЩди гЪииЦ зЪбЦ҄Ҁд езЪ҄дϴезЦпЪзϳ ЋдзЦв Ъиϲ ШдбЭЮЩди ЪгйзЪ ди вЦЮи ЩЪ ϻϵϵ зҐйкϲ бди жкЪ йЪвди ЭдЯЪϳ ЉЪедЮи Шдбд ШЦвди кв Ьзкед ЩЪ ЪнеЪзйи еЦзЦ ЦлЦбЮЦз гдииЦи ЪиШдбЭЦиϳ ЋдзЦв ϶Ϸ ездՙииЮдгЦЮиϱ ЦбЬкги идввЪбЮЪзиϱ дкйзди ЩҀд ЦкбЦ еЦзЦ ЪгҐՙбдиϱ Ъ ЯѾ иҀд ШдггЪкииЦЮзиϱ йдЩди ЦездлЦзЦв ди ϶ϵ лЮгЭди жкЪ гҐи ЪиШдбЭЪвдиϳ МЮгЪϫВЪϿ ЖкЪ ШзЮй҆зЮди ЫдзЦв кйЮбЮпЦЩди еЦзЦ Ц ЪиШдбЭЦ Щди Йде ϶ϵЄ ЌЪзидг БдеЪиϿ ЙЪгйЦвди езЮвЪЮзд езЮлЮбЪЬЮЦз жкЦиЪ йдЩди ди еЦҊиЪиϳ Љд Гдлд ВкгЩд езЮлЮбЪЬЮЦвди ЩдЮиϿ ЈЭЮбЪ Ъ ІзЬЪгйЮгЦЀ Ъ Щд ЛЪбЭд ВкгЩдϱ


ϸϷ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

ЙЮЪззЦи ІбйЦи ВЦбЧЪШ ЌзЦг ЗЪиЪзлЦ ϷϵϵϽ ϭВЪгЩдпЦϮ

ЙЦзЩЪгШкЧЦ Ікйдз ϷϵϵϽ ϭЙдздϮ

ϳ

ЖкЮгйЦ ЩЦ ЋЦйЦ ЗЪиЪзлЦ ЙЎгйд Ϸϵ϶϶ ϭЉҀдϮ

ЉдвЦЮгЪ ЈЭЪлЦбЮЪз ЕзЪвЮЪз Јзк ВдгйвЦЮги Ϸϵ϶϶ ϭЇдкзЬдЬгЪϮ

ЈЭѿйЪЦз ЩϬІгЬб҇и БЦ ЈбЦеЪ ЇбЦгШ ЈбЦииЮжкЪ Ϸϵ϶϶ ϭБЦгЬкЪЩдШϮ

ЈЦзкид ϫ ВЮгЮгЮ ВЦзиЦбЦ ИкеЪзЮдзЪ ЗЮиЪзлЦ Ϻ ІггЮ ϭИЮШҊбЮЦϮ

ЇЦЩЮЦ ЩЮ ВдзздгЦ ЙЦгЪйд Ϸϵ϶϶ ϭЙдиШЦгЦϮ

ЇЦЩЮЦ ЩЮ ВдзздгЦ ГϬІгйЮЦ Ϸϵ϶ϵ ϭЙдиШЦгЦϮ

Д И Й Д Е ϶ ϵ

ВЎ ВЎЙД ϷϿ ԺІ еЦииЦЬЪв едз вЦЩЪЮзЦ ҆ ЪииЪгШЮЦбԻ ЌЪзидг БдеЪиϿ ГҀдϳ ЙЪвди жкЪ йдвЦз ШкЮЩЦЩд Шдв Ц вЦЩЪЮзЦ ЌЪ ϭд ШЦзлЦбЭдϮϱ едзжкЪ ЪбЦ ЦедзйЦ ШдЮиЦи ЧдЦи Цд лЮгЭдϱ вЦи едЩЪ йЦвЧ҆в ЦедзйЦз ШдЮиЦи зкЮгиϱ ЮгШбкиЮлЪ здкЧЦз д ездйЦЬдгЮивд ЩЦ ЫзкйЦϳ Д лЮгЭд йЪв жкЪ ЪнезЪииЦз Ц ЫзкйЦϳ БҐЬЮШд жкЪ Шдв Ц Ълдбк҄Ҁдϱ дкйзди ЦздвЦи икзЬЪв Ъ Ц ЫзкйЦ йЪгЩЪ Ц ЩЪиЦеЦзЪШЪзϳ ВЦи д ШЦзлЦбЭд гҀд едЩЪ иЪ идЧзЪедз Цди дкйзди ЦздвЦи ЩЪ ЯЪЮйд гЪгЭквϳ Іб҆в ЩЮиидϱ д ШЦзлЦбЭд йЪв иЮЩд вкЮйд кйЮбЮпЦЩд еЦзЦ ЪиШдгЩЪз ЦбЬкги ЩЪЫЪЮйди Щд лЮгЭдϳ ЊгйҀд йЪвди жкЪ еЦ йдвЦз ШкЮЩЦЩдϳ ЊнЮийЪв клЦи жкЪ еЪЩЪв ШЦзлЦбЭдϳ ЊгйзЪ Ци ЧзЦгШЦиϱ едз ЪнЪвебдϱ ЈЭЦзЩдггЦоϳ ВЦи йЪв ЈЭЦзЩдггЦо вЦзЦϲ лЮбЭдид жкЪ гҀд еЦииЦ едз ШЦзлЦбЭдϳ ЊгйзЪ Ци ЧзЦгШЦиϱ йЪв квЦ жкЪ гҀд ЬдийЦ ЩЪ ШЦзлЦбЭд ЩЪ ЯЪЮйд гЪгЭквϿ ИЦклЮЬгдг ЇбЦгШϳ ЊгйзЪ ди йЮгйдиϱ Ц ЈЦЧЪзгЪй ИЦклЮЬгдг ЬдийЦ вкЮйд ЩЪ ШЦзлЦбЭдϱ Ц ВЪзбдй йЦвЧ҆вϳ ВЦи жкЪв ЬдийЦ вЦЮи ЦЮгЩЦ ҆ Ц ИЭЮзЦпϳ ЛдШ҇ йЪв ВЦбЧЪШи ЭдЯЪ вкЮйд Чдги иЪв ШЦзлЦбЭдϳ ЈдгШбкиҀдϿ ҆ едиϲ иҊлЪб йЪз Чдги лЮгЭди иЪв Ц гЪШЪииЮЩЦЩЪ Щд ШЦзлЦбЭдϳ ІЬдзЦϱ квЦ ШдЮиЦ ҆ лЪзЩЦЩЪϿ д ШЦзлЦбЭд ЦЯкЩЦ д лЮгЭд Ц ЪглЪбЭЪШЪз Ъ ЦедзйЦ йЦгЮгди Цд лЮгЭд йЦвЧ҆вϳ ЊбЪ ЦквЪгйЦ Ц ЬкЦзЩЦϳ

ВЎЙД ϹϿ ԺЛЮгЭд йЮгйд ҆ еЦзЦ ШЦзгЪЀ лЮгЭд ЧзЦгШд Ъ зди҆ еЦзЦ ШдвЮЩЦ бЪлЪԻ ЌЪзидг БдеЪиϿ ГҀдϳ ЊнЮийЪв ЧзЦгШди Ъ зди҆и еЦзЦ ШдвЮЩЦи Шдв ЧЦийЦгйЪ ЪийзкйкзЦϳ Кв ЧзЦгШд ЦШЦзлЦбЭЦЩдϱ кв зди҆ вЦЮи еЦзЦ д бЦЩд Щд йЮгйдϱ едз ЪнЪвебдϳ Њ ЪнЮийЪв йЮгйди жкЪ едЩЪв иЪз киЦЩди Цй҆ Шдв еЪЮнЪϳ ИҀд ШЭЦлҒЪи ЦгйЮЬди жкЪ Ц ЬЪгйЪ едЩЪ зЪЫдзвкбЦзϳ Іи зЪЬзЦи гди лЮгЭди ЫдзЦв ЫЪЮйЦи еЦзЦ иЪзЪв жкЪϲ ЧзЦЩЦиϳ ІгйЮЬЦвЪгйЪ ЩЮпЮЦϲиЪ жкЪ ди ЧзЦгШди ЩЪлЮЦв иЪз ЦгйЪи Щди йЮгйдиϱ едзжкЪ ди ЧзЦгШди иҀд вЦЮи иЮвебЪи Ъв ЬЪзЦбϳ ЍдЯЪ вкЮйЦи лЪпЪи лдШ҇ йдвЦ йЮгйд езЮвЪЮзд Ъ ЩЪЮнЦ д ЧзЦгШд еЦзЦ д вкЮйЦи ՙвϱ Цй҆ еЦзЦ бЮвеЦз д йЦгЮгд иЪ лдШ҇ лЦЮ ШдгйЮгкЦз Ц ЩЪЬкийЦзϳ ВЦи квЦ ЩЦи ШдЮиЦи жкЪ гҀд вкЩЦзЦв ҆ жкЪ Ц ЬЪгйЪ йЪв жкЪ ШдвЪ҄Цз Шдв ди лЮгЭди вЦЮи иЮвебЪиϱ дк вЦЮи вЪЩҊдШзЪиϱ Ъ ЩЪЮнЦз ди ЬзЦгЩЪи лЮгЭди еЦзЦ д ՙвϳ ИЪ лдШ҇ ШдвЪ҄Цз Шдв кв ЬзЦгЩЪ лЮгЭд бдЬд ЩЪ ЮгҊШЮдϱ ՙШЦ ЩЮЫҊШЮбϱ едЮи ди жкЪ иҀд иЮвебЪи лҀд ՙШЦз вЦЮи иЮвебЪи ЦЮгЩЦϱ дк вЦЮи вЪЩҊдШзЪи ЦЮгЩЦϳ ЙЦблЪп Ц җгЮШЦ зЪЬзЦ жкЪ гҀд вкЩдк ҆ ЪииЦϳ Д зЪийд вкЩдк вкЮйдϳ ЍѾ ЕЮгдй ЌзЮи ϭЧзЦгШдϮ ЩЦ ІбиѾШЮЦϱ едз ЪнЪвебдϱ жкЪ ҆ йдвЦЩд Шдв ШЦзгЪи ЩЪ ШЦ҄Цϱ квЦ ШЦзгЪ ШдвебЪнЦϳ ЊнЮийЪв ЦбЬкги езЦйди ЮйЦбЮЦгди Шдв еЪЮнЪ жкЪ лдШ҇ ЭЦзвдгЮпЦ Шдв йЮгйдϱ едз дкйзд бЦЩд ЋзЦгШ̔дЮи Бкзйдг ЍЦШЮЪгЩЦ ІзЦкШЦгд Јбди ЩЪ Бдбдб Ϸϵ϶϶ ϭЈдбШЭЦЬкЦϮ

ВЎЙД ϶Ͽ ԺЛЮгЭд Чдв ҆ лЮгЭд ШЦздԻ ЌЪзидг БдеЪиϿ ГЪв йкЩд жкЪ ҆ ШЦзд ҆ Чдвϱ Ъ гЪв йкЩд жкЪ ҆ Чдв ҆ гЪШЪииЦзЮЦвЪгйЪ ШЦздϳ ГҀд ШдгШдзЩд Шдв ЪииЦ ЫзЦиЪϳ Ѧ едииҊлЪб ЭдЯЪ гҀд еЦЬЦз йЦгйд едз Чдги лЮгЭдиϳ Кв ЪнЪвебд ҆ д гдиид едзйЫҐбЮдϳ Д ЫдШд гдиид ҆ Ц еЪиидЦ ЧЪЧЪз жкЦбЮЩЦЩЪ иЪв ЬЦийЦз йЦгйдϳ

ЉдвЦЮгЪ ЉкзЮЪк ЈЭЦйЪЦкгЪкЫϲЩкϲЕЦеЪ Ϸϵ϶϶ ϭЗЭґгЪϮ

9+0' /'

MITOS SOBRE VINHOS

ВЎЙД ϸϿ ԺЉЪиШзЮ҄Ҁд ЩЪ ЦздвЦи ϭЧдкжкЪйϮ ҆ ЦбЬд еЪиидЦбԻ ЌЪзидг БдеЪиϿ Ѧ икЧЯЪйЮлд иЮвϱ вЦи йЪв квЦ ШЪзйЦ дзЩЪвϳ ЙзЦϲ ЌЪ ЩкпЮз Юиид ҆ жкЪ ѽи лЪпЪи ҆ ЩЮЫҊШЮб еЦзЦ Ци еЪиидЦиϳ ВЦи ЭѾ ЦбЬкϲ вЦи ЫЦвҊбЮЦи ЩЪ ЦздвЦи жкЪ лдШ҇ едЩЪ ЩЮЫЪзЪгШЮЦз Шдв ЫЦШЮбЮϲ ЩЦЩЪϳ Њк ЦШЭд жкЪ йЪв вкЮйЦ ЬЪгйЪ жкЪ ШЭкйЦ ЩЪвЦЮиϳ ЋЦбЦ вЦЮи ЦздвЦи Щд жкЪ д лЮгЭд йЪв ЩЪ ЫЦйдϳ Њк ЦШЭд жкЪ ҆ квЦ жкЪийҀд ЩЪ йзЪЮгЦвЪгйд Ъ ЩЪиЪглдблЮвЪгйдϳ ГҀд ҆ иҐ икЧЯЪйЮлд гҀдϳ ЊнЮийЪв ЦбЬквЦи ЫЦвҊбЮЦи ЩЪ ЦздвЦи жкЪ Ци еЪиидЦи едЩЪвϱ Шдв йзЪЮгЦвЪгйдϱ ЩЪиЪглдблЪз квЦ вЪвҐзЮЦ дбЫЦйЮлЦ Ъ бЪвЧзЦзϳStella Miranda

0# +.*#

Formada em jornalismo Cerimonialista Empresária do ramo de eventos

Hoje eu vou fazer um “jabá” ЏІЇў Ђ йЪзвд киЦЩд гд вЪЮд ЯдзгЦбҊийЮШд еЦзЦ еЪиидЦи жкЪ иЪ ЦкйдϲездвдлЪвϴ ЋІПЊЗ ЕЗДЕІЌІГЉІ ЉЊ ИЎ ВЊИВДϴКИІЗ ИЊК ЛЊЎЈКБД ЉЊ ЈДВКГЎЈІѤѠД ЊВ ЇЊГЊЋЎЈЎД ЕЗѰЕЗЎДϳ

ВЮгЭЦ ВЮгЭЦ ՙбЭЦ иЪ ШЦидк ЫЦп едкШд вЦЮи ЩЪ кв в҇иϳ Јдв Ц ШдззЪϲ зЮЦ Щд йзЦЧЦбЭд гҀд екЩЪ ЩЦз вкЮйди ЩЪйЦбЭЪи ЩЪ Шдвд ЫдЮ д дШдззЮЩд Ъ йдЩди ЪийҀд вЪ ШдЧзЦгЩд кв едкШд ЩЦ вЮгЭЦ Ънϲ еЪзЮ҇гШЮЦ ЩЪ иЪз ВҀЪϴЈЪзЮвдгЮЦбЮийЦϳ Јдвд йдЩд ЩЮйЦЩд едекбЦз ҆ Ц вЦЮи екзЦ лЪзЩЦЩЪϱ жкЪ Ц Ժлдп Щд едлд ҆ Ц лдп ЩЪ ЉЪкиԻϱ Ък гҀд ЫкЬЮ Ц зЪЬзЦ Ъ д ЯЦзЬҀд жкЪ вЪ ШдкЧЪ ЫдЮϿ ԺЈЦиЦ ЩЪ ЫЪззЪЮзд д ЪиеЪйд ҆ ЩЪ еЦкԻϳ Јдвд ЯѾ ЭЦлЮЦ ЪиШдбЭЮЩд ди ездՙииЮдгЦЮи жкЪ ЪийЦзЮЦв ШдвЮЬд гд йҀд ЪиеЪзЦЩд ЩЮЦϱ зЪбЦнЪЮϱ ЦйЪ ЩЪвЦЮиϱ Ъ ЩЪЮнЪЮ йкЩд еЦзЦ ди ϹϺ вЮг Щд иЪЬкгЩд йЪведϳ Кв ЧЪбд ЩЮЦ ШЭЪЬкЪЮ гд ЪиШзЮйҐзЮд еЦзЦ ЦйЪгЩЪз квЦ гдЮлЦ Кв гдлЦ Ъ жкЦгЩд лЮϱ Ц гдЮлЦ ЦЬЪгЩЦЩЦ ЪзЦ вЮгЭЦ езҐезЮЦ ՙбЭЦϳ ЈЦгиЦЩЦ ЩЪ ЪиеЪзЦз едз вЪк ЦйЪгЩЮвЪгйд лдбкгйѾзЮдϱ ЦЬЪгЩдк ШдвЮЬд Шдвд квЦ гдЮлЦ гдлЦϳ ВЪк ШдзЦ҄Ҁд еЦзйЮк Ъ вЪ ЩЪЮ ШдгйЦ ЩЪ жкЪ ЪбЦ ϭвЮгЭЦ ՙбЭЦϮ йЦвЧ҆в ЪзЦ квЦ гдЮлЦ Шдвд жкЦбжкЪз дкйзЦϱ Шдв идгЭдиϱ ЩЪиЪЯдиϱ ЩЪлЦгЪЮди Ъ ЦгиЮЪЩЦЩЪи гЦйкзЦЮи Щд иЪз ЭквЦгдϳ ЉЪЮ ЮгҊШЮд ЪгйҀд Ц ЪииЦ ЮгШзҊлЪб ЯдзгЦЩЦ жкЪ ҆ иЪз ВҀЪ ЩЪ гдЮлЦϱ ЉЪЮ Шдв кв ебки Ц вЦЮи ЩЪ зЪиедгиЦЧЮбЮЩЦЩЪϱ едзжкЪ йЦвЧ҆в ЪзЦ Ц ЈЪзЮвдгЮЦбЮийЦ Щд ЪлЪгйд Ъв жкЪийҀдϳ ЈдвЪ҄Цвди еЪбЦ ЪиШдбЭЦ ЩЦ ЩЦйЦ Ъ Щд бдШЦбϳ ЙЦбЮйЦ Ъ ЊЩкЦзЩд ЈдвЪ҄Цвди ШдвЪ҄ЦзЦв Ц гЦвдзЦз гд ЩЮЦ ϶Ϸ ЩЪ ЯкгЭд ЩЪ Ϸϵ϶ϵϱ жкЪ Цб҆в ЩЪийЪ вЦзШдϱ ШЦззЪЬЦлЦ д здвЦгйЮивд Щд ЩЮЦ гЦШЮдгЦб Щди гЦвдзЦЩдиϳ БЮгЩдϱ еЪзЫЪЮйдϳϳϳ ϨиджкЪгҀдϳ ЉЮЦ ϶Ϸ ШЦҊЦ гквЦ иЪнϲ йЦϲЫЪЮзЦ Ъ ШЦиЦз гквЦ иЪнйЦ ѽи ϶ϻϿϵϵ ЭдзЦи гд бЪлЦзЮЦ Ц кв жкдзкв ЩЪ йЦблЪп гЪв д гдЮлд едЩЪзЮЦ ЪийЦз езЪиЪгйЪϳ ЕЦииЦвди еЦзЦ д ЩЮЦ ϶ϸϴϵϻϱ ЩЮЦ ЩЪ ИЦгйд ІгйґгЮдϱ иЦгйд ездйЪϲ йдз ЩЪ гдииЦ ЫЦвҊбЮЦϱ Шдв Ц лЦгйЦЬЪв ЦЮгЩЦ ЩЪ иЪз д ԺИЦгйд ШЦиЦвЪгйЪЮздԻϱ ездйЪ҄Ҁд ЬЦзЦгйЮЩЦϦϦϦ Д бдШЦб ЩЪ идгЭди ЩЦ гдЮлЦ ЪзЦ д ϸϽ ЇЎϱ бдЬдϱ д бдШЦб ЯѾ ЪийЦлЦ ЩЪՙгЮЩдϳ Д ШЪбЪЧзЦгйЪ ЪиШдбЭЮЩд ЫдЮ д ЙЪгЪгйЪ ЛЪгйкзЦϱ ЈЦеЪбҀд ЩЦ ВЦзЮгЭЦϱ жкЪ ЪийЦзѾ ЬкЦзЩЦЩд иЪвезЪ Ъв гдииЦ вЪвҐзЮЦ едз икЦ бЮгЩЦ ШЪбЪЧзЦ҄Ҁдϳ ГҀд ЪнЮийЪ гдЮлЦ иЪв лЪийЮЩдϳϳϳЪ бЪвЧзЦвди бдЬд ЩЦи жкЪзЮЩЦи ЕЦкбЦ ЇдкбЦгЬЪзϱ жкЪϱ Шдв д ШЦзЮгЭд еЪШкбЮЦз Щди вЮгЪЮздиϱ ЦШдбЭЪ Шдвд гЮгЬк҆в Ъ ЩЪ БЦзЮииЦ БдзЪгпкййЮϱ жкЪ ЩЪՙгЮйЮлЦϲ вЪгйЪ гЦиШЪк еЦзЦ вдЩЦϳ ЋдЮ квЦ ЫЦззЦϱ Ц гдЮлЦ ՙШдк ЮгЩЪШЮиЦ ЪгйзЪ ЩдЮи вдЩЪбдиϱ Ц вҀЪ гҀд йЮгЭЦ Ц вЪгдз ЩҗлЮЩЦ ЩЪ жкЦб ЪбЦ ЪиШдбЭЪзЮЦϳ ВЦи Шдвд д вЦЮдз ЪнЪзШҊШЮд ЩЪ йдЩди иЪ ЮгЮШЮЦϲ лЦ ЦбЮ гЦжкЪбЪ вдвЪгйдϱ ԺйЪгйЪЮԻϱ Ък ЩЮииЪ ЙЊГЙЊЎϱ гҀд Юг՚кϲ ЪгШЮЦз йЦгйд гЦ ЪиШдбЭЦ Ъ ЩЪЮнЪЮ ЪбЦ еЪгиЦзϳ ЙЪведи ЩЪедЮи Ц ЪиШдбЭЦ лЪЮдϳ ЌзЦ҄Ци Ц ЉЪки ЪбЦ ЪиШдбЭЪк ЦжкЪбЪ жкЪ Шдв ШЪзйЪпЦ ЭЦлЮЦ иЮЩд ЫЪЮйд еЦзЦ ЪбЦϱ Ъ ЩЪиШкбеЪ Ц ШдзкЯЮииЪ ЩЪ вҀЪϱ вЦи ЪбЦ ЪийЦлЦ ЩЪибквЧзЦгйЪϳ ЉЪиЩЪ жкЪ гЦиШЪкϱ ЙЦбЮйЦ иЦЧЮЦ жкЪ гд ЬзЦгЩЪ ЩЮЦ икЦи ЯҐЮЦи иЪзЮЦв ЩЪ ДимЦбЩд ВдиШдгϱ Шдв ЪнШЪ҄Ҁд ЩЦи ЦбЮЦг҄Циϱ жкЪ ЫдзЦв Ци Щди Цлди вЦйЪзгдиϳ ЙкЩд ЫдЮ ЮЩЪЦбЮпЦЩд Ъ ЫЪЮйд Шдв д зЪиеЪЮйд Ъ ЭдгЪийЮЩЦЩЪ ЩЪ иЪвезЪ Щд вЪк жкЪзЮЩд ЦвЮЬд ДимЦбЩд Ъ ЈЪбЮгЦ ВдиШдгϳ І йзЦгиЫдзвЦ҄Ҁд ЩЦ НкнЦϱ д ЦгйЪи Ъ ЩЪедЮиϱ ՙШдк Ц ШЦзЬд Щд ВЦЬд ЗЮШЦзЩд ВЦЬЦбЭҀЪиϳ ЊийЪ ЫЦп вЮбЦЬзЪϦϦϦЙЪ Цвд вЪк ЦвЮЬдϦϦ ϸϹ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

ЋдйдЬзЦՙЦи ЩЪ АЉ ЎвЦЬЪгиϱ ДШйѾлЮд ЇЦийди Ъ ІЬЪгШо ДгЪ


Њгՙвϱ д ЏІЇў ЫдЮ ЫЪЮйдϱ ЪзЦ ЮгЪлЮйѾлЪбϦϦϦ

0# +.*#

ЕЦзйҊЦвди ЦЬдзЦ еЦзЦ д зЪЬЮийзд ЩЪ йкЩдϳ Ћдйди ЦииЮгЦЩЦи еЪбЦ АЉ ЎвЦЬЪгиϱ Ц ЯЦедгЪиЦ Ъ д ЧЦЮЦгд ЫдзвЦв Ц вЪбЭдз вЮнЦЬЪв Щд дзЮЪгйЪ Шдв д дШЮЩЪгйЪ Ъв вЦй҆зЮЦ ЩЪ Ыдйдиϳ ЊииЪ ЦийзЦб Ъ ЪгЪзЬЮЦ гҀд ЮзҊЦвди ЦЧзЮз вҀд гкгШЦϳ ЖкЦгЩд Ц гдЮлЦ йЪв ЩклЮЩЦи иЪ лЦЮ ՙбвЦз д ШЦиЦвЪгйдϱ Ък езЦйЮШЦвЪгйЪ ЖкЦгЩд лЮзд ВЮзЦгЩЦ ЕзЮибЪо ϭеЪзидгЦЬЪв ЩЪ ԺД ЉЮЦЧд лЪийЪ ЕзЦЩЦԻϮ Ъ иЮгШЪзЦвЪгйЪ гҀд ЦЩвЮйд кв гҀд Шдвд зЪиедийЦϳ ЙдЩЦ вЪвҐзЮЦ вкиЮШЦбϱ Ц ЪгйзЦЩЦ Щд гдЮлдϱ Ци ЩЦг҄Циϱ ди лдйдиϱ Ци лдпЪи ЪвдШЮдгЦЩЦиϱ йкЩд Юиид идвЪгйЪ Ц ՙбϲ вЦЬЪв ҆ ШЦеЦп ЩЪ ШЦейЦзϳ ЊиШдбЭЪвди Ц ВЪвдзо ЇзЦиЮбϱ жкЪ ЫдЮ Ъ ЦЮгЩЦ ЪийѾ иЪгЩд зЪиедгиѾлЪб еЪбЦ ЩЪиЮЩзЦйЦ҄Ҁд ЬЪзЦб гЦ ЫЦвҊбЮЦϱ ЦвЮЬди Ъ ЪийзЦгЭди жкЪ йЪв ЦииЮийЮЩд ди иЭдзйԸи вдлЮЪиϳ ЙдЩди иЪ ЩЪЧкбЭЦгЩд Ъв бѾЬзЮвЦиϳ І вҗиЮШЦϱ д Чк՛Ъй Ъ Ц ЧЪЧЮЩЦ ЬЪбЦЩЦ ЫдзвЦв д йзЮе҆ ЫкгЩЦвЪгйЦб ЩЪ кв ЪлЪгйд ЩЪ икШЪиидϳ Д вЪк жкЪзЮЩд ЍЦзЮййдг ГЦйЦгЦЭЮббЮЩЮиϱ д ЬзЪЬд вЦЮи ЫЦвдиди ЩЪийЦ ШЮЩЦЩЪϱ ЩЪк кв иЭдм ЩЪ вҗиЮШЦи бЮгЩЦи Ъ ЪвдШЮдгЦгйЪиϱ жкЪ йЦвЧ҆в бЪлЦзЦв ди ШдглЮЩЦЩди Ци бЦЬзЮвЦиϳ ЉЯ ЉЪ ЕзѾ гкгШЦ ЫдЮ квЦ ЩҗлЮЩЦ Ъ Ц идзйкЩЦ ЩЦ гдЮлЦ ЦЮгЩЦ йЪлЪ д ЮзвҀд ЉЯ ЉЯ ЇЪзд ЈдийЦ Ъ йдЩди ди ЪжкЮеЦвЪгйди ЩЮиедгҊлЪЮи ЩЦ ІЬЪгШо ДГЊϱ Щди жкЪзЮϲ Щди Ъ ШдвеЪйЪгйЪи ЏЪՙгЭд Ъ П҆ ЋЪзгЦгЩдϳ Д гдЮлд икзезЪЪгЩЪк Ц йдЩди Шдв икЦ ԺЬЦзЦЬЪ ЧЦгЩԻ жкЪ ЦгЮвдк вкЮйдϳ Д Їк՛Ъй ЮвеЪШѾЦЦЦЦЦЦЦлЪб Щд БЪ Їк՛Ъй вЪ ЩЪк йЦгйЦ иЪЬкзЦг҄Ц жкЪ гЪв ШЦзЩѾеЮд Ък ЪиШдбЭЮϱ вЦгЩЪЮ иҐ кв зЪШЦЩд еЦзЦ вЪки жкЪзЮЩди ЦвЮЬди ІгЩзЪ Ъ ЌЮдлЦгЦ ЗдиЦϿ ІззЦиЪвϦ ЛЮйҐзЮЦ ИЭЦаЪзи ШкЮЩдк Щд жкЪиЮйдϿ ЧЪЧЮЩЦ ЬЪбЦЩЦ Ъ ЩЪЮндк ди ШдглЮЩЦЩди бЮйЪзЦбвЪгйЪ гЦи гклЪгиϦϦϦ Д Чдбд Ц гдЮлЦ ЩЪЮндк Ък ЪиШдбЭЪзϱ лЮлЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦϱ еЪбд вЪгди д Чдϲ бдϳϳϳааааа ЏкгЮдз ЛЮЪЮзЦ ЪгйЪгЩЪк Цй҆ д жкЪ Ък гҀд ЩЮииЪϳ ІвЪЮϦϦϦϦ Ди гдЮлЮгЭд жкЪ ЭЦЧЮбЮйЦлЦв ЦжкЪбЪ лЪзЩЦЩЪЮзд ШЦийЪбд ЩЪ идгЭди ЪзЦв ЩЦ жкЪзЮЩЦ ВЦзШЮЦ ЇквЦШЭЦз ϭЈдгЩЪииЦ Лдг ЍЪШаЪϮϱ ЦииЮв Шдвд д йЪз҄д ЩЦ гдЮлЦ Ъ Ци йЦ҄Циϳ Ди ЩдШЪиϱ ЦЦЦЦЦЦ ди ЩдШЪиϱ Шдвд гҐи лЮлҊЦвди ЦгйЪи ЩЦ ЈЭдШдбЦйЪзЮЦ ЇзЦиЮбЄЄЄ І вЪиЦ ՙШдк кв ЪиеЪйѾШкбдϦϦϦ ІЬдзЦ иЮвϳϳϳЉЪШдзЦ҄ҀдϦϦ Јдвд ЪиШдбЭЪз ЪгйзЪ ЩдЮи ЦвдзЪиЄ ЎведииҊлЪбϦ Ћдвди ЧЮЬЦвЦи гЦ ЩЪШдзЦ҄Ҁд Ъ ЫдЮ еЪзЫЪЮйдϳ ІгЦ ВЦзЮЦ ЈдЪбЭд Шдв икЦ ЪбЪЬѿгШЮЦ ЩЪ иЪвезЪ Ъ ЉЦгЮбд ЈЦведи Шдв иЪки ездЯЪйди ЦзздЯЦЩдиϳ ЕЪгиЪв гкв ездЯЪйд Ъв гдииЦи ШЦЧЪ҄Ци иЪ йдзгЦз зЪЦб Ц ШЦЩЦ ЩЮЦ ЩЪ вдгϲ ЕЪгиЪв йЦЬЪв Ъ Юиид йкЩд зЪЬЦЩд Ц вкЮйЦ ЦбЪЬзЮЦϱ Чдв Эквдз Ъ вкЮйЦи зЮиЦЩЦиϳ ЙзЦϲ ЧЦбЭЪ Шдв д жкЪ лШ ЦвЦ Ъ гҀд езЪШЮиЦзѾ йзЦЧЦбЭЦз гкгШЦϦϦ Д еЦбШд ЩЪийЪ ШЪгѾзЮд ЫдзЦв ди йдбЩди ЩЦ жкЪзЮЩЦ БкШЮЦгЦ ЗЮлЦϱ ЩЦ ЊийЮбди ЙЪгЩЦи Ъ гЦЩЦ ЩЮиид иЪзЮЦ едииҊлЪб иЪв ЪбЦϱ гкгШЦ лдк вЪ ЪижкЪШЪз д йдзеЪϲ Щд бдЬд ШЪЩд Ъв вЪк ШЪбкбЦзϿ ԺИйЪббЦϱ Ъийдк Шдв кв ШЦвЮгЭҀд бдйЦЩд ЩЪ идгЭди ЪгйзЦгЩд гд ЇЦйЦбЭҀд ЦЬдзЦϦϦϦԻϳ ВЮгЭЦ ЪйЪзгЦ ЬзЦйЮЩҀдϳ ЈЮгйЮЦ ЉкйзЦ Ъ ЗЪЧЪШЦ ЉкЦзйЪϱ Ц идՙийЮШЦ҄Ҁд иЪ йзЦЩкп Ъв лдШ҇иϱ д вдϲ ЧЮбЮѾзЮд ЩЦ КгЮведй Ъ Ц еЪзидгЦбЮпЦ҄Ҁд ЩЦ ЗЪЧЪШЦ ЉкЦзйЪ ЍдвЪϱ ՙпЪзЦв йдЩЦ Ц ЩЮЫЪзЪг҄Ц еЦзЦ д икШЪиид Щд ездЯЪйдϳ ГҀд лдк ШдгиЪЬкЮз вЪгШЮдгЦз гЪийЦ вЦй҆зЮЦ йдЩди жкЪ езЪШЮидϱ езЪШЮиЦзЮЦ ЩЪ ГҀд ϶Ϸ ЪЩЮ҄ҒЪи еЦзЦ ЦЬзЦЩЪШЪз Ц йдЩдиϱ вЦи зЪезЪиЪгйЦгЩд Ц йдЩди ЦжкЪбЪи жкЪ иЪвезЪ ЫЦпЪв вЦЮи Щд икЦи дЧзЮЬЦ҄ҒЪиϱ жкЪ иЪ ЩдЦв едз ШдвебЪйд Ъ жкЪ иҀд ЦвЮЬди жкЪ гҀд йЪв Шдвд ШдбдШЦз лЦбдзϳ лдк йЪзвЮгЦз ЫЦбЦгЩд ЩЪ ϸ еЪиϲ идЦи жкЪ зЪезЪиЪгйЦзҀд йдЩЦи Ци жкЪ гҀд ЫдзЦв ШЮйЦЩЦи гЦ вЦй҆зЮЦ вЦи жкЪ ЪийҀд гЦ вЮгЭЦ вЪвҐзЮЦϳ ВЦзЮЦгЪ ПЦгдййЮϱ гҀд ЪнЮийЪ ИйЪббЦ ВЮзЦгЩЦ иЪв ВЦзЮЦгЪ ПЦгдййЮϱ иЪвезЪ ЩЮЬд Ъ иЪвезЪ ЩЮзЪЮ Юиидϳ ВЮгЭЦ зЦпҀдϱ вЮгЭЦ Ъвд҄Ҁдϱ вЪк йкЩдϳ ДЧзЮЬЦЩЦ едз йЦгйд Цвдз Ц вЮв Ъ Цди вЪкиϦϦЊ жкЦгЩд ШЮйд ЪбЦϱ ЮгШбкд ЎиЦЧЪбЦ ЩЪ ІбвЪЮЩЦ Ъ БкШЮЦ Бкпϱ ЮгШЦгиѾлЪЮи Ъв ЫЦпЪз йкЩд ЩЦ ИйЪббЦ ВЮзЦгЩЦ ЊлЪгйди ЩЦз ШЪзйдϳ ДШйЦлЮд ЇЦийдиϱ ԺВЪк ВЦблЦЩд ЋЦлдзЮйдԻϱиҐ жкЪв йЪ ШдгЭЪШЪ Ц ЫкгЩд йЪ Ъгϲ ДШй йЪгЩЪ Ъ йЪв Ц идзйЪ ЩЪ йЪз лдШ҇ Шдвд ЦвЮЬдϳ ГҀд ЪнЮийЪ гЮгЬк҆вϱ вЦЮи ՙЪбϱ вЦЮи иЮгШЪзд Ъ вЦЮи ШкЮЩЦЩдид ШдвЮЬдϳЛдШ҇ вЪ ЫЦп ЫЪбЮпϦϦϦ ІйЮбЦ ЙЪббЪиϱ бЪЮЦϲиЪ ЊвеҐзЮд І ЊлЪгйдиϱ Ци лЪпЪи Ц ШЪЬдгЭЦ ЪззЦ д ЩЪийЮгд Ъ йздШЦ ЮзвҀди ЩЪ ШЦиЦϱ вЦи ЩЪвди кв ЯЪЮйд ЩЪ гди ЪгШдгйзЦз Ъ лЮлЪвди Шдвд ЮзвҀдиϱ гди ЦЯкЩЦвди Шдвд ЮзвҀди Ъ гкгШЦ ЪииЦ лЮЩЦ иЪзѾ икՙШЮЪгйЪ еЦзЦ йЪ ЦЬзЦЩЪШЪз йкЩд жкЪ лдШ҇ ЫЦп едз вЮвϳ


Raul Tremendão

,18'/ )7#4&#

Músico, natural de Afonso Cláudio/ES. Ex-integrante do conjunto Os Tremendões de Erasmo Carlos.

Demétrius, no ritmo da chuva ЉЪв҆йзЮкиϱ ШЦгйдз Щд ԺЗЮйвд ЩЦ ЈЭклЦԻϱ ЭЮй жкЪ Ъиϲ йдкздк Ъв ϶ϾϻϹ Ъ ЫЪп д ЇзЦиЮб ЮгйЪЮзд ШЦгйЦзϱ еЦзйЮШЮеЦ ЩЪ квЦ ЪгйзЪлЮийЦ ЪнШбкиЮлЦ еЦзЦ ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІϳ ЈЦзЮдШЦ ЩЪ ЏЦШЦзЪеЦЬкѾϱ жкЦгЩд ШЦгйЦлЦ Ъв квЦ ЫЪийЦ ЩЪ ЦгЮлЪзиѾзЮд Ци вҗиЮШЦи ЩЪ ЊблЮи еЦзЦ иЪки ЦвЮЬдиϱ ЫдЮ ШдглЮЩЦЩд едз ВЮЬкЪб ЛЦШШЦзд ГЪйдϱ ЩЮиШϲЯдШаЪо ЩЦ ЗЦЩЮд ЕЦгЦвЪзЮШЦгЦ ЩЪ ИҀд ЕЦкбд ϭЭдЯЪ ЏдлЪв ЕЦгϮ еЦзЦ ЬзЦлЦз кв ЩЮиШдϳ ЊвебЦШЦгЩд кв икШЪиид ЦйзѾи Щд дкйздϱ зЦеЮЩЦвЪгйЪ еЦиидк Ц ЫЦпЪз еЦзйЪ ЩЪ ШЦеЦи ЩЪ зЪϲ лЮийЦи Ъ ездЬзЦвЦи ЩЪ ЙЛϱ иЪ йдзгЦгЩд гкв Щди вЦЮдзЪи ҊЩдбди ЩЦ ЯклЪгйкЩЪ ЧзЦиЮбЪЮзЦϳ ЖкЦгЩд икзЬЮк д вдлЮвЪгйд ЏдлЪв ЌкЦзЩЦϱ ЉЪв҆йзЮки ЬзЦлдк квЦ вҗиЮШЦ ЩЪ ЦкйдзЮЦ ЩЪ иЪк ШдбЪЬЦ Ъ ЦвЮЬд ЗдЧЪзйд ЈЦзбдиϱ ϧГҀд ЕзЪийд ВЦи ЙЪ Івдϧϱ жкЪ ЦбШЦг҄дк Ци еЦзЦЩЦи ЩЪ икШЪиид Щд ЇзЦиЮб ЮгйЪЮздϳ

“Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor...

ЈЦиЦЩд Ъ еЦЮ ЩЪ йз҇и ՙбЭдиϱ ЦЫЦийдкϲиЪ ЩЦ ШЦззЪЮзЦ ЦзйҊийЮШЦ Ъв ϶ϾϽ϶ϱ еЦзЦ ЩЪЩЮШЦзϲиЪ Ц дкйзди ЦЫЦпЪзЪиϱ д жкЪ Щкздк Цй҆ д Цгд Ϸϵϵϵϱ еЪзҊдЩд Ъв жкЪ йЦвЧ҆в иЪ ЩЪЩЮШдк Цд иЪк еЦииЦйЪвед езЪЫЪзЮЩд ЩЪиЩЪ Ц ЮгЫѿгϲ ШЮЦϿ Ц еЪиШЦзЮЦϳ Д ЮгШЪгйЮлд ШдгйҊгкд ЩЪ иЪки ЦвЮЬди Ъ ЫЦвЮбЮЦзЪиϱ идвЦЩд Цд ШЦзЮгЭд Шдв жкЪ ҆ ШЪзШЦЩд едз иЪки ЫҀиϱ ՙпЪзЦв Шдв жкЪϱ ЦеҐи вЦЮи ЩЪ Ϸϵ Цгди ЩЪ ЦЫЦийЦвЪгϲ йдϱ ЉЪв҆йзЮки зЪйдзгЦииЪ Цд ЩЮиШд Ъ ѽи ЦйЮлЮЩЦЩЪи ЦзйҊийЮШЦиϳ ЉЪЮндк иЪк ЧЦзШд ЩЪ бЦЩд Ъ ЬзЦлдк кв ЈЉϱ жкЪ ҆ квЦ ШдбЪйѿгЪЦ ЩЪ ЦбЬкги Щди иЪки вЦЮдзЪи икШЪиидиϱ Цб҆в ЩЪ ШЦг҄ҒЪи Юг҆ЩЮйЦиϳ ЍдЯЪ ЩЪЩЮШЦϲиЪ Ц иЭдми едз йдЩд д еЦҊиϱ дгЩЪ ҆ ЍдЯЪ ЦШбЦвЦЩд Шдвд лЪзЩЦЩЪЮзд зЪезЪиЪгйЦгйЪ Щд ЗдШа ЧзЦиЮбЪЮздϳ

Esta chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor.”

ЉЪв҆йзЮки ЗЦкб ЙзЪвЪгЩҀд

ϸϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


ЗЦкб ϲ І ЭЮийдзЮЦ жкЪ ШдгйЦв ҆ жкЪ лдШ҇ ЬзЦлЦлЦ Ци вҗиЮШЦи Ъ иЪ вЦгЩЦлЦϱ иквЮЦ ЩЪ ИҀд ЕЦкбдϱ ЩЪЮнЦгЩд ЉЪв҆йзЮки ϲ ІЭ ЗЦкбϱ жкЪ Чдв ЪийЦз Шдв лдШЪϱ жкЪзЮЩд ди ЪвезЪиѾзЮди йЪ ездШкзЦгЩд Шдвд бдкШди Шдв зЪЦбвЪгйЪ ЫЦп йЦгйд йЪвед жкЪ Ц ЬЪгйЪ гҀд иЪ л҇Ϧ ЛдШ҇ вкЮйди иЭдми лЪгЩЮЩдиϳϳϳ ЪзЦ йЮвЮЩЪп йЦвЧЪвЄ ЫкЬЮк езди ЊийЦЩди КгЮЩдиϦϦϦ Њ Ък ЫкЬЮ езЦ ИҀд ЇЪзгЦзЩд Щд ЈЦведϳ ЉЪв҆йзЮки ϲ ЊзЦ лЦЬЦЧкгЩЦЬЪв вЪивд ϭзЮидиϮϳ ГкгШЦ ЉЪв҆йзЮки ЦЧзЮ вҀд Щд вЪк ШдгЫдзйдϱ ЩЦ вЮгЭЦ вЦгЪЮзЦ ЩЪ лЮлЪз ЗЦкб ϲ вЦи Ък йЪ бЮЬд Ъ йЪ ЦШдзЩд ЩЪ лЪп Ъв жкЦгЩд Ъ иЪвезЪ ЦЩдзЪЮϱ ЩЪиЩЪ ЬЦздйЮгЭдϱ ЩЪ еЪиШЦзϳ Њк ЪийЦлЦϱ ЗЦкб еЪбд йЪбЪЫдгЪϱ йЪ йЮзд ЩЦ ШЦвЦϦ едз ЪнЪвебдϱ Шдв Ц вҗиЮШЦ ϧД ЗЮйвд ЩЦ ЈЭклЦϧϱ жкЪ ЫдЮ д вЦЮдз икШЪиид ЩЦ вЮгЭЦ ШЦззЪЮзЦϱ Ъ ди ЪвезЪиѾзЮди бЮϲ ЉЪв҆йзЮки ϲ Ѧϱ йЪв кв нЮгЬЦвЪгйд ЦгйЪи вЦи ЩЪедЮи ЬЦлЦв езЦ вЮгЭЦ ШЦиЦ Ъ ЩЮпЮЦвϱ ԺйЪв иЭдм ЦжкЮϱ йЪв ЉЪв҆йзЮки Ък ЦйЪгЩд Ъ ЦииЮв ЩЪ ШЪзйЦ ЫдзвЦ Ък ШдгйЮгкд ЦШдвϲ иЭдм ЦбЮԻϱ Ъ Ък ЩЮпЮЦ жкЪ гҀд едЩЮЦ Юзϳ ԺЙЪгЭд квЦ еЪиϲ еЦгЭЦгЩд икЦ лЮЩЦ Ъ лдШ҇ Ц вЮгЭЦϳ ЊгйҀдϱ Ък ЮгЮШЮЪЮ ШЦзЮЦ вЦзШЦЩЦ гЪииЦ иЪвЦгЦԻϦ ЪбЪи ЩЮпЮЦв жкЪ Ък вЮгЭЦ ШЦззЪЮзЦ Шдвд кв ЫҀ йЪззҊлЪб Шдвд Ц вЦЮдзЮЦ Щди ЪийЦлЦ ЩЪЮнЦгЩд ЩЪ ЬЦгЭЦз ЩЮгЭЪЮзд едз ШЦкиЦ ЩЪ еЪиϲ ЯдлЪги Щд вкгЩдϳ ЋҀ Щд ЊблЮи ЕзЪибЪоϳ Њ Ък д ЮвЮйЦлЦϳ І ШЦзЮЦϦ ЋкЮ вкЮйд ЩЮиебЮШЪгйЪϱ вЪивд ЦииЮв ЫкЮ йдШЦгЩд вЮгЭЦ лдп йЮгЭЦ д йЮвЧзЪ ЩЦ лдп ЩЪбЪϱ ЪгйҀд Ъкϱ вдбЪϲ вЮгЭЦ ШЦззЪЮзЦϱ ЫЦпЪгЩд икШЪиид Цй҆ д ЪлЪгйд ЩЦ ЏдлЪв жкЪ иЪв иЦЧЪз ЮгЬб҇и гЪв йдШЦз лЮдбҀдϱ ЮЦ еЦииЦз Ци ЌкЦзЩЦϳ І ЙЛ ЗЪШдзЩ вЪ ШдгйзЦйдк ЩЪлЮЩд Цди икШЪииди Ы҆зЮЦи ЩЪ лЪзҀд гЦ ЕзЦЮЦ ЌзЦгЩЪ дгЩЪ вЪк еЦЮ йЮгЭЦ кв жкЪ Ък ЯѾ лЮгЭЦ ЫЦпЪгЩдϱ ЦгйЪи вЪивд ЩЦ ЏдлЪв ЦеЦзйЦвЪгйдϳ ѝ гдЮйЪ Ц ЬЪгйЪ иЪ зЪкгЮЦ гЦ ЦзЪЮЦ Шдв Ц ЌкЦзЩЦ ϭϧЈдзЮгЦϱ ЈдзЮгЦϧϱ ϧЗдШа Щд ИЦШоϧϱ ϧІ ЇзкнЦϧϱ ϧД вЪгЮгЦЩЦϱ йЮед бкЦкϱ Ъ Ък ШЦгйЦлЦ квЦ вҗиЮШЦ дк дкйзЦ ЗЮйвд ЩЦ ЈЭклЦϧϱ ϧД Івдз ЖкЪ ЕЪзЩЮϧϮϳ Цд идв ЩЪ еЦбвЦиϱ иЪв ЦШдвеЦгЭЦвЪгйдϳ ГҀд йЮгЭЦ Д ЗдЧЪзйд ЈЦзбди ЮЦ еЪиШЦз ШдвЮЬд йдЩЦ иЪЬкгЩЦϳ І ЬкЮйЦззЦ гЪв лЮдбҀдϱ гЦЩЦ езЦ ЦШдвеЦгЭЦзϳ ЉЪедЮи ЩЪ ЬЪгйЪ ЫЦпЮЦ ЏдлЪв ЌкЦзЩЦ гд ЩдвЮгЬд Ъ гд дкйзд ЩЮЦ ЦбЬкв йЪведϱ квЦ ЩЪииЦи вЪгЮгЦи жкЪ ЫзЪжкЪгйЦлЦ Ц ҊЦвди езЦ зЪезЪиЦ ЇЮбЮгЬиϱ ЪбЪ Шдв Ц икЦ ЪиедиЦ езЦЮЦϱ ЫЪп ЦгЮлЪзиѾзЮд Ъв ИҀд ЕЦкбд Ъ вЪ ШдглЮЩдк еЦзЦ ГЮШЮгЭЦ Ъ Ък Шдв вЪк ЮзвҀдϳ ѪЦвди ди жкЦйзд еЪЬЦз Ц ЫЪийЦ ЩЪ ЦгЮлЪзиѾзЮдϳ Њк ЪзЦ вкЮйд йҊвЮЩдϦ ЈЭЪЬкЪЮ гЦ кги бЦвЧЦзЮпЮгЭдиϳ ЗдЧЪзйд ЫЪп д ϧГҀд ЕзЪийд ВЦи ЙЪ ШЦиЦ ЩЪбЦ гкв ШЦгйдϱ йдЩд ЦеЦлдзЦЩдϳ Івдϧϱ жкЪ Ъийдкздк ЩЪ гдзйЪ Ц икбϳ

ligavam pra minha casa e diziam, tem show aqui, tem show ali, “Os empresários e eu dizia que não podia ir. Tenho uma pescaria marcada nessa semana! ” ЗЦкб ϲ ИЦЧЪгЩд жкЪ ЮЦ еЦзйЮШЮеЦз ШЦгйЦгЩдЄ

ЗЦкб ϲ І икЦ ШдведиЮ҄Ҁд ϧЕзЪШЮид бЭЪ ЪгШдгйзЦзϧϱ лдШ҇ ЩЪк езд ЗдЧЪзйд ЬзЦлЦз ЦгйЪи дк ЩЪедЮи жкЪ ЪбЪ йЪ ЉЪв҆йзЮки ϲ ГҀдϳ Њк еЪгиЪЮϱ лдк бѾ ШдвЪз кги ЩдШЮгЭди ЩЪк Ц вҗиЮШЦ ϧГҀд ЕзЪийд ВЦи ЙЪ ІвдϧЄ Ъ йдвЦз кв ШкЧЦ бЮЧзЪϳ ЊийЦлЦ йдШЦгЩд кв ЩЮиШд Щд ЊблЮи гЦ лЮйздбЦ Ъ ЪбЦ ЫЦбдкϿ ԺЬЪгйЪϱ йЪв кв зЦеЦп ЦжкЮ ЉЪв҆йзЮки ЉЪв҆йзЮки ϲ ЕзЮвЪЮзд ЪбЪ вЪ ЩЪк ϧГҀд ЕзЪийд ВЦи ЙЪ жкЪ ШЦгйЦ Шдв Ц лдп еЦзЪШЮЩЦ Шдв Ц Щд ЊблЮиԻϳ Њк жкЪзЮЦ Івдϧϱ Юиид Ъв ϶Ͼϻϻϳ ЏѾ Ъв ϼϵϱ Ък вдийзЪЮ ϧЕзЪШЮид бЭЪ иквЮзϳ ЋЮпЪзЦв квЦ здЩЦ Ъв вЮгЭЦ лдбйЦϱ гд ШЪгйзд ЩЦ ЪгШдгйзЦзϧϳ ЊбЪ иЪ ЪгШЦгйдк Шдв Ц вҗиЮШЦ Ъ ЬзЦлдкϳ ЋдЮ иЦбЦϱ Ъ Ък ШЦгйЪЮ ЩкЦи Ц йз҇и вкиЮШЦиϳ ЊийЦлЦ езЪиЪгйЪ Ц езЮвЪЮзЦ ЫЦЮнЦ Щд ЩЮиШд ЩЪбЪϱ Ъ Ъийдкздк гд ЇзЦиЮб Югϲ д ВЮЬкЪб ЛЦШШЦзд ГЪйдϱ кв ЩЮиШϲЯдШаЪо ЫЦвдид ЩЪ ИҀд йЪЮздϳ ЉЪк езЦ Ък ШдвезЦз ЩдЮи ШЦззди едзжкЪ ЪбЪ ЕЦкбдϱ ЩЦ ЗѾЩЮд ЕЦгЦвЪзЮШЦгЦϳ ЊбЪ вЪ ШдглЮЩдк езЦ лЪгЩЪкϱ бдЬд ЩЪ ШЦзЦϱ кв вЮбЭҀд ЩЪ ЩЮиШдиϳ Њк йЮзЦлЦ ЕЦкбдϱ ЫЦпЪз кв йЪийЪϳ ЊбЪ йЮгЭЦ кв и҇бд ШЭЦвЦЩд ОдкгЬ Ъ иҐ ЩЮгЭЪЮзд Щд бкЬЦз дгЩЪ Ък ЪийЦлЦ еЪиШЦгЩдϱ гЪв езЪϲ ЬзЦлЦлЦ Шдв зЦеЦпЪи Ъ вд҄Ци ШЦгйЦгЩд Ъв ЮгЬбЪиϳ ШЮиЦлЦ лЮз ѽ ИҀд ЕЦкбдϳ ЙЮгЭЦ кв ШЦгйдз вЦзЦлЮбЭдид ШЭЦвЦЩд ЍЦвЮбйдг ЉЮ ЌЮдзЬЮдϱ жкЪ ЫЪп квЦ вҗиЮШЦ ШЭЦвЦЩЦ ϧЍдбЩ ВЪ Ид ЗЦкб ϲ Іб҆в ЩЪииЪ ЬзЦгЩЪ икШЪиид Шдв д ЗдЧЪзйдϱ ЙЮЬЭйϧϱ ЦЧзЦШЪϲвЪ ЦеЪзйЦЩдϱ Ъ Ък ЬзЦлЪЮ Ъв ЮгЬбЪи ЧЪв лдШ҇ йЪлЪ дкйзЦи ШдведиЮ҄ҒЪи ЬзЦлЦЩЦи едз ЩЮлЪзиди гЦ дгЩЦ Щд ЊблЮиϳ ІҊ д ЩЮиШд ШдвЪ҄дк Ц йдШЦз гд ездЬзЦϲ дкйзди ШЦгйдзЪиЄ вЦ Щд Њгпд ЩЪ ІбвЪЮЩЦ ЕЦииди гЦ ЗЦЩЮд ЇЦгЩЪЮзЦгйЪи гд ездЬзЦвЦ ԺЙЪбЪЫдгЪ ЕЪЩЮгЩд ЇЮиԻϱ ЪгйҀд Ци вЪгЮгЦи ЉЪв҆йзЮки ϲ ИЮвϱ ШдвЪШЪЮ Ц Шдведз ЧЦийЦгйЪϳ ЋЮп вҗиЮϲ бЮЬЦлЦв езд ездЬзЦвЦ Ъ ЫЦбЦлЦвϱ ԺЦЭ Ък жкЪзд дклЮз ЩЪ ШЦи езЦ ІгйґгЮд ВЦзШдиϱ ЕЦкбд И҆зЬЮдϱ МЦгЩЪзбЪо ЈЦзϲ гдлд ЦжкЪбЦ вкиЮШЦ Щд ЊблЮиԻϳϳϳ Ъ ЦииЮв ЫдЮϳ Щдидϱ ЏЪззо ІЩзЮЦгЮϱ ІбйЪвЦз ЉкйзЦϱ ЛЦгкиЦϱ МЦбЩЮзЪгЪϱ Д иЪбд ОдкгЬ йЪзвЮгдкϱ Ц ЬзЦлЦЩдзЦ гҀд ЪнЮийЮк вЦЮи Ъ ГЦблЦ ІЬкЮЦзϱ Ізо ЙдбЪЩд ϭд вЦЮдз икШЪиид Щд Ізо ЫкЮ ШдглЮЩЦЩд еЪбд ГЦпЦзЪгд ЩЪ ЇзЮйдϱ ЩЮзЪйдз ЦзйҊийЮШд ЙдбЪЩдϱ ՙп еЪиШЦгЩд гд зЮд ЕЦзЦгЦпҀдϿ ϧБЮгЩЦ вЪк ЧЪвϱ ЩЦ ЬзЦлЦЩдзЦ ЈдгйЮгЪгйЦбϱ езЦ ЫЦпЪз кги йЪийЪиϳ ЊбЪ жкЪ иЪзѾ жкЪ дШ҇ гҀд йЪвϧЄϮϳ ЈдгйЮгкЪЮ ШдведгЩд Ъ ЫЦбдк еЦзЦ ЬзЦлЦз кв езЮвЪЮзд ЩЮиШдϳ Њк ՙп квЦ лЪзиҀдϱ ՙжкЪЮ вЦЮи лЦЬЦЧкгЩд ЦЮгЩЦϳ ЋЦпЮЦ ШдведиЮ҄Ҁд ЩЪ ШдЮиЦ жкЪ гкгШЦ йЮгЭЦ ЫЪЮйдϱ ЩЦ вҗиЮШЦ ЈдзЮгЦϱ ЈдзЮгЦϱ жкЦбжкЪз бкЬЦз Ъ гҀд ЪзЦ ЪнЮЬЮЩЦ Ц вЮгЭЦ езЪиЪг҄Цϳ икШЪиид гди ЊийЦЩди КгЮЩдиϳ ЈдвекгЭЦ гЦи ЧЪЮзЦи Щди зЮди дгЩЪ Ък еЪиШЦлЦϳ ЉЪ зЪеЪгйЪ ЪииЦ вҗиЮШЦ вЪ йЮздк ЩЦ ЪиШдбЦ едзжкЪ гҀд ЈдвебЪйЪЮ ϺϹ Цгди ЩЪ ШЦззЪЮзЦ ЦзйҊийЮШЦ Ъ ЩЪк йЪвед ЩЪ ЩЦлЦ вЦЮи езЦ ЪийкЩЦзϳ ВЮгЭЦ вҗиЮШЦ ШдвЪ҄дк Ц йдШЦз вЪ ЦезЪиЪгйЦз Ъв жкЦиЪ йдЩд д еЦҊиϱ ШЮЩЦЩЪи Щд ЮгйЪзЮϲ гд ЇзЦиЮб ЮгйЪздϱ ЫдЮ д жкЮгйд ЩЮиШд вЦЮи лЪгЩЮЩд ЩЪ дз Ъ йкЩд вЦЮиϳ ЖкЦгЩд Ък ЪиШЦеЦлЦ ЩЦ еЪиШЦзЮЦϱ ЮЦ Ъ ϶Ͼϻ϶ϳ ЉЪедЮи ЩЪииЪ ЩЮиШд ЩЪвди ШдгйЮгкЮЩЦЩЪ Ъ лЮЪзЦв ЫЦпЮЦ кв иЭдмϳ ІЬдзЦ ЪийѾ ЧЪв ЩЮЫЪзЪгйЪϱ еЪиШд ϷϾ ЩЮЦи ЩЮлЪзиЦи ЬзЦлЦ҄ҒЪиϱ квЦ ЩЪедЮи ЩЦ дкйзЦϳ Њ ՙШЦвди Цй҆ гд в҇и Ъ Ъв кв ЩЮЦ ЫЦ҄д кв иЭдм езЦ ЬЦзЦгйЮз Ц идЧзЪϲ ЭдЯЪ гЦ ЭЮийҐзЮЦϳ лЮл҇гШЮЦϳ

,18'/ )7#4&#

ЗЦкб ϲ ДбѾ ЉЪв҆йзЮкиϱ жкЪ езЦпЪз зЪлЪз лдШ҇ϳ


,18'/ )7#4&#

ЗЦкб ϲ ЖкЦб ЫдЮ д вЦЮдз зЪиедгиѾлЪб еЪбд иЪк икШЪиид гЦ лЮЩЦ ЦзйҊийЮШЦЄ ЉЪв҆йзЮки ϲ ЋдЮ еЪбЦи вҀди ЩЪ ВЮЬкЪб ЛЦШШЦзд ГЪйд Ъ ЉЪв҆йзЮки ЩЪедЮиϱ гЦШЮдгЦбвЪгйЪϱ еЪбд ГЦпЦзЪгд ЩЪ ЇзЮйд еЪбЦ ЬзЦϲ лЦЩдзЦ ЈдгйЮгЪгйЦбϳ ВЦи вкЮйЦ ЬЪгйЪ вЪ ЦЯкЩдкϱ ди ЩЮиШϲЯдаЪоиϱ ездЬзЦвЦЩдзЪи ЩЪ зѾЩЮдϱ иЪвезЪ йдШЦгЩд гдииЦи ШЦг҄ҒЪиϳ Ўиид ЫЦпЮЦ Шдв жкЪ ди ЩЮиШди лЪгЩЪииЪв Ъ ди иЭдми ЦШдгйЪШЮЦвϳ ВЦи д вЦЮдз зЪиедгиѾлЪб еЪбЦ вЮгЭЦ ШЦззЪЮзЦ ЫдЮ вЪк еЦЮϱ жкЪ вЪ ЮгШЪгйЮлдк вкЮйдϳ Њв ϶Ͼϼϵ Ък ՙп квЦ ШЦг҄Ҁд жкЪ ЩЪЩЮжкЪЮ Ц ЪбЪϱ Шдв д йҊйкбд ϶Ͼϼϵ ϧЊЮϦ ВЪк ЕЦЮϧϳ ЊбЪ иЪ ЪвдШЮдгЦлЦ вкЮйд жкЦгЩд Ък ШЦгйЦϲ лЦ гЦ ШдвЪвдзЦ҄Ҁд Щд ЩЮЦ Щди еЦЮиϳ Д ЈЭЦШзЮгЭЦ еЪЩЮк жкЪ ЦбЬкги ШЦгйдзЪи бЪлЦииЪв иЪки еЦЮи еЦзЦ иЪзЪв ЭдвЪгЦЬЪЦЩди Ъ Ък бЪлЪЮ еЦеЦЮ ШдвЮЬдϱ ШЦгйЪЮ Ц вҗиЮШЦ жкЪ ՙп езЦ ЪбЪ Ъ Ц Ъвд҄Ҁд здбдкϳ ВЪк жкЪзЮЩд еЦЮϱ вЪк вЪбЭдз ЦвЮЬд жкЪ йЮлЪ гЦ лЮЩЦϱ ЭдЯЪ ЫЦбЪШЮЩд ЭѾ вкЮйди Цгди вЦи иЪвезЪ езЪиЪгйЪ гЦ вЮгЭЦ вЪвҐзЮЦ Ъ гд вЪк ШдзЦ҄Ҁдϳ

ЗЦкб ϲ ЛдШ҇ ШкзйЮк вкЮйд икЦ лЮЩЦ ЩЪ ШЦгйдзЄ ЋЦзЮЦ йкЩд ЩЪ гдлдϱ еЪиШЦгЩд Ъ ШЦгйЦгЩдЄ ЉЪв҆йзЮки ϲ ИЮвϱ йкЩд гдлЦвЪгйЪϳ ВЪк еЦЮ жкЪзЮЦ жкЪ Ък ЫдииЪ ЦЩлдЬЦЩдϱ дк ЪгЬЪгЭЪЮздϳϳϳ ЗЦкб ϲ ЊбЪ иЪ ШЭдШдк Шдв икЦ иЦҊЩЦ ЩЦ ЪиШдбЦ езЦ ШЦгйЦзЄ ЉЪв҆йзЮки ϲ Д жкЪ д ЦЧдззЪШЮЦ ЪзЦв Ци гдйЦи ЧЦЮнЦи жкЪ Ък йЮзЦлЦϳ Д ЬЮгѾиЮдϱ жкЪ ЪзЦ езЦ ЫЦпЪз Ъв Ϲ Цгдиϱ ՙп Ъв ϼϳ ГҀд вЪ ЩЪЩЮШЦлЦ Цди ЪийкЩдиϱ Ц гҀд иЪз жкЪ Ц ездЫЪиидзЦ ЩЪ едзйкЬк҇и ЫдииЪ ЧдгЮйЦϦ Њк ՙп Цй҆ д иЪЬкгЩд Цгд ШдбЪϲ ЬЮЦбϱ ЩЦҊ бЦгШЪЮ д ϧЈдзЮгЦϱ ЈдзЮгЦϧϳ Њк ЫкЮ ЪийкЩЦз гд еЮдз Шдб҆ЬЮд ЩЪ ИҀд ЕЦкбд ϭгҀд лдк ШЮйЦз д гдвЪϮϱ ЪзЦ ЦжкЪбЪ жкЪ еЦЬЦгЩд Ц вЪгиЦбЮЩЦЩЪ йкЩд ЮЦ ЩЮзЪЮйЮгЭд Ъ Ц ЬЪгйЪ бЮЬЦлЦ д зѾЩЮд ЩЪгйзд ЩЦ иЦбЦ Ъ ՙШЦлЦ дклЮгЩд ϧЙЪбЪЫдгЪ бЮЬ ЕЪЩЮгЩд ЇЮиϧϳ ВЮгЭЦ вҗиЮШЦ йЮзЦлЦ езЮвЪЮзд бкЬЦз Ъ ди Шдϲ бЪЬЦи ЬзЮйЦлЦвϿ ЦҊ ЉЪв҆йзЮкиϱ бЪЬЦбϳϳϳЦ иЦбЦ ЩЪ ЦкбЦ лЮзЦлЦ Ц вЦЮдз ЧЦЬкг҄Цϳ ЗЦкб ϲ ЛдШ҇ йЪв еЦзйЮШЮеЦЩд зЪШЪгйЪвЪгйЪ ЩЪ ШдвЪвдϲ зЦ҄ҒЪи зЪЫЪзЪгйЪи ѽ ЏдлЪв ЌкЦзЩЦЄ ЉЪв҆йзЮки ϲ ЍѾ Ϲ ЩЮЦи ЦйзѾи Ък еЦзйЮШЮеЪЮ Щд ездЬзЦвЦ ЛЮзЦЩЦ ЈкбйкзЦбϱ дгЩЪ иЪ ЦезЪиЪгйЦзЦв ЩЮлЪзиди ЦзйЮийЦи Ъв лѾзЮди еЦбШди вдгйЦЩди Ъв ИҀд ЕЦкбдϳ Њк ШЦгйЪЮ гд еЦбШд еЪзйд ЩЦ ЕзЦ҄Ц ЩЦ ЗЪеҗЧбЮШЦ дгЩЪ иЪ ЦезЪиЪгйЦзЦв ди ШЦгйдзЪи ЩЦ ЏдлЪв ЌкЦзЩЦ Ъ ЫкЮ ЦШдвеЦгЭЦЩд еЪбд ШдгЯкгйд ЙЭЪ ЏдзЩЦгиϳ ЈЦЩЦ лЪп жкЪ вЪ ЦезЪиЪгйд вЪ ЪвдШЮдгд Шдв ЦжкЪбЦи еЪиидЦи жкЪ ШЦгйЦв ШдвЮЬдϱ Шдгϲ ЭЪШЪв вЪки икШЪииди Ъ вЪ ЦШдвеЦгЭЦв ЭѾ Цгдиϳ Ўиид ҆ ЭЪШЪв ЬзЦйЮՙШЦгйЪϳ Д еҗЧбЮШд ҆ д ЬзЦгЩЪ зЪиедгиѾлЪб еЪбЦ гдииЦ еЪзвЦг҇гШЮЦϳ І ЬЪгйЪ еѾзЦ ЩЪ ШЦгйЦз Ъ ЪбЪи ШдгйЮгкЦвϳϳϳ ЗЦкб ϲ ИкЦи ШдгиЮЩЪзЦ҄ҒЪиϳ ЉЪв҆йзЮки ϲ ЉЪЮнд ЦжкЮ кв ЧЪЮЯд Ъ д вЪк ЦЧзЦ҄дϱ жкЪ йдЩди иЪЯЦв вкЮйд ЫЪбЮпЪиϳ ЕЦзЦЧ҆ги Цд икШЪиид ЩЦ ЗЪлЮиϲ йЦ ЊАБЊЙЎЈІϳ ІЩдзЪЮ Ц ЪЩЮ҄Ҁд Гд ϶Ϧ Кв ЦЧзЦ҄д Ц йдЩдиϳ ϸϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

O Roberto Carlos ia pescar comigo toda segunda. A gente fazia Jovem Guarda no domingo e no outro dia íamos pra represa Bilings, ele com a sua esposa Nicinha e eu com meu irmão. Íamos os quatro quat pegar uns lambarizinhos. Roberto fez o "Não Presto Mas Te Amo", que estourou de norte a sul.


#6+4'+ 1 2#7 01 )#61

Haroldo Santos Filho

Advogado, Contador, Especialista em Direito Tributário, Mestre em Administração. Amante de leitura e corrida. www.atireiopaunogato.com.br

Paradoxo da corrida Д ЩЪиеЪзйЦЩдз йдШЦ ѽи ϵϺϿϺϾ ЩЦ вЦйЮгЦ ЩЪ кв иѾЧЦЩд ШЭклдид Ъ Ък ЭЪиЮйд Ъв бЪлЦгйЦз ЩЮЦгйЪ ЩЦ ШдглЮЩЦйЮлЦ де҄Ҁд ЩЪ ՙШЦз гд жкЪгйЮгЭд ЩЦ ШЦвЦ Ц иЦЮз ШдззЪгЩд ЫЪЮйд бдкШдϱ гЦ вЦгЭҀ ЫзЮЦ Ъ җвЮЩЦ жкЪ вЪ зЪиЪзлЦ Ц еЦЮиЦЬЪв ЩЪ вЮгЭЦ ЯЦгЪбЦϳ ЈдглЪгЭЦвдиϱ ЪвЧдзЦ ди ЪиеЪШЮЦбЮийЦи ШЦгиЪв ЩЪ ЈдглЪгЭЦвдиϱ ЩЮпЪз жкЪ д гдиид Шдзед ЫдЮ ЫЪЮйд еЦзЦ д вдлЮвЪгйдϱ гдииЦи Ш҆бкбЦи ди ШдгйзЦЩЮпЪвϱ ЩЪЮнЦгЩд ШбЦзд жкЪ Ц езѾйЮШЦ зЪЬкбЦз ЩЪ ЪнЪзШҊШЮди лЦЮ ЩЪ ЪгШдгйзд Ц гЦйкзЪпЦ ЭквЦгЦϳ

Ѧ ЩЮЫҊШЮб ЪнебЮШЦз Шдв еЦбЦлзЦи Ц иЪгиЦ҄Ҁд ЪнеЪзЮвЪгйЦϲ ЩЦ едз жкЪв ШдззЪϱ ЪийЦгЩд езЪеЦзЦЩд ՙиЮШЦвЪгйЪϳ ЕЦзЪШЪ вѾЬЮШдϳ ВЪивд гквЦ дШЦиЮҀдϱ иЦЮгЩд ЮгЩЮиедиϲ йд еЦзЦ ШдззЪзϱ ЧЦийЦв ЦбЬкги вЮгкйди ЩЪ ШдззЮЩЦ еЦзЦ жкЪ Ци ЪгЩдзՙгЦи ЫЦ҄Цв д йзЦЧЦбЭд ЩЪ ЦбЪЬзЦз Ъ ЪгШЭЪз ЩЪ ЩЮиедиЮ҄Ҁд д иЪк ЩЮЦϳ ЕЦзЦ жкЪв ШдвЪ҄Цϱ Ц дзЮЪгйЦ҄Ҁд еЪзвЦгЪгйЪ ЩЪ ЪиеЪϲ ШЮЦбЮийЦи ϭв҆ЩЮШди Ъ езЪеЦзЦЩдзЪи ЫҊиЮШдиϮ ҆ ЮгЩЮШЦЩЦ еЦзЦ жкЪ д Ыкйкзд ШдззЪЩдз Щ҇ еЦииди иЪЬкзди Ъв ЩЮϲ зЪ҄Ҁд ѽ икЦ гдлЦ лЮЩЦϳ БЪвЧзЦгЩд жкЪ жкЪв езЪйЪгЩЪ ШдззЪзϱ ЩЪлЪ иЪвезЪ ШдвЪ҄Цз ЦгЩЦгЩдϳ

ЙЦвЧ҆в екЩЪзЦϦ ЕкзЦ ЭЪзЦг҄Ц ЬЪг҆йЮШЦϳ Њв йЪведи вЦЮи зЪвдйди иЪзЮЦ ЮгиЦгд ЮвЦЬЮгЦз кв ЪнЮЧЮЩд Эдвд ЊгжкЦгйд ЪийЦйҊийЮШЦи гди ЩҀд ШдгйЦ ЩЪ кв ЦквЪгйд иЦеЮЪги иЦЮз еЦзЦ квЦ ШдззЮЩЮгЭЦ вЦйЮгЦб ЩЪ ϶ϵ Авϱ гЦи ЩдЪг҄Ци зЪбЦШЮдгЦЩЦи Цд иЪЩЪгйЦзЮивд Ъ ѽ дЧЪиЮϲ ЦгйЪи Щд ЩЪиЯЪЯкв ЩЪ ЯЦлЦбЮ жкЪ д ЦЬкЦзЩЦлЦ гЦ ЫдЬкЪЮϲ ЩЦЩЪϱ гЦЩЦ вЦЮи дедзйкгд жкЪ вЦЮи Ц ЪиШдбЭЦ ЩЪ кв ЦгйЪи Щд ЩЪиЯЪЯкв ЩЪ ЯЦлЦбЮ ЩЦЩЪϱ Щд гЦЩЦ дедзйкгд Щд “...bastam alguns minutos de corrida жкЪ Ц ЪиШдбЭЦ ЩЪ кв вЪЮд ЩЪ зЦϳ Д ҐЧлЮд ҆ жкЪ ЪбЪ зЪиЪзлЦииЪ икЦ Ыдз҄Ц езЦ ЫкЬЮз ЩЪ вЪЮд ЩЪ лЮЩЦ Ъв жкЪ иЪ едииЦ иЪ вЦгйЪз иЦкЩѾлЪб Ъ Ъв жкЪ д ЦЬкЦзЩЦлЦ гЦ ЫдЬкЪЮзЦϳ Д езЪЩЦЩдзЪи дк дЧйЪз икЦ ШдвЮЩЦϳ ЫдзвЦϱ иЪв зЪЬЮвЪи ЩЦ вдЩЦ дк ЪнЪзШҊШЮди ЩЪ ՙгЦб ЩЪ ҐЧлЮд ҆ жкЪ ЪбЪ зЪиЪзлЦииЪ икЦ лЮЩЦ Ъв жкЪ иЪ едииЦ иЪ para que as endorfinas façam o иЪвЦгЦϳ Њϱ едз иЪз д ЪиедзйЪ ЦЩЪжкЦЩд еЦзЦ жкЪ иЪ Цйϲ Ыдз҄Ц езЦ ЫкЬЮз ЩЪ езЪЩЦЩдзЪи вЦгйЪз иЦкЩѾлЪб Ъ Ъв ЫдзвЦϱ trabalho de alegrar e encher de ГЦ лЪзЩЦЩЪϱ д Шдзед ЭквЦгд ҆ квЦ ЪиеЪйЦШкбЦз вѾжкЮϲ ЮгЯЦв йЦЮи дЧЯЪйЮлдиϱ Ц ШдззЮЩЦ йЪв иЪ едекбЦзЮпЦЩд ЩЪ дк дЧйЪз икЦ ШдвЮЩЦϳ иЪв зЪЬЮвЪи ЩЦ вдЩЦ дк Ънϲ гЦ ЩЪ дйЮвЮпЦ҄Ҁд ЩЪ ЪгЪзЬЮЦϳ Едз Юиидϱ иЪ гҀд гди ЦйЪгϲ ЪзШҊШЮди ЩЪ ՙгЦб ЩЪ иЪвЦгЦϳ Њϱ disposição oЫдзвЦ ЮвезЪииЮдгЦгйЪ Ъв йдЩд д вкгЩдϳ seu dia.” йЦзвдиϱ лЦвди ЦШЭЦз гдзвЦб ШдвЪз ЪнЦЬЪзЦЩЦвЪгйЪ Ъ ГЦ лЪзЩЦЩЪϱ д Шдзед ЭквЦгд ҆ едз иЪз д ЪиедзйЪ ЦЩЪжкЦЩд еЦϲ квЦ ЪиеЪйЦШкбЦз вѾжкЮгЦ ЩЪ дйЮвЮпЦ҄Ҁд ЩЪ ЪгЪзЬЮЦϳ еЦзЦ жкЪ иЪ ЦйЮгЯЦв йЦЮи дЧЯЪйЮлдиϱ Ц ШдззЮЩЦ йЪв иЪ Едз Юиидϱ иЪ гҀд гди ЦйЪгйЦзвдиϱ лЦвди ЦШЭЦз гдзвЦб едекбЦзЮпЦЩд ЩЪ ЫдзвЦ ЮвезЪииЮдгЦгйЪ Ъв йдЩд д ШдвЪз ЪнЦЬЪзЦЩЦвЪгйЪ Ъ ЦЫкгЩЦз гд идЫѾϱ гЦ ЫзЪгйЪ ЩЦ вкгЩдϳ ЙЛϳ ИҀд Ци ШЦбдзЮЦи ЦШквкбЦЩЦи жкЪ лҀд лЮзЦз ЬдзЩкзЦϳ Д вЪк ЩЪиЪЯд ҆ жкЪϱ ШЦЩЦ лЪп вЦЮи ШдззЪЩдзЪи ԺЮглЦЩϲ ИҐ жкЪϱ Шдвд кв еЦзЦЩдндϱ Шдв ЦбЬкги ЩЪ гҐиϱ Ци ЦвԻ гдииЦи зкЦиϱ ЦбЪЬзЦгЩд гдииЦи ШЮЩЦЩЪиϳ ЖкЪзд лЪз ШдЮиЦи гҀд ЫкгШЮдгЦв ЧЪв ЦииЮвϳ ЖкЦгЩд бЪвЧзд ЩЦ ЬЪгйЪ вЦЮи ЫЪбЮп Ъ иЦкЩѾлЪбϱ ШдгйзЦзЮЦгЩд ди ЦбЦзвЦгϲ иЪгиЦ҄Ҁд ЩЪ бЮЧЪзЩЦЩЪ жкЪ иЮгйд жкЦгЩд Ъийдк ШдззЪгϲ йЪи гҗвЪзди ЩЪ иЦҗЩЪ еҗЧбЮШЦϱ ездлдШЦЩди еЪбди вЦки Щдϱ Щди ШЭЪЮзди Ъ ЩЦи ЮвЦЬЪги ШдбЪШЮдгЦЩЦи еЪбд ЭѾЧЮйди ЩЪ лЮЩЦϳ ШЦвЮгЭдϱ екбд ЩЦ ШЦвЦ Ъ ЪижкЪ҄д Ц езЪЬкЮ҄ЦϦ Д жкЪ еЦзЪШЪ ҆ жкЪ еЪзлЪзиЦ бҐЬЮШЦ Щд ԺгҀд вдлЮвЪгйдԻ гҀд Д вЦЮи ЩЮЫҊШЮб йЦблЪп иЪЯЦ ЩЦз д езЮвЪЮзд еЦиид Ъв ЩЮϲ лЦбЪ еЦзЦ ШдззЪЩдзЪиϳϳϳ зЪ҄Ҁд ѽ вкЩЦг҄Цϳ ВЦиϱ ЫЪЮйд Юиидϱ жкЦгЩд вЪгди ЪиеЪϲ зЦзвдиϱ ЪийЦзЪвди ЧзЮЬЦгЩд еЪбд й҇гЮи ЩЪ ШдззЮЩЦ Ъϱ Јдийквд ЧзЮгШЦз Ъ ЩЮпЪз жкЪ ЪнЮийЪв ЩдЮи Ьзкеди ЧЪв гҀдϱ еЪбд ШдгйздбЪ зЪвдйдϳ ЩЪՙгЮЩдиϿ ЦжкЪбЪи жкЪ ЦвЦв ШдззЪз Ъ ЦжкЪбЪи жкЪ гҀд иЦЧЪв ШдззЪзϳ Ўиидϱ едзжкЪ жкЪв ШдвЪ҄Ц Ц ШдззЪз иЪв жкЪ ЪийЪЯЦ вЮгЮвЦвЪгйЪ езЪеЦзЦЩд еЦзЦ Юиидϱ иЪгйЪ ЩЪиШдгЫдзйд Ъ ЩЪиезЦпЪзϱ Цб҆в ЩЪ иЪ Ънедз Ц бЪиҒЪи Ъ дкйзди вЦбЪиϳ ЛЦЮ бдЬд ЩЮпЪзϿ ԺϳϳϳгҀд Ьдийд ЩЪ ШдззЪзϦϳϳϳԻϳ

Fotografia de Haroldo Santos Filho


$1/$#0&1 01 +056# Andressa Hirle

Professora Consultora em Mídias Sociais

Bombando no instagram é e tem bombado qu a m ab pix ca A ima, a gata te wbffpro. Lindíss ente m ria dia @karlasouza_ sta po seguidores e mais de 200k de s. Conseguiu um treinos e dieta de dia ção seu dia a a e determina muita disciplin m sta co po o aç ela rp co sério, e a gordinhaaa, tem do tu de (genteh, ela er m alé e depois ), e fotos do antes cada dia mais que conquista tia pa uma sim sso prêmio de no i pra ela que va É s. re ido gu se em-se!!! igam lá e inspir perfil da vez....s

Nossos Segui dores Use nossa ha steg #revistaekletica e apareça aqui. Amamos ver seu perfil.

Indicação E nossa indicação do mês é o @blogpapodecasada. Tem fotos lindas de decoração e ainda dá super dicas de como receber bem os amigos em casa, alem de moda, saúde e muita elegância... Um insta que eu to amaaaando seguir e super indico para vocês...

Ϲϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Sem comentários para estes perfis.... nossos capixabas não tem fronteiras virtuais e estão com tudo nas redes sociais. Se você não os seguem, não sabe o que esta perdendo!!!

Ahhh, não viu? perdeu!!!! a nosso insta @revistaekletic Rolou um super sorteio do e a @emporiolife, sign lade javi @lo a em parceria com a linda penteadeira rosa (ros no qual foi sorteado uma com em ,00 300 R$ s ), e mai chock, vcs não tem noção . Life o pori pras na Loja Em curio. não conto, não conto! Ta E a nossa ganhadora foi.. er!!! sab pra a inst so no nos so?! Da uma passadinha premios nesse sos nos com o and vibr r Ela já deve esta , só rtos a mais sorteios heim momento! E estamos abe próx na e sab m que e ct um dire nos mandar um e-mail ou ! ??!! s eiro parc ima não somos

E não podia ser diferent e. A hashtag que bombou nos instas capixabas nos últim os dias foi o da #vitoriamod a. Já era de se esperar néh ?! Muiiiita, mas muita gen te bonita e apaixonada por moda, fazendo várias self ies e fotografando todos os mom entos do evento, postand o muiiiito e compartilhando pra faazer nossa alegria! Deixe a gente por dentro de tudo! Marque as hashtags #re vistaekletica e #souekletic ae aguarde. Nós vamos inva dir seu insta...

$1/$#0&1 01 +056#

Perfis de respeito


Max Mello

#437+6'674# &' # <

Arquiteto, urbanista e designer Sรณcio-proprietรกrio e presidente da empresa Arquitetura Sem Limites

ะ ะทะถะบะฎะนะชะนะด ะถะบะฆะณะฉะด ะปะฎะฆะฏะฆ ะณา ะด ะธะดะฒะชะณะนะช ะตะฆะธฯฒ ะธะชะฎะฆฯฑ ะฒะฆะธ ะนะฆะฒะงา ะฒ ะตะชะธะถะบะฎะธะฆ ะฒะบะฎะนะดฯณ ะ ะธะธะด ะตะดะทะถะบะช ะชะฝะฎะธะนะช ะบะฒะฆ ะฉะฎะซะชะทะชะณา ะฆ ะชะณะนะทะช ะธะชะท ะฆะทฯฒ ะถะบะฎะนะชะนะด ะช ะนะทะฆะงะฆะฑะญะฆะท ะจะดะฒะด ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะดฯณ ะ ะบะฆะณะฉะด ะธะช า ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะดฯฑ ะณะฆะฉะฆ ะชะธะนัพ ะฉะฎะธะธะดะจะฎะฆะฉะด ะฉะฆ ะธะบะฆ ะตะทะดี ะธะธา ะดฯณ ะ ะบะฉะด ะชะธะนัพ ะธะบะฏะชะฎะนะด ะฆะด ะธะชะบ ะดะฑะญะฆะท ะฉะช ฯงะธะจะฆะณะณะชะทฯงฯณ ะ ะชะจะชะณะนะชะฒะชะณะนะชฯฑ ะนะฎะปะช ะฆ ะดะตะดะทะนะบะณะฎะฉะฆะฉะช ะฉะช ะปะฎะธะฎฯฒ ะนะฆะท ะธะชะฌะบะฎะฉะฆะฒะชะณะนะช ะฆะธ ะจะฎะฉะฆะฉะชะธ ะฉะช ะ ะดะปะฆ ะ ะดะทะฐ ะช ะ ะญะฎะจะฆะฌะด ะช ะตะบะฉะช ะฎะฉะชะณะนะฎี ะจะฆะท ะปัพะทะฎะฆะธ ะฎะณะดะปะฆา า ะชะธ ะณะด ะจะฆะฒะตะด ะฉะฆ ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆฯฑ ะฉะด ะฉะชะธะฎะฌะณ ะช ะฉะฆ ะธะบะธฯฒ ะนะชะณะนะฆะงะฎะฑะฎะฉะฆะฉะชฯณ ะ ะดะนะดะธ ะฉะช ะ ะฆะฝ ะ ะชะฑะฑะด

ฯนฯท ั ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ั ะ ะ ะ ฯถ ั ะ ัทะ ะ ะ ะ ฯท


Кв Щди Ь҇гЮди вЦЮи ШЪбЪЧзЦЩди Щди ЊКІϱ ЪбЪ ЫдЮ кв ЦзжкЮйЪйд ШдвебЪйд Ъ ЦкйдϲЩЮЩЦйЦϳ ЈзЮЦЩдз Щд ЪийЮбд ϧЕзЦЩЦзЮЦϧϱ ЋзЦга БбдоЩ МзЮЬЭй Югдлдк гЦ ЦзжкЮйЪйкзЦ вдЩЪзгЮийЦ Шдв бЮгЭЦи зЪйЦиϱ ебЦгди ЭдзЮпдгйЦЮи Ъ едкШди вЦйЪзЮЦЮи жкЪ зЪвЪйЪв Цди ЪбЪвЪгйди ЩЦ йЪззЦϱ ЯѾ гЦ езЮвЪЮзЦ Щ҆ШЦЩЦ Щд и҆Шкбд Ϸϵϳ ЙЮлЪ Ц ЬзЦгЩЪ ЭдгзЦ ЩЪ лЮиЮйЦз д иЪк ЦгйЮЬд ЪийҗЩЮдϱ ЭдЯЪ вкиЪкϱ Ъв ДЦа ЕЦзаϱ ЈЭЮШЦЬдϱ Ъ ШдгЫЪзЮз ЩЪ еЪзйд иЪки ЩЪиЪгЭди Ъ дЧзЦи ЭЮийҐзЮШЦиϳ ИЪки ездЯЪйди ЦЮгЩЦ ЩЪиедгйЦв Шдвд ҊШдгЪи ЩЦ ЦзжкЮйЪйкзЦ вдЩЪзϲ гЦϱ Шдв дЧзЦи жкЪ еЦзЪШЪв ՚кйкЦз гд ШдгйзЦийЪ ЪгйзЪ лдбквЪи Ъ лЦпЦЩди гквЦ ШдведиЮ҄Ҁд ЬзЦШЮдиЦϳ І ЈЦиЦ ЩЦ ЈЦиШЦЩЦ ЫдЮ ШдгШЪЧЮЩЦ Ц еЦзйЮз ЩЦ икЦ идЧзЪедиЮ҄Ҁд Цд Шкзид ЩԸѾЬкЦ жкЪ еЦииЦ еЪбЦ ездезЮЪϲ ЩЦЩЪϳ ЋзЦга БбдоЩ МзЮЬЭй Ц ЮвЦЬЮгдк еЦзЦ жкЪ ди Ыкйкзди вдзЦЩдзЪи иЪвезЪ иЪгйЮииЪв Ц Ыдз҄Ц Шдв жкЪ ШЦЮ Ъ еЦииЦ д зЮЦШЭдϱ гҀд лЮикЦбвЪгйЪϱ вЦи ЦйзЦл҆и Щд идв жкЪ иЪ ездЩкпϱ еЪзШдззЪгЩд йдЩЦ Ц ШЦиЦϳ І ЮгйЪЬзЦ҄Ҁд ЩЦ ЦзжкЮйЪйкзЦ Шдв Ц еЦЮиЦЬЪв гЦйкзЦб ҆ гЮйЮЩЦвЪгйЪ еЪзЫЪЮйЦ Ъ ЭЦзвдгЮдиЦϳ Д ВкиЪк ЌкЬЬЪгЭЪЮвϱ ездЯЪйЦЩд едз ЋзЦга БбдоЩ МзЮЬЭй Ъ ЪгйзЪЬкЪ Ъв ϶ϾϺϾϱ ҆ ЫЦвдид едз иЪки гҊлЪЮи ЩЪ ШдгШзЪйд ШЮзШкбЦзЪиϱ жкЪ бЪвЧзЦв ЪиеЮзЦЮиϳ Д ЮгйЪзЮдз ҆ вЦзШЦЩд едз еЦзЪЩЪи ШкзлЦи Ъ квЦ ЬзЦгЩЪ ШбЦзЦЧдЮЦ ЩЪ лЮЩзд йзЦЧЦбЭЦЩд гд йЪйдϳ

ЉЎЛКБЌІѤѠД

ЉЎЛКБЌІѤѠД

#437+6'674# &' # <

FRANK LLOYD WRIGHT CASA DA CASCATA & MUSEU GUGGENHEIM de Nova York


#437+6'674# &' # <

Menos รฉ mais ะ ะฑะช ะซะดะฎ ะบะฒ ะฉะดะธ ะตะฆะฎะธ ะฉะฆ ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆ ะฒะดะฉะชะทะณะฎะธะนะฆ ะช ะจะดฯฒะซะบะณะฉะฆะฉะดะท ะฉะฆ ะ ะฆะบะญะฆะบะธฯฑ ะชะธะจะดะฑะฆ ะฆะฑะชะฒา ะฉะช ะฆะทฯฒ ะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆฯณ ะ ะบะฉะผะฎะฌ ะ ะฎะชะธ ะ ะฆะณ ะ ะชะท ะ ะดะญะชฯฑ ะณะด ะฎะณะฎะจะฎะด ะฉะด ะธา ะจะบะฑะด ะ ะ ฯฑ ะตะทะดะฏะชะนะดะบ ะชะณะนะทะช ะชะฉะฎะซา ะจะฎะดะธ ะช ะฒะดะงะฎะฑะฎัพะทะฎะด ะถะบะช ะธา ะด ะจะดะณะธะฎะฉะชะทะฆะฉะดะธ ะฒะดะฉะชะทะณะดะธ ะฆะนา ะญะดะฏะช ฯญะชะฝฯณ ะ ะตะดะฑะนะทะดะณะฆ ะ ะฆะทะจะชะฑะดะณะฆฯฎฯณ ะ ะฎะณะญะฆ ะจะดะฒะด ะนะชะฒะฆฯฟ ฯงะ ะชะณะดะธ า ะ ะฆะฎะธฯงฯฑ ะฑะฆะณา ะฆะณะฉะด ะตะฆะทะฆ ะด ะฒะบะณะฉะด ะด ะจะดะณะจะชะฎะนะด ะฉะด ะฒะฎะณะฎฯฒ ะฒะฆะฑะฎะธะฒะด ะช ะฉะฆะณะฉะด ะบะฒ ะงะฆะธะนะฆ ะฆะดะธ ะฆะฉะดะทะณะดะธ ะช ะชะฝะจะชะธฯฒ ะธะดะธ ะณะด ะฉะชะธะฎะฌะณ ะช ะณะฆ ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆฯณ ะ ะฑะช ี ะฝะดะบ ะทะชะธะฎะฉา ะณฯฒ ะจะฎะฆ ะชะฒ ะ ะญะฎะจะฆะฌะดฯฑ ะฆะตา ะธ ะธะชะบ ะชะฝา ะฑะฎะด ะฉะฆ ะ ะฑะชะฒะฆะณะญะฆ ะ ะฆฯฒ ะฟะฎะธะนะฆฯฑ ะซะบะณะฉะฆะณะฉะด ะฆ ะฎะณี ะบะชะณะนะช ะ ะธะจะดะฑะฆ ะฉะช ะ ะญะฎะจะฆะฌะด ะถะบะช ะฑะฆะณา ะดะบ ะฎะฒะตะดะทะนะฆะณะนะชะธ ะงะฆะธะชะธ ะตะฆะทะฆ ะด ะฉะชะธะฎะฌะณ ะฉะช ะฆะทฯฒ ะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆ ะถะบะช ะฆะนา ะญะดะฏะช ะชะธะนา ะด ะชะฒ ะปะดะฌะฆฯฟ ะชะธะนะทะบะนะบะทะฆ ะชะฒ ะฆา ะดฯฑ ะตะฆะปะฎะฒะชะณะนะดะธ ะฑะฎะปะทะชะธ ะฉะช ะตะฎะฑะฆะทะชะธ ะช ะตะชะฑะช ะฉะช ะปะฎะฉะทะด ะณะฆะธ ะซะฆะจะญะฆะฉะฆะธฯณ

ฯนฯน ั ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ั ะ ะ ะ ฯถ ั ะ ัทะ ะ ะ ะ ฯท

ะ ะฎะชะธ ะ ะฆะณ ะ ะชะท ะ ะดะญะช


ะ ะช ะปะดะจา ะฆะฎะณะฉะฆ ะณา ะด ะจะดะณะญะชะจะชฯฑ ะปะฆะฎ ะดะบะปะฎะท ะซะฆะฑะฆะท ะฒะบะฎะนะด ะธะดะงะทะช ะฎะธะธะดฯณ ะ ะฒะฆ ะธะดะฑะบา า ะด ะปะชะทะฉะช ะตะฆะทะฆ ะฆะธ ะฌะทะฆะณะฉะชะธ ะจะฎะฉะฆะฉะชะธ ะดะณะฉะช ะดะธ ะชะฉะฎะซา ะจะฎะดะธ ะดะจะบะตะฆะฒ ะฒะฆะฎะธ ะฉะช ฯพฯตฯช ะฉะด ะนะชะทะทะฎฯฒ ะนา ะทะฎะดฯฑ ะด ะชะจะดฯฒะนะชะฑะญะฆะฉะดฯฑ ะดะบ ะนะชะฑะญะฆะฉะด ะปะชะทะฉะชฯฑ ะฆะฑา ะฒ ะฉะช ะตะทะดะตะดะทะจะฎะดะณะฆะท ะจะดะณะซะดะทะนะด ะนา ะทะฒะฎะจะด ะตะฆะทะฆ ะฆ ะจะดะณะธะนะทะบา า ะดฯฑ ะฆะฏะบะฉะฆ ะฆ ะฆะงะธะดะทะปะชะท ะบะฒะฆ ะตะฆะทะนะช ะฉะฆ ัพะฌะบะฆ ะฉะฆ ะจะญะบะปะฆฯฑ ะชะปะฎะนะฆะณะฉะด ะบะฒะฆ ะฆะฑะฆะฌะฆะฒะชะณะนะดะธ ะณะฆะธ ะทะบะฆะธฯณ ะ ะธ ะฏะฆะทะฉะฎะณะธ ะชะฑะชฯฒ ะปะฆะฉะดะธ ะณา ะด ะธะดะฒะชะณะนะช ะฆะฏะบะฉะฆะฒ ะฆ ี ะฑะนะทะฆะท ะฆ ัพะฌะบะฆ ะตะฑะบะปะฎะฆะฑ ะตะฆะทะฆ ะทะชะฆะตะทะดะปะชะฎะนะฆะฒะชะณะนะดฯฑ ะจะดะฒะด ะนะฆะฒะงา ะฒ ี ะฑะนะทะฆะท ะดะธ ะฌะฆะธะชะธ ะตะดะฑะบฯฒ ะชะณะนะชะธ ะฉะฆ ะจะฎะฉะฆะฉะชฯณ

#437+6'674# &' # <

ะ ะ ะ ฯฒtelhado


#437+6'674# &' # <

Edifรญcio Verde Vila estudantil do ITT Illinois Institute of Technology ะ ะดะฒ ะด ะฎะณะนะบะฎะนะด ะฉะช ะฆะตะทะดะฝะฎะฒะฆะท ะฆ ัพะทะชะฆ ะชะฝะนะชะทะณะฆ ะฉะฆ ะฎะณะนะชะทะณะฆ ะช ะญะบะฒะฆะณะฎะฟะฆะท ะบะฒ ะชะฉะฎะซา ะจะฎะด ะนะดะฉะด ะชะฒ ะชะธะนะทะบะนะบะทะฆ ะฒะชะนัพะฑะฎะจะฆฯฑ ะฆ ะ ะฎะฑะฆ ะ ะธะนะบะฉะฆะณะนะฎะฑ ะฉะด ะ ะ ะ ฯญะ ะนะฆะนะช ะ ะนะทะชะชะน ะ ะฎะฑะฑะฆะฌะช ะชะฒ ะ ะญะฎะจะฆะฌะดฯฎ ะตะทะดะตา ะช ะถะบะช ะด ะปะชะทะฉะช ะชะณะนะทะช ะตะดะท ะธะบะฆะธ ะตะดะทะนะฆะธ ะช ะจะดะฒะตา ะช ะฆ ะตะดะท ะซะฆะจะญะฆะฉะฆ ะฉะชะธะนะช ะจะดะฒะตะฑะชะฝะด ะฆะทฯฒ ะถะบะฎะนะชะนา ะณะฎะจะดฯฑ ะตะทะดะฏะชะนะฆะฉะด ะตะดะท ะ ะชะฑะฒะบะน ะ ะฆะญะณ ะตะฆะทะฆ ะฆะงะทะฎะฌะฆะท ะดะธ ะฉะดะทะฒะฎะนา ะทะฎะดะธ ะช ัพะทะชะฆะธ ะฉะช ะปะฎะปะชะณะจะฎะฆ ะฉะดะธ ะชะธะนะบะฉะฆะณะนะชะธ ะฉะช ะบะฒะฆ ะฉะฆะธ ะฒะฆะฎะธ ะชะฝะตะดะชะณะนะชะธ ะชะธ ะจะดะฑะฆะธ ะฉะช ะฆะทะถะบะฎะนะชะนะบะทะฆ ะฉะด ะฒะบะณะฉะดฯณ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ฯณฯณฯณ

ฯนฯป ั ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ั ะ ะ ะ ฯถ ั ะ ัทะ ะ ะ ะ ฯท


/ 5+%#

Alessandro De Prá

DJ, Administrador Amante da boa música

ВЮгЭЦ ЩЮШЦ еЦзЦ лдШ҇ дклЮз ҆ д ѾбЧкв Щд ШЦгйдз Ъ ШдведиЮйдз ЮгЬб҇и ЊЩ ИЭЪЪзЦгϱ ЮгйЮйкбЦЩд Нϳ ЋдЮ бЦг҄ЦЩд Цгд еЦииЦЩдϱ вЦи икЦи вҗиЮШЦи йЪв иЪвезЪ ЦбЬд гдлд Ц иЪ еЪзШЪЧЪз Ц ШЦЩЦ ЦкЩЮ҄Ҁдϳ ЕЪзЫЪЮйд еЦзЦ дклЮз гд йзѿгиЮйд йЪгид бдЬд ШЪЩдϱ едЮи йзЦгивЮйЪ квЦ ШЦбвЦ Ъ Цд вЪивд йЪвед квЦ лдгйЦЩЪ ЩЪ ШЦгйЦз Якгйд Шдв иЪки зЪЫзҒЪиϳ ЊЩ ИЭЪЪзЦг гҀд ЩЪШЪеШЮдгЦϳ ЙзЦϲ ЧЦбЭд ЪнйзЦдзЩЮгѾзЮд жкЪ Ък икеЪзϲзЪШдвЪгЩдϳ ІՙзЪ бдлЪ ҆ вЮгЭЦ езЪЫЪзЮЩЦϳ

϶ϼ ЋЦЮнЦи с БЦг҄ЦвЪгйдϿ Ϸϵ϶Ϲ с ЌзЦлЦЩдзЦϿ Іиобкв ЗЪШдзЩи Para quem curte um R&B contemporâneo, minha sugestão vai para as vocalistas do grupo Fifth Harmony e seu álbum Harmony. Um álbum extremamente sonoro, gostoso de ouvir e com umas pegadas retrôs do R&B dos anos 90. Ao se ouvir mais profundamente cada faixa, pode-se perceber uma grande influência de Beyoncé e Mariah Carey, principalmente na música Like Mariah. Um leve toque de humor em seus vocais. Inegavelmente muito divertido de se ouvir. Indico Bo$$ para curtir bem alto. 14 Faixas | Lançamento: 2015 | Gravadora: Epic Records/Syco Ўг йЭЪ БдгЪбо Ѝдкзϱ ЩЪ ИЦв ИвЮйЭ икзЬЮк ШЦкиЦгЩд квЦ ЪнШЪб҇гйЪ ЮвезЪииҀдϳ БЦг҄ЦЩд Цгд еЦиϲ иЦЩдϱ ШдззЪиедгЩЪк Ц йдЩЦи Ци ЪнеЪШйЦйЮлЦи ШзЮЦЩЦи Ъв йдзгд ЩЦи вҗиЮШЦи дЫЪзЪШЮЩЦиϳ Јдв ЧЦйЮЩЦи ЩЪ иЮгйЪйЮпЦЩдзЪи жкЪ бЪвЧзЦв ди Цгди Ͻϵϱ Ъ жкЪ Ък ЦЩдздϱ Ци ЫЦЮнЦи иҀд зЪШЭЪЦЩЦи ЩЪ еде Ъ идкбϱ Шдв квЦ ЪигдЧЦЩЦ ЩЪ ЫЦбиЪйЪиϳ ІЩжкЮзЮк иЪк ЪийЮбд гд зЮйвд ЦвЪзЮШЦг ЬдиеЪбϳ ИвЮйЭ икзезЪЪгЩЪ йЦгйд гЦи ЧЦбЦЩЦи жкЦгйд гЦи ЦЬЮйЦЩЦиϳ ЉЪийЦШд ЎԸв гдй йЭЪ дгбо ДгЪ Ъ ИйЦо мЮйЭ ВЪϱ жкЪ иҀд Ци жкЪ ШЦкиЦв ЦззЪеЮди ϭзЮидиϮ Шдв лЪзиди езЪШЮиди Ъ лдп ЦлЪбкЩЦЩЦϳ зЪШдвЪгϲ ЩЦЩҊииЮвдϳ ϶Ϻ ЋЦЮнЦи с БЦг҄ЦвЪгйдϿ Ϸϵ϶Ϲ с ЌзЦлЦЩдзЦϿ ЈЦеЮйдб

ЋЮгЦЮи ЩЪ иЪвЦгЦ ЩЪ ЦЬдийд ϲ ЕздЬзЦвЦ҄Ҁд икеЪз ЪиеЪШЮЦб ИЪнйЦϲЫЪЮзЦ ҆ ЩЮЦ ЩЪ ИЪнйЦ ЗЪЮ ϲ ЗЮйвди лЦзЮЦЩдиϱ иЪзйЦгЪЯдϱ еЦЬдЩЪϱ Ыкгаϳ Гд иѾЧЦЩд Ц КиЮгЦ ҆ ϶ϵϵϪ ИЪзйЦгЪЯЦϳ ЈкзйЦ д иЪк ՙв ЩЪ иЪвЦгЦ гЦ КИЎГІϳ ЈдгЫдзйдϱ иЪЬкзЦг҄Ц Ъ вкЮйЦ ЬЪгйЪ ЧдгЮйЦϳ

Ілϳ ЊкЩЪи ИШЭЪззЪзϱ ϺϼϺϴϺϽϺ ϲ ИЪззЦϴЊИ с мммϳкиЮгЦШбкЧϳШдвϳЧз


Ana Paula Scardua

Capixaba e médica Pós graduada em dermatologia pelo Instituto BWS

&+%#5 &' 2'.'

ГҀд ЭѾ гЦЩЦ еЮдз жкЪ лЮлЪз Шдв ЦиеЪШйд ШЦгиЦгЩд ЩЪ гдЮйЪ вЦб ЩдзвЮЩЦ гҀд ҆ вЪивдЄ ЊгйҀдϱ Ц ШЦзЦ ШЦгиЦЩЦ гдзвЦбвЪгйЪ ЪийѾ ЦиидШЮЦЩЦ ѽи йЪвЮЩЦи дбЭЪЮзЦи Ъ Цд ШдгйзЦзЮд Щд жкЪ зЪпЦ Ц бЪгЩЦϱ д Чдв Ъ лЪбЭд ШдззЪйЮлд гҀд ҆ Ц җгЮШЦ идбк҄Ҁд Ъ лЪбЭд ШдззЪйЮ еЦзЦ ЪииЪ ЮгШдвдЩдϳ

Chega de olheiras ЕЮнЦЧЦо

ϹϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Entendendo o assunto ИЪвезЪ жкЪ йдШд гЪииЪ Циикгйд Ьдийд ЩЪ ЪиШбЦзЪШЪз жкЪ гҀд ЭѾ вЮбЦЬзЪ Ъ жкЦиЪ иЪвезЪ д жкЪ лЦЮ ЦЯкЩЦз Ц идбкШЮдгЦз ЪийЪ ездЧбЪвЦ ҆ ЦиидШЮЦз ЦбЬкги йзЦйЦϲ вЪгйди ЪиеЪШҊՙШди Ц квЦ здйЮгЦ ЩЪ ШкЮЩЦЩди ЩЮѾзЮдиϳ

ЕЦзЦ жкЪв йЪв едкШЦ ЬдзЩкзЦ гЦ зЪЬЮҀд ЩЦ еѾбеЪЧзЦ дк дбЭди ЫкгЩди д езЪЪгШЭЮвЪгйд Шдв д ѾШЮЩд ЭЮЦϲ бкзґгЮШдϱ вЪивд вЦйЪзЮЦб жкЪ киЦвди еЦзЦ ЦквЪгϲ йЦз д лдбквЪ ЩЦ ЧдШЦϱ ЪийѾ икеЪз ЮгЩЮШЦЩдϳ ЊбЪ ЩЮвЮгкЮ д ЩЪигҊлЪб ЪнЮийЪгйЪ ЪгйзЪ Ци ЧдШЭЪШЭЦи Ъ Ци дбЭЪЮзЦиϱ вЪбЭдзЦгЩд вкЮйд д ЦиеЪШйд бдШЦбϳ Д ездШЪЩЮвЪгйд йЦвЧ҆в ЦЫЦийЦ Ц еЪбЪ ЩЦ еѾбеЪЧзЦ Щди лЦиди иЦгЬкҊгЪди Ъ зЪЩкп д ЦиеЪШйд ЪиШкздϳ ЙЦвЧ҆в ЪийЮвкбЦ Ц ЫдзвЦ҄Ҁд ЩЪ ШдбѾЬЪгд Ъ ЩЮвЮгкЮ Ц йзЦгиеЦз҇гШЮЦ ЩЦ еЪбЪ гЦ зЪЬЮҀдϱ икЦлЮиЦгЩд Ц еЪзϲ ШЪе҄Ҁд Щди лЦиди зднЮгЭдиϳ І еЪбЪ ҆ езЪеЦзЦЩЦ Шдв ШзЪвЪи ЩЪ ЦгЪий҆иЮШди Ъ д ездЩкйд ҆ ЮгЯЪйЦЩд едз ШзЪвЪи вЪЮд ЩЪ ЦЬкбЭЦ дк ШѿгкбЦи ՙгЮгЭЦи гд ШдгикбйҐзЮдϳ

ЕзЮвЪЮзд йЪвди жкЪ йЪз Ъв вЪгйЪ жкЪ Ц дбЭЪЮзЦ ҆ кв ездЧбЪвЦ вкбйЮЫЦйдзЮЦбϳ ЉЪийЦШд Шдвд ди езЮгШЮеЦЮи ЫЦйдзЪи Ц ЭЪзЪЩЮйЦзЮЪЩЦЩЪϱ Ц лЦиШкбЦзЮпЦ҄Ҁд бдШЦбϱ Ц ՚ЦШЮЩЪп ЩЦ еЪбЪ Ъ Ц ЩЪедиЮ҄Ҁд ЩЪ еЮЬвЪгйди гЦ еЪбЪ ЩЦ еѾбеЪЧзЦ ϭвЪбЦгЮгЦ Ъ ЭЪвдииЮЩЪзЮгЦϮ Цб҆в ЩЪ дкйздиϱ Шдвд ЦбЪзЬЮЦиϱ ЪнШЪиид ЩЪ идбϱ ЪглЪбЭЪШЮвЪгϲ йд Ъ гдЮйЪи вЦб ЩдзвЮЩЦиϳ ВЦи гҀд езЪШЮиЦвди ЩЪиЪиеЪзЦз Шдв йкЩд Юиидϱ едЮи йзЦйЦвЪгйди ЪнЮийЪвϱ ЩЪиЪиеЪ иЮвϱ Ъ иҀд вЦЮи ЪՙШЦпЪи Щд жкЪ иЪ ЮвЦЬЮгЦϳ

“Cosméticos, tratamentos a laser, preenchimento, injeções de substâncias e cirurgias são a linha de tratamento. Hábitos saudáveis, truques caseiros e medidas de cuidados também são aliados ao combate as olheiras.” ЖкЦгйд ЖкЦгйд Цди Шдив҆йЮШдиϱ ЪнЮийЪв ЦйЮлди еЦзЦ ЩЪиШдгϲ ЬЪийЮдгЦз Ъ зЪЩкпЮз д ЮгШЭЦ҄д ϭШЭѾ лЪзЩЪϱ ЬЮгЬад ЧЮбдЧЦϱ ШЦЫЪҊгЦϱ зкйЮгЦ Ъ лЮйЦвЮгЦ А϶Ϯ Ъ дкйзди жкЪ ШбЦзЪЮЦв Ц зЪЬЮҀд ϭѾШЮЩд йЮдЬбЮШҐбЮШдϱ ѾШЮЩд аҐЯЮШдϱ ЭЮϲ ЩзджкЮгдгЦϱ лЮйЦвЮгЦ Јϱ ЦзЧкйЮв Ъ вЪжкЮгдбϮϳ ЙдЩди ЩЪлЪв иЪз езЪиШзЮйди едз кв в҆ЩЮШдϱ жкЪ ЮгЩЮШЦзѾ д вЪбЭдз ЦйЮлд ЮидбЦЩд дк ШдвЧЮгЦЩд еЦзЦ ШЦЩЦ йЮед ЩЪ еЪбЪϳ ИЪ лдШ҇ ЯѾ ШдбдШдк Ъв езѾйЮШЦ ди зЪШкзиди гЦйкзЦЮи Ъ ШзЪвЪи Ъ гҀд иЪгйЮк вЪбЭдзЦϱ едЩЪ ЮглЪийЮз Ъв йзЦйЦϲ вЪгйди вЦЮи едйЪгйЪиϱ Шдвд д бЦиЪзϳ І бкп ЮгйЪгиЦ екбиЦЩЦ Ъ бЦиЪз ЫзЦШЮдгЦЩд едЩЪв ездЩкпЮз квЦ зЪиϲ едийЦ ЧЦийЦгйЪ иЦйЮиЫЦйҐзЮЦϳ ІиидШЮЦЩди Ц дкйзди йзЦйЦвЪгйди ЦЩЯклЦгйЪиϱ Шдвд еЪЪбЮгЬи Ъ ШзЪвЪиϱ ди зЪикбйЦЩди иҀд ЫЦгйѾийЮШдиϳ І зЪЬЮҀд ՙШЦ лЪзвЪбЭЦ Ъ ЦзЩЪгЩд едз ЦбЬкги ЩЮЦиϱ вЦи ди зЪикбйЦЩди дЧйЮЩди иҀд ЩкзЦЩдкзди Ъ едЩЪв иЪз гдйЦЩди бдЬд ЦеҐи Ц езЮвЪЮзЦ иЪииҀд ϭЩЪеЪгЩЪгЩд ЩЦ ШдбдзЦ҄Ҁд ЩЦи дбЭЪЮϲ зЦиϱ иҀд гЪШЪииѾзЮЦи лѾзЮЦи ЦебЮШЦ҄ҒЪиϮϳ

ЕЦзЦ жкЪв йЪв дбЭЪЮзЦи ЦиидШЮЦЩЦи ѽ ՚ЦШЮЩЪп Ъ бЮгЭЦи ՙгЦи Цд зЪЩдз Щди дбЭдиϱ еЮШЦЩЮгЭЦи икеЪзՙШЮϲ ЦЮи еЦзЦ ЮгЯЪйЦз ЬѾи ШЦзЧґгЮШд гЦ еѾбеЪЧзЦ ЮгЫЪзЮдз вЪбЭдзЦв Ц днЮЬЪгЦ҄Ҁд ЩЦ ѾзЪЦϱ ЦЯкЩЦгЩд гЦ ЪбЮвЮϲ гЦ҄Ҁд ЩЪ еЮЬвЪгйди Ъ йднЮгЦи жкЪ ШЦкиЦв Ци дбЭЪЮϲ зЦиϱ Цб҆в ЩЪ ЪийЮвкбЦз Ц ездЩк҄Ҁд ЩЪ ШдбѾЬЪгд еЦзЦ икЦлЮпЦз вЦзШЦи ЩЪ ЪнезЪииҀдϳ ЊииЪ йзЦйЦвЪгйд ҆ ШЭЦвЦЩд ЩЪ ШЦзЧднЮйЪзЦеЮЦ Ъ иҀд гЪШЪииѾзЮЦи ЪгйзЪ ϶ϵ Ц Ϸϵ иЪииҒЪиϱ квЦ лЪп едз иЪвЦгЦϳ Јдвд Ци дбЭЪЮзЦи йЦвЧ҆в едЩЪв ЦеЦзЪШЪз едз ЫзЦЬЮϲ бЮЩЦЩЪ Щди лЦиди иЦгЬкҊгЪди жкЪ ЪнЮийЪв гЦ зЪЬЮҀдϱ дкйзЦ ЦзвЦ гд ШдвЧЦйЪ ѽи дбЭЪЮзЦи ҆ Ц лЮйЦвЮгЦ А϶ ЮгЯЪйѾлЪбϳ ЊииЦ лЮйЦвЮгЦ ШзЮЦ квЦ ШЦвЦЩЦ ЩЪ ездϲ йЪ҄Ҁд гд лЦидϱ ЩЪЮнЦгЩдϲд ЫдзйЪ Ъ вЦЮи ЫЪШЭЦЩдϱ ЦииЮв здвеЪв Шдв вЪгди ЫЦШЮбЮЩЦЩЪϱ д жкЪ ЦвЪгЮпЦ Ц ШдбдзЦ҄Ҁд ЦззднЪЦЩЦϳ Іи ЮгЯЪ҄ҒЪи иҀд ЫЪЮйЦи Ъв йдЩЦ Ц ЪнйЪгиҀд ЩЦи вЦгШЭЦиϱ Шдв кид ЩЪ ШзЪвЪ ЦгЪий҆иЮШдϳ ИҀд гЪШЪииѾзЮЦи Ϸ Ц ϸ иЪииҒЪи ЩЪ ϶Ϻ вЮгкйдиϱ Шдв ЮгйЪзлЦбд ЩЪ ϶Ϻ ЩЮЦи ЪгйзЪ ЪбЦиϳ І зЪЬЮҀд ՙШЦ ЮгШЭЦЩЦ едз кв еЪзҊдЩд ЩЪ ϷϹ Ц ϹϽ ЭдзЦиϱ вЦи ди зЪикбйЦЩди иҀд лЮиҊлЪЮи ЩЪ ЮвЪЩЮЦйдϳ Д ЪЫЪЮйд ЩкзЦ Цй҆ жкЪ ЭЦЯЦ гдлди здвеЮвЪгйдиϳ

&+%#5 &' 2'.'

“As olheiras também podem aparecer por fragilidade dos vasos sanguíneos que existem na região.”


&+%#5 &' 2'.'

І ШЮзкзЬЮЦ ебѾийЮШЦ ҆ Ц идбк҄Ҁд вЦЮи зЦЩЮШЦб еЦзЦ иЪ зЪϲ вдлЪз Ци дбЭЪЮзЦиϱ ЮгЩЮШЦЩЦ жкЦгЩд Ц вкбЭЪз ЦезЪиЪгйЦ ЧдбиЦи ЩЪ ЬдзЩкзЦ ЪнШЪииЮлЦи ЪвЧЦЮнд Щди дбЭдиϳ І й҆Шϲ гЮШЦ ЦездезЮЦЩЦ еЦзЦ ЪииЪи ШЦиди ҆ ШдгЭЪШЮЩЦ Шдвд ЧбЪЫЦздебЦийЮЦϳ Д ШдзйЪ ҆ ЪнйЪзгд Ъ зЪгйЪ Цди ШҊбЮди Югϲ ЫЪзЮдзЪиϳ І деЪзЦ҄Ҁд зЪжкЪз ЦгЪийЪиЮЦ бдШЦб Шдв иЪϲ ЩЦ҄Ҁдϳ ІеҐи Ц ШЮзкзЬЮЦϱ ЩЪлЪ ШдбдШЦз ШдвезЪииЦи ЬЪбЦ ЩЦи ЩкзЦгйЪ ϷϹ ЭдзЦи идЧзЪ Ци еѾбеЪЧзЦи Ъ киЦз ҐШкбди ЪиШкзди ЩкзЦгйЪ йдЩЦ Ц ЫЦиЪ ЩЪ зЪШкеЪзЦ҄Ҁдϱ жкЪ ЩЪвдзЦ ЩЪ ϸϵ Ц ϻϵ ЩЮЦиϳ ГЪииЪ еЪзҊдЩдϱ Ц зЪЬЮҀд ՙШЦ ЧЦийЦгйЪ зднЦ Ъ ЮгШЭЦЩЦ Ъ д зЪикбйЦЩд ШдвЪ҄Ц Ц иЪз еЪзШЪЧЮЩд ЦеҐи кв в҇иϳ

ИдЧзЪ д жкЪ ЭЦлЮЦ йЮЩд гд ЮгҊШЮд ЩЦ гдииЦ вЦй҆зЮЦϱ ЦбЬкги ЭѾЧЮйди иЦкЩѾлЪЮи Ъ ЦйЮйкЩЪи иЮвебЪи едЩЪв ЦЯкЩЦз Ц ЦвЪгЮпЦз ЪииЪ ездЧбЪвЦϳ ВЦииЦЬЪги бдШЦЮиϱ ЩдзвЮз ЧЪвϱ гҀд ЫквЦзϱ киЦз ездйЪйдз идбЦзϱ зЪйЮзЦз ЧЪв Ц вЦжкЮЦЬЪв Ъ ЫЦпЪз ШдвезЪииЦи бдШЦЮиϳ ЈЭѾ ЩЪ ШЦвдвЮбЦ ЬЪбЦЩЮгЭд ЦкнЮбЮЦв гЦ ЦйЪгкЦ҄Ҁд ЩЦи ЧдбиЮгЭЦи ЩЪ ЮгШЭЦ҄дϳ

Ϻϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

caseiros: umedecer pedaços de “Truques algodão com água boricada ou soro fisiológico e colocar no congelador até ficarem bem gelados para aplicar na região dos olhos, usar um bom corretivo, de preferência líquidos, que não ressecam a pele e assim não realçam as marcas de expressão e colocar rodelas de pepino geladas (o pepino é adstringente e ajuda a descongestionar a região) sobre os olhos para amenizar as bolsinhas antes de uma festa.Truques para serem usados como “SOS” porque ninguém precisa de ter cara de cansada, né?!?$14# 24# . Rodrigo Melo

Empresário, mergulhador profissional e apaixonado pelo fundo do mar.

CARTAGENA DE ÍNDIAS a jóia do Caribe! ЈЦзйЦЬЪгЦ ЩЪ ѪгЩЮЦи ҆ вѾЬЮШЦϦ Ѧ квЦ ШЮЩЦЩЪ жкЪ Цй҆ еЦзЪШЪ ЩЪ вЪгϲ йЮзЮгЭЦ Ե ШЪзШЦЩЦ едз квЦ вкзЦбЭЦϱ ЧЦгЭЦЩЦ еЪбд вЦз ЪилЪзЩЪЦЩд Щд ЈЦзЮЧЪϱ Шдв ЦзЪЮЦи ЧзЦгШЦи Ъ ѾЬкЦи икеЪз йзЦгиеЦзЪгйЪиϱ пЮбЭҒЪи ЩЪ ШЦиЮгЭЦи Ъ Шдгийзк҄ҒЪи ШдбдзЮЩЦиϱ зкЦи ЩЪ еЪЩзЦϱ идбϱ Ш҆к Цпкбϱ Ъ ШЭЦзвЪ ЩЪ идЧзЦ едз йдЩди ди бЦЩдиϦ ВкбйЮЫЦШЪйЦЩЦ Ъ ШЭЪЮЦ ЩЪ лЮЩЦϱ ЈЦзйЦЬЪгЦ йЪв ЭЮийҐзЮЦ еЦзЦ ШдгйЦзϳ ЉЪ кв бЦЩдϱ едиикЮ кв иЪйдз ЭЮийҐзЮШд ЦвкзЦбЭЦЩд жкЪ гҀд иҐ ШдбдШдк ЈЦзйЦЬЪгЦ гЦ бЮийЦ Щди ЩЪийЮгди вЦЮи лЮиЮйЦЩди Ъв йдЩд д еЦҊиϱ вЦи йЦвЧ҆в ЬЦзЦгйЮк Цд бдШЦб д йҊйкбд ЩЪ ЕЦйзЮвґгЮд ЈкбйкзЦб ЩЦ ЍквЦϲ гЮЩЦЩЪϳ ЛЦвди ШдгЭЪШЪз кв едкШд ЩЪийЪ еЦзЦҊид ШдбдвЧЮЦгдϳ І ЗЪлЮийЦ ЊАБЊЙЎЈІ йЪ ШдглЮЩЦϿ ЧдзЦ езЦ бѾϦ ЙЪнйд Ъ ЫдйдЬзЦՙЦϿ ЗдЩзЮЬд ВЪбд

ϺϷ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


$14# 24# .

ІзжкЮйЪйкзЦ ШдбдгЮЦб езЪиЪзлЦЩЦ

Ди ШЦгЭҒЪи ездйЪЬЪв д ЫдзйЪ

ЈЪгйзд ЭЮийҐзЮШд Шдв ЦвкбЭЦзЦЩЦ Цд ЫкгЩд

Diversão, arte, turismo. Tudo em um só lugar БдШЦбЮпЦЩЦ Ц вЦЮи ЩЪ ϶ϵϵϵ ав ЩЪ ЇдЬдйѾϱ ЪииЦ ШЮЩЦЩЪ йЪв йЦбЪгйд еЦзЦ ЦЬзЦЩЦз Ц йдЩд йЮед ЩЪ лЮЦЯЦгйЪϳ ИЪЬкгЩд езЮгШЮеЦб ЩЪийЮгд ШдбдвЧЮЦгдϱ ЦйзѾи ЦеЪгЦи ЩЦ ШЦеЮйЦб ЇдЬдйѾϱ ЈЦзйЦЬЪгЦ ЩЦи ѪгЩЮЦи ЦЧзЮЬЦ вкЮйЦи ШЮЩЦЩЪи гквЦ иҐϳ І вЦЮи ШдгЭЪШЮЩЦ ҆ Ц ЦвкзЦбЭЦЩЦϱ Шдв зкҊгЦи Ъ Шдгийзк҄ҒЪи езЪиЪзлЦЩЦиϱ ЭдЯЪ бЦз ЩЪ бдЯЦи Ъ Эдй҆Юи ШЭЦзϲ вдиди жкЪ ЦйзЦЪв ЬЪгйЪ ЩЪ йдЩд д вкгЩдϱ Цд вЪивд йЪвед Ъв жкЪ ЦЮгЩЦ вЦгй҆в иЮвеѾйЮШди ЧЦзЪи Ъ ЧЦзϲ йЪвед ЧЪЦзЮЦи ЩЪ дкйзЦ ҆едШЦϳ Д бдШЦб ҆ Ц зЪЬЮҀд вЦЮи ШдгЭЪШЮЩЦ едз жкЪв лЦЮ Ц йкзЮивд ѽ ШЮЩЦЩЪϳ ВЦи ЈЦзйЦЬЪгЦ зЪиЪзлЦ дкйзЦи икзезЪиЦиϳ ЊбЦ ЫдЮ ЫкгЩЦЩЦ Ъв ϶Ϻϸϸ едз ЕЪЩзд ЩЪ ЍЪзЪЩЮЦ Ъ ЫдЮ ЧЦйЮпЦϲ ЩЦ ЩЪ ЈЦзйЦЬЪгЦ Ъв ЭдвЪгЦЬЪв Ц ЈЦзйЦЬЪгЦ гЦ Њиϲ еЦгЭЦϳ ЈдгиЪзлЦ ЦзжкЮйЪйкзЦ ШдбдгЮЦб ЩЦи Шдгийзк҄ҒЪи Ъ д ШдгЯкгйд ЩЪ ЫдзйЮՙШЦ҄ҒЪи вЦЮи ШдвебЪйд ЩЦ Ів҆зЮШЦ Щд Икбϳ Д ШЪгйзд ЭЮийҐзЮШдϱ ШдгЭЪШЮЩд Шдвд ШЮЩЦЩЪ ЫдзйЮՙШЦЩЦϱ ЫдЮ ЩЪШбЦзЦЩд ЕЦйзЮвґгЮд ГЦШЮдгЦб ЩЦ ЈдбґвЧЮЦϱ Ъв ϶ϾϺϾϱ Ъ ЕЦйзЮвґгЮд ЩЦ ЍквЦгЮЩЦЩЪ еЪбЦ КгЪиШдϱ Ъв ϶ϾϽϹϳ І Цзϲ жкЮйЪйкзЦ вЮбЮйЦз ЫдЮ зЪШдгЭЪШЮЩЦ Шдвд Ц жкЦзйЦ вЦзЦлЮбϲ ЭЦ ЩЦ ЈдбґвЧЮЦϳ Д ЧЦЮззд ЩЪ ЌЪйиЪвЦгҊ ҆ ЪнйЪгиҀд ЩЦ пдгЦ ШдгийзкҊЩЦ еЦзЦ ЩЪЫЪгЩЪз д ЦгйЮЬд едзйд вЦЮи ЮведзйЦгйЪ ЩЦи Ів҆зЮϲ ШЦи ЩЪ ЦйЦжкЪи еЮзЦйЦиϱ ЩкзЦгйЪ Ц иЦгЬзЪгйЦ ШдбдгЮпЦ҄Ҁд ЪиеЦгЭдбЦϳ Д бкЬЦз йЪв ЭдийЪЮи ЦЬЮйЦЩдиϱ вЪзШЦЩЮгЭдиϱ ШбкЧЪи гдйкзгди Ъ ЧЦззЦШЦи жкЪ ЫзЮйЦв ЩдкзЦЩди ЧкҎкЪбди ϭЧдбЮгЭд ЫЪЮйд Шдв вЦииЦ ЩЪ жкЪЮЯд ШдийЪгЭдϮ идЧ д идб жкЪгйЪ ЩЦ вЦгЭҀϳ І в҆ЩЮЦ ЩЪ йЪвеЪзЦйкзЦ бдШЦб ՙШЦ гди ϸϵ Јϱ ШЦбдз жкЪ ШдвЧЮгЦ еЪзЫЪЮйЦвЪгйЪ Шдв д ШЪгѾзЮдϳ ϸϵ

Д ШЪгйзд ЭЮийҐзЮШдϱ ШЪзШЦЩд еЪбЦи вкзЦбЭЦи ЩЪ ЈЦзйЦЬЪϲ гЦ ҆ Ц ЦбвЦ ЩЦ ШЮЩЦЩЪϱ жкЪ иЪзлЮк Шдвд ЮгиеЮзЦ҄Ҁд еЦзЦ ЌЦЧзЮЪб ЌЦзШҊЦ ВѾзжкЪпϱ ЬЦгЭЦЩдз Щд ез҇вЮд ГдЧЪб ЩЪ БЮйЪзЦйкзЦ Ъв ϶ϾϽϷϳ ГЪбЦ ՙШЦ Ц еЦзйЪ ЦгйЮЬЦ ЩЦ ШЮЩЦЩЪ жкЪ ШдгШЪгйзЦ ЬзЦгЩЪ еЦзйЪ Щди едгйди йкзҊийЮШди ЩЦ зЪЬЮҀдϳ І вкзЦбЭЦϱ Цб҆в ЩЪ иЪз кв Щди вЪбЭдзЪи еЦииЪЮϲ ди гкв ՙв ЩЪ йЦзЩЪϱ езЪиЪзлЦ зкЪбЦи ШЭЦзвдиЦиϱ ЮЬзЪЯЦиϱ езЦ҄Циϱ зЪийЦкзЦгйЪиϱ вкиЪкиϱ ЧЦзЪи Ъ ЪЩЮЫҊШЮди ЩЪ Цзϲ жкЮйЪйкзЦ ШдбдгЮЦб Шдв лЦзЦгЩЦи ՚дзЮЩЦи жкЪ иҀд екзЦ ЧЪбЪпЦϦ Ід ебЦгЪЯЦз икЦ лЮЦЬЪвϱ ҆ дЧзЮЬЦйҐзЮд зЪиЪзлЦз кв Чдв йЪвед еЦзЦ ЩЪиЧзЦлЦз д ШЪгйзд ЭЮийҐзЮШдϱ ЩЮлЮЩЮЩд Ъв жкЦйзд еЪжкЪгди ЧЦЮзздиϱ Ъ ШЦвЮгЭЦз иЪв ШдвездвЮиид едз икЦи зкЦиϱ иЪвезЪ ШЭЪЮЦи ЩЪ лЪгЩЪЩдзЪи ЩЪ ЫзкйЦиϱ ЦзйЪиҀди Ъ ЦзйЮийЦиϳ ЎвеЪзЩҊлЪЮиϿ Ц ЈЦйЪЩзЦбϱ д ЕЦбѾШЮд ЩЦ ЎгжкЮиЮ҄Ҁдϱ Ц ЎЬзЪЯЦ ЎвеЪ ЩЪ ИЦг ЕЪЩзд ЈбЦлЪз Ъ икЦ езЦ҄Цϱ д ЕЦзжкЪ ЇдбҊлЦз Ъ Ц ЙдззЪ Щд ЗЪбҐЬЮд ϲ ШдгийзкҊЩЦ Шдвд ЪгйзЦЩЦ езЮгШЮеЦб ЩЦ вкзЦбЭЦ Ъ жкЪϱ ЩЪ жкЪЧзЦϱ ՙШЦ еЪзйд Щд ЕдзйЦб Щди ЉдШЪиϱ Шдв квЦ лЦзЮЪЩЦЩЪ ЮгШзҊлЪб ЩЪ ЩдШЪи йҊеЮШди Шдϲ бдвЧЮЦгдиϳ ЉЪ ЩЮЦ дк ЩЪ гдЮйЪϱ ЈЦзйЦЬЪгЦ ҆ икеЪзЦгЮвЦЩЦϳ Јдв д идб Ц йдЩд лЦедз Ъ Ци йЪвеЪзЦйкзЦи ЦбйЦи гҀд ЫЦбйЦв еЦииЪЮдиϱ едгйди йкзҊийЮШди Ъ бдЯЮгЭЦи еЦзЦ ШдгЭЪШЪзЀ ѽ гдЮйЪϱ Ц ШЮЩЦЩЪ иЪ ЪгЫЪЮйЦ Шдв икЦи бквЮгѾзЮЦи зЪйзґи Ъ ШЦззкЦЬЪгиϱ жкЪ едз кв ЧзЪлЪ вдвЪгйд йзЦгивЮйЪв Ц иЪгиЦ҄Ҁд ЩЪ жкЪ лдбйЦвди гд йЪведϳ ЏѾ д ЦзжкЮе҆бЦЬд ЩЪ ЎибЦи ЩЪб ЗдиЦзЮд зЪезЪиЪгйЦ д ЈЦзЮЧЪ ШдбдвЧЮЦгдϱ Шдв езЦЮЦи ЩЪ вЦз ШзЮийЦбЮгдϱ вЦгЬкЪпЦЮиϱ ЦззЪШЮЫЪи ЩЪ Шдв ШдзЦЮи Ъ кв едлдЦЩд ЩЪ зЮШЦ ЭЪзЦг҄Ц ЦЫзЮШЦгЦϳ


$14# 24# .

Algumas atrações de tirar o folego! Д ЕЦзжкЪ ГЦШЮдгЦб ГЦйкзЦб Бди ЈдзЦбЪи ЩЪб ЗдиЦзЮд о ЩЪ ИЦг ЇЪзгЦзЩдϱ ЩЪ ϶Ϸϵ вЮб ЭЪШйЦзЪи ЬкЦзЩЦ ди ШЪгѾзЮди вЦЮи ЮидбЦЩди Ъ ЧЪбди Щд ЩЪийЮгдϳ БдШЦбЮпЦЩд Ц ϹϺ ав ЩЦ ЇЦҊЦ ЩЪ ЈЦзйЦЬЪгЦϱ гд вЦз Щд ЈЦзЮЧЪϱ ЪииЪ ЦйзЦйЮлд ҆ Ыдзϲ вЦЩд едз ЪШдииЮийЪвЦи икЧвЦзЮгдиϱ Шдвд ди ЦззЪШЮЫЪи ЩЪ ШдзЦбϳ Іи ѾЬкЦи ШзЮийЦбЮгЦи Ъ ЩЪ ЧЦЮнЦ ездЫкгЩЮЩЦЩЪ ЫЦлдзЪШЪв Ъ ЫЦиШЮгЦв ди лЮиЮйЦгйЪи жкЪ езЦйЮШЦв вЪзϲ ЬкбЭд дк игдзаЪбЮгЬϳ І зЪЬЮҀд ҆ ЫдзвЦЩЦ еЪбди Цзϲ жкЮе҆бЦЬди ГкЪийзЦ ИЪҎдзЦ ЩЪб ЗдиЦзЮд Ъ ИЦг ЇЪзгЦзЩдϱ Ъ едЩЪ иЪз лЮиЮйЦЩЦ Ъв еЦииЪЮди ЩЪ кв ЩЮЦ жкЪ иЦЪв Щд еҊЪз йкзҊийЮШд ЩЪ ЈЦзйЦЬЪгЦϳ КвЦ ЩЦи еЦзЦЩЦи вЦЮи йзЦЩЮШЮдгЦЮи ҆ гЦ ЕбЦоЦ ЇбЦгШЦϱ гЦ ЎибЦ ЇЦзҗϱ Ц ЩкЦи ЭдзЦи ЩЪ ЈЦзйЦЬЪгЦϳ Дкйзд ЩЪийЦжкЪ ҆ д дШЪЦгѾзЮд ЩЦ ЮбЭЦ ИЦг ВЦзйҊг ЩЪ ЕЦЯЦзЦбЪиϱ гд ЦзжкЮе҆бЦЬд ЩЪ ЗдиЦзЮдϳ Д бдШЦб ЦЧзЮЬЦ ЦезЪиЪгйЦ҄ҒЪи ЩЪ ЬдбՙгЭди Ъ йкЧЦзҒЪиϱ Ъ ЦжкѾзЮди Шдв ЦззЦЮЦиϱ ШЦлЦбди вЦзЮгЭди Ъ бЦЬдийЦиϳ

ϺϹ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

Д дШЪЦгѾзЮдϱ еЪжкЪгдϱ ҆ кв ШЭЦзвЪϳ Д йЪвед ҆ Шкзйд еЦзЦ ШкзйЮз д жкЪ ЪбЪ дЫЪзЪШЪϳ Ѧ ЮведзйЦгйЪ ЩЮпЪз жкЪ йдЩди ди ЦгЮвЦЮи ՙШЦв Ъв ШЪзШЦЩди гЦ езҐезЮЦ ѾЬкЦ Щд вЦзϳ Д иЭдм ЩЪ ЬдбՙгЭди здбЦ еЪзйЮгЭд ЩЦ ебЦй҆ЮЦ Ъ лдШ҇ едЩЪ ЧзЮгШЦз Шдв кв ЩЪбЪи ЩЪгйзд ЩЪ кв Щди ШЪзШЦЩдиϳ ЎибЦ ЇЦзҗ ҆ Ц җгЮШЦ еҗЧбЮШЦ ЪгйзЪ Ци ЎибЦи ЩЪб ЗдиЦзЮд Ъ ЮздгЮШЦвЪгйЪ ҆ Ц вЦЮи ЧдгЮйЦϳ Ѧ лЪзЩЦЩЪЮзЦвЪгйЪ квЦ езЦЮЦ ШЦзЮЧЪгЭЦ ШбѾииЮШЦϱ ЦзЪЮЦ ЧзЦгШЦϱ ѾЬкЦи ЦпкЮи Ъ йзЦгиеЦзЪгйЪиϳ Д еЦииЪЮд вЦЮи Шдвкв ЮгШбкЮ квЦ еЦзЦЩЦ гд дШЪЦгѾзЮд еЦзЦ квЦ лЮиЮйЦ Ъ ЩЪедЮи Ц бЦгШЭЦ ЩЪЮнЦ Ци еЪиидЦи гЦ ЕбЦоЦ ЇбЦгШЦ Ъ Ци еЪЬЦ ЩЪ йЦзЩЪϳ ЊнЮийЪв зЪийЦкзЦгйЪи гЦ ЮбЭЦ дгЩЪ Ц еЪиидЦ едЩЪ ЩЪиϲ ЊнЮийЪв ЫзкйЦз ЩЪ езЦйди йЮеЮШди ЩЪ еЪиШЦЩди Ц езЪ҄ди вкЮйд Шдгϲ лЮЩЦйЮлдиϱ Цб҆в Щди ЫЦвдиди ЩзЮгаи йздеЮШЦЮи ЫЪЮйди ЩЮзЪйд гд ШдШд ЫзЪиШдϳ


ДгЩЪ ՙШЦз І ШЮЩЦЩЪ ЩЮлЮЩЪϲиЪ Ъв ЩкЦи Ъ ЦииЮв Шдвд Ц ШЦйЪЬдзЮЦ Ъ ди езЪ҄ди Щди Эдй҆Юи лЦзЮЦв вкЮйд йЦгйд гЦ ЈЮкЩЦЩ ІвкзЦббЦЩЦ жкЦгйд гд ЇдШЦЬзЦгЩЪϱ едЩЪвди ЩЮпЪз жкЪ ҆ едииҊлЪб ЭдиеЪЩЦз еЦЬЦгЩд ЩЪиЩЪ Зϩ Ϸϵϵϱϵϵ Цй҆ Зϩ ϶ϳϷϵϵϱϵϵ еЦзЦ д ШЦиЦбϳ ЕЦзЦ жкЪв ЬдийЦ ЩЪ ШдгЭЪШЪз Ъ ЪнебдзЦз д ЩЪийЮгдϱ д вЪбЭдз ҆ ЭдиеЪЩЦз гд ШЪгйзд ЭЮийҐзЮШд дгЩЪ ЪгШдгйзЦϲиЪ ЩЪ ЭдийЪби Ц Эдй҆Юи ШЮгШд ЪийзЪбЦи ЕЦзЦ жкЪв жкЪз иЪ ЭдиеЪЩЦз гквЦ ЮбЭЦ ЪнШбкиЮлЦϱ гд вЪЮд ЩЦи ЎибЦи ЉЪб ЗдиЦзЮдϱ гкв ШЪгѾзЮд еЦзЦЩЮиЮЦШдϱ Ц вЪбЭдз де҄Ҁд ҆ д ЍдйЪб ИЦг ЕЪЩзд ЩЪ ВЦЯЦЬкЦϱ жкЪ дЫЪзЪШЪ жкЦзйди Цвебдиϱ Ъв вЪЮд Ц лЪЬЪйЦ҄Ҁд гЦйЮлЦ Ъ кв ШдгШЪЮйд ЪШдбҐЬЮШдϱ лдбйЦЩд еЦзЦ езЪиЪзлЦ҄Ҁд Щд вЪЮд ЦвЧЮЪгйЪ Ъ икийЪгйЦЧЮбЮЩЦЩЪϳ ЕЦзЦ жкЪв жкЪз иЪ ЦлЪгйкзЦз гд вЪзЬкбЭдϱ Ц вЪбЭдз де҄Ҁд ҆ Ц деЪзЦЩдзЦ ЉЮлЮгЬ ЕбЦгЪйϱ жкЪ дЫЪзЪШЪ еЦииЪЮϲ ди ЩЮЦзЮдиϱ ЬкЮЦЩди едз ЮгийзкйдзЪи йзЪЮгЦЩди Ъ Шдв вкЮйд ШдгЭЪШЮвЪгйд Щд бдШЦбϳ ЉЮШЦи ЮведзйЦгйЪи ГҀд ҆ гЪШЪииѾзЮд лЮийд йҀд едкШд еЦииЦедзйЪϳ КвЦ ШЦзйЪЮзЦ ЩЪ ЮЩЪгйЮЩЦЩЪ ЧзЦиЮбЪЮзЦ ҆ лѾбЮЩЦ еЦзЦ ЪгйзЦз гд еЦҊиϳ ІЬдзЦ бЪвЧзЪϲиЪϱ ЈЦзйЪЮзЦ ЩЪ вдйдзЮийЦ гҀд ҆ ЦШЪЮйЦ Шдвд ЮЩЪгйЮЩЦЩЪϳ ЙЦвЧ҆в гҀд ҆ гЪШЪииѾзЮд лЦШЮϲ гЦ҄Ҁд ЩЪ ЫЪЧзЪ ЦвЦзЪбЦϳ І вдЪЩЦ бдШЦб ҆ д еЪид ШдбдвЧЮЦгдϱ Ъ Ц ШдйЦ҄Ҁд еЦзЦ д ЩҐбЦз ҆ ЩЪ ШЪзШЦ ЩЪ Кϩ ϶ϱϵϵ еЦзЦ ϩ ϷϳϷϵϵϱϵϵ ЈДЕϱ д жкЪ иЪ йдзгЦ ЧЦийЦгйЪ ЦйзЦйЮлд еЦзЦ гҐиϳ І бЮгЬкЦ бдШЦб ҆ д Њиϲ еЦгЭдбϱ вЦи гдиид едзйкгЭдб ҆ ЫЦШЮбвЪгйЪ ЪгйЪгЩЮЩдϳ Д йЪвед ҆ вЦЮи ՙзвЪ Ъ Ц йЪвеЪзЦйкзЦ вЦЮи ЦвЪгЦ ЪгйзЪ ЩЪпЪвЧзд Ъ ЦЧзЮбϳ Њв вЦЮд д ШбЮвЦ ШдвЪ҄Ц Ц ՙШЦз вЦЮи җвЮЩдϱ Ци йЪвеЪзЦйкзЦи идЧЪв Ъ Ци ШЭклЦи иҀд вЦЮи ЫзЪжкЪгйЪиϱ едз Юиид ди езЪ҄ди ШЦЪв

ϳ

$14# 24# .

Јдвд ШЭЪЬЦз І ЙІВ ϭБЦгϮ Ъ ІлЮЦгШЦ й҇в лґди ЩЮѾзЮди иЦЮгЩд ЩЪ ИҀд ЕЦкбд дк ЗЮд ЩЪ ЏЦгЪЮздϳ ЉЪ ИҀд ЕЦкбд Ц ЇдЬдйѾ иҀд ШЮгШд ЭдзЦи Ъ вЪЮЦ ЩЪ лґд Ъ ЉЪ ЇдЬдйѾ Ц ЈЦзйЦЬЪгЦ ЩЦи ЎгЩЮЦи иҀд вЦЮи гдлЪгйЦ вЮгкйдиϳ Д ЦЪздедзйд ЩЪ ЈЦзйЦЬЪгЦ ЩЦи ЎгЩЮЦи ҆ квЦ ϬЬзЦ҄ЦϬ Ъ гд ШдззЪЩдз ЩЪ ЦШЪиид ЯѾ ЩѾ еЦзЦ иЪгйЮз д ШбЮвЦ Ьдийдид ЩЦ ШЮЩЦЩЪϳ Д иЪйдз ЩЪ ЩЪиЪвЧЦзжкЪ ҆ еЪжкЪгдϱ вЦи Шдвд гҀд ЭѾ вкЮйди лґдиϱ йЦвЧ҆в гҀд ҆ йквкбйкЦЩдϳ ЇЦЬЦЬЪги гЦи вҀди ҆ ЭдзЦ ЩЪ еЪЬЦз кв йЦнЮ Цй҆ д ЭдйЪбϳ ЇЦЬЦЬЪги Ди йЦнЮи иҀд вкЮйд ЧЦзЦйди Ъ ЩЮՙШЮбвЪгйЪ лдШ҇ йЪзѾ ездЧбЪвЦи Шдв ЦбЬкв ЩЪбЪиϱ ЪгйҀд лЦбЪ Ц еЪгЦ иЪ бдШдϲ вдлЪз ЩЪ йЦнЮ вЪивдϳ Д йзЦгиЫЪз ЦЪздедзйд Цй҆ Ц ЈЮЩЦЩЪ ІвкзЦбЭЦЩЦ иЦЮк едз ϩ϶Ϸϳϵϵϵ ЈДЕ ϱ ШЪзШЦ ЩЪ Зϩ ϶Ϸϱϵϵ


Edson Ferreira

%+0'/#

Cineasta, roteirista e ator. Lançou “Entreturnos”, seu primeiro longa-metragem. É Diretor de filmes da Ilha Produções Audiovisuais.

Ій҆ Ц езЮвЪЮзЦ Щ҆ШЦЩЦ Щд И҆Шкбд ННϱ ЎйѾбЮЦ Ъ ЋзЦг҄Ц йЮгЭЦв д ШЮгЪвЦ вЦЮи едекбЦз Ъ едЩЪздид Щд вкгЩдϳ Едз҆вϱ Шдв Ц ЕзЮвЪЮϲ зЦ ЌкЪззЦ ВкгЩЮЦбϱ икЦи ЮгЩҗийзЮЦи ШЮгЪвЦйдЬзѾՙШЦи ЫдзЦв ЦззЦиЦϲ ЩЦиϳ ЋдЮ ЪгйҀд жкЪ ди ЊКІ ШдвЪ҄ЦзЦв Ц ЩЪийЦШЦзϲиЪϱ ЫЦпЪгЩд Ъ Ювϲ едзйЦгЩд ЩЮлЪзиди ՙбвЪиϳ ЙЭдвЦи ЊЩЮидг ЩЪйЮгЭЦ д вдгдеҐбЮд ЩЪ ЪнебдзЦ҄Ҁд Щд ШЮгЪвЦйҐϲ ЬзЦЫдϳ ЉЪиЬдийдиди Шдв ЪииЦ едийкзЦϱ Ъв ϶Ͼ϶Ϸ кв Ьзкед ЩЪ ездЩкϲ йдзЪи ЮгЩЪеЪгЩЪгйЪиϱ бЮЩЪзЦЩди едз ВЦШа ИЪггЪйй ϭвЦЮдз ездЩкйдз ЩЪ Шдв҆ЩЮЦи Щд ШЮгЪвЦ вкЩдϱ жкЪ ЩЪиШдЧзЮк ЈЭЦзбЪи ЈЭЦебЮг Ъ ЇкийЪз АЪЦйдгϮ ЪвЮЬзЦв ЩЪ ГдлЦ ЏЪзиЪоϱ гЦ ШдийЦ бЪийЪϱ еЦзЦ кв еЪжкЪгд едлдЦЩд ШЭЦвЦЩд ЍдббомддЩбЦгЩϱ гЦ ШдийЦ дЪийЪϳ БѾ Ъгϲ ШдгйзЦзЦв ШдгЩЮ҄ҒЪи ЮЩЪЦЮи еЦзЦ ՙбвЦзϿ ЩЮЦи ЪгидбЦзЦЩди жкЦиЪ йдЩд д Цгдϱ ЩЮЫЪзЪгйЪи еЦЮиЦЬЪги жкЪ екЩЪзЦв иЪзлЮз Шдвд бдϲ ШЦ҄ҒЪи Ъ езЪиЪг҄Ц ЩЪ вЦЮдз ЩЮлЪзиЮЩЦЩЪ ҆йгЮШЦ ϭгЪЬздиϱ ЧзЦгШдиϱ бЦйЮгдиϱ ЮгЩЮЦгди Ъ ЮгЩҊЬЪгЦиϮϳ ЍдббомддЩ иЪ йзЦгиЫдзвЦ гд вЦЮи ЮведзйЦгйЪ ШЪгйзд ЩЦ ЮгЩҗийзЮЦ ШЮгЪвЦйдЬзѾՙШЦ Щд ебЦгЪйЦϱ дгЩЪ ЫдзЦв ЫкгЩЦЩди Цд бдгЬд ЩЦи Щ҆ШЦЩЦи ди вЦЮдзЪи ЪийҗЩЮди ϭЋднϱ КгЮлЪзиЦбϱ ЕЦзЦвдкгйϱ ЉЮигЪоϱ МЦзгЪз Ъ ИдгоϮϳ

ЍдббомддЩ йЪв ШЪзШЦ ЩЪ ϻϵ Авѓ ЩЪ ѾзЪЦ Ъ квЦ едекбЦ҄Ҁд Ъв йдзгд ЩЪ Ϸϵϵ вЮб ЭЦЧЮйЦгйЪиϳ Д ЮглЪийЮвЪгйд гЦ Югϲ ЩҗийзЮЦ ШЮгЪвЦйдЬзѾՙШЦ Ц ШдбдШдк Ъв ЩЪийЦжкЪ ШкбйкзЦб гд вкгЩдϳ Њв йдзгд ЩЦ и҆йЮвЦ ЦзйЪ Ц ШЮЩЦЩЪ ШзЪиШЪк Ъ ЧЦиЪдк икЦ ЪШдгдвЮЦϳ ЍдЯЪϱ ШдгйЦ Шдв ЩЪпЪгЦи ЩЪ ЪийҗЩЮди Ъ зЪШЪЧЪ лѾзЮЦи ШЪзЮвґгЮЦи ЩЪ ЬЦбЦ жкЪ ЪглдблЪв езЪвЮЦ҄ҒЪи Ъ ЭдвЪгЦЬЪги еҗЧбЮШЦиϳ І ЪбЪлЦ҄Ҁд Щд едйЪгШЮЦб ЪШдгґвЮШд ЩЦ ШЮЩЦЩЪ Ц ШЦзЦШйЪзЮпдк Шдвд бЦз ЩЪ ШЪбЪϲ ЧзЮЩЦЩЪи Ъ ЩЪ квЦ едекбЦ҄Ҁд ЧЪв ШдгЩЮШЮдгЦЩЦ ՙгЦгШЪЮзЦвЪгйЪϳ Ϻϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


%+0'/#

ЊнезЪииЮдгЮивд ІбЪвҀд ЉЪийЦжкЪ еЦзЦ ԺД ЌЦЧЮгЪйЪ Щд Љзϳ ЈЦбЮЬЦзЮ ЩЪ ЗдЧЪзй МЮЪгЪԻ

O cinema fora dos USA ЉЪ кв бЦЩдϱ ЍдббомддЩϱ ЩЪ дкйздϱ гЦ ЊкздеЦϱ икзЬЪв ЩЮлЪзиди ЪийЮбди Ъ вдлЮвЪгйдиϱ жкЪ ЮглЪиϲ йЮЦв Ъв кв ШЮгЪвЦ вЦЮи ЦкйдзЦбϱ ԺЩЪ ЦзйЪԻϱ вЦи гЪв едз Юиид ЩЪ вЪгдз жкЦбЮЩЦЩЪ дк Шдв едйЪгШЮЦб ШдвЪзШЮЦбϳ ЉЪийЦШЦвди ЦбЬкгиϳ ЊнезЪииЮдгЮивд ІбЪвҀдϿ ИдвЧзЦиϱ бдкШкзЦ Ъ ЬздйЪиШд иҀд ди ЦйдзЪи езЮгШЮеЦЮи Щд ШЮгЪвЦ ЦбЪвҀдϳ Д вдлЮвЪгйд йЪгйЦ зЪезЪиЪгйЦз д ШбЮвЦ еҐиϲЬкЪззЦ жкЪ йдвЦ ШдгйЦ Щд еЦҊи Ъ ЩкзЦ Цй҆ Ц Циϲ ШЪгиҀд ЩЪ ЍЮйбЪзϱ жкЪ ездЮЧЮк Ци ЦзйЪи ԺЩЪЬЪгЪзЦϲ ЩЦиԻ Ъ Цедийдк гд ШЮгЪвЦϲездеЦЬЦгЩЦϱ ЦЫкЬЪгйЦгϲ Щд ЬзЦгЩЪи ЩЮзЪйдзЪи Щд еЦҊиϳ

ԺД ЊгШдкзЦ҄ЦЩд ЕдйЪваЮгԻ Щд идлЮ҆йЮШд ИЪзЬЪЮ ЊЮиЪгийЪЮг

ЊнеЪзЮвЪгйЦбЮивд ИдлЮ҆йЮШдϿ І ЫЦбйЦ ЩЪ еЪбҊШкбЦ гЦи ЫЦШкбЩЦЩЪи ЩЪ ВдиШдк бЪлЦ ЪийкЩЦгйЪи ЩЪ ШЮгЪвЦ Ц ЩЪиШдЧзЮз Ц вдгйЦЬЪвϿ киЦгЩд лѾзЮди еЪЩЦ҄ди ЩЪ ՙбвЪи ЫЦвдиди Ъ Ц ЯкийЦедиЮ҄Ҁд ЩЪ ЮвЦЬЪгиϱ ШзЮЦв квЦ гдлЦ дЧзЦϳ Ўг՚кЪгШЮЦЩди еЪбЦ ЗЪлдбк҄Ҁд ЗкииЦϱ ЫЦпЪв кв ШЮгЪвЦ ЮЩЪдбҐЬЮШдϱ иЪв еЪзЩЪз д ЮвеЦШйд лЮикЦбϳ ЉЪийЦжкЪ еЦзЦ ԺД Њгϲ ШдкзЦ҄ЦЩд ЕдйЪваЮгԻϱ ЩЪ ИЪзЬЪЮ ЊЮиЪгийЪЮгϳ Шдк#46+)1 Miguel Setembrino Emery de Carvalho Professor de filosofia, advogado e empresário

Nariz de cera

ѝи лЪпЪи вЪ еЪзЬкгйд иЪ ЪгйзЪ ԺЩЪЩдиϲЩкздиԻ Ъ ԺвЦгϲ ЩЮдШЦиԻϱ ЦЮгЩЦ лЦбЪ Ц еЪгЦ иЪ ЩЮиШкйЮз ЦбЬкв ездЯЪйд иҐШЮдϲедбҊйЮШдϲЪШдгґвЮШд ЪийзкйкзЦгйЪ еЦзЦ д гдиид ЕЦҊиϱ ЪгжкЦгйд ЩЦ бЦлзЦ ЩЦ вЦгЩЦйѾзЮЦϲвдзϱ ЪиШЦеЦв ебЦйЮйкЩЪи Ъ гкбЮЩЦЩЪи иЪв ՙвϱ Шдвд иЪ ЦвЪгди ди йЪведи ЫдииЪвϳ ГЪийЦ йдЦЩЦϱ ЪилЦЮϲиЪ жкЦбжкЪз иЪзЮЪЩЦЩЪ гЪШЪииѾзЮЦ еЦзЦ кв ЩЪЧЦйЪ ездЫкгЩд Ъ ЮгЦЩЮѾлЪб жкЪ зЪШдведгЭЦ д ЇзЦиЮб ЪгжкЦгйд ГЦ҄Ҁдϳ ЕЪзЩЪϲиЪ Ц ШЭЦгШЪ ЩЪ зЪШкϲ еЪзЦ҄Ҁд дк зЪйдвЦЩЦ ЩЦ гдииЦ ЦбвЦ ШЮлЮбЮпЦйҐзЮЦϱ жкЪ ЫдЬЪ ЦбкШЮгЦЩЦϱ ЦеЦлдзЦЩЦ Шдв д Юве҆зЮд ЩЦ ЧЦзЧѾзЮЪ Ъ ЩЦ ЪийкбйЮШЪϱ Ъв йдЩди ди иЪгйЮЩдиϳ

Іи ШдзйЪиҀиϱ ди езднЪгЪйЦиϱ ди бЦзѾеЮди ЩЪ Цбйд Шдйкзгдϱ ди еЮбЦгйзЦи дедзйкгЮийЦи Ъ Цй҆ вЪивд ди зЦйди ЩЪ едзҀд ЯѾ ЫЦзЪЯЦв Ц ЩЪШЦЩ҇гШЮЦ Ъ иЪ езЪийЦв идЧзЦгШЪЮϲ зди Ъв ЦЧЦгЩдгЦз ЪииЦ гЦк Щди ЮгЫдзйҗгЮдиϳ Ід дбЭЦзϲ вди еЦзЦ Ц едгйЪϱ Шдвд җбйЮвЦ ЪиеЪзЦг҄Цϱ лЮвди жкЪ гҀд ЭѾ ШдвЦгЩЦгйЪ Цд бЪвЪϳ ЛЦЩЦ Ц ЧдзЩдϱ ШЦйпдϦ ВкбЭЪзЪи Ъ ШзЮЦг҄Ци езЮвЪЮздϦ

Д ЇзЦиЮб ид҄дЧзЦ Ц иЮ вЪивдϱ идЧ д иЪк езҐезЮд еЪид Ъ ЮгШдгЬзк҇гШЮЦи ЭЮийҐзЮШЦиϱ ЩЪ ЭѾ вкЮйд ЩЪйЪШйЦЩЦиϱ ЯЦвЦЮи идбкШЮдгЦЩЦиϳ Идвди квЦ гЦ҄Ҁд ЩЪ еиЮШҐйЮШди вЦгҊЦШди ЩЪезЪииЮлди жкЪ йзЦЫЪЬЦв йз҇ЫЪЬди ЪгйзЪ Ц ЪкЫдзЮЦ Ъ Ц ЩЪезЪииҀдϱ ЪвЧзЮЦЬЦЩди дзЦ ЩЪ ЕздпЦШϱ дзЦ ЩЪ ЌЦзЩЪгЦбϳ ДзЦ Шдв ди ЩЪгйЪи йзЮгШЦЩдиϱ дзЦ ЧЦгЩд ЊийЦвди ЪгйзЪЬкЪиϱ йдЩдиϱ ѽ гдииЦ езҐезЮЦ ЫЦбйЦ ЩЪ ЫЪЮйд ЧЪҐШЮдиϳ идзйЪ Ъ ЩЪ ЯкҊпдϳ ЊииЪ ШбЮвЦ ЩЪ ՙв ЩЪ ЧЦШЦгЦбϱ Шдв Ц ЋЪЮйд йдЩд ЪииЪ ЪгдзвЪ гЦзЮп ЩЪ ШЪзЦ ϱ жкЪ гд ЯЦзЬҀд Ядзϲ ШЪзлЪЯЦ жкЪгйЪϱ ди Шдеди жкЪЧзЦЩди еЪбд ШЭҀдϱ ди ШЮгϲ ЋЪЮйд пЪЮзди ЪгйкеЮЩди ЩЪ ЧЦЬЦгЦи Ъ ди ЧЦгЭЪЮзди ЪнЦбЦгЩд гЦбҊийЮШд иЮЬгЮՙШЦ ЮгйздЩк҄Ҁд ездйЪбЦйҐзЮЦϱ зЪйЦзЩЦвЪгϲ Ц ЫЪЩЪгйЮгЦ ЮгйдбЪзѾлЪб ЩЦи ЪнШзЪиШ҇гШЮЦиϱ Ъв гЦЩЦ йд Щд Циикгйд езЮгШЮеЦбϳ Џкзд жкЪ йЪгйЪЮ Шдведз кв ШдбЦЧдзЦ Шдв д иЪгйЮвЪгйд ЩЪ екзЮՙШЦ҄Ҁд жкЪ йЪгйЦ ЦзйЮЬд и҆зЮд идЧзЪ д ЇзЦиЮб Ъ иЪк Ыкйкздϳ ВЦиϱ ЪийѾ ЩЮЫҊШЮбϳ еЪгЪйзЦз ЪгйзЪ д ЩЪгид Эквд жкЪ йкзлЦ гдииЦи лЮиҒЪиϳ ЕЪбд вЪгди гЪииЪ вдвЪгйд

ϳ


Alessandra Birck

2'6 5*19

Marketeira e Produtora de Vídeo Protetora dos Animais

НЮЮЮЮЮϳϳϳ ЙЪв ЬЪгйЪ гдлЦ Ъв ШЦиЦϦ

ЛдШ҇ ЯѾ йЪв кв ШҀдпЮгЭд Ъ ЦЬдзЦ жкЪз ЮгШбкЮз кв ЬЦйд гЦ ЫЦвҊбЮЦЄ ИЪзѾ жкЪ Юиид лЦЮ ЩЦз ШЪзйдЄ Ій҆ гди ЩЪиЪгЭди ЦгЮвЦЩди Ц Шдгϲ лЮл҇гШЮЦ ЪгйзЪ ЪииЦ ЩкебЮгЭЦ гҀд ҆ йҀд ЭЦзвдгЮдиЦ Шдвд ЬдийЦзҊЦвди жкЪ ЫдииЪϳ ВЦи Шдв кв едкШд ЩЪ еЦШЮ҇гШЮЦ Ъ квЦи ЧдЦи ЩЮШЦиϱ едЩЪвди йзЦгиϲ ЫдзвѾϲбди ЩЪ зЮлЦЮи Ц вЪбЭдзЪи ЦвЮЬдиϳ ЛЪЯЦ д жкЪ лдШ҇ езЪШЮиЦ иЦЧЪз еЦзЦ ЦезЪиЪгйЦз кв ШҀд Цд иЪк вЦЮи гдлд еЦзШЪЮздϳ

ϻϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


ЉЎЈІИ ЉД ЕЗЎВЊЎЗД ЈДГЙІЙД Д ЬЦйд ЩЪлЪ ЪийЦз ЩЪгйзд ЩЦ ШЦЮнЦ ЩЪ йзЦгиедзйЪ Ъ д ШҀд киЦгЩд ШдбЪЮзЦ Ъ ЬкЮЦϳ ЋЦ҄Ц Ц ЦезднЮвЦ҄Ҁд ЬзЦЩкЦбвЪгйЪϱ иЪвезЪ зЪШдвеЪгиЦгЩд д ШҀд Ъ д ЬЦйд жкЦгЩд ЪбЪи иЪ ШдведзйЦзЪв Ъ еЪзвЦгЪШЪзЪв ШЦбвдиϳ ЉЮвЮгкЦ Ц ЩЮийѿгШЮЦ ЬзЦЩкЦбвЪгйЪϱ иЪвезЪ жкЪ еЪзШЪЧЪз жкЪ ЉЮвЮгкЦ ЦвЧди ЪийҀд вЦЮи ЫдШЦЩди гди еЪйЮиШди Щд жкЪ гд дкйздϳ ЖкЦгЩд еЪзШЪЧЪз жкЪ ди еЪйи ЪийҀд ЧЪв зЪбЦнЦЩдиϱ еЪзвЮйЦ жкЪ д ЬЦйд иЦЮЦϱ вЦи ЦЮгЩЦ вЦгйЪгЩд ЩЮийѿгШЮЦ Щд ШҀдϱ Ъ зЪШдвеЪгиЦгЩд д Чдв ШдведзйЦвЪгйд ЩЪ ЦвЧдиϳ ИЪвезЪ зЪиеЪЮйЪ ди бЮвЮйЪи Щд ЦгЮвЦб Ъ зЪйздШЪЩЦ д йзЪЮгЦϲ ИЪвезЪ вЪгйд ШЦид ЦЯЦ жкЦбжкЪз йЪгйЦйЮлЦ ЩЪ ЦйЦжкЪϳ ЊгйҀдϱ лдШ҇ лЮк жкЪϱ ЩЮЫЪзЪгйЪ Щд жкЪ лЪвди гди ЩЪиЪгЭди ЦгЮвЦЩдиϱ ШҀЪи Ъ ЬЦйди едЩЪв иЪз ЬзЦгЩЪи ЦвЮЬдиϳ ЙкЩд ЩЪϲ еЪгЩЪ ЩЪ Шдвд ЫдзЦв идШЮЦЧЮбЮпЦЩди Ъ ЩЪ Шдвд иЪзҀд ЦезЪϲ иЪгйЦЩдиϳ ЋЦпЪгЩд Ц ЦезЪиЪгйЦ҄Ҁд ШдззЪйЦвЪгйЪϱ едЩЪвди ЪлЮйЦз лѾзЮди ездЧбЪвЦи Ыкйкздиϱ Шдвд ЧзЮЬЦиϱ ШЮҗвЪиϱ ЪйШϳ ЈЦид ЭЦЯЦ ЦбЬквЦ ЩҗлЮЩЦ Ъϱ езЮгШЮеЦбвЪгйЪϱ ЭЮийҐзЮШд ЩЪ ЦЬзЪииЮлЮЩЦЩЪ едз квЦ дк ЦвЧЦи Ци еЦзйЪиϱ д ЮЩЪЦб ҆ ШдгйЦз Шдв Ц ЦЯкЩЦ ЩЪ кв ЪиеЪШЮЦбЮийЦ Ъв ШдведзйЦвЪгйдϳ ИЪЬкЮгϲ Щд ЪииЦи дзЮЪгйЦ҄ҒЪиϱ зЪиеЪЮйЦгЩд Ци бЮвЮйЦ҄ҒЪи Ъ еЦзйЮШкϲ бЦзЮЩЦЩЪи ЩЪ ШЦЩЦ Ъие҆ШЮЪϱ ҆ едииҊлЪб йЪз кв бЦз ЭЦзвдгЮдидϳ

2'6 5*19

Њв вкЮйЦи ШЦиЦиϱ Ц ШдглЮл҇гШЮЦ ЪгйзЪ кв ШҀд Ъ кв ЬЦйд ҆ еЪзЫЪЮйЦвЪгйЪ едииҊлЪбϳ ИЪ лдШ҇ ЯѾ йЪв кв ШҀд Ъв ШЦиЦ Ъϱ ЦЬдзЦϱ ЦЩдйдк кв ЧЮШЭЦгдϱ ЦбЬкги ШкЮЩЦЩди иҀд гЪШЪииѾзЮди еЦзЦ вЦгйЪз кв Чдв ШдглҊлЮд ЪгйзЪ ЪбЪиϳ ЕЦзЦ ЦезЪиЪгйЦз кв Цд дкйздϱ ШдбджкЪ д ШҀд гЦ ЬкЮЦ еЦзЦ ЪлЮйЦз жкЪ ЪбЪ екбЪ дк ЫЦ҄Ц ЦбЬкв вдлЮвЪгйд вкЮйд ЧзкиШдϱ Ъ Шдв Юиид ЦиикийЪ д ЬЦйдϱ жкЪ ШдийквЦ зЪЦЬЮз иЪ иЪгйЮз ЦвЪЦ҄ЦЩдϳ ВЦгйЪгЭЦ квЦ ЩЮийѿгШЮЦ гд ШдвЪ҄дϱ еЦзЦ жкЪ ЦвЧди иЪ иЮгйЦв Шдгϲ квЦ ЫдзйѾлЪЮи Ъϱ иЪ езЪШЮиЦзϱ кйЮбЮпЪ Ц ШЦЮнЦ ЩЪ йзЦгиедзйЪ еЦзЦ д ЬЦйдϳ ВкЮйди иЪ иЪгйЪв вЦЮи иЪЬкзди гЦ ШЦЮнЦ Ъ Юиид йЦвЧ҆в ЪлЮйЦ жкЪ ЪбЪ иЦЮЦ ШдззЪгЩдϳ ЗЪШдвеЪгиЪϲди Шдв вкЮйди ЪбдЬЮдиϱ ШЦзЮгЭд Ъ еЪйЮиШдϱ еЦзЦ жкЪ ЪбЪи ЮгйЪзезЪйЪв Ъ ЦиидШЮЪв Ц езЪиЪг҄Ц Щд дкйзд Шдвд ЦбЬд вкЮйд ЦЬзЦЩѾлЪбϳ Д ЬЦйд ЩЪлЪ йЪз ЦбЬкги бдШЦЮи ѽ ЩЮиедиЮ҄Ҁд гди жкЦЮи д ШЦШЭдззд гҀд ШдгиЮЬЦ ЫзЪжкЪгйЦзϱ Шдвд езЦйЪбЪЮзЦиϱ ЪиШдгϲ ЩЪзЮЯди Ъ ЦбЬкги бЮвЮйЪи ЩЪ едзйЦϳ Ўиид д ЩЪЮнЦзѾ вЦЮи йзЦгжкЮϲ бд еЦзЦ ШЮзШкбЦз Ъ иЪ ЦезднЮвЦз Щд ШЦШЭдззд иҐ жкЦгЩд ЪбЪ жкЮиЪзϳ ЈҀЪи Ъ ЬЦйди иҀд ЩЮЫЪзЪгйЪиϿ ЩЪ квЦ ЫдзвЦ ЬЪзЦбϱ ди ШҀЪи й҇в вЦЮи ЪгЪзЬЮЦ Щд жкЪ ди ЬЦйди Ъ жкЪзЪв иЪвезЪ ЧзЮгШЦзϱ д жкЪ едЩЪ ЮгШдвдЩЦз д ЬЦйЮгЭдϱ жкЪ ЩЪлЪ жкЪзЪз иЪ ЦЫЦийЦз едз жкЪзЪз ՙШЦз вЦЮи йзЦгжкЮбд ШЦид гҀд жкЪЮзЦ ЮгйЪз ЦЬЮзϳ Д ЮЩЪЦб ҆ жкЪ д ЮгҊШЮд ЩЦ ШдглЮл҇гШЮЦ ЪгйзЪ ЪбЪиϱ жкЦгЩд ЦвЧди ЪийЮлЪзЪв йзЦгжкЮбдиϱ иЪЯЦ иЪвезЪ икеЪзлЮиЮдгЦЩдϳ Іди едкШдиϱ ЩЪЮнЪϲди еЦииЦз ШЦЩЦ лЪп вЦЮи йЪвед идпЮгЭд ЦквЪгйЦгЩд ЪииЪ еЪзҊдЩд ЬзЦЩЦйЮлЦвЪгйЪϳ

ЌІЙДИ ИѠД ЎГЉЊЕЊГЉЊГЙЊИ ЊгжкЦгйд Ц вЦЮдзЮЦ Щди ШҀЪи ҆ ЧЦийЦгйЪ икЧвЮииЦ Цд иЪк Щдгдϱ ди ЬЦйдиϱ ЦеЪиЦз ЩЪ зЪШдгЭЪШЪз иЪки иЪгЭдзЪиϱ ЦйЪгЩЪв Цд иЪк Щдгд иЪ ЪийЮлЪзЪв Шдв лдгйЦЩЪϳ ЕЊЗѪДЉДИ ЉЊ ІЙЎЛЎЉІЉЊИ ЉЎЋЊЗЊГЙЊИ КвЦ дкйзЦ ЩЮЫЪзЪг҄Ц ЪгйзЪ Ци ЩкЦи Ъие҆ШЮЪи иҀд ди еЪзҊдЩди КвЦ Щд ЩЮЦ Ъв жкЪ ЪийҀд Ъв ебЪгЦ ЦйЮлЮЩЦЩЪϳ Ди ШҀЪи ЩдзвЪв ѽ гдЮйЪϱ вЦи ди ЬЦйди ЫЦпЪв Юиид ЩЪ ЩЮЦϳ Ди ЭѾЧЮйди Щд ЬЦйд иҀд вкЮйд вЦЮи гдйкзгдиϳ ѝ гдЮйЪ ҆ д вдвЪгйд ЩЪ ШЦ҄Цзϳ Кв ЬЦйд Щдв҆ийЮШд гҀд йЪв ЪииЦ гЪШЪииЮЩЦЩЪϱ вЦи Ц вЦЮдзЮЦ ЩЪбЪи ՙШЦ вЦЮи ЦйЮлд гди еЪзҊдЩди гдйкзгдиϳ ГЊЈЊИИЎЉІЉЊИ ЇўИЎЈІИ Ди ЬЦйдиϱ ЩЪиЩЪ ՙбЭдйЪиϱ ездШкзЦв бдШЦЮи еЦзЦ ЫЦпЪз икЦи гЪϲ Ди ШЪииЮЩЦЩЪи дгЩЪ едииЦв ЪгйЪззѾϲбЦи ЩЪедЮиϳ ІииЮвϱ ЧЦийЦ ЩЪЮнЦз квЦ ШЦЮнЦ ЩЪ ЦзЪЮЦ ѽ ЩЮиедиЮ҄Ҁд жкЪ ЪбЪ иЦЧЪзѾ зЪШдгϲ ЭЪШЪз иЪк иЦгЮйѾзЮдϳ ЏѾ ди ШҀЪи ЯЦвЦЮи иЪ ЪглЪзЬдгЭЦв ЩЪ иЪки ЩЪЯЪйдиϱ Ц вЪгди жкЪ иЪЯЦв зЪезЪЪгЩЮЩдиϳ ИЪ гҀд ЫдзЪв ЪгиЮϲ гЦЩдиϱ жкЦбжкЪз бкЬЦз ЪийѾ Чдв еЦзЦ ЪбЪиϳ ЋѧВЊІИ ГД ЕЊЗѪДЉД ЉЊ ЈЎД Гд ШЦид ЩЦи Ы҇вЪЦиϱ ЪнЮийЪв ЩЮЫЪзЪг҄Ци ЮведзйЦгйЪиϳ ІвЧЦи иҐ ЦШЦиЦбЦв ЩкзЦгйЪ ди ШЮдиϱ вЦи ЪииЪ еЪзҊдЩд ҆ ЩЮийЮгйд гЦи ЩкЦи Ъие҆ШЮЪиϳ ЈЦЩЪбЦи й҇в ШЮди Ц ШЦЩЦ иЪЮи вЪиЪи Шдв Щкϲ зЦ҄Ҁд ЩЪ ϶Ϻ ЩЮЦи Ъ ЭѾ иЦгЬзЦвЪгйд гЦ езЮвЪЮзЦ иЪвЦгЦϳ Іи ЬЦйЦи ЦезЪиЪгйЦв ШЮди Ъв ЮгйЪзлЦбди Ъ Шдв ЩкзЦ҄Ҁд вкЮйд лЦзЮѾлЪЮи Ъ гкгШЦ дШдззЪ иЦгЬзЦвЪгйдϳ Іи ШЦЩЪбЦи иҀд Ънϲ йзЪвЦвЪгйЪ ЩЮиШзЪйЦи ЩкзЦгйЪ д ШЮдϱ иЪ ШдвеЦзЦЩЦи Ци ЬЦйЦиϳ ГЦ ҆едШЦ ЩЪ ЦШЦиЦбЦвЪгйдϳ ЊбЦи вЮЦв Цбйд еЦзЦ ЦйзЦЮз еЦзШЪЮϲ здиϳ ЍЎЌЎЊГЊ ЛдШ҇ ЯѾ ЩЪлЪ йЪз дклЮЩд Ц ЪнезЪииҀд ϧЧЦгЭд ЩЪ ЬЦйдϧϱ кв ЧЦгЭд ϧвЦЮи дк вЪгдиϧ йдвЦЩдϳ Ди ЬЦйди иҀд ЪнйзЪвЦвЪгйЪ бЮведи Ъ ЩЮЦзЮЦвЪгйЪ ЭЮЬЮЪгЮпЦв иЪки е҇бди ЦйзЦл҆и ЩЦ бЦвЧЪЩкзЦϳ Јдв Юиидϱ зЪвдлЪв Ц еЪбЦЬЪв лЪбЭЦ Ъ еЦзЦиЮйЦиϳ ЈдгиЪЬкЪв иЪ вЦгйЪз бЮведи едз вкЮйд вЦЮи йЪвед Ъ иЪв дЩдзЪиϳ ЏѾ ди ШҀЪиϳϳϳ ЕЦзЪШЪв иЪгйЮз кв ЮвЪгид езЦпЪз Ъв иЪ икЯЦзϳ ЊнеЪзЮϲ вЪгйЪ ЩЦз ЧЦгЭд Ъв кв ШҀд Ъ идбйЦϲбд гд ЯЦзЩЮвϦ ІБЎВЊГЙІѤѠД Гд жкЪиЮйд ЦбЮвЪгйЦ҄Ҁдϱ ЫЪбЮгди иҀд ЪнЮЬЪгйЪи Ъ гҀд ШдвЪв Гд жкЦбжкЪз ШдЮиЦϳ ИкЦ ЩЮЪйЦ ЩЪлЪ йЪз Цбйди гҊлЪЮи ЩЪ ездйЪҊгЦϱ ЩЦҊ Ц зЦ҄Ҁд ЩЪ ЬЦйди иЪз ЧЪв вЦЮи еЦбЦйѾлЪб жкЪ Ц Щди ШЦШЭдзздиϳ ЊийЪиϱ едз икЦ лЪпϱ ЦЩдйЦзЮЦв Ц вЪивЦ ЩЮЪйЦ ЩЪ иЪки Щдгдиϱ иЪ бЭЪи ЫдииЪ еЪзвЮйЮЩдϳ ІбЬд гЦЩЦ зЪШдвЪгЩѾлЪбϳ Ди ЫЪбЮгди ШЭЪЮϲ зЦв д ЦбЮвЪгйд Ъ д ЦгЦбЮиЦвϱ ЩЪедЮи д ЮгЬЪзЪв вЦийЮЬЦгЩд ди еЪЩЦ҄диϳ Ди ШҀЪи иҀд ЦЫдЮйди Ъ гЦ езЮвЪЮзЦ ШЭЪЮзЦЩЦ ЯѾ ЦЧдШЦгϲ ЭЦв Ц ШдвЮЩЦ Ъ гҀд вЦийЮЬЦвϱ ЪгЬдбЪв Ъв еЪЩЦ҄ди ЬзЦгЩЪиϳ ЈҀЪи ШдвЪв ЪнЦЬЪзЦЩЦвЪгйЪϳ ЌЦйдиϱ ЦеЪгЦи д икՙШЮЪгйЪϳ ІеЪиЦз ЩЦи ЩЮЫЪзЪг҄Циϱ ЦвЧди иҀд ҐйЮвди ЦгЮвЦЮи ЩЪ ЪийЮϲ вЦ҄Ҁдϳ Ѧ езЪШЮид ЦеЪгЦи ШдвезЪЪгЩЪз Ъ зЪиеЪЮйЦз д ШдведзйЦϲ вЪгйд ЩЪ ШЦЩЦ квϱ еЦзЦ жкЪ Ц ШдглЮл҇гШЮЦ ЪгйзЪ ЦвЧЦи иЪЯЦ йзЦгжкЮбЦ Ъ иЪв ЫзкийзЦ҄ҒЪиϳ


572'4 #6.'6# Luciene Costa Jornalista

Јдв здийЮгЭд вЦздйдϱ ЩЪ ЪийЦйкзЦ в҆ЩЮЦϱ кв “Por isso não provoque, é cor de rosa choque” ЯЪЮйЮгЭд йдЩд ЪиеЪШЮЦб Ъ иЮвебЪи ЩЪ иЪзϱ бѾ лЪв ЪбЦϱ йдЩЦ ЩЪбЮШЦЩЦϳ Њϱ жкЪв еЦииЦз едз ЛЦбЪиШЦ гЦ зкЦϱ гЪв ЮвЦЬЮгЦ жкЪ ЦбЮ ЩЮЦгйЪ ЩЪ иЪки дбЭди ЩЪиՙбЦ квЦ ЬкЪззЪЮзЦϳ Њийдк ЫЦбЦгЩд ЩЦ йзЮШЦвеЪҀ вкгЩЮЦб ЩЪ бЪлЦгйЦвЪгйд ЩЪ еЪидϱ ЛЦбЪиШЦ ЗдШЭЦϳ Њв ϷϵϵϺ ЫдЮ д иЪк езЮвЪЮзд бЪлЦгйЦвЪгйд ЩЪ еЪидϳ Њв ϧБЪлЦгйЪЮ ϶Ϸϵ жкЮбдиϱ ЫдЮ кв зЪШдзЩЪ жкЪ Ъв ϶ϵ Цгди Em Las Vegas, Estados Unidos, гЮгЬк҆в ШдгиЪЬкЮЦ ЧЦйЪзϧϳ ЈдвЪгйЦ ЛЦбЪиШЦϱ жкЪ ЯѾ Шдвездлдк жкЪ ЩЪ ЫзѾЬЮб Ци вкбЭЪзЪи гҀд й҇в гЦЩЦϳ a capixaba Valesca foi um verdadeiro sucesso, a atleta além de mais um ЈЦвеЪҀ вкгЩЮЦб Ъв Ϸϵ϶϶ Ъ Ϸϵ϶Ϸϱ ЛЦбЪиШЦ ՙШдк Ювϲ ЈЦвеЪҀ campeonato conquistado, quebrou едииЮЧЮбЮйЦЩЦ ЩЪ ШдвеЪйЮз Ъв ШдгиЪжк҇гШЮЦ ЩЪ кв um recorde que há 15 anos não era batido, ШдвЦ жкЪ еЦиидкϱ ЮгЮШЮЦЩд Шдв квЦ ЮгЫЪШ҄Ҁд ao levantar um peso de 163,5 quilogramas, кзЮгѾзЮЦϳ ІеҐи кв Цгд ЩЪ икеЪзЦ҄ҒЪиϱ дгЩЪ ЫЪп йзЦϲ ЧЦбЭди ЩЪ зЪЬЪгЪзЦ҄Ҁд вкиШкбЦзϱ еиЮШдбҐЬЮШдϱ ЦбЮϲ no levantamento terra, um quilo a mais вЪгйЦ҄Ҁд Ъ лдбйЦ ЬзЦЩкЦб ѽи ШдвеЪйЮ҄ҒЪиϱ Ц ШЦеЮнЦϲ do que a norte-americana, até então ЧЦ Ъгՙв ШдгиЪЬкЮк иЪк дЧЯЪйЮлд вЦЮдзϱ Ъ лЮлЪк Шдв detentora do feito. ЪбЪ кв вдвЪгйд ЩЪ ЫдзйЪ Ъвд҄Ҁдϳ ϧЊк гҀд иЪгйЮЦ иЪЩЪ Ъ едз Юиид гҀд ЧЪЧЮЦ ѾЬкЦϳ ІШЦЧЪЮ Шдв квЦ Югϲ ЫЪШ҄Ҁд ЬЪгЪзЦбЮпЦЩЦ едз Юиид Ъ ՙжкЪЮ ϶ϸ ЩЮЦи Ъв ШдвЦϧϱ Шдгйдк ЪбЦϳ

VALESCAROCHA

Јдв Ыдз҄Ц Ъ ЩЪйЪзвЮгЦ҄Ҁдϱ ЛЦбЪиШЦ лЪгШЪкϳ

ϻϷ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


Nome: Valesca Rocha Idade: 44 anos Peso: 52Kg Altura: 1m55 Atleta desde: 37 anos Natural de: Colatina/ES Colt: Cesar Augusto Volume de treino semanal: 2 h por dia Profissão: Formada em ciências contábeis Federação: World Association of Benchers and Deadlifters (WABDL) Ídolo do esporte: Campeã mundial Marilia Coutinho/SP Maiores incentivadores: Vilmar Oliveira/Presidente da WABDL para America do Sul e o seu Colt Cesar Augusto Principal meta: Montar um centro de treinamento e escrever um livro de superação

Atleta e palestrante І ЙзЮШЦвеЪҀ ВкгЩЮЦб ЩЪ ЕдмЪзбЮЫйЮгЬ йЦвЧ҆в ЫЦп еЦбЪийзЦи вдйЮлЦШЮдгЦЮиϳ ЉкзЦгйЪ икЦи еЦбЪийзЦиϱ ШдгйЦ йдЩЦ Ц икЦ йзЦЯЪйҐзЮЦ гд едмЪзбЮЫйЮгЬϱ ЫЦбЦ ЩЪ икЦ ЭЮийҐзЮЦ ЩЪ лЮЩЦϱ ЩЪиЦՙдиϱ ЧЦззЪЮзЦи жкЪ ЪгШдгйзЦϱ жкЪ гҀд Ц ЮвеЪЩЪв ЩЪ ШдгйЮгкЦз езЦйЮϲ ШЦгЩд д ЪиедзйЪ Ъ еЦзйЮШЮеЦгЩд ЩЪ ШдвеЪйЮ҄ҒЪиϳ Д жкЪ вЦЮи ШЭЦвЦ Ц ЦйЪг҄Ҁд ҆ жкЦгЩд ЪбЦ гЦззЦ идЧзЪ Ц икеЪзЦ҄Ҁд ЩЪ иЪки вдвЪгйди вЦЮи ЩЮЫҊϲ ШЪЮиϱ Ц икЦ йЪЮвдиЮЦ Ъ ЩЪйЪзвЮгЦ҄Ҁд еЦзЦ Цбϲ ШЦг҄Цз ЦжкЮбд жкЪ вЦЮи ЩЪиЪЯЦϱ жкЪ ҆ иЪз ШЦвеЪҀ Ъв икЦ ШЦйЪЬдзЮЦϱ Ъ д жкЪ Ц ЮвекбиЮдгЦ еЦзЦ Шдгϲ иЪЬкЮз ЦбШЦг҄Цз йЦгйд ҇нЮйд Ъ икШЪиид Ъв икЦ лЮЩЦϳ І ЦйбЪйЦ йзЦгивЮйЪ Цди ЪнеЪШйЦЩдзЪи д йЦвЦгЭд ЩЦ икЦ Ы҆ Ъ ШдвЪгйЦ идЧзЪ д вдвЪгйд Ъв жкЪ ЪбЦ ЪийЪлЪ ЩкзЦгйЪ ϶ϸ ЩЮЦи Ъв ЪийЦЩд ЩЪ ШдвЦϱ ЦШзЪЩЮйЦгЩд жкЪ гкгШЦ вЦЮи еЦзйЮШЮеЦзЮЦ Щд Ъиϲ едзйЪϳ ВЦи Ъв кв Шкзйд еЪзҊдЩд зЪйдзгдк иЪки йзЪЮгдиϱ зЪЮгЮШЮЦгЩд йдЩд д ездШЪиид Ъ йзЦЧЦбЭд ЩЪ зЪЦЩЦейЦ҄Ҁд вкиШкбЦзϳ ИкЦ Ыдз҄Ц ЩЪ лдгйЦЩЪ ЫЪп Шдв жкЪ зЦеЮЩЦвЪгйЪ икеЪзЦииЪ ди ездЧбЪвЦи Ъ Ц ՙпЪииЪ лЪгШЪз лѾзЮди Щди ШЦвеЪдгЦйди жкЪ еЦзйЮШЮедк

ϳ

ЋдйдЬзЦՙЦ ЩЪ ЋѾЧЮд ЌкЮЩдгЮ

ԺЉЪ ЫдзвЦ иЮвебЪиϱ ШдгиЮЬд йзЦгивЮйЮз ѽи еЪиϲ идЦи Ц вЪгиЦЬЪв жкЪ жкЪзд еЦииЦзϳ Ѧ ЬзЦйЮՙШЦгйЪ едзжкЪ ЪгйзЪЮ гд ЪиедзйЪ ЧзЮгШЦгϲ Щд Ъϱ ЦйкЦбвЪгйЪϱ идк ШдглЮЩЦЩЦ еЦзЦ ЦезЪϲ иЪгйЦз еЦбЪийзЦиϳ Ѧ квЦ ЬзЦгЩЪ ЪнеЪзЮ҇гШЮЦ ЩЪ лЮЩЦϳ Іи еЪиидЦи жкЪзЪв иЦЧЪз ЩЪ вЮвϳ ЕЪзШЪЧд д еҗЧбЮШд ЪвдШЮдгЦЩд Ъ ЦШЦЧд вЪ ЪвдШЮдгЦгЩд йЦвЧ҆вϳ ГЦззЦз квЦ ЭЮийҐзЮЦ зЪЦб ҆ зЪйдзгЦз гЦ вЪвҐзЮЦ йкЩд д жкЪ ЯѾ еЦииЪЮϱ ҆ квЦ йздШЦ ЩЪ ЪгЪзЬЮЦ ЮгЩЪиШзЮйҊлЪбԻϱ ՙгЦбЮпЦ ЛЦбЪиШЦϳ ЪгЪзЬЮЦ ЮгЩЪ

572'4 #6.'6#

ЕЊЗЋЎБ ЉЊ КВІ ЈІВЕЊѠ


2'4('+6+0*# Renata Peixoto

Graduada em Letras pela UFES. Sócia da Get Well Tees, e-commerce de camisetas.

АЦйЪ ЕЪззо еЦзЦ ЍϫВ

І ШЦгйдзЦ еде АЦйо ЕЪззо иЪзѾ Ц ЪийзЪбЦ ЩЦ ШЦвеЦгЭЦ ЩЪ ГЦйЦб ЩЦ вЦзШЦ ϧЫЦий ЫЦиЭЮдгϧ икЪШЦϱ ЍϫВϱ ЮгйЮйкбЦЩЦ ϧЍЦеео ЦгЩ ВЪззоϧϳ Јдв Ц еЦзйЮШЮеЦ҄Ҁдϱ АЦйо ЪгйзЦ гЦ иЪбЪйЦ бЮийЦ ЩЪ Цийзди ЩЦ вҗиЮШЦ жкЪ ЯѾ ЪвезЪийЦзЦв иЪк гдвЪ еЦзЦ Ц ԺбЦЧЪбԻϱ Шдвд ЇЪодгШ҆ϱ еЦ БЦгЦ ЉЪб ЗЪо Ъϱ вЦЮи зЪШЪгйЪϲ вЪгйЪϱ БЦЩо ЌЦЬЦ Ъ Йдго ЇЪггЪййϳ

Aquecendo Ди едгШЭди ЇкзЧЪззо бЦг҄ЦЩди гд ЩЪиՙбЪ ЩЪ дкйдгдϲЮглЪзгд Ϸϵ϶Ϻ ЩЦ вЦзШЦϱ гд Цгд еЦииЦЩдϱ ШЭЪЬЦзЦв Цд ЇзЦиЮб Ъв вЪЦЩди ЩЪ ЯкбЭд Ъ иҀд ЮЩЪЦЮи еЦзЦ ЪгЫзЪгйЦз д ЫзЮд жкЪ ЦЮгЩЦ гди зЪийЦϳ ЋЪЮйди ЩЪ бҀ Ъ ШЦиЭвЪзЪϱ йзЦпЪв д нЦЩзЪп ЩЦ вЦзШЦ гЦи ШдзЪи ЧЪЬЪ Ъ ШЮгпЦϳ ЕЦзЦ вЦ Ци ԺШЪбЪЧиԻϱ Ц вЦзШЦ ЫЪп вдЩЪбди еЪзидгЦбЮпЦЩди Шдв икЦи ЮгЮШЮЦЮиϳ ѝ лЪгЩЦ едз ЗϩϹϳϺϾϺϳ

#FOTJNPO OP #SBTJM

ϻϹ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

І ЇЪгиЮвдгϱ вЦзШЦ ЩЪ й҇гЮи ЫзЦгШЪиЦ ШзЮЦЩЦ ЭѾ вЦЮи ЩЪ ϷϺ Цгди едз ИЪзЬЪ ЇЪгиЮвдгϱ ЩЪϲ иЪвЧЦзШЦ гд ЇзЦиЮб Ъв гдлЪвЧздϳ ЕдЩЪвди ЩЮпЪз жкЪ ЪбЪи ЪийҀд еЦзЦ ди ЫзЦгШЪиЪи Шдвд д Цбб ийЦз ЪийѾ еЦзЦ ди ЧзЦиЮбЪЮздиϳ ЈдбдзЮЩдиϱ езЪ҄д ШЦвЦзЦЩЦ ϭкв еЦз ШкийЦ ШЪзШЦ ЩЪ Ն ϸϵϮ Ъ лЪзиѾйЪЮиϱ ЪбЪи ЪийҀд гди е҆и ЩЪ ЭдвЪгиϱ вкбЭЪзЪи Ъ ШзЮЦг҄Ци Ъϱ Шдв иЪк Цз лЮгйЦЬЪϱ ЯѾ иЪ йдзгЦзЦв квЦ бЪгЩЦ лЮлЦϳ Јдв ШЦЩЦз҄д дк ЪбѾийЮШдϱ ЩЪ ШЦгд Цбйд дк ЧЦЮндϱ гд вдЩЪбд ЧдгЪШЦ дк Шдв йЪШЮЩди БЮЧЪзйоϳ І езЮгШҊеЮд Ц вЦзШЦ ШЭЪЬЦ Ц ИҀд ЕЦкбд Ъ Цд ЗЮдϳ ЭййеϿϴϴЪиЭдеϳЧЪгиЮвдгϳШдвϴ


Já deu!

2'4('+6+0*#

Гд ՙгЦб ЩЪ ЯкбЭдϱ Ци ЮШґгЮШЦи ЧдбиЦи ВкбйЮШдбдзЪ БдкЮи ЛкЮйϲ йдг ϲжкЪ йзЦпЮЦв Ц бдЬд Ъиϲ йЦвеЦЩЦ Ъв ϸϸ ШдзЪи ЩЮЫЪзϲ ЪгйЪиϲϱШзЮЦЩЦи едз ЙЦаЦиЭЮ Вкϲ зЦаЦвЮϱ ЫдзЦв зЪйЮзЦЩЦи ЩЦи бдЯЦи ЦеҐи ϶Ϸ Цгди гд вЪзШЦЩдϳ Іи езЮвЪЮзЦи еЪ҄Ци гЦиШЪзЦв Ъв Ϸϵϵϸϱ Цгд жкЪ ВЦзШ ЏЦШдЧи ЦииквЮк Шдвд ЩЮзЪйдз ШзЮЦйЮлд ЩЦ вЦзШЦ Ъ бдЬд иЪ йзЦгиЫдзϲ вЦзЦв Ъв ШЦвеЪҀи ЩЪ ЫЦбиЮՙϲ ШЦ҄ҒЪиϳ ЉЪ ЦШдзЩд Шдв кв зЪезЪиЪгйϲ ЦгйЪ ЩЦ вЦзШЦϱ ҆ ЩЪиЪЯд ЩЦ ЬзЮЫЪ ЩЪ ϧиЪЬкЮз Ъв ЫзЪгйЪϧϳ

#CasaDosYoutubers ЈЦвЮбЦ ЈдкйЮгЭдϱ квЦ ЩЦи ЧбдЬкЪЮзЦи вЦЮи Юг՚кЪгйЪи Щд ЇзЦиЮб Ъ Ц ВІЈ ШдивЪйЮШиϱ зЪкгЮзЦв ЩкзЦгйЪ йз҇и ЩЮЦи ЩЪ ЯкбЭдϱ гквЦ вЦгиҀд Ъв ИЦгйЦ ЙЪзЪиЦϱ гд ЗЮд ЩЪ ЏЦϲ гЪЮздϱ ϶Ϸ ЧЦЩЦбЦЩди ОдкйкЧЪзи ЧзЦиЮбЪЮздиϱ еЦзЦ д езЪϲ лЮЪм ЩЦ ШдбЪ҄Ҁд ԺмЦиЭ ЦгЩ ЩзоԻ ЩЦ ВІЈϱ жкЪ ШЭЪЬЦ ЪийЪ в҇и Цд ЇзЦиЮбϳ ГЦ дШЦиЮҀдϱ ди ЧбдЬкЪЮздиϴОдкйкЧЪзи ЬзЦлЦзЦв вкЮйди лҊЩЪди ԵжкЪ ЯѾ едЩЪв иЪз лЮийди Ъв иЪки ШЦгЦЮиϲϱ йЮлЪзЦв ѽ икЦ ЩЮиедиЮ҄Ҁд квЦ ЪжкЮеЪ ЩЦ ВІЈ еЦзЦ Ци ездЩк҄ҒЪи Ъ ШкзйЮзЦв ЧЦбЦЩЮгЭЦи жкЪ Ъгϲ йзЦлЦв гдЮйЪ Ц ЩЪгйзд гЦ вЦгиҀдϳϳϳ ЪгйзЪ ЪбЪиϱ ЙЦШЮ Ібϲ ШдбЪЦϱ ГЮЮгЦ ИЪШзЪйиϱ ЛЮШ ЈЪзЮЩдгд Ъ ЇзкгЦ ЛЮЪЮзЦϳ

Renda КгЦгЮвЮЩЦЩЪ ЦЧидбкйЦ Ъв йдЩди ди ЩЪиՙбЪи ЩЪ вдЩЦ лЪзҀд Ϸϵ϶ϻϱ Ц зЪгЩЦ ҆ ϲвЦЮи квЦ лЪпϲϱ д ЭЮй Щд вдвЪгйдϳ Д ШдвЧд ЧзЦгШд ϰ зЪгЩЦ ҆ Ц ШЦзЦ Щд лЪзҀдϱ едЮи ЦЬзЪЬЦ Ц бЪлЪпЦ Щд ЧзЦгШд Цд здвЦгйЮивд ЩЦ зЪгЩЦϳ І йзЦгиеЦз҇гШЮЦ ՙШЦ ЩЪ ЦШдзЩд Шдв Ц икЦ дкиЦЩЮЦϳ І лЪзиЦйЮбЮϲ ЩЦЩЪ ЩЦ зЪгЩЦ Ц йдзгЦ кв ШдзЮгЬЦ едзжкЪ едЩЪ Юз ЩЪ кв бдда ШЭЦзвдϲ ид еЦзЦ кв еЦииЪЮд гЦ езЦЮЦ дк ШЮЩЦЩЪ Ъ иЪз ЫЦШЮбвЪгйЪ киЦЩд Ъв квЦ ЫЪийЦϱ вкЩЦгЩд ди ЦШЪииҐзЮди Ъ ШдвебЪвЪгйдиϳ ЗЪгЩЦϲиЪϦ


5#061 %#06+0*1 Luciene Costa Jornalista

І ШЮЩЦЩЪ ЩЪ ІзЦШзкпϱ ЩЮийЦгйЪ Ͻϵ Ав ЩЦ ЈЦеЮйЦб ЛЮйҐзЮЦϱ ЧзЮгЩЦ иЪки лЮиЮϲ йЦгйЪи Шдв еЦЮиЦЬЪги ЪнкЧЪзЦгйЪиϱ ЦйзЦ҄ҒЪи ЭЮийҐзЮШЦиϱ гЦйкзЦЮи Ъ Шкбϲ йкзЦЮиϳ ЏѾ гд йзЦЯЪйдϱ ЪвдбЩкзЦЩд еЪбЦ ЯЦгЪбЦ Щд ШЦзздϱ ЦлЮийЦвди ЩЪ квЦ бЦЩд вкЮйд лЪзЩЪ ЩЦ вЦйЦ ІйбѿгйЮШЦ Ъ Щд дкйзд езЦЮЦи еЦзЦЩЮиҊЦШЦиϱ ЩЮЬгЦи ЩЪ ШЦзйҀд едийЦбϳ Јдв квЦ йЪвеЪзЦйкзЦ в҆ЩЮЦ ЩЪ ϷϻёЈ ЩкзЦгйЪ йдЩд Цгдϱ ҆ ЩЪиШЦгид Ъ ЩЮлЪзиҀд ЬЦзЦгйЮЩди еЦзЦ жкЪв ездШкзЦ кв еЦииЪЮд еЪбд Њиϲ еҊзЮйд ИЦгйдϳ І ЩЮШЦ ҆ϱ ЪижкЪ҄Ц Ц ЇЗ ϶ϵ϶ Ъ лѾ иЪвезЪ еЪбд бЮйдзЦбϳ

#TCETW\ '5 Praias perfeitas Texto: Luciene Costa Fotografias de Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello/Mosaico Imagens

ϻϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


5#061 %#06+0*1

Д ЊиеҊзЮйд ИЦгйд едиикЮ кв бЮйдзЦб ЩЪ вЦЮи ЩЪ Ϲϵϵ Ав ЩЪ ЪнйЪгиҀдϱ Ъ жкЦгЩд иЪ ЫЦбЦ ЩЪ езЦЮЦ еЦзЦ жкЦбжкЪз йкзЮийЦ ЫдзЦ Щд ЪийЦЩдϱ Ц езЮвЪЮзЦ бЪвЧзЦг҄Ц жкЪ бЭЪ лЪв Ц вЪгйЪ ҆ ЌкЦзЦеЦзЮϳ ИҐ жкЪϱ гЪв иҐ ЩЪ ЦзЪЮЦи езЪйЦи иҀд ЫЪЮйЦи гдииЦи езЦЮЦиϳ ЙЪв лЪп Ци ЧзЦгжкЮгЭЦиϱ ЦвЦзздгпЦЩЦи Ъ ЦвЦзЪбЦЩЦиϳ Њ кв гЦиШЪз Щд идб ЩЪ ШЦкиЦз ЮглЪЯЦ Ц вкЮйЦ дзбЦ ЧЦЩЦбЦϲ ЩЦϳ ИдЧ Ци Ч҇г҄Ҁди ЩЪ иЪк еЦЩздЪЮздϱ ИҀд ЏдҀд ЇЦйЮийЦϱ ІзЦШзкпϱ ШдбдгЮпЦЩЦ едз ЮвЮЬзЦгйЪи ЮйЦбЮЦгдиϱ ЬкЦзЩЦ ШЦгйди Ъ ЪгШЦгйди ЩЪ квЦ ШЮЩЦЩЪ Шдв ЪнйзЪвЦ ЩЮлЪзиЮՙШЦ҄Ҁд ШкбйкзЦбϳ Едз кв бЦЩдϱ ЫЦвҊбЮЦи ЩЪ ҊйЦбди ЩЪиШЪгϲ ЩЪгйЪи вЦгйЪгЩд лЮлЦи икЦи йзЦЩЮ҄ҒЪиϳ Едз дкйздϱ ЩЪиШЪгЩЪгйЪи ЩЪ йкϲ еЮгЮжкЮги Ъ ЬкЦзЦгЮи ЩЦгЩд д йдв Ъ Ц вЮийкзЦ ШкбйкзЦб Цд вкгЮШҊеЮдϳ ВЦи ЭдЯЪϱ Ц ЗЪлЮийЦ Њаб҆йЮШЦ жкЪз йЪ вдийзЦз д иЭдм ЩЪ ѾЬкЦи жкЪ ЫЦиШЮϲ гЦ жкЪв вдзЦ Ъ жкЪв лЪв ЩЪ ЫдзЦϿ Ци езЦЮЦи ЩЪ ІзЦШзкпϳ

Santa Cruz foi fundada em 1556 por padres Jesuítas. Portanto a terceira vila fundada na capitania do Espírito Santo, depois de Vila Velha e Vitória.


5#061 %#06+0*1 ЗЮд ЕЮзЦжкЪЦ҄к ϭЪв езЮвЪЮзд ебЦгдϮ ҆ квЦ ЯҐЮЦ ШЦеЮнЦЧЦ жкЪ ЮгЦШзЪЩЮйѾлЪбϲ вЪгйЪ ҆ едкШд ШдгЭЪШЮЩЦϳ Д иЪк вЦгЬкЪпЦб ҆ кв Щди вЦЮдзЪи ЩЦ Ів҆зЮϲ ШЦ БЦйЮгЦϳ Ід ЫкгЩд ЦлЮийЦϲиЪ Ц ЕзЦЮЦ ЋдзвдиЦϳ

ИҀд вЦЮи ЩЪ ϶ϵ езЦЮЦи еЦзЦ йдЩди ди Ьдийдиϳ Њ Шдв гдвЪи ЩЮлЪзиЮՙШЦЩдиϳ ІгдйЪϿ ЌзЦвкй҆ϱ ЋдзвдиЦϱ ЛЮзЬЪвϱ ЕкйЮзЮϱ ЩЦи ЈдгШЭЦиϱ Щди ЖкЮгпЪϱ ИЦгйЦ Јзкпϱ Щди ЕЦЩзЪиϱ ИЦкгЦϱ ЛЮзЬЪвϱ Јдϲ жкЪЮзЦбϱ ИЦк҇ Ъ ВЦз Іпкбϳ КЫЦϳ ЇдЦ еЦзйЪ ЩЪбЦи ՙШЦ гд ЩЮийзЮйд ЩЪ ИЦгйЦ Јзкпϱ Ц ϸϵ жкЮбґвЪйзди Щд ЈЪгйздϳ ЇЦийЦ еЪЬЦз Ц жкЮбґвЪйзди ЊИϲϵ϶ϵ Ъ ЪиШдбЭЪз Ъв жкЪ йзЪШЭд еЦзЦзϳ ГҀд ЩЪЮнЪ ЩЪ лЮиЮйЦз Ци ЦбЩЪЮЦи Щди ҊгЩЮди Ъ ЦЩжкЮзЮз ЦбЬквЦи еЪ҄Ци Щд Цзϲ йЪиЦгЦйд ЮгЩҊЬЪгЦϳ БЪвЧзЦг҄Ц җгЮШЦϱ бдШЦб Ъ ЩЮЫЪзЪгШЮЦЩЦϳ ЕзЦЮЦ ЋдзвдиЦ едиикЮ ѾЬкЦи ШбЦзЦиϱ ШЦбвЦи Ъ вкЮйд бҊвеЮϲ ЩЦиϳ ЕдиикЮ вкЮйЦи здШЭЦиϱ йЦгйд гЦ ЦзЪЮЦ жкЦгйд ЩЪгйзд Щд вЦзϳ Едз Юиид йдЩд ШкЮЩЦЩд ҆ едкШдϳ ИҀд Ϻ ав ЩЪ ЪнйЪгиҀд Шдв вкЮйди ШджкЪЮзди Ъ ШЦийЦгЭЪЮзЦи ЦШдвеЦгЭЦгЩд Ц ЧЪЮϲ зЦϲвЦзϳ І езЦЮЦ ՙШЦ езҐнЮвЦ Цд ШЪгйзд ЩЪ йкзЮивд Ъ еЦзжкЪи ЦжкѾйЮШди Щд ИЪиШϱ жкЪ гд лЪзҀд вдлЮвЪгйЦ вкЮйди йкзЮийЦи ѽ зЪЬЮҀдϳ ЏѾ д зЮд ЕЮзЦжкЪЦ҄кϱ жкЪ ЦйзЦлЪииЦ ІзЦШзкпϱ вЮийкзЦ икЦи ѾЬкЦи ЩдШЪи Шдв д иЦб вЦзЮгЭд ЪнЦйЦвЪгйЪ гЦжкЪбЦ еЦзйЪ Щд дШЪЦгдϳ Кв еЦииЪЮд ЩЪ ЪиШкгЦ ҆ ЮвезЪиШЮгЩҊлЪб еЦзЦ иЪ иЪгйЮз ЦйзЦлЪииЦгЩд д еЦзЦҊидϳ ϻϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


ЕзЦЮЦ ЛЮзЬЪв БдШЦбЮпЦЩЦ БдШЦбЮпЦЩЦ Ъв ЇЦззЦ Щд ЗЮЦШЭдϱ Ц ЕзЦЮЦ ЛЮзЬЪв жкЪ ՙШЦ Цд гдзйЪ ЩЦ Ыдп Щд зЮд ЗЮЦШЭдϱ едиикЮ ѾЬкЦи ЧЪв ШбЦзЦи Ъ ЦзЪЮЦ ЬздииЦ Ъ ЦвЦзЪбЦϳ Ѧ кв ЎведзйЦгйЪ едгйд ЩЪ еЪиШЦ ϭЧЦЮЦШкϱ ШЦ҄Ҁдϱ ЩдкзЦЩд Ъ ШЦвЦзҀд иЪв ЧЦзЧЦиϮϱ Ъ ЫЦп еЦзйЪ ЩЦ ЗЪиЪзлЦ ЎгЩҊЬЪгЦ ЩЪ ЈдвЧдЮдиϳ ЕзЦЮЦ ЩЪ ЕкйЮзЮ ЊгШдгйзЦϲиЪ ЩЮийЦгйЪ Ϸϵ ав Цд гдзйЪ Щд ЉЮийзЮйд ЩЪ ЊгШдгй ИЦгйЦ Јзкп Ъ Ц ϷϺ ав ЩЦ ИЪЩЪϳ Јдв ϶ϱϺ Ав ЩЪ ЪнйЪгиҀдϱ еЪжкЪгЦ Ъ ЦШдгШЭЪЬЦгйЪϱ ҆ ЫдзвЦЩЦ едз квЦ ЪгиЪЦЩЦϱ иЪгЩд ШдгЭЪШЮЩЦ едз иЪз квЦ езЦЮЦ ЧкШҐбЮШЦϱ ЮЩЪЦб еЦзЦ д ЩЪиШЦгид Ъ Ц ШдгйЪвебЦ҄Ҁдϳ Ѧ зЮШЦ Ъв ЦбЬЦи Ъ ЫЦкгЦ вЦзЮгЭЦϱ Шдв ѾЬкЦи бҊвеЮЩЦи Ъ йЪвеЪзЦйкзЦ лЦзЮЦгЩд ЩЪ ЫзЮЦ еЦзЦ йЪвеЪзЦЩЦϳ ЙЪв еЪЩзЦи гЦ ЦзЪЮЦ ЬздииЦ Ъ дгЩЦи ЫзЦШЦиϳ дгЩЦи Ы ЕзЦЮЦ Щд ИЦк҇ Јдв ЪнйЪгиҀд ЩЪ Ͻϵϵ вЪйздиϱ ҆ ЮгЩЮШЦЩЦ еЦзЦ ЧЦгЭд Ъ еЪиШЦзЮЦϳ Њв икЦи ЦзЪЮЦи ЫдзвЦϲиЪ Ц БЦЬдЦ Щд ЗЮд ИЦк҇ϱ вЦзЬЪЦЩд едз лЪЬЪйЦ҄Ҁд ЩЪ ЦздЪЮзЦиϳ ЋЮШЦ гд ЉЮийзЮйд ЩЪ ИЦгйЦ Јзкпϱ гЦи вЦзЬЪги ЩЦ ЗдЩдлЮЦ ЊИϲϵ϶ϵϳ ІЬдзЦ ҆ Шдв лдШ҇ϳ ЊиШдбЭЦ икЦ езЦЮЦ Ъ лЪгЭЦ еЦзЦ ЪийЪ еЦзЦҊид ШЦеЮнЦЧЦϱ Ци езЦЮЦи ЩЪ ІзЦШзкпϦ

ϳ

Soluções em climatização para qualquer ambiente, agregando qualidade de vida aos usuários. Projetos para residências, hospitais, escritórios, lojas, comércios, entre outros. Trabalhamos com as marcas líderes de mercado.

ЍЮвЦбЦЮЦ ЗЪЫзЮЬЪзЦ҄Ҁд Ъ ЈдгиЪзлЦ҄Ҁд БйЩЦ ЗкЦ ЍдбЩЪзШЮг ϶Ϻ ϲ ЈЮлЮй ЎЎ ϲ ИЪззЦϴЊИ с ЙЪбϿ ϭϷϼϮ ϸϸϸϽ ϲ ϺϾϼϺ ϭϷϼϮ ϸϵϻϹ ϲ ϹϽϾϻ мммϳЭЮвЦбЦЮЦЦзϳШдвϳЧз

5#061 %#06+0*1

Outros destaques


+0 (1%1 Beta Peixoto Jornalista

ҊийЮШЦи вЪбЭдзЪи ЪнЮийЪв ШЦзЦШйЪз Ҁд Ϧ Г ЮШд Ѿй в зЦ ϱ Щ вЧкШЦгд ЏдЭгго ЕЦииЮдгЦбϱ ЮгйЪгид д Щд ШЦгйдз еЪзгЦ ЮиШ Щ ІБ ϳ ДГ ϦԻ ЈЎ йд ИІ ЩЮ зϱ ВЦб еЦзЦ ЩЪՙгЮз д ИЊГ ЧЦ ЕзЦ ЙЪ ІвЦззЦ ЋЦпЪз квЦ ВЦШкв дк Л д ЈЦгЩЪЮЦи Њк ке Ьз ϱ Ժ д Ъз да в Ѝд Ъ Ъв ЗЪШЮЫЪ Шд ЦЩ ЮЩ бЦз ек ЮЦ ед Цз зЪЦбЮйо иЭдм ϧЌЪб҆ ЉЪедЮи ЩЪ ЬЦгЭ иЦЮк лЪгШЪЩдз Щд Ъ дк Юе йЮШ дк Цз ЦШ еб о е ЩЮиидϱ Ъв ЗдШа ЈЮйоϱ Џддгг Ъбд ВкбйЮиЭдмϳ Іб҆в д е ЮЩ ЮЧ бЦ Ън лЪ д Ъ гд ЮЩ иЦԻ гЦ Щд ЗдШаϧϱ ездЩкп ЦЬЪвϱ ԺІбвЦ ИЪЧд йЦԻ гд ՙбвЪ ЙЦйк дб ԺЛ кЦбвЪгйЪ ЪийѾ ЮШЦ Цй җи в Ъ Ц Шд ик п еЦзйЪ Щд ЪбЪг ЫЪ в Ч҆ Цв Ъ й гЩ дϳ ГЪииЪ Цгд ЪбЪ ЌЪзЦ҄Ҁд ЇзЦиЮбϱ д бґгЮЦ ЩЦ ЗЪЩЪ ЌбдЧ ЧЮ ЇЦ бЦ лЪ еϲ гд ед Ц Щ Ҁд ШЦг҄ гЦ йзЮбЭЦ идгдзЦ Ъ вЪбЭдз ШЦгйдз ЩЪ гжкЮийЦз д йздЫ҆к Щ Шд ЩЪ б ЩЪ ЫЪлЪзЪЮϲ ЧЦ гЦ ШЦ д ՙ Ц Ц д г гЩ ЦЮ зЦиЮбЪЮзЦϳ БЦг҄ЦЩ Ї ЮШЦ җи В ЩЦ Юд ЦЩЦ кв Щди зЪЬЮиϲ кбЦз гд Ϸϻ Ез҇в езЪгиЦ ЪиеЪШЮЦбЮп Юв ЪбЦ д е ЦЩ Ъз ЮЩ ЏдЭгго ЍддаЪз ҆ здϱ д ЩЮиШд ҆ Шдги д ҆ еЦзЦ вЪгдиϱ Ժ ГҀ дϳ Цг д Щ Ъи гй дбЭди вЦзЪЯЦЩди йзди вЦЮи ЮведзйЦ кв ЭдвЪв Шдв ди ЩЪ зд гй ЩЪ зЮЦ Ыҗ в лЮШЮЦгйЪ Ъ ЮззЪϲ квЦ вкбЭЪз Ъв ՙгЪϮϳ Јдв иЪк ид ЩЪ иЪ ЪбЪ Юв ии гѾзЮд ЩЦ вҗиЮШЦ ЩЪ бѾЬзЮвЦиϧ ϭЦ д жкЪ ЫЦбЦз гд ШЪ йд кЮ в з ЩЦ Ю лЦ Ц иЮийҊлЪб ЪбЪ ЦЮгЩ Ϧ Њк йдз҄д едз Юиид едекбЦз ЧзЦиЮбЪЮзЦϳ

ІеҐи Ϸϸ Цгди иЪв бЦг҄Цз ѾбЧкв и дбдϱ д ЬкЮйЦззЮий ЮгЬи ИйдгЪиϱ АЪ Ц Щди Здббϲ ЮйЭ ЗЮШЭЦзЩиϱ Шдг ՙз вЦ бЦг҄ЦвЪгйд иЪоЪЩ ЍЪЦзйԻϱ и ЩЪ ԺЈздиϲ Ък йЪзШЪЮзд зЪЬЮий зд ЮгЩЮлЮЩкЦбϳ Јд д гдлд ѾбЧкв Щд в ϶Ϻ ЫЦЮнЦиϱ ЬкЮйЦззЮийЦϱ жкЪ Щ ЮиеЪгиЦ ЦезЪиЪг ЬЦзѾ ѽи бдЯЦи Ъв йЦ҄Ҁдϱ ШЭЪϲ иЪйЪвЧздϳ ІйзЦ л҆и ЩЪ кв Шдвкг езЪгиЦ ЪбЪ ЩЪиШз ЮШЦ Щд ѽ Ювϲ ЪлЪ д ѾбЧкв Шдв д квЦ лЮЦЬЪв в зЦЩЦ едз зЮйвди ки ЮШЦ б ЮгиеЮϲ Шдвд зЪЬЬЦЪϱ з дШаϱ Шдкгйзо Ъ Ч бкЪиϳ ϧЕЮШЦиид Ъ Ц ВдЩЪзгЮЩЦЩЪ ЊиеЦгЭдбЦϧ Њ еЦзЦ жкЪв йЮлЪз Шдв еЦииЦЬЪв ШдвезЦЩЦ еЦзЦ д ЗЮдϱ гд ЈЪгйзд Јкбϲ йкзЦб ЇЦгШд Щд ЇзЦиЮбϱ ЦШдгйЪШЪ ѽ ЪнедиЮ҄Ҁд ϧЕЮШЦиид Ъ Ц ВдЩЪзгЮЩЦЩЪ ЊиеЦгЭдбЦϧϱ жкЪ зЪҗгЪ дЧзЦи ЩЪ ЕЦЧбд ЕЮШЦиид Ъ ЩЪ ЦзйЮийЦи ЪиеЦгЭҐЮиϳ І ЪнедиЮ҄Ҁд ЦЧдзЩЦ Ц ШдгйзЮЧкЮ҄Ҁд ЩЪ ЕЦЧбд ЕЮШЦиид Цд ШЪгѾзЮд ЪиеЦгϲ Эдб Ъ ЮгйЪзгЦШЮдгЦб ЩЦ ЦзйЪϳ І вдийзЦ ՙШЦзѾ Ъв ШЦзйЦп Цй҆ д ЩЮЦ ϼ ЩЪ иЪйЪвЧздϳ ϼϵ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


+0 (1%1

ґгЮШЦи ЩЪбЮШЮдиЦвЪгйЪ ИЦЧЪ ЦжкЪбЪ бЮлзд ЩЪ Шз Ц ЩЪ ЬЪгйЪϱ жкЪ йЪв дий Ъ Ь ЪиШзЮйд едз ЬЪгйЪ жк гд ԺШ҆кԻϱ жкЪ ЦииЮийЪ ЉдвЮгЬди ЩЪ ДбЮлЪЮзЦ Бди ЍЪзвЦгдиϱ гҀд Юиϱ ЕЦз МддЩо ІббЪгϱ ЦвЦ зЪв҆ЩЮд еЦзЦ ЩдзвЮзϱ ЬдийЦ Щд лЪзҀдϱ йдвЦ вдз ѾШЮЩдϱ еЮйЦЩЦ Эк ЦвЦ ди ՙбЭдиϱ йЪв ШдгЫЪииЦ ЫзЦЬЮбЮЩЦЩЪ Ъ иЦзШѾийЮШЦϱ ЬЪгйЪ жкЪ бЦЩд ЫҗйЮбϱ ЧзЮЬЦ Шдв Ък Ц и ЪнеҒЪ иЪв лЪзЬдгЭ еЦпЪи Ъ иЪ иЪгйЪ ЩЪϲ Ц вЪбЭдз ЦвЮЬЦ Ъ ЫЦп Ци гкЩЪпЄ ԺЙзЮгйЦ Ъ зЮЦ зҐе иШдгЫдзйѾлЪб Шдв Ц е Юп ВЦзЮЦ ЗЮЧЪЮздϱ ҆ Цйз ЩЦ д бЮлз ϱ ЮдԻ дЮйд Ъ вЪ ЩЪбЮШЮдиЦ лЮЦЬЪв вЦ ϳ К Юиид Ъ вЦЮи кв едкШд кйдзЦϳ еЪбди ԺЩЪиЦЧЦЫдиԻ ЩЦ Ц

Гд ЩЮЦ Ϸϻ Щ еЦбШд Щд Ъ ЦЬдийдϱ д ЭквдзЮий ЈЪгйзд ЩЪ Ц ЋѾЧЮд Ед Јд ԺЋдзЦ Щд Г зШ дзвЦбԻϱ дг глЪг҄ҒЪи ЩЪ ЛЮйҐзЮ ЭЦй йзЦп Цд Ц д ийЦгЩ идЧзЪ иЮйк ЩЪ ЫЦп дЧиЪ Ц҄Ғ ке злЦ҄ҒЪи ЧЪ ЦгйЪ иЪ Це Ъи Щд гдиид ЩЮЦ Ц ЩЮЦϳ Гд е в ЭквдзЦЩЦи зЪиЪгйЦ иЪ Ц бШ в идгдзЦ Ъ и дϱ д ШдвЪ ШЪгѾзЮдϱ иЪ Ъв Щ жкЦгЩд д Ц еЮЦЩЦи ШдгЭЪШЮЩЦиϳ в ՙЬкзЮгдϱ иЪв йзЮ Юϲ бЭЦ ЗЪЫЪз҇гШЮ иикгйд ҆ Э Ц Ъв йдЩд квдзϱ ЕдзШ вЦЮдз ШЦг еЦҊи Цб ЩЪ Экв ЭЦй ҆ к дз Щд о дкйкЧЪϱ д в Щди ШзЮЦЩдзЪи Щд ЕдзйЦ Щди ЋкгЩдиϳ

Ій҆ д ЩЮЦ ϸϵ ЩЪ ЦЬдийдϱ д ВкиЪк ЛЦбЪϱ Ъв ЛЮбЦ ЛЪбЭЦϱ ЦезЪиЪгйЦ Ц ЪнедиЮ҄Ҁд ϧЈҐЩЮШЪ ϲ Щд зЮиШд Цд зЮиШд ϧϱ жкЪ зЪҗгЪ Ъв йдзгд ЩЪ Ϸϵϵ дЧзЦи Юг҆ ЩЮйЦи Щди Цзϲ йЮийЦи вЮгЪЮзди ІвЮбШЦз ЩЪ ЈЦ ийздϱ ЙЭЦҌи ЍЪбй Ъ ВЦзШд ЙкбЮд ЗЪиЪгЩЪ ϳ Д ШдгШЪЮйд ЩЦ ЪнедиЮ҄Ҁд ЪийѾ ШдгйЮЩд гд йҊйкбд ЩЦ вдийзЦ ий ϱ жкЪ иЪ ЧЦиЪЮЦ гд иЮЬгЮՙ ШЦЩд ЩЦ еЦбЦлзЦ ЈҐЩЮШЪ дк ШҐЩЪн Ե бЮлз д Ъв бЦйЮвϳ Д икЧйҊйкбдϱ ԺЩд зЮиШд Цд зЮиШд Իϱ ЮгЩЮШЦ д Цйд ЩЪ зЮиШЦз Ъ йЦвЧ҆в Ц дкиЦ ЩЮЦ ЩЪ Цзϲ зЮиШЦзϱ зЪлЪбЦгЩд д ЩЪиЪЯд Щ Ъ ЩЪилЪгЩЦз ди ездШЪииди ШзЮЦйЮлди Ъ ЩЪ Шдгийзк҄Ҁд Щди йзЦЧЦбЭдиϱ ЦииЮв Шдвд Ци ЧкиШЦиϱ Ци ЩҗлЮЩЦи Ъ ди жкЪийЮдгЦвЪгй ди ЩЪ ШЦЩЦ кв Щди ЦзйЮийЦиϳ ВЦЮи ЮгЫдзвЦ҄ҒЪиϿ http://www .museuvale.com/

UMA COISA PUXA OUTRA


%1<+0*#4 24'%+51 Alex Gadiol

Chef, cozinha desde os 17 anos.

Ізй҇вЮд Јзкп ϭИЪзлЪ квЦ еЪиидЦϮ ЎгЬзЪЩЮЪгйЪи Ϸϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ՙб҆ вЮЬгдг Ϸϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ЧЦйЦйЦ еЮзкбЮйд ϶Ͻϵ вб ЩЪ ШЪзлЪЯЦ езЪйЦ Ϻϵ ЬзЦвЦи ЩЪ вдийЦзЩЦ Ϻϵ Ь ϸϵ ЬзЦвЦи ЩЪ еЮвЪгйЦ Щд зЪЮгд вдҊЩЦ Ϻϵ вб ЩЪ вдбЭд ЮгЬб҇и ИЦб ІпЪЮйЪ ВЦгЯЪзЮШҀд Ъ еЮвЪгйЦ ЩЪЩд ЩЪ вд҄Ц езЦ ЩЪШдзЦз ВдЩд ЩЪ ЕзЪеЦзд БЦлЪ Ъ ЩЪедЮи ШдпЮгЭЪ Ци ЧЦйЦйЦи Шдв Ц ШЦиШЦϳ ЗЪиЪзлЪ ЙЪвеЪзЪ д ՙб҆ Шдв еЮвЪгйЦ Ъ иЦб Њв квЦ ЫзЮЬЮЩЪЮзЦϱ ЬзЪбЭЪ д ՙб҆ гд ЦпЪЮйЪ иЪв ЧЦйЪзϳ ЗЪйЮзЪ д ՙб҆ Ъ зЪиЪзлЪ Гд ЫкгЩд жкЪ ՙШдк гЦ ЫзЮЬЮЩЪЮзЦϱ ШдбджкЪ Ц ШЪзлЪЯЦ Гд ЫкгЩд жкЪ ՙШдк гЦ ЫзЮЬЮЩЪЮ езЪйЦϱ Ц вдийЦзЩЦϱ д вдбЭд ЮгЬб҇иϱ иЦб Ъ еЮвЪгйЦ Ц Ьдийд ЉЪЮнЪ ЫЪзлЪз кв едкШд еЦзЦ жкЪ ЪгЬздииЪ Њв дкйзЦ ЫзЮЬЮЩЪЮзЦϱ ЬзЪбЭЪ Ци ЧЦйЦйЦи Шдв ЦпЪЮйЪϳ ВдгйЦЬЪв ЋЦ҄Ц квЦ ШЦвЦ Шдв д вдбЭд Ъ ШдбджкЪ д ՙб҆ Шдв Ци ЧЦйЦйЦи Цд бЦЩдϳ ЉЪШдзЪ Шдв д вЦгЯЪзЮШҀд Ъ Ц еЮвЪгйЦ ЩЪЩд ЩЪ вд҄Ц Ъ иЮзлЦϳ

ВЮЬкЪб ЍЮЩЦбЬд о ЈдийЮббЦ ϭИЪзлЪ ЩкЦи еЪиидЦиϮ ЎгЬзЪЩЮЪгйЪи ϸϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ еЪЮйд ЧдлЮгд бЮвед ϶ϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ШЦбЦЧзЪиЦ ՙгЦ Ͻϵ ЬзЦвЦи ЩЪ лЦЬЪв ϶ϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ЧЦйЦйЦ еЮзкбЮйд ϶ϵϵ Ь Ͻϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ШЪгдкзЦ Ϻϵ ЬзЦвЦи ЩЪ зЪедбЭд зднд Ϸϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ШдклЪ Ͻϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ЧЦйЦйЦ ЧЦздЦ ϶ϵϵ ЬзЦвЦи ЩЪ ЬзҀд ЩЪ ЧЮШд ϸϵ ЬзЦвЦи ЩЪ еЮвЪгйЦ ЯЦбЦеЪҎд ϸϵ ЬзЦвЦи ЩЪ еЮвЪгйҀд лЪзвЪбЭд ϸϵ Ь ϸϵ ЬзЦвЦи ЩЪ еЮвЪгйҀд ЦвЦзЪбд ІбЭдϱ ИЦбϱ ІпЪЮйЪϱ ўЬкЦ ВдЩд ЩЪ ЕзЪеЦзд БЮвеЪ д еЪЮйд ЧдлЮгд зЪйЮзЦгЩд Ц ЬдзЩкзЦ Ъ ШдзйЪ БЮвеЪ д еЪЮйд Ч Ъв ШкЧди еЪжкЪгдиϳ ЋЦ҄Ц кв ЫкгЩд гЦ еЦгЪбЦ ЩЪ езЪииҀд Шдв ЦбЭд ЧЦйЮЩд Ъ ЦпЪЮйЪϳ ЉЪедЮи ЩЪ ЩдкзЦЩд д ЦбЭдϱ ЯкгйЪ ди ШкЧди Щд еЪЮйд ЧдлЮгд Ъ зЪЫдЬкЪ Шдв иЦб Ц Ьдийдϳ ЏкгйЪ Ц ѾЬкЦ Ъ ШдбджкЪ гЦ езЪииҀд едз Ϸϵ вЮгкйдиϳ ЈдзйЪ Ц ШЦбЦЧзЪиЦ ՙгЦ Ъв здЩЪбЦи Ъ ЯкгйЪ Ц ШЦзгЪϳ ЈдпЮгЭЪ йдЩди ди бЪЬквЪи Ъ зЪиЪзлЪϳ ЗЦиЬкЪ Ци ЫдбЭЦи дк ШдзйЪ Ъв жкЦЩзЦЩди Ъ ЩЪедЮи ЯкгйЪ йдЩди ди бЪЬквЪи Ъ ЫдбЭЦи ѽ ШЦзгЪϳ ЉЪЮнЪ ЫЪзлЪз едз Ϻ вЮгкйдиϳ ІЩЮШЮдгЪ ди еЮϲ вЪгйҒЪи ШдзйЦЩди Ъв ШкЧди еЪжкЪгди Ъ едз ՙв ШдбджкЪ Ц еЮвЪгйЦ ЯЦбЦеЪҎд Ъ иЦб Ц Ьдийдϳ ДЧиЪзлЦ҄ҀдϿ Ц ЧЦйЦйЦ едЩЪ иЪз ШдпЮЩЦ Шдв ШЦиШЦ Ъϱ едз иЪ йзЦйЦз ЩЪ кв ШдпЮЩдϱ гҀд едЩЪвди гди ЪижкЪШЪз Щд ШЦбЩд жкЪ ЩЪлЪ ՙШЦзϳ Јдвд ЦШдвϲ еЦгЭЦвЪгйдϱ д ШЭЪЫ икЬЪзЪ еҀд Ъ йдйдедиϱ йдзйЮбϲ ЭЦи ЩЪ вЮбЭд Ъв ЫдзвЦйд йзЮЦгЬкбЦз йЦвЧ҆в ШдгЭЪШЮЩди Шдвд гЦШЭдиϳ

ϼϷ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


*14# &1 &4+0Romario PG Marques

Bartender, artista dos drinks

ЕЦбд ЉкбШЪ ЎгЬзЪЩЮЪгйЪи ϷϺϵ вб ЩЪ икШд ЩЪ бЦзЦгЯЦ Шдв ЧЪйЪззЦЧЦ ϶Ϻ вб ЩЪ нЦздеЪ ЩЪ Ц҄җШЦз ϶Ϻ вб ЩЪ икШд ЩЪ бЮвҀд ϶ϵ ЬзЦвЦи ЩЪ вдзЦгЬд еЮШЦЩд ВдЩд ЩЪ ЕзЪеЦзд ВЦШЪзЪ д вдзЦгЬд Ъ Ъв иЪЬкЮЩЦ ШдбджкЪ ди дкйзди ЮгЬзЪЩЮЪгйЪи ИЮзлЦ Ъв Шдед бдгЬд Ъ ЇЪЧЦ иЪв вдЩЪзЦ҄Ҁдϳ

ЇϳЋϳ ИаЮггЪз ЎгЬзЪЩЮЪгйЪи Ϻϵ вб ЩЪ ЕЮиШд ϶Ϻ вб ЩЪ нЦздеЪ ЩЪ йЦгЬЪзЮгЦ Ϸϵ вб ЩЪ икШд ЩЪ бЮвҀд ϶ϵ вб ЩЪ БЮШдз Ϲϸ ϶ϵ вб ЩЪ ЮгЫкиҀд ЮгийЦгйѿгЪЦ ЩЪ лдЩШЦ Ъ ШЦбЩЦ ЩЪ ЫзкйЦи лЪзвЪбЭЦи ВдЩд ЩЪ ЕзЪеЦзд ВЦШЪзЪ Ци ЫзкйЦи лЪзвЪбЭЦи Шдв Ц лдЩШЦ Ъ зЪϲ ВЦШЪзЪ Ци ЫзкйЦи лЪзвЪбЭЦи Шдв Ц иЪзлЪϳ ЈдбджкЪ ди дкйзди ЮгЬзЪЩЮЪгйЪи гЦ ШджкЪϲ йЪбЪЮзЦ Ъ ЧЦйЦϳ ЋбЦвЧЪ едз ЦбЬкги иЪЬкгЩди Ц Югϲ ЫкиҀд ЩЪ лдЩШЦ Шдв ЫзкйЦи лЪзвЪбЭЦиϳ ВЮийкзЪ Цд зЪийЦгйЪ Щд ШджкЪйЪб Ъ иЮзлЦ Ъв ЙЦ҄Ц ВЦзйЮгЮϳ


2*161 914.& HENRI CARTIER-BRESSON

O poeta da luz

“Fotografar é colocar na mesma linha de mira, a cabeça, o olho e o coração.” Henri Cartier-Bresson

ЍЪгзЮ ЈЦзйЮЪзϲЇзЪиидг ЪзЦ кв ЦзйЮийЦ ЮгЦйдϳ ЕЪгиЦϲ лЦ Шдвд ЦзйЮийЦϱ лЮлЪк Шдвд ЦзйЮийЦϳ ЌЪгкҊгд Ъв йкЩд д жкЪ ЫЪп Ъ Ъв йкЩд д жкЪ ЩЮииЪϳ ЉЪиШдвебЮϲ ШЦЩд еЦзЦ ЫЦбЦзϱ еЦзЦ ЫдйдЬзЦЫЦзϱ еЦзЦ еЮгйЦзϱ еЦзЦ лЮлЪзՀ ЋЦпЮЦ едЪиЮЦ ЦйзЦл҆и ЩЦ ШѿвЪзЦ ЫдйдЬзѾՙϲ ШЦϳ Јдв ЬзЦ҄Ц Ъ бЪлЪпЦϳ ИЪвезЪ еЦиидкϱ дк йЪгйдк еЦииЦз ЩЪиЦеЪзШЪЧЮЩдϳ ИЪвезЪ ЮглЮиҊлЪбϳ

ϼϹ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ

ГҀд киЦлЦ йзЮе҆ϱ идвЪгйЪ квЦ БЪЮШЦ гЦ вҀдϱ ЯкийЦвЪгйЪ еЦзЦ гҀд еЪзЩЪз д вдвЪгйд ШЪзйдϱ д вдвЪгйд ЩЪШЮиЮлдՀЦииЮвϱ гҀд еЪзЩЮЦ Ц ՚кЮЩЪп Щд йЪвЦϳ ЊийЦлЦ иЪвезЪ ЦбЮϱ гд вдвЪгйд ШЪзйд Ъ гд бкЬЦз ШЪзйдϱ Шдв иЪк дбЭд ЩЪ ШЮШбдеЪϱ Ц ՙв ЩЪ ШЦейЦз Щди дкйзди ЦбЬквЦ ЪнезЪииҀдϱ ЦбЬкв иЮб҇гϲ ШЮдϳ ЙЮгЭЦ Ц еЦШЮ҇гШЮЦ ЩЪ ЏҐϳ ЊзЦ зѾеЮЩд Ъ лЮлдϳ


ГЦ ЫдйдЬзЦՙЦ ЪнЮийЪ кв гдлд йЮед ЩЪ ебЦийЮШЮϲ ЩЦЩЪϱ ездЩкйд ЩЦи бЮгЭЦи ЮгийЦгйѿгЪЦи йЪШЮЩЦи еЪбд вдлЮвЪгйд Щд дЧЯЪйдϳ Д ЫдйҐЬзЦЫд йзЦЧЦбЭЦ Ъв кгҊиидгд Шдв д вдлЮвЪгйдϱ Шдвд иЪ ЪийЪ ЫдииЪ д ЩЪиЩдЧзЦвЪгйд гЦйкзЦб ЩЦ ЫдзвЦϱ Шдвд Ц лЮЩЦ иЪ зЪлЪбЦϳ Гд ЪгйЦгйдϱ ЩЪгйзд Щд вдлЮвЪгйд ЪнЮийЪ кв ЮгийЦгйЪ гд жкЦб йдЩди ди ЪбЪвЪгйди жкЪ иЪ вдлЪв ՙШЦв Ъв ЪжкЮбҊЧзЮдϳ І ЫдйдЬзЦՙЦ ЩЪлЪ Югϲ йЪзлЮз гЪийЪ ЮгийЦгйЪϱ йдзгЦгЩд д ЪжкЮбҊЧзЮд ЮвҐлЪбϳ Д дбЭЦз Щд ЫдйҐЬзЦЫд ЪийѾ ШдгийЦгйЪвЪгйЪ ЦлЦбЮЦгЩдϳ Кв ЫдйҐЬзЦЫд едЩЪ ШЦейЦз Ц ШдЮгШЮЩ҇гϲ ШЮЦ ЩЪ бЮгЭЦи иЮвебЪивЪгйЪ Цд вдлЪз Ц ШЦЧЪ҄Ц ЫзЦ҄Ҁд ЩЪ вЮбҊвЪйздϳ ЕдЩЪ вдЩЮՙШЦз Ц еЪзиеЪШйЮлЦ Шдв кв бЪлЪ ЩдЧзЦз ЩЪ ЯдЪбЭдиϳ Ід ШдбдШЦз Ц ШѿвЦзЦ езҐнЮвд дк ЩЮийЦгйЪ Щд дЧЯЪйдϱ д ЫдйҐЬзЦϲ Ыд едЩЪ ЩЪиЪгЭЦз кв ЩЪйЦбЭЪ ϲ Цд жкЦб йдЩЦ Ц ЮвЦЬЪв едЩЪ ՙШЦз икЧдзЩЮгЦЩЦ дк ЦЮгЩЦ жкЪ йЮϲ зЦгЮпЪ жкЪв ЫЦп Ц Ыдйдϳ ЉЪ жкЦбжкЪз вдЩдϱ д ЫдйҐϲ ЬзЦЫд ШдвеҒЪ Ц Ыдйд езЦйЮШЦвЪгйЪ гЦ вЪивЦ Щкϲ зЦ҄Ҁд ЩЪ йЪвед жкЪ бЪлЦ еЦзЦ ЦеЪзйЦз д ЩЮиеЦзЦϲ Щдзϱ гЦ лЪбдШЮЩЦЩЪ ЩЪ кв Цйд зЪ՚Ън

2*161 914.&

Д ЮгийЦгйЪ ЩЪШЮиЮлд с ІзйЮЬд Ъ ЫдйдЬзЦՙЦи ЩЪ ЍЪгзЮ ЈЦзйЮЪзϲЇзЪиидг с


2*161 914.& ІбЬквЦи лЪпЪи ЦШдгйЪШЪ ЩЪ д ЫдйҐЬзЦЫд еЦзЦбЮиЦзϱ вЪгйЪ ЦеЪзйЦ д ЧдйҀдϱ Ъ ЪгйҀд иЦЮ Шдв Ц иЪгиЦ҄Ҁд ЩЪ жкЪ ЦйзЦиЦзϱ ЪиеЪзЦз еЦзЦ жкЪ Ц ШЪгЦ ЦШдгйЪ҄Цϳ ДкйзЦи лЪпЪиϱ ШЦейдк ЦбЬд ϭЪвЧдзЦ гҀд иЦЮЧЦ ЪнЦйЦвЪгйЪ д жк҇Ϯϳ ВЦЮи ЭѾ Ц ЮгйкЮ҄Ҁд ЩЪ жкЪ йдЩди ди ЪбЪвЪгйди ЩЦ Ыдйд ЪийҀд бѾϱ йЦзЩЪϱ гд бЦЧдзЦйҐзЮдϱ ЪбЪ ЫЦп квЦ ЦвебЮЦ҄Ҁд ЩЦ Ыдйд Ъ ездШкзЦ ЪнШЪйд едз кв еЪжкЪгд ЩЪйЦбЭЪϳ ВЦи жкЪ ЩЪйЦбЭЪЄ ЙЦблЪп гЪбЦ Ци ՙЬкзЦи ЬЪдв҆йзЮШЦи жкЪ ЦеЦзЪШЪв ѽ ЦгѾбЮиЪ Ъ д ЫдйҐϲ ЦбЬк҆в зЪеЪгйЮгЦвЪгйЪ ЪгйзЦгЩд гд ЪгжкЦЩзЦвЪгйд Щд ЬзЦЫд иЪ ЩѾ ШдгйЦϱ ЪгйҀдϱ ЩЪ жкЪ Ц Ыдйд ЫдЮ ЫЪЮйЦ гд ЮгийЦгйЪ ЩЪϲ лЮидзϳ Д ЫдйҐЬзЦЫдϱ ЪгйҀдϱ ЦШдвеЦгЭЦ иЪк вдлЮвЪгйд ШЮиЮлдϳ Д ЫдйҐЬзЦЫд ЮгийЮгйЮлЦвЪгйЪ ՙндк кв еЦЩзҀд ЬЪϲ ЦйзЦл҆и ЩЦ ШѿвЦзЦϳ ЊиеЪзЦϱ ЪиеЪзЦ Ъ ЪиеЪзЦϱ Цй҆ жкЪ ՙгЦбϲ дв҆йзЮШд иЪв д жкЦб Ц Ыдйд ЪийЦзЮЦ иЪв ЫдзвЦ Ъ иЪв лЮЩЦϳ

ϼϻ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД Ϸ


2*161 914.&

І ШдведиЮ҄Ҁд ЩЪлЪ иЪз квЦ ЩЦи езЪдШкϲ еЦ҄ҒЪи Щд ЫдйҐЬзЦЫдϱ вЦи гд Цйд ЩЪ Ыдйдϲ ЬзЦЫЦз Юийд иҐ ЦШдгйЪШЪ Ц еЦзйЮз ЩЦ икЦ Югйкϲ Ю҄Ҁдϱ ЯѾ жкЪ ЪбЪ ЪийѾ ЦбЮ еЦзЦ ШЦейЦз д вдϲ вЪгйд ЫкЬЮЩЮд Ъ йдЩЦи Ци зЪбЦ҄ҒЪи Щди ЪбЪϲ вЪгйди жкЪ ШдвеҒЪв Ц ШЪгЦ ЪийҀд Ъв вдлЮвЪгйдϳ Ід ЦебЮШЦз Ц ϧЗЪЬзЦ Щди ЙЪз҄диϧ ϱ д җгЮШд ШдвеЦиид жкЪ д ЫдйҐЬзЦЫд йЪв иҀд иЪки езҐезЮди дбЭдиϳ ЖкЦбжкЪз ЦгѾбЮиЪ ЬЪдв҆йзЮϲ езҐезЮди ШЦϱ жкЦбжкЪз зЪЩк҄Ҁд ЩЦ Ыдйд Ц кв ЪижкЪϲ вЦϱ иҐ едЩЪ иЪз ЫЪЮйЦ ϲ еЪбЦ икЦ езҐезЮЦ гЦϲ йкзЪпЦ ϲ ЩЪедЮи жкЪ Ц Ыдйд ЯѾ ЫдЮ йЮзЦЩЦϱ зЪлЪϲ бЦЩЦ Ъ ЦвебЮЦЩЦϳ Њ ЦҊϱ ЪбЦ иҐ едЩЪ иЪз киЦЩЦ еЦзЦ кв ЪнЦвЪ ϧедийϲвдзйЪвϧ ЩЦ ШЪгЦϳ ЊиеЪзд гкгШЦ лЪз д ЩЮЦ Ъв жкЪ Ци бдЯЦи ЩЪ ЪжкЮеЦвЪгйди ЫдйдЬзѾՙШди лЪгЩЦв ЪижкЪϲ вЦи ЬЪдв҆йзЮШди еЦзЦ ШдбдШЦзвди гди лЮϲ идзЪи ЩЪ гдииЦи ШѿвЦзЦиЀ дк Ц ϧЗЪЬзЦ Щди ЙЪз҄диϧ ШдбЦЩЦ гди гдииди ҐШкбдиϳ ИЪ кв ЫдйҐЬзЦЫд ШдвЪ҄Ц Ц ШдзйЦз квЦ ЧдЦ Ыдйдϱ Юийд зЪезЪиЪгйЦ Ц вдзйЪ ѽ ШдззЪйЦ зЪбЦ҄Ҁд ЬЪдв҆йзЮШЦ ЩЦи ездедз҄ҒЪи ЪгйзЪ ди ЪбЪϲ ЬЪдв҆йзЮШЦ вЪгйди жкЪ ШдвеҒЪв Ц ЮвЦЬЪвϳ Іб҆в Щд жкЪϱ зЦзЦвЪгйЪ дШдззЪ ЩЪ квЦ вѾ Ыдйдϱ жкЪ йЪгЭЦ иЮЩд вЦб ШдведийЦϱ иЪЯЦ иЦблЦ еЪбЦ зЪШдгийзк҄Ҁд ЩЪ икЦ ШдведиЮ҄Ҁд гд бЦЧдϲ зЦйҐзЮдϱ едЮи Ц ЮгйЪЬзЮЩЦЩЪ ЩЦ лЮиҀд Щд ЫдйҐϲ ЬзЦЫд гҀд ЪийЦзѾ вЦЮи бѾϳ ЍѾ вкЮйЦ ШдглЪз иЦ идЧзЪ ди ѿгЬкбди ЩЦ ШѿвЦзЦϱ вЦи ди җгЮШди ѿгЬкбди лѾбЮЩди ЪнЮийЪгйЪи иҀд ди ѿгЬкбди ЩЦ ЬЪдвЪйзЮЦ ЩЦ ШдведиЮ҄Ҁд Ъ гҀд гЦжкЪбЪи ЫЦЧзЮШЦЩди еЪбд ЫдйҐЬзЦЫд жкЪ иЪ ЩЪЮйЦ гд ШЭҀд дк ШдЮиЦ жкЪ д лЦбЭЦ еЦзЦ Ъгϲ ШдгйзЦз иЪк ЪгжкЦЩзЦвЪгйд

Д еЦЮ Щд ЫдйдЯдзгЦбЮивд вдЩЪзгд гЦиШЪк Ъв ϶ϾϵϽϱ Ъв ЈЭЦгйЪбдкеЪϱ гЦ ЋзЦг҄Цϱ Ъ вдззЪк Ъв ϷϵϵϹϳ ИкЦ ЫдйдЬзЦՙЦ ЫдЮ Юг՚кЪгШЮЦЩЦ еЪбд ЭҗгЬЦзд ІгЩз҆ АЪзй҆ипϳ ЇзЪиидг йЪлЪ лѾзЮди ЩЮиШҊекбди жкЪ йЦвЧ҆в иЪ йдзгЦзЦв бЪгЩЦи ЩЦ ЫдйдЬзЦՙЦϱ ЪгйзЪ ЪбЪи ЗдЧЪзй ЉдЮигЪЦкϱ МЮббо ЗдгЮи Ъ ЊЩдкЦзЩ ЇдкЧЦйϳ ВЦЮи кв едгйд ЮгйЪзЪииЦгйЪ ЩЪ икЦ ШЦззЪЮзЦ ҆ жкЪ Ци Ыдйдϲ ЬзЦՙЦи ЩЪ ЇзЪиидг ЯѾ ЪийЦвеЦзЦв зЪлЮийЦи Шдвд Ц ԺБЮЫЪԻϱ Ц ԺЛдЬкЪԻ Ъ Ц ԺЍЦзеЪзԸи ЇЦпЦЦзԻϳ ЛѾзЮЦи ՙЬкзЦи ШдгжкЮийЦзЦв Ци бЪгйЪи ЩЪ икЦ ШѿвЪзЦϱ зЪЬЮийзЦгЩд ди җбйЮвди ЩЮЦи ЩЪ ЌЭЦгЩЮ Ъ ЦЮгЩЦ ЕЦЧбд ЕЮШЦиидϱ ЇзЦжкЪϱ ІбЧЪзйд ЌЮЦШдвЪййЮϱ ЍЪгзЮ ВЦйЮииЪϱ ЕЦкб ЈбЦкЩЪбϱ ЕЦкб ЛЦб҆зоϱ ЏЪЦгϲЕЦкб ИЦзйзЪϱ ИЮвдгЪ ЩЪ ЇЪЦклдЮз Ъ ІбЧЪзй ЈЦвкиϳ ЈбЦкЩЪбϱ

ЈдгЭЪ҄Ц вЦЮи Ъв мммϳЭЪгзЮШЦзйЮЪзЧзЪиидгϳдзЬϴ


%4 0+%#5 &# 8+&# Júlio Elcio

Cronista, cantor e compositor Autor dos livros CRÔNICAS VIVAS e ISSO DÁ UMA CRÔNICA

É proibido sorrir ЋкЮ зЪгдлЦз вЮгЭЦ ШЦзйЪЮзЦ ЩЪ вдйдзЮиϲ йЦϱ Ъ гЦ бЮийЦ ЩЪ ЩдШквЪгйди ЪнЮЬЮЩди вЪ еЪЩЮзЦв квЦ Ыдйд ϸнϹϳ ЖкЦгЩд Ъгϲ йзЪЬкЪЮ ди ЩдШквЪгйдиϱ Ц ЦйЪгЩЪгйЪ вЪ ЩЮииЪ жкЪ гҀд едЩЪзЮЦ ЦШЪЮйЦз вЮгЭЦ Ыдйд едзжкЪ гЪбЦ Ък ЪийЦлЦ идзϲ зЮгЩдϱ Ъ ЩЪлЪзЮЦ йЮзЦз дкйзЦ Шдв иЪв ЧбЦгйЪ и҆зЮдϳ ІШЭЪЮ ЪийзЦгЭд Ъ еЪзЬкгйЪЮ жкЦб ЪзЦ Ц зЦпҀд ЩЪ йЦб ЪнЮЬ҇гШЮЦϳ ИЪв квЦ зЪиϲ едийЦ ШдглЮгШЪгйЪϱ ЮгиЮийЮ еЦзЦ жкЪ ЫдииЪ ЦШЪЮйЦ Ц вЮгЭЦ Ыдйдϳ І ЦйЪгЩЪгйЪ ШдгШдзЩдкϱ вЦи ЩЮииЪ жкЪ ездлЦлЪбϲ вЪгйЪ ЪбЦ иЪзЮЦ ЩЪлдблЮЩЦϳ ГҀд ЩЪк дкйзЦϱ д ездШЪиид ЫдЮ ЮгЩЪЫЪзЮЩд Ъ Ък йЮлЪ жкЪ йЮзЦз дкйзЦ Ыдйд иЪ жкЮиЪииЪ йЪз вЮгЭЦ ЈГЍ зЪгдлЦЩЦϳ

Ѧ лЪзЩЦЩЪ йЦвЧ҆в жкЪ кв иЪвЧбЦгϲ йЪ и҆зЮдϱ гЪШЪииЦзЮЦвЪгйЪ гҀд иЪзѾ иЮгґгЮвд ЩЪ йзЮийЪпЦϱ ЫзЦжкЪпЦ дк жкЦбжкЪз дкйзЦ ШдЮиЦ зкЮвϳ ВкЮйЦи еЪиидЦи Ժи҆зЮЦиԻ йЦвЧ҆в иҀд ЫЪбЮпЪиϳ ИдЧзЪ Ц ЪнЮЬ҇гШЮЦ ЩЦ Ыдйд ԺиЪв ЬзЦ҄ЦԻϱ ՙп квЦ ШдгикбйЦ вЦЮи ЦекзЦϲ ЩЦ Ъ вЪ ЮгЫдзвЦзЦв ЩЦ зЪидбк҄Ҁд ϶ϾϷϴϵϻ Щд ЈДГІЙЗІГ жкЪ дзЮЪгйЦ идЧзЪ ЫдйдЬзЦՙЦϱ Ъ жкЪ д идззЮид гЦ Ыдйд едЩЪ ШдвездвЪйЪз квЦ ЪлЪгйкϲ Цб ЮЩЪгйЮՙШЦ҄Ҁд ЩЦ еЪиидЦ еЪбЦ еЪзҊϲ ШЮЦ й҆ШгЮШЦϳ БЮϱ ЪгйЪгЩЮϱ вЦи гҀд идззЮϳ Њк гҀд идк ЩЦжкЪбЪи жкЪ ՙШЦв йЮзЦгϲ Щд Ыдйд йдЩЦ ЭдзЦϱ вЦи йдЩЦи Ци лЪпЪи жкЪ д ЫЦ҄дϱ ЫдйдЬзЦЫд идззЮгЩдϳ

Д идззЮид ҆ Ц зЪлЪбЦ҄Ҁд ЩЪ ЦбЪЬзЮЦ Ъ ЫЪбЮϲ ШЮЩЦЩЪЀ ҆ Ц Ъвд҄Ҁд едиЮйЮлЦ едз квЦ ШдгжкЮийЦϳ ЕЪгид жкЪ йЪз икЦ ШЦзйЪЮзЦ ЩЪ вдйдзЮийЦ зЪгдлЦЩЦ ҆ кв ЩЪийЪи вдвЪгйдиϳ

ІбЬкги ЪиЧд҄Цв кв идззЮид Ыдз҄ЦЩдϳ ГЦжкЪбЪ ЩЮЦ Ък ЫкЮ дЧзЮЬЦЩд Ц вдийзЦз кв ЫЦбид иЪвЧбЦгйЪ и҆зЮдϳ ГҀд ЪзЦ Ъкϱ Ъ гЮгЬк҆в вЪ зЪШдгЭЪШЪ едз ЦжкЪбЦ Ыдйдϳ

КвЦ еЪижкЮиЦ ЩЦ КЋВЌ вдийзЦ Ц Ювϲ едзйѿгШЮЦ Щд идззЮид гЦи зЪбЦ҄ҒЪи идШЮϲ ЦЮи Ъ гЦ иЦҗЩЪ ЫҊиЮШЦϳ ЕдзйЦгйдϱ вдийзЦз ди ЩЪгйЪи ЫЦп ЧЪв Ъ вЪбЭдзЦ Ц ЦкйдЪиϲ йЮвЦϳ

Д идззЮид ҆ кв езЪиЪгйЪϱ квЦ ЩдЦ҄Ҁд езЦпЪздиЦ жкЪ ЦеЦпЮЬкЦ д ЦвЧЮЪгйЪϳ Д идззЮид гҀд ҆ гЪШЪииЦзЮЦвЪгйЪ Цки҇гШЮЦ ЩЪ ездЧбЪвЦиϱ вЦи квЦ Ыдз҄Ц еЦзЦ ЪгЫзЪгйѾϲбдиϳ Ѧ д ШЦзйҀд ЩЪ лЮиЮйЦ Щди жкЪ жкЪзЪв ЧЪвЀ ЩЦжкЪбЪи жкЪ ЪиШдбЭЪзЦв иЪз ЫЪбЮпЪи Ъ иЪ ЮЩЪгϲ йЮՙШЦв ЦииЮвϱ ЫЪбЮпЪиϳ ЎгйЪзЪииЦгйЪ йЮՙШЦв жкЪ жкЦгЩд гди еЪзЬкгйЦв Шдвд Ъиϲ йЦвди дк Шдвд лЦвдиϱ Ц зЪиедийЦ ЩЦ вЦЮдзЮЦ ЩЪ гҐи ҆Ͽ ԺйкЩд ЧЪвԻϳ ЕдзйЦгйдϱ иЪ гҀд екЩЪз вдийзЦз ди ЩЪгйЪиϱ идззЮЦ Шдв ди дбЭдиϳ

Ѧ лЪзЩЦЩЪ жкЪ ЪнЮийЪв ди идззЮиди ЫЦбидиϱ ЮзґгЮШди Ъ иЦзШѾийЮШдиϳ ІбЬквЦи еЪиидЦи идззЮЪв еЦзЦ ЪиШдгЩЪз вѾи Югϲ йЪг҄ҒЪиϳ ИдззЮиди ЦииЮв гҀд иҀд Цкй҇гϲ йЮШди Ъ ЪиедгйѿгЪдиϱ Ъ ЩЮՙШЮбвЪгйЪ иҀд ШдззЪиедгЩЮЩдиϳ ЊийкЩди вдийзЦв жкЪ гкв идззЮид ЫЦбид гҀд ЭѾ Ц ШдгйзЦ҄Ҁд ЩЪ ШЪзйЦи вкиШкбЦйкзЦи ЩЦ ЫЦШЪϱ Шдвд дШдззЪ гкв идззЮид лЪзЩЦЩЪЮздϳ

não sou daqueles que “ Eu ficam tirando foto toda hora,

mas todas as vezes que o faço, fotografo sorrindo.

ϼϽ с ЊАБЊЙЎЈІ с ІГД ϶ с ГѷВЊЗД ϷЋдйдЬзЦՙЦ ЩЪ ЗЮШЦзЩд ЋдгйЦгЦ с мммϳзЮШЦзЩдЫдгйЦгЦϳШдвϳЧз