Page 52

Revista Dunãrea de Jos - nr.174

Revista Dunãrea de Jos EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI Preşedinte: COSTEL FOTEA CENTRUL CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” Manager: Florina ZAHARIA florinazaarina@yahoo.com Şef Serviciu MESIAS: Eugen UNGUREANU Şef Birou Marketing, Editură: Doru Adrian NICA Secretar de redacţie: Eduard MIHALCEA DTP: Ina Diana PANAMARCIUC, Eugen UNGUREANU, Coperta: Doru Adrian NICA Culegere şi corectură: Laura DUMITRACHE, Ina Diana PANAMARCIUC

Str. Domnească, nr. 61, Galaţi, cod. 800008 tel.: 0236 418400, fax: 415590, e-mail: office@ccdj.ro ISSN: 1583 - 0225 Tematici: Septembrie 2016 - Creativitate şi patologie Octombrie 2016 - Anticariate Noiembrie 2016 - Dualismul Din sumar: Modern Movie Festival 2016 - p. 2, Festival de Fanfare „Iosif Ivanovici”p. 3, Festival de Folclor „Doina Covurluiului” - p. 3, O carte despre datoria identităţii, Elena Parapiru - p. 4, Puşkin, Henri Troyat, traducere Nicolae Bacalbaşa - p. 5, Raportul Moruzov - p. 10, Drama lui Constantin Beccin, Virgil Gheorghiu - p. 13, Biblioteca universitară de la Bălţi în mediul învăţământului şi cercetării ştiinţifice, Elena Harconiţa - pg. 15, Bălţi oraş curat românesc, Teo-Teodor Marşalcovschi - p. 18, Bibliotecile publice schimbă comunităţile, Lidia Sitaru - p. 20, Lecţia necesară, Iurie Colesnic - p. 21, Grigore Vieru: şapte ani de postumitate, Vasile Malaneţchip. 24, Despre zig-zag, Leo Butnaru - p. 26, Nelinişti creatoare, Octavian Mihalcea - p. 28, Orgoliu şi modestie, Victoria Milescu - p. 29, Ziua Aviaţiei Române în Galaţiul interbelic, Marius Mitrof - p. 33, Misterele Galaţilor: Omul care salvează vieţi, V. Ionescu - p. 36, Proză: Republica subterană, Alexandru Mihalcea - p. 39, Cocoşii nadoleni, Ioan Gh. Tofan - p. 42, Dicţionar Artişti Plastici Gălăţeni 112, Corneliu Stoica - p. 44, Morphochroma: Ştefan Buţurcă, Corneliu Stoica - p. 46, Un şaman la ferestre îngereşti, cronică de Ion Manea - p. 49, Frumosul trecut prezent, Ghiţă Nazare - p. 50, Graiul Basarabiei, Petre Dulfu - p. 51 Responsabilitatea pentru grafie, con ţinutul opiniilor, argumentelor sau părerilor apar ţine, în exclusivitate, autorilor. Materialele primite, publicate sau nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia revistei nu împ ărtăşeşte întotdeauna ideile conţinute în textele publicate. Alte detalii despre activitatea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Gala ţi pot fi aflate pe pagina web a instituţiei (www.ccdj.ro) sau pe pagina de facebook Centrul Cultural Dunarea de Jos Galati. Arhiva parţială a revistei se g ăseşte pe site-ul instituţiei. Revista Dunărea de Jos este membră APLER (Asociaţia Publica ţiilor Literare şi a Editurilor din România).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement