Page 50

Ghitã , NAZARE

Revista Dunãrea de Jos - nr.174

Profesoara Mary-Vona Răduţ recidivează la 85 de ani cu ce-a de-a treia carte semnificativ intitulată „Frumosul trecut prezent”, după „Cele două feţe ale medaliei” şi „Un suflet într-o carte”. Starea de spirit a profesoarei R ăduţ este molipsitoare prin robusteţea optimismului şi puterea creaţiei. La 85 de ani gândurile o poartă într-o lume ideală, trăieşte prin Socrate, Descartes, Shakespeare şi Eminescu, valorifică trecutul în perspectiva viitorului. Pentru creaţia Mary-Vonei „bunica a devenit copil”, „priveşte în stele”, are „nostalgia iarmarocului”, dar „le înţelege pe nepoţele”. Profesoara Răduţ continuă să educe, aşa cum a făcut-o cu zeci de generaţii, îşi scoate „la iveală timpul stocat în memorie”, se plimbă „pe câmpuri înflorite” şi dă o lecţie de viaţă declarând maiestuos: „mă întorc la anii de liceu, amestec trecutul cu prezentul, înfrumuseţez prezentul prin trecut, uit de bătrâneţe, de singurătate, mă simt puternică, sfidez trecerea anilor, cred că sunt din neamul lui Iov, renasc din propria cenuşă ca pasărea Pheonix atunci când scriu”. Coperta cărţii sugerează viaţa, ascensiunea autoarei spre înalturi infinite: două flori aşezate în treaptă domină pagina, dincolo de numărul 85 doi superbi boboci aşteaptă să înflorească, iar un fluture îşi continuă zborul spre cer, semne ale cutezanţei şi încrederii în viitor. Nu valoarea în sine a scrisului Mary-Vonei Răduţ, fie că este vorba de poezie, proză scurtă sau eseu, îi conferă consistenţă şi apreciere, ci valoarea sentimentală, emoţională a textelor. „Să nu vă aşteptaţi la capodopere literare, la înflorituri şi metafore, ci luaţi viaţa în direct, transpuneţi-vă în ea, fiţi personajele scrierilor mele”, îndeamnă chiar autoarea în finalul Cuvântului înainte. Semnificativă este şi calda pledoarie pe care cunoscutul şi apreciatul prieten al culturii gălăţene o face „meseriei” de profesor de limba şi literatura

*

română, pe care a făcut-o cu devoţiune şi autoarea cărţii, Radu Moţoc. „Prezent în viaţa socială complexă a urbei, profesorul de română rămâne permanent un spirit viu care reacţionează instantaneu la tot ce merită a fi conectat şi pus pe un făgaş sănătos. Acest instinct câştigat cu timpul, după experienţe nenumărate şi autoeducare permanentă, face din profesorul de română un personaj înţelept, care cultivă cu bun simţ limba curat românească, dar şi arta, literatura clasică, tradiţiile naţionale şi, cu timpul, apelează la memorie pentru a pune în valoare istoria familiei şi a societăţii în mijlocul căreia a trăit, aşa cum o percepe la maturitate”, scrie Radu Moţoc într-o însemnare sugestiv intitulată Menirea unui profesor de limba română. Mary-Ivona Răduţ îşi structurează carte în două părţi: Partea I - Versuri, cinci capitole, şi Partea II - Proză, patru capitole. Subiectul poeziilor au o mare încărcătură intelectuală, îşi au sorgintea în cugetări cu valoare de simbol aparţinând unor personalităţi universale (ex. Cuget, deci exist!, de Rene Descartes; Ştiu că nu ştiu nimic!, de Socrate; A FI sau A NU FI - aceasta este întrebarea!, de Shakespeare; A fi nebunie şi tristă şi goală!, de Eminescu; Nimic fără Dumnezeu!, de Apostolul Pavel; Totul trece! Bucură-te de ziua de azi! Trăieşte clipa! sau Vorbele zboară, cele scrise rămân! etc.). De asemenea, poezia Ivonei Răduţ este dedicată unor persoane dragi la ceas aniversar, copiilor, cântă visul şi cumpătarea, durerea şi gândurile bizare. Partea a doua a cărţii, Proza, este una nostalgică, evocând întâmplări din viaţa personală sau de familie, titlurile capitolelor fiind ilustrative: Unde eşti copilărie, Nepoatele la majorat, Poveşti de viaţă şi Pagini de arhivă. Amintirile sunt fireşi, umane, comune, cotidiene, uneori chiar prozaice, dar pline de farmec, de parfumul vremurilor trecute: La Bârlad, La supermarket, O nuntă ca-n poveşti, O vizită în S.U.A., Muzeul de la Soveja, Excursia în Italia, La aniversare, Ediţie specială de Anul Nou 1971 etc.

50

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement