Page 48

Revista Dunãrea de Jos - nr.174

Autoportret cu şapcă roşie

în care descoperi expresia unui caracter, destinul unei individualităţi”. Naturile statice expuse, din care multe cu flori, sunt pictate cu aceeaşi pasiune şi fervoare manifestate pentru genul peisagistic. Aceeaşi strălucire cromatică, aceeaşi energie a tuşelor, aceeaşi atentă elaborare, aceeaşi măiestrie în asigurarea echilibrului compoziţional. Artistul stăruie asupra redării materialităţii obiectelor de recuzită, a carnalităţii lujerelor. Corolele şi petalele sunt mai mult schiţate, figurate doar din câteva trăsături de penel. Culorile sunt calde şi dobândesc adesea sonorităţi de smalţ. Florile lui Ştefan Buţurcă sunt vii, răspândesc în jur lumină şi poezie. Lirismul lor este învăluitor („Natură statică cu flori şi ochelari”, „Flori de pom în cană roşie”, „Petunii în cană albă”, „Trandafiri roz şi carte”, „Narcise albe”, „Natură statică cu pahar şi flori de păpădie”, „Crini”, „Cană cu petunii roşii”, „Vază cu iarba şarpelui”, „Flori de ochiul-boului”, „Trandafiri roz şi pipă”, „Gălbenele în vas albastru”). Când abordează portretul, alt gen preferat, artistul ştie că mai mult decât reuşita redării asemănării cu modelele contează accesul la dimensiunea psihologică a acestora şi scoaterea la lumină, prin expresia fizionomiei, a adâncului lăuntric, a acelor trăsături în măsură să le definească personalitatea. Personajele

din portretele sale sunt oameni simpli, chipurile lor exprimă sobrietate şi concentrare, suferinţă şi îngrijorare, nostalgie şi cufundare în gânduri, asprime, severitate şi fermitate („Bătrân pe gânduri”, „Moş Nicolae”, „Nea Săndică”, „Chip de pescar”, „Femeie odihnindu-se”, „Femeie citind în fotoliu”). Universul fermecător al copilăriei este surprins în câteva portrete admirabile, expresii ale inocenţei, gingăşiei şi purităţii infantile („Davidel”, „Cosmina”, „Chip de copil – Nicu”, „Expresie de copil – Bogdan”, „Copil dormind”). Cele câteva „Autoportrete”, realizate la vârste diferite, sunt de asemenea remarcabile pentru arta sa portretistică. Pictorul şi-a scrutat propriul chip nu dintr-o pornire narcissistică, ci din dorinţa de a se autoanaliza, de a se autocunoaşte, înfăţişându-se când visător, animat de elanuri tinereşti, când melancolic şi gânditor, frământat şi bântuit de nelinişti, privind interogativ în jur, când aspru şi colţuros, conferind figurii accente expresioniste. Aşa cum s-a observat de-a lungul timpului şi aşa cum s-a putut vedea şi din parcurgerea celor aproape 100 de lucrări expuse în retrospectiva de la Muzeul de Artă Vizuală, Ştefan Buţurcă nu este un pictor expansiv, ci unul interiorizat şi profund. El este un profesionist notoriu, stăpân pe mijloacele de exprimare plastică, o personalitate bine conturată şi activă în cultura şi arta din arealul judeţului nostru şi a ţării. Discursul său este coerent, inconfundabil, iar opera sa de până acum este mărturia certă a unei valori incontestabile. Un artist care, ajuns la vârsta de 65 de ani, împliniţi pe 9 aprilie, are încă multe de spus în pictura românească. Sperăm ca această manifestare de amploare şi colaborare cu prestigioasa instituţie gălăţeană să fie semnul de bun augur al prezenţei sale în viitor şi cu alte expoziţii. Davidel

48

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement