Page 25

Nicolae Popa, Ion Lazu şi Ştefan Dimitriu, dar şi profesorii Dumitru Moldovanu, Ion Pârţache şi Simion Roşca. La capătul celor zece zile de dezbateri incitante în legătură cu destinul în postumitate al lui Grigore Vieru, s-au conturat şi câteva constatări cu caracter mai general. Bineînţeles, nu poate decât să bucure faptul că oamenii din partea locului (consătenii poetului şi deopotrivă autorităţile publice raionale) au găsit resurse morale şi spirituale ce le-au permis să depăşească frustrările şi să se implice în omagierea poetului. Totuşi, pentru a evita paralelismul, a exclude pastişa oarbă şi a nu cădea în ridicol, este bine să se privească mai atent la ceea ce se întâmplă în jur. Pentru că poetul Grigore Vieru aparţine nu doar satului său de baştină, ci întregii naţiuni. Poetul deja nu mai este nici doar al familiei sale. Astfel că se cuvine să se opereze cu mai multă responsabilitate când este vorba de scriitor şi de moştenirea lui culturală, acum când aproape nimic nu mai depinde de Poet, ci de urmaşii săi, pentru a-l avea, în continuare printre noi, aşa cum el însuşi şi-a dorit-o: „Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi…”.

Fotografii de Nicolae Răileanu

ediţie şi desfăşurat, an de an, într-un frumos tandem, la Iaşi şi la Chişinău, reprezintă efortul înfrăţit al celor două capitale moldovene întreprins întru cinstirea verbului matern. În acest context, Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” a iniţiat Zilele Grigore Vieru – o acţiune lucrativă ce se doreşte a fi una de amploare, cu caracter mai puţin festivist, care să se desfăşoare la nivelul grupelor de copii din grădiniţe, al claselor de elevi din şcoli şi licee, al grupelor studenţeşti de la instituţiile de învăţământ superior şi al colectivelor de artişti amatori din căminele culturale de pretutindeni. Inaugurarea Zilelor a avut loc la 5 februarie, la Chişinău, în sala „Gheorghe Cincilei” a muzeului, acesta având pe parcursul unei întregi decade uşile deschise pentru vizitarea expoziţiei consacrate poetului, dar şi pentru desfăşurarea întâlnirilor cu scriitori, a recitalurilor pregătite acasă de vizitatori. Evenimentul s-a produs sub egida Ministerului Culturii şi a Uniunii Scriitorilor din Moldova şi a culminat, la 14 februarie, cu depuneri de flori şi lecturi din lirica poetului, din creaţia proprie a celor care au luat cuvântul, atât la bustul de pe Aleea Clasicilor, cât şi la mormântul scriitorului aflat în Cimitirul Central din Chişinău. Concomitent, pentru prima dată în această formulă, Grigore Vieru a fost sărbătorit şi în satul natal, autorităţile din Pererita, asistate de cele raionale, din Briceni, dând start unui al doilea festival cu numele şi în onoarea poetului, făcând abstracţie (sau neştiind, poate) de faptul că există deja unul, care se desfăşoară cu brio de mai mulţi ani. Programul din 14 februarie, desfăşurat la Pererita, la casa-muzeu, şi apoi la căminul comunal al culturii, a scos în prim-plan o mulţime de copii şi tineri talentaţi – declamatori, actori lirici, interpreţi vocali – din satele celor câteva raioane/judeţe (Briceni, Botoşani, Suceava) care şi-au trimis reprezentanţii, fără însă ca evenimentul în sine, numit impropriu festival internaţional, să fi atins nici pe departe condiţia de, cel puţin, naţional… „E bine că ne-am trezit…”, avea să schiţeze o justificare, în cadrul unei discuţii private, dl Ilie Zahariciuc, şeful direcţiei raionale de cultură Briceni. Zilele Grigore Vieru s-au încheiat, propriu-zis, în data de 15 februarie, printr-un colocviu găzduit cu multă generozitate de Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Studii Economice din Chişinău (director dna dr. Silvia Ghinculov), colocviu la care, alături de acad. Grigore Belostecnic, rectorul instituţiei, au participat scriitorii Arcadie Suceveanu, Iulian Filip,

Monumentul de la mormântul poetului Grigore Vieru. Cimitirul Central din Chişinău.

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement