Page 24

Revista Dunãrea de Jos - nr.174

la naşterea lui Grigore Vieru, şapte ani de la trecerea sa la cele veşnice şi jumătate de an de la inaugurarea unui muzeu memorial în casa părintească din Pererita, muzeu ce funcţionează, chiar de la începuturi, în cadrul Muzeului Naţional de Literatur ă „Mihail Kogălniceanu”, aflat în subordinea Ministerului Culturii. Ei bine, aceste împrejurări ne-au determinat să punem la cale, cu începere din acest an, un eveniment comemorativ prin care să fie consemnată existenţa terestră a poetului în cele două momente esenţiale din viaţa poetului: anul şi locul naşterii şi, respectiv, anul şi locul trecerii în eternitate. Şi, bineînţeles, ţinând cont de faptul că Grigore Vieru este recunoscut astăzi la scară naţională drept unul din poeţii importanţi ai românităţii şi, totodată, cel mai iubit scriitor contemporan din spaţiul limbii române. Dovada acestei afecţiuni populare e şi faptul că, după Ştefan cel Mare şi Sfânt şi după Mihai Eminescu, la doar şapte ani de la urcarea sa la ceruri, Grigore Vieru este cel căruia i s-au înălţat, în parcuri şi pieţe publice, deopotrivă de o parte şi de cealaltă a Prutului, cele mai multe monumente. Şi Chişinăul, unde poetul şi-a trăit cei mai mulţi şi mai frumoşi ani, şi Pererita, satul unde a văzut lumina zilei, şi-au prezentat neîntârziat omagiile pe care le datorau în raport cu amintirea scriitorului: bustul de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare” şi cel ridicat, anul trecut, în curtea casei părinteşti, transformată în muzeu memorial, sunt mărturii ale iubirii şi recunoştinţei. Un festival internaţional de poezie, ajuns la a opta

Grup de scriitori la bustul poetului Grigore Vieru din curtea casei-muzeu de la Pererita. 14 februarie 2016. De la stânga la dreapta: Vladimir Beşleagă, Ion Lazu, Ştefan Dimitriu, Petru Rotaru, Vasile Malaneţchi, Margareta Curtescu.

Poeţii Arcadie Suceveanu (dreapta) şi Nicolae Popa la mormântul din satul Pererita al Eudochiei Vieru, mama scriitorului, cu cele două pietre funerare (a mamei şi a poetului).

Vasile MALANETCHI ,

Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în satul Pererita din judeţul Hotin, aflat pe atunci în componenţa României, şi a decedat la 18 ianuarie 2009, la Chişinău, urmare a unui teribil accident rutier, în care a nimerit câteva zile mai devreme, în timp ce se întorcea de la Cahul, unde participase la omagierea lui Mihai Eminescu. Locuitorii satului natal al poetului – Pererita se află, azi, în raionul Briceni din Republica Moldova – au fost şi sunt mândri de faptul că Grigore Vieru s-a întrupat în satul lor. La rândul său, poetul a ţinut mult la locul naşterii şi al copilăriei sale, dovadă fiind evocările memorabile ale acestuia în creaţia sa, dar şi faptul că tot aici a dorit să fie redat ţărânii. În acest sens, Grigore Vieru s-a exprimat cât se poate de clar printr-un gest cu valoare de testament: în 1996, în cimitirul din Pererita, la mormântul mamei, poetul a aşezat o piatră funerară comună, cu două epitafuri, unul pentru cea care i-a dat viaţă, şi unul pentru sine. Inscripţiile săpate în piatră modestă de Cosăuţi glăsuiesc următoarele: „Pierzând pe mama, îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti copil” şi „Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi”. Rugat să comenteze sensul epitafului său, poetul a dat următoarea explicaţie: „A fi simplu nu este o treabă uşoară. A fi simplu înseamnă să mori câte puţin în fiecare zi, în numele celor mulţi, până când te preschimbi în iarbă. Iar mai simplu ca iarba ce poate fi?” În miezul iernii trecute s-au scurs 81 de ani de

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement