Page 12

Revista Dunãrea de Jos - nr.174

Bucureşti, socotit ca de prisos la Chişinău. Rezultă deci că, aproape în total, personalul de Siguranţă din Basarabia, deşi salarizat de statul nostru, nu era în realitate decât o secţie a G.P.U. organizată solid pe teritoriul nostru. Din dosarele Marelui Stat Major ar reieşi acum explicaţia faptelor că oamenii urmăriţi de serviciile de informaţii militare, la care s-au găsit arme explozibile, conducători de case de spioni, curieri etc., găseau ocrotirea la acel Inspectorat. Menţionez între altele cazul de la Jarova, unde cei urmăriţi s-au înapoiat cu acte de la Siguranţă, astfel că de ei să nu se mai poată atinge nimeni. Ani de zile trupele noastre din Basarabia nu s-au putut bucura de concedii, ba chiar am fost nevoiţi să recurgem şi la concentrări şi chiar la mobilizări deghizate, bazaţi pe anumite ştiri alarmante, date de acest inspectorat de siguranţă, sigur emanate de la G.P.U. şi transmise prin acest organ informativ al statului, cu scop: Să ne ţină sub o continuă încordare, provocând nemulţumire printre trupe şi corpul ofiţeresc, care nu s-a putut bucura de concedii, ani de zile; Să se influenţeze masele pentru formarea unui anumit spirit în sânul populaţiei, prin aplicarea măsurilor excepţionale; în fine. Să se formeze o anumită opinie în cercurile externe, cu consecinţe dezastruoase, mai ales din punct de vedere al creditului nostru extern şi al întregii noastre vieţi economice, în general. Actuala fază prin care trece Basarabia după ridicarea stării de asediu o putem denumi - faza lichidării trecutului - prin trecerea la starea normală, sub toate raporturile. Odată cu această fază, era firesc să se ridice două chestiuni: Reacţia maselor din cauza faptelor petrecute; Ca toate organizaţiile conspirative să iasă la iveală şi să treacă la acţiuni făţişe. În legătură cu prima chestiune, au urmat unele incidente care au fost cred date uitării, că deşi pământul Basarabiei a făcut parte din teritoriul pe care s-a desfăşurat o acţiune revoluţionară, totuşi, exceptând elementul minoritar, moldoveanul basarabean a păstrat şi păstrează aceleaşi mari calităţi moştenite de la strămoşi, între altele, plăcerea de a se răfui la timp cu cei ce i-au făcut vreun rău, ca apoi, repede, să uite modul cum s-au desfăşurat aceste manifestaţii, ele aproape n-au prezentat o importanţă deosebită. Am fost mişcat văzând cum tinerii moldoveni din Basarabia, în cântece şi urale, însoţiţi de părinţii lor, se prezentau cu zile întregi mai înainte la cercurile de recrutare, pentru ca să-şi facă datoria de ostaşi ai ţării; în toate gările mici sau mari, o lume imensă era

adunată, atât ziua cât şi noaptea, ca să-şi petreacă copiii, rudele ori pe prietenii lor, care plecau să-şi dea, fără şovăială, tributul pentru apărarea ţării. În ceea ce priveşte partea a doua, chestiunea trebuie să fie examinată cu toată seriozitatea şi să i se dea toată importanţa cuvenită, căci tot răul real ce-l reprezintă pericolul de astăzi rezidă tocmai aici. Este vorba de acţiunea comunistă. Din cercetările întreprinse, pot afirma că, sub acest raport, în Basarabia nu există comunism, căci dacă ar exista, aceasta ar însemna că ideea principală comunistă este predominantă şi în jurul ei se dă lupta pentru realizarea acestui principiu, ori aceasta nu există. Există însă altceva şi anume comuniştii, de diferite categorii, pe care îi voi enumera şi care dacă deocamdată nu reprezintă o mare forţă, dar prin forma în care acţionează, cât şi prin sistemele la care recurg, pot provoca acţiuni din cele mai dăunătoare în ceea ce priveşte ordinea şi siguranţa însăşi a statului nostru. În Basarabia există trei categorii de comunişti: 1. Comuniştii huligani, produs îndeosebi al vieţii din trecut a stăpânirii ruseşti şi părtaşi activi în acţiunile din perioada revoluţionară; 2. Muncitorii propriu-zişi de la oraşe, care sunt îmbibaţi de aceste idei; şi 3. Cea mai importantă categorie a tineretului comunist, format îndeosebi din evreii de ambele sexe care, prin modul de organizare, prin îndrumarea sistematică cu care sunt pregătiţi, cât şi prin modul cum se manifestă, reprezintă o forţă capabilă să se dezvolte şi să înfăptuiască anumite acţiuni în conformitate cu programul revolu ţionar al Internaţionalei a III-a, influenţat de principiile lui Buharin. Categoria I-a este formată din trântori, din cei certaţi cu justiţia sub diferite forme ca: participanţi la acţiuni revoluţionare, agitatori, spioni tâlhari etc., iar numărul acestora se ridică la circa 2 000, în întreaga Basarabie. Categoria a II-a e alcătuită din muncitori, în sânul cărora au predominat întotdeauna anumite idei de nuanţe socialiste şi al căror număr se ridică în Basarabia la circa 3.000. Categoria a III-a, a tineretului comunist, e reprezentată, din punct de vedere numeric, prin circa 10.000. Atât huliganii, muncitorii, cât şi tineretul comunist sunt recrutaţi din elementul orăşenesc. Elementul de la sate însă nu este contagiat şi cu greu se poate acapara, date fiind îns ăşi condiţiile de viaţă caracteristice elementului s ătesc, care sunt în contradicţie completă cu ideologia bolşevică şi au ca dovadă lupta ce se dă în Rusia între ideea comunistă şi principiul conservativ de viaţă al sătenilor.

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(va urma)

Profile for ccdj galati

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Dunarea de jos 174 august  

REVISTA LUNARA A CENTRULUI CULTURAL DUNAREA DE jOS - GALATI

Advertisement