Page 64

Antreprenorii din domeniul construcþiilor se vor întâlni la CONTRACTOR 2013

În cadrul celei de-a treia ediþii CONTRACTOR peste 250 de contractori, ingineri constructori, ingineri constructori proiectanþi de structuri ºi manageri din industria construcþiilor vor fi prezenþi pe 11 ºi 12 noiembrie 2013, la Bucureºti. CONTRACTOR 2013 este singurul eveniment din toamna aceasta dedicat industriei construcþiilor. Cu un concept unic realizat de ABplus Events, expoconferinþa dedicatã antreprenorilor de construcþii se axeazã pe trei direcþii tematice: • învãþare, networking, transfer de cunoºtinþe de la lideri în industrie; • identificarea schimbãrilor ºi dinamicii pieþei de construcþii ºi concentrarea companiilor pe progres, performanþã, rentabilitate; • analiza pieþei în contextul economic actual ºi identificarea oportunitãþilor de afaceri. În cele douã zile ale evenimentului vor fi evidenþiate ultimele noutãþi ºi trenduri din industria construcþiilor, noi perspective de afaceri, dar ºi strategii de creºtere a performanþei ºi productivitãþii în companiile de profil. Invitatul special al acestei ediþii este ing. Richard BURLEIGH, preºedintele Skanska Construction România. Burleigh prezintã pe 12 noiembrie în sesiunea plenarã finalã CONTRACTOR 2013. Skanska este unul dintre cei mai mari dezvoltatori ºi constructori din lume, având experienþã în construcþii, proiecte comerciale ºi rezidenþiale, precum ºi în parteneriate public-private.

La CONTRACTOR 2013 vã veþi întâlni ºi cu: Ákos Takács (CÉH Group), Zoltan Gal (ÓBUDA Group), Claudiu Drãgan (HOCHTIEF Solutions AG), Cristian Lucaciu (Soletanche Bachy), Ioan Aºchilean (ACI Cluj), Dragoº Marcu (Popp & Asociaþii).

Expoconferinþa Antreprenorilor în Construcþii CONTRACTOR este organizatã de ABplus Events în parteneriat cu Asociaþia Românã a Antreprenorilor de Construcþii ARACO, iar sponsorii acestei ediþii sunt ROMFRACHT SPEDITION ºi ORLEN Asfalt.  64

 Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement