Page 53

Marmura albã este mai scumpã; de asemenea, ea trebuie impermeabilizatã în spaþiile cu risc ridicat de umiditate. Alte costuri suplimentare pot apãrea la montura ei, o lucrare atentã fiind, însã, garanþia durabilitãþii în timp. De asemenea, întreþinerea poate presupune achiziþionarea unor soluþii speciale pentru curãþarea petelor mai speciale. Placãri pentru pereþi Marmura este, astãzi, foarte potrivitã atât pentru spaþii cu amenajãri clasice, cât ºi în interioarele moderne. Practic, nu existã limitã pentru încãperile sau elementele constructive pe care le poate decora: poate fi elegantã, dar poate fi inclusã ºi în stiluri naturale, tradiþionale. Stilul este adesea determinat ºi de finisajul care a fost aplicat marmurei. Nu este nevoie ca suprafaþa ei sã fie lucioasã, aºa cum ne-am obiºnuit. Marmura poate fi matã, serigrafiatã, buciardatã, gravatã cu cele mai diverse ornamente, litere etc.

Scãri interioare, ºeminee, glafuri, blaturi Posibilitatea tãierii plãcilor de marmurã în cele mai diverse forme permite aplicaþii perfecte în cazul detaliilor de tipul glafurilor ºi blaturilor. În ceea ce priveºte scãrile de interior, treptele ºi contratreptele, balustradele sau mâna curentã, orice element poate fi realizat din piatrã.

Mobilier ºi ornamente din marmurã În acest domeniu, marmura este folositã mai des în cazul recondiþionãrilor de mobilier de epocã sau în cazul reabilitãrilor unor case istorice, care aveau în holurile de intrare sculpturi, banchete de piatrã etc. Cele mai apreciate piese de mobilier „stil” implicã, de altminteri, marmura combinatã cu esenþe de lemn preþios, fildeº, metal, mozaic din alte pietre etc. Totuºi, nici decorurile ºi finisajele contemporane nu exclud utilizãrile marmurei în aceste scopuri. Muchii, blaturi, intarsii, orice poate fi sculptat ºi îmbinat în funcþie de cele mai variate stiluri ºi preferinþe. 

Algabeth Com SRL Jud. Prahova, Com. Brazi, Sat Popesti, Str. Parului, nr. 82 Telefon: 0244 481 119 | 0244 481 117 | 0372 768.488 | 0372 768 489 | 0727 736 155 Fax: 0244 481 109 Email: info@algabeth.ro | Web: www.stonegroup.com.ro, www.algabeth.ro

MARMURÃ • GRANIT • TRAVERTIN • CALCAR • ONIX

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement