Page 3

din sumar Constructori care vã aºteaptã ERBAªU SA C2 AEDIFICIA SA C4 HIDROCONSTRUCÞIA: LONGEVITATE peste 60 de ani în construcþii 4, 5 Podul peste Canalul Dunãre – Marea Neagrã din portul Constanþa 6, 8, 9 TOYOTA: Ofertã pentru Hilux Dublã Cabinã 7 PSC: Constructori români pe piaþa algerianã 10, 11 PSC: Forumul Internaþional al Constructorilor 11 Teatrul Naþional I. L. Caragiale Bucureºti (VIII) elaborarea compoziþiei volumetrice 12 KONE: Ascensoarele din viitor seamãnã mai mult cu taxiurile ºi mai puþin cu autobuzele 13 DARA CONSTRUCÞII: Podurile între necesitate ºi funcþionalitate. Creºterea capacitãþii portante prin precomprimare adiþionalã 14, 15 ASTALDI: Pasaj suprateran Bd. Mihai Bravu - Splaiul Unirii 16 - 18 ERGON: Elemente din beton prefabricat ºi precomprimat 19 IRIDEX: Remedierea hidroizolaþiilor fundaþiilor fãrã excavare, prin injecþii cu Bentogrout 20, 21 LAFARGE: HydromediaTM - soluþia pentru gestionarea apei pluviale 22, 23 SOLETANCHE BACHY: Tehnologii moderne 24, 25 ROMDRIL – dealer exclusiv Fraste în România 26, 27 KOBO TECHNOLOGIES: Cald, umed ºi plin de praf – Leister continuã sã sudeze 28, 29, 31 Prelungirea duratei de viaþã a suprafeþelor din beton 30, 32, 34, 36, 38, 39 BOSCH: Oferte pentru o toamnã veritabilã 33 SAMENT INTERNAÞIONAL: Jucãtor nou pe piaþa localã a trapelor de fum 35 BOSCH: Telemetrul cu laser GLM 100 C 37 GEOBRUGG: TECCO® - sistemul de stabilizare a taluzelor 39 Probleme privind calculul, conformarea ºi diferite aspecte apãrute la pardoselile industriale (I) 40, 42, 44 SRAC: 20 de ani de excelenþã, încredere ºi profesionalism! 41 AZUR: Soluþii decorative ºi de protecþie pentru lemn 43 PPTT: Reorientarea producãtorilor de tâmplãrie termoizolantã cãtre pieþe externe 45 ALUPROF: Sistemul de pereþi-cortinã din elemente 46, 47 ecoHORNET - cea mai eficientã tehnologie de încãlzire cu deºeuri vegetale 48, 49 MULTIBETON ROMÂNIA: Încãlzire prin pardosealã cu ºapã din asfalt turnat 50, 51 ALGABETH: Placãrile decorative cu marmurã în spaþii rezidenþiale 52, 53 3M: 3MTM NOVECTM 1230 - o soluþie sustenabilã pentru stingerea incendiilor 54, 55 Personalitãþi româneºti în construcþii Ioan Petru CIONGRADI 56, 57 ZÜBLIN: O nouã metodã de îmbunãtãþire a terenului de fundare 58, 59 Altã lume, alte mentalitãþi privind reþelele rutiere 60 - 62 Antreprenorii din domeniul construcþiilor se vor întâlni la CONTRACTOR 2013 64, 65

100 Va fi primul numãr al Revistei Construcþiilor pe anul 2014 dupã 9 ani de activitate!

Momentul aniversar va fi reflectat în mod deosebit în paginile publicaþiei noastre.

Cu acest prilej, vã invitãm sã nu rataþi posibilitatea de a fi prezenþi cu publicitate despre firma ºi oferta dumneavoastrã pentru cã veþi avea numai de câºtigat!

Aºteptãm, deja, comenzile dumneavoastrã pe adresa office@revistaconstructiilor.eu

Redacþia

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement