Page 29

În plus, aerul cald îndepãrteazã praful de pe margine, oferind o suprafaþã optimã înainte de sudare. Control digital Designul TWINNY T încorporeazã un ecran digital. Acest ecran afiºeazã atât temperatura cât ºi viteza de sudare. În ciuda faptului cã este uºor - doar 6.9 kg, TWINNY T poate ajunge la o vitezã de sudare de pânã la 3,2 metri pe minut, în funcþie de material. La Doha, un total de 80 de kilometri de membrane PVC au fost sudate cu un dublu cordon de sudurã, format din douã suduri de 15 mm, ºi un canal de testare de 20 mm. Dupã sudarea membranelor, canalul a fost utilizat pentru a testa (cu succes) etanºeitatea cu aer comprimat cu ajutorul unui dispozitiv de testare – cu ac injector – de la Leister. Verticalã, orizontalã, pe diagonalã Aproximativ 100 de kilometri de sudurã s-au executat cu 16 instrumente manuale cu aer cald TRIAC S ºi douã maºini semi-automate de sudurã TRIAC PID. Aceasta din urmã este de fapt un instrument de mânã cu aer cald

echipat cu un motor de acþionare, care poate fi folosit pentru a suda în spaþii mai puþin accesibile - vertical, orizontal sau pe diagonalã - mai rapid ºi, prin urmare, mai productiv decât un instrument de mânã cu aer cald. Cele douã aparate de sudurã TRIAC PID au fost folosite mai ales pentru benzile de rosturi, iar sculele de mânã cu aer cald TRIAC S pentru margini ºi consolidarea fundaþiei. Dovezile furnizate Încã o datã, Leister a dovedit cã echipamentele pot fi utilizate continuu în cele mai dificile condiþii de mediu fãrã eºec, lucru confirmat de Managerul de Proiect SIKA, ing. Hani Fikry Zaki. “Echipamentele Leister continuã sã funcþioneze fãrã probleme, atunci când produsele altor furnizori au nevoie de o pauzã!”

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement