Page 27

wireline pentru eºantionare rapidã la adâncimi mari, cu compresor de aer, generator electric de sudurã etc. Pentru lucrul cu aer comprimat se poate instala un oiler de lubrefiere ºi o pompã de spumã.

Seria cea mai puternicã este seria FS cu maºini montate pe ºenile sau camioane cu forþã de extracþie de la 12 tone în cazul FS 250 - pânã la 60 de tone la FS 600. Cuplurile sunt între 1.200 ºi 3.500 daNm. Echipamentele sunt special proiectate pentru puþuri de apã, explorãri minerale, studii seismice ºi exploatãri geotermale. Pot lucra cu toate sistemele (circulaþie directã ºi inversã), noroi sau aer, ciocan de fund sau drifter. Pot avea încãrcãtoare automate de prãjini, ca ºi magazii de prãjini instalate pe camion. Datoritã gradului înalt de automatizare pot fi operate de cãtre un singur muncitor.

În caz de necesitate, circulaþia directã poate fi schimbatã rapid în circulaþie inversã. Gradul înalt de tehnicitate ºi dispozitivele de ultimã orã instalate pe maºinile Fraste ca ºi service-ul oferit de Romdril pot asigura succesul oricãrui client în domeniul sãu de activitate. La livrare clientul obþine o documentaþie completã, scheme ºi instrucþiuni de utilizare ºi, de asemenea, un instructaj complet în sediul Fraste. Romdril poate furniza la cele mai bune preþuri, la cea mai înaltã calitate, toate sculele ºi accesoriile, precum ºi toate informaþiile necesare. 

Maºina Multidrill XL

Maºina FS 250  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

27

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement