Page 26

Romdril – dealer exclusiv Fraste în România Romdril îºi completeazã gama de produse din portofoliu cu instalaþiile de forat Fraste, continuând tradiþia firmei prin care pune la dispoziþia clienþilor sãi cele mai performante utilaje ce pot asigura eficienþã, rapiditate ºi calitate în execuþie. Toate acestea sunt corelate cu intervenþii de service rapide ale echipelor tehnice instruite în companiile furnizorilor. Fraste este o companie italianã de familie, înfiinþatã în anul 1964, care deþine, în prezent, o unitate de producþie cu o suprafaþã totalã de 40.000 metri pãtraþi ºi 70 de angajaþi. Unitatea este caracterizatã de o mare putere de inovaþie, rãspunzând tuturor cerinþelor în materie de execuþie a puþurilor de apã, geotermale, de investigaþie geotehnicã ºi seismicã, a micropiloþilor, a injecþiilor ºi a ancorelor. Încã de la înfiinþare, Fraste a creat propriul departament de proiectare, cu o echipã de ingineri bine instruiþi, care contribuie definitoriu la succesul companiei. Toate maºinile Fraste au comenzi hidraulice proporþionale, ergonomic dispuse pentru o manevrare uºoarã de cãtre operator. Opþiunea de comandã radio de la distanþã este disponibilã pentru toate utilajele din gama Fraste, ceea ce permite operatorului sã se poziþioneze în cadrul

Maºina Multidrill Hyndaga

26

aplicaþiei astfel încât sã aibã cea mai bunã vizibilitate. Fraste dispune de patentul propriu pentru încãrcãtorul automat de prãjini, ceea ce aduce un maximum de randament în execuþie. Acesta, combinat cu mandrina de pe capul rotativ, poate reduce în mod deosebit timpul de execuþie a unui foraj de mare adâncime ºi, de asemenea, permite lucrul cu un singur operator, din moment ce intervenþia fizicã a operatorului este exclusã. Capetele rotative produse de Fraste au un numãr mare de viteze ºi cupluri care pot fi reglate discret sau continuu, permiþând astfel lucrul în studii geotehnice sau de eºantionare, ca ºi execuþia de puþuri de mare adâncime cu aceeaºi maºinã. Încãrcarea prãjinilor se face prin deplasarea lateralã a capului rotativ sau prin rotirea în faþã la 90 de grade a mandrinei. Cuplurile foarte mari ale utilajelor Fraste permit diametre mari de foraj, iar pompele de noroi de debite mari permit evacuarea rapidã a detritusului obþinut în forare. Maºinile pot fi utilate cu douã capete rotative pe mast, facilitând, astfel, lucrul tubat la mari adâncimi fãrã a utiliza noroi bentonitic ºi folosind aerul comprimat furnizat de compresoarele instalate pe utilaj. Pentru a extrage tubulatura se folosesc menghine cu cilindri de extracþie, iar desfacerea prãjinilor sau a tubulaturii se face cu ajutorul unui cilindru de desfacere de pe una din menghine. Pentru studii geotehnice echipamentele pot fi instalate pe camionete, ºenile autobatante sau pe camioane, în funcþie de dimensiunile lor.

La Bauma 2013 Fraste a prezentat maºina Multidrill Hyndaga montatã pe un pickup Ford Ranger. Instalaþia de forat poate fi demontatã, iar pickupul poate fi folosit independent. Poate fi instalatã ºi o unitate independentã de mãsurare a SPT, care suplimenteazã funcþiunea iniþialã de eºantionare a maºinii. Aceasta are un motor Kubota de 44 CP, o forþã de extracþie de 1.500 Kg ºi un cuplu de 340 daN. Seria Multidrill este proiectatã pentru forarea puþurilor de apã în circulaþie directã sau inversã. Utilajele pot fora ºi cu ciocan de fund, cu ºnecuri sau rotopercuþie. Se pot executa, de asemenea, puþuri pentru energie geotermalã sau de eºantionare. Se pot dota cu capete rotative duble, cu sistem SPT, cu winch  Revista Construcþiilor  noiembrie 2013

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement