Page 25

prin malaxare a unui liant hidraulic. Cimentul, varul sau liantul special conceput poate fi pus în operã cu metoda de malaxare uscatã sau umedã, rezultând incluziuni de pãmânt stabilizat sub formã de elemente lineare sau tranºee, secþiuni rectangulare. Tehnologia Geomix®, dezvoltatã, înregistratã ºi patentatã de Soletanche Bachy, reprezintã o variantã a metodei CSM (Cutter Soil Mixing), dezvoltatã împreunã cu Bauer Maschinen în perioada 2003-2004. Dupã procedeul Trenchmix®, caracterizat prin realizarea de tranºee în teren prin amestecarea pãmântului cu un liant la adâncimi relativ mici (9-10 m), Geomix® oferã posibilitatea executãrii de elemente liniare la adâncimi de 25-35 m. Ea se bazeazã pe realizarea tranºeelor de pãmânt amestecat cu liant folosind un utilaj „înrudit” cu hidrofreza: pãmântul este dezagregat utilizând douã roþi prin rotaþie opusã ºi amestecat simultan cu liantul hidraulic. Acesta este pompat la presiuni joase cãtre duza aflatã între cele douã roþi. Tehnologia Springsol®, dezvoltatã, înregistratã ºi patentatã de Soletanche Principiul de realizare al elementului Geomix® Bachy, reprezintã o nouã direcþie în rândul procedeelor de stabilizare a pãmânturilor prin metode de malaxare în adâncime dupã Trenchmix® ºi Geomix®, care a fost gânditã iniþial pentru realizarea de coloane de pãmânt stabilizat sub linii de cale feratã Etapele de execuþie Springsol® existente. Începând cu 2010 însã, o serie de alte aplicaþii i-au fost atribuite sub formã de lucrãri de subzidire în condiþii variate, de ex. sub pardosealã de beton sau prin structuri existente. Ea se bazeazã pe realizarea de coloane de pãmânt amestecat cu liant folosind o tijã de forare avînd douã „braþe” rabatabile. Îmbunãtãþirea terenului de fundare se obþine prin coloane Springsol® izolate, însã – prin secantare / suprapunere, se poate obþine tratarea volumelor mai mari de teren. Dimensiunile uzuale: diametre între 40..60 cm ºi adâncime maximã de 12 m. Atât experienþa internaþionalã cât ºi cea naþionalã au demonstrat aplicabilitatea ºi avantajele clare ale acestor tehnologii noi într-o gamã largã de proiecte, deschiderea cãtre noi metode de execuþie oferindu-ne o viziune mai amplã asupra posibilitãþilor de rezolvare a problemelor geotehnice, iar dezvoltarea lor este în favoarea creºterii competitivitãþii. Ca orice tehnologie, fiecare dintre cele prezentate are domenii de aplicare foarte bine delimitate de experienþa în execuþie întrunitã în standardele de referinþã. În consecinþã ele trebuie utilizate în cunoºtinþã de cauzã. 

Coloane Springsol® excavate

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement