Page 19

Elemente din beton prefabricat ºi precomprimat Producãtor cu experienþã în domeniul execuþiei elementelor din beton prefabricat ºi precomprimat, CRH Structural Concrete este rezultatul fuziunii dintre ERGON ºi Ferrobeton România. Societatea îºi desfãºoarã activitatea în fabrica construitã în 2008 la marginea Ploieºtiului, în apropierea ºoselei de centurã, dupã modelul altor fabrici din grupul CRH, precum cele din Belgia ºi Polonia. Cu acest model, CRH aduce în România „know-how-ul” acestor producãtori cu o vastã experienþã în domeniul elementelor din beton prefabricat ºi precomprimat. Gama de servicii ºi produse oferitã de CRH Structural Concrete cuprinde atât elemente prefabricate (proiectare, producþie, transport ºi montaj) cât ºi structuri din beton monolit (proiectare ºi execuþie), asigurând, astfel, clienþilor opþiuni atractive din punct de vedere economic ºi tehnic. Împreunã cu societãþile din grupul CRH: Elpreco, Ekotek etc., CRH Structural Concrete poate satisface orice solicitare din zona de construcþie: pavaje, sisteme de acoperiº, staþii de epurare a apei, separatoare de ulei, de drenaj, amenajãri exterioare etc. Dispunând de o echipã de ingineri foarte bine pregãtiþi în producþie, proiectare ºi vânzãri, CRH Structural Concrete reuºeºte sã punã la dispoziþia clienþilor sãi soluþii competitive care înglobeazã „know-how-ul” companiilor similare, componente ale Grupului CRH, din Belgia, Statele Unite ale Americii, Franþa, Polonia, cu o experienþã de peste 40 de ani în acest domeniu. Dotatã cu cea mai nouã tehnologie pentru fabricarea betonului, staþia de beton de care dispunem poate produce beton de înaltã clasã pânã la C80/95. Capacitatea staþiei de beton este de 22,5 metri cubi pe orã. Liniile de producþie au o lungime de 120 ºi 180 de metri, permiþându-ne sã turnãm elemente cu lungimi de pânã la 60 de metri, într-o perioadã scurtã de timp.

Tehnologia de tensionare folositã este de tip stend. Fabrica dispune de douã stend-uri de 120 m ºi 180 m, cu câte 10 linii de producþie unde putem produce elemente precomprimate cu forþe de tensionare de pânã la 3.500 tone-forþã per stend. Întregul proces de tensionare este computerizat. Manipularea elementelor este asiguratã de poduri rulante cu o capacitate totalã de 180 de tone. Fabrica dispune de laborator propriu în cadrul cãruia sunt pregãtite reþetele de beton, sunt controlate ingredientele (agregate, ciment, armãturã) ºi se executã testele generale ale elementelor prefabricate, pentru a asigura calitatea impusã de normele în vigoare. Pentru transport ºi montaj lucrãm cu unele dintre cele mai importante companii în domeniu din România, iar cu ajutorul inginerilor noºtri ne asigurãm cã oferim întotdeauna cele mai bune servicii de consultanþã clienþilor noºtri. Toate produsele realizate de CRH sunt însoþite de certificate de calitate CE. CRH deþine certificãri pentru controlul producþiei diverselor elemente prefabricate de beton precomprimat pentru construcþii civile, industriale ºi agricole. În perioada imediat urmãtoare vom furniza importantului proiect „Pasaj suprateran Bd. Mihai Bravu - Splaiul Unirii“ primele 44 de grinzi principale cu dimensiuni cuprinse între 33,5 m ºi 39 m dintr-un total de 88, precum ºi alte elemente pentru pod, respectiv predale ºi grinzi de parapet. 

Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Revista Constructiilor nr 98 noiembrie 2013  
Advertisement